Új Önkormányzat 2019.10.31.

 

Gőgös alpolgármesteri reagálás és NYÍLT demokratikus válasz

 

Az új Önkormányzat első ülését követő álláspontunkra Vadász Ferenc főállású alpolgármester saját Facebook oldalán reagált:

"Az új képviselőtestület megalakulásával egy olyan időszak veszi kezdetét, amely végre a ladányi emberek szolgálatáról és a város fejlődéséről fog szólni. Néhány, a működés technikai részletét érintő egyeztetés még zajlik, de ettől függetlenül úgy látom, hogy a testület tagjainak többsége elhivatott a fejlődés iránt.
Tapasztaljuk, hogy akad olyan, aki nem tudja megemészteni a választók akaratát, így, mivel már nem kapott helyet a testületben, kívülről folytatja azt az idióta, szappanoperába illő kártékonykodást, amit képviselőként is megszokhattunk tőle. Kérem Önöket, a tényeknek higgyenek, és ne a minden alapot nélkülöző, rosszindulatú hangulatkeltéseknek.
Az új testület Püspökladány fejlődésének szellemében megkezdte munkáját, bármennyire is szeretnék egyesek ennek ellenkezőjét láttatni. Nagyon fontosnak tartjuk megérteni, mi is akadályozta a megnyert pályázatok megvalósítását. A választások után néhány akadályoztató tényező elhárult, de tudnunk kell, hogyan menthető meg az a közel 1,7 milliárd forint értékű fejlesztési forrás, amely az elmúlt időszak tesze-toszáskodásai miatt veszélybe került. Éppen ezért a napokban Pajna Zoltánnal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökével megkezdtem ennek jegyében a tárgyalásokat. Elnök úr segítsége és közreműködése mellett folytatjuk a konzultációkat, melyek eredményeiről tájékoztatni fogom Önöket!"

 

A hazudozás, rágalmazás és cinizmus bármely képviselőtől elfogadhatatlan! A személyes megtámadtatás miatt is válaszolni kell:

 

                                                               NYÍLT LEVÉL

Tiszteletet nem érdemlő Vadász Ferenc főállású alpolgármester

- megélhetési politikus - pártkatona részére!

 

Ön az októberi választáson listás képviselő lehetett Püspökladány Önkormányzatában. Közszereplővé vált, akinek el kell viselnie a tevékenységére vonatkozó kritikákat is. Nekem akkor megszűnt a közszereplésem, de állampolgárként kinyilváníthatom véleményemet - a szabad szólás alapjog. Részemről semmi nem változott, mert nem az "üléspontom" határozza meg az álláspontomat: képviselői megbízatásom előtt is kritikus voltam, ezután is az leszek.

Különösen, ha tapasztalom, hogy kampányígéretei halványulnak, de a propaganda erősödik. A választást befolyásoló cselekedetei ellenére nem Ön nyert, mégis öntelt diktátorként viselkedik. Nincs többsége a Képviselő-testületben: jelöltként 34 %-ot kapott és képviselői is alig több (37 %) voksot szereztek, ezért elvárható volna a szerénység, az alázat és a szorgalom, amellyel utánajárhatna a sorsrontó és sorsdöntő információknak.

De már látható: ismét a legelvetemültebb fideszes stílusban tör a hatalomra, aggasztó tájékozatlanság és rosszindulatú cinizmus olvasható ki álszent és hazug levelének már az első mondatából is: „végre a ladányi emberek szolgálatáról”… (fog szólni az időszak)

 

Ha ez igaz volna, akkor az arányos népképviseletet támogatná, de a választók akaratát félresöpörve, mégis többségi pozíciókat és hatalmat követel a Fidesznek.

1. Megsérti a választópolgárok 21 %-át, akik a pazarlás megakadályozására, a változásra szavaztak.

2. Személyemet rágalmazva kártékonynak nevez, a jogkövetkezményeket ismernie és viselnie kell.

3. Minden alapot nélkülözőnek hazudja a dokumentált tényeket: máris félrevezeti a lakosságot.

4. Rejtelmes kifejezései felérnek egy bevallással: fogalma sincs a pályázatok történetéről.

5. Sőt még a részletes TOP pályázati összegeket sem ismeri, vagy szándékoltan elhallgatja:

        1.4.1  Óvoda                       249 millió

        4.1.1   Egészségügy             141 millió

        2.1.2.  Zöld város                 400 millió                                      kész 125

        3.1.1  Kerékpárút                 346 millió                                      kész 115

        4.3.1  Újtelep rehabilitáció     120 millió + 40 millió (5.2.1)   =         1 296 millió Ft

       

        4.2.1  Segítő Kezek               100 millió Ft       visszalépés!

        2.1.3  Csapadékvíz elvezetés  170 millió          elkészült

        3.2.1  Kis Petőfi energetika    149 millió          elkészült

 

A veszélyben lévő pályázati összeg nem 1,7 milliárd, hanem 1,3 milliárd Ft, ez is nagyon sok.

A „tesze-toszáskodás” részleteiről Dombi Imrénénél, az Ön unokatestvérénél érdeklődjön.

Kiss Zsigmond volt alpolgármestert, - akivel békésen együtt szavaznak a testületi üléseken - megkérdezhette volna, miért engedte félbehagyni a Kerékpárút és a Zöld város pályázatokat, amely cselekedetével 746 millió Ft összegű pályázat befejezését sodorta veszélybe.

 

Ha legalább október 14-31. között a nyomasztó gondok okainak feltárásával foglalkozott volna, akkor már az alakuló ülésen tájékoztathatta volna a lakosságot, de nem tette...                                    

Miért csak ezután szándékozna „megérteni” és „megmenteni” a Fidesz által elkövetetett szakmai - erkölcsi hibák és bűnök miatt kialakult helyzetből a pályázatokat?

Diplomatikusnak álcázott hazugsággal „konzultációkat folytat” - pedig csak pártkatonaként a felsőbb parancsra vár:                          

Onnan remél még most is a „segítséget”, ahonnan városunk eddig nem kap(hat)ott?                                              

Ahol hagyták - a „minél rosszabb, annál jobb” elv alapján - a város- és lélekromboló történéseket?

 

De van még rosszabb is: arról egy szót nem írt, hogy legalább 250 - 300 millió Ft önkormányzati pénzt is fel kell áldozni a pályázatok befejezéséhez.

 

                 Tisztelettel felhívom Püspökladány minden lakójának figyelmét:                                                                               

3 év 9 hónap telt el a pályázatok beadása, 2 év a pályázatok eredményhirdetése óta.   

     Szerződésbontások és -módosítások történtek határidőváltoztatásokkal.                            

Minden idővesztés tovább növelheti a beruházások költségeit.

 

Alpolgármester úr!

 

Levelének második mondatával máris gyors tempóban halad a méltatlanság irányába:

„…a testület tagjainak többsége elhivatott a fejlődés iránt.”

A képviselők közül kire-kikre gondol, amikor széthinti a gyanúsítás mérgező magjait?

A helyi Fidesz alapszervezet újra alakításánál kizáró ok lesz-e a lopás és az árulás?

Az Önkormányzat intézményeiben továbbra is pozícióban maradhatnak a Fidesz árulói?

Kielemezték már, hogy kik szavaztak Tóth Lajosra és kik Kiss Zsigmondra?

A bűnbak szerepét szánja a polgármesternek a Püspökladány-tragédia folytatásában?

 

Végig gondolta milyen tevékenységet nevez „idióta kártékonykodásnak”?

Tudja-e, hogy nem „szappanopera” ez, hanem a ladányi embereknek a sorsa?

Emlékszik az alpolgármesteri és képviselői esküjére?

 

Becsületemre és lelkiismeretemre:

 

                                                                          Kincses László

                                                                             állampolgár

 
 

 

 Zöldfülűek - egyetértés a tájékozatlanságban?

 

A törvénysértő (első) soronkívüli ülésen egyhangú döntések születtek: nyilatkozták az ülés után a kezdő képviselők - megelégedetten. Különösen sokba fáj a "Zöld város" pályázati kerékpárút építés 35 millió Ft-os többletköltségéről bizottsági megtárgyalás nélkül létrejött "egyetértés".

Sokféleképpen lehet magyarázkodni, de kötelező a szakmai érveket és szempontokat ütköztetni, mielőtt egy pályázatról döntés születik. A lakosságnak is feltűnt, hogy aggályos körülmények között zajlik, vagy inkább csak toporog a "Zöld Város" pályázat.

2019. márciusban a beragadó pályázatok miatti figyelem elterelésként Kiss Zsigmond akkori alpolgármester hibás döntéseket erőltetett át a Képviselő-testületen. A Pénzügyi bizottság ülésének jegyzőkönyvéből (12-18. oldal) kiderülnek a súlyos részletek:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2019/2019_03_28.pdf

 
 

2019.03.28-án a Képviselő-testület többsége megszavazta a parképítési árajánlatot, de nem fogadta el a kivitelező nettó 68 321 601 Ft-os ajánlatát a Kerékpárútra. Az indoklás szerint:

"...az ajánlattevő hiánypótláskeretében benyújtott nyilatkozatában új szakmai tapasztalatokat mutatott be, és a szakmai önéletrajzát is e szerint adta be és nem módosította a felhívás szerint a szakmai tapasztalatát ajánlatkérő által kértek szerint, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással érvénytelen."

Látszólag jogos a döntés. De van egy súlyos körülmény, amit "valamiért" nem vettek figyelembe:

 

Néhány héttel korábban ugyanez a kivitelező nyerte meg a Táncsics - Kossuth utcai Kerékpárút kivitelezésének jogát!

 
35/2019. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ezúton kihirdeti, hogy a TOP-3.1.1-15 HB1-2016-00006 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” tárgyú „Kerékpárút 2” című. közbeszerzési eljárása érvényes és eredményes.
A nyertes ajánlattevő: Hajdut Építő Kft. 4034 Debrecen, Sólyom utca 18.
Nettó ajánlati ár (HUF): 251 103 335 Ft
Jogszabály szerinti kötelező jótálláson felüli (36 hónapon felüli) jótállás vállalása (hónapokban megadva): 12
M/2 pont szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (maximum 60 hó): 60
A szükséges többletforrást, nettó 7 244 201 Ft+Áfa, az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja, amíg a hitel engedélyeztetése le nem zajlik.
Határidő: azonnal
Felelős: Dombi Imréné polgármester

 
 

Az elbírálásnál a közbeszerző így nyilatkozott:

"ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést írt elő, melynek határideje: 2019.02.28. 12.00 óra volt.
Ajánlattevők ajánlatukban, illetve hiánypótlásban valamennyi releváns dokumentumot csatoltak, mely alapján alkalmasságát ajánlatkérő meg tudta ítélni..."

Kihirdették a nyertest, akinek ekkor már nem állt érdekében a "Zöld Város" pályázati kerékpárút kivitelezésének megszerzése - azonos időszakra, amelynek az ajánlattételi határideje – 2019.03.11. 12.00 óra volt... A lassan törzsgárda-tagnak nevezhető haveri kivitelező pályázott erre is - arra is, majd mivel az első (és a nagyobb) nyert, érvénytelennek hagyta a másodikat! (Alig két héttel korábban a másik pályázatnál még rendben volt a szakmai többlet tapasztalata...)

Sajnos még további fordulatok következtek: a kivitelező csak a Táncsics utcai kerékpárutat építette meg a határidőig, de a Kossuth utcai szakaszhoz hozzá sem fogott! E-on közműkiváltási akadályokra hivatkozva felbontotta a kiviteli szerződést! Mintha semmi sem történt volna, közben újra pályázott a "Zöld Város" pályázat kerékpárút részelemére, mostmár nettó 83 755 947 Ft költséggel!

Ajánlattételi határidő 2019.08.09. Elbírálás: 2019.10.09. A két dátum között bonthatta fel a Kossuth utcai kerékpárút szerződését az Önkormányzattal, de a "bizalom" a választások után sem szűnt meg, mert a még drágább ajánlatot is alkalmasnak tartják a zöldfülű képviselők!

 

Hivatkozhatnak arra, hogy ők nem ismerték a pályázat előtörténetét, de legalább józan ésszel gondolkodhattak volna:

Az Északi sori kerékpárút alapterülete 2250 m2 (820 x 2,75 m) A 20 cm fagyvédő rétegre 15 cm Ckt beton és 4+3 cm aszfalt kerülne. Nettó összköltsége: 77,890 millió Ft (83,755 - 5,865 MFt parkoló).

A 2. napirenden forráshiányra hivatkozással elutasított

Móricz Zs. utcai kövesút alapterülete 3432 m2 (858 x 4,00 m) A 20 cm fagyvédő rétegre 15 cm Ckt beton és 6+4 cm aszfalt kerülne. Nettó összköltsége: 73,177 millió Ft.

 

1 m2-re jutó fajlagos költség:  kerékpárút 34 618 Ft      kövesút: 21 322 Ft

62 %-kal drágább a kerékpárút? Mert uniós forrásból építik?  Úgymond: ajándék?

 

Akármennyire tapasztalatlan önkormányzati képviselők is ma még, de a Fidesz-frakcióba bekerült 2 pénzügyi szakembernek és 3 pénzügyekkel is foglalkozó intézményvezetőnek feltűnhetett volna ez a város érdekeit sértő, kirívó aránytalanság!

 

Alig tették le esküjüket "Püspökladány fejlődése érdekében" és máris megszegik?

Hogyan fognak dolgozni majd a Pénzügyi- és a Városfejlesztési Bizottságokban?

 

Vadász Ferenc főállású alpolgármester könyvvizsgálói képesítéssel is rendelkezik.

Mégsem ellenőrizte, nem kifogásolta és nem is kezdeményezte a várost megkárosító aggályos eljárás kivizsgálását...

 

 

A "függetlentől is független" Tóth  Lajos polgármester megszavazta a 35 millió Ft többletköltséget, ezek után a haveri kivitelező elégedetten dörzsölgetheti a tenyerét...

2019.10.31.   SORON KÍVÜLI ülés

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/Qh1NWOvmKY0

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülése

2019. október 31-én (csütörtök) du. 16.00 óra.


 

A napirendek előtt Tóth Lajos polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. §. 2. bekezdésére hivatkozva tartotta indokoltnak a soron kívüli ülés összehívását.

 

Sajnálattal és megdöbbenéssel kell tapasztalni, hogy az ülést törvénysértő módon hívták össze, mert az SzMSz minden pontját kötelező betartani:

 

A 7.§  7. bekezdés kötelezően előírja a bizottsági vélemény beszerzését.

 

Az alakuló ülésen a szakbizottságok összetételéről és elnökeiről szóló előterjesztés nem szerepelt!

 

A Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.

 

Ha az alakuló ülésre a polgármester nem tudta elkészíteni a bizottságokról szóló előterjesztését, akkor az SzMSz. 7. § 7. bekezdés tilalma miatt soron kívüli ülést sem lehetett volna összehívni. (Csak a bizottságok megalakítása után)

 

A törvénysértő eljárás miatt felmerülő kérdések:

Tóth Lajos polgármestert félrevezethették?

Vagy a helyi Alaptörvény értelmezése okozott számára megoldhatatlan nehézséget?

Miért nem készülhetett el a bizottságok megválasztására vonatkozó előterjesztés?

Igaz lehet, hogy a Fidesz-frakció vezetője, Vadász Ferenc főállású alpolgármester akadályozta meg a bizottságok felállítását?

 
 

A soron kívüli eljárás a leköszönt képviselő-testület elmaradt szeptemberi ülése miatt történt - ez a "halaszthatatlan" indok.

 

Az új képviselő-testületből 8 képviselőnek semmilyen tapasztalata nem volt az áthúzódó ügyekről és nem is tárgyalhatták meg a bonyolult pályázati szituációkat bizottsági ülésen.

A határidők elmulasztásáért felelős Kiss Zsigmond (korábbi alpolgármester) szótlanul hallgatott a tárgyalóteremben.

Tóth Lajos polgármester nem a felelőst, hanem az irodavezetőket kérdezte a pályázatok állapotáról.

 

 1. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Püspökladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Tóth Lajos polgármester és az új összetételű Önkormányzat első - az 50 %-os túlárazás miatt - korrupció-gyanús ügye, amelyben a pályázat kerékpárút építésére vonatkozó részének továbbvitelét a felelősség vizsgálata és szakbizottsági tárgyalások nélkül döntötték el.2. Előterjesztés a „belterületi út (Móricz Zs.) építése Püspökladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.


3. Előterjesztés Helyi Pedagógiai Program módosításának jóváhagyásáról.


4. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.


5. Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítására.

 

62,5 % NEM a Fideszre, mégis nyertesek?

 

 

Az önkormányzati választások után két héttel, az alakuló ülés előtt körvonalazódni látszanak városunk kilátásai. A titkolózás után lassan kiderülő részletekből a Fidesz arroganciája és dominanciája érzékelhető.

 

A választói akarat - a polgármesterrel együtt - 4 független, 6 fideszes és 1-1 listás képviselőt juttatott be a Képviselő-testületbe. Egyik csoportnak sincs minősített többsége (7 fő).

 

Ha a Fidesz szórólapjain hirdetett szándéka szerint szakítani akarna az elmúlt évtized önző   és káoszhoz vezető gyakorlatával, akkor odafigyelne a választókra, amelyek közül csak 37,5 % szavazott képviselőikre. Konkrétan 62,5 %, azaz 3830 választópolgár utasította el a fideszeseket. Az embereknek elegük lett az önzésből, a makacsságból és a butaságból.

 

Mégis…

 

A 6 tagú Fidesz-frakció magának követel jogokat és pozíciókat úgy, hogy önkormányzati gyakorlattal rendelkező képviselőjük egy sincs. Intézményi szintű tapasztalata is csak 2-3 képviselőjüknek van.

De van országgyűlési képviselőjük, zsarolási potenciáljuk és vastag bőr az arcukon…

Ugyanúgy akarják folytatni, semmit nem tanultak a múltjuk hibáiból?

 

Az 50 %-os képviselői arány feljogosítást ad 1 alpolgármesteri és 2 bizottságelnöki pozícióra, továbbá, hogy a szakbizottságokban egyenlő arányú legyen a lakosság érdekképviselete.

 

A külön szavazással megválasztott polgármester az 5 (nem fideszes, független és ellenzéki) képviselővel képezhetne ellensúlyt. Úgy látszik, hogy nem akar, vagy nem képes…

 

Mert…

 

Az alpolgármesterek egyike Vadász Ferenc, aki képtelen volt megszerezni a polgármesteri széket, ezért Kormányhivatal vezetői pozícióját is elveszítette. Kudarcai ellenére ragaszkodik hozzá, hogy főállású alpolgármester legyen, ezzel az önző szándékkal évente +3 (összesen 15 millió) Ft-tal terheli meg az Önkormányzat ezer sebből vérző költségvetését.

A másik (társadalmi) alpolgármester Borsos László, aki munkahelye miatt nem képes az Önkormányzat folyamatos képviseletére. (Kísért a múlt…)

A 4 szakbizottság felállításához is a polgármester által hirdetett konszenzus lenne szükséges. Egyenlő arányokat lehetne teremteni 2 fideszes és 2 független elnökkel, valamint szakértő külső tagokkal.

 

Az alpolgármesterek kiválasztásának módja nem jelzi a független működést és nem biztosítja demokratikus társadalmi viszonyokat.

Ha 62,5 %-os arányú választói akarattal elutasított Fidesznek enged nagyobb teret Tóth Lajos polgármester, akkor gyorsan elveszítheti hangoztatott tisztességét, felelősségét, függetlenségét és mindenek előtt az emberek bizalmát.