2021. augusztus

2021.08.26. Önkormányzati ülés III. rész

 

 

Videofelvétel megtekinthető:

https://youtu.be/-4NszL3TN0Y

 

 

b) Előterjesztés Püspökladány 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyásáról.

Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás

 

2' 57"-től
d) Előterjesztés Állami Számvevőszék ellenőrzéséről.

Balázs Sándor:  A lakosságnak tudtára kellene adni, hogy milyen gondokkal küzd városunk.

Fontolgatjuk-e a Lakossági Fórum megtartását?

Irodavezető: A Maradványunk elég nagy és bevonhatjuk a működésbe. Jelezni fogjuk a Számvevőszéknek.

Kiss Zsigmond: Akkor Intézkedési tervet nem fogunk csinálni?

A likviditási hitelünk elég hosszú távon ki volt merítve, ez folyamatosan nehezíti az Önkormányzat működését.

Balázs Sándor: Átsiklottunk a javaslatomon. Tájékoztassuk megfelelően a lakoságot.

 

Szavazás:  9 igen 0 nem 2 tartózkodás

 

15' 25"-től
e) Előterjesztés intézmények átszervezésének véleményezéséről.

Kiss Zsigmond: Mi a szándék? A Városüzemeltető Kft-nél baj van, de nem akarjuk átszervezni. A négy intézmény jól működik, azt pedig át akarjuk szervezni? Embereket akarunk elküldeni? Össze akarunk vonni dolgokat?

 

Balázs Sándor: Készült-e valamilyen tanulmány a lehetőségekről?

 

Polgármester: A Gazdasági Ellátó Szervezet esetleges átalakításáról lehet szó. A Testület joga meghozni az elvi döntéseket is.

 

Kiss Zsigmond: 4 intézményről van szó. 8 hónap alatt nem sikerült semmit letenni az asztalra, most meg 15 nap alatt elvárjuk? Meg tudja-e erősíteni a dolgozókat, hogy nem lesznek elküldve? Az átszervezésnek súlyos költsége van...

 

Polgármester: Arról szól a történet, hogy a rendszerünkben vannak tartalékok. Lehet vizionálni nem kívánatos végkifejleteket... nem ez a célunk.

Balázs Sándor: A GESZ vezetője még a pandémia előtt lemondott, miért nem írtunk ki pályázatot a pótlására?

Polgármester: Arra a helyzetre írjuk ki a vezetői pályázatot, amit Testületünk majd elhatároz.

 

Varga Zoltán: Meg kell vizsgálni hogyan lehet hatékonyabban működni. Ezért kell tanulmányt készíteni, több variációból lehet majd dönteni.

Kiss Zsigmond: A Polgármesteri Hivatalt miért nem vonjuk be az átszervezésbe? Külső céget kellene megbízni, hogy átfogó, objektív tanulmány lehessen. Minden intézmény önállóan gazdálkodik? Kíváncsi leszek 3 hónap múlva le merik-e játszani a felvételt. Ez színjáték...

Polgármester: Nem erről szól a történet.

Balázs Sándor: Nem a GESZ megbízott vezetőjére kellene ezt bízni.

Matkóné Dr. Antos Bernadett: A belső ellenőrzés a GESZ-nél is sok szabálytalanságot állapított meg.

Balázs Sándor: Ha a szabálytalanságok fennállnak, akkor hogyan bízhatjuk az átszervezést a jelenlegi vezetőre? Ha a Kft vezetőjét elbocsájtjuk, hogyan maradhat a főkönyvelő, aki sokkal többet tud?

 

Varga Zoltán: Első körben készüljön el a javaslat, majd azután legyen külső szakértői vélemény.

 

Szavazás:  10 igen 0 nem 1 tartózkodás


44' 04"-től
f) Előterjesztés Kraśnik Járás együttműködési szerződés létesítéséről.

Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás


46' 17"-től
g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

Kiss Zsigmond: A kiírásban nem látom a konyhaüzemeltetési feladatok ellátását. Már előre tudjuk, hogy elvesszük az Óvodától a konyhát?

Balázs Sándor: A pályázatot a jelenlegi állapotra kell kiírni.

Varga Zoltán: Örülnék neki, ha az irodavezető csak a szakmai munkára tudna koncentrálni, a gyerekekre.

Kiss Zsigmond: Nem vagyok ellene az átszervezésnek, de csak abban az esetben, ha nem fognak sérülni a munkahelyek.

 

Jegyző: Aki pályázni akar, átnézi a dokumentumokat és tudni fogja mire fog pályázni.

 

Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás


58' 10"-től
h) Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosításáról.

Balázs Sándor: Az újtelepi Orvosi rendelő üzemel-e, mikor van rendelési idő?

Irodavezető: Jelenleg nincs rendelés. Élő feladatellátási szerződés van.

 

Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás

 

1 óra 02' 45"-től

i) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről.

Balázs Sándor: Milyen előnyökkel jár ez a doktornőnek, a betegeknek és a városnak? Miért nincs itt a Kft. ügyvezető, hogy megkérdezhessük?

Irodavezető: Rendeletváltozás miatt nőnek az adminisztratív terhek, a Kft-ben rendelkezésre áll az apparátus. Így jelentős pályázati lehetőségekhez is jutna. A személyi feltételek változatlanok maradnak.

Balázs Sándor: Van-e lehetőség betekinteni a szerződésbe?

A tulajdonosnak van joga betekinteni, de az elmúlt években ez üzleti "titok" volt. Láttuk hova vezetett a Városüzemeltető Kft-nél is a titkolózás...

Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás

 

1 óra 10' 12"-től

j) Előterjesztés a szociális tárgyú rendelet módosításáról.

Balázs Sándor: Hol történne ez az ellátás?

Irodavezető: Kötelező feladat, csak a rendeletben kell kiegészíteni.

 

Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás

 

1 óra 13" 55"-től
k) Előterjesztés költségvetési tartalékok felhasználásáról.

I. Vadász Ferenc: Az óvodai nevelésben résztvevő gyerekek étkeztetésére is felhasználható, akár konyhafelújításra is, de az összeg

nagyon kevés, tehát marad ez.


Szavazás:  11 igen 0 nem 0 tartózkodás

 

II. Balázs Sándor: Én is tettem javaslatot, hogy az óvodai gépkocsit le kellene cserélni, ott nem lehetett. 

Mennyire jártak utána, hogy van-e pályázati lehetőség?

Az Önkormányzati jelenlegi állapotában más célt kellett volna keresni.

 

Szavazás:  10 igen 1 nem 0 tartózkodás

 

l) Előterjesztés szakember részére kiutalható szolgálati lakásról. /zárt ülés/

 

2021.08.26. Önkormányzati ülés  II. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/xKG66H5EhPQ

 

c) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő térfigyelő kamerák fenntartásáról.

Szavazás: 10 igen  0 nem 0 tartózkodás

 

5' 25"-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Kérdések:

Miért szünetelt a gyógymedence egyik részének üzemeltetése?

Milyen jellegű fürdőfejlesztésről tárgyaltak?

Mikor fog megvalósulni a Művelődési Központ akadálymentesítése?

Polgármester: Nem hoztam magammal a feljegyzéseimet...

Irodavezető: A műszaki tartalom változás bejelentőre még nem kaptunk választ.

 

A külterületi út pályázat kapcsán megnyugodtak-e gazdák már azóta?

Miről tárgyaltak Karcag polgármesterével?

Szóba jött-e az M4 autóút építése és várható hatásai?

Eötvös Kupa Röplabda torna hogyan fogja érinteni városunkat?

A Bihari Hulladékgyűjtő Kft. vezetőjével miről tárgyalt?

Elsőként Ürmöshátnál és másodikként a Kelenc előtti szakasz került a pályázatba. Előzetes kalkulációként a szakaszok megvalósíthatók. Pályázatunk él.

Baráti látogatás volt, ahol szóba került az M4-es problémahalmaz. Nem tettek olyan megállapítást, hogy milyen mértékben fogja befolyásolni az M4 előrehaladását. Egy bizonyos építési szakaszban a Ladányi szakasza is elindul építkezésre és Karcag határáig fog haladni. Időközben a karcagi módosításokra hatóságilag pont kerülhet...Karcag belterületi útjairól nem volt szó.

A röplabda torna 3 mérkőzése a sportcsarnokunkban szombaton került megrendezésre.

Bemutattam a Városüzemeltető Kft. új igazgatóját, tárgyaltunk aktuális kérdésekről, lomtalanításról, illetve a felmerülő problémákról.

 

Nekünk több mozgásterünk nincs az M4 építésének befolyásolására, de ha lenne, vagy van, akkor mindent megteszünk...

 

Kiss Zsigmond: Amennyire ismerem a fürdő 11 évvel ezelőtti látványtervét, mára teljesen megváltozott a helyzet. Más tervezőkkel is fel kellene venni a kapcsolatot.

Polgármester: A Tanuszoda és a Gyógyfürdő közötti területen szeretnénk beépíteni a a komplexumot. Akinek ötlete, javaslata van, az kapcsolódjon be a folyamatokba. Nem tudunk tervezési megbízást adni, mert még nincs pályázati kiírás. Amint bármelyik napon felénk jelzéssel lesznek a Tanuszodáról, állunk rendelkezésre.

Vadász Ferenc alpolgármester: Értem az aggályt M4 építéssel kapcsolatban, ezzel nem is tudok vitatkozni, hiszem, ha látom. Próbálok drukkolni...Folytatunk tárgyalásokat nálunk okosabb emberekkel... hogy az M4 tényleg úgy fog megépülni, amiből Püspökladánynak ténylegesen haszna lesz. Ha megépül az M4, hogy mennyi terhet vesz le a 42-esről, hát azt ki tudja megmondani most? Gondolom, hogy jóval többen használják majd az autóutat. Tárgyaltam a NIF projektiroda vezetővel, az M4 csomóponti körforgalmakból sikerül egy újabb lejárót kialakítani a földek irányába... Próbálunk kitalálni olyan dolgokat, amit most jó kitalálni, nem amikor megépül.

A fürdőfejlesztésnél a megmaradó helyre kell álmodni egy megfelelő strandot és kapcsolódó komplexumot. Nem én találtam ki, hogy EU-s forrás nincs. Mire is van esélyünk? Annak örülne a szivem, ha nem hazai és nem saját forrásból épülne, amiről tudjuk nagyon jól, hogy nincs. Elindult egy gyógyfürdőfejlesztési pályázat nem tudjuk milyen forrásból, ha kapunk belőle, nagyon örülnénk.

 

Kiss Zsigmond: Több város van, amelyik célzott forrásokat kapott, de mi kimaradtunk ebből.

 

Szavazás:11 igen 0 nem 0 tartózkodás

 

52' 37-től

Képviselői kérdések:

Balázs Sándor: A 3 egyesült levelével kapcsolatban rendkívüli ülést kezdeményeztem. Ha volt 3 rendkívüli ülés, miért nem került sorra, mikor fog megtörténni?

Polgármester: Nem emlékszem pontosan, Ipari Parkkal kapcsolatban olyan fejlemények vannak, akár most is tudok tájékoztatást adni, de az önkormányzati érdekeire hivatkozva, nem kellene még a részletekről nyilatkozni. A TOP Plusz pályázatokban valószínű ezek érintettek lesznek. Azok után nem látom akadályát, hogy konzultáljunk.

Varga Zoltán: Több önkormányzati ügyben tettem írásos észrevételeket.

Mikor fogok ezekre választ kapni? 

15 napon belül.

 

Interpellációk: Korábbi interpellációjukra adott válaszokat  Balázs Sándor és Kiss Zsigmond nem fogadta el.

Szavazás:  9 igen  2 nem  0 tartózkodás

Kiss Zsigmond: A nem megfelelő információk miatt megismételném, hol is vannak a közmunkások?

 

Azonos tartalommal kétszer nem lehet interpellálni... Pontosítani lehetséges.

 
 

Közérdekű bejelentések:

Horváth Ádám: A Kaán K. utcán a csapadékvíz elvezető csatorna mély és meredek, a lakosok nem tudják gondozni a közterületet.

Hogyan lehetne ezeket a problémás szakaszokat a Városüzemeltető Kft-vel karbantartani?

Balázs Sándor: Kiterjeszteni javasolja a hasonló problémák felmérését a város egész területére.

Varga Zoltán: A Petri telepi Orvosi rendelő területének karbantartása évek óta elmarad.

Kiss Zsigmond: Újabb problémás csatornaszakaszokat jelez.

 

 

1 óra 14' 15"-től

3. Tájékoztató az önkormányzat 2021. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
 

Balázs Sándor: A Startmunka bevételei mire lettek visszafordítva?

Mi az oka, hogy 3 havi munkabér áthúzódott ezévre?

Mezőőri szolgálatot hány fő látja el, volt-e változás a feladatkörökben?

Kiss Zsigmond: A likvidhitel napi állományának átlaga mennyi volt?

Ráczné Fekete Ilona: Megérkezett-e már a Kulturális ágazati támogatás?

 

Balázs Sándor: Jelen pillanatban hol található a Roma Nemzeti Önkormányzat irodája?

Közös használat gátolja a működést. Rendelkezik-e az iroda technikai eszközökkel?

 

Kiss Zsigmond: Látszik az akadozás a teljesítésekben. Problémákat érzek a rendszerben. Próbáljuk ezt megelőzni.

 
 

Szavazás:  9 igen  1 nem  1 tartózkodás

 

 

1 óra 35' 58"-től

4. Különfélék

a) Tájékoztató a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021. első féléves gazdálkodásáról.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető igazgató


Vadász Ferenc: késedelmesen szünetet kezdeményezett.

Polgármester: reméljük rövid lesz a napirend, folytassuk a tárgyalását.

 

Varga Zoltán: A Kft. gazdlkodásában valamiféle komoly beavatkozás szükséges. Készítsen az új ügyvezető egy üzleti tervet.

 

Balázs Sándor: Például a temetőnél 126,7 %-kal növekedett az összes ráfordítás, de a bevételek csak 107 ,6%-kal, holott a temetésszám 24,4 %-kal több volt. Bárándon arányosan növekedett a temetésszám és a bevétel. Hogyan lehetnek ilyen nagy eltérések a ladányi adatokban?


Elek István ügyvezető: Maximálisan támogatom a gazdasági igazgató asszonyt, illetve a Kft-t is! Szeptember 15-re elkészítem az évvégéig szóló üzleti tervet.

 

Kiss Zsigmond: Milyen havi kiadási és bevételei vannak a Kft-nek?

 

Slámer Erzsébet gazdasági igazgató: Konkrétan nem tudom megmondani...Milliós tételek várnak ránk.

 

Kiss Zsigmond: Siralmas a helyzet! 30 milliós kiadásokra 13 milliós bevétel várható.

Miért nem indultunk el valamilyen módon, hogy a költségeket csökkentsük? Két hét alatt nem lehet alapos üzleti tervet összeállítani.

Készíteni kell egy likviditási tervet, Cash-Flow-t. Hogyan tudjuk megmenteni a Kft-t, radikális lépéseket kell hozni.

 

Balázs Sánor: Nem volt szerencsém még találkozni az új Felügyelő Bizottsággal. Minimum meghallgatjuk az álláspontjukat.

Rendkívüli képviselői egyeztetést kell tartani. A havi 27 millió Ft-ot a Kft. önerejéből nem tudja kitermelni.

 

Varga Zoltán: Ez egy hosszú 8-10 éves folyamat, hogy a Kft. ilyen helyzetbe jutott. Ebben az előző Önkormányzatnak is szerepe volt. Komoly anyagi hozzájárulást kell tenni, hogy a Kft. egyenesbe kerüljön.

 

Kiss Zsigmond: Nem érzitek a probléma súlyát! Azonnali 75 milliós kötelezettség van egy szállító felé. Tartozáselismerő nyilatkozatot kellett aláírni.  Vagy szakmailag nem érti a Testület, vagy nem akarja megérteni.

Polgármester: Érzékelem a problémát. Ez nagyon határozott odafigyelést igényel.

 

Gazdasági igazgató: a gázártámogatás pluszból átment minuszba... A fürdőgyógyászaton nem volt forgalom. Nem lehet a díjainkon módosítani.

 

Varga Zoltán: Az elműlt 7-8 évben nem voltak tisztában a veszélyekkel, ezt a helyzetet örököltük.

 

Vadász Ferenc: Elismerem nagyon súlyos a tartozás, nem is tudom honnan lesz erre forrás. De pozitívabb, mert az eredeti összeg 12 millió Ft volt, most 7,25 millió. A létszámváltozás nem tömeges szétrebbenés...örülök, hogy gyorsan sikerült megfelelő, agilis fiatal embereket találni.

 

Balázs Sándor:  Nem helyeslem a visszamutogatást. Varga Zoltán képviselőtársam 10 éve a Kft. Felügyelő Bizottság elnöke volt. Akkor volt fürdő őrzés, voltak bújtatott állások. akkor sem volt ez ellen senkinek szava. Az elmúlt ciklusban már többször kezdeményeztük a Felügyelő bizottság számonkérését.

 

Horváth Ádám: Legfontosabb feladatunk megtalálni a pozíciókra a megfelelő embereket. Felelősséget vállalunk a Kft-ért, amely már a pandémia előtt sem állt biztos lábakon. Szükség volt új impulzusokra, új látásmódra és még így sem biztos, hogy a cég megmenekül a csődtől.

 

Polgármester: meggyőződésem, hogy lesz... kell, hogy legyen szakmai megoldás.

 

 

Szavazás:  9 igen  0 nem  2 tartózkodás

 

2021.08.26. Önkormányzati ülés

 


N a p i r e n d e k :

Bizottsági határozatok

Interpellációk
 

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/sBmttGWZUuk

 

 

2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.
    Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető

 

A 40 tonnás kamionokkal zsúfolt főutakon csak a véletlenen múlik, hogy milyen súlyosságú lesz a balesetek kimenetele.