2023. május

2023. 05. 31. Soron kívüli Testületi ülés

     

       Megkezdődött a választási kampány?

 

Videofelvétel magtekinthető:

youtu.be/aco8YLY-x0w

 

N a p i r e n d e k :

1. Előterjesztés intézmény átszervezéséről
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatta az előterjesztést, mert nem tartalmazta az átalakítás költségeit.

2. Előterjesztés a 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai maximális
    csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről

 

 

3. Előterjesztés a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. által felajánlott
    püspökladányi ingatlanok tulajdonba vételéről

 

 Tóth Lajos polgármester nem szavazta meg.a saját előterjesztését. 

Május: a soron kívüli ülések hónapja

 

május 4.

Óvoda intézmény átszrevezés.pdf (656873)x

 

május 8.

1. napirend

2022. belső ellenőrzési jelentés.pdf (1509101)

2. napirend

2022. beszámoló költségvetésről.pdf (6826985)

A városvezetés súlyos szándékossággal eltitkolta Püspökladány lakói elől a 2022. költségvetésének lezárt adatait.

A dokumentum végén a 63-82. oldalokon látható dátumok bizonyítják, hogy mikor készült és ezért beterjeszthető volt a 2023. április 27-i nyilvános ülésre.

A gazdálkodó szervezet fennálló kötelezettségei
                                                                                                          2021 . 2022.              2021. 2022.
                                                                                                      Hosszú lejáratú             Rövid lejáratú

1. Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.              0      2 160 000         217 957 000   852 528 000
2. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.          0               0                  40 668 547    41 830 581

 

Közhatalmi bevételek
                    
       Eredeti előirányzat (terv)                 Teljesítés                    Elmaradás
Iparűzési adó          355 000 000                     324 939 284           -30.068.716 Ft

3. napirend

Magyar Államkincstár ellenprzési jelentés.pdf (1385779)

az Önkormányzat és a Közös Hivatal esetében a működése részben megfelelő,
- azonban azon költségvetési szervek esetében melyeknél a GESZ látja el a gazdálkodási
  feladatokat jelentős szabályozásbeli és működtetési hiányosságok tapasztalhatók.

  ennek javítására vonatkozó intézkedés nem történt,

a GESZ gazdálkodásáról nem mutat megbízható valós képet.

4. napirend

50/2023. (V. 8.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezése alapján, csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, határozott nemet mond a háborúra és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Tóth Lajos polgármester nem akarta, hogy a városi TV felvegye és le is játsza a soron kívüli ülésen történteket.

 

május 31.

1. Előterjesztés intézmény átszervezéséről

2. Előterjesztés a 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről