2023 augusztus

2023.08.31. Önkormányzati ülés  II. rész

 

Videólink

https://youtu.be/_aoxDJ36-yg

  
c) Előterjesztés a Püspökladány 2024-2038. időszakra vonatkozó gördülő
    fejlesztési terveinek jóváhagyásáról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2023. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

3. Különfélék
a) Ellenőrzési jelentés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési  Központ, Könyvtár, Múzeum 2022. december 31-i fizikai leltározásának  ellenőrzése tárgyában.
    Előadó: Keserű László jegyző

b) Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
    2023. I. féléves gazdálkodásáról.

    Előadó: Slámer Erzsébet mb. ügyvezető igazgató


d) Előterjesztés 0191/2 helyrajzi számú külterületi hely elnevezéséről.
    Előadó: Keserű László jegyző

e) Előterjesztés a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól
    szóló rendelet módosításáról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

f) Előterjesztés a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról
   szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

   Előadó: Tóth Lajos polgármester

g) Előterjesztés házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felmondásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

h) Előterjesztés pályázati kiírásról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

2023.08.31. Önkormányzati ülés  I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

https://youtu.be/tbe6TJ69gO8

 
 

Bizottsági határozatok

Interpellációk


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselők kérdései 

 

Interpellációk 

 

Közérdekű bejelentések

Balázs Sándor képviselő tájékoztatta a lakosságot, hogy a Püspökladány Jövőjéért Egyesület petíciót indított

két fontos ügyben szeretne változást elérni:  

 

ÓVJUK MEG PÜSPÖKLADÁNY JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSÁT!

 

PÜSPÖKLADÁNY FEKVŐBETEG-ELLÁTÁSA CSATLAKOZZON a Karcagi Kórháztól a Debreceni Klinikai Központ BERETTYÓÚJFALUI GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZÁHOZ!