Jelentés helyett a Start-mintaprogramról

2015. 09. 17-én elkészült a jelentés, amelyet megkíséreltem átvenni a Polgármesteri Hivatalban, de a hivatalos helyen, hivatalos időben megfogalmazott észrevételekre adott ígéret után készült dokumentumba csak úgymond "betekinteni" lehetett volna.

Kezdeményeztem a város jegyzőjénél: juttassa el minden képviselő részére, hogy a 09. 22-23-i bizottsági ülések időszakában minden képviselő tájékozott lehessen a Start-program vezetőinek jelentéséről.

Ígéretet kaptam a hétfői kézbesítésre.

Ám 09. 18-án pénteken a kézbesített bizottsági és testületi anyagok mellé egy levelet is kaptam:

                   A hangfal aktív, ami azt jelenti, hogy be van építve az erősítő, hangváltó, stb., tehát az aktív elemek és benne van a hangszóró.                             Így még azt is megállapíthatjuk, hogy ezek a hangfalak

Az első kérdésre adott válasz is aggályos, de a második kérdéskörre adott válasz több, mint megdöbbentő:

Nem csak azért, mert a "diplomatikus" mellébeszélés a dolgozókat teszi felelőssé, a vezetőket nem említi, hanem azért is mert a közérdekű bejelentésemre egyáltalán nem válaszolt!

Részelet a 2015. 08. 27- Testületi ülés jegyzőkönyvéből:

Közérdekű bejelentések
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Van valami szándék, ami a változtatást ösztönözte. Abban az időszakban, amikor a hosszú kánikula volt, 16 napon keresztül augusztusban, érkezett hozzám több
irányú jelzés, azzal, hogy a közmunka program mezőgazdasági területén a dolgozók nem kapnak védőitalt. Hír önmagában is eléggé sokkoló, begondolni is
nehéz, ezért úgy gondoltam, képviselő társammal megosztva ezt a problémát, hogy ezt személyesen le kell ellenőrizni, lehetőség szerint nem úgy, hogy ezt bejelentjük, mert akkor lesz. Megtettük ezt az ellenőrzést, és azt tapasztaltuk, amiről a hírek szóltak. Egy 25 l-es marmonkannában volt ún. ivóvíz, ezen kívül a dolgozók közül néhányan elmondták, hogy sajnos ez már hetek óta így van, és otthonról hoznak vizet, mert nincs. Ezeket az embertelen körülményeket, amiket leginkább a mezőgazdasági dolgozók szenvednek meg, ezzel az aljassággal tetézni, hogy drágának tartjuk az ásványvizet, akkor a dolgozókat arra kényszerítjük, hogy
legfeljebb otthonról hoz. Ez az eljárás törvénysértő eljárás. Utunk végén, mert nyitva volt a Kiss Ferenc utcán a kapu, és bementünk, ott viszont azt láttuk, hogy
rekeszekben állt a védőital. Az egyik munkaterületen jár, akik meg a szabad ég alatt dolgoznak, azoknak nem jár. Ezt az eljárást méltatlannak tartom, felháborítónak, és kérem az ügy azonnali kivizsgálását, a felelősök megnevezését, és valamilyen módon kárpótlást a dolgozóknak a szabad ég alatt.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Az, hogy drága az ásványvíz, nem tudom, hogy ki mondta ezt a mondatot, de a féléves beszámolónál említettem, az augusztus 20-i bevételt tudom mondani, megközelítőleg 800 eFt az, ami már bevételként jelentkezett is, a megtermelt vagyonként a Startminta programban. Van egy jogszabály, amely a közfoglalkoztatásban, bevételként jelentkező forrásokra ad iránymutatást az önkormányzatoknak. A bevételt csak a programban lehet felhasználni. A források
biztosítottak a védőitalra,
nem hiszem, hogy bármelyik kollégámtól ilyet hallott volna. Ezzel nem értek egyet.

 

A legelgondolkodtatóbb válasz adta a városvezető, mintha nem is hallott volna kánikuláról, az elrendelt hőségriadókról, és a kötelező védőital ellátásról.

A polgármesternek, vagy a közmunkaprogram felelős alpolgármesternek lett volna kötelessége elrendelni a védőital biztosítását!

 

A hétfőre ígért jelentés - az I. dűlőben folyó mezőgazdasági munka - tartalmának összefoglalását a városi TV eheti adásában hallhatták a nyilatkozó vezetőtől.

A köztájékoztatás ezen az úton történt, de a képviselők hivatalosan nem tudhatták meg a részleteket.

 

Az elhallgatás szándéka változatlan!

KÁPOSZTÁTLANSÁG

 

Kincses László önkormányzati képviselő közleménye

2015. 08. 11-én a helyszínen járva győződtem meg a startmunka-program valódi körülményeiről. A kánikulában szenvedő dolgozók panaszai beigazolódtak.

Részletek a 2015. 08. 27-i Képviselő-testületi ülés felvételén láthatóak.

www.youtube.com/watch?v=IXdjNmGd2W8

A súlyos mulasztások közül is kitűnt az őszi káposzta vetemény állapota.

A termesztési előírások szerint:

Szabadföldi körülmények között a fejes káposzta a következő technológiai változatok szerint termeszthető:

a) Váz nélküli fólia alatti termesztés, kiültetés III. hó első felében.

b) Korai szabadföldi termesztés, kiültetés III. hó végén, IV. hó elején.

c) Szabadföldi termesztés nyári–őszi szedésre (friss piacra), kiültetés IV. hó elejétől VI. hó végéig (állandó helyre vetés 20–25 nappal korábban).

d) Szabadföldi termesztés őszi szedésre (savanyításra), kiültetés V. hó végén, VI. hó elején (állandó helyre vetés 20–25 nappal korábban).

e) Szabadföldi termesztés késő őszi szedésre (tárolásra), kiültetés V. hó végén, VI. hó elején (állandó helyre vetés 20–25 nappal korábban).

 

Az előírások betartását feltételezve az őszi káposztát május végén, június elején kiültették a szántóföldbe. Június 23-án hivatalos bizottsági látogatás keretében jártunk a területen és semmilyen fejlődési  problémát nem jelzett a munkavezető, az akkor 3-4 hetes őszi káposzta állomány kapcsán.

A második - szúrópróba jellegű - látogatáskor augusztus 11-én 9-10 hetes volt az akkor már kiégett, elszáradt vetemény.

A testületi ülésen feltett kérdésre - milyen lesz az őszi káposzta termés - az a válasz érkezett: "átlagos."

A közmunkaprogram felügyeletével megbízott Márkus Gábor alpolgármesternek nem adott szót a városvezető,

de az alpolgármester nem is jelentkezett, hogy hitelesen tájékoztassa a képviselő-testületet és a lakosságot.

A probláma elhallgatása azt jelzi, hogy csak a sikerekről szeret beszámolni a felelős, a kudarcok nem tartoznak a lakosságra?

A szúrópróba-ellenőrzés híre azonban kármentő cselekvésre ösztönözte a vezetést és új palántokat neveltettek a fóliasátorban. Az új káposztapalántákat 09. hó 07-én és 08-án kezdék el kiültetni.

 

Az előírások szerint:

BETAKARÍTÁS: A május végén ültetett, vagy előtte 3–4 héttel vetett, téli tárolásra, illetve ipari célra termesztett állomány október második felétől november közepéig szedhető.

Ha a május végén kiültetett káposztát októberben lehetett volna  betakarítani, akkor a szeptemberben (3 hónap késedelemmel) kiültetett vetemény beérésének és betakarításának kockázatai és veszteségei kiemelkedően nagyok!

 

Az eset csak egy, az aggasztó állapotú Start "minta"-programnál tapasztalható hiányosságok és szabálytalanságok között!

Kezdeményeztem a  testületi ülésen a szabálytalanságok kivizsgálását.  Ezen a héten arról értesültem, hogy a Startmunka program hivatali vezetője 09. 17-ére készíti el jelentését az észrevételezett problémákról.

 

Az újabb fejleményekről is értesíteni fogom városunk lakóit!

 

 

 

Élelmezésügyi várakozási idő (é. v. i.)

Az az időtartam napikban kifejezve, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés és a betakarítás között el kell telni, hogy a termény - termés ne tartalmazzon a megengedettnél több vegyszer maradékot.

A növényvédőszerek hatóanyagainak lebomlását sok tényező befolyásolja, így ugyanarra a készítményre vonatkozóan is a növényi kultúráktól függően más-más lehet a várakozási idő.

Az é. v. i. betartása a fogyasztók egészségének és érdekeinek védelmében kötelező. Az élelmiszerbiztonsági politika a 2000-es évek elején reformokon ment keresztül, összhangban a „termőföldtől az asztalig” jelmondattal, így garantálva az EU-ban forgalomba kerülő élelmiszerek és élelmiszeripari termékek magasfokú biztonságát a gyártási folyamat minden pontján.

A növényvédőszerek felhasználásáról naprakész nyilvántartást - permetezési naplót - kell vezetni. Ezt a 2005. évi XXXVIII. tv., valamint a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről írja elő.

Az élelmiszerbiztonság garantálásáért több szerv is felel:                                              

pl.  - állat- és növényegészségügyi ellenőrzések (2012. március 15. óta NÉBIH)                                            

 - EU Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG SANCO)

 

A közétkeztetésben a lakosságot közvetlenül érinti a START mintaprogram keretében előállított termékek fogyasztása.                                                        

Ezért kiemelt fontosságú kérdések fogalmazódnak meg:

Püspökladány Önkormányzata által elindított Start mintaprogramban érvényesülnek-e a fenti irányelvek?

Maradéktalanul betartják és betartatják-e a közkonyhákhoz beszállított élelmiszerek esetében az előírásokat?

Van-e ellenőrzés és milyen gyakorisággal?

Egészséges élelmiszerek kerülnek-e a gyermekeink asztalára?

Képviselői javaslat fogadtatása 2015. 06. 25.

 

Májusban még az volt a városvezető kifogása, hogy nem érkezett a közmunka beszámolójára irányuló képviselői kezdeményezés.

A START munkaprogram elindítását a Képviselő-testület döntötte el. Az elmúlt években egyszer sem hozta a Testület elé az éves beszámolót a város vezetője. Csak szóbeli kiegészítésként, pár mondatban "számolt be" a felelős alpolgármester.

A 2015. II. félévi üléstervben a START-munkaprogram beszámoltatásának javaslatát nyújtottam be.

 

A válasz a videóban látható-hallható:

www.youtube.com/watch?v=Eic639BPa64

Egy újabb hónap telt el:

 

Kényszeredett magyarázkodás a 2015. 05. 28-i Képviselő-testületi ülésen

 

www.youtube.com/watch?v=ne4cbMdhjnA

START közmunka program

 

www.youtube.com/watch?v=Cj14ILQmX7E

 

A képviselői bejelentés és kezdeményezés ellenére a városvezető vizsgálatot nem rendelt el.

Az élelmiszerbiztonsági előírások betartásával kerülnek-e a növények a közkonyhákra?

Kockázatos-e a gyermekeink mindennapi étkezése?

Biztosították-e a programban dolgoztatott emberek egészségének védelmét?

Kié a felelősség?