Rendkivüli önkormányzati ülések sorozata

2018.08.22. Soron kívüli ülés váratlan eseménye

 

A napirendre tűzött pszichiátriai lakóotthonok más helyszínen történő kivitelezéséhez felajánlható csere-telek lehetőségek tárgyalásán az önkormányzati képviselők kérdései az előzményekre is irányultak. (A jegyzőkönyv még nem készült el, részletek az ülés hangfelvételéből)

 

A jegyzőt helyettesítő aljegyzőhöz intézett kérdés arról, hogy 2017. márciusban a Szerepi önkormányzat ülésén tárgyalta a pszichiátriai lakóotthonok ügyét:

Létezik olyan, hogy aki Püspökladány aljegyzője, a Szerepen történt eseményeket nem tolmácsolja a munkáltatója felé, vagy hogy a munkáltatója hova csukta be a fülét abban az időszakban, amikor esetleg Ön szándékozta tájékoztatni ezekről a dolgokról?

 

Aljegyző: Nem kaptam meghívást Püspökladányban vezetőségi ülésre, senki nem kért tőlem tájékoztatást, hogy Szerepen milyen problémák vannak. Bárki megkérdezi, szívesen válaszolok, de magamtól nem jöhetek be, hogy tájékoztatást tudok adni…

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 11. §-a szerint

(1) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az aljegyzőt,

 

De az aljegyző kijelentése azt bizonyítja, hogy az önkormányzat ügyeinek figyelemmel kísérése érdekében kötelező meghívást éveken át elmulasztották. Erre bizonyítékot nyújtanak a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei.

Súlyos felelősséget jelent, hogy nem volt hivatalos információ-áramlás! Pedig fontos lett volna tudni azt a képviselőknek:

 

hogyan tudta Szerep önkormányzata eredményesen kiválasztani a pszichiátriai otthonok építési helyszínét a településük szélén...

 

A jegyző távollétének időszakában bebizonyosodott az Önkormányzat tarthatatlan jogi helyzete. A mulasztások miatt az aljegyző nem rendelkezett minden esetben naprakész információkkal.

 

SzMSz 68. §

(2) A jegyzőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.  A jegyzői és aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatok ellátásának rendjét a polgármester határozza meg.

 

A megismert helyzetből fontos kérdés adódik: Tartós akadályoztatásnak minősíthető-e, ha az aljegyzőt nem hívják meg az ülésekre?

 

A jegyzői feladatok ellátásának rendjét a polgármester határozza meg, a mulasztásokért is felelős!

 

A megismert szabálysértések az Önkormányzat működését veszélyeztetik, de van még a Szervezeti és Működési Szabályzat 11. §-a szerint súlyos mulasztás:

 
(1) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
 
c) a város országgyűlési képviselőjét,
 

www.puspokladany.hu/onkormanyzat/rendelet/6_2013.pdf

 

Kínzó (költői) kérdés:

Hány alkalommal jelent meg Bodó Sándor országgyűlési képviselő Püspökladányban a Képviselő-testület ülésén?

 
 
Folytatás hamarosan...

A KÖZBIZALOM megomlása miatt

képviselői kezdményezésekre 2 munkanaponként Képviselő-testületi üléseket kellett összehívni

 

Testületi határozatok:

2018. 08. 09: a Bene Gyula utcai pszichiátriai lakóotthonok építéséről

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_08_09.pdf

 

2018. 08. 14: Intézményvezetői pályázatok

                    TOP pályázatok eredménytelen közbeszerzései

                    GESZ volt intézményvezetőjének bűnügyében pótmagánvád benyújtása

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_08_14.pdf

 

2018. 08. 16:  Ügyvédi megbízás

                     Ellenkérelem benyújtása Dombi Imréné ellen

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_08_16.pdf

 

     

Újabb és újabb ügyek kerülnek felszínre, a morális válság tovább mélyül...