2019.06.27. Önkormányzati ülés

2019.06.27. II. rész - Zárt ülés után újabb megdöbbentő ügyek

 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_06_27.pdf

A zárt ülésről nem készülhetett videofelvétel.

 

A Testületi ülés folytatása megtekinthető:

youtu.be/6Wlz1HdXEMY

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Kiss Zsigmond, Dr. Lente Péter alpolgármesterek
 

9’ 44”-től

Kérdések:

Miről történt egyeztetés a lakóközösségekkel a Zöld város programban?

Mennyire van megelégedve a munkálatokkal?

Milyen koncepció alapján vágnak ki és ültetnek fákat? Ki hagyta jóvá?

A Zöld Város projekt másik két eleme hogyan áll?

 

A víztározóból kitermelt földmennyiség hova fog kerülni?

Az átadáson miért nem jelent meg a kivitelező?

A beszámolóban több alkalommal hiányos bejegyzések szerepelnek a testületi ülésekről,   miért folyik történelemhamisítás? A Ladányi Hírekben is hiányos közlés történt.

Alpolgármester: Ami nem történt meg, az nem írom le. Nem vagyok hajlandó a személyeskedésre. A város ügyeivel foglalkozzunk.

Miről egyeztettek a Déli soron és a Hajnal utcán?

Az ünnepségeket lehetne-e munkaidő után tartani?

Lesz-e rendezvénysátor a Kakasfőző fesztiválon?

A Bentlakásos Otthonról volt-e szó a Segítő Kezek Társulási ülésén?

Mik a megoldási lehetőségek a pályázati beruházások határidőinek betartására?

Mi a megoldás arra, hogy a Bentlakásos Otthon önálló intézmény lehessen?

Tisztában van vele a Képviselő-testület, hogy 32 fok van a szobákban?

Hogy „kispóroltak” belőle 9 millió Ft-ot?

Azonnali kivizsgálását követelem: miért hiányzik a padlásról a hőszigetelő anyag?

Egyetlen halálesetet követett vizsgálat, annak sem ismerhetjük a megállapításait?

Erkölcsi összeférhetetlenségben lévő személyt akarnak odahelyezni „vezetőnek”?

A klímaberendezéshez miért nem megfelelő az elektromos hálózat?

A Zöld város programban nem látszik, hogy az ültetett növények megmaradnak-e.

Láthattuk, hogy mulcs néven mit borítottak le.

 

Szavazás: 9 igen, 1 tartózkodás

 

51’53”-től

Képviselői kérdések:

Lehetne-e locsolókocsival enyhíteni az utcák felületét a kánikulában?

Miért nem működik a diszkút?

A fürdő előtti járdaépítés térkőből készül-e?

Az építési anyaglerakóba be lehet-e vinni a vályogtéglákat?

A fűnyírás miért maradt abba?

A piac közvilágítása megint miért hibás?

A fűnyírás többletforrását tudja-e biztosítani az Önkormányzat?

A Táncsics utca nagyon kátyus, a vasút felőli szilfák terebélyesek, tudunk-e tenni intézkedést?

A körforgalom külön ágát lezárták, milyen okból?

A Táncsics utcai kerékpárút építés lassú, mikor fognak hozzá a Kossuth utcához?

A fagyizó előtti gyalogos átkelőnél miért van leszakadva az út?

Írásban küldött válaszban más területről írtak, mint amelyiket kérdeztem.

 

 

1 óra 12’20”-től

Interpellációk:

A Bene Gy. utcáról szóló múlt havi interpellációra nem érkezett írásos válasz.

A Polyduct terület szerződéskötésnél miért nem volt jelen az Önkormányzat ügyvédje?

2019. januártól a Városüzemeltető Kft. ügyvédje is lett a Polyduct Zrt. ügyvédje és közgyűlésének elnöke, ez súlyos összeférhetetlenséget vet fel, mert a szerződést ő készítette, ezért a körülményekről írásos tájékoztatás szükséges. Ha az írásos válasz beigazolja az aggályokat, a szerződés érvénytelen.

Alpolgármester: Én most hallom először, hogy a közgyűlés elnöke, én nem tudom, hogy ez valamilyen jogi hogyhívjákot jelenthet-e abban, hogy a Polyduct meg a Püspökladány Önkormányzata kötött egy szerződést… Én azt az urat onnastól kezdve ismerem, mikor ugye mikor megjelent, mint az ügyvédként a Polyduct-nál. Arról is csak akkor értesültem, amikor Varga úr bejelentette, hogy ki az ügyvédje (a Kft-nek), akkor láttam, mármint őket közösen együtt. Nem tudom (Jegyző úr) mi az álláspontod jogi oldalról? Az, hogy ki kinek a közgyűlésének elnöke… nem tudom.

Jegyző: Lényegében a Polyduct vállalta, hogy előkészíti az előszerződést és a szerződést. Tisza ügyvéd úrral nyilván konzultáltunk, ő ezeket véleményezte…

A Polyduct-nak az ügyvédje, az, hogy a Városüzemeltető kft. alkalmazottja, vagy jogi tanácsadója, az lényegében akkor vált világossá, mikor a májusi beszámolónál az úriember itt volt… Március, bocsánat.  

Alpolgármester: Jelent-e összeférhetetlenséget? Titoktartási kötelezettsége van.

Jegyző: Véleményem szerint nem.

 

A helyi buszjárat tegyen egy temető kitérő megállót. A buszváróban a padokat duplázni szükséges.

A járdákon nem lehet eljárni, a gyümölcsfák ágai belógnak. Mit lehet ezzel tenni?

 

 

1 óra 21’ 58”-től

Közérdekű bejelentések:

A Polgárőrség országos elismerést kapott. Balázs Sándor képviselőtársamat kértem meg,  hogy menjen el Balatonföldvárra. Polgárőr város címet és oklevelet kaptunk.

 

A múlt szerdai bizottsági ülés szünetében alpolgármester úr titokzatos szándékkal átadott egy „csomagot” egyesületünk képviselőjének, aki itt az ülésen visszautasította a szabálytalan, gyanúra okot adó eljárást és visszaadta az ajándékot.

 

Július 1-jén a Semmelweis-nap alkalmából a rendelés szünetel, az ügyelethez forduljanak.

 

1 óra 26’56”-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
 

1 óra 29’23”-től
 c) Előterjesztés székhelybejegyzéshez való hozzájárulásról.
 

1 óra 31’57”-től
 d) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának 2019. évi önálló szúnyoggyérítéséről.
 

1 óra 40’03”-től
 e) Előterjesztés a 2019. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről.

1 óra 41’02”-től
 f) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

1 óra 48’15”-től

Az ülés lezárása után képviselői figyelmeztetés történt, mert az interpellációs napirendnél meg kellett volna kérdezni az interpelláló képviselőt, hogy elfogadja-e az írásos választ.

Az alpolgármester elnézést kért a hibáért és Balázs Sándort kérdezte, hogy elfogadja-e az interpellációjára kapott választ. Balázs képviselő úr jelezte, hogy ő nem interpellált. Ellenben egyesületünk képviselője volt, aki interpellált a múlt hónapban, de nem kapott rá írásos választ.

2019.06.27.  I. rész - (a május 30-i félbeszakadt ülés napirendjeivel)

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/tfd68zbM3Os

 


Bizottsági határozatok
Interpellácókra adott válaszok

N a p i r e n d e k megszavazása

05’ 21”-től

4. K ü l ö n f é l é k.
 a) Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi tevékenységéről.
      Előadó: a TRV Zrt. képviselője

Kérdések:

A Városháza előtt van egy díszkút, amelynek üzemeltetése kinek a feladata?

A TRV feladata-e a Vasútállomás ellátása?

Ivóvíz mintavételnél találtak-e nem megfelelő mintákat? Tettek-e intézkedéseket?

Tervezik-e egy-egy közkút visszaállítását?

A tavalyi beszámoló után az Önkormányzat kérdésekkel fordult a TRV Zrt-hez, de nem pontosan értelmezhető minden válasz: Hány dolgozó van Püspökladányban?

A közműadó és a veszteség ellentételezés köbméter arányban osztódik?

A TRV feladata a MÁV állomás ivóvíz ellátása?

Az átadott eszközöket használják-e más településeken?

A 2018. évi beszámoló táblázatában miért nem szerepel az elfogyasztott vízmennyiség?

Szavazás: 9 igen, 1 nem

 

34’22”-től

 g) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának célfeladat megjelöléséről.
     Előadó: Balázs Sándor bizottsági elnök

Kérdések:

Miért kellene a másodállásokat ismerni?

2 éve már kapott a Felügyelő Bizottság külön feladatot, igaz, hogy ezt a polgármestertől kapta. Mi késztette a polgármestert akkor arra?

Mióta van új jogi képviselője a Városüzemeltető Kft-nek?

Van-e jogi akadálya a határozatban igényelt tájékoztatás megadásának?
Szavazás: 6 igen, 4 nem.

 

54’21”-től
 h) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának célfeladat megjelöléséről.
     Előadó: Balázs Sándor bizottsági elnök

Kérdések: Az épület bővítése miatt mennyivel fognak növekedni a rezsiköltségek?

Szavazás: 6 igen, 4 nem.


1 óra 02’25”-től
 i) Előterjesztés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megtagadásának fellebbezésére vonatkozóan.

Kérdések:

Ha most is dönthetünk, akkor miért sürgették a megszavazását májusban?

Milyen megbeszélést folytatott a Magyar György ügyvédi irodával?

Legutóbbi szavazáskor éppen alpolgármester úr súgta a társainak, hogy tartózkodni…

Arra vonatkozik az előterjesztés, hogy megtagadjuk a hozzájárulást?

Javaslom a Kiss Ferenc utcai bejárást.

Jegyző urat kérném, erősítse meg, hogy miről szavazunk.

Csak a Bentlakásos Otthonon keresztül tudnának bejárni a Kiss F. utca felől?

Összevont bizottsági kompetencia, de egyik bizottságot sem kérték fel semmilyen javaslattételre 2018. augusztus előtt.

2019. május 16-án a Városfejlesztési bizottság elnöke módosította meg a javaslatot, arra hivatkozva, hogy bírságot kaphatunk, ha megtagadjuk.

Milyen nagyságú bírságot lehet kiszabni egy ilyen ügyben?

 

Szavazás: 10 igen

 

1 óra 36’20”-től

 b) Előterjesztés helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátásáról.

Szavazás: 10 igen

 

1 óra 42’20”-től

2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működéséről.
    Előadó: Kovács Gyula elnök
Kérdések:

A 2018. évi parlamenti választás előtti héten miért volt 3 zenés-táncos rendezvény?

Amikor lemondott a régi elnök, tájékoztatást kapott-e erről a Képviselő-testület?

Más esetekben kértek-e véleményezést, például a Közmunka programról?

Van-e feszültség a közmunka területfelosztással kapcsolatban?

Miért nem tartalmazza a beszámoló az elvégzett munkát?

Van-e lehetőség arra, hogy a város más részein is munkát végezzenek?

Tudnak-e minden dolgozónak munkaeszközt biztosítani?

Meg vannak-e elégedve a Hivatal munkájával?


Szavazás: 9 igen, 1 tartózkodás

...mint szénné égett malac a nyárson...

 

2018.06.28. Püspökladány Önkormányzatának Képviselő Testülete egyhangú döntéssel méltatlansági eljárást kezdeményezett Dombi Imréné polgármester ellen, amely határozatot a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárási hiba miatt hatályon kívül helyezett.

Az indok:

A 2018.06.28-i Képviselő-testületi ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálatot nem folytatott, javaslatot nem tett. (Az előterjesztésről a jogi képviselő és a jegyző bizonyíthatóan nem konzultált)

A háttér:

A jegyző kinevezésének és a jogi képviselő megbízásának jogát is a polgármester gyakorolja. A bizottság elnökök személyére is a polgármester tesz javaslatot (és 12 éven át a Fidesz-többség szavaz).

A Bíróság útmutatása:

a képviselő-testület az Mötv. 36. §-a (1) bekezdésének első fordulatára és az Mötv. 38. §-a (1) bekezdésének g) pontjára hivatkozással nem vonhatja el a bíróságnak azt a hatáskörét, hogy

 

a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása tárgyában, erre irányuló kérelem esetén – akár szintén széleskörű bizonyítást követően – döntést hozzon [Mötv. 70. § (1)].

 

A Bíróság döntése után néhány héttel 2018.09.26-án a polgármesterasszony táppénzre vonult. A "keresőképtelenség" azóta is tart. Az Önkormányzat fideszes képviselőinek súlyos erkölcsi válsága 2 alpolgármester és egy tanácsnok lemondását követelte. Ők mentek, az erkölcsi válság maradt: a megválasztott új alpolgármesterek is részesei voltak az elmúlt évek törvénysértéseinek, bár megszavazták a polgármesterasszony méltatlanságáról szóló határozatot és az 59/2018.(VII.12.) határozatot is,

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_07_12.pdf

de hivatali hatáskörükben semmit nem tettek Dombi Imréné polgármesteri tisztségének megszüntetéséért.

 

A kirívó hivatali mulasztást azért követték el, mert amíg jogállásában változatlanul Dombi Imréné a polgármester, addig a képviselő testület létszámába bele kell számítani. (Január óta nem lehet új választást kiírni, ezért mondott le Rásó János is csak februárban.) A hatalom megtartása és gyakorlása miatt nagy a jelentősége, hiszen a minősített többségű döntésekhez továbbra is 7 fő támogatása szükséges, hiába lett immár 6 ellenzéki képviselő. Dombiné távollétében is befolyásolja, korlátozza Püspökladány város működését, lakóinak életét!

 

2019. márciusban a már ellenzéki többségű Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság sürgős tájékoztatást kért a Jegyzőtől az 59/2018. (VII.12). határozat végrehajtásáról:

"… 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 70. § (1) bekezdés szerinti szükséges kereset benyújtásáról…"

 

A Jegyző írásban nem válaszolt. Folyosón kinyilvánított álláspontja szerint: "Nem gondolhatjátok, hogy én fogom összeállítani ezt a listát..."  Ezzel beismerte, hogy 9 hónapon át megtagadta a határozat végrehajtását, mert nem kizárhatóan érdekközösségben volt - van a polgármesterrel.

 

A több hónapos időhúzást az ellenzék sürgősségi beadvánnyal akarta megszüntetni. A bírósági kereset alapját képező jegyzéket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019.05.22-én az Önkormányzat ügyvédjének jelenlétében megtárgyalta és véleményének meghallgatása után elfogadta. (A zárt ülés jegyzőkönyve még nem készült el.)

2019.05.30-án az alpolgármester és 3 fideszes társa kivonult az ülésteremből a kínos és kényes napirend megtárgyalása előtt. A 2019.06.06-ra összehívott folytatólagos ülésen sem jelentek meg a fideszesek, ezért az ülés szavazatképtelenség miatt elmaradt.

Újabb heteket nyertek azok a fideszes-képviselők, akik szavazataikkal bűntársai voltak a polgármesternek mindazon ügyekben, amelyeket az ellenzék tárt fel.

 

Az időközben keletkező információkból nem egyértelmű: vajon miért gondolhatták úgy a fideszes képviselők, hogy menekülésükkel megoldódhat az Önkormányzat legsúlyosabb erkölcsi válsága, elmúlhat az összes veszély, ami felelőtlen, önző és kártékony tevékenységük okozott és okoz jelenleg is?

 

Mintha nem is lett volna a májusi botrány...

 

2019.06.27. A képviselők megszavazták, hogy a félbeszakadt májusi ülés napirendjeivel kezdődjön a júniusi testületi ülés, annak ellenére, hogy a Meghívóban az alpolgármester a napirendek végére sorolta ezeket.

 

Egyhangú 10 igenes szavazással a Képviselő-testület megtagadta a Bene Gy. utcai pszichiátriai lakóépületek közútcsatlakozását. Májusban a fideszesek megszavazták a hozzájárulást. Az ellenzék akkor tiltakozott a szabálytalan eljárás miatt, a lakosság levelet írt, ezért az alpolgármester ismét napirendre tűzte. Ezzel beismerte, hogy májusban a Jegyző nyomásgyakorlása, sürgetése nem volt indokolt, a döntés várhatott volna néhány hetet. Az alpolgármester hirtelen fordulattal újra a "nép pártjára" állt.

 

Erre a viselkedésre illik a hasonlat: " Forog, mint szénné égett malac a nyárson..."

 

A májusi kivonulás indoklásaként hivatkozott Fidesz-frakcióegység látványosan széthullott a legsúlyosabb napirendnél! A Képviselő-testület zárt ülésen minősített többséggel megerősítette az 59/2018. (VII.12.) határozatát:

"Mötv. 70. § (1) bek. alapján kereset benyújtását kezdeményezi a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenységei, mulasztásai miatt."

A zárt ülésre vonatkozó szabályok miatt csak a határozatot lehet nyilvánossá tenni.

 

Kérdések:

Ha a minősített többséghez 7 igen szavazat szükséges, akkor a 6 ellenzéki képviselő mellett, még kik szavaztak igennel?

Ha a fideszesek korábban még tárgyalni sem voltak hajlandók a legsúlyosabb ügyről, mi történt június 06. és 27. napja között?

Miért változtatták-tagadták meg korábbi döntéseiket fideszes képviselők?

 

Lehet-e ez a fideszes polgármester-jelöltről meghozott döntés hatása?

Kinyilvánítható-e, hogy Dombi Imréné már nem tér vissza?

 
 
Folytatás hamarosan...