Tanuszoda épül-het...

Eltitkolt számok, megdöbbentő információk

 

Teljes a hírzárlat a Tanuszoda körül. Utolsó közlés a 2021.02.16-i LadányTV műsorban volt:

"Többszörös egyeztetésre került sor a Tanuszoda lehetséges helyszíne kapcsán. Egyeztetés volt többek között a TRV munkatársaival, az a sajnálatos tapasztalatunk, hogy a hatályos közműtérképek, azok bizony nem teljesen fedik a valóságot és ez a lehetséges uszoda helyszine vonatkozásában is sajnos így van. Ma délelőtt megkeresett a TRV munkatársa, hogy a múlt héten feltételezettekhez képest is más nyomvonalon és más paraméterek mentén folyik a Fürdő környékén a vízszolgáltatás. Ebben most további feladatot is el kell végezni annak érdekében, hogy pontosan láthassuk mibe kerülne esetlegesen a Fürdő előtti helyszínen történő uszoda-elhelyezés, illetve az ahhoz kapcsolódó vízszolgáltatás. Fontos, hogy a szolgáltatókkal külön-külön egyeztetést tudjunk folytatni, mert bizonyos részletek, problémák, annak majdani - nem túl távoli jövőben - a költségkihatásai, ezek most jó, ha napirendre kerülnek és ennek ismeretében tudunk végleges döntést hozni. Az már biztos, hogy bizonyos gázvezeték szakasz áthelyezésére sor fog, sor kell, hogy kerüljön. Valószínűleg a vízhálózattal kapcsolatos bővítést is el kell végezni annak érdekében, hogy tulajdonképpen bármelyik helyszínre tesszük, vagy tennénk az eddig felmerült helyszínek közül a Tanuszodát, bizonyos szintű vízhálózat bővítésre mindenképpen sort kell keríteni."

 

A polgármester az állami tervező helyszíni bejárása után 2 hónappal, és a 2021.02.03-án meghozott és az LTV-ben bejelentett helyszín döntése után egy héttel visszalépésként értelmezhető információkat kommunikált. (A helyszínről Polgármesteri határozatot nem tettek közzé! Az LTV nyilatkozatban:...jelzést megtettük a tervező felé...)

 

A polgármester bevallja: a tervezőt feltételezett információk alapján értesítette az egyetlen lehetséges helyszín döntéséről, de a felelősséget a képviselőkre akarja hárítani, akik "...azt a megerősítést adták, hogy mindenképpen a lehetséges helyszínen valósuljon meg ez a tanuszoda..."

 

Az egyre zavarosabb ügy tisztázásához fontos információk a tervező álláspontjáról:

 

A lakosság javaslatai közül az Ördögárokban és a Nagy Petőfi iskola melletti helyszín nem alkalmas a kivitelezésre az aránytalanul nagy közművesítési költségek miatt. De a lakosoknak és a civil szervezeteknek nem lehetett tudomása a tervező által már decemberben közölt legfontosabb változtatásról:

 
"eljutott a helyszínről való egyeztetésünk egy olyan fázisra, hogy mindaddig, amíg rajzokkal nem tudom alá támasztani a december 7-i személyes találkozónkon elmondottakat, addig a telefonos-emailes egyeztetés értelmét veszíti. Azzal kezdem, amivel a decemberi személyes megbeszélést is. Leginkább a Magyar Úszószövetség oldaláról, de az üzemeltetésért felelős Nemzeti Sportközpont részéről is felmerült az igény a I-II. ütemű (mellékelt :  TU_1-2 ütem_földszinti alaprajz.pdf (848448)
tanuszoda program felülvizsgálatára, az eddigi közel 40 épület üzemeltetésének tapasztalatai alapján. Mint látható az I-II. ütemű Kormányprogramban szereplő tanuszoda épületének mérete kb. 26 méter X 60 méter. Tehát az ehhez szükséges telek minimális szélessége, - figyelembevéve az oldalkertek méretét, az OTSZ tűztávolságra vonatkozó előírásait, valamint a kialakítandó gazdasági udvar méretét, amely kapcsolódni kell az épület oldaláról megközelíthető vízgépészeti rendszerek teréhez - 38 méter. Ez azonban a múlt. Csatolom az Önöknek megítélt III. ütemű tanuszoda alaprajzát.
A rajzon látható, hogy alapvető változások vannak a térkapcsolatokban és a terek méretében. Az egyeztetési folyamata zajlik, de nincs végleges Kormányhatározat az épületről, mint ahogy az összes III. ütemű helyszínről sem. Erről beszéltünk a helyszíni találkozónk alkalmával. Az egyeztetés stádiumáról sokat elárul, hogy nekünk az NSK megbízásából a mellékelt III. ütemű tanuszoda épület telepítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt és egyéb műszaki vizsgálatot kell elvégeznünk. (geodéziai felmérés, talajmechanikai felmérés…) Látható a mellékelt rajzból, hogy az épület befoglaló méretei: 40 méter X 53 méter. Az is látható, hogy az épület kiszolgálószárnya mellett biztosítani kell a működés miatt legalább minimum 6,0 méter szélességű sávot, és ez a telepítésben az uszodaszárny esetében is igaz, csak ott a tűztávolság, oldalkert (OTÉK, HÉSZ, SZT) miatt van erre szükség. Összegezve, minimum egy 52 méter szélességű telekre van szükség, a mélységét a parkolási lehetőségek, illetve a hátsó kert minimumának (HÉSZ, SZT) biztosítása határozza meg, de minimum 65-70 méter. A fentiekből is látható, hogy nem kizárólag a telek alapterülete a meghatározó."

A polgármester és az alpolgármester ezt a legfontosabb információt hallgatta el. Tudták, mégsem tájékoztatták a lakosságot az 60 %-kal nagyobb helyigényű épületről.

A 2120 m2-es épület (+6-6 m védőtávolság) bármelyik területen csak a közművek áthelyezésével kivitelezhető.

 

A tervező állásfoglalása a városvezetés helyszín javaslatairól:

  1. A 42 -es út mentén fekvő, 3982/3 hrsz-ú, sportcsarnok mellett lévő terület

Méretében tájolásában megfelelő terület, de a hátsó megközelítés, a villanyoszloppal szűkített úton keresztül nagyon körülményes. Ha ezeket sikerül is megoldani, Önkormányzati költségkeretből, úgy gondolom jelentős időveszteséget könyvelhetünk el. Ezenkívül a vasútipálya közelsége miatt, további akusztikai és statikai vizsgálatokat javasolnék, elsősorban az alapra és a medence vasbetonszerkezetére adódó dinamikus terhelés miatt, egy közel kétmilliárdos beruházás előkészítésénél ez elengedhetetlenül fontos. A tanulmányunkban be kell áraznunk az ezekből fakadó többletköltséget is, mindez összességében újabb időveszteséget okozhat az előkészítés szakaszában.

  1. A 42-es út mentén fekvő, 488/7 hrsz-ú, strandfürdő előtti terület

A telek alak és méretei, valamint a délkeleti oldalán végigfutó felszíni vízelvezető árok tengelyétől mért minimum 2,0 méteres védőtávolság tovább rontja a helyzetet.

  1. Polgármester úr javaslata

Polgármester úr 2021. január 15-én az alábbi levelet írta, amelyhez a csatolt ÁBRA 461_30.pdf fájlt küldte:

„Tegnapi telefonbeszélgetésünkre tekintettel csatoltan küldöm a tanuszoda lehetséges elhelyezésére vonatkozó javaslatomat. A tervezett tanuszoda elhelyezésére az ábra szerint alakított 4500m2 terület is alternatíva lehetne. A 461/30 HRSZ-ú telek csak, mint keleti sarokpontja lenne az új a strand övezetét kibővítő, egyben a jelenlegi telkéből is átvevő ingatlannak. A megjelölt terület és közvetlen környezete is önkormányzati tulajdonban van. Természetesen a tényleges építési telek csak a rendezési terv módosítása, telekrendezés és közműkiváltás elvégzésével jönne létre a korábbi két javaslatunkhoz képest. Jelen ismereteim szerint – lakossági és képviselői véleményeket is figyelembe véve - minden körülményt mérlegelve a korábbiakhoz képest ezt tartom alkalmasabbnak. Felvettük a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal, a kapott információk birtokában mérlegeljük lehetőségeinket. Ha a telek méreteiben - megtartva a 4500m2 területnagyságot - a befoglaló méretektől kis mértékben el lehetne térni (90m x 50 m vagy 65m x 70 m), esetleg gondolkodnánk kisebb korrekcióban. Ezt a helyszínen a következő alkalommal kifejteném!”

A világos és egyértelmű kérés után elkészítettük a helyzethez illeszthető telepítést (LÁSD: Telepítés_461-40_A4.pdf). Polgármester úr leveléből az is kiderült, hogy a 42 út menti területeket sem a Képviselőtestület, sem a közvélemény nem támogatja. Egy állami program megítélésében pedig ez kulcsfontosságú, erre is kell gondolnunk. Arról is írt a Polgármester úr, hogy felvették a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal, bár erről információt nem kaptunk. A telepítésen látható, hogy az ÁBRA 461_30.pdf -en felajánlott és besatírozott terület nem elegendő, a strandterületéből is kell egy részt a létrejövő telekhez csatolni, erre is felhívtuk a figyelmet a rajzunkkal. Mint ahogy arra is, hogy nem csak víz közművet, hanem a csapadékvízelvezető műtárgyat, valamint oszlopokon futó légkábeleket is ki kell váltani. Ezek azért is sarkalatos kérdések, - és súlyos anyagi terhet jelentenek az Önkormányzat számára -, mert a térképre nézve, nem látom a helyet, a területet, ahová ezeket a vonalmenti közműveket át lehetne helyezni. De mivel az Önkormányzat közmű egyeztetést ígért, vártuk ennek eredményét. Azt is el kell mondanom, hogy a program többi helyszínén, már a geodéták, talajmechanikusok dolgoznak, de mi türelemmel vártuk az Önök döntését, és tájékoztatását a közműszolgáltatók válaszairól, a lehetséges műszaki megoldásokról, ezek költség és idő következményeiről. Az előbbi az Önkormányzatot, az utóbbi a Magyar Állam programját terheli.

  1. Alpolgármester úr javaslata

Alpolgármester úr 2021. január 26-án az alábbi levelet és a 3_b verziót küldte:

„Mellékelt helyszínrajz alapján javaslom átgondolásra, illetve tervezésre a tanuszoda helyszínét. A polgármester úrral egyetértésben az a véleményünk, hogy egy impozáns épületet nem kellene annyira "eldugnunk", mint ahogyan azt az előző elképzelés eredményezné. Ezen verzió támogatását többek között az is indokolja, hogy az új létesítmény főbejárata és a meglévő Sárrét Kincse Gyógyfürdőnk főbejárata egy vonalba kerülne. A mellékelt rajz szerinti elhelyezés maga után vonja az épület más struktúrában történő belső elrendezését is, hiszen ezek a méretek egy keskenyebb és hosszabb létesítmény elhelyezésére adnak lehetőséget. Reméljük, ilyen mértékű átalakításnak nincs akadálya.

 

Tisztelettel szeretnénk az Önkormányzat figyelmét felhívni arra, hogy az Önök január 15-i kérése szerint történt a telepítés, maximálisan egyetértünk azzal, hogy ez rossz döntés, nem csak az épület „eldugása” miatt, hanem a kiváltandó és áthelyezendő számos közmű miatt, amelyek áthelyezésének magas költségei az Önkormányzatot terhelik, és nem mellékesen nincs fizikailag hely, ahová ezek áthelyezhetők lehetnének. Ehhez a 4. pont szerinti javaslathoz is készítettünk két rajzot (LÁSD: Püspökladány_4-1.pdf és Püspökladány_4-2.pdf) Látható, hogy a javasolt telekméret nem éri el a III. ütemű tanuszoda telepítéséhez szükséges szélességi méretet, valamint a közterületi csatlakozása, nehézkes, és hasonlóan 3. pontban tett Polgármesteri javaslathoz több közmű akadályozza az épület elhelyezését...
 
 

Miért vonta vissza javaslatát Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester?


 A tervező "elfelejtkezett" a saját véleményéről...

  1. Tervezői javaslat LÁSD: Püspökladány_javaslat_5_A3.pdf (1502025)

A strandfürdő előtti beépítetlen terület esetén telekhatár korrekcióval létrejövő telek adottsága jók, hiszen minden oldalról közterület veszik körül, vagyis épület és telekhatár közötti terület OTÉK szerint előkertnek minősül, nincs közeli épület, tehát az OTSZ tűztávolságra vonatkozó előírásai nem korlátoznak bennünket. Hátránya, hogy közös Strandfürdő-Tanuszoda parkolót kell kialakítani, illet ez esetben is szükséges víz és gázközmű kiváltás, csak 3. és 4. javaslatokkal ellentétben itt van hely, megfelelő terület a közművek áthelyezésére közterületen.

Az elképzelhető, hogy az NSK jogászai ragaszkodnak majd ahhoz, hogy a felszíni nyílt csapadékvíz elvezető rendszer Önkormányzati tulajdonként ne az államnak átadott területen legyen, hanem önálló helyrajziszámon jegyezze be a Földhivatal. Az 5. számú javaslat működőképes ekkor is, hiszen a strandbejárati út felé 4-5 méterrel még eltolható az épület és az északnyugati telekhatár.
 

 

Felhábodást keltő az a szakmai következetlenség, amit a tervező felvállalt!

A 2. helyszín javaslat ugyanis azonos az 5. tervezői javaslattal, ez saját véleménye szerint is rosszabb az elsőnél. (...tovább rontja a helyzetet) A tervezői álláspont nem következetes, mert a 3. helyszín esetében jelzi: "a strandterületéből is kell egy részt a létrejövő telekhez csatolni.", de a kompromisszumot jelentő 4. helyszínnél kizárólagosan fogalmaz: "a javasolt telekméret nem éri el a III. ütemű tanuszoda telepítéséhez szükséges szélességi méretet."  Pedig ott is lehetne a Strand területéből területet csatolni...

 

 

A városvezetéshez "fentről" érkezhetett egy félreérthetetlen nyomatékkal hangsúlyozott intelem?

A tervező levele megdöbbentően egyértelmű - parancs jellegű - kijelentéssel zárul:

"...kérem, hogy a fenti szempontok maradéktalan betartása mellett alaposan mérlegeljék terület felajánlásukat."

 

 

Összefoglalás: a legjobb helyszín a Gyógyfürdő főépület mellett, párhuzamosan, déli irányban van!

A 2021. évi Költségvetésben 27,7 millió Ft-ot különítettek el a Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítás céljára.

Megtudhatja-e Püspökladámy lakossága, hogy mikor készül el a Tanuszoda Tanulmányterve?

Hogyan számították ki - jelenleg még Terv nélkül - az elkülönített 27,7 milliós költséget?

Tudatában van annak a városvezetés, hogy a 100 milliós értéket jelentő legjobb területet akarják az államnak adni?

 

Megdrágított tanuszoda vagy felfújt légvár?

 

A már üzemelő tanintézményeknél nagyobb - drágább - veszteségesebb lesz a Járási Tanuszoda. Még értékesebb önkormányzati területet kell átadni az államnak. A közérdekű részletes információkat elhallgatják!

 

Tóth Lajos polgármester a LadányTV 2021. 02. 09-i adásában nyilatkozott a Tanuszoda helyszínének kiválasztásáról. Az interjú többi témakörében elmélyült részletekbe bonyolódó városvezető most szűk két percben ismertette a történéseket:

"Hét elején, hétfő reggel kaptam (2021.02.01.) értesítést a tanuszoda tervezőjétől, mégpedig sürgős választ várt arra, hol kerülhet elhelyezésre a Járási Tanuszoda, erről - emlékezetem szerint - korábban tettem értesítést a városlakók irányába."

A meghozott döntését így indokolta:

"A többirányú korábbi felvetés rövid lényege az, hogy tulajdonképpen érdemben egyetlen egy helyszín támogatható vagy a geometriai méret, vagy a teleknagyság, vagy a közműcsatlakozások aránytalanul nagy kiépítési költsége - ami városunkat fogja terhelni - miatt, a gyógyfürdőnk előtti terület, tehát a 42-es és a gyógyfürdő között most szoborparkként funkcionáló terület jöhet számításba."

 

Ezután meghökkentően zavart és elgondolkodtatóan homályos magyarázkodásba bonyolódott:

1. "Ezzel kapcsolatban szerda délután (2021.02.03.) a jelzést megtettük a tervező felé..."
2. "szombat éjszaka (2021.02.06.) érkezett hozzám egy jelzés, hogy további pontosítást igényel, ezt ma délelőtt (2021.02.08.) haladéktalanul megtettük..."
3. "egyébként erről hétfői nap vagy lehet kedden (???) értesítettem képviselőtársaimat is, aki visszajelzéssel volt... majdnem mindenki, azt mondták, azt a megerősítést adták, hogy mindenképpen a lehetséges helyszínen valósuljon meg ez a tanuszoda, mégha esetleges más irányú elképzelések valamelyest...más irányú elképzeléseket befolyásolna a más elhelyezés, akkor is tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy a lehetséges helyszínen megvalósulhasson."
 

A városvezető fejében összekeveredett az idősorrend?

 

Az állami tervező levelét a polgármester 2021.02.02-én (kedd) továbbította a képviselőknek, a kísérő levélben 2021.02.04. (csütörtök) 12 órai határidőt jelölt meg az észrevételek-vélemények visszaküldésére.

 

De a nagy nyilvánosság előtt

a polgármester lebuktatta önmagát:

 
"Ezzel kapcsolatban szerda délután (2021.02.03.) a jelzést megtettük a tervező felé..."

Önvallomása bizonyíték, hogy az általa kijelölt csütörtöki határidő, tehát a képviselők véleményének visszaérkezése előtt, és figyelembe vétele nélkül döntött...

 

Színjáték volt csupán a polgármester véleménykérése?

 

A tanuszoda közügy, ezért a polgármester azt a látszatot keltette, mintha a képviselők bevonásával döntött volna, de ezt saját kijelentései is megcáfolják!

Méltatlan a polgármesteri eskü szelleméhez, hogy nem teremtette meg a lakosság széleskörű vélemény-nyilvánításának lehetőségét. Különösen aggályos, mert a munkahelyteremtés lehetőségeit kutató kérdőív közlési módszerével  a - mindenki számára fontos - Tanuszoda helyszíne is megvitatható lett volna az interneten.

ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/a2020-junius/
 

A 2021.02. 09-i LadányTV nyilatkozatban nem beszélt az épület megnövelt méreteiről és a működtetéséről sem. Be kellett volna ismernie, hogy korábban (2021.01. 20.) kisebb méretű tanuszodáról közölt - félrevezető - jelzéseket a ladányi embereknek.

LadányTV 2021.01.20. Jól látható a keskeny-hosszú épület a Kaán K. utcai szabad területen

"Vannak kisebb véleménykülönbségek, hogy pontosan hova kerüljön. Különböző apróbb finomhangolások még történhetnek."

 

Tisztességes akkor lenne, ha bocsánatot kérne a félrevezető eljárása miatt, mert az állami tervező a decemberi helyszíni szemle során közölte a városvezetéssel, hogy a Kormány megnövelte a III. ütemben épülő Tanuszodák alapterületét és megváltoztatták a belső elrendezést is! A 2200 m2-es épület úgy fog kinézni a Gyógyfürdő előtt, mint a népi mondás szerint

 

"tehénen a gatya"...

 

A 488/7 hrsz-ú területen csak olyan módon férhet el a Tanuszoda épülete, ha a meglévő parkolókat megszüntetik, továbbá víz és gázvezetéket is át kell telepíteni, több tízmillió Ft-os költséggel. Az 53x41 m-es, azaz közel 2200 négyzetméteres épület eltúlzott és pazarló. Az 1300 m2-es (56x22 m) I-II. tipus is megfelelt volna az úszásoktatás céljaira.

A Tanuszoda épületének belső terei indokolatlanul megnövekedtek:

a medencetér 880 m2-ről 1060 m2-re, a közlekedőterek foglalják el közel 50 %-át.

az öltözőtér    350 m2-ről   660 m2-re, a közlekedőtér 60 m2-ről 110 m2-re.

 
 "A 42. út mentén lévő, 488/7 hrsz-ú, strandfürdő előtti területnek az alakja, méretei és a vízelvezető árok védőtávolsága is rontja a helyzetét." Saját írásba foglalt véleményét meghazudtolva, az állami tervező mégis a Gyógyfürdő előtti helyszínre tett sürgető javaslatot.

 

A városvezetés saját elgondolásait visszavonva fogadta el az állami tervező "javaslatát", anélkül, hogy független szakértő-tervező(k) állásfoglalását kérték volna. Az "apróbb finomhangolások" HELYETT szörnyszülött készül?

 

A polgármester hivatalos közösségi oldalán februárban nem jelent meg a Tanuszodáról semmilyen lakossági tájékoztatás... A sorsdöntő fordulatokról szűkszavúan csak a LadányTV-ben nyilatkozott, de nem mutatta be Püspökladány lakóinak az önkényesen kijelölt helyszínre tervezett Tanuszoda vázrajzát! A szó elszáll, de az írás megmarad(na)...

A nyilatkozata után az országgyűlési képviselővel találkozott:

 

Súlyos törvényességi aggályok merülnek fel amiatt, hogy a polgármester megsértette a 19/2020. (IV.30.) határozattal elfogadott - Gyógyfürdő korszerűsítést is tartalmazó - 2020-2024 gazdasági programját és az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről szóló rendeletet is. 25/2012. (XI. 30.)

 

A Tanuszoda-ügy korlátozza Püspökladány Gyógy- és Strandfürdőjének fejlesztési lehetőségeit, végzetesebb hatású, mint a 2018-as Bene Gyula utcai Pszichiátriai Lakóotthonok területének kiválasztása miatt kirobbant botrány, amelynek sorsszerű következménye lett a(z akkori) polgármester száműzetése a közéletből!

 

 

A Tanuszoda helyszín-kiválasztásának megdöbbentő részleteiről hamarosan...

Üveggyöngy és tüzesvíz - közpénzből

 

A városi Tv híradásaiban a polgármester több alkalommal is tájékoztatta az érdeklődőket, hogy Püspökladány is lehetőséget kap: a Nemzeti Tanuszoda program keretében megépülhet a régóta hiányzó fedett uszoda, végre állandó edzés- és versenylehetősége lesz a tehetséges ladányi úszóknak és vízilabdásoknak!

Sajnos, erről a fontos beruházásról még nincs publikált kormánydöntés:

mnsk.hu/tanuszodak

 

Az tény, hogy terepszemlén voltak városunkban az MNSK munkatársai. A helyszín kijelöléséhez meg kell találni az optimális közműcsatlakozási lehetőségeket.

De van olyan elvárt feltétel, amelynek nagyon súlyos következményei lehetnek:

át kell adni az államnak 4500 m2 területet a beruházás megvalósításához.

 

Most van igazán szükség a példákból-tapasztalatokból táplálkozó megfontolt bölcsességre. Az emberiség történelmében a hatalmi érdek érvényesítésének fondorlatos módszere az üveggyöngy és a tüzes víz bevetése. A szegény, jóhiszemű bennszülötteknek a hódítók-uralkodók értéktelen, csillogó üveggyöngyöket adtak, hozzá a bódító alkoholt és vitték cserébe a nép kincseit, nyersanyagait. Később - sokszor már későn - a kifosztott és megalázott népek öntudatra ébredtek, és a harc sok szenvedést, vért, könnyeket okozott. Mindig - mindenkinek.

 

Vajon hogyan történik majd Püspökladányban az immár 5 éve ígérgetett Tanuszoda előkészítése és kivitelezése?

 

Negatív példák országos sorozata vált ismertté az elmúlt évek során, amelyek miatt kiemelten fontos a körültekintő óvatosság!

www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vajon-mikor-keszul-el-az-enyingi-uszoda-4095896/

Enyingen a 2016. novemberben kezdődött kivitelezés 4 évig tartott, de a Tanuszodát még most sem használhatják. Pedig a legutóbbi 2020.09.30-i polgármesteri beszámoló szerint: 

" Az épület kivitelezési munkálatai befejeződtek és megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A használatbavételi engedély meglétét követően várhatóan még az idei évben a tanuszoda megnyílik a lakosság számára."

 enying.eu/uploads/docs/6499_org_64b6c7ab663a4f9d384cef182de96908.pdf

 

 

De nem csak Enying városában okozott nagymértékű határidőcsúszást a kivitelezés.

nepszava.hu/3100973_a-fele-sem-epult-meg-az-igert-uszodaknak

A fejlesztési programban összesen 51 új uszodát ígért a kormány, de még csak 22 működik. A miniszterelnök 2013-ban közölte, hogy az ország mind a 175 járásában lesz tanuszoda, ahol nincs, oda építeni fognak.

Püspökladányba is megérkezett az ígéret: az állam mindent magára vállal - építést és üzemeltetést is, de át kell adni a területet!

 

Földet el nem adunk: jelentette ki a korábbi polgármester... (Akinek Birkózó munkacsarnok építési terve már 5. éve nem valósul meg...)

Most mégis találni kell alkalmas területet, ami jól kapcsolódhat a Gyógyfürdő fejlesztéséhez is.

Tóth Lajos polgármester 2021.01.08-i Facebook bejegyzése ezt részletesen tartalmazza:

"A végleges döntéshez természetesen gazdaságossági, bekerülési költség, majdani üzemeltetési valamint az igénybevétel kapcsán praktikussági szempontokat is mérlegelni kell. Tehát komplexitásában (gyógyfürdő, strandfürdő, tanuszoda, vendégelhelyezés- és kiszolgálás, szálláshely biztosítás, egyéb rekreációs és közönségvonzó lehetőségek egyidejű, egymás melletti biztosítása) és perspektív időtávlatokban gondolkodva és mérlegelve kívánunk döntést hozni a helyszín és további egyéb részletkérdések vonatkozásában."

 

Felsőbb "elvárás" a 3-szor nagyobb terület?

 

Más városokban nem ennyire eltúlzott nagyságú a beruházáshoz elvárt területigény. Például Pannonhalmán 2527 m2 is elég volt a megvalósításhoz.

Részletek:  pannonhalma.hu/tanuszoda-fejlesztes

 
 

Egyesületünk javaslata

 

Püspökladányban a Fürdő környéke jó lehetőséget kínál az 1300 m2-es épület (pink keretű sárga téglalap) megvalósításához:

A Gyógyfürdőtől délre, párhuzamosan a Főépülettel, a termálfürdő bővítésének területigényét is figyelembe véve. Ehhez a belvízelvezető csatornát át kell helyezni (meglévő betonelemek + gépi munkák), az összekötést kis tavak kialakításával lehet költségkímélő módon kialakítani. Bármely helyszínnél át kell helyezni a kerítést is.
A legkomplexebb változatban a belvízcsatornát 300 m-es hosszon a 42. főúttól a Kaán kisközig át lehet helyezni, így a Strandfürdő teljes területe megnövekedhetne a Kaán K. utca felé, megvalósulhatna a több évtizedes terv, az Ökocentrum kezdő lépéseként.

A 4500 m2-es terület értéke 40-50 millió Ft, a fürdőfejlesztés megvalósulása után már 90-100 millió Ft lehetne. De ha átadásra kerül, úgy a jelenértéke számít... mégsem járna a vagyonérték után résztulajdon...

 

Egy Tanuszoda bekerülési költsége 2018-ig 350-450 millió forint volt a Makovecz Imre tanítványai által készített terv szerint. Egyes beruházások ettől sokkal többe kerültek, mert az államnak telket is kellett szereznie. Ez az indok elgondolkodtató: máshol vásárolják a telket, de Püspökladány adjon nagyobbat ajándékba?

A 2020-ban épülő Tanuszodák költségei 836 millió - 1210 millió forint közötti tartományba kúsztak fel.

 

MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 286. szám

A Kormány 1978/2020. (XII. 22.) Korm. határozata egyes tanuszoda építésekről szóló kormányhatározatok módosításáról

1. A Hevesi tanuszoda építéséről szóló 1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontjában a „889 911 635” szövegrész helyébe a „893 171 166” szöveg lép.

2. A cigándi tanuszoda építéséről szóló 1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „814 097 724” szövegrész helyébe a „836 933 684” szöveg lép.

3. A gazdagréti tanuszoda építéséről szóló 1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 130 042 328” szövegrész helyébe az „1 131 408 442” szöveg lép.

4. A pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 105 949 160” szövegrész helyébe az „1 108 839 274” szöveg lép.

5. A rétsági tanuszoda építéséről szóló 1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 079 230 364” szövegrész helyébe az „1 091 999 239” szöveg lép.

6. Az encsi tanuszoda építéséről szóló 1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában a „935 178 578” szövegrész helyébe a „942 952 380” szöveg lép.

7. A tiszakécskei tanuszoda építéséről szóló 1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 206 254 620” szövegrész helyébe az „1 210 486 486” szöveg lép.

 

Az ígéret mintegy 20 milliárd Forintból 51 tanuszoda volt = 2 futballstadion árán...

A valóságban csak 22 uszoda készült el mintegy 13 millárd Ft-ból, a rendeletben felsorolt 7 Tanuszoda költsége 7,2 milliárd Ft!!!

Már gyorsan el is fogyott a forráskeret ?

blog.atlatszo.hu/2020/03/kozel-1-milliardert-epul-a-gazdagreti-tanuszoda-aminek-meg-2014-ben-tettek-le-az-alapkovet/

 

Rezervátum

 

Az állami akarat kiszolgáltatottsághoz vezet, mert Püspökladány lakossága csak 16 óra után és külön jegy megváltásával léphetne be a kerítéssel elzárt uszoda-épület területére.

A választás kényszere a Strand- és Gyógyfürdő látogatottságát megoszthatja és a bevételt is csökkentheti az állami konkurrencia.

 

Ha így épül. akkor a Tanuszoda nem "mindenki ajándéka" lesz - csak a kiváltságos tehetősebbek rezervátuma.