Tanuszoda épül-het...

Amit az orruk elé tolnak, azt kell aláírni...

 
 

A várva várt Tanuszoda építésének elkezdése még tovább csúszik! Ez a minden ladányi embernek csalódást okozó információ derült ki Tóth Lajos polgámester magyarázkodásából az Önkormányzat 2022. május 26-i ülésén. A jó hírek helyett, még mindig a bürokratikus papírmunkánal tart a projekt.

Ám még mielőtt beleélnék magukat a ladányi emberek Vadász Ferenc fideszes pártkatona propaganda-nyilatkozataiba - olyan jó, hogy lesz Tanuszodánk - hidegzuhanyként olvassunk bele a 18 oldalas Diktátumba:

j) Előterjesztés Tanuszoda építésével kapcsolatos megállapodásról.

 

A könnyebb értelmezés érdekében kiszűrtük az önkormányzati ülésen is kifogásolt pontokat, sőt annál jóval többet is.

 

Ajándék lónak...

 

Amit a 3.1.9. pont meghatározott (NSK felelőssége megszűnik - Önkormányzat visszavonhatatlanul lemond), a legkényszerítőbb szankciót a 6.1.2. pont mindent felülíró módon teremti meg: "... amikor a Beruházás költségei meghaladnák... a rögzített pénzügyi fedezet összegét... NSK jogosult felfüggesztését egyoldalúan elrendelni."

2021-es híradásainkban jeleztük a Tanuszoda gigantikus költségdrágulását, most mégis úgy látszik, mintha nem lenne elég fedezet a  Tanuszoda kivitelezésére... 

Egy éve még nem sejtették, hogy 10-12 %-os csúcsinfláció jön? Az építőiparban ennél is több!

A Magyar Állam megbízottjaként a Nemzeti Sportközpontok minden felelősségéről, kötelességéről lemondhat, de Püspökladány Önkormányzata a megállapodást köteles betartani?

Megdöbbentő módon a 6.1.2. pontban van utalás a Szerződés 3.4.1. pontjára, amely konkrét számadatot nem tartalmaz, de - a fideszes források szerint - 2,2 milliárd (2200 millió) Ft-ba került volna tavalyi áron. (2020-ban még 1 milliárd alatt épültek Tanuszodák...)

 

2021. június: „A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megépült 1 300 m2-es, két tanmedencés létesítmény közel nettó 1 milliárd forintból, teljes egészében költségvetési forrásból valósult meg. A beruházáshoz a helyi önkormányzatnak nem kellett saját forrást hozzátennie és az üzemeltetés sem kerül pénzbe, hiszen azt is az állam állja.”

kormany.hu/hirek/elkeszult-a-gazdagreti-tanuszoda

 

Másik hír 2021. decemberből: "Országszerte eddig 23 tanuszoda készült el, jelenleg 21 építése van folyamatban, tervezés, illetve előkészítés alatt 40 darab áll.

A 1300 négyzetméter területű vecsési tanuszoda állami beruházás keretében valósul meg 1,4 milliárd forintból. Juhász Roland államtitkár elmondta, az üzemeltetési költségeket is az állam finanszírozza. A tanuszoda az úszásoktatás mellett a lakossági igényeket is kielégíti majd. A létesítményt várhatóan jövő év végén, vagy 2023 elején adják át."

vecsesitajekoztato.hu/2021/12/02/hivatalosan-is-elkezdodott-a-tanuszoda-epitese/

Idén tavasz elején a Kormány határozott a költségnövekedés támogatásáról. Magyar Közlöny 2022. március 8:

30. A vecsési tanuszoda építéséről szóló 1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat] a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során”
31. Az 1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
a) 2. pontjában az „1 415 167 847” szövegrész helyébe az „1 448 005 285” szöveg,
b) 3. pontjában a „2021. évi részének finanszírozása érdekében 349 089 562 forint forrás biztosításáról”
szövegrész helyébe a „2021. évi részének rendelkezésre állásáról” szöveg lép.
 

De található ennél frissebb és meghökkentőbb információ is: "Miniszterelnök úr aláírta a Szentlőrincen tervezett tan­uszoda-beruházás megvalósítására szóló kormányhatározatot, mely biztosítja a tanuszoda megépítéshez szükséges 1,7 milliárd forintot" – írta a Baranya megyei hírportál 2022. márciusban!

www.bama.hu/helyi-kozelet/2022/03/hamarosan-elindul-a-tanuszoda-epitese-szentlorincen

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2022. évi 54. szám 1873 oldal
A Kormány 1155/2022. (III. 21.) Korm. határozata a szentlőrinci tanuszoda építéséről
A ...1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a szentlőrinci tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szentlőrinc belterület 152/62 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 771 136 265 forintban határozza meg;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 

A vágtató infláció tettenérhető, de ezt csak a Kormány generálta!  Pedig 2021-ben még nem is volt sem energiaválság, sem háború!

 

Mennyi az esélye, hogy a Tanuszoda megépülhet Püspökladányban?

 

Egyre fogyakszik a remény, mert amikor Szentlőrinc városnak - a választások előtt 2 héttel - a Kormány megadta az 1771 milllió Ft-ra emelt pénzügyi támogást, 

Bodó Sándor országgyűlési képviselő akkor még "nagybefolyású" államtikár volt.

Május óta már megbukott államtitkár!

Eddig sem tündökölt Püspökladány támogatásával, ezután már annyi lehetősége sem marad.

 

A legfrissebb információk szerint:

281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről

2. az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából - ide nem értve a kivitelezés alatt levőket - felfüggeszti, amelynek költségvetési hatásaként

2022-ben és 2023-ban összesen 1 150 000 000 000 forint

megtakarítás elérendő, illetve érvényesítendő;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: a) a 2022. év tekintetében 2022. július 1.

b) a 2023. év tekintetében a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat országgyűlési benyújtása előtt.

 

 
 

Az elkerülhetetlen kérdések jogosságát és súlyosságát alátámasztja egy 2022. február 10-i híradás:

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Pannonhalmi tanuszoda. Az 1,2 milliárdos beruházást teljes egészében Magyarország Kormánya finanszírozta. Az uszoda egy 25 méteres úszómedencével és egy 10 méteres tanmedencével 1200 környékbeli kisiskolás és 1000 óvodás úszásoktatását segítheti, és 20 ezer felnőtt aktív feltöltődését biztosítja majd a pannonhalmi kistérségben.

www.gyorplusz.hu/belfold/atadtak-a-pannonhalmi-tanuszodat/

A megérthető párhuzamosság érdekében,

Pannonhalma Önkormányzatával az Együttműködési Megállapodást 2017.03.30-án írták alá.

A Közbeszerzési kiírás dátuma: 2018.06.15.

A tanuszoda építését 2020 tavaszán kezdték 1300 négyzetméter alapterülettel építeni a kormányzati program keretében, összesen  850 millió forintos szerződés alapján.

A megállapodástól a Tanuszoda átadásig Pannonhalmán 5 év telt el!

 

Pedig akkor még nem volt vágtázó infláció, sem energiaválság, sem háború...

 

Ha másfél évig halasztják Püspökladányban az építés elkezdését, mennyi lesz a csúcsinflációval növekvő összköltség?

 

A Tóth Lajos polgármester által aláírt megállapodás 6.2.1 pontja működésbe lép és nem valósulhat meg a Tanuszoda?

 
 

 

AZ (elpazarolt) IDŐ - PÉNZ (kamatos kamattal)

 

Fejlődésének legsúlyosabb kudarcait szenvedte el Püspökladány a Fidesz irányítása alatt az elmúlt 12 évben.

2009: visszalépés Európai Uniós pályázatok megvalósításától

         Fürdőfejlesztés III. (élménymedencék - öltözők) - Hűtlen kezelés bűncselekmény

         Ipari Park (az önrész befizetését nem teljesítették)

2012: 4-42. utak Püspökladány- kelet elkerülő út építési engedélyét a Kormány visszavonta.

2015: MÁV állomás felújítása (Dávid Ilona vezérigazgató bejelentése) - 2018-ban 450 millió Ft

haon.hu/helyi-kozelet/a-kovetkezo-evekben-atalakul-a-puspokladanyi-vasutallomas-2718133/

          a kivitelezés elmaradt!

         Birkózó munkacsarnok építése - a kivitelezés elhalasztva!

2017: Református Iskola építése (novemberi alapkőletétel) - 500 millió Ft új épület-tornaterem

puspokladanyanno.hu/category/itt-jartunk/reformacio-es-alapkoletetel/ 

         az építés elmaradt!

2018: M4 autópálya építési engedélyét a Kormány visszavonta!

2019: Honvéd utcai Bölcsőde bővítése (közbeszerzés sikertelen)

         Kossuth utcai kerékpárút építése (kivitelező szerződést bontott)

 
 

2021: Választási ígérgetések

Augusztusban vált feltűnővé, hogy Bodó Sándor közösségi oldalán szaporodni kezdtek az ígéretek. Szeptemberben már naponta záporoztak mindenféle "jó hírek". Legutóbb a mostmár 6 éve eltervezett birkózó csarnokról.

Már a kezdő két sor is meghökkentő, mert a költség növekedik, de az alapterület radikálisan csökken!

Az Önkormányzat első támogató határozatában még az alábbi adatok szerepeltek:

2015 0625 Birkó.pdf (105140)

"a Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti Sportcsarnok épülete mellé, állami támogatás segítségével telepítendő 2 szőnyeges Birkózó Edzőcsarnok létesítéséről szóló tervdokumentációt, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. felügyelete mellett céltámogatásként megítélt 60 millió forintos támogatásról szóló Támogatási Szerződést.
A benyújtott tervek alapján egy 2 szőnyeges, 466,507 m2 hasznos alapterületű létesítmény építéséről lenne szó."
 

Eltelt 4 év, amig a kivitelezési közbeszerzést először kiírták: Birkozó csarnok 2019.pdf (52022)

a dokumentumban közel azonos alapterületet jelölnek meg: könnyűszerkezetes csarnok: 460 m2

De a költségek 2015-2019 között már megduplázódtak:

www.birkozoszov.hu/site/letesitmenyek-folyamatban-levo

Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület
Fejlesztés: Edzőterem építés.
Támogatási összeg: 137.600.000 forint
Tervezett támogatási időszak: 2014-2017-2019

 

2021. szeptemberben a mindent tudó helytartó közlése szerint a költség 154 millió Ft, de nagyobb lett a baj, mert a csarnok alapterületét lecsökkentették 321,6 m2-re.

Az 1 m2-re számított fajlagos költségek változását követve

2015:     60,0 millió Ft   466,5 m2     128 ezer Ft/m2

2019:   137,6 millió Ft   460,0 m2     299 ezer Ft/m2

2021:   154,0 millió Ft   321,6 m2     479 ezer Ft/m2

 

A megcsonkított alapterületű Birkózó edzőcsarnok fajlagos költsége 374 %-ra drágult!

 

 

2021. elején bukkant fel a hír, hogy Püspökladányban is épülhet Járási Tanuszoda (350 millió Ft, 1320 m2 alapterület). Az egyeztetések időszakában megváltozott a Kormány szándéka: nagyobb földterületen, 2120 m2 alapterületű épületet kell tervezni. Nem volt más választási lehetőség: a fürdő előtti füves rendezvénytér maradt alkalmas építési területnek.

Az 5 éve ígért Tanuszoda építésének költségei felfoghatatlan mértékben megdrágultak!

Egy Tanuszoda bekerülési költsége 2018-ig 350-450 millió forint volt a Makovecz tipusterv szerint. Egyes beruházások többe kerültek, mert az államnak telket is kellett szereznie. Elgondolkodtató, hogy Püspökladánytól miért várnak el nagyobb területet - ajándékba?

2020-ban már 800 - 1200 millió Ft-ba kerültek az ugyanolyan méretű Tanuszodák...

2021. február elején a tervező közel kétmilliárdos (kétezer milliós) beruházás előkészítéséről írt.

2021. augusztus 31-én Varga Mihály felelős pénzügyminiszter vezetésével a Gazdasági Kabinet döntést hozott: Bóly, Kunszentmiklós, Nagykőrös, Püspökladány, Siófok, Tiszafüred, Vasvár településeken 17,6 milliárd forint költségvetési forrásból épülhetnek tanuszodák. ...mintha katapultból lőnék felfelé a költségeket: egy Tanuszoda 17600 millió/7= 2514 millió Ft-ba kerül!

 

Az 1 m2-re számított fajlagos költségek változását követve

2018:   350 millió Ft  1320 m2     265 ezer Ft/m2

2020: 1000 millió Ft  1320 m2     757 ezer Ft/m2

2021: 2514 millió Ft  2120 m2  1 186 ezer Ft/m2

megállapítható, hogy a közpénzből épített-építendő Tanuszodák fajlagos költségei 447 %-ra drágultak!

 

2 514 000 000 Forint

 

Elképzelhetetlenül hatalmas összeg, amelyből egy - lakosságtól elzárt - rezervátumot akarnak felépíteni.

Az úszás és vízilabdázás nem lenne ilyen drága sport, csakhogy ebben a 12 évben a döntéshozók felelőtlenül hozhatják meg a közpénz-pazarló határozataikat!

Ez a döntés aránytalan és igazságtalan például a birkózást választó fiatalokkal szemben, akik úgyanúgy nélkülözték a saját edzőtermet, és majd csak csökkentett alapterületet kaphatnak.

Az úszók és vízilabdászók örültek volna az 1320 m2-es Uszodának is, ha 2015-2016-ban megkaphatták volna (350 millió Ft-ból). De még egy évtizedet kell nélkülözniük, mikorra a fényűzően fölösleges 2120 m2-es Uszoda elkészülhet...

 

Ez a döntés aránytalan és igazságtalan Püspökladány városának lakóival szemben, akiknek a 2014-2020 időszakban összesen 1500 millió Ft Uniós forrás jutott 8 pályázaton, amelyekből 3 még jelenleg is teljesítetlen...

Fokozza az igazságtalanságot, hogy a Tanuszoda helyszínének kikényszerítése miatt megszűnik a fürdő előtti fejlesztési lehetőség, ott már nem jut terület semmilyen turisztikai szálláshely (szálloda) építéséhez.

A város a 2021-2027 uniós ciklusban kevesebb pályázati forráshoz juthat, mint a luxus-uszodára elpazarolt közpénz milliárdok!

 

 

A súlyosan torzuló - folyamatosan eltorzított - jövőképről Bodó Sándor mélyen hallgat.

 

Elúszik a Tanuszoda építése?

 

2021. 08.19-ére Tóth Lajos polgármester soron kívüli Képviselőtestületi ülést hivott össze, amelynek napirendjén egy régóta várt előterjesztés szerepelt:

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2021/2021_08_19.pdf

A közbeszerzés tárgya: TOP-4.3.1-16- HB1-2017-00009 azonosító számú,
„Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen” című,
építési beruházás kivitelezési feladatai megvalósítása, amely 3 részben került meghatározásra:

- I. rész: Közösségi Épület kialakítása  -  Gárdonyi G. u. 2.

A felújítás magában foglalja az épület energetikai korszerűsítését, a külső határoló szerkezetek (falak, födém) külső oldali utólagos hőszigetelését, a nyílászáró szerkezetek cseréjét, a tetőszerkezet teljes cseréjét, valamint a gépészeti- és elektromos vezetékek, berendezések korszerűsítését és a burkolatok cseréjét. A homlokzati bejáratok felett előtető lesz kialakítva. 6 db belső, 9 db homlokzati nyílászáró és 1 db elektromos szekrényajtó cseréje történik meg. Az északi oldalon erősen károsodott falszakaszt el kell bontani és újra kell falazni. Az újonnan kialakított ablakok parapetjét szintén fel kell falazni. A megmaradó homlokzati falak előtt hőszigetelés dűbelezéssel és ragasztással rögzítve 15 cm-es vastagságban. A padlásfödém 20 cm ásványgyapot hőszigeteléssel lesz ellátva. A lábazati fal előtt extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, teljes felületen bitumen alapú ragasztóval ragasztva 15 cm-es vastagságban. A padló szerkezetekben EPS 100 minőségű expandált polisztirolhab hőszigetelés (λ≤0,36 W/mK) 10 cm-es vastagságban. Összesen 57,5 m2 alapterületen történik felújítás, átalakítás.Tetőidoma kontyolt nyeregtetőként jelenik meg. Az épületet megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott személy is látogathatja, ezért akadálymentesítésre kerül sor. Mivel az épület közösségi épületként fog funkcionálni, ezért az udvarban 4 db parkoló kerül kialakításra, ebből egy darab akadálymentes parkoló.


- II. rész Szociális bérlakás felújítása és bővítése  - Bartók B. u. 26.

A felújítás magában foglalja az épület energetikai korszerűsítését, a külső határoló szerkezetek (falak, tetők) külső oldali utólagos hőszigetelését, a nyílászáró szerkezetek cseréjét, valamint a gépészeti- és elektromos vezetékek, berendezések korszerűsítését és a burkolatok cseréjét. A földszinti lakás funkcionális elrendezésében változás nem történik, csupán a déli homlokzaton lévő fedett terasz szerelt fallal történő beépítésével egy szélfogó
alakul ki. A tetőtéri lakás megközelítésére egy acél szerkezetű, egyenes, egykarú lépcső szolgál, melyet el kell bontani. Helyette a déli homlokzathoz illesztetten egy húzott lépcső tervezett. A lépcsőház nyugati irányú folytatásában a földszinti lakás számára egy terasz alakul ki. A tetőtéri lakás funkcionális kialakításában csekély mértékben változik. Az előszoba alapterülete csökken, a felszabaduló térben az étkezőhöz kapcsolódóan egy konyha lesz kialakítva. A földszinti lakás 69,02 m2, az emeleti lakás pedig 55,21 m2 lesz. 9 db belső és 13 db külső nyílászáró csere valósul meg.
A beépített tetőteret határoló tetőszerkezet szarufái között és a vízszintes tartószerkezetei között 25 cm kőzetgyapot hőszigetelés készül. A homlokzati falak külső síkján 14 cm expandált polisztirolhab utólagos hőszigetelés. A nyugati homlokzaton a melléképület közelsége miatt, a melléképület ereszmagasságáig hőszigetelő szendvicspanel hőszigetelés készül. Lábazaton 14 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. A tetőtéri előtér padlójában. expandált polisztirolhab réteg. 3,990 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése fog megvalósulni, melyet a tetőtéri lakás tud hasznosítani.


- III. rész: Útépítés a Fazekas Mihály utcában

Fazekas Mihály utca északi részének (2733/1 hrsz.), valamint a déli részének (2787 hrsz.) szilárd burkolattal történő ellátása valósul meg. Az északi rész szilárd burkolatát 4,0 m, az útkoronát pedig 7,00 m szélességben tervezzük, az építendő út hossza 484,13 m. A déli rész esetében 4 m széles aszfaltburkolatot és mindkét oldalra zúzottkővel megerősített 1,5-1,5 m széles padkát tervezünk. Az építendő szakasz hossza 461 m.
 

 

Az Újtelepi városrész rehabilitácójának kiviteli közbeszerzésének szavazása történt meg, aggályos fordulatokkal.

A pályázat 2017.12.21-én kapta meg a támogatást. A megítélt 120 millió Ft már akkor is kevés volt a feladatok végrehajtására. 2018-ban és 2019-ben a tervezők és a Polgármesteri Hivatal apparátusa azonos állásponton volt: nem elegendő az elnyert forrás a kivitelezéshez, aránytalanul sokba kerülne a szociális bérlakás felújítása (akkor 30 millió Ft).

 

2020-ban sem mozdult előre a pályázat ügye, de közben felgyorsult az építőipari infláció...

2021.04.12-én elindított közbeszerzési eljárásban 13-szor került sor kiegészítő tájékoztatás kérésére, ezért az eljárási szakasz 2021. 06.21-ig tartott, de 2 vállalkozás kivitelezői ajánlatának hiányosságai miatt újabb árindokolás kérés történt. A határidő 2021. 08.06. 12 óra volt.

 

Titkos információáramlás - vastagon foghat a ceruza?

 

A közbeszerzési folyamat kiemelt figyelmet igénylő eseménye 2021.07.28-án történt: az egyetlen püspökladányi vállalkozás - amely elindult a közbeszerzésen - indoklás nélkül visszavonta az I. részfeladatban legkedvezőbb 28 millió Ft-os árajánlatát...

A II. résznél a püspökladányi vállakozás a 41 millió Ft-os ajánlatát is visszavonta.

A III. résznél a püspökladányi vállakozás a legdrágább ajánlatot tette (90 millió Ft), majd a többivel együtt ezt is visszavonta.

A legkedvezőbb (49 millió Ft) ajánlatot tévő céget aránytalanul alacsony árra vonatkozó indoklás elmulasztására hivatkozva kizárták... és ezenkívül még 5 pályázati árajánlatot is érvénytelenítettek...

 

A nyertesnek kihirdetett kivitelezők ajánlatai 77 millió Ft-tal haladják túl a 120 milliós pályázati keretet!

kozbeszerzesipalyazatok.hu/data/documents/7/6/8/ajanlatteteli_felhivas_8799116162395__768b8.pdf

Mélyen elgondolkodtató, hogyan volt lehetséges elfogadni 2017-ben 6,199 millió Ft-ot egy épület rekonstrukciójára, ha az 4 év múlva már 30,876 millió Ft-ért épülhet meg, (+6,6 millió Ft/Áfa)

Aggályt keltő, hogy az Irányító Hatóság miért támogatta 2017-ben 28,346 millió Ft-tal a szociális bérlakás felújítását, amikor az Újtelepen 10 millió Ft alatt is jó állapotú családi házak vásárolhatók... de ez is drágább lett: 2021-ben 38,255 millió Ft-ba kerül. Mint ahogy az útépítés is 47,244 millió helyett 73,464 millió Ft-ra drágult.

 

A 60 %-os többletköltséget jelentő 77 millió Ft-ot az Önkormányzat kétféle módon próbálja fedezni:

1. 62,836 millió Ft-ot hitelfelvételből, de a hitelkeretből sem jut rá ennél több, ezért...

2. 14,386 millió Ft-ot a 2021. évi Költségvetési I/16.sorából átcsoportosítással...

 

Úszik vagy csúszik?

 

Ez a 14,836 millió Ft a Püspökladányi Tanuszoda előkészítésére februárban megszavazott forrásból származik.

Vadász Ferenc alpolgármester 2021.08.03-án nyilatkozta a LadányTV-ben:

"A Tanuszoda az egy elindított folyamat, amelyre várjuk a Kormányhatározatot, amelyben nevesítésre kerül Püspökladány is. Bízunk benne, hogy ez is a nyáron, vagy koraősszel meg fog jelenni."

A nyár elmúlt, a Kormányhatározat nem jelent meg. Lassan itt a koraősz...

A 14,836 millió Ft átcsoportosítási határozata azt jelenti, hogy a városvezetés negatív jelzést kaphatott a Tanuszodáról odafentről...

Tóth Lajos polgármester a 2021.08.26-i Kopviselő-testületi ülésen az információt nem cáfolta - de nem is erősítette meg...

 

 

Ígéretekből volt már elég, itt és most láthatóvá vált a dilettáns városvezetés pénzügyi kannibalizmusa:

ha nincs elég pénz az Újtelepi pályázatra, akkor máshonnan veszik el, mert a Tanuszoda úgyis ráér?

Eltitkolt számok, megdöbbentő információk

 

Teljes a hírzárlat a Tanuszoda körül. Utolsó közlés a 2021.02.16-i LadányTV műsorban volt:

"Többszörös egyeztetésre került sor a Tanuszoda lehetséges helyszíne kapcsán. Egyeztetés volt többek között a TRV munkatársaival, az a sajnálatos tapasztalatunk, hogy a hatályos közműtérképek, azok bizony nem teljesen fedik a valóságot és ez a lehetséges uszoda helyszine vonatkozásában is sajnos így van. Ma délelőtt megkeresett a TRV munkatársa, hogy a múlt héten feltételezettekhez képest is más nyomvonalon és más paraméterek mentén folyik a Fürdő környékén a vízszolgáltatás. Ebben most további feladatot is el kell végezni annak érdekében, hogy pontosan láthassuk mibe kerülne esetlegesen a Fürdő előtti helyszínen történő uszoda-elhelyezés, illetve az ahhoz kapcsolódó vízszolgáltatás. Fontos, hogy a szolgáltatókkal külön-külön egyeztetést tudjunk folytatni, mert bizonyos részletek, problémák, annak majdani - nem túl távoli jövőben - a költségkihatásai, ezek most jó, ha napirendre kerülnek és ennek ismeretében tudunk végleges döntést hozni. Az már biztos, hogy bizonyos gázvezeték szakasz áthelyezésére sor fog, sor kell, hogy kerüljön. Valószínűleg a vízhálózattal kapcsolatos bővítést is el kell végezni annak érdekében, hogy tulajdonképpen bármelyik helyszínre tesszük, vagy tennénk az eddig felmerült helyszínek közül a Tanuszodát, bizonyos szintű vízhálózat bővítésre mindenképpen sort kell keríteni."

 

A polgármester az állami tervező helyszíni bejárása után 2 hónappal, és a 2021.02.03-án meghozott és az LTV-ben bejelentett helyszín döntése után egy héttel visszalépésként értelmezhető információkat kommunikált. (A helyszínről Polgármesteri határozatot nem tettek közzé! Az LTV nyilatkozatban:...jelzést megtettük a tervező felé...)

 

A polgármester bevallja: a tervezőt feltételezett információk alapján értesítette az egyetlen lehetséges helyszín döntéséről, de a felelősséget a képviselőkre akarja hárítani, akik "...azt a megerősítést adták, hogy mindenképpen a lehetséges helyszínen valósuljon meg ez a tanuszoda..."

 

Az egyre zavarosabb ügy tisztázásához fontos információk a tervező álláspontjáról:

 

A lakosság javaslatai közül az Ördögárokban és a Nagy Petőfi iskola melletti helyszín nem alkalmas a kivitelezésre az aránytalanul nagy közművesítési költségek miatt. De a lakosoknak és a civil szervezeteknek nem lehetett tudomása a tervező által már decemberben közölt legfontosabb változtatásról:

 
"eljutott a helyszínről való egyeztetésünk egy olyan fázisra, hogy mindaddig, amíg rajzokkal nem tudom alá támasztani a december 7-i személyes találkozónkon elmondottakat, addig a telefonos-emailes egyeztetés értelmét veszíti. Azzal kezdem, amivel a decemberi személyes megbeszélést is. Leginkább a Magyar Úszószövetség oldaláról, de az üzemeltetésért felelős Nemzeti Sportközpont részéről is felmerült az igény a I-II. ütemű (mellékelt :  TU_1-2 ütem_földszinti alaprajz.pdf (848448)
tanuszoda program felülvizsgálatára, az eddigi közel 40 épület üzemeltetésének tapasztalatai alapján. Mint látható az I-II. ütemű Kormányprogramban szereplő tanuszoda épületének mérete kb. 26 méter X 60 méter. Tehát az ehhez szükséges telek minimális szélessége, - figyelembevéve az oldalkertek méretét, az OTSZ tűztávolságra vonatkozó előírásait, valamint a kialakítandó gazdasági udvar méretét, amely kapcsolódni kell az épület oldaláról megközelíthető vízgépészeti rendszerek teréhez - 38 méter. Ez azonban a múlt. Csatolom az Önöknek megítélt III. ütemű tanuszoda alaprajzát.
A rajzon látható, hogy alapvető változások vannak a térkapcsolatokban és a terek méretében. Az egyeztetési folyamata zajlik, de nincs végleges Kormányhatározat az épületről, mint ahogy az összes III. ütemű helyszínről sem. Erről beszéltünk a helyszíni találkozónk alkalmával. Az egyeztetés stádiumáról sokat elárul, hogy nekünk az NSK megbízásából a mellékelt III. ütemű tanuszoda épület telepítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt és egyéb műszaki vizsgálatot kell elvégeznünk. (geodéziai felmérés, talajmechanikai felmérés…) Látható a mellékelt rajzból, hogy az épület befoglaló méretei: 40 méter X 53 méter. Az is látható, hogy az épület kiszolgálószárnya mellett biztosítani kell a működés miatt legalább minimum 6,0 méter szélességű sávot, és ez a telepítésben az uszodaszárny esetében is igaz, csak ott a tűztávolság, oldalkert (OTÉK, HÉSZ, SZT) miatt van erre szükség. Összegezve, minimum egy 52 méter szélességű telekre van szükség, a mélységét a parkolási lehetőségek, illetve a hátsó kert minimumának (HÉSZ, SZT) biztosítása határozza meg, de minimum 65-70 méter. A fentiekből is látható, hogy nem kizárólag a telek alapterülete a meghatározó."

A polgármester és az alpolgármester ezt a legfontosabb információt hallgatta el. Tudták, mégsem tájékoztatták a lakosságot az 60 %-kal nagyobb helyigényű épületről.

A 2120 m2-es épület (+6-6 m védőtávolság) bármelyik területen csak a közművek áthelyezésével kivitelezhető.

 

A tervező állásfoglalása a városvezetés helyszín javaslatairól:

  1. A 42 -es út mentén fekvő, 3982/3 hrsz-ú, sportcsarnok mellett lévő terület

Méretében tájolásában megfelelő terület, de a hátsó megközelítés, a villanyoszloppal szűkített úton keresztül nagyon körülményes. Ha ezeket sikerül is megoldani, Önkormányzati költségkeretből, úgy gondolom jelentős időveszteséget könyvelhetünk el. Ezenkívül a vasútipálya közelsége miatt, további akusztikai és statikai vizsgálatokat javasolnék, elsősorban az alapra és a medence vasbetonszerkezetére adódó dinamikus terhelés miatt, egy közel kétmilliárdos beruházás előkészítésénél ez elengedhetetlenül fontos. A tanulmányunkban be kell áraznunk az ezekből fakadó többletköltséget is, mindez összességében újabb időveszteséget okozhat az előkészítés szakaszában.

  1. A 42-es út mentén fekvő, 488/7 hrsz-ú, strandfürdő előtti terület

A telek alak és méretei, valamint a délkeleti oldalán végigfutó felszíni vízelvezető árok tengelyétől mért minimum 2,0 méteres védőtávolság tovább rontja a helyzetet.

  1. Polgármester úr javaslata

Polgármester úr 2021. január 15-én az alábbi levelet írta, amelyhez a csatolt ÁBRA 461_30.pdf fájlt küldte:

„Tegnapi telefonbeszélgetésünkre tekintettel csatoltan küldöm a tanuszoda lehetséges elhelyezésére vonatkozó javaslatomat. A tervezett tanuszoda elhelyezésére az ábra szerint alakított 4500m2 terület is alternatíva lehetne. A 461/30 HRSZ-ú telek csak, mint keleti sarokpontja lenne az új a strand övezetét kibővítő, egyben a jelenlegi telkéből is átvevő ingatlannak. A megjelölt terület és közvetlen környezete is önkormányzati tulajdonban van. Természetesen a tényleges építési telek csak a rendezési terv módosítása, telekrendezés és közműkiváltás elvégzésével jönne létre a korábbi két javaslatunkhoz képest. Jelen ismereteim szerint – lakossági és képviselői véleményeket is figyelembe véve - minden körülményt mérlegelve a korábbiakhoz képest ezt tartom alkalmasabbnak. Felvettük a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal, a kapott információk birtokában mérlegeljük lehetőségeinket. Ha a telek méreteiben - megtartva a 4500m2 területnagyságot - a befoglaló méretektől kis mértékben el lehetne térni (90m x 50 m vagy 65m x 70 m), esetleg gondolkodnánk kisebb korrekcióban. Ezt a helyszínen a következő alkalommal kifejteném!”

A világos és egyértelmű kérés után elkészítettük a helyzethez illeszthető telepítést (LÁSD: Telepítés_461-40_A4.pdf). Polgármester úr leveléből az is kiderült, hogy a 42 út menti területeket sem a Képviselőtestület, sem a közvélemény nem támogatja. Egy állami program megítélésében pedig ez kulcsfontosságú, erre is kell gondolnunk. Arról is írt a Polgármester úr, hogy felvették a kapcsolatot a közműszolgáltatókkal, bár erről információt nem kaptunk. A telepítésen látható, hogy az ÁBRA 461_30.pdf -en felajánlott és besatírozott terület nem elegendő, a strandterületéből is kell egy részt a létrejövő telekhez csatolni, erre is felhívtuk a figyelmet a rajzunkkal. Mint ahogy arra is, hogy nem csak víz közművet, hanem a csapadékvízelvezető műtárgyat, valamint oszlopokon futó légkábeleket is ki kell váltani. Ezek azért is sarkalatos kérdések, - és súlyos anyagi terhet jelentenek az Önkormányzat számára -, mert a térképre nézve, nem látom a helyet, a területet, ahová ezeket a vonalmenti közműveket át lehetne helyezni. De mivel az Önkormányzat közmű egyeztetést ígért, vártuk ennek eredményét. Azt is el kell mondanom, hogy a program többi helyszínén, már a geodéták, talajmechanikusok dolgoznak, de mi türelemmel vártuk az Önök döntését, és tájékoztatását a közműszolgáltatók válaszairól, a lehetséges műszaki megoldásokról, ezek költség és idő következményeiről. Az előbbi az Önkormányzatot, az utóbbi a Magyar Állam programját terheli.

  1. Alpolgármester úr javaslata

Alpolgármester úr 2021. január 26-án az alábbi levelet és a 3_b verziót küldte:

„Mellékelt helyszínrajz alapján javaslom átgondolásra, illetve tervezésre a tanuszoda helyszínét. A polgármester úrral egyetértésben az a véleményünk, hogy egy impozáns épületet nem kellene annyira "eldugnunk", mint ahogyan azt az előző elképzelés eredményezné. Ezen verzió támogatását többek között az is indokolja, hogy az új létesítmény főbejárata és a meglévő Sárrét Kincse Gyógyfürdőnk főbejárata egy vonalba kerülne. A mellékelt rajz szerinti elhelyezés maga után vonja az épület más struktúrában történő belső elrendezését is, hiszen ezek a méretek egy keskenyebb és hosszabb létesítmény elhelyezésére adnak lehetőséget. Reméljük, ilyen mértékű átalakításnak nincs akadálya.

 

Tisztelettel szeretnénk az Önkormányzat figyelmét felhívni arra, hogy az Önök január 15-i kérése szerint történt a telepítés, maximálisan egyetértünk azzal, hogy ez rossz döntés, nem csak az épület „eldugása” miatt, hanem a kiváltandó és áthelyezendő számos közmű miatt, amelyek áthelyezésének magas költségei az Önkormányzatot terhelik, és nem mellékesen nincs fizikailag hely, ahová ezek áthelyezhetők lehetnének. Ehhez a 4. pont szerinti javaslathoz is készítettünk két rajzot (LÁSD: Püspökladány_4-1.pdf és Püspökladány_4-2.pdf) Látható, hogy a javasolt telekméret nem éri el a III. ütemű tanuszoda telepítéséhez szükséges szélességi méretet, valamint a közterületi csatlakozása, nehézkes, és hasonlóan 3. pontban tett Polgármesteri javaslathoz több közmű akadályozza az épület elhelyezését...
 
 

Miért vonta vissza javaslatát Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester?


 A tervező "elfelejtkezett" a saját véleményéről...

  1. Tervezői javaslat LÁSD: Püspökladány_javaslat_5_A3.pdf (1502025)

A strandfürdő előtti beépítetlen terület esetén telekhatár korrekcióval létrejövő telek adottsága jók, hiszen minden oldalról közterület veszik körül, vagyis épület és telekhatár közötti terület OTÉK szerint előkertnek minősül, nincs közeli épület, tehát az OTSZ tűztávolságra vonatkozó előírásai nem korlátoznak bennünket. Hátránya, hogy közös Strandfürdő-Tanuszoda parkolót kell kialakítani, illet ez esetben is szükséges víz és gázközmű kiváltás, csak 3. és 4. javaslatokkal ellentétben itt van hely, megfelelő terület a közművek áthelyezésére közterületen.

Az elképzelhető, hogy az NSK jogászai ragaszkodnak majd ahhoz, hogy a felszíni nyílt csapadékvíz elvezető rendszer Önkormányzati tulajdonként ne az államnak átadott területen legyen, hanem önálló helyrajziszámon jegyezze be a Földhivatal. Az 5. számú javaslat működőképes ekkor is, hiszen a strandbejárati út felé 4-5 méterrel még eltolható az épület és az északnyugati telekhatár.
 

 

Felhábodást keltő az a szakmai következetlenség, amit a tervező felvállalt!

A 2. helyszín javaslat ugyanis azonos az 5. tervezői javaslattal, ez saját véleménye szerint is rosszabb az elsőnél. (...tovább rontja a helyzetet) A tervezői álláspont nem következetes, mert a 3. helyszín esetében jelzi: "a strandterületéből is kell egy részt a létrejövő telekhez csatolni.", de a kompromisszumot jelentő 4. helyszínnél kizárólagosan fogalmaz: "a javasolt telekméret nem éri el a III. ütemű tanuszoda telepítéséhez szükséges szélességi méretet."  Pedig ott is lehetne a Strand területéből területet csatolni...

 

 

A városvezetéshez "fentről" érkezhetett egy félreérthetetlen nyomatékkal hangsúlyozott intelem?

A tervező levele megdöbbentően egyértelmű - parancs jellegű - kijelentéssel zárul:

"...kérem, hogy a fenti szempontok maradéktalan betartása mellett alaposan mérlegeljék terület felajánlásukat."

 

 

Összefoglalás: a legjobb helyszín a Gyógyfürdő főépület mellett, párhuzamosan, déli irányban van!

A 2021. évi Költségvetésben 27,7 millió Ft-ot különítettek el a Tanuszodához szükséges infrastruktúra kialakítás céljára.

Megtudhatja-e Püspökladámy lakossága, hogy mikor készül el a Tanuszoda Tanulmányterve?

Hogyan számították ki - jelenleg még Terv nélkül - az elkülönített 27,7 milliós költséget?

Tudatában van annak a városvezetés, hogy a 100 milliós értéket jelentő legjobb területet akarják az államnak adni?

 

Megdrágított tanuszoda vagy felfújt légvár?

 

A már üzemelő tanintézményeknél nagyobb - drágább - veszteségesebb lesz a Járási Tanuszoda. Még értékesebb önkormányzati területet kell átadni az államnak. A közérdekű részletes információkat elhallgatják!

 

Tóth Lajos polgármester a LadányTV 2021. 02. 09-i adásában nyilatkozott a Tanuszoda helyszínének kiválasztásáról. Az interjú többi témakörében elmélyült részletekbe bonyolódó városvezető most szűk két percben ismertette a történéseket:

"Hét elején, hétfő reggel kaptam (2021.02.01.) értesítést a tanuszoda tervezőjétől, mégpedig sürgős választ várt arra, hol kerülhet elhelyezésre a Járási Tanuszoda, erről - emlékezetem szerint - korábban tettem értesítést a városlakók irányába."

A meghozott döntését így indokolta:

"A többirányú korábbi felvetés rövid lényege az, hogy tulajdonképpen érdemben egyetlen egy helyszín támogatható vagy a geometriai méret, vagy a teleknagyság, vagy a közműcsatlakozások aránytalanul nagy kiépítési költsége - ami városunkat fogja terhelni - miatt, a gyógyfürdőnk előtti terület, tehát a 42-es és a gyógyfürdő között most szoborparkként funkcionáló terület jöhet számításba."

 

Ezután meghökkentően zavart és elgondolkodtatóan homályos magyarázkodásba bonyolódott:

1. "Ezzel kapcsolatban szerda délután (2021.02.03.) a jelzést megtettük a tervező felé..."
2. "szombat éjszaka (2021.02.06.) érkezett hozzám egy jelzés, hogy további pontosítást igényel, ezt ma délelőtt (2021.02.08.) haladéktalanul megtettük..."
3. "egyébként erről hétfői nap vagy lehet kedden (???) értesítettem képviselőtársaimat is, aki visszajelzéssel volt... majdnem mindenki, azt mondták, azt a megerősítést adták, hogy mindenképpen a lehetséges helyszínen valósuljon meg ez a tanuszoda, mégha esetleges más irányú elképzelések valamelyest...más irányú elképzeléseket befolyásolna a más elhelyezés, akkor is tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy a lehetséges helyszínen megvalósulhasson."
 

A városvezető fejében összekeveredett az idősorrend?

 

Az állami tervező levelét a polgármester 2021.02.02-én (kedd) továbbította a képviselőknek, a kísérő levélben 2021.02.04. (csütörtök) 12 órai határidőt jelölt meg az észrevételek-vélemények visszaküldésére.

 

De a nagy nyilvánosság előtt

a polgármester lebuktatta önmagát:

 
"Ezzel kapcsolatban szerda délután (2021.02.03.) a jelzést megtettük a tervező felé..."

Önvallomása bizonyíték, hogy az általa kijelölt csütörtöki határidő, tehát a képviselők véleményének visszaérkezése előtt, és figyelembe vétele nélkül döntött...

 

Színjáték volt csupán a polgármester véleménykérése?

 

A tanuszoda közügy, ezért a polgármester azt a látszatot keltette, mintha a képviselők bevonásával döntött volna, de ezt saját kijelentései is megcáfolják!

Méltatlan a polgármesteri eskü szelleméhez, hogy nem teremtette meg a lakosság széleskörű vélemény-nyilvánításának lehetőségét. Különösen aggályos, mert a munkahelyteremtés lehetőségeit kutató kérdőív közlési módszerével  a - mindenki számára fontos - Tanuszoda helyszíne is megvitatható lett volna az interneten.

ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/a2020-junius/
 

A 2021.02. 09-i LadányTV nyilatkozatban nem beszélt az épület megnövelt méreteiről és a működtetéséről sem. Be kellett volna ismernie, hogy korábban (2021.01. 20.) kisebb méretű tanuszodáról közölt - félrevezető - jelzéseket a ladányi embereknek.

LadányTV 2021.01.20. Jól látható a keskeny-hosszú épület a Kaán K. utcai szabad területen

"Vannak kisebb véleménykülönbségek, hogy pontosan hova kerüljön. Különböző apróbb finomhangolások még történhetnek."

 

Tisztességes akkor lenne, ha bocsánatot kérne a félrevezető eljárása miatt, mert az állami tervező a decemberi helyszíni szemle során közölte a városvezetéssel, hogy a Kormány megnövelte a III. ütemben épülő Tanuszodák alapterületét és megváltoztatták a belső elrendezést is! A 2200 m2-es épület úgy fog kinézni a Gyógyfürdő előtt, mint a népi mondás szerint

 

"tehénen a gatya"...

 

A 488/7 hrsz-ú területen csak olyan módon férhet el a Tanuszoda épülete, ha a meglévő parkolókat megszüntetik, továbbá víz és gázvezetéket is át kell telepíteni, több tízmillió Ft-os költséggel. Az 53x41 m-es, azaz közel 2200 négyzetméteres épület eltúlzott és pazarló. Az 1300 m2-es (56x22 m) I-II. tipus is megfelelt volna az úszásoktatás céljaira.

A Tanuszoda épületének belső terei indokolatlanul megnövekedtek:

a medencetér 880 m2-ről 1060 m2-re, a közlekedőterek foglalják el közel 50 %-át.

az öltözőtér    350 m2-ről   660 m2-re, a közlekedőtér 60 m2-ről 110 m2-re.

 
 "A 42. út mentén lévő, 488/7 hrsz-ú, strandfürdő előtti területnek az alakja, méretei és a vízelvezető árok védőtávolsága is rontja a helyzetét." Saját írásba foglalt véleményét meghazudtolva, az állami tervező mégis a Gyógyfürdő előtti helyszínre tett sürgető javaslatot.

 

A városvezetés saját elgondolásait visszavonva fogadta el az állami tervező "javaslatát", anélkül, hogy független szakértő-tervező(k) állásfoglalását kérték volna. Az "apróbb finomhangolások" HELYETT szörnyszülött készül?

 

A polgármester hivatalos közösségi oldalán februárban nem jelent meg a Tanuszodáról semmilyen lakossági tájékoztatás... A sorsdöntő fordulatokról szűkszavúan csak a LadányTV-ben nyilatkozott, de nem mutatta be Püspökladány lakóinak az önkényesen kijelölt helyszínre tervezett Tanuszoda vázrajzát! A szó elszáll, de az írás megmarad(na)...

A nyilatkozata után az országgyűlési képviselővel találkozott:

 

Súlyos törvényességi aggályok merülnek fel amiatt, hogy a polgármester megsértette a 19/2020. (IV.30.) határozattal elfogadott - Gyógyfürdő korszerűsítést is tartalmazó - 2020-2024 gazdasági programját és az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről szóló rendeletet is. 25/2012. (XI. 30.)

 

A Tanuszoda-ügy korlátozza Püspökladány Gyógy- és Strandfürdőjének fejlesztési lehetőségeit, végzetesebb hatású, mint a 2018-as Bene Gyula utcai Pszichiátriai Lakóotthonok területének kiválasztása miatt kirobbant botrány, amelynek sorsszerű következménye lett a(z akkori) polgármester száműzetése a közéletből!

 

 

A Tanuszoda helyszín-kiválasztásának megdöbbentő részleteiről hamarosan...

Üveggyöngy és tüzesvíz - közpénzből

 

A városi Tv híradásaiban a polgármester több alkalommal is tájékoztatta az érdeklődőket, hogy Püspökladány is lehetőséget kap: a Nemzeti Tanuszoda program keretében megépülhet a régóta hiányzó fedett uszoda, végre állandó edzés- és versenylehetősége lesz a tehetséges ladányi úszóknak és vízilabdásoknak!

Sajnos, erről a fontos beruházásról még nincs publikált kormánydöntés:

mnsk.hu/tanuszodak

 

Az tény, hogy terepszemlén voltak városunkban az MNSK munkatársai. A helyszín kijelöléséhez meg kell találni az optimális közműcsatlakozási lehetőségeket.

De van olyan elvárt feltétel, amelynek nagyon súlyos következményei lehetnek:

át kell adni az államnak 4500 m2 területet a beruházás megvalósításához.

 

Most van igazán szükség a példákból-tapasztalatokból táplálkozó megfontolt bölcsességre. Az emberiség történelmében a hatalmi érdek érvényesítésének fondorlatos módszere az üveggyöngy és a tüzes víz bevetése. A szegény, jóhiszemű bennszülötteknek a hódítók-uralkodók értéktelen, csillogó üveggyöngyöket adtak, hozzá a bódító alkoholt és vitték cserébe a nép kincseit, nyersanyagait. Később - sokszor már későn - a kifosztott és megalázott népek öntudatra ébredtek, és a harc sok szenvedést, vért, könnyeket okozott. Mindig - mindenkinek.

 

Vajon hogyan történik majd Püspökladányban az immár 5 éve ígérgetett Tanuszoda előkészítése és kivitelezése?

 

Negatív példák országos sorozata vált ismertté az elmúlt évek során, amelyek miatt kiemelten fontos a körültekintő óvatosság!

www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vajon-mikor-keszul-el-az-enyingi-uszoda-4095896/

Enyingen a 2016. novemberben kezdődött kivitelezés 4 évig tartott, de a Tanuszodát még most sem használhatják. Pedig a legutóbbi 2020.09.30-i polgármesteri beszámoló szerint: 

" Az épület kivitelezési munkálatai befejeződtek és megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A használatbavételi engedély meglétét követően várhatóan még az idei évben a tanuszoda megnyílik a lakosság számára."

 enying.eu/uploads/docs/6499_org_64b6c7ab663a4f9d384cef182de96908.pdf

 

 

De nem csak Enying városában okozott nagymértékű határidőcsúszást a kivitelezés.

nepszava.hu/3100973_a-fele-sem-epult-meg-az-igert-uszodaknak

A fejlesztési programban összesen 51 új uszodát ígért a kormány, de még csak 22 működik. A miniszterelnök 2013-ban közölte, hogy az ország mind a 175 járásában lesz tanuszoda, ahol nincs, oda építeni fognak.

Püspökladányba is megérkezett az ígéret: az állam mindent magára vállal - építést és üzemeltetést is, de át kell adni a területet!

 

Földet el nem adunk: jelentette ki a korábbi polgármester... (Akinek Birkózó munkacsarnok építési terve már 5. éve nem valósul meg...)

Most mégis találni kell alkalmas területet, ami jól kapcsolódhat a Gyógyfürdő fejlesztéséhez is.

Tóth Lajos polgármester 2021.01.08-i Facebook bejegyzése ezt részletesen tartalmazza:

"A végleges döntéshez természetesen gazdaságossági, bekerülési költség, majdani üzemeltetési valamint az igénybevétel kapcsán praktikussági szempontokat is mérlegelni kell. Tehát komplexitásában (gyógyfürdő, strandfürdő, tanuszoda, vendégelhelyezés- és kiszolgálás, szálláshely biztosítás, egyéb rekreációs és közönségvonzó lehetőségek egyidejű, egymás melletti biztosítása) és perspektív időtávlatokban gondolkodva és mérlegelve kívánunk döntést hozni a helyszín és további egyéb részletkérdések vonatkozásában."

 

Felsőbb "elvárás" a 3-szor nagyobb terület?

 

Más városokban nem ennyire eltúlzott nagyságú a beruházáshoz elvárt területigény. Például Pannonhalmán 2527 m2 is elég volt a megvalósításhoz.

Részletek:  pannonhalma.hu/tanuszoda-fejlesztes

 
 

Egyesületünk javaslata

 

Püspökladányban a Fürdő környéke jó lehetőséget kínál az 1300 m2-es épület (pink keretű sárga téglalap) megvalósításához:

A Gyógyfürdőtől délre, párhuzamosan a Főépülettel, a termálfürdő bővítésének területigényét is figyelembe véve. Ehhez a belvízelvezető csatornát át kell helyezni (meglévő betonelemek + gépi munkák), az összekötést kis tavak kialakításával lehet költségkímélő módon kialakítani. Bármely helyszínnél át kell helyezni a kerítést is.
A legkomplexebb változatban a belvízcsatornát 300 m-es hosszon a 42. főúttól a Kaán kisközig át lehet helyezni, így a Strandfürdő teljes területe megnövekedhetne a Kaán K. utca felé, megvalósulhatna a több évtizedes terv, az Ökocentrum kezdő lépéseként.

A 4500 m2-es terület értéke 40-50 millió Ft, a fürdőfejlesztés megvalósulása után már 90-100 millió Ft lehetne. De ha átadásra kerül, úgy a jelenértéke számít... mégsem járna a vagyonérték után résztulajdon...

 

Egy Tanuszoda bekerülési költsége 2018-ig 350-450 millió forint volt a Makovecz Imre tanítványai által készített terv szerint. Egyes beruházások ettől sokkal többe kerültek, mert az államnak telket is kellett szereznie. Ez az indok elgondolkodtató: máshol vásárolják a telket, de Püspökladány adjon nagyobbat ajándékba?

A 2020-ban épülő Tanuszodák költségei 836 millió - 1210 millió forint közötti tartományba kúsztak fel.

 

MAGYAR KÖZLÖNY • 2020. évi 286. szám

A Kormány 1978/2020. (XII. 22.) Korm. határozata egyes tanuszoda építésekről szóló kormányhatározatok módosításáról

1. A Hevesi tanuszoda építéséről szóló 1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontjában a „889 911 635” szövegrész helyébe a „893 171 166” szöveg lép.

2. A cigándi tanuszoda építéséről szóló 1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „814 097 724” szövegrész helyébe a „836 933 684” szöveg lép.

3. A gazdagréti tanuszoda építéséről szóló 1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 130 042 328” szövegrész helyébe az „1 131 408 442” szöveg lép.

4. A pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 105 949 160” szövegrész helyébe az „1 108 839 274” szöveg lép.

5. A rétsági tanuszoda építéséről szóló 1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 079 230 364” szövegrész helyébe az „1 091 999 239” szöveg lép.

6. Az encsi tanuszoda építéséről szóló 1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában a „935 178 578” szövegrész helyébe a „942 952 380” szöveg lép.

7. A tiszakécskei tanuszoda építéséről szóló 1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 206 254 620” szövegrész helyébe az „1 210 486 486” szöveg lép.

 

Az ígéret mintegy 20 milliárd Forintból 51 tanuszoda volt = 2 futballstadion árán...

A valóságban csak 22 uszoda készült el mintegy 13 millárd Ft-ból, a rendeletben felsorolt 7 Tanuszoda költsége 7,2 milliárd Ft!!!

Már gyorsan el is fogyott a forráskeret ?

blog.atlatszo.hu/2020/03/kozel-1-milliardert-epul-a-gazdagreti-tanuszoda-aminek-meg-2014-ben-tettek-le-az-alapkovet/

 

Rezervátum

 

Az állami akarat kiszolgáltatottsághoz vezet, mert Püspökladány lakossága csak 16 óra után és külön jegy megváltásával léphetne be a kerítéssel elzárt uszoda-épület területére.

A választás kényszere a Strand- és Gyógyfürdő látogatottságát megoszthatja és a bevételt is csökkentheti az állami konkurrencia.

 

Ha így épül. akkor a Tanuszoda nem "mindenki ajándéka" lesz - csak a kiváltságos tehetősebbek rezervátuma.