2020. február

2020.02.27. Önkormányzati ülés III. rész  -                           Amikor a volt igazgató fúrja a jelenlegi vezetőt és a tagintézmény vezető-képviselő érintettségét - összeférhetetlenségét jelzi...

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/-DxEmt9S_7o

 

4. Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2019. évi szakmai munkájáról.
    Előadó: Tányér József intézményvezető

A Képviselőtestület a hosszasan tárgyalt beszámolót nem fogadta el.

51’53”-től
5. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

1 óra 03’23”-től
6. Különfélék.
    a) Előterjesztés a Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon tervezett Birkózó Edzőcsarnok létesítésével kapcsolatos Együttműködési Megállapodásról.
1 óra 20’25”-től
   b) Előterjesztés követelés elengedéséről és támogatás nyújtásáról.

A Városüzemeltető Kft. 21 millió Ft-os tartozását kényszerült elengedni a Képviselő testület.    4 millió Ft támogatást is megszavaztak a képviselők…
 

1 óra 36’02”-től
   c) Előterjesztés a 2020/2021. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.
1 óra 38’15”-től
   d) Előterjesztés a Kecskés Gyula Városi Könyvtár állomány törléséről.
1 óra 40’30”-től
   e) Tájékoztató a közterület-felügyelő tevékenységéről.
       Előadó: Sass Bulcsú Ferenc közterület-felügyelő

A Képviselőtestület a tájékoztatót nem fogadta el.

1 óra 51’14”-től

   f) Előterjesztés a 2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről.
      Előadó: Tóth Lajos polgármester

1 óra 52’54”-től
   g) Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának meghatározásáról.
1 óra 55’21”-től
   h) Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal, Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti épületében található tároló helyiség ingyenes használatba adásáról.
2 óra 07’55”-től
   i) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
2 óra 11’51”-től
   j) Előterjesztés adósságot keletkeztető ügyletekről.

2 óra 21’56”-től

   k) Előterjesztés a 2020-as év Karacs Ferenc-emlékévnek nyilvánításáról.

2 óra 23’38”-től

   l) Előterjesztés gazdasági társaság átvilágításáról.

A Városüzemeltető Kft. működése a 2019. évben negatívan zárult, ezért a gazdasági átvilágítás elrendelése szükséges.

 

2 óra 44’12”-től

m) Püspökladány 0703/194 hrsz. ingatlan részbeni belterületbe vonásáról

2 óra 46’26”-től

o) Püspökladány város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

 

Ügyrendi észrevételek szünet elrendeléséről

2 óra 53’17”-től

p) Debreceni Régiós Fejlesztési Tanács létrehozásáról

2020.02.27. Önkormányzati ülés II. rész -                                  Költségvetés és Közmeghallgatás

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/sDenPawHvPM

 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról.
 

Ügyrendi javaslatok - észrevételek - bizottsági vélemények

 

255 millió Ft-os hitel felvételi szándék és még

108 millió Ft-os többlet támogatás  igénylés a befejezetlen pályázatokhoz.

 

14'45"-től

Bevételek

Kérdések
 
28'55"-től
Vélemények

 

41'05"-től

Kiadások

Kérdések
 
58'48"-től
Vélemények
 
 
1 óra 19' 33"-től

                                             KÖZMEGHALLGATÁS

 

Papp Anikó - A Bene Gy. utcai pszichiátriai lakóházak veszélyei

 

Fekete Imre - Az Önkormányzat tízmilliós veszteségei

 

Kincses László - 10 pontos fejlesztési terv és M4 autóút

 

2020.02.27. Önkormányzati ülés I. rész:                                Rövid a jelentés - sok a kérdés

 

Video felvétel megtekinthető:

youtu.be/nAUay9-k8Fw

 

 

Bizottsági határozatok

Interpellációk

 

N a p i r e n d e k :

 

Tájékoztató a Corona vírus járványról.

Előadó: Dr. Komoróczy Károly

 

15’04”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Kérdések

Vadász Ferenc alpolgármester a havi jelentéséből kihagyta a város fejlesztéséről folytatott budapesti megbeszélést...

(lásd alább a "10 pontos fejlesztési lista" című cikkünket)

 

59’55”-től

Vélemények

Dombi Imréné hogyishívjákja Vadász Ferenc…

 

1 óra 12’37”-től

Interpellációra adott válasz

A tört beton ügyében a büntető feljelentés indokolt.

A Testület többsége elfogadta a polgármester válaszát…

 

1 óra 14’37”-től

Képviselői kérdések

Közérdekű bejelentések

Interpellációk

 

1 óra 29’55”-től
2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

 

 

10 pontos fejlesztési lista

 

A városi TV adásában, majd a Ladányi Hírek 2020. február 12-i számában Bodó Sándor államtitkár - országgyűlési képviselő reménykeltő információkat közölt a 2021-2027-es európai uniós pénzügyi ciklusban nyíló fejlesztési lehetőségekről:

 
"Az 5000 főnél nagyobb településeknek egy fejlesztési koncepciót kell kimunkálnia. Leegyszerűsítve egy kicsit, fel kell sorolni azt a 10 fő feladatot, amit a következő években szeretne megvalósítani, rangsorolva. És én a püspökladányiakkal beszélgetve, a fürdőt mindig ott hallom az első helyek valamelyikén. A tanuszodát most külön venném, mert a tanuszoda támogatásoknál a következő hatos blokkban Püspökladány benne van.
Viszont ez a fürdő szempontjából nem elégséges és ezért jött elő ismét, hogy ott korszerűsítés, fejlesztés történjen.
Ezt fel is vetettem miniszterelnök úrnak és örültem annak, hogy ez támogatható dolog volt részéről. Felvetette ugyanakkor a szálláshelyek számának kérdését, hiszen látható, hogy ha a fürdőfejlesztés területén hosszabb távon szeretnénk előre haladni, akkor ezzel is foglalkoznunk kell. A jövő héten fogok a városvezetéssel erről egyeztetni, hiszen ezt szakmai tartalommal, költségbecsléssel, tervezéssel kell megtölteni. Egyébként van ilyen anyagunk. Azt elő kell venni és átdolgozni, korszerűsíteni.
Mindenesetre, ez egy nagyon pozitív dolog volt, hogy ebben el tudtunk indulni, hiszen az látható, hogy a klasszikus pályázati forrásból ezt nem lehet megvalósítani. Ehhez majd kell egy egyedi kormánydöntés, amire egyébként van példa. Aztán persze nyilván az önkormányzat, a képviselők javaslata alapján még össze kell szednünk azt a másik 9 pontot is."
 

Sajnos ezt a fejleményt beárnyékolja néhány aggályos jel:

 

1. A polgármesteri és alpolgármesteri jelentések ilyen egyeztetést nem tartalmaznak,

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet200227/01.pdf

pedig valakik tárgyaltak...

Bodó Sándor

Az ötezer fő alatti települések a Magyar Falu program keretében, míg az e fölöttiek egyéni fejlesztési koncepció kialakításával készülnek a következő időszakra. Püspökladányi vendégeinkkel - a tárgyalásokat követően - ellátogattunk a Parlamentbe is!

 

2. Nem minden képviselő kapott értesítést a fejlesztési lista megalkotásához szükséges javaslattétel lehetőségéről.

 

 

3. A 2020.02.27-i Testületi ülésnek nincs ilyen napirendje (a bizottságok sem tárgyalták...)

www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=521&Itemid=1

 
 
 

Eközben Balmazújváros...

 

 

A Hajdú-Bihari Napló (és interneten a haon.hu) 2020.01.27-én arról tudósított, hogy Balmazújváros vezetése 66 milliárd Ft-os fejlesztési listát állított össze.

haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/varjak-a-bmw-keltette-dagalyt-3808056/

 

A grandiózus, - ám feltűnően optimista - tervekben első helyre sorolták a munkahelyteremtést szolgáló infrastruktúra kiépítését és ehhez kapcsolták a város megtartó erejét javító, lakóinak kényelmét szolgáló fejlesztéseket:

  1. Balmazújváros Debrecen összekötő út felújítása, mellette kerékpárút építés
  2. Elkerülő út, amely az ipartelepeket is összeköti
  3. Ipari terület a Hajdúböszörmény felé eső részen 5 hektár, az elkerülő út mentén 50-60 hektár és a régi húsüzem környékén.
  4. 3,5-4 hektár önkormányzati területen lakópark 
  5. Vasútállomás a lakóparknál
  6. Városi útépítések
  7. ipari vágány és az autópálya közötti összeköttetéssel logisztikai terület
  8. szennyvízelvezető-, ivóvíz hálózat, elektromos vezetékek kiépítése az ipari területekhez
  9. két tannyelvű óvoda,
  10. többfunkciós szabadidőközpont

A lista nyilvánvalóan tükrözi a helyi igényeket. A költségek nagyságrendje elgondolkodtató...

A Modern Városok Programban megyei jogú városok nem jutottak nagyobb forrásokhoz...

www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-2/hirek/dunaujvaros-eseteben-a-program-a-kornyekrol-is-szol

 

A balmazújvárosiak optimisták, annak ellenére, hogy városuk vezetése 2 fővel eltér a Püspökladányitól: független polgármester, fideszes országgyűlési képviselő és civil többségű testület...

 

Az országos politikai térképen ellenzékiek... mégis van összhang és együttműködés...