2019.04.25. Önkormányzati ülés III. rész - Arányváltozások

 

Video megtekinthető:

youtu.be/uF6S239rbw8

 

f)  Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról.
Ki tehet javaslatokat az ülnökök személyére?

 

02’30”-től
g) Előterjesztés Szalóka községgel testvértelepülési kapcsolat létesítéséről.
Miért állt ez a kapcsolat ilyen hosszú ideig, miért nehezült el?

 

04’53”-től

Felvett napirend:

Képviselők előterjesztése a Tájékoztató Központ feladatáról

Az intézményvezető lát-e valamilyen akadályt a megvalósítás előtt?

Miért feltételezik, hogy egy képviselő olyat közölne, amely politikai dolgokhoz köthető?

Hogy volt az eddigi gyakorlat? Van-e szerepe az intézmény besorolásának?

Lehet-e erre kötelezni az intézményt?

Témahiányban szenved a televízió, ezzel segíthetünk is az intézménynek.

Kellett-e engedély a Hatóságtól az alpolgármester úr harminc perces tájékoztatóihoz?

Kifogás nem érkezett ellene?

 

31’55”-től

Képviselői kérdések

Van-e Csendrendeletünk?

A Választókörzetek határait módosítani lehet-e a választások előtt?

A Futaki-csatorna kinek a fennhatósága alá tartozik?

Van-e lehetőség arra, hogy évente kétszer legyen lomtalanítás?

Lehet-e kérni, hogy a Petritelepi városrészen is megjelenjenek a közmunkások?

Ki a felelős, hogy az ároktakarításnál nem szállítják el a kitermelt szemetet?

A kóbor kutyákkal kapcsolatban érkeztek panaszos jelzések.

A Zöld város pályázatnál tudja-e az Önkormányzat, hogy a hulladékgyűjtő edények és az ülőpadok mennyibe kerülnek?

A Kollégium vezetőjének státuszában állt-e be változás?

Milyen törvényi előírás szabályozza, hogy a Temető üzemeltetés bevételeinek fedeznie kell a kiadásokat?

A temető üzemeltetés és szolgáltatás költségeinek megosztására létezik-e az önkormányzat által elfogadott Számviteli Szabályzat?

A közterületen meddig szabad tartani rendszám nélküli pótkocsikat, munkagépeket?

 

46’30”-től

Közérdekű bejelentések
 

 

2019.04.25.  Önkormányzati ülés II. rész - A bárányok hallgatnak - az alpolgármester nyilatkozgat

 

Video megtekinthető:

youtu.be/19B7Kh49JPA

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester
Kérdések:

A Közbeszerzési bíráló bizottság hogyan tud döntést hozni, ha a bizottság elnöke nincs jelen?

Milyen fejlemények lehetnek a Johnson Controls területvásárlásával kapcsolatban?

Az alpolgármester etikai, morális és jogi szempontokból kifogásolható kinyilatkoztatásokat tett. Hét percen át zárt ülésen elhangzott információkat részletezett, amelyeknek lehetnek nem kiszámítható következményei. 

Dr. Magyar György ügyvéddel történt egyeztetésnek vannak-e fejleményei?

Melyik lehet az eladó telek a Rendelőintézet mellett?

Ügyvédi egyeztetés miről szólt az I/a tóval kapcsolatban.

A Ladányi Hírek terjesztése változni fog-e?

A Zöld város beruházás mikor kezdődhet?

Van-e újabb információ a Johnson Controls beruházásról?

Miről tárgyaltak a Katolikus egyház képviselőivel?

Indul-e belső vizsgálat a Bene Gy. utcai beruházás felelősségi körében?

Miről egyeztettek dr. Tisza Péter ügyvéddel?

Mik az Újtelepi közmunka tapasztalatai?

Mivel vettünk részt a Bihar-Bihor Expón?

A Napelempark esetében nem kellett átminősíteni a területet?

Az SzMSz módosítással egyidőben beadott felsorolt határozatok végrehajtásával kapcsolatban nem csúsztunk-e ki a határidőből, illetve hol tartanak az ügyek?

Azonos napon ugyanabban a körben két ügyvéddel történt tárgyalás?

A Napló újságírójával történt egyeztetés következménye ez az egyoldalas cikk az újságban?

Az Újtelepi közmunkában hány főről van szó és mit csinálnak?

Alpolgármester úr lett a HACS vezetője?

Motoros találkozó kapcsán miről volt szó?

Mit állítottunk ki a Bihar-Bihor Expón?

A Közkév telephelyről elvitt bárányokat értékesítettük?

9 db-ot adtunk le 200 ezer Ft bevétel lett. A bárányoknak értékesítéséből ugye… majd a birkák felfalják, mert olyan jótékony kis jószágok ezek, hogy néhány nap alatt akár 10 zsák tápot is meg tudnak enni, furcsa módon… Ezek nagyon szeretik, nemcsak lehet a bárányok, hanem mások is, mert nagyon fogyik az állomány…mellől a takarmány is. Ennek a végére fogunk nézni, hogy mi az oka.

A közmunkaprogram ellenőrzésénél miket tapasztaltak?

Más stratégiát kell elkezdenünk, hogy ez a folyamat is életképes lehessen. Jelen állapotában, amit igazából el szeretnénk várni, hogy rentábilis legyen, az nem megvalósítható. Még azt is, amit termelnek, nagy része, hogyha be tudnánk hozni az intézményeinkbe… akkorára eltűnik sajnos… Hová lett a tojás? A közmunkásaink… munkát nem igazán szeretik kivenni a részüket, természetes módon próbálják kiegészíteni a keresetüket, az ott megtermelt javakat magukévá teszik. Sajnos ezen változtatnunk kell rövidesen.

A Városok-falvak találkozóján volt-e olyan téma, ami érint bennünket?

 

1 óra 01’ 12”-től Kiegészítés az alpolgármesteri jelentéshez

 

1 óra 03’ 05”-től
5. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

1 óra 06’ 30”-től
6. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2018. évi munkájáról.
    Előadó: Tornyi Anita Anna intézményvezető

Mekkora a térítési díjak önköltsége?

A Bentlakásos Otthon téritési díja eltér a többi területtől?
Hogy lehetett tavaly a GESz-nek többlete, annak az Óvoda konyhánál is jelentkezni kellett volna?

Miért nem kapta meg a Testület az önköltségszámításokat min a két intézménynél?

A Bentlakásos Otthon személyi feltételei megoldódtak?

Mennyiben látja jogszabályi következménynek, hogy csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma, vagy van társadalmi javulás is van?


1 óra 19’ 40”-től

7.    K ü l ö n f é l é k.
a) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

A rendeletmódosítás minden eleme mindenki számára ismert-e?
Az interpellációra vonatkozó módosító javaslat belekerült-e?                                                           A bizottságok 7 főre bővítése benne van-e?

 

1 óra 24’ 28”-től
b) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
    begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződés elfogadásáról.


1 óra 29’ 02”-től
c) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
    javadalmazási szabályzatában foglaltakról.

A szabályozás rossz, érzéketlen, rugalmatlan. A napirendet vegyük le és tárgyaljuk újra.
Az elfogadás után a Pénzügyi bizottság elnöke javaslatot tett a javadalmazás átdolgozására.
 

1 óra 34’ 58”-től
d) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

 

1 óra 35’ 45”-től
e) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és  Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítására.

 

2019.04.25. Egyhangúlag elfogadta a Működési Szabályzat módosítását a Képviselő-testület

 

Minden bizottságba új ellenzéki tagok kerülnek.

 

Részletek a városi TV műsorán szombaton 18 órakor és vasárnap 10 órakor látható.

2019.04.25. Önkormányzati ülés

 

Bizottsági határozatok

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

 

2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről,
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal
    kapcsolatos feladatokról.3. Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató
    Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.4. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató
    Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról.5. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és
    gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.6. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-
    és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2018. évi munkájáról.7.    K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és
    Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati
    rendelet módosításáról.b) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
    begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződés elfogadásáról.c) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
    javadalmazási szabályzatában foglaltakról.d) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.


e) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és
    Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási
    megállapodásának módosítására.f)  Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról.


g) Előterjesztés Szalóka községgel testvértelepülési kapcsolat létesítéséről.


h) Előterjesztés Csenki Imre néptanító díj kitüntetés adományozására /zárt ülés/.

 
 
Az ülés videofelvételét hamarosan láthatják...