2024 május

2024.05.30. Önkormányzati ülés  II. rész

 

Felvétel megtekinthető:

youtu.be/dHIWKmzrok4

 

2. Beszámoló a 2023. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről. PDF
    Előadó: Szabó Imre Attila, a Szia 2000 Bt. ügyvezetője

3. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról. PDF
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

4. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról. PDF
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról. PDF
 

6. Különfélék

a) Előterjesztés óvodai csoportszám és csoportlétszám meghatározásáról. PDF
 

b) Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadásáról. PDF
 

c) Előterjesztés új telephely biztosításáról. PDF
 

d) Előterjesztés 2. számú házi gyermekorvosi rendelő kialakításáról. PDF
 

e) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. telephelyeinek aktualizálásáról. PDF
   

f) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tőkeleszállításáról. PDF
 

g) Előterjesztés a Birkózócsarnok elnevezéséről. PDF

 

+ 2 felvett napirend

 

2024.05.30. Önkormányzati ülés  I. rész

 

Felvétel megtekinthető:

youtu.be/cXJQfmypQB4

 

A polgármester 2 előterjesztés felvételét javasolta. A képviselők megszavazták.

 

Figyelem, nagy aktivitás! Kampányolnak a képviselők...

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. PDF

Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések

 

Interpellációk PDF

Közérdekű bejelentések