2017 - Önkormányzati ülések

Tisztelt Püspökladányiak!

 

2017. 12. 14-én a Képviselő-testület megtartotta ezévi utolsó soronkövetkező ülését.

 

Az ülés felvételét láthatják a Városi Televízióban

december 16-án szombaton 18 órától

és dec. 17-én  vasárnap 10 órától.

 

Az év mecénása díj átadása után az első szünetben a Tűzoltóság bemutatta az új tüzoltó-autóját.

Az ülés 14 óráig tartott, de a szünetek hosszabbak voltak az általánosnál, ezért a TV felvétel rövidebb. Az átadó ceremónia külön résznek nevezhető.

 

Meglepő és megdöbbentő módon az utolsó napirendek előtti szünetben az előző hónapban kérdőre vont alpolgármester eltávozott az ülésről, ám elgondolkodtató, provokatív üzenetet küldött az egyik ellenzéki képviselővel.

Feszült hangulatban telt az ülés utolsó része.

A polgármester a kérdések sokaságára beismerte, hogy nem kért és nem kapott átvételi jegyzéket a GESZ-ügy iratairól.

Cselekedetével megvalósította a hivatali hatalommal és dokumentumokkal visszaélést.

A Képviselő-testület új jogi képviselőt bízott meg a GESZ-bűncselekmény miatti hatósági kapcsolattartással. Ezzel a döntésével visszavonta a polgármester képviseleti jogát a bűnügyben.

 

Részletek hamarosan...

2017.11.30. Önkormányzati ülés III. rész - Szétreped a "többség"...

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/MkO6LOffNYQ

 

h) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 0972/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére történő kijelöléséről.
Kérdések:

Miért nem tartalmazott az előterjesztés opcionális javaslatokat?

Nem tudjuk, mire vagyunk nyitottak, illetve milyen következményei lesznek?

17’50”-től
i)  Előterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelméről.
Debrecen már márciusban megkereste Önkormányzatunkat, mi az oka a késlekedésnek?

20’30”-től

 j, Előterjesztés határidő hosszabbítási kérelemről

Miért nem szerepelt a polgármesteri jelentésben, hogy november 9-én kötöttek szerződést,

és miért csak november 29-én készült ez az előterjesztés?

Időben lehetett-e hozzáfogni és egy helyiségről van-e szó?

A másik két terem munkálatai hol tartanak?

 

37’55”-től

Képviselői kérdés(ek?)     A polgármester megsérti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát

Balázs Sándor: A múlt havi testületi ülés vége felé egyik képviselő társunk itt ebben a teremben súlyos szavakat mondott egy szintén képviselő társunkra és ő neki akkor nem adtuk meg a lehetőséget arra, hogy erre reagáljon. Én tőle szeretném megkérdezni, hogy kíván-e az ott elhangzottakra reagálni? Tehát amit Kincses úr, mint megállapítható, személyével kapcsolatban felvetetett.

Márkus Gábor alpolgármester: Közérdekű bejelentéseknél gondoltam. Tehát amit a múlt testületi ülésen Kincses képviselő úr elmondott a hozzászólásában és megvádolt, olyan kijelentést tett, ami arra utal, hogy bírósági vagy akár valami hatósági végzés van erről. Ezzel kapcsolatban azt kívánom előadni, hogy a mai szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően kikértem az erkölcsi bizonyítványomat, itt van, tehát ez alapján, ami az erkölcsi bizonyítvány-ban van, ezt tudom elmondani: büntetlen előéletű, nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester úr. 39’3039’33”    3 másodperc telt el!

Közérdekű bejelentések következnek…  (Közbeszólás: Még kérdések… még kérdés…)

A polgármester súlyos vitavezetési szabálysértést követett el és a jegyző nem érzékelte:

39’44” Jegyző: Az az igazság, hogy akkor került a gomb megnyomásra, amikor a polgár-mester asszony már elkezdte mondani, hogy közérdekű bejelentés. Én tisztelettel arra   kérek mindenkit, hogy akkor időben nyomja meg a gombot, hogy ne legyen félreértés…

Kincses László: Értelmezzük úgy, a kérdésre adott képviselői válasz így szabálytalan… után már senkinek nem volt kérdezni joga?

Jegyző: 5 másodpercig ott volt a lehetőség.

A napirendet csak akkor lehet lezárni, ha SzMSz 28.§ szerint:

(3) „A polgármester a vitaszakaszban elhangzottakat összefoglalja és a vitát lezárja.

A vita mindaddig nem zárható le, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban     még nem nyilvánított véleményt.

 

Polgármester: Képviselő úr kérdések voltak, elhangzott egy képviselő társunktól egy kérdés… megnevezte, hogy kitől várja a választ.

Kincses László: A napirend minden képviselőre vonatkozik…

Jegyző: Nem volt szabálytalan a válasz, ugyanis a képviselő úr kérdést tett fel  az alpolgármester úrhoz, hogy kíván-e reagálni és a szervezeti és működési szabályzat szerint kérdést a polgármesterhez, alpolgármesterhez, bizottság elnökéhez és jegyzőhöz lehet feltenni. Köszönöm szépen.

Kincses László: Miért nem lehet újabb kérdést feltenni?

Polgármester: Megvolt a lehetőség képviselő úr, és akkor közérdekű bejelentések következnek. 40’54” -  

40’58”-től (4 másodperc telt el)

Közérdekű bejelentések

Kincses László képviselő: Úgy látom, hogy kínos a téma. Így aztán a kínos témát annyiban  kell folytatni, hogy vádolásról nincsen szó. Kérdéseket tettem fel a kérdések idején a múlt hónapban. Az esetnek a leírása azért volt fontos, mert különben a kérdés értelmetlen. Úgy látom a polgármester így sem volt képes értelmezni a kérdést, ezért kérdezném is: az elmúlt 1 hónap során a polgármesternek volt-e lehetősége, tudomásom szerint volt, meggyőződni arról, hogy az akkori felvetés és az akkori felvetésre tett kérdések, azok helytállóak-e, vagy sem? Visszakanyarodva csak a múltba, olyan információm van, amely szerint ezeket a dolgokat, amik történtek a múltban, az illető megosztotta a többségi frakcióval. ha tehát a polgármester erről nem tud, akkor hozzon igazolást, hogy ő nem volt ott akkor, amikor elhangzott. Nem érdeklődött arról, hogy mi zajlott ott azon az ülésen, ahol ez a dolog elhangzott és a képviselők társait pedig cserbenhagyta. Vagy cserben hagyja, mert tagadást folytat.

Végtelenül sajnálom, mert nem erről akartam beszélni, de úgy látom, hogy itt mindenkép-pen az volt az érdek, hogy minél hamarabb elmaszatolódjanak ezek a dolgok. Ezeknek a dolgoknak a lezárása nem egy erkölcsi bizonyítvány kérdése, ez lelkiismereti kérdés.

Polgármester: Köszönöm. Mondja képviselő úr, hogy vádolásról nincs szó, tehát az elmúlt testületi ülésen nem ilyen dolgokra gondolt és hogy az elmúlt 1 hónap során milyen információ birtokába jutottam, tehát ezt értelmeztem a képviselő úr kérdéséből, igaz, hogy ugye közérdekű bejelentéseknél járunk már…

Én azt gondolom, hogy képviselő úr elmondta a testületi ülésen, hogy bizonyos dolgokról milyen információi vannak. Én azt hiszem, hogy mindannyian itt élünk Püspökladányban, mindannyian fogadóórát tartunk, mindannyian itt vagyunk a püspökladányi emberek között, mindannyiunknak van mindenről információja Vagy legalábbis nagyon sok mindenről. Én meglepődtem, amikor ezt a képviselő úr elmondta a testületi ülésen, itt a másik alpolgármester úr tett fel egy kérdést, mert félreérthető volt maga az a hozzászólás, amelyet képviselő úr tett, és én azt gondolom most Márkus Gábor alpolgármester úr a képviselő úr kérdésére egy választ adott, én ezt elfogadom.

 

Balázs Sándor képviselő: Itt szeretném megköszönni annak az illetőnek, vagy annak a cégnek, aki a Tesco gyűjtőút a Keleti sorhoz vezető részén a Hajnal utca felőli végén az illegálisan odahordott szemetet elszállította. Nagyon szépen köszönjük az ott lakók nevében.

 

Rásó János alpolgármester: Kincses képviselő úr úgy fogalmazott, hogy a többségi képviselők. Én az általánosítással nem értek egyet, illetve visszautasítom. Én a többségi képviselő csoportot tartozom, de nem vettem részt olyan gyűlésen, ahol ez elhangzott. Köszönöm szépen. (…és Lente Péter dr. sem)

Polgármester: Közérdekű… köszönöm szépen.

Petőné Papp Margit: Köszönöm a szót Polgármester asszony. Én viszont tagja voltam annak a többségi képviselőcsoportnak. Köszönöm szépen.

Kovács Krisztina: Én is tagja voltam annak a testületnek, amelyik… Én úgy gondolom, mindenkinek le kell vonni a következtetést.

Kiss Zsigmond: Én is tagja voltam annak a képviselő csoportnak, aki ezen a megbeszélésen részt vett.

 

Köszönöm szépen… Zárt ülés következik

2017.11.30. Önkormányzati ülés II. rész.-

A becsődölt kivitelező követelőzik, a vezetés hezitál...

 

Videfelvétel megtekinthető:

youtu.be/Y6ZuGraoPuw

 

3.  K ü l ö n f é l é k.
a) Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról.
01’20”-től
b) Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadásáról.
02’18”-től
c) Előterjesztés a 2017. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről.
03’05”-től
d) Előterjesztés a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Kft.  „f.a.” követeléséről.

Kérdések:

Jegyző úr hogyan minősíti ezt az eljárást és milyen megoldást lát?

2014.08.15-én csalást követett-e el a D&D Builder Kft. ügyvezetője, félrevezetett-e bennünket, színlelt tárgyalást folytatott-e, és ezeket a jeleket észre vette-e az önkormányzat?

 

Ki vállalt kötelezettséget ebben az ügyben?

Az igazságügyi szakértő miért nem írta alá a jegyzőkönyvet?

Miért nem hozott erről a Képviselő-testület akkor döntést?

Most miért kell döntenünk? Miért vártunk ezzel 3 évet?

 

Mitől lenne a jegyzőkönyv érvényes, ha a város vezetői nem írták alá?

Miért nem vontuk le a már addig is felmerült őrzés költségét?

Az ügyvéd miért nem érzékelte ezeket a kockázatokat a tárgyalásnál?

Honnan jött a gondolat, hogy in-house megoldásokkal kell a befejezni a kivitelezést?

 

Miért ne lehetne nekünk más a véleményünk?

A felszámoló miért csak a megállapodás egyik felét fogadta el?

 

Kérdés, hogy a jegyzőkönyvet elfogadnák-e, vagy sem?

 

Jegyző: Korábban lehetőség volt, ma már nem teszik lehetővé a törvények…

A polgármester a saját előterjesztését nem szavazta meg!

 

31’25”-től
e) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításához.

Kérdések nem voltak… 38’15”-nél polgármester bejelentette: nem látok több kérdést, véleményezési szakasz következik…(Ülésvezetési hiba)
38’45”-től
f)  Előterjesztés folyószámla hitel megújításához.
40’45”-től
g) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Kérdések:

A táblázatból nem derül ki mi történt 2017. 10-11. hónapban?

Mi okozta 2016. decemberben a 2,4 MFt-os járuléktöbbletet? Hol látható a táppénz?      

Miért kezelik göngyölítve az I. negyedév dologi kiadásait?

Önkormányzat Képviselő-testületének  ülése 2017. november 30. (csütörtök) - Elhallgatott ügyek

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/3CHsJrqYGmE

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

15’ 00”-től

Kérdések:

Mik a lebiztosított technikai eszközök?

Mi a NÉBIH ellenőrzés eredménye a Startmunka programnál?

A Kisebbségi Önkormányzat elnökével miről tárgyalt?

Miért kellett a GESZ ügyében válságstábot összehívni november 21-én?

Volt-van-lesz-e a vasút fennállásának 160. évfordulójával kapcsolatos megemlékezés?

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon mik hangoztak el?

Hány fő tett eddig állampolgársági esküt és hány fő tette le most?

 

A Segítő Kezek Intézménytől miért nem minden információt kaphatunk meg?

Miért nem kaptunk meghívót a Megye Napjára?

 

Miért nem kaphattuk meg a Segítő Kezek ellenőrzésének jegyzőkönyvét?

Ha adminisztratív okokból, akkor miért irányított át munkaerőt a Bentlakásos Otthonhoz?

 

A GESZ feljelentéssel kapcsolatban ki jogosult a sértett képviseletében eljárni?

A feljelentés tartalmáról a képviselők tájékozódhatnak-e, illetve megismerhetjük-e az átadott dokumentumok jegyzékét?

Kit fog feljogosítani az Önkormányzat (a sértett) képviseletére?

 

Miért nem kaptunk meghívót október 24-re a Művelődési Központba, Dr. Kövér László lakossági fórumára?

 

Meg kellene erősíteni, hogy meg van-e a bizalom az ügyvéd úrral?

 

50’28”-től
2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2016/17. nevelési évben végzett munkájáról.
    Előadó: Kissné Tóth Erzsébet intézményvezető
Kérdések:

Miért lehet októberről decemberre 30 fős gyermeklétszám növekedés?

 

Miért hullámzik jelentősen a kiadások szintje április - május - júniusban?
 

Mitől gondolják a szülők másként a gyermek óvodába vitelét októberben, mint decemberben?

2017.10.26. Önkormányzati ülés III. rész - A Városé lehet ipartörténeti örökségünk

 

Video megtekinthető:

www.youtube.com/watch?v=qvf2wG6g_ig

 

3. K ü l ö n f é l é k.

b) Tájékoztató az önkormányzat 2017. III. negyedéves gazdálkodásáról.

Kérdések:

Kijavításra került-e az elütés, a 100 000 Ft folyószámlahitelről?

Az önkormányzati földek művelési költségei véglegesek-e már?

Minek köszönhetjük az iparűzési adó túlteljesítését, vagy miért volt a költségvetésben alultervezve?

Mennyi összeg jött be a Víziközmű társulati hozzájárulás meg nem fizetéséből?

Bihartorda hozzájárulása hiányzik a Segítő Kezeknél?

Hol tart az Újtelepi szociális városrehabilitációs projekt?

 

A jogi képviselet és a szakértők teljesítményét ki igazolja és konkrétan idén milyen összegek?

Az önként vállalt feladatok sorában miért van a Bentlakásos Otthonnál 4,1 millió Ft?
 

Kinek a joga és ki adott felhatalmazást a Startmunka-program állatállományának selejtezésére, főzés céljára hasznosításra? (A polgármester nem foglalta össze a napirendet, a véleményekre nem reagált)

17’ 37”-től
e) Előterjesztés közérdekű adományozásról.

Köszönet a civilek nagyon-nagy segítségéért…

(A következő napirend előtt polgármester súgja a jegyzőnek: Nem is az jön, a telekhatár jön…)

21’30”-től
f) Előterjesztés a Püspökladány 3709 és 3710/7 helyrajzi számú ingatlanokat érintő  telekhatár-rendezésről.
Vita a napirendről Polgármester: Nem, nem, a g napirendi pont következik!

Kérdések:
Kínos terelés a napirend rossz sorrend szerinti megállapítása, hogy ne tudja a lakosság miről tárgyalunk. Az ingatlanbecslő alulértékelte a területrészt. A vállalkozó a bizottsági ülésen elfogadta a 10000 Ft/m2 árat, ez a jegyzőkönyvben szerepel.

Rásó János alpolgármester: A döntés a Testületet illeti, de az összeget én is kevésnek találom egy nagyértékű belvárosi területen.

Az előterjesztést a Testület nem fogadta el.

 

28’30”-től

g)  Előterjesztés bérleti szerződés megkötéséről.
Kérdések:
Bizottságunk módosító javaslata: a Fatelítő épületének állapotfelmérése a legfontosabb.

A bérleti díj Áfa vonzatát kell nekünk rendezni és a 2018-as költségvetésben ennek helye lesz?

Rendelkezésre állnak-e szakvizsgálati dokumentumok?

Van-e időkorlát és milyen pénzből fogjuk megvalósítani a felújítását?

 

Kiss Zsigmond: Önkormányzati saját forrás bevonását nem fogom támogatni, csak pályázati forrásból lehet a felújítás.

 

Van-e lehetőség a bérelt épületekben bemutató jelleggel fazsindely gyártást végezni?

 

Első körben szeretnék a civilek, hogy „újra dudáljon a gyár”, a gépeket bemutató állapotba kell hozni.

Ez még a területi szerződés, központi jóváhagyásra ezután kerül.

 

55’30”-től
h) Előterjesztés számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről.
Kérdések:
Az 1. sz. intézkedés határideje a mai nap, miért nem okt. 31.?

De ha így van, akkor meg történt-e az intézkedés?

Azt gondolhattuk 2015-ben, hogy a Bölcsődének nem kell külön SzMSz?

Hol van a jogi kontroll, hol van a törvények őrzése?
 

Miért csak a Bölcsődét érinti ez a Számvevőszéki vizsgálat?

 

1 óra 04’53”-től

i) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.

1 óra 11’00”-től

j) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
   Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

1 óra 15’10”-től

k) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
   Margaréta Bölcsőde szakmai dokumentumainak elfogadására.

Hiányzott néhány előterjesztés:

A GESZ intézményvezetői pályázat sorsáról hiányzanak az információk.

 

1 óra 17’25”-től

Képviselők kérdései:

Mióta tudja a város vezetője azt, hogy alpolgármestere előző munkahelyén okirat hamisítást és arra való felbujtást követett el. Mióta tudja, és miért nem szankcionálta olyfajta módon, hogy nem választja alpolgármesterré azt, aki ilyesfajta módon a közösség ellen vét, illetve hogy ezen a módon, ahogy ezt ott végrehajthatta, jogosulatlan előnyt szerzett, ez elsődlegesen munkabérre, később pedig nyugdíj megállapításra vonatkozóan és ezekkel a közpénzekből való illegális többlet juttatásokkal ő most is előnyösen rendelkezhet. Hogyan történhet, mióta tud erről és miért nem intézkedik?

 

1 óra 22’28”-től

Közérdekű bejelentések:

Polgármester:

Belügyminisztériumi pályázatot adtunk be, egy pályázatot utaknak a felújítására. Megérkezett az értesítés, hogy ezt a pályázatot elfogadták illetve támogatják 27 930 000 Ft értékben kaptunk támogatást, önerőt kellett ehhez a pályázathoz hozzátenni. Összesen 33 136 000 Ft-ból fognak megvalósulni a Kisfaludy, Nagykárolyi, Kaán K.- Attila összekötő szakasza, burkolat felújításokkal

 

Fenyves Vidor képviselő:

Az északi lakótelepen lakó iskolásoknak lassan már  a Vajda utcán elkészül a buszmegálló. Körülbelül hétfőre már kész lesz és akkor most már nyugodt körülmények között fel tudnak szállni a buszra.

 

Kincses László képviselő:

A Penny parkolóról nem kaptam semmi fajta választ.

Polgármesterasszony az irodavezető asszonynak jelezte, hogy a városüzemeltető Kft FB-vel kapcsolatos kezdeményezésemre kapjak megfelelő válaszokat. Nem kaptam 30 nap alatt ...

Az egyik nagyon fontos bejelentés a bentlakásos idősek otthonára vonatkozik: nagyon erős kompetencia problémák lehetnek a gondozók részéről, vagy nagyon kevés gondozó van, mert az elmúlt hetekben nagyon sok idős gondozott személy kiszáradásos állapotban került a karcagi kórházba, ez a gondozás hiányát mutatja. Ha a Humán bizottság írásos beszámolót kért az intézménytől, akkor minél hamarabb kapjuk meg a beszámolót. Ne várjuk meg vele a november 30-át, mert úgy tűnik, hogy emberéleteket kockáztatnak jelen pillanatban.

A második közérdekű bejelentés arról szól, hogy minden képviselő kapott  egy Rendőrségi feljelentésről való információt, amely egyik képviselőtársamnál sem jelentette azt, hogy ezt   ő felveti vagy szorgalmazza, és értendő  ezalatt a város polgármestere is, aki szintén tud a dolgokról, hiszen megkapta: A személyek, akik a területrészt tulajdonba vették, szándékukat jelezték, hogy mégiscsak meg akarják venni a nemzeti vagyon részét képező utat és csatornát, ami önmagában nonszensz. Nagyobb baj, hogy jelezték ezt a szándékot az egyik képviselő társunknak és közölték, hogy ők a Polgármesterasszony rokonai. Szeretném megkérdezni hogy ez a bizonyos rokonsági fokozat mire ad feloldozást, mi segíti elő azt, hogy ezt az ügyet nem sikerül már évek hosszú sora megnyugtatóan rendezni és hogyan függhet az össze, hogy ha valakinek jogosulatlan haszonszerzésre a polgármester biztosít fedezetet, akkor azt minek nevezik?

 

Balázs Sándor képviselő:

A Penny nem tudott számlát adni a parkolási díjról. Ez egy megtörtént eset…

A Bodó utca Keleti sor felé vezető részét valaki szemétgyűjtő teleppé tette. Ha látja valaki, hogy szemetet visznek oda, kérjük értesítsenek bennünket.

 

Rásó János alpolgármester: Kincses úr által feltett kérdésben név nem hangzott el, csak az, hogy alpolgármester, abból kettő van itt. Nagyon megköszönném, hogyha a dolgot tisztázná.

 

Kincses László képviselő: Nem Ön!

 

Kiss Zsigmond képviselő:

Felhívás a szülőknek, hogy gyermekeikre nagyon vigyázzanak, mert ha BMX vagy gyermek kerékpárjuk van, azok nem felelnek meg a KRESZ szabályainak, ezért a Rendőrség bírságot szabhat ki. Azután pedig gyermekvédelmi eljárás alá vonhatják a szülőket.

                                                                              (A képviselő 2 perccel túllépte az időkeretét.)

Tóth László képviselő:

Hallottak-e az önkormányzatra hivatkozó házalókról? Jó lenne felhívást közzé tenni, hogy a lakosság ne dőljön be a csalóknak.

2017.10.26. Önkormányzati ülés II. rész: Beszámoló a közművelődésről

 

Video megtekinthető (Kattintás a címsorra)

www.youtube.com/watch?v=Y82JbgHBDqU

 

2. Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2016. évi munkájáról.
    Előadó: Tányér József intézményvezető
11’07”-től

Kérdések:

Mennyibe került a Város Kemencéje,

ki építette, ki volt a kapcsolattartó?
 

Miért kellett ezeket a véleményeket bekérni, mit kellett bizonyítani?

Mi volt a szempontsor a tagintézmények beszámolójához?

Mi volt az oka a Tájékoztató Központban a személyi változásoknak?

A vezetői megbeszélések milyen időközönként és hogyan zajlanak?

Ki felel most a TV szakmai munkájáért?

Nőttek-e, stagnálnak, vagy nem érték el az előző évit a hirdetési bevételek?

Lehet-e változtatni a meghívók kézbesítésén?

Milyen változásokat tervez a színterek szebbé tételéért?

 

Miért nem tartalmaz pénzügyi részt a beszámoló?

Miért gyenge a képminőség és miért analóg az adás?

Miért nem látható a műsor az Interneten is?

 

Gondolkoztak-e az internethez csatlakoztatható kamerarendszer alkalmazásáról?

 

Hogyan történt a kemence adományozása, hogyan zajlott az egész folyamat?

 

Miért gondolja, hogy nem lehet a Testületi ülést élőben közvetíteni?

 

A Ladányi Hírek havi egyszeri megjelenésének mi az oka?

A beszámoló miért tanév rendszerben történik? (Szeptembertől-augusztusig)

2017.10.26. Önkormányzati ülés I. rész: Tagadások - hazugságok

 

Video megtekinthető (Kattintás a címsorra):

www.youtube.com/watch?v=sAxaLy3yDnY

 

N a p i r e n d e k :

a) Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról.

Kérdések:

Mi volt az oka, hogy a rezsiköltségek megállapítása ennyire elhúzódott?

A GESZ felkészült-e arra, hogy a megállapodás után ezt a nagyobb kiadást tudja teljesíteni?

Tudjuk-e pontosan a költségeket?

Készült-e számítás az egyéb célú (rendezvény) használatra?

 

18’05”-től

c) Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról.
 

21’15”-től
d) Előterjesztés a Debreceni Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról és vagyonkezelési szerződésről.

 

23’35”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

35’00”-től

Kérdések:

Miért maradt ki a polgármesteri jelentésből, hogy volt egy soron kívüli városfejlesztési bizottsági ülés kerékpárút pályázattal kapcsolatban?

A HACS pályázaton 250 milliót nyert a település még mindig nem lehet tudni, hogy mi fog megvalósulni? 

30 olyan cigány ember fog részt venni, nappali képzésen fogják elvégezni 8 általánost, végül is segély keretében és csak cigányokra vonatkozik?

Roma nemzeti önkormányzat irodájáról eltávolították a lakatot, ha ez megtörtént, akkor az önkormányzat felé jelezni kellett volna, mi okozza, hogy a polgármester nem volt tájékoztatva?

Október 13-án a Roma Önkormányzatnak mind a két ágával tárgyalt?

Önt köteleztük, hogy tegyen feljelentést a GESZ ügyében. Október 11-én Önt kihallgatták a balmazújvárosi rendőrségen. Ez miért maradt ki a polgármesteri jelentésből, mert egy kötelezettségét teljesítette. Miért nem tájékoztatott bennünket a fejleményekről?

2017.09.28. Önkormányzati ülés III. rész - A Penny parkolóban fizetni kell!

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/tO0jPxMQ7Ww

 

g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Kérdések:

Miért nem található munkamegosztási megállapodás a GESZ és az intézmények között?

Mi a kormányzati funkciószáma a vendégebéd-étkeztetésnek?

3’ 42”-től

h) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
 

8’ 32”-től

i) Előterjesztés tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek betöltésére kiírt pályázat határidejének meghosszabbítására.
 

9’ 34”-től

j) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásról.

10' 47”-től
k) Tájékoztató a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus ügyintézésének helyzetéről, lehetőségeiről.
    Előadó: Keserű László jegyző

11’ 59”-től
l)  Előterjesztés az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet módosításáról.

Kérdések:

Elég az egyik házastársnak 40 év alatt lenni?

14’ 40”-től

Előterjesztés 3709 és 3710/7.  (Kiss F. utcai) ingatlanok cseréjéről

módosítás: A 110 m2-es területrész értékbecslés utáni eladása.

Kérdések:

A helyszínrajz augusztus 31-én elkészült. Miért csak 1 nappal ezelőtt került a bizottság és a testület elé? Kikérem magamnak ezt az eljárást!

A kérelem a múlt hét vége felé érkezett…

 

Miért nincs az SZMSz-ünk módosítva, hogy minden állampolgárnak egyenlő jogokat biztosít?

 

21’25”-től

Képviselői kérdések:

Mi az oka, hogy nem is válaszol a városvezető a képviselői kezdeményezésekre?

A GESZ megbízott vezetőjének keddi lemondása, majd másnap a lemondás visszavonása hogyan történhetett?

A 8690. hrsz-ú földút és csatorna problémájával kapcsolatos ad-hoc bizottság felállításáról. Milyen eljárás ez a diszkrimináció?

 

Az Arnóth Sándor és dr. Tolnai Jánosné bűncselekményeit tartalmazó nyomozati CD anyagát szerettem volna megismerni. Jegyző úr azt nyilatkozta, hogy nem közérdekű adat. Akkor polgármester asszony hogyan tudta megismerni?

Ha Ön felolvashatta, akkor közérdekű, számunkra miért nem elérhető?

Jegyző úr miért nem írásban válaszolt megkeresésemre:

Állampolgári megkeresésekre miért nem válaszol a meghatározott időn belül a Hivatal?

Polgármester: Nem láttam ezt a CD-t, nem fogtam a kezemben. Ugyanazok   vonatkoznak rám is, mint képviselő úrra. Nem tartottam senkinek semmilyen felolvasást, vagy nézegetést. Nem tudom, mire gondol… Én nem fogtam a kezemben ezt a CD-t.

 

Jegyző: Hivatalosan fogom tájékoztatni a tisztelt állampolgárt.

 

A volt GESZ-vezető leadta-e már a szolgálati lakás kulcsát?

Jegyző: Még nem. Fel kell szólítsuk…

A szociális segélyek listájába miért nem lehet betekinteni?

A képviselő testület egyéni tagja nem jogosult, az Adatvédelmi Hivatal szerint ez nem közérdekű adat.

 

32’47”-től

Közérdekű bejelentések:

Kincses László

Kiegészítés: tegnap bizottsági ülésen kaptam a váratlan információt, hogy a 8690. dűlőút melletti két hobbikert tulajdonosa megváltozott. Magyarán szólva mindaz, akit eddig tulajdonosnak tudtunk eladta a két területrészt. Amennyi idő erre volt, utána néztünk a dolgoknak: ez a bizonyos adás-vétel 2016 november 18-án megtörtént, tehát 10 hónapja a hivatalt félrevezetik, 10 hónapja csalást követnek el a hivatallal szemben, ezért felszólítom a Hivatal vezetőjét, hogy tegyen feljelentést csalás bűncselekmény ügyében és akkor pedig ezáltal, hogy milyen jogsérelmet szenvedett az önkormányzat, állapítsák meg az okozott kár mértékét és járjanak el úgy, ahogy eleve el kellett volna.

Talán még ettől is fontosabb a másik közérdekű bejelentésem, amely a lakosság szinte minden részét érinti, érdekli. Hiányolom és megdöbbenten tapasztalom, hogy a Penny Market parkolójában bevezetett parkolási díjjal kapcsolatban az önkormányzat vezetőjének semmilyen fajta tájékoztatása nem volt még ezidáig.  Továbbá hiányolom, pedig jegyző urat több, mint 10 nappal ezelőtt értesítettem róla, hogy az adásvételi szerződés után megkötött külön szerződés kerüljön akkor napvilágra, minden képviselő ismerhesse meg tartalmát. Illetve hogyan járunk el abban az esetben, hogyha az én ismereteim szerint abban az időben körültekintően megállapított építési lehetőség után 19 évvel vagy 18 évvel egyszer csak úgy dönt az ingatlantulajdonos, hogy teljesen más viszonyokat alakít ki, mint ami addig Püspökladány belvárosában volt. Ez minden ott lévő közintézményt érinti, elsődlegesen az SZTK-t.  Azt gondolom, hogy ebben az ügyben az a méltatlan és cinikus hallgatás, amit eddig megtapasztaltam, az felháborító, kérem az azonnali intézkedést!

 

Polgármester

Köszönöm szépen, a dülőutakkal kapcsolatban a jegyző úr fog tudni adni felvilágosítást. A Penny-parkolóval kapcsolatban a közérdekű bejelentéseknél szerettem volna erre kitérni. Engedje meg képviselő úr akkor, hogy elmondjam, hogy milyen intézkedések történtek. Tehát valóban azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint, minden képviselőt, hiszen mindannyian kint vagyunk az emberek között a körzetekben.  És igen ez számomra is, számunkra is nagyon nagy felháborodást keltett, hogy mindenféle értesítés nélkül, hiszen ide az önkormányzathoz sem a hivatalhoz sem érkezett semmi ezzel kapcsolatban, hogy tervezik bevezetni, ha tervezik, mikortól, milyen összegben satöbbi satöbbi. Megdöbbenve tapasztaltuk mi is, hogy értesítés nélkül vezették be a parkolást a parkolóban. És igen történtek intézkedések, hiszen ahogy képviselő úr is elmondta ezeket a szerződéseket, amelyek köttettek annak idején, ezeket elő kell venni, ezeknek utána kell nézni, hogy ez milyen parkolóként lett kiadva. A kolléganők már itt elővették azokat a papírokat, amelyekből el lehet indulni és arra a megállapításra jutottak, hogy maga a Penny-nek a helyrajzi száma és a parkolónak a helyrajzi száma egy helyrajzi szám alatt szerepel,  tehát egyben lett eladva. Én azt gondolom, hogy ez az önkormányzat számára ez lehet egy olyan kiindulási pont, amibe bele lehetne kapaszkodni, hogy  ez miért is így lett eladva, ezzel bizonyára valamilyen célja volt az önkormányzatnak. Tehát én azt gondolom, hogy a szerződéseket áttekintve, megbeszélve, el kell, hogy induljunk a Penny felé önkormányzati szinten is, mert valóban így  van, ahogy több képviselő társam is megfogalmazta az utóbbi napokban, hiszen nagyon sokat beszéltünk erről ezzel kapcsolatban Önökkel, hogy induljunk el és ha kell, akkor levélben megfogalmazva, szerződésekkel alátámasztva induljunk el ezekben a nagyon fontos ügyekben.  Köszönöm szépen és akkor jegyző úr fog a dülőúttal kapcsolatban válaszolni.

Jegyző

Először is hadd kérdezzem már meg a kolléganőmet, hogy mikor is történt a tulajdonos változás?

Irodavezető

Most a tulajdoni lapok nincsenek nálam, de ebben az évben, augusztus hónap.

Jegyző

Köszönöm, erre voltam kíváncsi.  Mert… mert megnéztük, tehát kikértük, birtokunkban van, megnéztük, tehát nem vaktában beszélünk. És akkor még annyit a dülőútról, hogy korábban a tulajdonost felszólítottuk, még valamikor   a nyár elején, hogy szíveskedjen rendezni az állapotot, bontsa le a kerítést. Ő azt válaszolta, hogy külföldön tartózkodik, valamikor augusztus környékén fog hazaérkezni és akkor megteszi ezt a kerítés elbontást. Egyeztettük a kollégákkal folyamatosan és mivel azt tapasztaltuk, hogy ez nem történt meg, újból felhívtuk és felszólítottuk, hogy ha nem történik meg szeptember 15-ig kerítés lebontása, akkor hivatalból fogjuk rendelni. Ezt követően érkezett   tőle az a megkeresés, hogy ő már nem bír ott tulajdonjoggal. Eladta, átírta másokra és az beszéltük meg az irodavezető asszonnyal, hogy akkor az új tulajdonosokat fogjuk most felszólítani szintén egy záros határidővel, hogy történjen meg az eredeti állapot helyreállítása. Tehát a mi ismereteink szerint, és a kikért tulajdoni lap szerint ez nem 2016-ban történt meg. Biztos ez is más módon történt ez az információáramlás.

A Penny-vel összefüggésben pedig az alapszerződésben nem találtunk semmit a parkolóra vonatkozóan. Keresünk még egy másik kiegészítő szerződést, és ahogy elmondta Polgármester Asszony, akkor tudjuk ezt tárgyalásos keretekben kezelni és rendezni. 

 

Alpolgármester

Köszönet a "Te szedd" akció 1015 résztvevőjének.
A Rákóczi utcai kárt szenvedett fákat ismét megvizsgálva, sok olyat találtunk még, amelyeket rendezni kell. Kérem óvatosan közlekedjenek a fák környezetében.

2017.09.28. Önkormányzati ülés II. rész - Eltűnt milliók a GESZ-nél

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/1uX9UYO3gZs

 

b) Előterjesztés Püspökladány 2018-2023. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról.

Kérdések:

Mennyibe kerülhet egy új iszapsűrítő és az iszapvíztelenítő gép?

A szennyvíziszap-tároló mikor lesz működőképes?
A 2016. évi beszámoló nem érkezett meg az Önkormányzathoz.

Az iszaptározó minőségi működése biztosított-e úgy, hogy nincs rajta fedés?

Az iszap nem tud kiszáradni, a szaghatás jelentkezik…

Ha szükségessé válik úttest felbontása, mennyi időbe telik a helyreállítása és ki az, aki felügyeli?

Mikorra várható, hogy egy hónapon belül rendbe tudják tenni?

Új közbeszerzést kell lefolytatni.

 

15’15”-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester
Kérdések:

Mit jelent a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás?

Az Újtelepi szociális rehabilitációs pályázatban milyen eszközök vásárlásáról lehet szó?

Mire költötték el a 2016-évben a betervezett áramdíjat a GESZ-nél?

Energia megtakarítási intézkedési tervről mikor tárgyalunk?

 

30 millió Ft bevétel többlet és 7 millió Ft bérleti díj kiesés, ez volt amit elloptak?

30 millió többletbevétel várható a vendégétkeztetésből. Az évelején megkötött kapacitásbérleti szerződésből adódó bérleti díj lett volna.

 

Hogy gondolhatnánk a félrevezetések után, hogy ezek a számok helyesek?

 

29’30”-től

4.    K ü l ö n f é l é k.
a) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.
 

31’33”-től
c) Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és településképi
    rendelet készítéséhez kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról.

 

33’10”-től
d) Előterjesztés a települési arculati kézikönyv és települési rendelet jóváhagyásáról.

 

40’30”-től
e) Előterjesztés megbízási szerződés jóváhagyásáról.
Kérdések:

A szerződés folyamatos? Vannak-e évközbeni feladatok, vagy csak a beszámolót kell áttekinteni a könyvvizsgálónak?

42’45”-től
f) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
   Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

Kérdések:

Ha a beterjesztőt nem lehet kérdezni, az is jogsértés.

Az elmúlt félév során törvénytelen működés volt? Miért tűrte ezt a városvezetés?

A dolgozókkal egyeztették-e, intézkedési terv született-e vagy mikor fog?

Jegyző: A közeljövőben a GESZ-szel kapcsolatos jogszabályi és dokumentációs rendszer megfelelően ki fog alakulni.

 

Az eredeti intézkedési tervről beszélek. 2 és fél éven keresztül törvénysértő állapot volt. Ez a városvezetés bűnpártolása, a bűn leplezése.

 

Jegyző: A belső ellenőr akkor ilyen megállapítást nem tett, a jelenlegi jelentésben történt.

 

A tavalyi jelentésben szerepel, hogy a vendégebédekre vonatkozó dokumentumok nem jutottak el a belső ellenőrzéshez. Ez a megbízott ellenőr akadályozása. Aki ezt hagyta és támogatta, vonja le a konzekvenciát. Felszólítom a Fidesz-frakciót, hogy tegyék meg a lépéseket, amik a megtisztulás felé vezetnek.

 

2013-ban az volt az érdek, hogy hallgassák agyon az SzMSz-módosítást, most meg sürgős. Az iskolaműködtetés során több 10, lehet, hogy 100 millió Ft tűnt el a GESZ-en keresztül.

 

Jegyző: Tanakodtunk, hogy vigyük-e egyszerre az Alapító Okiratokkal, vagy várjuk meg a Testület határozatát. Felhívtuk az intézményvezetők figyelmét a módosítások megtételére.

 

Alpolgármester: Ebben a szövegben túlságosan nagy munka és felelősség rakódik a Képviselő-testületre.

Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülése 2017. szeptember 28.

Kié a hatalom?

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/P__5zE0RQgQ

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

13’30”-től
Kérdések:

Miről tárgyalt az FMF Kft-vel?

A fedett buszmegálló áthelyezésének fontosságáról

 

A D&D Builder Kft. felszámolásáról tájékoztatás milyen reményt adhat?

Miért Helyi Közösség néven szerepel a Helyi Akció Csoport a jelentésben?

Miért hiányzik a beszámolás a 102/2017. határozat végrehajtásáról?

Hányszor találkozott azóta a gyanúsítottal?

 

Mi lesz a legnagyobb beruházás a 250 millió Ft-os pályázatból?

 

A Kisebbségi Önkormányzat irodájáról eltávolították a lakatot, ezzel kapcsolatban történt e megbeszélés?

Van-e tudomása erről?

 

A lakosság körében elterjedt az az információ, hogy a polgármestert leváltották… Kérem, tisztázza a híreszteléseket, mik azok a változások,  amelyek a lakosságot érinthetik. Akinél a hatalom, annál a pénz…

Polgármester: Kinél van a hatalom? Aki ennél az asztalnál ül, nagyon nem jól látja a dolgokat, ha hatalmat érez magánál. Én soha nem éreztem ezt, ezután sem fogom. Felelősség van, jogszabályi megfelelés van, döntési helyzetek vannak és feladat ellátási kötelezettsége van bármelyik intézményünknek.

 

A Kisebbségi Önkormányzatnál történt behatolásról a lakosság nagyobb része videofelvételt láthatott az interneten, a polgármester nem tud róla. Miért nem tett jelentést a Kisebbségi Önkormányzat az erről? De az is lehet, hogy azért nem tett, mert polgármester asszony tudott róla. Ilyen súlyú dolgok nem kerülnek a jelentésbe.

Polgármester: Ha valóban így volt, azt jelenteni kell a Rendőrségnek, hiszen Könyvtár-pont is működik ott.

 

A helyi hatalom ennek a 8 képviselőnek a birtokában van, akár mit akarunk mi ellenzékiek. A hatalomgyakorlásnak nagyon súlyos válságát jelzi az a felmondási hullám, amelyet most megélhettünk az intézményeknél néhány hét alatt. Ez a hatalomgyakorlás hibája, az Ön teljesen hibás, alkalmatlan viselkedésének a következménye.

 

35’ 50”-től

2. Tájékoztató a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi munkájáról.
    Előadó: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető

48’ 10”-től

Kérdések:

Egyetlen szó nem hangzott el, hogyan gazdálkodik a Társulás.

A térítési díj méltányossági csökkentését hányan és milyen időszakra kaptak?

Az étkeztetést vidékről igénybevevők a Kollégiumból kapják az ebédet?

Az ebéd kiszállítási díját külön számítják vidékre?

 

Mennyi közfoglalkoztatottat alkalmaznak?

Milyen céljai vannak, milyen problémákat szeretnének megoldani?

Milyen pályázatokban vett részt az intézmény?

Volt-e eredménye az iskolák problémafelvetéseinek?

A Bentlakásos Otthon üzemeltetése hol tart most?

 

Van-e az Otthonnak karbantartója, meg tudják-e oldani, hogy legyen meleg étel, biztosítják-e a Testületi határozatban meghatározott ellátást?

2017.08.31. Önkormányzati ülés IV. rész - Törvénysértések és bűnügyek

 

Videofelvétel megtekinthető: youtu.be/n59krQ40eD0

 

....A jövő hónapban mindenképpen vizsgáljuk meg az intézményvezető illetményét.

 

1’50”-től

Előterjesztés EFOP 8.19/17 az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése, népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése pályázat benyújtására

 

A város vezetője mikor értesült a pályázati lehetőségről?

 

Nyár elején már ki volt írva, majd visszavonták, augusztus 20 után tájékoztattam a Hivatalt az újra nyitásról.

 

16’17”-től

Képviselők előterjesztése: nyilatkozás jogosultságáról a Ladány TV-ben.

 

Jelenleg a TV-nek ki a vezetője? Tányér József.

Nem ezt kérdeztem, a TV-nek ki a vezetője? Az intézmény vezetője a felelős…

 

Mire gondolnak? Az ellenzéki képviselők, vagy minden képviselő kapjon ebben a 30 percben lehetőséget?

 

Kiegészítés: A 30 perc kimondottan képviselői megnyilvánulásokat tartalmazna, átlagosan 5 percben, felvételről, vágatlanul és a nyilatkozat a Ladányi Hírekben is jelenjen meg.

 

Polgármester: Ezt nem úgy hívják, hogy diktatúra? Mert a szerkesztőnek a feladata a műsorszerkesztés…

 

Nem a képviselőknek kellett volna azt felvetni, hiszen a szerkesztők mindig attól szenvednek, hogy nincsen műsoranyag, amiből tudnának dolgozni, hogy ki tudják terjeszteni a műsoridőt.

Mi az oka annak, hogy képviselőket nem kérdeznek meg, akár itt az ülés után?

 

A bizottsági elnököket szokták keresni.

 

Ne toljuk ezt pártpolitikai alap felé. Törvény nem tiltja, hogy évközben ellenzéki képviselő is kapjon szót. Átlagosan 5 percben, röviden, tömören. Ez alapból jár minden képviselőnek.

 

Ezek jogok, kár, hogy ezeket határozati úton kell érvényesíteni.

 

A Médiatörvény szabályozza, ennek a szellemében kell tevékenykedjen a Tájékoztató Központ.

 

A jog korlátozása bűncselekménynek tekinthető. Ahhoz sincs joga senkinek, hogy egy rendezvényen a TV stáb hátat fordítson az ellenzéki képviselőknek.

 

Buta vezetőnek tartom az intézményvezetőt, ha nem kérdezi meg az ellenzék véleményét. Ha meg hiba van, az sem baj, ha meghalljuk.

 

Kérés nélkül is az intézmény vezetőjének ezt a lehetőséget meg kell adni.

Bízom benne, hogy a jövőben mindenkinek lehetősége nyílik a Médiatörvény szellemében.

 

Polgármester: Egyetértek az elhangzottakkal, aggályosnak tartanám, ha utasítást adna a testület. Lehet ezt más formában is, bízom benne, hogy igazgató úrék megfontolják.

 

40’05”-től

Képviselők előterjesztése a GESZ vezetőről hozott 86/2017.(VI.29.) határozat kiegészítéséről.

Kérdés nem volt.

A polgármester mindig kérdezhető. Az előterjesztés nem került bizottság elé, ezáltal nem volt módosítható. A júniusi munkaügyi döntés végéről hiányzott egy kiegészítő intézkedés. Az elmúlt 2 hónapban újabb információk érték el a képviselőket. Itt olyan dologról van szó, amelyet már két hónapja is ismert a város vezetője, de nem tett intézkedéseket. Cselekvési lehetőség volt, de nem történt meg, ezért nyomatékosítani kell.

 

Polgármester: Az Alapító okirat módosítást korábban tárgyaltuk.

Éves létszámkeret van meghatározva, az intézményvezető gazdálkodik a forrásokkal.

 

Irodavezető: Ilyen jellegű finanszírozási igény nem érkezett.

 

Jegyző: Az intézkedési tervet az intézményvezető készíti el, ehhez nem kell Testületi határozat.

 

8 igen 3 tartózkodás 1 nem szavazattal elfogadtuk a határozatot, ennek szellemében megtesszük a szükséges lépéseket.

Jegyző: Kérem a képviselőket, hogy ezt bizalmasan kezeljék, mert az előterjesztők a zárt ülés jegyzőkönyvéből idéztek.

PUBLIKUS információ a város honlapján (13. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_08_31.pdf

 

48’38”-től

Képviselői kérdések

Az azonnali határidő alapján megtörténhet-e 1 hét alatt az intézkedés?

Jegyző: 2-3 nap alatt megtörténhet.

 

Milyen események folynak a Kisebbségi Önkormányzatnál?

Milyen megbízása van Mezei Zoltánnak?

 

A közfoglalkoztatás nagyon nagy anomália. Önkormányzatunk él a munkavezetők kijelölésével. Ellenőrzések voltak, jegyzőkönyvben két vezető nem megfelelően végezte a rárótt feladatokat. Mezei Zoltán sima közfoglalkoztatásban van, nem tudok arról, hogy a Startmunkánál lenne.

 

53’20”-től

Közérdekű bejelentések

A Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságát ugyanolyan eljárásrendben értesítse az általam észrevételezett problémákról, mint tette azt egy személyi kérdésben. Mert már megkíséreltem nekik elküldeni, de nem vizsgálták meg.

A belső ellenőrzési jelentést tájékoztatásképpen át tudjuk adni.

 

Az állomáson lévő Posta sorsáról azt az értesítést kaptuk, hogy a MÁV ZRt. nem tervezi a Posta hely megszüntetését, további működése biztosított.

2017.08.31. Önkormányzati ülés III. rész - Beismerések és elhallgatások

 

Videofelvétel megtekinthető: youtu.be/tf860LpgHLY

 

d) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.
Kérdések:

A kiadási előirányzatok összességének, vagy a dologi kiadások 33 %-a lehet vállalkozási tevékenység?

Hol található meg a törvényben a felső határ és miért így határozzuk meg?

 

Ezen a kiskapun sok minden kifolyik.

Polgármester: Lehetett, a jogszabályok engedték, az Alapító Okirat fogta eddig ezt a tevékenységet.

 

A polgármester beismerést tett: rajta múlott, hogy nem alkalmaztuk a jogszabályokat…

 

Polgármester: A jogszabályokat nem én írom… Megkerestük az intézményeket, nem polgármesteri, nem hivatali, ez Testületi kompetencia.

Kovács Krisztina: Kötelességünk helyretenni. A felelősséget nem kerülhetjük el…

 

A belső ellenőr a jelentésében figyelmeztette a Testületet. Mi ezeket a figyelmeztetéseket éveken keresztül figyelmen kívül hagytuk. Miért kellett eltelni ennyi időnek, hogy ez megtörténjen?

 

Jegyző: A vendégétkeztetés nem minősül vállalkozási tevékenységnek (mégis módosul a 3. pontban?)

 

Intézkedési tervet kell készíteni, utána fordulhatnak az Önkormányzat felé. A hiányokat pótolni kell.


10’20”-től
e) Előterjesztés Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum alapító okiratának módosításáról.
Kérdések:

10-11 éve közpénzből vállalkozási tevékenységet támogatunk. 2 éve már a belső ellenőrzés jelezte.                         Mennyi közterhet nem fizettünk be?

Mibe került ez nekünk, hogy valakik a politikai hatalom érdekében törvényt sértettek?
Polgármester: Ez az alapító okiratban szerepelt…

 

Megállapítottuk-e a Tájékoztató Központ vállalkozói eredményét? Befizették-e a költségvetésbe?

 

Irodavezető: A beszámolójuk nem tartalmazott vállalkozási tevékenységet…

 

A polgármester milyen felelőséggel tartozik Püspökladány vagyonáért és annak ellenőrzéséért?

Polgármester: a vagyonnal nem rendelkezik a polgármester…

 

20’30”-től
f)  Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról.
Kérdések:

Miért nem használjuk az Újtelepi rendelőt?

Miért maradt ki a rendeletből ez a telephely?
 

Miért nem használunk három - Európai Uniós pályázatból - elkészült objektumot?

 

35’50”-től
g) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt  pályázat határidejének meghosszabbítására.
Kérdések:

Van-e remény?

Ez az egyeztetés miért nem történt meg Dr. Hegedüs Ilonával is?


41’00”-től
h) Előterjesztés a 38/2017. (III. 30.) önkormányzati testületi határozat kiegészítéséről.

Kérdések:

Lehet-e tudni, hogy helyes adat szerepel-e az előterjesztésben?

Nagy konfliktus van a dolgok mögött, utána kellene nézni…

 

5 perc technikai szünet

2017.08.31. Önkormányzati ülés II. rész - Intuíció: Meglátás vagy megérzés?

 

Videofelvétel megtekinthető: https://youtu.be/jjQEXrRHc9k

 

3. Beszámoló a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről.
    Előadó: Kovács Krisztina bizottsági elnök
Kérdések:

A köztéri fúrott kutak környezetét milyen módon rendezzük?

Van-e arra lehetőség, hogy az Értéktárba nem ladányi értéket vegyünk fel?

 

15’ 37”-től
4. Különfélék
a) Előterjesztés a NAV ügyfélszolgálat kormányablakba  történő integrálásról.
Kérdések:

A NAV ügyfélszolgálati irodának hol lesz a bejárata?

Milyen módon tervezik működtetni, növekszik-e az ügyfélszolgálati idő?

Fog-e bővülni a szolgáltatások köre?

 

Egy héten egyszer fognak kijönni?

Van valamilyen ok, ami miatt az üvegportálon nem lehet bemenni? (A rajz nem egyértelmű…)
 

25’47”-től
b) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló  pályázat kiírására.
Kérdések:

Bármely pályázó tisztában lehet-e a GESZ jelen állapotával?

Fogunk-e hozni határozatokat, hogy bármely pályázó tiszta körülmények között kezdhesse a munkát?

 

Nem volt válasz a kérdésre. Júniusban ellenzéki képviselők kezdeményezték a GESZ átszervezését.

Óriási probléma, hogy hamarabb írunk ki pályázatot, minthogy tisztáztuk volna a helyzetet.

A pályázatban szerepel az intézmény fejlesztésére vonatkozó program. Januárban megbízást adtak ki, tehát elvileg létezne egy GESZ fejlesztésére vonatkozó program, amiért súlyos pénzeket kifizettek. Kinek volt ez sürgős, hogy ne tudjunk róla? Miért volt sürgős a tanácsadásokat kifizetni?

Minderről a város vezetője felelős módon hallgatott.

Jegyző: A megbízott vezető nem élt olyan jelzéssel, hogy bármilyen fenntartói döntést kellene hozni.

 

Első a viszonyok tisztázása, erről küldeni kell egy jelentést. Amíg ez a Testület elé nem kerül, nem tudjuk milyen állapotban van a GESZ. Addig felelőtlenség pályázatot kiírni. Amikor tiszta lapokkal állunk hozzá, akkor kell kiírni.

Jegyző: Az ülés vége felé lesz egy olyan előterjesztés amit, ha elfogadnak a képviselők, akkor már egy más hatóság fog a GESZ ügyeivel foglalkozni

 

A vizsgálatokat le lehet folytatni, ha új vezetője van.

 

Ez bármely külső pályázónak hátrányt jelent, mert mi sem vagyunk tisztában az állapotokkal.

Javasolnám, hogy soroljuk hátrébb a napirendet…

 

44’30”-től
c) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete  alapító okiratának módosításáról.
Kérdések:

Miért nem tárgyalták a bizottságok?

A vállalkozási tevékenység módosulása 2015. januártól érvényes. Miért nem került eddig napirendre? De volt most februárban Alapító Okirat módosítás, akkor ez a tétel nem szerepelt. Az előterjesztő mit fedezett azzal, hogy akkor nem tette bele a módosításba? Képes-e a polgármester a város vezetésére, ha ilyen dilettáns, amatőr, vagy szándékos tevékenységet folytat?

Jegyző: Az összefoglaló jelentés elfogadásával válik jogilag hatályossá. Nem elsősorban a fenntartó erőlteti rájuk… Kértük az intézményvezetőket jelezzék a módosítási szándékokat, leegyeztettük az Államkincstárral és ezért került most a Testület elé.

 

A PTKK ellenőrzése után már 2016. áprilisban tisztában kellett lenni ezekkel. Ez szándékos, folyamatában elkövetett csalás.

 

Polgármester: Elfogadom amit mond, de nem értek vele egyet, sőt visszautasítom!

 

Miért nem cselekedtünk? Miért nem mentünk elébe, hogy a többi intézményünknél ez ne forduljon elő? A belső ellenőrzési jelentést miért nem vette figyelembe a városvezető?

Remélem el fog jönni az idő, amikor ki fog derülni, hogy mit fedezett ezzel. Mekkora károkat okozott. 2 hónappal ezelőtt kihagyott az előterjesztő nagyon fontos információkat, amelyekből mi képviselők nem hozhattunk abszolút kompetens döntést. 2 hónappal később már tudjuk, hogy a döntésünk helyes volt, csak azok még nem a bizonyítékokon alapultak, hanem mondjuk úgy intuíción. Jelen pillanatban azonban tényeket ismerünk, ezért ez az Alapító Okirat módosítás az én olvasatomban arról szól, hogy fedezetet kívánunk nyújtani 2 és fél év csalásaira. Ezzel valószinüleg adócsalást segítettünk elő. Meg kell kérdezni: Biztos, hogy megfelelőek a térítési díjak, vagy a hirdetési tarifák? Évek óta tartó vita, hogy vannak tevékenységek, amik törvénytelenek. De vannak itt, akik csak azokat a törvényeket szeretik betartani, amik számára kedvezőek, az összes többi mellékes…

Itt, aki szóban ad parancsokat és írásban nem követhető a tevékenysége, az elkövető!

 

Polgármester: Felírtam magamnak, a képviselő úr döntése intuíció alapján történt. Ez beismerés volt. (54. perc)

 

Jegyző: Nem szoktam áthárítani a felelősséget. Nem szoktam magyarázkodni.  A vendégétkeztetés nem minősül vállalkozási tevékenységnek. Úgy veszem észre képviselő úrnak sem a korábbi, sem a jelenlegi állapot nem jó…

Az intézményvezetőnél van a kezdeményezés. Arról tudunk döntést hozni, amiről információnk van. Azért, hogy az intézmények törvényes működése ne kerüljön veszélybe, ez feladatunk és végre kell hajtani…

Ideje lenne tisztába tenni a gazdálkodást, a módosítást tudjuk támogatni, attól függetlenül a múltat nem szabad elfelejteni.

 

A jegyző februárban nem hívta fel az intézményvezető figyelmét, hogy a módosítása nem a törvényekkel egyező. A visszamutogatás nem áll meg. Ez közös mulasztás, vagy valami ettől több.

Véletlen, hogy az intézményvezető a kapacitásbérleti szerződéskötés után szolgálati lakást kapott?

Hozzuk össze a dolgokat és kiderül kinek a felelőssége.

Polgármester:

3. Az intézmény alaptevékenységének leírása bővül a vendégétkeztetéssel.

Ha elfogadják módosítjuk, ha nem, akkor így marad, és akkor a vendégétkeztetést sem lehet a továbbiakban folytatni!

Képviselő-testületi ülés  2017. augusztus 31. (csütörtök) 9.00 óra

 

A Kakasfőző Fesztiválon honnan és kitől lehetett kakast igényelni?

Video megtekinthető: youtu.be/cMTpdjbA4YQ

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kérdések:

A Kakasfőző Fesztiválon honnan és kitől lehetett kakast igényelni?

Hogy honnan kerültek beszerzésre az indulóknak a szárnyasai, arról nincs információm.

Augusztus 18-án  Újtelepen ismeretlen tettesek feltörték a Kisebbségi Önkormányzat irodáját?

Ha ez így volt, bízom benne, hogy a Kisebbségi Önkormányzat megtette a feljelentést.

MÁV garanciális felülvizsgálatán a Mikszáth utcai útrepedést észrevételezték-e?

A Startmunka ellenőrzése érzékelte-e, hogy miért hiányzott 8000 tojás 2016-ban, az előző évivel azonos tyúkállománytól?

A Fatelítő épületének használatára lehet-e sikeres módon gondolnunk?

Milyen stádiumban van a TOP 7 CLLD pályázat?

 

A Bentlakásos Otthonba jelenleg hány fő költözött be?

 

Több szervezettől kaptam információt, hogy polgármester asszonytól lehetett kakast igényelni.

A Startmunkából származtak-e a kakasok, képviselő-testületi határozat kellett-e?

Biztosan nem lehetett tőlem. Nekem nincs kakasom, sőt tyúkom sem.

 

Macsaj Kovács András miért jár be rendszeresen a polgármesterhez?

Szerdán fogadóórán nekem mindenkit fogadnom kell. Nem biztos, hogy minden esetben hozzám jön.

 

A Városüzemeltető Kft. Fb értesítő levél mellékleteit miért nem kaptam meg, és a polgármesteri beszámolóban miért nem szerepel az ügy lezárása? Mit tartalmaz a Felügyelő Bizottság levele?

Az FB megvizsgálta az elküldött dokumentumokat és az ügyvezető megtette a szükséges lépéseket.

Jegyző: Megtörtént a vizsgálat.

 

A vélemények és a válaszok meghallgatása kiemelten AJÁNLOTT!!!

Részlet: Az Ön által felkért FB milyen döntésre jutott.  Polgármester: Nem az FB intézkedett

 

41’50”-től
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról.
 

Kérdések:

A mezőgazdasági beszámolóból miért hiányzanak költségek, ha a bevételeket szerepeltetik?

Miért apadnak a Startmunka programban a termésátlagok-hozamok?

A betongyártó üzemnél miért van évről-évre kevesebb termelési eredmény?

 

A kommunális adó fizetésének milyen szabályai vannak 70 évet betöltő személyeknél?

Az ingatlan örököseire hogyan vonatkoznak?

 

A Gyógyfürdő fejlesztési tervek a látványtervek alapján készülnek?

A közvilágítás fejlesztése új lámpák kihelyezését, vagy felújítást jelent?

A víztoronynál létesülő edzőpark tervei hogyan állnak, a fiatalok véleményét megkérdezték-e?

 

A képviselőket miért nem tájékoztatták a közvilágítás fejlesztésről?

Ki végzi ezeket a munkákat?

A vélemények és a válaszok meghallgatása kiemelten AJÁNLOTT!!!

M E G H Í V Ó
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése  2017. augusztus 31-én (csütörtök)

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

3. Beszámoló a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről.
    Előadó: Kovács Krisztina bizottsági elnök

4. Különfélék

a) Előterjesztés a NAV ügyfélszolgálat kormányablakba  történő integrálásról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

b) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó
    Szervezete intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló  pályázat kiírására.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

c) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete  alapító okiratának módosításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

d) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

e) Előterjesztés Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,
    Könyvtár, Múzeum alapító okiratának módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

f)  Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

g) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt
    pályázat határidejének meghosszabbítására.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

h) Előterjesztés a 38/2017. (III. 30.) önkormányzati testületi
    határozat kiegészítéséről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester
 

2017.06.29 Önkormányzati Ülés  - záró rész   Minden, ami a felszín alatt zajlik...

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/oO3ipsupnu8

 

q) Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat módosítására.
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

Kérdések:

A Hivatalvezetőt megkérdezték a módosítással kapcsolatban?
 

5’55”-től
r) Előterjesztés Püspökladányi Jobbik Képviselő Csoportjának indítványáról.
   Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

Kérdések:

Ha bevezetésre kerülne, hogyan fog változni az egészségügyi ellátás Magyarországon?

Ez a Fidesznek szól, vagy az Európai Uniónak? Nem látom a kivitelezését, most döntünk,  hogy legyen és utána mi van?

Honnan számítódik az újonnan belépő országok? Magyarországra nem vonatkozik?

A felismeréssel semmi probléma, az odavezető úttal azonban igen. Sok-sok átrétegződése van. A politikai parancs miatt nem akarják megszavazni.

 

31’28”-től

Képviselői kérdések:

Április 8-i beadványaimra nem kaptam teljes választ a GESZ-től. Hogyan történhet az, hogy egyik részére választ kaptam, más részeire máig sem?

A járdafelújítási pályázat miért nem valósult még meg?

A közterület felügyelőnek milyen feladatai és felhatalmazásai vannak?

Van-e fásítási program, vagy intézkedési terv?

A veszélyes fák kivágására ki adhat szakvéleményt?

 

41’12”-től

Közérdekű bejelentések:

A Ladányi Nyár Kakasfőző Fesztivál nem a Piac téren lesz, hanem a fürdő előtti területen.

A Hétvezér utcán az út állapota megvizsgálandó.

 

A bíróság megállapította a Püspökladány Önkormányzatában történt hűtlen kezelés bűncselekményt. Társas elkövetés történt, folytatólagosan. 12,6 millió Ft vagyonelkobzást ítélt meg. Az önkormányzat nem tett kárigénylést a vádlott irányábaAz Önkormányzat minden szakát kihagyta az eljárásnak. Ez új fényben állítja be mindazt a cinkos hallgatást, amit elsődlegesen a polgármester követ el.

 

Nem kaptunk ilyen megkeresést… Ha valamikor is jogerőssé válik, hogy ez megtörtént, akkor az Önkormányzatnak továbbra is lehetősége lesz a kárigényt érvényesíteni.

 

A bizottságunk javasolta, hogy csatlakozzunk Magyarok Kenyere programhoz  1,5 tonna búza felajánlásával.

Nagy szeretettel és tisztelettel hívom a képviselőket a szombat délelőtti elszármazottak találkozójára.


s) Előterjesztés munkáltatói intézkedésről.  Zárt ülés
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2017.06.29. Önkormányzati ülés IV. rész - Aktuális kérdések

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/Rr6I2bzM-tI

 

f) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Püspökladányi Városi Könyvtár Tagintézmény elnevezéséről.
Nem volna-e ideje átgondolni az egész struktúrát?

 

4’33”-től
g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői megbízás pályázattal kapcsolatos döntésekről.


7’30”-től
i) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 3132 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

 

9’15”-től
k) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről.
 

10’10”-től
l) Előterjesztés Úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítéséről.
Mennyi időn belül készülhet el a dokumentációs csomag?

 

14’27”-től
m) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására.
Az nem elegendő eljárás ennyi bizalomvesztés után, hogy egy fő számot megszavaztatnak, de nincs rálátásunk, beleszólásunk abba, hogy eljut-e a jószándékkal megszavazott összeg azokhoz, akiknek a legnagyobb szüksége van rá?

 

24’55”-től
n) Előterjesztés I. számú tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének újbóli meghosszabbítására.

25’48”-től

o) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

 

28’33”-től

p) Előterjesztés képviselők előterjesztéséről.
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

Kérdések:

A Tájékoztató Központ technikai feltételei adottak-e a csatlakozáshoz?

A most szolgáltatót miként lehetne arra biztatni, hogy észrevegye, versenyhelyzet van?

A kiterjesztett ismétlési szisztémában leadott heti műsor jobb hatású lesz-e, mint, ha a képviselő-testület munkáját többféle idősávban mutatnák be?

Mennyibe kerül egy ilyen csatlakozás a UPC-nél?
Szeretném megkérdezni, hogy az Invitel mennyiért vállalta a helyi műsor sugárzását?

A határozati javaslatban utasítja szerepel. Mennyiért, mikortól, hány (szolgáltatót)?

 

Alpolgármester: Nem csak két szolgáltató van, több is. A javaslat második pontjával nem vitatkoznék, adjuk meg a lehetőséget. Az utolsó pont magyarázatra szorul.

 

Bizottságok nem tárgyalták, így nem volt mód sem megvitatni, sem módosítani. Az internetre feltöltésnek megszűnt az időkorlátja.

 

Polgármester: A kommentár nélkül blokkot sem tudják feltenni a kollégák, ezeket tömöríteni kell. Megoldható, de ez több nap…

 

A polgármester hasogatja a szőrszálat, lehet „gépelési” hiba a javaslatunkban.

 

A műsorszolgáltatásban visszaáll az eredeti állapot, meg is fogom szavazni.

 

Sajnálatos, hogy nem tudjuk megbeszélni, csak előterjesztés formájában kerülhet napirendre. Ez lehetőség, aminek elvi okai nincsenek, a gyakorlati lépések a döntés után következhetnek.

 

Hogyan tudjuk elfogadhatóvá tenni a javaslatot?

2017.06.29. Önkormányati ülés III. rész - BLÖFF, BLÖFF, BLÖFF

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/mPp4fpYZpB4

 

b) Előterjesztés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről.

 

5’40”-től
c) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. személyi kérdéseiről.

Kérdések:

Miért terjed a lakosság körében, hogy a polgármestere bizonyos körben híreszteli: akármit előterjesztek ezek a birkák megszavaznak?

Ha a Testület sem támogatja a könyvvizsgáló személyét milyen következménye van?

A b változat szerint pályázat útján lehetne kiválasztani, de akkor korábban ki kellett volna írni, nem az utolsó pillanatra hagyni…(*Az előterjesztő mulasztása)

A polgármester személyes érdek fűzi az ügyvezetőhöz, mondja meg, hogy mi?

Polgármester: Nekem semmiféle személyes kötődésem nincs az ügyvezetőhöz! Nem az én döntésem, a Testület dönt, nem én!

 

Az előterjesztés több pontja szabálysértő. Vegyük le napirendről, tekintsük át.

A könyvvizsgáló bérezése az ügyvezetői kompetencia.

Miért ne lehetne kiegészíteni az előterjesztést a könyvvizsgáló bérezésével?

A PTK módosítása alapján egy díjazással és egy konkrét feladatköri leírással a tulajdonos (Önkormányzat) fogja akkor majd véglegesíteni

 

28’ 50”-től
d) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltakról.
Kérdések:

Ki kereste meg a Felügyelő Bizottságot? Miért nincs csatolva a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve? Miért nem tekinthető meg? A bizottság tisztában volt-e azzal, hogy mást is megállapíthat a belső (ellenőrzési) vizsgálat?

Miért nem javasoltuk áprilisban a követelmény-rendszer kidolgozását? De máris akarunk jutalmazni?

Mivel zsarolhatja az ügyvezető igazgató a polgármestert, esetleg kölcsönösen zsarolhatják egymást? Vagy mivel fenyegetik egymást?

Polgármester: fikció, amit ismételten elmond, az felháborító, kezdem azt hinni, hogy sok fantasztikus filmet néz…

Kellett-e a felügyelő bizottsági ülésről jegyzőkönyvet készíteni, nem kellett eljuttatni a tulajdonosnak?

Ez a jegyzőkönyv még nem érkezett meg az Önkormányzat részére.

Vélemények: 36’50”-től                                                                                                            

Az előterjesztés hiányos, elhamarkodott. A tulajdonos kapcsolattartása nem valósul meg a Kft felé. A FB-nek az összehívást igénylő ügyekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. Már az előterjesztéskor a jegyzőkönyvnek itt kellett volna lenni.

 

Jegyző: Nem gondolom, hogy a tulajdonos rendszeresen bármilyen probléma nélkül utasíthatja az FB-t az ülésezésre, de az Fb-nek van joga összehívni a Képviselő-testületet.

 

Ezév 03.30-án ügyvezető úr közölte, hogy a temetőben közölték, hogy a kapu bezárásra kerül, majd ezután megfenyegették a dolgozókat, hogy a kapu felgyújtásra kerül. Ez terrorcselekmény kísérlete. Próbáltam meggyőződni a körülményekről, és merev elzárkózás történt, sem a Hivatal, sem a Felügyelő Bizottság nem intézkedett a jelzésemre, ennek már 3 hónapja.

Az ügyvezető feladata a nyilvánosság és az átláthatóság megteremtése is.

Ez lenne az a tevékenység, amit jutalmazni kell?

Polgármester: Terrorcselekmény kísérletéről nem tudunk! Nem érkezett semmiféle megkeresés hozzánk… kísérlet sem. (Terrorcselekmény, az eszem megáll…)

Jogi képviselő: Ha képviselő úrnak ilyenről tudomása van, remélhetőleg megtette a feljelentést. Önnek tudomására jutott… (*Az ügyvezető közölte!) A viccet félretéve, nehogy  az menjen ki a közvélemény elé, hogy Püspökladány érintve van. Lehet rongálás, garázdaság, de nem terrorcselekmény.

 

Terrorcselekmény BTK. 314. § (1) Aki abból a célból, hogy

b) a lakosságot megfélemlítse,

a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) E § alkalmazásában személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény

e) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311. §), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak (312. §), a nemzetközileg védett személy elleni erőszak [313. § (1) bekezdés],

f) a jármű hatalomba kerítése [320. § (1)-(2) bekezdés], a közveszély okozása [322. § (1)-(3) bekezdés], a közérdekű üzem működésének megzavarása [323. § (1)-(3) bekezdés],

h) a rablás [365. § (1)-(4) bekezdés] és a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés],

316. § Aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Ennek a Kft-nek 20 millió Ft-os eredménye lehetne, csak mindig sikerül elköltségelni

2010.11.30-án az ügyvezető úr kérelemmel fordult a képviselő testülethez, ennek a levélnek   a tartalmát ismerem úgy, hogy már októberben döntést hoztunk valamiről… Polgármester csenget… Majd meg kell kérdeznem… képviselő úr kérdezzen…nyomja meg a gombot…


Szavazás után!

Ügyvezető: Kérhettem volna zárt ülést. Más cégvezetőt óva intenék, hogy munkavállalót    így minősítsen. Mindig azt nézem, ki mondja. Egy intézményvezetőt nem ilyen módon kell    a város előtt alázni, vagy fiktív dolgokat feltételezni. Ki kérem magamnak ezt az eljárást, a Felügyelő Bizottság nevében is. Fogalmuk sincs arról…bizonyos esetekben, hogy miről beszél az, aki a hülyeséget állítja…

Köszönöm szépen, nem fogadom el!

2017.06.29. Önkormányzati ülés II. rész - Visszavont HITEL előterjesztés

 

Video felvétel megtekinthető:

youtu.be/-i_NtSvUjLk

 

4.    K ü l ö n f é l é k.

h) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályzati Tervének  részbeni módosításáról.

A bizottsági ülésen feltett kérdésre: 5,2 MW-os napenergia kiserőmű éves nettó árbevétele első évben 256 millió Ft, a 20. évben 325,5 millió Ft, az Önkormányzat iparűzési adója évente 4 - 5,5 millió Ft lesz.

A beruházásnak vannak-e környezeti hatásai, készültek-e erre felmérések?

Hatástanulmány kötelező, engedélyezték.

Hány főt fognak alkalmazni?

Az építés 2 hónapjában 30 emberre lesz szükség. Némi földmunka igény lesz. Hosszabb távon nem igényel túl sok munkaerőt, terület gondozás és takarítás szükséges.

1 hónappal ezelőtt bennfentes információval való kereskedés történt, kérem kivizsgálni.


12’50”-től
a) Előterjesztés a Püspökladányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges hitelfelvétel jóváhagyására.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató

Polgármester: Az előterjesztést megvitatta a bizottság. Nagyságrendi összeget tartalmazott. Külön előterjesztésben kell visszatérnünk, mert a Képviselő-testület lehet, hogy tesz javaslatot, vagy esetleg valamit vegyenek ki. Ezért örültem, hogy a Városfejlesztési bizottság tájékoztatóképpen tárgyalta meg.

A tájékoztatót a bizottságok tudomásul vették.

16’15”-től

Ügyvezető: ELSŐKÖRÖS TÁJÉKOZTATÁS (diavetítéses prezentáció) Látványtervek

36’40”-től

Kérdések:

Az új medence kb. hány fős lenne? a régi megmaradna-e télen?

A Fürdő-tó bekapcsolódna-e a fejlesztésekbe és kb. mennyibe kerülne?

Miért nincs a polgármesteri jelentésben, hogy tárgyalt az előterjesztésről az ügyvezetővel, miért tagadta el?  

Polgármester: Ugyanakkor kaptam meg, mint Önök, hétvégén beszéltünk telefonon…

Ügyvezető: Már a múlt héten jeleztem a bizottságelnöknek, hogy tájékoztató jellegű…

Nem tartottam korrektnek a képviselői indítványt, nem magunknak akarjuk a fejlesztést.

Ki venné fel a hitelt és ki a kezes? Mi a Kft fedezete, anyagi forrása?

Miből gondolja azt a jövedelem beáramlást, amiből ezt a hitelt vissza lehetne fizetni?

Ügyvezető: Pont ezért mondtam, hogy a hitelfelvétel mielőtt napirendre kerül, több körben kell a műszaki dolgokat is egyeztetni. Nem ragaszkodunk és nem azon van a Kft, hogy azonnal felvegyen bármekkora hitelt is.

Ki készítette ezt a tervet és mennyibe került? Hosszútávú terv készült-e? Prioritási sorrend szükséges.

Nagyon szűkös terekkel vagyunk az épületen belül. Öltöző-vizesblokk is kell. Ezeket az Önkormányzatnak kell eldönteni. A képviselők új medence építését javasolták.

Egy éve a TOP7 CLLD pályázatban nem jelöltünk meg kulcsprojektet, hogyan áll ez a pályázat?

Önkormányzatunk költségvetésébe beépíthető-e ez a hosszútávú hitelfelvétel? Van-e bevétel?
Polgármester: Majd, ha körvonalazódik, amikor odaérünk, amikor látjuk a forintokat, akkor majd át kell számolni ezeket a tételeket… Iparűzési adó várható és függ a futamidőtől is.

Mennyi a téli állagmegóvás költsége havonta?

Vélemények:

2004-es fürdőfejlesztési terv lebutított változata (öltözők, vendéglátóhelyek nélkül) kb. 500 millió Ft-os beruházás, de az előterjesztés 150 MFt-ról szólt volna...

Tavaly a CLLD pályázatnál még nem volt fontos a fürdőfejlesztés. Most valakik puccsot akartak a hitelfelvétellel, az ügyvezető visszahátrált, a puccskísérlet elbukott. Olyan mulasztások történtek, amit egyáltalán nem biztos, hogy az ügyvezető követett el, ki kell vizsgálni.

Ügyvezető: Távol áll tőlem minden ilyen jellegű tevékenység, maradéktalanul visszautasítom.

 

Prioritási sorrend kell, és meg kell ismerni a banki feltételeket is. Miből fogjuk kifizetni. Támogatom a fürdőfejlesztés koncepcióját, akár ezt is.

 

Komplett terv kellene, összekapcsolható elemekkel. (beadott Ökoturisztikai pályázat sorsa?)

 

A kampány megkezdődött. Tele van az ország plakátokkal: Ti loptok! A 2008-ban történt bűncselekményt bírósági ítélet állapította meg. 12,6 millió Ft vagyonelkobzást ítélt meg. Az önkormányzat egyetlen lépést nem tett a kárösszeg igénylésére….

Polgármester: Csenget… képviselő úr eltért a tárgytól… megvonom a szót!

Nem tértem el a tárgytól… még az ellopott pénzt sem akarja visszaszerezni…
Polgármester: A fürdőfejlesztéssel foglalkoznunk kell, függetlenül attól, hogy kinek milyen politikai érdeke fűződik hozzá.  (*82/2011. fürdőfejlesztési határozatot 6 éve nem tartja be.)

A másik dologgal kapcsolatban nem kaptunk semmilyen megkeresést

Büntető eljárási törvény

51. § (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.

(2) A sértett jogosult arra, hogy

a) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás őt érintő irataiba betekintsen,

b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen,

c) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,

d) e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen.

2017.06.29. Önkormányzati ülés I. rész - Viharos előjelek

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/ZLHGRd6_vro

 

N a p i r e n d e k: több napirend levételéről, módosításáról szavaztak a képviselők.

Ellenzéki sürgősségi indítványra

a hitelfelvételről szóló előterjesztést tájékoztatásra módosították.

7’17”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

Előadó: Dombi Imréné polgármester
13’ 55”-től

Kérdések:                                                                                                                                      Lakossági felháborodás: Katonai Roadshow rendezvényén mit keres géppisztoly gyermekek kezében?  Mi lehetett az oka, hogy a Bentlakásos Otthon átadó ünnepségén nem jelentek meg országos és megyei vezetők, de táppénze ellenére jelen volt a GESZ ntézményvezetője?  A TS-Gastro Kft-vel miről tárgyaltak?

Hány lakóval indult a Bentlakásos Otthon működése?

Az Ifjúsági Ház udvarán készült kemencét mekkora összegből sikerült megvalósítani?

Tud-e a polgármester arról, hogy a GESZ intézményvezető táppénze idején a Balatonon tartózkodik? Felvehetjük-e a kapcsolatot a kezelő orvosával, hogy milyen jellegű a betegség?

Mi volt a célja a Megyei Kormányhivatallal és a Czibere Károly államtitkárral történt tárgyalásoknak?

A kerékpárút pályázattal kapcsolatban mikor lesz a megígért lakossági fórum?

A Városüzemeltető Kft Felügyelő Bizottsága értesítette-e a tulajdonos Önkormányzatot a Kft tevékenységét súlyosan érintő ügyről és a polgármester milyen intézkedést foganatosított?

 

Polgármester: Nem kaptam, de várok egy ilyenfajta megkeresést, mert nekem érkezett egy levél. Én ezt továbbítottam a bizottság felé, vizsgálják meg, ez a munka folyik, ha intézkedni kell, megkapjuk a tájékoztatást.

2017.05.04-i megkeresésre 05. 12-én reagáltak, de 6 hét óta a Felügyelő Bizottság erről nem tájékoztatta a tulajdonost. Nagyon súlyos szabálysértés van, amit a Felügyelő Bizottság, vagy a bizottságot utasító polgármester követ el.

Polgármester: Nem az én kompetenciám megvizsgálni, hogy igaz, vagy nem igaz, vagy valakit be akarnak mártani bizonyos dolgokba.  Nem utasítottam, továbbítottam a levelet a bizottságnak, hogy vizsgálják meg valódiak-e az adatok.

Megkeresésem tartalmával kapcsolatban, legyen szives ugyanolyan kérést megfogalmazni a bizottság felé, hogy ugyanúgy vizsgálja meg.

 

41’15”-től
2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről.
    Előadó: Varga János elnök (nem jelent meg)

Kérdések:

Macsaj Kovács András nagyon sokszor tárgyal polgármester asszonnyal és az országgyűlési képviselővel. Kapott-e erre felhatalmazást a kisebbségi Önkormányzattól? Igaz-e, hogy a közmunka kapcsán 12 fő közvetlen irányításával bízták meg?

 

54’55”től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester
Kérdések:

A korábbi javaslatok még a különfélék között sem jelentek meg. Ezért minden hónapban képviselői kezdeményezésként fogjuk benyújtani.

Ha választ kapunk az érintettektől a határidőkről, akkor tájékoztatni fogjuk a képviselőket.

Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülése 2017. június 29. (csütörtök)

2017. július 1-jén szombaton 18 órától és július 2-án vasárnap 18 órától nézhetik meg a kábelTV városi csatornáján.

 

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről.
    Előadó: Varga János elnök

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

4.    K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés a Püspökladányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez
    szükséges hitelfelvétel jóváhagyására.
Látványtervek
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató

Az előterjesztést visszavonták. Tájékoztató hangzott el.

b) Előterjesztés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről.


c) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. személyi kérdéseiről.
 

d) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatában foglaltakról.


e) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne foglaltakról.

Az előterjesztést visszavonták.

f) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Püspökladányi Városi Könyvtár Tagintézmény elnevezéséről.


g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői megbízás pályázattal kapcsolatos döntésekről.


h) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályzati Tervének részbeni módosításáról.

i) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 3132 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

j) Előterjesztés a Püspökladány, 4874/14 helyrajzi számú ingatlant
   terhelő beépítési kötelezettségről, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról.

Az előterjesztést visszavonták.

k) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről.

l) Előterjesztés Úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítéséről.

m) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására.

n) Előterjesztés I. számú tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi
    körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének újbóli meghosszabbítására.


o) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
    (Az anyag az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság döntését követően kerül kiküldésre.)

p) Előterjesztés képviselők előterjesztéséről.
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

q) Előterjesztés szervezeti és működési szabályzat módosítására.
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

r) Előterjesztés Püspökladányi Jobbik Képviselő Csoportjának indítványáról.
   Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

s) Előterjesztés munkáltatói intézkedésről.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

A GESZ intézményvezető kérésére zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület, ahol a kérelmező nem jelent meg.

 

2015.05.25. Önkormányzati ülés - III. rész

Törvénysértések, szabálysértések ... és még most sincs gyermekorvos

 

A video megtekinthető:

youtu.be/xsoEsVsdUm4

 

b) Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról.

Kérdések:

Mikor kerülnek tisztázásra a nyitott kérdések?

A Tájékoztató központnál ki enged meg ilyen pontatlan meghatározásokat, ki engedi képviselő testület elé az ilyen jelentéseket?

A Segítő kezeknél miért van szükség 6 gépkocsi használatára?

Miért lehet a közalkalmazottakkal kapcsolatban általános megfogalmazás?

 

Mikor lesz az utóellenőrzés?

 

A totálkáros gépjármű esetében miért nem történt kártérítési intézkedés?                       

Milyen elképzelése van a város vezetőjének hogyan kell ezt rendezni? Tud-e róla a Társulás?

Vajon csak az Óvodáknál fordult elő, hogy a tejtermékek, mirelit, tőkehús, baromfi,hústermék, szárazáru és sütőipari termékekkel kapcsolatban a beszerzési eljárást nem folytatták le, vagy minden GESZ fennhatóságú intézménynél hasonló megállapításokat tehetne egy elfogulatlan belső ellenőr, mint amilyen úgy látszik, hogy nincs?

Ki dönti el, hogy ki fog beszállítani ezekből a termékekből?

 

A GESZ-nél évekre visszamenő fennálló problémákra lehet, hogy hoztak intézkedési tervet, de nem intézkedtek. Itt kellene lenni a vezetőnek, nem értem miért nincs itt, ez egy menekülési útja lehet. A képviselő-testület előtt nem számoltattuk be, itt lett volna a lehetőség, de indítványunkat nem fogadták be.

Polgármester: Az ÁNTSZ problémákat jelezte, a konyhafelújításokat ezért kezdeményeztük. A konkrét problémákra az intézményvezető tudna válaszolni

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy 2016-ban 5 fővel többet foglalkoztattak az engedélyezettnél, megtudtam, hogy az őrzésre több,  mint 6 millió Ft-ot fizettek ki a költségvetés terhére. A személy alkalmatlan a feladatra, az ellenjegyzések sorozatban hiányoznak.

A felelős polgármester nem tájékoztatja a testületet a problémákról, amiről mégis muszáj, azt meg halogatja, utána meg hívogatja a vezetőt: Ibolyám, ne haragudj, hogy így alakult… mindezt az önkormányzat számlájára!

A polgármester köhögő rohamot kapott…

Alpolgármester: a belső ellenőrzést végző szervről ezt nem tudom elképzelni.

 

Nem történt intézkedés a kintlevőségek behajtására. Nekünk erről döntést kellett volna hozni, mert hűtlen kezelést hajtunk végre… Ha nem intézkedünk, az a probléma!

 

Polgármester: Az intézményvezetők elkészítették az intézkedési terveket. A képviselő úr által felvetettekre azonnali intézkedések kellenek!

 

Nem kaptuk meg az előterjesztés mellékleteit.

Véget kell vetni a nem megfelelő működésnek: ez azt jelenti, hogy törvénytelen, szabálytalan működés. Miért nézik el a vezetők, soha nem vonnak felelősségre senkit, pedig éveken keresztül követik el a hibákat. A polgármester nem teljesíti ellenőrzési kötelezettségét, a hivatali hatalmával visszaél.

 

Polgármester: Az utóellenőrzéseket a legzárosabb határidőn belül tegyék meg!

 

26’30”-től
c) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének meghosszabbítására.

Milyen eredménye van a tárgyalásoknak?

Miből gondoljuk, hogy egy magyarul nem beszélő orvos jól látná el ezt a feladatot?
Miért nem kezdték el a keresést a Felszegi doktornő búcsúztatása után?

A polgármesternek ezért felelőssége van!

 

34’00”-től
d) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

 

34’45”-től
e) Előterjesztés vagyon ingyenes átvételéről.

Kérdések:

Hogyan vehettük át május 5-én, ha nem volt testületi felhatalmazás?

 

39’50”-től
f) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 3132 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

Polgármester: Egy szakvéleményt megkérdőjelezni én nem fogok.


46’25”-től
g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata  közbeszerzési szabályzatának módosításáról.

Kérdések:

A 6. pontban leírt eljárást a polgármester „rugalmasan” kezeli, mennyi időn belül fogjuk legelőször a közbeszerzést lebonyolítót kiválasztani?
Összeférhetetlenség tekintetében eddig a „szokásjog” érvényesült.

 

55’50”-től
h) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről
Kérdések:

A felügyelő bizottság jelentéseket készít, de meg sem kapta a képviselői jelzéseket. A tulajdonos beszámoltatja-e a bizottságokat?

Ha a jelentéseket elküldték, miért nem került a Testület elé? Kinél vannak, hol lehet megtekinteni?

 

Az önkormányzat SzMSz-e meghatározza a képviselő jogait. Csak jogi képviselői csavar lehet ezt máshogy értelmezni. Ha az egyik képviselő megkap információkat, akkor a másik képviselőnek is ugyanolyan joga van.

Legyenek szivesek a jogi képviselővel kapcsolatos információkat is kiadni.

 

Jegyző: az SzMSz nem vonatkozik a gazdasági társaságokra, sem az intézményekre, csak az önkormányzat szerveire.

 

Hogy végzik a munkájukat, ha egy szerződést újra kötnek? A felügyelő bizottság miért nem észrevételezte? A felügyelő bizottság hozza a testület elé a problémákat.

 

Polgármester: nem hiszem, hogy a felügyelő bizottsághoz fordult a doktornő, hogy a szerződéskötéssel lenne problémája.

 

Az előző szerződéseket a FB nem vizsgálta? A korábbi peres időszakból sem készültek FB jelentések. Ezentúl másképp kell ezeket az ügyeket kezelni. Nem figyeltünk az FB-k munkájára.

 

Polgármester: Hogy mikor, mit vizsgáljanak, hívjuk fel a FB-k figyelmét, hogy pontosan végezzék el ezeket a vizsgálódásokat.  

 

Az SzMSz 50.§ 3. bek.: A képviselői munkához szükséges tájékoztatást nincs benne kivétel!  értelmezést igényel: Ki az általuk, kik a megbízottak? Mi bízzuk meg az FB-ket.

Ügyvezető úrnak 30 napja volt konzultálni a jogi képviselővel, adja meg a választ a kinek milyen szerződése van.

 

1 óra 12’35”-től

Képviselői kérdések:

Sportcsarnok melletti területről mi az elképzelés: park, vagy kaszáló?

A járdafelújítás mikor fog kezdődni?

A kóbor ebek problémája ismét fennáll. Intézkedés lesz?

Mit tud arról a Hivatal, hogy az FMF területéről fekete por szállt a környék házaira, illetve trafóbővítést terveznek?

Az Eü. Kft ügyvezetőjének a jogi konzultáció utáni tájékoztatása milyen módon és időpontban fog megtörténni?

A Segítő Kezek Intézményről: Vannak olyan vezetők, akiknek nem megfelelő a szakképesítésük, meddig tart ez a mentesség?

A leltár szerint nincsenek felvezetve a kisértékű eszközök. Hogyan lehet ez így évek óta?

Miért kell 6 gépkocsi? A felelősségre vonási eljárást miért nem folytatta le az intézményvezető?

Az igazgató úr a tájékoztatást meg fogja tenni, hogy az ügyvéd úrral mit konzultált.

A leltárban mindenképpen pótolni kell a kisértékű eszközöket.

A gépkocsik használatáról írásban meg fogom kérni intézményvezető asszony válaszát.

 

Az aszfaltjavító gépről érkezett-e válasz?

 

1 óra 23’20”-tól

Közérdekű bejelentések:

Anyagi támogatást szeretnék kérni egy tehetséges kislánynak, aki Arany Páva díjban részesült.

Szombaton lesz a Megyei Polgárőrnap, Vasárnap pedig a Városi Gyermeknap.

Folynak a gallyazási munkák, probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a körzeti képviselőkkel.

 

A Püspökladány Jövőjéért Egyesület elnöke levélben kereste a polgármester a 2. Posta lebontása miatt. Milyen gyorsasággal lehet lépéseket tenni és kiket kellene bevonni, hogy ne szűnjön meg ez a szolgáltatás?

A GESZ vezetője táppénzen van, de bejár a munkahelyére, sőt bizonyos kezdeményezett információkat csak személyesen kíván megadni. Ha a GESZ helyettesítéssel is működik, akkor ez a szándék a képviselői jogok semmibevétele.

2017.05.25. II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/Fy5sSLoTDRI

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester
Kérdések:

Hol lehet megtekinteni a pályázatok terveit?

Miért lehetett a GESZ-nél 13,5 millió Ft-os szállítói kötelezettség, ami miatt meg kellene emelni a tartalékalap terhére az idei költségvetését?

PM Hivatal 1008 e, Óvodák  2172 e,  GESZ 16246 e, Tájékoztató Központ  833 e Ft tartozás.

NINCS itt semmi eltitkolva…

Mely az az időszak, ahol vendégétkeztetési többletbevétel realizálódott és mire fogja fordítani ezt az összeget a GESZ?

Ha a hűtőkamrával kapcsolatban „nem kellett” határozatot hozni, akkor a többletköltségéről utólag becsempészett soron, miért kell?

Februárban hogyan nyilatkozott a GESZ intézményvezető a költségvetése tervezéséről?

Mit akarnak az intézménynél beruházni 1 485 ezer Ft-ból?

 

A GESZ-nél törvénytelen működés folyik, amely felső biztatás nélkül nem történhet.

Polgármester: Javaslom, hogy árnyaltabban fogalmazzon képviselő úr.

 

Mondhatnám, hogy hivatali hatalommal visszaélés, hűtlen kezelés, költségvetési csalás és ha ezt többségileg támogatják, az egyenlő a bűnpártolással.

Polgármester:…Ha itt bármilyen bírósági dologra kerül sor, képviselő úr majd mossa kezeit, itt az önkormányzatot kell majd képviselni. Kértem másképp fogalmazzon, lehet vélemény…de ha jegyzőkönyvbe mondunk bármilyen megfogalmazást, jogi következményekkel járhat.

 

19’10-19”50” között hanghibák…

 

20’15”-től
4. Beszámoló a 2016. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.
    Előadó: Tóth László a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazd-i Bizottság elnöke,
                  Kovács Krisztina az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke,
                  Kiss Zsigmond a Szociális és Humán Bizottság elnöke

 

21’05”-től
5. Beszámoló a 2016. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

Kérdések:

Mennyivel növekedtek volna meg ezek a számok, ha valamennyi lakossági panaszról jegyzőkönyv született volna és intézkedni is kellett volna?

A kóbor ebek befogása gyepmesteri vagy menhelyi tevékenység?

A hosszúháti pszichiátria áthelyezésével kapcsolatban volt-e tárgyalás?

A lakossági panasz bejelentőjét miért nem hívják ki a helyszínre?

Alapos volt-e az az eljárás, ami után magunkat megszégyenítő iratot adunk ki?

 

Amit az elmúlt hónapokban mindezek ellenére megtudtunk, az arra mutat, hogy az önkormányzat működése törvénytelenségek halmaza…

Polgármester: Tudja képviselő úr, pontosan Ön az, aki ezt az irányítást át akarja venni.

 

Miféle eljárás az, hogy a jegyzőkönyvekben nem az elhangzottakat kell leírni, hanem azt úgy kellene megfogalmazni, hogy ne legyen „olyan sikamlós”… Mi abban szeretnénk segíteni, hogy ez az állapot megszűnjön, ennek egy akadálya van, mint a mesében: a nagy sárkány amely a barlang kapuját őrzi…

 

Polgármester: Kérem jegyző urat, hogy amikor elkészülnek a jegyzőkönyvek, azon nyomban kerüljenek fel a honlapra.

Jegyző: A 15 nap nehezen tartható, ezért vannak olyan esetek, amikor csúszunk. A bizottsági jegyzőkönyveknél nem kötelező előírás.

 

40’47”-től
7.    K ü l ö n f é l é k.
a) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kérdések:

A Startmunka program összefoglalásnál a 65 Ha föld bevételeit tételesen felsorolják a kiadásokat miért nem?

Miért nem végzi el tulajdonosi jogkörében az ellenőrzéseket a polgármester, vagy az általa megbízott?

Az azonos nagyságrendű Óvodákhoz képest elfogadhatatlan a GESZ számlatartozása…

Aggasztó, hogy szóról szóra ugyanazok a mondatok szerepelnek az iparűzési adónál…

 

Polgármester: Elég sok ellenőrzés van a Startmunkánál, a következő időszakban is várunk. Tavalyi beszámolónál arra kértük a mezőgazdasági bizottságot, hogy ellenőrizzék.

 

Mikor fog megtörténni a fürdőfejlesztési tervek előterjesztése?

 

Mi lehet a 131 millió Ft-os pénzeszköz csökkenés oka?

A nagyrábéi 7 millió Ft-os elmaradással kapcsolatban miért nem alkalmazzuk a behajtást?

 

Magyarázatot várnék:

Közfoglalkoztatás 10 milliós beruházásra

TRV bérleti díj 1,5 milliós növekedésre

Fiatal házasok lakás támogatás 40 %-os teljesítésére

 

Az elmúlt két évben nagyon kevés beruházás volt. A kormány csak csepegteti a pályázatokat. Jönnek az elvonási tünetek, ez nagyon látszik a polgármesteren… a hiányzó milliókat, ezért volt „kénytelen” máshonnan elvenni…

Polgármester: Csak mosolyogni tudok a hozzászólásain, képviselő úr…

 

Az összefüggés a hűtőkamra és a kiszervezett vendégebédek között teljesen nyilvánvaló, az már más kérdés, hogy pancser módon csinálták…

Polgármester: Startminta programban lehetett pályázatot benyújtani erre a hűtőkamrára

(A Képviselő-testület nem szavazott róla)

 

Képviselő-testületi ülés 2017. május 25. (csütörtök)  I. rész

GESZ ügy - Nyúlik, mint a rétestészta

Video megnézhető:

youtu.be/957HCHagi8s

 

N a p i r e n d e k sorrendjének változtatásával kapcsolatban ügyrendi vita alakult ki.

A GESZ intézményvezető május 15-én újabb szakvéleményt kért. (cáfolat-fellebezés)             

9’ 40”-től

6. Beszámoló a tanácsnok 2016. évi tevékenységéről.
    Előadó: Petőné Papp Margit tanácsnok

Kérdés:

A rendszeres találkozóin értésére adta-e a polgármesternek, hogy milyen erkölcsi mélységekbe süllyedt és milyen károkat okozott a városának, illetve, hogy ebből milyen megoldási javaslata van, hogy a város pozitívan jöjjön ki?

 

21’ 38”-től

2. Beszámoló a 2016. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről.
    Előadó: Szabó Imre Attila, a Szia 2000 Bt. ügyvezetője

A képviselők gratuláltak az eredményes szolgáltatást végző vállalkozónak.

 

32’ 05”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kérdések:

A TRV-vel való egyeztetésnek mi volt a témája?

Milyen eredménnyel zárultak az veszélyelhárítási és vízkár ellenőrzések?

Mi lehetett a TRV képviselő akadályoztatásának az oka?

Miért nincs nyoma a polgármesteri jelentésben a GESZ vezetőjének május 15-én érkezett levelének, illetve ezt a hivatalos iratot miért nem kapta meg minden képviselő?

A TOP-os pályázatok segítségével hány munkahelyet tudunk teremteni?

Milyen ügyben tárgyalt Nagy Lajos doktor úrral?

Mi indokolta, hogy újra napirendre tűztük a napelem-parkot röpke pár napa alatt, amikor      a mi indítványunk napirendre tűzéséhez 30 nap is kevés volt?

 

A TV-felvétel több pontján ismeretlen eredetű hangkimaradás érzékelhető.

 

A múlt hónapban eldöntött EFOP-os pályázatról tudunk-e fejleményről?

Nem esett szó a Magyar Önkormányzatok Focikupájáról, ahol III. helyen végeztünk.

A GESZ vezetőjénél mikor tett látogatást Bodó Sándor képviselő úrral?

A szemész szakorvos jelzésével kapcsolatban vannak-e fejlemények?

Dr. Komoróczy Károly ügyvezető: „Igen. Örömmel számolhatok be arról, hogy a napokban megtörtént a szerződések aláírása. Írásban ez még esetleg nem jutott el akkor a Hivatalba” Az Eü. Kft alkalmazottja lesz a doktornő asszisztense, így mind a három fél  jól járt.

A Bentlakásos Otthon működtetésének milyen akadálya lehet?

A május 15-i soron kívüli testületi ülésen milyen okból jelent meg a korábban említett háziorvos?

Nem kaptam választ a kérdésemre, illetve mélyen lesújt, hogy polgármester asszonynak nem fontos a GESZ-nél feltárt belső problémák. Úgy gondoljuk az eljárást le kell folytatni. A rendelkezésünkre álló összes anyagot át fogjuk adni a Jobbik ügyvédjének.

Polgármester: Azonos állásponton vagyunk, mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy ezt körültekintően megvizsgáljuk. De még jöttek a bizottság elnököktől is olyan felvetések, amelyek további információkra szorulnak, ezeket az intézménytől tudjuk megszerezni.


A GESZ vezetőjétől érkezett levél címzését láttam: Tisztelt Képviselő volt, ezért kikérem magamnak, hogy nem kapta meg minden képviselő.

Polgármester: Nagy valószínűséggel már a postakönyvben volt a nekem címzett levél. Hogy melyik képviselőnek küldtek, ne rajtam kérje számon.

 

Így tovább nem működhetünk, hogy az ellenzéket a munkájában gátolják. Ez innentől kezdve megszűnt, nekünk ebből, hogy nem kapunk semmilyen információt, elegünk van. Szeretném, hogy a jegyzőkönyvbe szó szerint leírják, illetve azt is, hogy tovább ez a hazudozás megszűnne, és mindenki tiszta lapokkal, a becsületére való hivatkozással venne részt a tárgyalásokon.

 

Jegyző: Tájékoztatom, hogy az információk elkészültek, egyeztettem, CD formátumban eljuttatásra kerülnek. Állásfoglalást kértünk 2 ügyben. Az SzMSz beadványt a megfelelő   jogi formátumban a képviselő testületnek meg kell tárgyalni.

 

Alpolgármester: A feladót kell megkérdezni, hogy kinek küldött levelet. (Táppénzen van) Egyetértek: tegyünk rendet, de abban is, hogy a napirendhez tartozó felvetéseket tárgyaljunk.

 

A megnyert TOP-os pályázatokon Püspökladánynak jutó összeg szánalmasan csekély a járási székhely státuszhoz és a lakosságszámhoz képest. Éppen ipari park pályázatot nem sikerült eddig nyerni. Az Ön lobbiereje a nullával egyenlő, vagy esetleg büntetik, csak ne a várost!

 

Alpolgármester: Balázs képviselő úr ne általánosítson, ilyen kijelentéseket ne tegyen, ez messzemenőleg túlmutat a tisztesség határán.

Kincses képviselő úr korábbi szavaira: láthattuk, hogy Eü. kft ügyvezetője ilyen gyors és hatékony megoldást talált olyan kérdésre, ami a lakosságot érintette. (3 éve ügyvezető…)

Gyermekorvosok helyettesítése és elhalasztott GESZ napirend

2017.04.27. Önkormányzati ülés IV. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/AOi_Qs21TS0

 

e) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető Kft javadalmazási szabályzatának elfogadásáról.

Minek alapján voltak kifizetések a Kft-nél, ha nem volt javadalmazási szabályzat?

Ha a Számvevőszék tárta fel, akkor a Felügyelő Bizottság mit dolgozott az elmúlt 5 évben?

Milyen oknál fogva nem tartjuk be a saját határozatunkat?

Miért nem tesszük meg ugyanezt a lépést a többi kft-nknél és intézményeinknél is?

 

9’07”-től
f) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Miért nem tartalmazza a Bentlakásos Otthon étkezési díját?


13’10”-től
g) Előterjesztés házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról.

Tájékoztassák a lakosságot az elmúlt időszakban folytatott tárgyalásokról.

Nem volt szerencsés, hogy nem nyilatkozott az RTL Klubnak.

Történt-e, hogy egynél több gyermekorvossal való tárgyalás után Püspökladánynak

nem állt módjában rendezni bizonyos anyagi tételeket?

Történt-e, hogy a polgármestert keresték az elmúlt napokban a gyermekorvos ügyében?

 

26’35”-től

Távhőszolgáltatási rendelet módosításáról

27’35”-től

Városüzemeltetési Kft. közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos kritérium rendszerről

30’15”-től

Képviselői kérdések

A körzetekben facsonkolásokat végeztek. Miért nem kaptunk erről tájékoztatást?

 

A Startmunka program terményeinek hasznosításáról szóló döntések megismerése nem sikerült. Mi lehet az oka, hogy a képviselői adatkérések nem teljesülnek?

Kapott-e tájékoztatást a Városüzemeltető Felügyelő Bizottsága a képviselői kérésről?

A felügyelő bizottságot kereste-e az ügyvezető?

Hogyan tudtak elvégezni két fél nap alatt egy nagy körültekintést igénylő exhumálást?    Mikor lesz a bocsánatkérés?

 

Az iskolák konyhájában van-e akadálya, hogy újra a Startmunka programos tésztát kapják?

 

Eddig miért nem szállítottunk a konyhákba?

 

Illegális törmeléklerakó lett a Keleti soron. Miért nem intézkedünk?

 

44’55”-től

Közérdekű bejelentések

 

Az ülés elején nem vette fel napirendre az ellenzéki képviselők sürgősségi előterjesztését,

arra hivatkozva, hogy még egyeztetések zajlanak a GESZ intézményvezetőjének ügyében.

Minden részletre kiterjedő vizsgálat szükséges, mert többeket nagyon súlyosan érint az ügy.

A megígért soron kívüli ülésen legyen jelen a Városi Televízió és a lakosság tájékoztatása következzen be.

Az SzMSz módosítását ismét napirendre kell tűzni.

Emeletráépítés a hiányzó gyermekorvosokért?

2017.04.27. Önkormányzati ülés - III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/iNMd65usV6E

 

5 . Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Kérdések:

A Szolgálat támogatná-e kisköltségű piaci alapú szolgálati lakások építését?

Mit jelent a szakmai kontroll és milyen eredményességgel valósult meg?

Miért lehet különböző a 0-2 éves korú gyermekek száma a táblázat és az anyakönyv szerint?

12’40”-től

6.    K ü l ö n f é l é k.
a) Előterjesztés beszerzési szabályzat módosításáról.


18’00”-től
b) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
Milyen előnye és milyen hátránya van a Társulási tagságnak?

Milyen beleszólásunk van a vezetői kinevezésekbe?

Ki végzi a pénzügyi tevékenységeket?

Kié az ingatlanvagyon?

Milyen beleszólásunk van a Bentlakásos Otthon működésébe?

Ki fizeti az elrendelt belső ellenőrzéseket?

 

Ragaszkodunk a beszámoltatáshoz, igényelni fogjuk, hogy lássuk a gazdálkodását.

 

39’20”-től
c) Előterjesztés EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázat benyújtására.
A pályázat részletezi-e, hogy a fejlesztés: felújítás, bővítés, építés, toldás, vagy mi lehet?

Ki fogja írni a pályázatot?

A pályázati menedzsmentet is a külső cég adja?

Az eljárások aggályosak, még nem döntöttünk, de már intézkednek. Nem kívánnám, hogy milliók tűnjenek el „alkotmányos” költségekre. Ennyire kevés ismeret birtokában pályázatról talán még nem is döntöttünk.

Kevésnek találom az információt. Harmonizálni kell a másik pályázatunkkal.

 

Frakciónk Püspökladány fejlődését támogatja, ha megnyerjük, mindent el fogunk követni, hogy a pénzek valóban oda kerüljenek, amilyen célokra szántuk.

 

1 óra 3’08”-től

d) Előterjesztés EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” pályázat benyújtására.
Mi az a helyszín ahol történne, részletesen?

Mit jelent, hogy tárgyi eszközök készíttetése, van-e lehetőség saját asztalosaink bevonására?

Ez a pályázat párhuzamos a TOP 7 pályázattal, de nincs előkészítve, nem tudunk eleget róla.
 

TAGADÁS - HAZUDÁS - CSALÁS

2014.04.27. Önkormányzati ülés II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/MT_Ok6U9LZI

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kérdések: Miért nincs jelzés arról, hogy mikor tárgyalt a GESZ intézményvezetőjével?

Vagy, hogy fogadta-e a szakértőt?                                                                                            

Miért nincs jelzés a Megyei Közgyűlésen részvételéről?                                                                              

Miért nem tudhattunk a menetrend egyeztetésről, amely hogyan lehetett Húsvét napján?  

A képviselő testület meg fogja ismerni a szakértői anyagot. De még vannak egyeztetések, ami alapján az előterjesztést a képviselő-testület elé tudjuk hozni… A Megyei Közgyűlésben titoktartási nyilatkozatot kellett aláírni. Nem kaptunk olyan fajta megkeresést, hogy melyik pályázatunk nyert. Települések közötti buszmenetrend egyeztetésen vegyék figyelembe a munkaidő kezdetét.   

Tárgyalt-e az Eü. Nonprofit Kft ügyvezetőjével a szemészeti szakellátó orvos leveléről?

A doktornő levelét egy hivatali levéllel együtt megküldtem az ügyvezetőnek és kértem, hogy folytassa le az egyeztetéseket és tájékoztasson annak eredményéről.

Április 21-én az egyik országos televíziónak miért nem nyilatkozott?

Debrecenben voltam a megyei rendőrnap megbeszélésén.

 

10’30” perctől:

Vélemények:

Ha hivatalos kapcsolatban nem volt a városvezető, akkor megszakadtak a kapcsolatok? Az elmúlt hetekben a kért dokumentumokat a GESZ-től nem kaptam meg, érdeklődésemre azt válaszolták: a GESZ vezetője nem tartózkodik a munkahelyén. Ez azt mutatja, hogy attól sokkal több baj van, mint amit a szakvéleményből megismerhettünk

Ugyanígy nem kaptam meg az információkat a Városüzemeltető Kft-től, a beszámoló kapcsán felmerült temető-biztonsági problémával kapcsolatban tett intézkedésekről. Ami velünk történik, arra a városvezető már érzéketlen, mert Önnek lett volna dolga abban a pillanatban az ügyvezetőt kérdőre vonni, hogy milyen intézkedéseket tett.

Vagy: az iménti verzióban Ön azt a levelet küldte el az Eü. Kft. ügyvezetőjének, amely levélnek a címzettje az ügyvezető volt. Most pótcselekvésekbe menekül, vagy mik ezek az eljárási hiányosságok? Nem beszélve erről a rengeteg utólag kiküldött napirendről

 

A képviselők megkereséseire azt gondolom, az intézményvezetők mindig megadják a felvilágosításokat. Hozzám ilyen megkeresés nem érkezett az elmúlt időszakban egyszer sem.

A polgármester az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója. Egy intézményvezetőnek nem az a feladata, hogy egész nap az intézményében üljön… A képviselő-testület a munkáltatója…

 

16’ 42”-től

3. Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

 

Humán Bizottság elnöke: Semmilyen probléma nincs a társaság körül…

Kérdések:

Milyen bevételből volt lehetőség pozitívvá tenni a cég eredményét?

Milyen cég végzi a gazdasági elszámolásokat?

Kötött-e személyes közreműködői szerződést a szemész szakorvossal?

 

Csökkentettük a költségeinket, nincs gazdasági igazgatónk, a cég szerződését megszüntettem. Ő volt az utolsó szolgáltató a régi érából, aki még itt maradt…

Szóban már megállapodtunk a doktornővel, hogy személyes közreműködői szerződést kötünk.

 

Melyik külső cég folytatja a gazdasági igazgatói tevékenységet? Semmilyen cég nem látja el. Nincsen ilyen szerződésünk.

 

Bizonyos kérdésekre nem adott választ a bizottsági ülésen: Milyen szolgáltatást végez a Novitax Kft?

A TVK 8,33%-os októberi csökkenése ellenére növekedés volt a sebészeten, vagy az urológián, de az átlag alatti csökkenés volt több szakellátásban.

Orvosaink megelégedéssel dolgoznak, nincs betöltetlen állás. A lakosság megelégedéssel éli meg.

 

Hány fős a kft?  19 vagy 20, statisztikai létszám: 21

 

Az Önkormányzat évről évre növekvő támogatást ad a Kft-nek.

Mennyi az épület üzemeltetési rezsiköltsége? Nem adott választ.

Hány védőnő dolgozik?  8 fő

Mit jelent a foglalkoztatás-egészségügynél szakdolgozó áll foglalkozatásban? 2 szakorvos

Ki a Karsai Mária?  A könyvelőnk.

 

A Kft-nk ügyvezetőjeként kötött-e szerződést a Szekmet Kft-vel, és mint a Szekmet Kft. igazgatója kötött-e szerződést bármely orvosunkkal? Nem gondolja-e, hogy ezeknek a szerződéseknek a megkötése összeférhetetlen az ügyvezetői beosztásával?

A TVK pontok forintosítása megtörténik, ennek nyilvántartását vezetni kell, ezt ki végzi a Kft-nél? Ennek a külső cégnek a nevét szeretném tudni.

 

Nem kötöttem szerződést a Szekmet Kft-vel, de úgy gondolnám, hogy ha ilyenre sor kerülne, azt nem nekem kellene igazából… megkötni. Aggályosnak tartanám. Az előző igazgató által megkötött szerződések továbbra is érvényben vannak. Én is ugyanúgy fizetem a bérleti díjat a Kft-nek.

A TVK elszámolást végző cégről… hadd konzultáljak már ügyvéd úrral, hogy mennyire adhatók ki ezek a szerződések, erről meg kell kérdeznünk a másik felet is, de amennyiben erre felhatalmazást kapok, semmilyen akadályát nem látom. de nem az a lényeg, hogy ki végzi a könyvelést, vagy az OEP-es számításokat, az a lényeg, hogy ezek rendben el legyenek végezve és a kft hatékonyan működjön, a közreműködő orvosok meg legyenek elégedve, … szívesen dolgozzanak nálunk, a betegek nagy megelégedésére…

Polgármester: A kérdést  - a képviselő úr részéről - tartsuk már függőben, amikor konzultált az ügyvéddel, vagy nem tudom kivel szeretne, térjünk már vissza erre.

 

Milyen viszonyban áll az intézmény dolgozóival és a betegeivel? Panaszkodnak, hogy nem tartja be a háziorvosi rendelési idejét. Nem megfelelő hangnemben beszél a betegekkel.

Elején tisztáztuk, most nem háziorvosként vagyok itt… A dolgozókat kell megkérdezni. Közösségi rendezvényeket tartunk.

 

Ki kötött szerződést a Szekmet Kft-vel, mióta Ön az Eü. Kft ügyvezetője is? Ki bírálta felül?

Ugyanazok a szerződések vannak érvényben, nem lettek megváltoztatva. Ha nem látnám el ezeket a feladatokat, akkor lennék felelőtlen. Mindig rendelkezésre állok. Az előző vezetéshez képest jobban végzem ezt a munkát.

 

Szeretném, ha megjelölne 3 olyan negatívumot, amivel mindenképpen foglalkozni kell…

Tüdőgondozó fejlesztése.

Eszközpark, ott a röntgent nem lehet tovább működtetni. Tüdőszűrés is az új géppel.

Várótermek fejlesztése, internet, wi-fi.

Informatika: Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér.

 

53’35”-től

Vélemények:

A bizottságban többször kérdeztem, választ nem kaptam. Alapvető adatokhoz  képviselőként hozzájuthatok. Ha felülvizsgált minden szerződést, akkor tudatni kellett volna a Testület felé, hogy van összeférhetetlen szerződése. Doktor úr nem tette meg, van Felügyelő Bizottságunk is, aki szintén nem tette meg. Kinek az aláírása szerepel ezeken a vitatott szerződéseken. Igazgatói munkájában akkora problémákat látok, hogy én ezt egy belső vizsgálat keretében tudnám elfogadni.

Polgármester: Hadd kérjem már igazgató urat, illetve a többi igazgatót is, hogy azért ezeket a kérdéseket válaszolják meg a képviselőknek.

 

Nem pontos, precíz kérések voltak, olyan mélységekben volt kíváncsi a személyekre, összegekre és a ….  válaszoltam konkrét kérdésekre is, mert olyan formában tette meg, ami adatvédelmi szempontból teljesen jogos. A kft szervezeti felépítését (organogram) le is tudom rajzolni.

Hogy a Szekmet kft-nek lenne szerződése valami belgyógyásszal… én nem tudok ilyenről, ezek teljes blődségek.

 

Ügyvezető úr két hónappal ezelőtt még lazán lehazugozott, pedig 1-2 évvel ezelőtti jegyzőkönyvek bizonyítják a konkrétan elhangzott összeget.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2015/2015_05_20.pdf

Bennünket folyamatosan tévedésbe ejtenek és tévedésben tartanak, ezek után, mint egy vizsgálóbíró kell kihúzni belőlük egyesével a válaszokat. Kikérem magamnak!

Képviselőtársunknak elfogultsága és érintettsége van a napirendhez, tegnap mégis szavazott.

Körbe támogatják egymást a hölgyek és urak, a polgármester meg hagyja, hogy ezek a dolgok így folyjanak. Mi az, hogy konzultáljon a jogi képviselőjével? A mi Felügyelő Bizottságunknak totális joga van, de soha nem számoltattuk még be, belső ellenőrzést kezdeményeztünk: leszavazták!

Nem fognak kiszolgáltatni adatokat? Mi bíztuk meg az ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottságot, ezért nekik beszámolási kötelezettségük van, minden kérdésre vonatkozóan.

A mi működésünk egyszerűen törvénytelen! A képviselő-testület oszlassa fel magát, és  mutasson példát a polgármester elsőnek!

Polgármester: Kikérem magamnak az igazgatók nevében! Demokrácia van, mindenkinek van véleménye. A képviselőknek joga van a betekintésre, de nem tudjuk, mik vannak azokban a szerződésekben, így annak következményei vannak. Ez teljesítve lesz.

Jegyző: Az összeférhetetlenségről törvény rendelkezik.


Tanácsnok: Az ügyvezetőnek feltett kérdésekre a válaszadás nem lehetőség, hanem kötelesség, legjobb tudása szerint és mindenkor! Egyetlen vezető sem engedjen meg senkivel szemben dehonesztáló hangot. Az lenne a kérésem, hogy tartsuk tiszteletben a Képviselő-testületet!

 

Alpolgármester: Minden esetben így volt, ahogy visszaemlékszem, hogy ügyvezető úr a kérdésekre mindig megfelelő választ adott akár testületi, akár bizottsági ülésen. Nem gondolnám azt, hogy kritikával illetném. A képviselőknek vannak betekintési jogai, de vannak elvárások is, hogy amit elfogadtunk fél éve, egy éve, három éve, ahhoz viszonyulva tegyünk fel kérdéseket, fogalmazzunk meg véleményeket…

 

Nem emlékszem, hogy mikor találkoztunk alpolgármester úrral a bizottságunk ülésein. Doktor úr azt szokta látogatni igen hanyag hozzáállással.

Ha jogász fog konzultálni jogásszal, akkor mi, mint Testület, álljunk fel és ballagjunk haza. Ahogy az egyértelmű kérdéseimet feltettem és mégsem kaptam rá választ, azt gondolom, azt kell mondani a lakosságnak, hogy nem tudjuk ellátni a feladatunkat.

Az ügyvezető úr folyamatosan nem teszi meg, egyszerűen eltitkol adatokat, ezt meg ő nem teheti meg!

 

Polgármester: Valóban egyetértek azzal, amit most elmondott! Korrektnek tartom, hogy adott rá időt az ügyvezető úrnak. Ha nem világos, akkor tisztázó kérdéseket kell feltenni. Egyértelmű kérdések voltak. Amik még nem kerültek válaszolásra, egyeztessék.

 

Személyesen beszéljünk róla, nem ez a megválaszolás plénuma, jöjjön el hozzám, adok időpontot.  Ne ragadjanak le ilyen kérdéseknél… Nagy szó a betegellátás folyamatossága.

 

A képviselő a város hangja, ezért teszi fel a kérdéseket. Ez a lakosságot erősen érintő ügy. A stíluson meghökkentem, próbáljunk meg olyan stílusban kommunikálni, amit elvárnak tőlünk. Közösen kell meghatározni a feladatokat. Szeretném, ha párbeszéd folyna, és nem csak egyszer egy évben.

 

A képviselőnek hivatalos plénumon kell kérdeznie és ott kell választ is kapnia. Ha az egyik felszólalásomat idézi, akkor a másikat miért nem? Jogom és kötelességem a kft működését minden tőlem telhető tudással a jogszabályoknak megfelelően ellenőrizni.

 

Nem tettem fel a kérdést, hogy ki a jogász. Azt nem tartom szerencsésnek ha ugyanaz, mint az Önkormányzaté.

 

Humán Bizottság elnöke: Az ügyvezető igazgató az utóbbi időkben már megjelenik a bizottsági ülésen, ha még nem is kaptunk mindenre megfelelő választ. Ezt az ellentétet amit tapasztaltunk, sajnálom, hogy volt néhány olyan lényeges kérdés, amit képviselő úr elmondott, lényeges, hogy kapjunk választ, ezeket még nem kaptuk meg, de bízom benne, hogy a jövőben, majd megkapjuk.

 

A beszámolót elfogadni az FB írásos jelentésével lehet, de még az ügyrendjét sem tűztük napirendre és nem fogadtuk el. Az FB jegyzőkönyve szerint: a szerződések egységes elvek szerint kötődnek, de megtudtuk, hogy most már két fajta van Az ügyvezető nem látja indokoltnak a szerződés felülvizsgálatát, majd a következő mondatban: sikerült új szerződést kötni…

Az egyik szakellátásban ki nem fizetett bérleti díj mind a mai napig húzódik. De semmilyen jelzés nincs arról, hogy a Pharmaház Patikával kapcsolatos összes problémával hol tartanak…

 

Polgármester: El kell hangzani a kérdéseknek és a véleményeknek. A Kft helyzete pozitív irányba mutat. Kell is olyan lehetőségeket találni, amivel jobbá tehetik a működést.

 

1 óra 31’15”-től
4. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról.
    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

Kérdések:

Lehetséges-e egy főállású biztonsági őr alkalmazása?

Nem tudom megígérni, de a felvetés jó.

3 évvel ezelőtt ezt vártam volna el Öntől ezt a kreatív ötletet, amikor javasoltam, hogy tekintse át az összes szerződést. Szeretném megtudni: mennyi a labor, a patika, az orvosügyelet, a sport és üzemorvosi bérleti díj? Ha ugyanazt a választ adja, hogy jogászával fog konzultálni, nem tudom elfogadni.

ÁFA jellegű könyvelés technikai hiba javításra került. Annyira gondolkozok az egyik kérdésen, hogy a másik kiesik… elnézést. Minden kérdésre válaszolok, csak olyan sok kérdést tesznek fel egyszerre… Az idézetről: a múlt ülésen elhangzott egy képviselőtől, hogy ő szégyellené magát, ha még 40 évesen tanulna…én az élethosszig tartó tanulással értek egyet. Ez az idézet erre volt válasz… lépjünk is túl ezen.

Polgármester: Mennyi a bérleti díj?

Az elvekről beszéltem és azt el is tudom mondani. Nem tudom, hogy kiadhatom-e ezeket az összegeket. Saját jogászunk nincsen, de konzultálni fogok…(???)

Ilyen jól működik a Patika, akkor ha elér egy árbevételt, akkor plusz bevétel fog származni ebből a Kft-nek… Nagyon jó szerződés: Együtt sírunk, együtt nevetünk… Utánakérdeztem, havi 20 milliós árbevétele van.

Nem vonzhat-e a Smart váróterem a városból olyanokat, akik nem a rendelésre mennek? Hogyan tudja majd kiszűrni?

Az internetre és telefonfeltöltésre gondoltam.

Az iménti kortesbeszéd után meg kell kérdezni: ki fizeti a révészt? Mert az ügyvezető úr a Patika érdekében érvel és nem a miénkben. Azt mondta, ügyvéd nélkül nem tud nyilatkozni, és erre egy olyan részletről beszélt a patika szerződéséből, ami az eredeti szerződésben is benne volt. Ez azt jelenti, hogy Ön meg sem nézte a régit, csak a bérleti összeget változtatta brutálisan lefelé. Milyen haszna van ebből az Önkormányzatunknak? A haszon csak a Patika tulajdonosnál jelenik meg. Azonnali vizsgálatot kell indítani az összes szerződés áttekintésére!

 

Milyen feladatot látnak el a közfoglalkoztatottak? Hogyan változtatja ez a rezsidíjakat?

A saját rendelőinket takarítják a közfoglalkoztatottak. A bérlőinknél általában a saját finanszírozású takarítónőink takarítanak…

1 óra 56’00”-től
Vélemények:

Az ügyvezető nem tartotta fontosnak a személyi szerződések felülvizsgálatát. Az Orvosügyelettel kapcsolatban többször nyilatkozta, hogy nem boldogul vele. A városvezető nem érzékeli ezt a többszöri „segélykiáltást”. Nem ismerjük a szerződéseket, így nem is ismerhetjük az „egységes elvek” szerint kialakult gyakorlatot. Ezt az ügyvezetőnek 2014. januárban kellett volna megtenni, de mégcsak tanulmányt sem vázolt, illetve nem terjesztett   a Képviselő-testület elé. Vagy törvénysértő állapotban van, vagy elcsalt információkat nemcsak a képviselő-testület elől, hanem bizonyos szakellátók elől is.

2007 óta tart ez az állapot, amikor Orbán Viktor kiadta az ukázt: el kell foglalni az oktatást, az egészségügyetA polgármester megvonta a szót.

 

Ha kérdése van, tegye fel az ügyvezetőnek, hogy milyen szándéka van az ügyelettel. Biztos válaszolni fog… Szeretném látni a hiányosságokat is, és hogyan próbál intézkedni. Egyszerre nem lehet megoldani mindent. Én nem loptam el egy fillért sem, Orbán Viktor nekem semmilyen utasítást nem adott.

A Felügyelő Bizottságon keresztül érjük el az ellenőrzést a cégnél.

2017.04.27. Önkormányzati ülés I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/_lnFAgyjFmc

 

Előrehozott napirend:

2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről,
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

    Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető

2017.03.30. Önkormányzati ülés IV. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/pHD1DCmmb4s

 

g) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum magasabb vezetői beosztására kiírt pályázatok elbírálására.
A Bíráló bizottság csatolt jelenléti ívéről miért maradt le egy aláírás?

A visszalépő pályázó úgy adta be a pályázatát, hogy a legfontosabb 5 éves gyakorlatát igazoló iratot nem csatolta. Hogyan létezik az, hogy 2 tagja a bizottságnak a leendő főnökét minősíti?

A pályázatok elbírálói nem mértek azonos mércével. Az objektív szempontoknak megfelelő pályázót szubjektíven is minősítették, (mert ismerik), a másik pályázót nem is ismerték.

15’10”-től

h) Előterjesztés I. számú tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének újbóli meghosszabbítására.
Történtek-e pozitív lépések az állás betöltésére?

Bár 14 millió Ft-ra felemelték a gyermekorvosok letelepedési támogatását, a nyíregyházi doktornő nem akar már 6 évre aláírni a szerződést.

A borús kilátások miatt nem lett volna szabad tárgyalnunk sem a háziorvosi óraszám csökkentéséről, de legalább a meghosszabbított határidőig nem lehetett volna dönteni.

20’10”-től

i) Előterjesztés a SZEKMETH Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására.

Hány háziorvos praktizál a Szekmeth kft-n belül? Egyedül vagyok, helyettesítő 3 kolléga.

A sportorvosi rendelés üdvözlendő, de nem csökkenhet a háziorvosi rendelési idő.

A működés átfedésekkel jár, az engedélyt megkérte-e?

Mire gondol képviselő úr?  Egy időben, csak egy helyen végezheti a rendelést.
Próbáltam követni, nem igazán értem, hogy mire gondol. Örömteli, hogy Püspökladányban sportorvosi rendelés nyílhat. Csütörtökön 12-16 óráig. Ebben az időben az én készenlétemet   a háziorvos kollégám fogja ellátni.

Nem ismerjük, hogy mennyi sportorvosi vizsgálatra kötelezett sportoló van, így nem tudható, hogy arányban áll-e a heti 4 óra rendelési idővel.

Nem fog menni a háziorvosi rendelésem rovására. Azért hoztam korábbra a kezdési időpontot, mert a ladányi emberek habitusa ezt igényli.

 

Aggályos a szerdai rendelési idő, mert szerdai napokon doktor úr nem szokott itt tartózkodni, neki más elfoglaltsága van, Debrecenben a Főnix Háziorvosi Ügyeleten dolgozik. Az előterjesztés nem tartalmazza, hogy a szerdai nap minden esetben helyettesítéssel fog történni. Próbáltam doktor úrtól megkérdezni, hogy ezután is így fog történni, de nem azt mondta, hogy itt leszek, hanem, hogy meg fogja oldani. A Szekmeth kft bennünket félrevezetett, a szerdai helyettesítésről tájékoztatni kellett volna a Testületet.

Nem jelenthetem ki, hogy melyik napon nem tudok itt lenni, nem rendszerszintű dolog.

A lakosságtól azt az információt halljuk, hogy szerdán doktor úrnál Ágika rendel. Ez nem az asszisztens feladata, nem nevezhetjük helyettesítésnek. Szerdánként a Humán bizottság ülésein sem szokott megjelenni az ügyvezető úr. Hogyan lehet valaki egyszerre háziorvos, üzemorvos, sportorvos és egyben a Kft ügyvezető igazgatója. Hogyan tud sajátmagával kötni szerződéseket. Tűrhetetlen, hogy 20 % „időkedvezményt” adunk, majd létrehozunk egy csomó összeférhetetlen jogviszonyt. Ezeket akkor tudja a törvényeknek megfelelően végezni, ha az ügyvezetői pozíciójáról lemond.

Furcsa dolgot mondok: tanulni kell. Sokat kell tanulni ahhoz, hogy az ember háziorvos legyen, az orvosi diplomát megszerezze, foglalkozás-egészségügyi szakvizsgát tegyen, nagyon sokat kell tanulni, hogy másoddiplomát szerezzen egészségügyi-menedzser szakon. Tudom, hogy ez furcsa képviselő úrnak, …és nagyon sokat kell tanulni, hogy az ember sportorvos legyen. Tanulni, tanulni és tanulni, lehet, hogy ez ismerős valahonnan képviselő úr… így lehet ez.

Mi lehet, hogy nem tanultunk sokat, sőt lehet, hogy keveset, bár én úgy gondolom, mindenki élete végéig tanul, de ha vannak köztünk fiatalok, akik élete elején azt mondja, hogy mennyit tanult, és erre büszke, hát én is büszke vagyok rá. De attól függetlenül nem kellene mosolyogni, nem kellene a tv nézők képébe vigyorogni, hanem azt tudomásul kellene venni, ahogy Ön is szokta mondani, ha eltéved a bizottsági ülésünkre, hogy első a beteg, a betegek

érdekeit kell képviselni, és ha már a szerződésnél nem azt képviseljük, hogy szerdán is a beteg a doktor úrral találkozhasson, aki magasan képzett szakember, hanem valaki mást talál a rendelőben, biztos, hogy kudarcélmény éri…. Amikor ilyeneket mond a Testület és a tv-nézők előtt, akkor ezeket a szavait előbb gondolja meg. …Sajnos néhány intézkedésére Önnek már nem vagyok büszke.

 

A praxisjog szabályozza a rendelési időt. A háziorvos 8 órában dolgozik, de elérhetőnek kell lennie, vagy biztosítani kell a megfelelő kompetenciával rendelkező helyettest. Ha a sportorvosi rendeléshez ez kell, hogy csökkentsünk belőle, én támogatom.

A képviselők között is vannak saját betegeim, minden megoldható…meg tudjuk beszélni.

 

Helyben rugalmasabban meg lehet tenni a sportorvosi vizsgálatokat.

Ragaszkodni kell hozzá, hogy minden körzetben lakó püspökladányi állampolgár egyformán részesedhessen a háziorvosi ellátásból. Amikor az ügyvezető urat kinevezték, üléstervben kértem, hogy számoljon be a szakorvosi szerződések felülvizsgálatáról, de ahelyett, már az első hetekben búvárkodni és síelni ment, tűrhetetlen, amit ügyvezetőként megtesz, vagy meg tehet. Ha megtehet, az városvezetői probléma, ha megtesz saját akaratából, hogy egy napot nincs itt, az nem ügyvezetés.

A sportorvosi rendelés is hozzájárulhat, hogy akár a negatív demográfiai jellemzők visszaforduljanak…a tendenciák javuljanak.

 

46’02”-től
j) Előterjesztés ajándékozásról.
Ingyenes vagy kedvezményes?  Ingyenes

Az Ifjúsági Háznál lesz elhelyezve, ott ahol már van alapozott beton?  Igen, ott.

Aggályos, hogy mindenről utólag döntünk, de előbb építünk.

 

50’30”-től
k) Beszámoló Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2016. évben végzett feladatairól.
    Előadó: Pusztainé Nádházi Ibolya igazgató
Hétfőn délután kaptuk meg a beszámolót. Nem tudom, hogy az Oktatási Bizottságnak volt-e ideje kedd délutánig, hogy megismerhesse, hogyan fogadhatták el? Egy nap alatt lehetetlen,  a Pénzügyi Bizottság ezért vette le napirendről.

Ha valaki megpróbált volna utána nézni, az időigényes. Nekem nem volt elegendő az idő, egy pontot emeltem ki, amire tegnap az intézményvezető nem volt hajlandó válaszolni.

A Sárrétudvari Önkormányzattal kötött szerződésben ki adott engedélyt ahhoz, hogy az intézményvezető milyen hatáskörében tett piaci áraktól eltérített kötelezvényt, hogy 4 hónapon keresztül 150 ft(/adag)os veszteséget vagyunk kénytelenek betudni (több milliós veszteség)?

A szerződés átlag összeget tartalmaz. Életkorhoz kötöttek a normák, ezért nem lehet összehasonlítani. Nem vendégétkezés volt, hanem segítség. Elfogadtuk Sárrétudvari normáját, megfelelt nekünk is. Ők kettő dolgozót rendelkezésünkre bocsájtottak, ez természetes, hogy az önköltségi árat csökkenteni fogja.

Alaposan átolvastam a beszámolót, igyekeztem minden olyan külső anyagot hozzá szerezni. Volt-e a 2016-os évben és jelenleg nagyobb összegű kifizetetlen számla?

Nem okozott-e problémákat az iskolákban, hogy a karbantartóknak kellett a „Kiskórházat” is építeni?

A mesterszakács alkalmazása változtatott-e az étkezésen, szükséges-e ilyen végzettség?

Hány embert és milyen képzésre iskolázott be a GESZ intézményi finanszírozásból?

Volt-e 2016-ban végkielégítéssel elbocsájtott dolgozó a GESZ-től?

 

Nagyban segített a közfoglalkoztatás az építésnél. Nem okozott fennakadást az iskoláknál.

Mesterszakács nem kötelező, kuriózum, de nem lehetetlen, hogy a következőkben anélkül nem lehet majd működni. Mesterszakácsot most képeztek úgymondom a következő 4-5 évben utoljára, ezért gondoltam beiskolázni. Feladatkörét behatárolni nem tudom. A receptúrája alapján végzik a főzést. Tökéletes laboreredményekre büszkék vagyunk.

Általában tanfolyamokra jelentkeznek a dolgozók. Kötelező a számviteli dolgozóknak  minden évben. 5 mérlegképes munkatársunk van.

2016. évben dolgozó nem távozott az intézményünkből, nem volt ilyen kifizetés.

 

A beszámolója nem is említi a belső ellenőrzést. Elhangzott, hogy egy független szakértői vizsgálat zajlik, erre mondtam, hogy majd akkor tárgyaljuk a beszámolót is. A Vendégebéd-szerződésnél a vagyonrendeletre hivatkozva magyarázta a lehetetlent.

Az alaptevékenység sérelme nélkül, és Önre nem az 1. pontja, vonatkozik, hanem a 2. pontja, a jegyző előzetes hozzájárulásával.

Az Önkormányzati Beszámolóval (Zárszámadással) együtt lesz a belsőellenőrzés is, ez fogja tartalmazni a GESZ gazdálkodására vonatkozó adatait.

 

A közel öt éves tanfolyamoknál szoktunk-e tanulmányi szerződést kötni, nem fordulhat elő, hogy az iskola elvégzése után angolosan távozhat a munkahelyéről?

5 éves szerződést még nem kötöttem egyetlen dolgozóval sem.

 

A beszámoló félrevezető, mert nem részletezi mindazt, amit itt indokként felhozott. Önhatalmú módon az alaptevékenység sérelmére kötött szerződést Sárrétudvarival, ennek nagyságrendje 5 millió Ft. A rendelet 2. pontja szerint max. 2 M Ft-ig lehetséges. A múlt hónapban teljes félretájékoztatást kaphattunk, mert nem lett volna joga az intézmény-vezetőnek, a jegyzőnek meg csak úgy, ha előterjeszti. A vagyon értékű jog értékesítéséről csak a Testület 2 MFt felett. Ennek a szerződésnek nincsenek meg a jogi alapjai.

Azt, hogy ezt a szerződést meg lehetett kötni, most már tudom, hogy novemberben elkészült az intézkedési terv, a belső ellenőrzés jelentés hatására, azt jelenti, hogy a város vezetője  (nem tudom milyen körben) 4 hónapig azon munkálkodott, hogyan lehet kiszervezni a szolgáltatásunk legbiztosabb kiegészítő elemét. Hogyha ezt visszavonták, akkor gyakorlatilag a tettenérés valósult meg. Önök itt elkövettek egy hűtlen kezelési folyamatot, és ezzel Önöknek el kell számolni.

Alaptevékenységet nem sértette, a Sárrétudvari is gyermekétkeztetés volt. Semmilyen 2 M Ft-os dologról nincsen szó, nem kell a jegyzőnek dönteni a szabad kapacitásokról. A Baptista Egyházzal, és a Segítő Kezekkel is kötöttünk. Jó lenne, ha képviselő úr nem vezetné félre a nézőket és a többi képviselőt sem.

Az amit mond, így nem igaz!

Egy hónappal ezelőtt ugyanilyen vehemens volt az intézményvezető és azóta már néhányszor megperdült a tengelye körül, a hazugságok hálójában vergődve,  nem gondolnám, hogy el kellett volna fogadni azt az állítást, hogy a belső ellenőrzés a vendégebéd kiszervezését indítványozta. erről egyetlen mondat sem szól benne. A félre akarom értelmezésnek itt a cáfolata: a megállapodást maguktól visszavonták. Olyan dolgot tettek, amitől utána rettentek meg.  … A belső ellenőrzési jelentés Kollégiumi konyhára vonatkozó 20. pontja szerint:

’… az étkezési térítési díjak befizetése, számlázása nem állt rendelkezésre a belső ellenőrzés számára.” Fordítsuk le: megtagadták, hogy az ellenőr betekinthessen a számlákba!

A belső ellenőr nem jelezte, nem kért azonnali intézkedést a jegyzőtől, hanem nagyon puha megfogalmazással leírta a lényeget: „ a kollégiumi konyhához senkinek semmi köze, mert így akarja a polgármester!” Ezt az eljárást kikérem magamnak! Itt hűtlen kezelés alapos gyanúja áll fenn és hivatali hatalommal visszaélés! Ez pedig az Ön részéről történik!

 

Úgy veszem észre, hogy képviselő úr nem hiszem, hogy csak polgármester asszony fele, hanem nekem is szegezi. Képviselő úr kérem. hallgasson engem is végig. Nem vagyok közszereplő., hogy elviseljem a, mocskolódásait, rágalmait,  ha arra kerül a sor, meg fogom tenni a szükséges lépéseket!

 

Miután a pénzügyi bizottság (visszavonó) határozatát meghozta, intézményvezető asszony nekem elhozta és bemutatta a belső ellenőrzési észrevételekre tett  intézkedési tervét. Ezért fogom támogatni ezt a beszámolót.

 

Ha Sárrétudvarinak több, mint 100 ft engedménnyel készítették az ételt, és még így is nyereséges volt, akkor a püspökladányi lakosoknak miért kell 100 ft-tal többet fizetni egy ebédért, mert ők sem élnek sokkal jobb körülmények között. Erre az időszakra az itteni lakosok is megérdemelték volna a kedvezményes ebédet.

 

Semmiféle kedvezményről nincsen szó. Ez nem nyereségorientált dolog, ez önköltség, a 100 Ft azért kedvezmény belőle, mert kettő dolgozót áttettek hozzánk dolgozni.

 

A polgármester: Ismét megsértette a SzMSz 28. § (3). pontját: a vitaszakaszban elhangzottakat összefoglalja és a vitát lezárja.”

 

1 óra 22’42”-től
l) Előterjesztés önkormányzat által alapított alapítványok  megszüntetéséről.
   Előadó: Dombi Imréné polgármester


1 óra 25’10”-től
m) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megszűnéséről.

Amikor a doktornő felkereste a polgármestert, csak áttételesen ismerjük mi történhetett.

Gyászkeretbe tehetjük az eredményt. Ha ennyi idő alatt nem tud megoldani egy súlyos problémát, de további engedményeket ad mindenfajta módokon, hogy további különbségek legyenek, akkor sajnálatos módon lesz oka a püspökladányiaknak elköltözni innen.  Ezt a szomorú kicsengést én nem szeretném, ezért bizakodásom csak abban lehet, hogy vagy megembereli magát a polgármester, intézkedik és megtesz mindent, vagy pedig beismeri összes eddig elkövetett lakosság elleni cselekedeteit és lemond.

 

1 óra 27’40 Polgármester: Képviselő úr én nem autóval járok, mint ön, aki nem mer kiszállni az autóból, kísérettel jár fogadóórára, én egy személyben szoktam tartani a fogadóórákat, én gyalog járok a városban … bármikor ki merek menni az utcára, … nagyon jó lenne, ha követné ezt a fajta hozzáállást, de egyébként nekem olyan információim vannak, hogy képviselő úr nagyon megbántotta doktornőt…

 

1 óra 28’53”-től

n) Előterjesztés a 21/2017. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat kiegészítéséről.

 

1 óra 29’56”-től

Kérdések:

A Tankerületi Központról január 5-én a Berettyóújfalui Önkormányzat már döntést hozott. Miért nem tudtunk erről a döntésről, vagy létezik, hogy polgármesterasszony sem tudott róla?

A Klik-től kellene megkérdeznünk…

 

Mikor nyithat a Bentlakásos Otthon?

Egy hónapon belül kezünkben lesz a jogerős engedély.

 

A Belső ellenőrzési jelentés 6. pontja szerint a Startmunkában termesztett féleségek nem kerültek az általános iskolai konyhákra. Ki hozta meg ezt a döntést, mivel indokolta, hogy koncentrálódjanak a Startmunka terményei a Kollégium felé?

Az összegzés megállapítja: a lehetséges pénzügyi veszteségek kockázata nagy. Azonnali intézkedések szükségesek. 4 éve eltűrik, hogy a GESZ így működik.

A város vezetője mikor veszi észre, hogy ez egy bűnszövetkezetben működés?

Megnézetjük és írásban fogunk válaszolni

 

1 óra 27”25”-től

Közérdekű bejelentések

A Keleti sornál kóbor kutyák veszélyeztetik az ott élőket, mikor lesz megoldás?

 

Megrendezésre kerül idén is a legszebb konyhakertek versenye.

Zöld hulladék elhelyezése a Közkév telephelyen lehetséges, de egyéb hulladékokkal nem.

 

Nem mondják meg, hogy ki a kutyák tulajdonosa, úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztesse a környezetet.

 

Szakmák éjszakája programot szervezünk a középiskolában.

 

A jelenlegi eszköz alkalmatlan a kutyák elaltatására. Egy új fegyver beszerzése szükséges.

 

A Püspökladányi Hírekben az önkormányzati ülésről egy szűk negyedoldalban számoltak be. A legfontosabb napirendnél történtekről nem. Az interneten több, mint 280-an nézték meg csak azt a részt, hogyan folyik nálunk a közétkeztetés gyalázása.

A berettyóújfalui Bíróságon folytatódott a hűtlen kezelési per, a szakértői jelentés megerősítette a vádirat állításait. A védők zárt tárgyalást kezdeményeztek, az ügyész és a bíró nem adott helyt a védelem kérésének. Indoklás: közérdek, közcél, közpénz, azt lopták el… Püspökladány Önkormányzata még mind a mai napig egyszer képviseltette megát a tárgyalásokon, tehát borzalmas érdek fűződik ahhoz, hogy Püspökladány lakossága ne tudjon arról mi zajlik.

 

Jegyző úr azt mondta nem kaptunk értesítést. Nem tudunk ezekről, amit képviselő úr elmond.

 

A Ladányi Hírekben arról írtam, ami napirend volt.

Megköszönöm kolléganőnk munkáját!

300 millió képzésre, de NULLA munkahelyteremtésre 2017.03.30. Önkormányzati ülés III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/n9dj1vjsYFc

 

6.    K ü l ö n f é l é k.
a) Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázat benyújtására.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kérdések:

Mikor alakult a konzorcium, mikor döntött önkormányzatunk, hogy belép a konzorciumba, és annak vezetője lesz?

A Nyelv-Kapocs Alapítványnak hol van a székhelye és hogyan kötődik a pályázat programpontjaihoz?

Polgármester: Most fogunk dönteni. A polgármesteri jelentésben többször is feltüntettem ezeket az egyeztetéseket. A Nyelv-Kapocs Alapítványról ugyanezt fogalmaztam meg. Az Alapítvány rendelkezik azokkal a mutatókkal, amik a pályázathoz szükségesek, le tudja bonyolítani a képzéseket.

Van-e konkrétum, hogy mit tudunk ebből a pályázatból kihozni?
Szociális, közművelődési és egészségügyi képzések. Szűrőprogramok, eszközök vásárlása. Első körben a Ravatalozó felújítására gondoltunk, de ezt nem támogatták. Most a Haladás utcai (Zárda) épület felújítását tervezzük. 300 főből 189 fő képzése Püspökladányban lesz.

Hol van a Nyelv-Kapocs Alapítvány székhelye?

Vannak negatív tapasztalatok korábbi képzésekről. Most megint nem abba fog torkollni?

Polgármester: Erre most nem tudok hirtelen választ adni, de a kollégák szünetben tájékoztatják képviselő urat.

Kiket neveznek hátrányos helyzetűeknek?

Ha a polgármester nem ismeri, akkor ki ülteti ide a nyakunkra ezt az alapítványt?

Kísérteties hasonlóság van korábbi rosszemlékű programokhoz, a választási kampány részeként kezeli a kormány.

Polgármester: Nem paktumról van szó. Az ellenvetéseket meg lehet fogalmazni. (A kérdésre nem válaszolt.)

Milyen szerepe van a szociális irodának, és a testületnek? Kinek van szerepe abban, hogy kik vehetnek részt a képzési programban?

Polgármester: Nem a szociális iroda feladata. A Munkaügyi Központon keresztül történik.

 

32’05”-től
b) Előterjesztés EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat benyújtására.

36’00”-től

c) Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat benyújtására.

37’00”-től

d) Előterjesztés a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.
 

38’18”-től
e) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
Kérdések:

Hogyan szerepelhet az SzMSz-ben olyan tevékenység, amit Alapító Okirat nem tartalmaz?

Miért nem egyformán kapják meg a képviselők a kért dokumentumokat? Félre voltunk vezetve.

Intézményvezető: „Mind az Alapító okirat, és mind az SzMSz tartalmának és annak minden egyes elemét tartalmazza az én szervezeti és működési szabályzatom, valamint a különböző vonatkozó jogszabályok, mint pl. AHT, hogy melyiknek mit kell tartalmaznia.    Az Alapító Okiratban nem feltétlenül kell minden egyes tevékenységet szerepeltetni, az SzMSz ennél jóval részletesebb…”  (Őrzés) „…ezelőtt is volt, magával a karbantartással, portás tevékenység az általános iskolákban. Én speciálisan őrzésvédelemnek neveztem el azért, hiszen nekünk nem portai szolgálatot kellett teljesíteni, hanem gyakorlatilag egy egészen más jellegű feladatunk volt.”

Egy hónappal ezelőtt ideiglenes tevékenységről beszélt. Az intézményvezető vagy nem tudja, vagy semmibe veszi a rábízott feladatkört, a bizalom meg elfogy.

Intézményvezető: „Én tudom, hogy mi az, amit leírok, és mi az, amit elvégzek.” 2015. augusztustól a Bentlakásos otthonnál „mindenféleképpen rá kellett ültetni 4 olyan dolgozót, akik az őrzés védelmével fogunk…eöö… őrzésvédelemmel fogok megbízni az objektum őrzését illetően.”  „Azt, hogy ezt a 4 dolgozót a közfoglalkoztatásból kiemeltük, ez nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy állandó státuszt töltöttünk be az intézménybe velük, ez egy átmeneti feladatellátáshoz kapcsolódott és addig tartott a szerződésük, ameddig a feladat szólt.

 

SZMSZ 6. oldalon: az igazgató minden feladatot felügyel egyszemélyi felelős vezetőként.

Van-e helyettes? Távollétében hogyan történik a problémák orvoslása? Ki ellenőrzi a vezetőt?

Van-e és hol találhatók a belső szabályozók? Ki most a gazdasági csoportvezető?

 

A vendég-étkeztetés és a vendéglátás hogyan válik ketté, miben más?

A megkötött szerződést az SzMSz milyen módon befolyásolja?

Kinek a hatáskörébe tartozik ezeknek a felülvizsgálata?

Intézményvezető: „A különbség abban van, hogy a vendéglátásba tartozik a vendég-étkeztetés is. Magában foglalja ezen kívül a rendezvény étkeztetést, és minden olyan külső szervezetnek végzett nem alaptevékenységi körben végzett étkeztetési formát, amit a jogszabály ide sorol be.”… „Gyakorlatilag nem feltétlenül kell kötni szerződést egyébként vendégétkeztetésre az intézményünkben, addig, amíg a kapacitások tartanak...”

 

Mi az intézmény gazdálkodási formája? Folytatott eddig gazdálkodási tevékenységet?

 

Intézményvezető: „Elméletileg nem folytatott, attól függ, hogy hogyan nézzük… Erre a kérdésre majd a belső ellenőrzés utóellenőrzéseinek lezárása után tudok válaszolni.” AHT szerint vállalkozási tevékenységet az Alapító Okiratban szerepeltetni nem kell.

 

A vendégétkeztetést ugyanaz a cég végzi, mint a múlt hónapban?

A vonatkozó szerződést intézményünk megszüntette. Egy vizsgálat folyik, a lezárását követően - gondolom, hogy a tájékoztatás meg fog történni.

 

A miért kellett a szerződést megszüntetni a vizsgálat lezárulta előtt?

Ne haragudjon, majd ha a vizsgálat lezárul, „az tartalmazni fogja ennek az okát is.”

 

Készített-e intézkedési tervet az intézményvezető a belső ellenőrzés megállapításai után?

Polgármester: Intézkedési tervet kell készíteni. …Teljesen egyetértek Önnel…

 

Intézményvezető: Intézkedési tervet elkészítettem, képviselő úr. Tegnap, amikor a pénzügyi bizottsági ülésen hangos szóval elmondta, utána, miután az történt, ami történt, én később behoztam, és odaadtam az intézkedési tervnek azt a példányát, amit egyébként el is küldtem. (Mikor?)  November 18-a képviselő úr!.... Ugye?...

Képviselő úr nem beszélgetünk, én szeretnék egy választ adni, az Ön által feltárt, egyébként nem a működési szabályzathoz tartozó dologgal kapcsolatban…

Jegyző: A törvény szerint a Zárszámadással egyidejűleg köteles beterjeszteni a polgármester áprilisban. Senki nem kötelezhet rá minket, hogy legyen januárban vagy februárban. Ennek megvan a sorrendisége.

1 óra 1’12”-nél a polgármester megvonta a szót, szerinte a képviselő eltért a napirendtől.

Jegyző: Lesz egy utóellenőrzés, amely ezeket valóban vizsgálni fogja.

 

SzMSz sértő tevékenység a Startmunkaprogramból származó termények értékesítése.

1 h 03’55”-től
f) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
A milliós támogatású sportegyesületek teljesítményének számonkérése évek óta elmaradt.

1 h 15’30”-től: A nyugdíjba vonuló köztisztviselő búcsúköszöntése.
 

1 h 18’45”-től: Nem vagyok elégedett én sem, sem a focival sem a kézilabdával.

Tűzoltóság és Városüzemeltető Kft. beszámolói 2017.03.30. Önkormányzati ülés II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/pT56dd2yr8k

 

Később érkezett meg az előadó…

2. Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról.
    Előadó: Karacs Károly tű. őrnagy, városi tűzoltóparancsnok

 

 18’05”-től

4. Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

Kérdések:

Milyen megoldás van a kóbor kutyák ártalmatlanítására?

A síkosság-mentesítés külső segítség bevonásával lehetséges-e?

A közmunka programon belül lehetne-e virágpalántákat előállítani?

A strandprogramokra milyen vendégeket hívnak, ki dönti el?

A Sportcsarnoknál a napelemek teljes termelését mikortól lehet felhasználni?

A bárándi temető vállalkozási tevékenysége évek óta miért veszteséges?

A Felügyelő Bizottság miért nem jelezte a tulajdonos felé?

A FB ügyrendje szerint jelentést kell tennie, miért nem kaptuk meg?

Miért nem akarják érteni a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit?

 

A Sportcsarnoknál kiegészítésül elektromos fűtést lehetne-e beépíteni?

A kihelyezett virágtartókban lévő virágokat szokták-e locsolni?

 

A Felügyelő Bizottság elnöke kijelentette, hogy ők megkérdezik a Hivatalt, illetve a Jegyző urat, hogy mit vizsgáljanak a Kft-nél. Van-e ezekről dokumentáció?

Nem válaszoltak a bárándi temető veszteségével kapcsolatos kérdésre.

Tudják-e a képviselők, hogy tízszeres kapacitása van a gázmotoroknak a fürdőben, mint a napelemeknek a sportcsarnoknál, és mi miért nem a gázmotorok termelésének bővítésén gondolkodunk?

A kóbor kutyák általi veszélyeztetést megszüntetni úgy is lehet, hogy csoportvezetőként is közmunkást foglalkoztatva bért takaríthatnánk meg, és abból új fegyvert is lehet vásárolni.

Mitől kerül 300 ezer Ft-be egy bárándi temetés költsége?

Mitől növekedett meg a távhő szolgáltatáson a bérköltség, és az miért a háromszorosa a Kft fizikai dolgozóinak bérének?

 

A Távhő nyereség túlnyomó részét a kommunális ágazat vesztesége viszi el.

 

Polgármester:  a napirend végén megsértette a SzMSz 28. § (3). pontját: a vitaszakaszban elhangzottakat összefoglalja és a vitát lezárja.”  Nem volt összefoglalás


57’ 10”-től
5. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.  2017. évi üzleti tervének elfogadásáról.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

Kérdések:

Ha a polgármester a gázmotor bevételéből akarja finanszíroztatni a csókosait, azt ki kérem magamnak! A polgármester elvégzi-e a rá bízott ellenőrzéseket, mikor számol be a két ülés-szak között hozott intézkedéseiről? Mert soha be nem számolt arról, hogy miért kellett ezt a feladatkört egyáltalán a GESz-nél elindítani és most miért kellett átcsoportosítani a Kft-hez?

Mindkét tevékenység jelentős kihatással van az üzleti tervre.

1 óra 03 perctől:

A polgármester személyeskedés felé terelte a szót. A kérdésekre nem válaszolt.

 

Milyen következő lépést kellene tenni a fürdőfejlesztés ügyében?

Mennyibe kerülne a sátor és az új medence?

Mit vállal fel a fejlesztésből a képviselő-testület?

A vásártéri játszótéren hiányzó játékelemet mikor pótolják?

 

A Felügyelő bizottság elnöke hogyan vette a bátorságot, hogy nem kompetenciakörébe tartozó dologról fejezi ki reményét és végrehajthatónak minősíti az üzleti tervet, amelyben 150 millió Ft-os hitel felvétel szerepel?

A Kft árbevétele évek óta süllyed ezért, mint egy léghajóból, ki kell dobni a nagyszámú homokzsákot. A Kft így nem hitelképes.

Túrkevén 220 millió Ft-ból 1500 m2-es fedett csarnokot építettek 6 db medencével.

Miért akarunk mi egyetlen külső medencét építeni 100 millióból?

Az úszómedence sátor erőltetése 20 évvel vetheti vissza a fürdőfejlesztést.

Fedett csarnok kell, úszó és családi medencékkel, 365 napos használatra.

 

A fürdőfejlesztést az elmúlt 10 év óta is támogatom. A hitelhez vizsgálják az üzleti tervet. Hogy milyen módon valósulhatna meg, az már többünk között vitatható lehet, hiszen nem látjuk egyformán a dolgot. Most jelent meg olyan pályázat, amely kedvező hitelfeltételű.

 

Egyetértek azzal, hogy átgondolandó a fürdőfejlesztésnek egyik-másik része. Azt is látom, hogy talán van annak az alagútnak a végén pénz. Ezért fogom támogatni.

 

Egy hosszú távú beruházási hitelt mindenképpen gazdaságossá lehet tenni, ha kamatmentes.

 

Ha a rábízott vagyonnal megfelelően bánik a Kft, akkor teljesülhet a terv.

 

Polgármester 27 másodpercig mellébeszél: "…a képviselő testület elfogadja - nem fogadja…"

Ismét megsértette a SzMSz 28. § (3). pontját: a vitaszakaszban elhangzottakat összefoglalja és a vitát lezárja.”

 

 

"...ezután sem gondolom, hogy ilyenről tájékoztassam a képviselőtestületet!"

2017.03.30. Önkormányzati ülés I. rész

 

Video megnézhető:

youtu.be/Pv1DJoJa_lI

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

19’30” Kérdések:

A Városok, falvak szövetségének közgyűlésén miről volt szó?

G. Nagy Iliánnal, Maczó Ágnessel és Bodó Sándorral miről egyeztettek?

Van-e lehetőség, hogy városunkban is pluszforrásokhoz juthasson a járóbeteg szakellátás?

Milyen helyszínen és milyen kapacitású napelem parkot kíván telepíteni az MVM?

A soron kívüli ülésen a Katolikus Egyház képviselője által megfogalmazott javaslatok teljesítése milyen ütemterv szerint halad?

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_03_02.pdf

Miért nem kapott meghívást minden képviselő a tavaszi bejárásra?

Miért csattognak ismét az aknafedelek a felújított 42. főúton?

A meghívásokat részletezi a jelentés, de nem tartalmazza a GESZ és az Egészségügyi Kft. vezetőjével folytatott egyeztetéseket, vagy miért gondolja, hogy nem volt rá szükség?

34’50”

A polgármester kijelentette: Azokat szerepeltetem a jelentésben, ami azt gondolom, hogy fontos

 

ezután sem gondolom, hogy ilyenről tájékoztassam a képviselőtestületet!!!

 

A polgármester ezzel megszegte a 2011. évi CLXXXIX. Önkormányzati törvényt!

68.§

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

 

Miről tárgyalt a megyei OTP igazgató-helyettesével?

 

Vélemények:

41'23"

A polgármester sokkal fontosabbnak tartja a jelentéseiben a programajánlóit ismertetni, hogy hova kap meghívást..., mint elmondani, hogy milyenfajta ... problémákon kell úrrá lenni hamarosan. Ha ezt nem tartja fontosnak, ha úgy gondolja, hogy ezeket el lehet hallgatni... ne tegyen úgy, hogy nem értesült róla. Ön ezeket a problémákat tudja, 10 éve tudja, mert úgy alakították ki az egészségügyi kft működését, hogy folyamatos legyen az elszívás, és ennek előbb-utóbb agyelszívás következménye is lesz, mert az orvosok elmmennek oda, ahol nem zsigerelik ki őket.

42'40"

A polgármester nem válaszol, helyette mellébeszél, rágalmaz, személyeskedik!

Részletek:  www.ladanyholnap.hu/becsuletemre-fogadom/

44’50”

Ha az alpolgármesterekkel (és a tanácsnokkal) folytatott rendszeres egyeztetések szerepelnek, az a kérdés, hogy más vezetőké - amiről nem tudhat mindenki - miért nem került a beszámolóba?

A polgármester zavartan kijelentette: a képviselő úr nem tett fel nekem ilyen kérdést…
 

51’30”-től
3. Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető 2016. évi üzemeltetéséről.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

Kérdések:

Mikortól van biztonsági szolgálat a temetőben és a kamerák?

Mikor folytatódik a sírokra veszélyes fák kivágása?

Milyen esemény indokolta a biztonsági szolgálat bevezetését, illetve mi a feladatuk?

Református sírok, illetve urnafalak megfelelő mennyiségben állnak-e rendelkezésre?

A keskeny sírkiosztás miatt a fűnyírás nem megoldott, kerestek-e erre megoldást?

1 óra 0’ 15”-től

Ügyvezető: A városban is lehet tapasztalni: a vandalizmus jelen van mindenütt! A temetőben is folyamatosan történnek ilyenek, régebben is volt ebből probléma.

Amikor jeleztük, hogy bezárjuk a kaput, akkor azonnal fenyegették a kollégáinkat: a kapu felgyújtásra kerül

1 óra 5’38”-től

A kegyeleti termékek főképpen a koporsós temetésekhez kapcsolódnak-e?

Tudnak-e róla, hogy a konkurencia új telephelyet alakít ki, tesznek-e lépéseket?

A belső utak építéséhez kell-e építési engedély?

Hova tartoznak az őrök, milyen státuszban? Miért kaptunk mi ilyen létszámadatokat?

Hogyan lehet eltérő metodika szerint készíteni a beszámolót az előző évekhez képest?

A csökkenő halálozási tendencia folyamatosan veszteséges tevékenységet jelezhet?

 

Hiányolom a felügyelő bizottság elnökét, akinek most sem lehet kérdéseket feltenni.

Nem a képviselőket, hanem a lakosságot kell tájékoztatni.

Ügyvezető: Nincs információm az FB elnökről.

 

Lehet-e valamilyen formában a külső szolgáltatótól díjat beszedni?

Valamilyen támogatást nyújtanak-e a polgári szertartást végzők?

 

1 óra 17’20” Vélemények:

A köztulajdon védelmében az ügyvezető évek óta nem intézkedett, csak 2016. novembertől. Miért csak munkaidőben történik az őrzés, amikor az este-éjszaka veszélyesebb. Miért kell most már a sportpályát is és a Polgármesteri Hivatalt is őrizni.

Az elvándorlók számáról nincs pontos adat, de a temetéscsökkenésnek ez is oka.

 

Az őrök elől tartózkodnak, nem a sírok között, ugyanígy a PM Hivatalban is. Már régen elő kellett volna írni a tennivalókat. Ezt a feladatot nem jól végzik.

 

Nem mondhatom, hogy elégedett vagyok a temető helyzetével… mert vannak hiányok. Az őrzés-védés kell, de akkor tessék bemenni a temető területére. Nem jeleznek problémát a lakosok…

 

Milyen egyéb szolgáltatást lehetne bevinni a temető területére. Én találkoztam az őrökkel, lehet, hogy egyedi eset…

 

Ha egy objektumot 24 órában kell óvni a behatásoktól, akkor azt 8 órában nem lehet! Ha a GESZ-nél szükséges volt, akkor a Kft-nél is ugyanúgy igaz lett volna. Mindig ott van közbiztonsági probléma, ahol néhány embert el kell dugni és főleg vezetőjüknek biztosítani kell a bérét.

A temetések száma 20 %-kal, az üzemeltetés árbevétele 27 %-kal, a szolgáltatások árbevétele „csak” 17 %-kal csökkent, akkor miért a szolgáltatásokért panaszkodnak?

 

Jónéhány közmunkást ki lehetne őrnek képezni, mert akkor tudnánk nekik munkát adni, és nem azon vekengenének a munkavezetők, hogy milyen munkát adjanak a dolgozóknak…

Püspökladányban az elmúlt 30 napban 30 helyre törtek be

 

Ha van őr, az már elrettenheti a rossz szándékot…

 

A temető kerítése elég jelentős részben hiányzik.

 

A biztonsági szolgálatnál lesz olyan dolog, amivel kapcsolatban ezirányban fog tudni lépni…

 

Polgármester: Képviselőtársaim mindent elmondtak… De van még egy dolog: a hulladékszállítással kapcsolatban gyors intézkedés történt, köszönöm.

Püspökladány Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

2017. március 30. (csütörtök) 9.00 óra
 

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról.
    Előadó: Karacs Károly tű. őrnagy, városi tűzoltóparancsnok

3. Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető 2016. évi üzemeltetéséről.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

4. Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

5. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

6.    K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázat benyújtására.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

b) Előterjesztés EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást
    segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat benyújtására.


c) Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és
    szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat benyújtására.


d) Előterjesztés a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.

e) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

f) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

g) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum magasabb vezetői beosztására kiírt pályázatok elbírálására.

h) Előterjesztés I. számú tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének újbóli meghosszabbítására.

i) Előterjesztés a SZEKMETH Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására.

j) Előterjesztés ajándékozásról.

k) Beszámoló Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 2016. évben végzett feladatairól.
    Előadó: Pusztainé Nádházi Ibolya igazgató

l) Előterjesztés önkormányzat által alapított alapítványok  megszüntetéséről.
   Előadó: Dombi Imréné polgármester

m) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megszűnéséről.

n) Előterjesztés a 21/2017. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat kiegészítéséről.

 

2017.02.23. Önkormányzati ülés vége sem volt örömünnep

 

Video megtekinthető:

youtu.be/JpNrkgdRxcU

 

d) Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.
01’ 25”-től
e) Előterjesztés közművelődési megállapodás kötéséről.
15’ 40”-től
f)  Előterjesztés ASP rendszerhez történő csatlakozásról.
16’ 30”-től
g) Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának meghatározásáról.
17’ 30”-től
h) Előterjesztés a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről.
19’ 33”-től
i) Előterjesztés az iparűzési adómentesség bevezetéséről.
32’ 44”-től
j) Képviselők előterjesztése.
 Az Egészségügyi KFt. belső ellenőrzéséről  Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

Dr. Komoróczy Károly ügyvezető: Ficzere Andrea dr. volt az ügyvezető, amikor át lettek átdolgozva a szerződések és azóta is mindenki megelégedésére így funkcionál. Én az akkori elvekhez nem nyúltam hozzá, semmiben nem változtattam az elveken. Ez akkor minden orvos által el lett fogadva. Akik ezután jöttek a kft-hez, azokon én aláírásom szerepel, mert akkor már én voltam az ügyvezető.

Polgármester: Kétfajta dologról beszélünk. Amikor Ficzere dr. előtt is volt egy igazgató, a szakorvosok akkor kerestek. A szerződések felülvizsgálata óta engem nem kerestek. Vállalom. Kijelentő módban tudom mondani.

 

Balázs Sándor képviselő: A Felügyelő Bizottság jelentései ebben ezügyben fellelhetőek-e?

 

Ügyvezető: Igaz, hogy az Önkormányzat nem támogatta a szakorvosokat, de a Kormány igen, 2016. októberétől mindenkinek a finanszírozása 10 %-kal megemelkedett. Annyival több a költségük, ha valaki nem becsülte meg az ápolónőjét kellőképpen. Nincsenek üres státuszok.

 

Kincses László képviselő: Hogy lehetnek érvényben olyan szerződések, amelyeknek az alapja törvénysértő?

 

Balázs Sándor képviselő: A Bírósági ítélet miatti kártérítésről Felügyelő Bizottsági jelentést nem ismer a Testület. Megint az irányba megyünk, hogy ezeket a dolgokat nem akarjuk tisztába tenni.  Ha Ficzere doktornő idején kötötték a szerződéseket, a múlt hónapban mást tetszett mondani.

Ügyvezető: Most, hogy belegondoltam, Dr. Hegedűs Melinda annak megfelelően dolgozta át.  Megnéztem, és én is jónak találtam. Egyenlő arányban viselje a költségeket minden szerződött partner. Illetve mindig el szoktam mondani, hogy az Orvosügyelet az, amivel egyedül nem boldogulok. A Patika és a Büfé sokkal többet fizet… ők nem arányosan.

 

Kincses László képviselő: Ma reggel került be a Felügyelő Bizottság ügyrendje a Jegyző úrhoz. 6 év mulasztás. Ezalatt nem kapott a Testület semmilyen jelentést a Bizottságtól. A hanyagságot a polgármesternek kellett volna felszámolni, helyette védőhálót alakított ki a Kft-köré úgy, hogy a Felügyelő Bizottság lehetőleg béna kacsa legyen. Átfogó ellenőrzést kell tartani, amely megállapíthatja a hibákat, mulasztásokat és a felelősséget is.

 

Polgármester: Nekem nem ez a véleményem, a lakosság hallja, hogy Ön miket mondott.

Kincses László képviselő: A szakellátásban a rendelők alapterülete 24-48 m2 között van, és ehhez nagyságrendi 300 ezer ft bérleti díjat és rezsit fizetnek. Ezért Budapesten lehet orvosi rendelőt bérelni. Azt már egyszer igazgató úr elismerte, hogy amikor belépett jogkörébe a Patika szerződését 290 e Ft-ról 50 e ft-ra csökkentett le. 

                                                      Ezzel már több, mint 5 milliós kárt okozott a Kft-nek, mert úgy döntött, hogy egy teljesen felesleges szolgáltatást kedvező áron biztosít. Szerintem az ügyvezető kinevezésének előfeltétele volt, hogy megteszi azt, amit majd tőle kérnek. Hogy ez zsarolás vagy vesztegetés útján jött létre, majd vizsgálja ki, akinek ki kell. Nincsenek előtanulmányok, hogy igaz, vagy nem igaz a bérleti dij mértéke, erről nincs a Felügyelő Bizottságnak jelentése, hogy veszélyezteti a Kft-működését.

 

Polgármester: Felháborító, minősíthetetlen. Teljes mértékben visszautasítom.

 

Ügyvezető: Képviselő úr hazudik, én ezt vállalom. Nem mond igazat, pedig tudja, vagy valamilyen betegségben szenved és a memóriája nem jó. Ön is tudja, hogy a Patika az 50 ezer Ft-ot a rezsin felül fizeti. 200 ezer akárhány Ft-ot. Azért ennyit, mert így tudtunk megállapodni, így tudtuk biztosítani, hogy az a helyiség ki legyen adva. Meghatározhattam volna 500 ezres díjat, de akkor a helyiség ott állna üresen és akkor okoznék veszteséget. Nettó 50 ezer Ft-os haszna van ezen a Kft-nek és megfizetik az ezzel kapcsolatos minden költségüket. Ezt képviselő úrnak tudnia kell, legyen szives ne mondjon valótlanságokat és ne próbáljon engem rossz színben feltüntetni, ezt kikérem magamnak.

 

Polgármester: Pályáztatás útján választottuk ki az igazgatót, sértő, amit mond, visszautasítom.

 

Balázs Sándor képviselő: A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Testület nem fogadta el. Mindkét kft-nél azonos hiányosságok vannak. Az ellentmondást fel kell oldani, az Állami Számvevőszék megállapításai szerint. Az FB miért nem kereste az Önkormányzatot, hogy itt is tisztázni kell.

Jegyző: Az EÜ Kft. FB ügyrendjét márciusban tárgyaljuk.

59’ 02”-től.

Előterjesztés székhelyhasználati bejezéshez tulajdonosi hozzájárulásról

1 óra 00’ 45”-től

Előterjesztés megállapodás és vagyonkezelési szerződés mellékleteiről

Kincses László képviselő: A létszámadatok nem egyeznek a Klebelsbergnek átadott és a GESZ vezető által közölt személyeknél.

Petőné Papp Margit tanácsnok: A vagyonátadás miatt volt szükséges az előző napirendi pontnál az egyesület székhelyváltoztatásról döntést hozni…

Balázs Sándor képviselő: Ezt az előző előterjesztésben kellett volna leírni. Ez így utólagos beismerés.

Kincses László képviselő: A Kálvin téri iskolának nincs meg a Hivatalban az alaprajza. Ez a rezsiköltségek arányainak tisztázásánál probléma lehet. Közösen kell felméretni.

Polgármester: Elfogadom azt, amit a képviselő úr mond, de 600 szék hiányáról nincs információnk. Ha 600 szék hiányozna, akkor a gyerekek nem tudnának leülni…

 

1 óra 10’ 50”-től

Képviselői kérdések

1. A HACS pályázatról van-e új információ?

2. Az Aranykukorica Kft székhelye még itt van a PM Hivatalban?

3. Januárban a polgármester elszabotálta az utolsó két napirendet és ez a jegyzőkönyvben nem található meg.

Jegyző: Valóban, a hangzavar miatt nem volt teljesen érthető, pótolni fogjuk. Ha a tisztelt képviselő testület úgy követné az ülést, akkor hallható lett volna…

1 óra 14’ 20”-től

Közérdekű bejelentések

Kincses László képviselő: Az Önkormányzati ülések dokumentumainak ügykezelését

jegyző úr úgy módosítsa, hogy a testületi jegyzőkönyv szerkeszthető változatban lehessen elérhető. A Polgármesteri Hivatal Szabályzat a közérdekű adatokról és az Önkormányzati SzMSz ellentmondásban van. Tavaly kezdeményeztük az SzMSz módosítását, de a többség leszavazta. Márciusban kerüljön a Testület elé.

Jegyző: Ne keverjük össze az állampolgárt és a képviselőt. Az adatokat a képviselő állampolgári jogon kéri. Felülvizsgálatra fog sor kerülni.

Tisztség és tisztesség: törvénysértő működés a Városüzemeltető Kft-nél

Önkormányzati ülés 2017.02.23.

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/Wb0OH4ZekJQ

 

c) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről.

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendjét nem terjesztette az Önkormányzat elé, a képviselők nem fogadták el. 4 éve már törvénytelenül működtek, éves jelentéseiket nem készítették el, de legalábbis nem nyújtották be a Képviselő-testületnek. A városvezetés 4 év múlva, utólag fogadtatta el az ügyrendet.

 

Megdöbbentő nyilatkozatok a Város Jegyzőjétől, Felügyelő Bizottság elnökétől, a Kft ügyvezetőjétől és a Kft jogi képviselőjétől.

"Mindaz a felvetés amit képviselő úr mond, az én megítélésem szerint jogilag helytelen..."  "Az a kérdéskör ami Önök előtt szerepel, az a jövőre nézve hatályos ügyrendként fog funkcionálni...akkor leváltja lényegében a régit, tehát jogellenes bizottsági működésről nem beszélhetünk..."

Idézet az Állami Számvevőszék jelentéséből:

www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16192.pdf?ctid=762

Az ÁSZ jelentés 41. oldalán olvashatóak az ügyvezető észrevételei, kifogásai. A Felügyelő Bizottság ügyrendjéről szóló megállapítást nem kifogásolta, tehát a Kft. jogi képviselőjével nem egyeztetett álláspontot képviselt.

 

Az Állami Számvevőszék jelentése a mérvadó, nem a jogi képviselő magyarázkodása.

A város vezetőinek személyes jó viszonyra hivatkozása nem mentesíti őket a kötelezettség-mulasztás alól.

A polgármester az ÁSZ által megállapított törvénysértést nem tartja szabálytalanságnak, mégis előterjesztést tett a megszüntetésére.  Kizárólag az ÁSZ jelentés kényszerítette erre...

 

Miért csak az ÁSZ jelentés után terjesztette elő?  Miért késlekedett 4 évig?

Fennáll a súlyos hivatali hatalommal visszaélés gyanúja.

Kikhez jutnak a vendég-ebédekért befizetett térítési díjak?

Sötét ügy a GESZ-nél (2017.02.23. Önkormányzati ülés)

 

a videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/NjeEB0eZYRA

 

Váratlan fordulatok egy egyszerűnek látszó napirendnél:

b) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó  Szervezete alapító okiratának módosításáról.

 

Részletek:

Intézményvezető: "a 2016. évi belső ellenőrzési vizsgálat tette szóvá, hogy az a mértékű tevékenység, amit intézményünk külső étkeztetési tevékenységként végez, már eléri azt a tevékenységet, ami igazából vállalkozási tevékenységnek minősül, tehát erre vonatkozólag mindenféleképpen intézkedéseket kellene tenni..."

"Költségvetési szervként önköltségszámítás alapján lehet bármilyen árat megállapítani. Az összeg, amit beszedünk a vállalkozástól, vagy bárkitől, az az az összeg, amit a saját önköltségi szabályzatunk alapján, ez egy nyereség nélküli költség. Az, hogy ez a vállalkozás ezt most ilyen áron átveszi, és hogy a későbbiekben hogy alakítja az árait, az ő döntése. Lehet választani, hogy hova megy a vendég..."

Képviselő: A belső ellenőrzés által feltárt törvénysértés. De az intézményvezető nem terjesztett a Testület elé semmilyen elemzést, javaslatot. A költségvetésünkben még mindig tartalmazza a vendégebéd szolgáltatást. Félrevezették a testületet!

Miért kell március 1-től mindenkinek a Kollégiumból hordani a vendégebédet?

Ez hivatali hatalommal visszaélés, nem csak az intézményvezető, hanem a városvezető részéről is!

 

Polgármester: Nem tudok erről, hogy miért kell oda menni!

 

Intézményvezető: Én sem tudok róla. A két iskola konyhájára tettem ki, hogy a kívülről jövő vendégebédeket a Kollégiumban lehet igénybe venni. Ezt raktam ki, erről beszél képviselő úr. Nem intézményvezetői hatáskör szerintem, én intézményvezetői jogkörömben döntöttem…???

 

Ez egy időtartamra kötött szerződés. Nem volt pályáztatva.

2017.02.23. Láthatóvá tenni a láthatatlant is (Önkormányzati költségvetés vitája)

 

A video megtekinthető:

youtu.be/WYQonTCq-OE

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kérdések:

a benyújtott pályázatok sorsáról, amelyek ultiasztalnál dőlhetnek el...

a közmunkaszerződések megkötéséről

a hiányzó úszómedencéről

az elmaradt polgári bálról

34' 18"-től
2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

38' 40"-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról.

A költségvetés 98 millió Ft-os hiányának megszüntetéséhez az intézmények kötlségvetésének visszavágása mellett 60 milliós kormányzati segítséget remél a városvezetés.

450 főre növekedett a közfoglalkoztatottak "láthatatlan serege". Képviselőnk kezdeményezte, hogy a város honlapján tegyék közzé milyen tevékenységi körben és hol dolgoznak a közfoglalkoztatottak.

Élénk vita alakult ki a fürdőfejlesztés tervezésének elmaradásáról és a Bentlakásos Otthon berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzéséről.
    KÖZMEGHALLGATÁS
Egyesületünk elnöke a város beruházásairól érdeklődött.

A polgármester „Pinocchio-díj gyanús” kijelentései:

„Nem menekülök a probléma elől.”

„Lehet erről egyeztetést folytatni.”

„Az Önkormányzat tudja mindig, hogy ki hol van…”

„A fürdőfejlesztés elsődleges cél, lehetővé teszi akár hitel felvételét is…”

„Az iparűzési adóbevételünk lehetővé teszi a fejlesztéseket…”
 

1 óra 42' 35" -től
4. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi  közbeszerzési tervének elfogadásáról.

1 óra 48' 35"-től
5.    K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének meghosszabbítására.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése

2017. február 23-án (csütörtök) de. 9.00 óra.


N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az  önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési  rendeletének jóváhagyásáról.

    KÖZMEGHALLGATÁS

4. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

5.    K ü l ö n f é l é k

a) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére  kiírt pályázat határidejének meghosszabbítására.

b) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó  Szervezete alapító okiratának módosításáról.

c) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről.


d) Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok  számáról és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

e) Előterjesztés közművelődési megállapodás kötéséről.

f)  Előterjesztés ASP rendszerhez történő csatlakozásról.

g) Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának meghatározásáról.

h) Előterjesztés a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről.

i) Előterjesztés az iparűzési adómentesség bevezetéséről.

j) Képviselők előterjesztése.
   Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

k) Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének a püspökladányi 087/69 és a 087/70 hrsz-ú
   ingatlanokra vonatkozó állásfoglalására benyújtott kifogásról. /zárt ülés/
   Előadó: Keserű László jegyző

2017.01.26. - III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/Etpxp7UGhNk

 

h) Előterjesztés részvény értékesítésről.
1’ 20”
i)  Előterjesztés a polgármester illetményéről.
    Előadó: Keserű László jegyző

A polgármester szabálytalanul vezette az ülést, saját magáról szóló napirendnél érintett volt, a jegyzőnek kellett volna szót adni.
4’ 25”
j)  Előterjesztés az alpolgármesterek tiszteletdíjáról.

Költségvetési forrást kell megjelölni: Püspökladányi Hírek 2015 óta csak havonta jelenik meg, a költségei felére csökkentek. 2017-ben ezt át lehet csoportosítani.

7’ 40”

Új napirend: Előterjesztés képviselők tiszteletdíjáról

Javaslat: a feladatok csökkenése miatt az oktatási-kulturális és a humán bizottság összevonása.

11’18”
k) Előterjesztés képviselői kezdeményezésről. (szennyvíz)
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor, Kincses László

Volt rá idő, hogy a Pénzügyi Bizottság áttekintse a dokumentumokat, de ez elmaradt.

Kérdéseket nem tettek fel a Fideszes képviselők, az Ad-hoc bizottságról szóló javaslatról sem.

Jegyző: Nem hiszem, hogy egy Ad-hoc bizottság átvehetné a nyomozó hatóság szerepét.

Ellenzéki képviselők: További intézkedéseket szükséges hozni az Önkormányzat eljárásairól.
A képviselői eskü szellemében lelkiismerettel és becsülettel kell városunk érdekét képviselni.

Kovács Krisztina: Ha ez előterjesztők tudnak konkrétumokat a szennyvízberuházással kapcsolatban, ami számonkérhető, tegyék ide. Én nem tudok olyat. Támogatom, hogy átlátható, világos, számunkra érthető legyen az összes beruházásunk. Bizony Isten meg fogom szavazni. Így most nem tudok mit kezdeni vele.

Dr. Lente Péter: Nem a Pénzügyi Bizottság feladata. Ez csak az ügy felszínen tartása a nem tudjuk, hogy milyen tipusú problémának. Tegyenek konkrét jelzést.

Kiss Zsigmond: Lett volna mit vizsgálni, hogy kerülhettek ki ezek az adatok. Nem történt előrelépés. Hiteles-e ami a CD-n szerepelt. Tisztázni kellett volna, honnan jött, kinek van szerepe benne. Kinek tegyek fel kérdést?

A többségi döntés megakadályozta az átláthatóságot, nem a város javát szolgálja.

 

29’28”
l) Előterjesztés képviselői kezdeményezésről. (egészségügy)
   Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor, Kincses László
A feltett kérdésekre hányszor van joga az előterjesztőnek válaszolni?

Nem világos: Emelni akarjuk a bérleti díjat?

A Testületnek legyen beleszólása, ehhez tisztában kell lenni a tényleges költségekkel.

A Szenczi Divizornak mi köze hozzá, ha az ügyvezetőre bíztuk a szerződéskötéseket?

Érkezett panasz az orvosoktól? Miből adódott, hogy vizsgáljuk felül?

Dr. Komoróczy Károly: Voltak problémás szerződések, az összes szerződés egységesen át lett írva. Vannak igénybevétel szerinti költségek. Minden szakrendelő helyünk be van töltve.

Nem emeltünk bérleti díjat. Az egészségügy nem politikai kérdés, dolgozzunk együtt.

Kincses László: 10 éve alakult a Kft. azóta nincs belelátás az ügyvitelbe, pajzsként alkalmazzák az ügyvezetői és felügyelő bizottsági jogköröket. 2011-ben alpolgármesterként még ismerte a jogait és kötelességeit. (A polgármester megvonta a szót...)

A könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság nem érzékelte a bírósági ítélet szerint bizonyított problémákat.

Kiss Zsigmond: A szerződések tartalmazzák a részleteket, ha az előterjesztők próbálnak tiszta képet látni, én sem tudom melyiknél mennyi a díj, de mi ezt a jogot átadtuk az ügyvezetőnek. akit számonkérhetünk. Aláírták a szerződéseket, még ha nem is teljesen arányos

Kovács Krisztina: Odamegyek az ügyvezetőhöz és megkérdezem. A legmegfelelőbben kell gazdálkodnia. Nem értem a felvetéseket.

Kincses László: 35 millió Ft bérleti bevétel többszöröse a rezsiköltségeknek. De nem minden vállalkozás járul hozzá arányosan. Különalkukkal lehet egy ideig szakorvost találni, de már volt példa arra, hogy megváltoztak a szempontok.

Dr. Lente Péter: Nem avatkozhatunk bele a napi folyamatokba.

Kiss Zsigmond: Az átlagos bérleti díj az elmondott adatok szerint reális. De, hogy kivel milyen alkupozícióban tudott tárgyalni, az két emberen múlik…mint képviselő, akkor akarok ebbe beleszólni, ha az arányszámok nem így jönnek össze.

Polgármester: A Jobbikos képviselőket sajnálom, hogy Kincses képviselő felhasználja őket. Azért nem tudom támogatni az előterjesztést, mert hozzánk nem érkezett ilyenfajta megkeresés.

 

1 óra 3’ 15”

Képviselő kérdések  Köhögés, zaj a teremben

1 óra 3’ 27”

Közérdekű bejelentések Köhögés, zaj a teremben, 1 óra 3’32”-kor Kiss Zsigmond képviselő feláll és kimegy.

1 óra 3’ 35”   Köszönöm szépen, zárt ülés következik…

A köhögésbe, tüsszögésbe fulladt ülés utolsó két napirendjének megtárgyalását a polgármester „elsiette”. 20 másodperc után a köhögések, krákogások zajában lezárta a nyilvános ülést.

Elgondolkodtató, hogy nem volt közérdekű bejelenteni való esemény…


m) Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének állásfoglalására benyújtott kifogásról. /zárt ülés/
     Előadó: Keserű László jegyző

2017.01.26.- II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/sA-CShBCD1w

 

5.  K ü l ö n f é l é k

www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2016/16192.pdf?ctid=762

Az Állami Számvevőszék JELENTÉSE a Városüzemeltető Kft. gazdálkodásáról


a)  Előterjesztés számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről.

Kérdések:

A polgármester miért nem terjesztette a Testület elé a Felügyelő Bizottság ügyrendjét?

Miért nem történt az elmúlt 5-6 évben belső ellenőrzés a Városüzemeltető Kft-nél?

Milyen javadalmakat vettek fel a vezetők és ki engedélyezte?

A vizsgált időszakban 5 millió Ft veszteség volt, akkor hogyan lehet javadalmakat fizetni?

Polgármester: Javaslom a belső ellenőrzések számának növelését…

Eddig a jogszabályoknak nem tettünk eleget?

A hibák, hiányosságok kijavítása érdekében az önkormányzat a tulajdonosi eszköztárának fokozottabb alkalmazása révén, illetőleg az eszköztár bővítésével és a tulajdonosi ellenőrzések fokozásával sokat tehet. A Számvevőszék megerősíti, hogy a képviselőknek joga és kötelessége az ellenőrzés.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat elkészítéséről szól a 2.4. pont.  Hol van ez a Szabályzat?

Képviselőtársunk kérésére miért nem szolgáltatott adatot a Városüzemeltető Kft?

Ügyvezető: Ez nem így működik, a Felügyelő Bizottságnak jogköre, nem átjáróház a Kft. Ha a testület ad-hoc bizottságról dönt, akkor kell adatot kiadni.

A polgármester nem észrevételezte az Ász megállapításait, tehát egyetért azzal, hogy ezek a szabálytalanságok fennállnak. Az Ász jelentéssel igazoltan a képviselői jogokat érvényesíteni kell.

Polgármester: Én minden ellenőrzésnek örülök, és kérem a képviselőket tegyenek javaslatokat a bizottságokban és terjesszék a Testület elé.

Nem lehet elutasítani a képviselői megkeresést, ha az SzMSz által meghatározott úton történt.

Írásbeli tájékoztatás szükséges a képviselőknek, mikor volt ellenőrzés az Önkormányzat kft-inél.

Polgármester: Nem az a feladatunk, hogy kifogásokat keressünk. Az új eszköztárról nekünk kell dönteni, de olyan jogszabályokat ne sértsünk meg, ami az ügyvezetés kompetenciája.

Ügyvezető: Ne a sorokban kezdjünk olvasgatni… Volt egy Ász jelentés, nem voltunk megrogyva.

Javaslat: A Testület engedélyezze a Kft. létszám és béradatok kiadását és Ad-hoc bizottságot állítson fel az ügy kivizsgálására.

Polgármester: Ha a Testület így határoz, akkor a Felügyelő Bizottsággal karöltve tegye meg.


40’ 06”
b) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

42’ 37”
c) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,  Könyvtár, Múzeum magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó  pályázat kiírására.
Kérdések:

Az Önkormányzati újságból decemberben miért maradtak ki az ellenzéki képviselők?

Beszámolójakor semmi jelét nem mutatta, de már táppénzen volt az intézményvezető?

A közös megegyezéssel történő távozással nem lehet egyetérteni.

54’ 20”
d) Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.

Vita bontakozott ki arról, hogy a bizottsági üléseken nem minden esetben jelennek meg az intézmények és kft-k vezetői.

Az Egészségügyi Kft vezetője más elfoglaltság miatt nem tud szerdán megjelenni…

ebbe a Képviselő-testület többsége valamiért beletörődött.

1 óra 08’ 30”
e) Előterjesztés általános iskolai beiratkozási körzetek véleményezéséről.

Figyelembe vették-e a külterületi részeket?

Az állami iskolák létszámcsökkenésében nagy eltérés van, a halmozottan hátrányos gyerekek számának növekedése miatt a Petőfi iskola krízishelyzetbe került.

Miért van előttünk az előterjesztés, ha már nincs közünk a Tankerülethez?

Miért nem adott a polgármester tájékoztatást arról a Tankerület hova kerül el?

Polgármester: Nem önkormányzati kompetencia… (Nem válaszolt)

Humán bizottság elnöke: ez egy jól működő rendszer… (Ellentmondásos reakciók a teremben)

1 óra 29’ 46”
f) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 4874/17 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.
Példátlan konszenzus alakult ki az árról, de a mélyen áron aluli „független” értékbecslés a képviselő testület megsértése, amelynek benyújtásáért a Városüzemeltető Kft-nek felelőssége van.

1 óra 42’ 40”
g) Előterjesztés a Püspökladány 493/2 és 492/1 helyrajzi számú  ingatlanok jelenlegi használati állapot szerinti telekhatárának tulajdonjogi rendezéséről.

A többségi képviselők nem konzekvensen fogadták el a 3850 Ft/m2 árat.

 Képviselő-testület ülése 2017. január 26.

Video megtekinthető:

youtu.be/IUnnXbtUbJw


N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

17’ 16”

Kérdések:

A közutak jégtelenítése mikor történik meg és mit használtak síktalanításra?

Kik kaptak meghívást különböző eseményekre?

Az adomány kivitele Makfalvára hogyan történt?

A gyermekorvosi és háziorvosi körzetekkel kapcsolatban történt-e előrelépés?

Ismerhetjük-e a felavatott lelkipásztort?

Kik vettek részt a Makfalvai adományozásban és milyen díjazást kaptak?

Távhőszolgáltatás szabályozása automatikus, vagy mechanikus?

Meddig tart az ideiglenes gyermekorvosi helyettesítés?

Miről tárgyalt Nádudvar polgármesterével?

Mit lehetett januárban meglátogatni a mezőgazdasági területen?

Mi volt az oka a nagyobbik jármű meghibásodásának, illetve miért nem sikerült felkészíteni a télre?

53’36”
2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

54’40”
3. Beszámoló a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről.
    Előadó: Kovács Krisztina bizottsági elnök

1 óra 04’ 25”
4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési  rendeletének módosításáról.
Kérdések:

Általános iskolákra elkülönített összeg maradványának mi a sorsa?

Miért keletkeztek adótöbbletek, illetve miért lett iparűzési adó hiány?

Miért 2 tételben történt a csökkenés? A 42. út felújításából beérkezett-e az iparűzési adó?

Miért növekedett 150 fővel a közfoglalkoztatottak köre és miért nőtt 53 millió Ft-tal a dologi kiadás?

Konkrétan hol és mit újítottak fel az iskoláknál?