2020. december - Polgármesteri döntések

Elherdált bizalom után - nem járhatna hála...

 

2020. december 8-án a város vezetője döntéshozásra kényszerült egy munkaügyi perben megszületett ítélet miatti fizetési kötelezettségről:

www.puspokladany.hu/kozadat/pm_dontesek/2020/hatarozat/54_2020.pdf

 

A tisztánlátás érdekében vissza kell lapozni a Képviselő-testület határozatai között 2017. augusztusig:

 

2017. 08.25.-én soron kívüli zárt ülésen Püspökladány Képviselő-testülete az intézményvezetői pályázatok elhúzódó tárgyalása után döntést hozott: 2017.09.01.napjától 2022.07.31. napjáig az Egyesített Óvodai Intézmény vezetésével Kissné Tóth Erzsébetet bízza meg.

A város közéletét egész nyáron át felbolydító pályáztatás szakmai értékelése után elkészült előterjesztés szerint a jogosult véleményezők között egyértelmű volt a (volt) vezető tudásának és tapasztalatainak elismerése. A vezetői beszámolóit a képviselők egyöntetűen fogadták el a korábbi években.

A 08.23-i Oktatási Bizottsági ülésen is elismerték, mégis a szavazásnál a bizottság minden tagja tartózkodott. A szakmai szempontból általánosabb és morálisan aggályos másik pályázatot fogadták el 3 igen, 2 tartózkodással.

 

Az események több részlete arra mutat, hogy nem szakmai döntés született:

A bizottság tagjai elismerték a szakmai munkát, tehát csak a gazdaságvezetést kifogásolhatták volna. De a tagok hagyták, hogy elhangozzon olyan kritika, amely a képviselő elfogultsága és érintettsége miatt befolyásolhatta a bizottsági döntést. Az ülésen az érintett képviselő a vezetői attitüdöt és a gazdálkodást kritizáló állításokat tett a (volt) intézményvezető munkájára.

 

Az előterjesztésben rögzített hiánypótlási bekérés jelzi, hogy a másik pályázó anyagával - a bizottság etikai mércéje szerint is - rendkívüli esemény történt. Tanulságos, hogy a bizottság megelégedett az utólagos beismeréssel, miként tette ugyanúgy az Oktatási bizottság is a pályázó szóbeli nyilatkozatával.

 

A pénteki zárt ülésen az érintett képviselő nem szólt hozzá, érintettségét jelezte és nem vett részt a szavazásban, amelynek eredményeként 9 igen, 1 tartózkodás mellett új vezetőt választottak a képviselők. (2 fő nem szavazott)Olvass tovább: https://www.ladanyholnap.hu/ovodak/

2017. 08.25.-én soron kívüli zárt ülésen Püspökladány Képviselő-testülete az intézményvezetői pályázatok elhúzódó tárgyalása után döntést hozott: 2017.09.01.napjától 2022.07.31. napjáig az Egyesített Óvodai Intézmény vezetésével Kissné Tóth Erzsébetet bízza meg.

A város közéletét egész nyáron át felbolydító pályáztatás szakmai értékelése után elkészült előterjesztés szerint a jogosult véleményezők között egyértelmű volt a (volt) vezető tudásának és tapasztalatainak elismerése. A vezetői beszámolóit a képviselők egyöntetűen fogadták el a korábbi években.

A 08.23-i Oktatási Bizottsági ülésen is elismerték, mégis a szavazásnál a bizottság minden tagja tartózkodott. A szakmai szempontból általánosabb és morálisan aggályos másik pályázatot fogadták el 3 igen, 2 tartózkodással.

 

Az események több részlete arra mutat, hogy nem szakmai döntés született:

A bizottság tagjai elismerték a szakmai munkát, tehát csak a gazdaságvezetést kifogásolhatták volna. De a tagok hagyták, hogy elhangozzon olyan kritika, amely a képviselő elfogultsága és érintettsége miatt befolyásolhatta a bizottsági döntést. Az ülésen az érintett képviselő a vezetői attitüdöt és a gazdálkodást kritizáló állításokat tett a (volt) intézményvezető munkájára.

 

Az előterjesztésben rögzített hiánypótlási bekérés jelzi, hogy a másik pályázó anyagával - a bizottság etikai mércéje szerint is - rendkívüli esemény történt. Tanulságos, hogy a bizottság megelégedett az utólagos beismeréssel, miként tette ugyanúgy az Oktatási bizottság is a pályázó szóbeli nyilatkozatával.

 

A pénteki zárt ülésen az érintett képviselő nem szólt hozzá, érintettségét jelezte és nem vett részt a szavazásban, amelynek eredményeként 9 igen, 1 tartózkodás mellett új vezetőt választottak a képviselők. (2 fő nem szavazott)Olvass tovább: https://www.ladanyholnap.hu/ovodak/

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_08_25.pdf

2017. 08.25.-én soron kívüli zárt ülésen Püspökladány Képviselő-testülete az intézményvezetői pályázatok elhúzódó tárgyalása után döntést hozott: 2017.09.01.napjától 2022.07.31. napjáig az Egyesített Óvodai Intézmény vezetésével Kissné Tóth Erzsébetet bízza meg.

A város közéletét egész nyáron át felbolydító pályáztatás szakmai értékelése után elkészült előterjesztés szerint a jogosult véleményezők között egyértelmű volt a (volt) vezető tudásának és tapasztalatainak elismerése. A vezetői beszámolóit a képviselők egyöntetűen fogadták el a korábbi években.

A 08.23-i Oktatási Bizottsági ülésen is elismerték, mégis a szavazásnál a bizottság minden tagja tartózkodott. A szakmai szempontból általánosabb és morálisan aggályos másik pályázatot fogadták el 3 igen, 2 tartózkodással.

 

Az események több részlete arra mutat, hogy nem szakmai döntés született:

A bizottság tagjai elismerték a szakmai munkát, tehát csak a gazdaságvezetést kifogásolhatták volna. De a tagok hagyták, hogy elhangozzon olyan kritika, amely a képviselő elfogultsága és érintettsége miatt befolyásolhatta a bizottsági döntést. Az ülésen az érintett képviselő a vezetői attitüdöt és a gazdálkodást kritizáló állításokat tett a (volt) intézményvezető munkájára.

 

Az előterjesztésben rögzített hiánypótlási bekérés jelzi, hogy a másik pályázó anyagával - a bizottság etikai mércéje szerint is - rendkívüli esemény történt. Tanulságos, hogy a bizottság megelégedett az utólagos beismeréssel, miként tette ugyanúgy az Oktatási bizottság is a pályázó szóbeli nyilatkozatával.

 

A pénteki zárt ülésen az érintett képviselő nem szólt hozzá, érintettségét jelezte és nem vett részt a szavazásban, amelynek eredményeként 9 igen, 1 tartózkodás mellett új vezetőt választottak a képviselők. (2 fő nem szavazott)Olvass tovább: https://www.ladanyholnap.hu/ovodak/

A dokumentum 2. oldalán részletezett döntéssel kezdődött a több, mint 10 milliós kárt okozó konfliktus. Az önkormányzati határozat előzményeit így írta le honlapunk:

"2017. 08.25.-én soron kívüli zárt ülésen Püspökladány Képviselő-testülete az intézményvezetői pályázatok elhúzódó tárgyalása után döntést hozott: 2017.09.01.napjától 2022.07.31. napjáig az Egyesített Óvodai Intézmény vezetésével Kissné Tóth Erzsébetet bízza meg.

A pályáztatás szakmai értékelése után elkészült előterjesztés szerint a jogosult véleményezők között egyértelmű volt Papp Lászlóné tudásának és tapasztalatainak elismerése. A vezetői beszámolóit a képviselők egyöntetűen fogadták el a korábbi években, sőt a 08.23-i Oktatási Bizottsági ülésen is elismerték, mégis a szavazásnál a bizottság minden tagja tartózkodott. A szakmai szempontból általánosabb és morálisan aggályos másik pályázatot fogadták el 3 igen, 2 tartózkodással.

 Az események több részlete arra mutat, hogy nem szakmai döntés született: A bizottság tagjai elismerték P. L-né szakmai munkáját, tehát csak a gazdaságvezetését kifogásolhatták volna. De a bizottság elnöke hagyta, hogy a másik pályázó férje, - mint képviselő - elfogult módon befolyásolhassa a bizottsági döntést. Az ülésen az érintett képviselő a vezetői attitüdöt és a gazdálkodást kritizáló állításokat tett P. L-né munkájára.

A Képviselőtestület soron kívüli zárt ülésén a képviselő-férj nem szólt hozzá, érintettségét jelezte és nem vett részt a szavazásban, amelynek eredményeként 9 igen, 1 tartózkodás mellett új vezetőt választottak a képviselők. (2 fő nem szavazott)"

 

Az eljárás Dombi Imréné polgármester irányításával és egyetértő szavazatával zajlott le. A döntés következményeként Kissné T. E. intézményvezető P. L-nét a Zrínyi utcai Óvodába helyezte át.

2018. szeptemberre tarthatatlanná vált Dombi Imréné helyzete: egészségügyi okokra hivatkozva (tartós táppénz) távol maradt hivatalától. Ez után októberben Kissné T. E. intézményvezető a Zrínyi utcáról az Újtelepre irányította át P. L-nét, aki - megaláztatását tovább nem tűrve - felmondott és munkaügyi pert kezdeményezett.

 

2019. október 13-án új polgármester kapta a választók többségének bizalmát. Tóth Lajos annak is köszönhette eredményét, hogy 2014-ben jogilag aggályos választáson kis különbséggel veszített Dombinéval szemben, ezért morális győztesnek tartották választói, 5 éven át.

De megválasztásának volt még fontosabb - sorsdöntő - oka is: a Fidesz listán 3156 szavazatott kapott, ám polgármesterjelöltje - Vadász Ferenc - csupán 2168 voksot.

Hová került több, mint 900 fideszes szavazat?

Kiss Zsigmond a Fideszből kényszerült kiválni és külön indulni, szavazói mégis a Fidesz pártlistára voksoltak. Ez a 904 szavazat hiányzott a Vadász Ferenc polgármester-jelöltre leadott voksokból, ezért lehetett Tóth Lajos a nyertes. (+ a "független" cimkével megtévesztett választók voksai...)

 

Az új polgármester 14 hónapja tölti be a pozíciót, azóta tűri - esküjét megszegve - az óvodák intézményvezetőjének és függetlenné vált önkormányzati képviselő férjének összeférhetetlenségét, valamint a helyzetből származó erkölcsi károkat és tízmilliós veszteségeket.

 

A Bíróság által megítélt 13 millió 566 ezer forintos kártérítés - hitelből pótfinanszírozott - átvállalása Kiss Zsigmond választási "szivességének" meghálálása?

 

Ez a súlyos gyanú beigazolódik, ha Kissné T. E. intézményvezető felelőtlen döntésének nem lesz következménye...