2022. október

2022. október 28.  Önkormányzati ülés - I. rész

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/Pq4Gi5bIgBY

 

3 új napirend felvételét javasolta a polgármester.

 

Bizottsági határozatok

Interpellációk


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Az új menetrendben nem áll meg az IC Ladányban?

 

Képviselői kérdések:

 

Interpellációk:

 

Közérdekű bejelentések