2023 április

2023.04.27. Önkormányzat ülés - II. rész

 

Videó megtekinthető:

https://youtu.be/ynZoax2cCt0

 

3. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

    feladatainak ellátásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester  

4. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-
    és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022. évi munkájáról.

    Előadó: Tornyi Anita Anna intézményvezető

5. Különfélék
a) Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető
 
b) Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

c) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.


d) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.


e) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
    intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló pályázat kiírásáról.

   

f) Előterjesztés a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról.


g) Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról.
 

h) Előterjesztés önkormányzati lakás értékesítésre történő kijelöléséről.
  

i) Előterjesztés szociális tárgyú rendelet módosításáról.
  

j) Előterjesztés a településrendezési eszközök 2023. évi II. módosítása tárgyában.
r

k) Ellenőrzési jelentés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetéhez
   tartozó főzőkonyhák étkezési térítési díjai nyilvántartása, beszedése tárgyában.

   Előadó: Keserű László jegyző

l) Előterjesztés Csenki Imre néptanító díj kitüntetés adományozásáról. /Zárt ülés./
     Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

2023 04.27. Önkormányzati ülés - I. rész

 

 

A polgármester 1 előterjesztés levételét és az 1, és 2. napirend cseréjét javasolta. A képviselők megszavazták.

 

N a p i r e n d e k :

2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekben tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

   Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések

 

Interpellációk

 

Közérdekű bejelentések