2018.09.28. Önkormányzati ülése IV. rész - Megválaszolatlan kérdések

 

Video megtekinthető:

youtu.be/rswvF9bOe40

 

 

Pótnapirend: Alapítványok önkormányzati támogatása

 

5”53”-től

Képviselői kérdések

Mikor fog a testület elé kerülni a Bene Gyulai lakosok kezdeményezésének jogi képviselete?

Mi volt az a nyomós indok, hogy a Testületi ülés csütörtökről péntekre került?

Pályázatokkal kapcsolatban miért nem kérjük ki a lakosság véleményét?

A Bene Gyula utcán felállított kerítés megfelel-e a közterületfoglalási szabályoknak?

Igaz-e hogy a Hivatalhoz olyan munkaerő érkezik, aki az egyik munkaügyi perünkben nem kompetens módon járt el?

Mi az oka, hogy Bárándra került a szociális ügyi konferencia?

A 8690. hrsz. önkormányzati dűlőút illegális használatának és a lakosság veszélyeztetésének ügyében mit tett és mit nem tett jegyző úr, továbbá a 2018. 03. 01. helyszínbejárás tapasztalatai után? Hogy telhetett el ennyi idő és még mindig csak félig valósult meg a kerítés elbontása?

A GESZ munkaügyi pernek mi lett a végeredménye?

 

18’35”-től

Közérdekű bejelentések

Az önkormányzat vezetője képtelen egy meghívó tartalmát értelmezni és a megfelelő szakszemélyzetet delegálni a bárándi konferenciára. A városvezető nem ismeri az Önkormányzati törvény 2. §-át és a saját SzMSz-ünket sem. De azzal, hogy most elmenekült a Testületi ülés és a szembenézés elől, ez beismerés.

 

A bárándi konferenciának volt egy minimális hozadéka, kész tényként hangzott el, hogy a beruházás P.ladányban megvalósul. 16 férfi és 7 nő fog ide kerülni. 5 fő képes önállóan közlekedni. Nekünk az első pillanatban ki kellett volna jelenteni, hogy nem járulunk hozzá.

A lakosság tájékoztatása a többi településen megtörtént. A gondozottak és a környékben lakók is megérdemelték volna, hogy egyenes tájékoztatást kapjanak, hogy véleményt kérjenek még az elején. A városvezető tudhatta már korábban.

Érdeklődtem az értekezleten, hogy lehet-e más helyszínen az épület, azt válaszolták, hogy ők szakmai megvalósítók, ők ebben nem kompetensek. Majd furcsa mód elküldtek, amit ki kérek magamnak.

 

A P.ladányi mosoda szeptember 30-ával bezár. A dolgozók szeretnék tovább működtetni, intézményeinknek is szüksége volna rá. Segítséget kérnek az Önkormányzattól.

 

A Bene Gyula utcán kialakult helyzet miatt levelet intéztem Dr. Verdó Györgyhöz, hogy az augusztus 10. lakossági fórumon tett ígérete szerinti dokumentumokat juttassa el.

 

Felajánlás érkezett Dombi Géza mestertanártól, 20 festményből álló kollekcióról.  Köszönettel és hálával tartozunk neki!

 

2018.09.28. Önkormányzati ülés III. rész - A közterületfelügyelő az SZGYF ügynöke?

 

Video megtekinthető:

youtu.be/jcIlS1gtD_w

 

h) Előterjesztés a „ Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,  Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmények infrastrukturális  fejlesztése (kulcs projekt)  című pályázat beadására.
Kérdések:

Miért nem vizsgálták, hogy más anyagokból is lehetne korszerű padlózatot készíteni?

Miért kell ide műszaki ellenőr, mert itt felszerelési tárgyakról van szó?

Miért nem a bővítés felé gondolkoztak, például galéria építéssel?

Miért ilyen magasak a székek árai?

Mi lesz a kiszerelt székek sorsa? Hova kerülnek, vagy értékesítik?

Van e lehetőség, hogy itt P.ladányban használjuk fel a régi székeket?

 

Az árajánlatban 10-12 millió Ft túlárazás van, a következő ülésre át kell dolgozni.

26’00”-től
i) Tájékoztatás közterület felügyelői munkáról.
   Előadó: Sass Bulcsú Ferenc közterület felügyelő

Kérdések:

Van-e közterület foglalási engedélye a Keleti soron bedepózott törmeléknek?

Mi a szándékunk ezzel a vegyes törmelékkel?

Van más közterületfelügyelő is a városban?

Milyen másodállás az oka annak, hogy minden csütörtökön szabadságon tartózkodhat?

Tudomása volt-e, hogy a Keleti soron depó fog létesülni?

Hol lehet a közterületfelügyelőt megtalálni, hogyan értesül erről a lakosság?

Ha a másodállása folyamatos, akkor nincs elegendő közterületfelügyelői munkája?

Jegyző úr elégedett-e a közterületfelügyelő munkavégzésével?

Ki helyezte oda a törmeléket, milyen engedéllyel és meddig lesz az ott?

 

Munkaköri leírást nem kaptunk, Jegyző úr a munkáltatója.

A kóbor kutyák közveszély okozása súlyos kockázat.

2018. évben nem található a felsorolásban a 314-21. sz. feljegyzés

A szakmai kapcsolatban és a munkavégzésben ezév áprilistól állt be változás.

A tevékenység dokumentálása az ASP rendszer szempontjából is fontos.

Nem állhat csak ennyiből egy ember napi-havi munkája.

Ha a közterületfoglalási díjváltozás életbe lép, nem lesz elég egy fő a feladathoz.

A heti vezetőségi ülésen kell a közterületfelügyeleti tennivalókat megbeszélni.

Munkanapló vezetése fontos.

A közterületfelügyelőt 2018. március óta másodállásban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság foglalkoztatja…

57’35”-től
j)  Előterjesztés megbízási szerződés megszüntetéséről.
Kérdések:

A GESZ-nél elkövetett szabálytalanságok idején az ügyvéd úr kit képviselt?

Az önkormányzat ügyvédje ne legyen munkakapcsolatban az intézményekkel.

Kellemetlen következményei vannak, ezért vonjuk vissza az ügyvédi megbízást.

A képviselőknek is járt volna jogi tanácsadás…

Az ügyvéd úr nem a Képviselő-testület érdekeit képviselte. Nem vette észre, hogy a könyvvizsgáló és belső ellenőrzési tevékenységet végzők éveken keresztül még közbeszerzést is folytathattak az önkormányzatnál.

 

1 h 06’40”-től

Egyesített Óvodai intézmény felújítása TOP pályázat

A közbeszerzési kivitelezési pályázatra ajánlat nem érkezett.

Kinek az érdeke azt terjeszteni, hogy a Képviselő-testület akadályozza a pályázatok megvalósulását?

Aki eddig ezt az egész ügyet szabotálta erre a kérdésre választ tudna adni, de most nincs jelen...

 

1 h 15’25”-től

Segítő Kezek Szociális intézmény felújítás TOP pályázat

A közbeszerzési kivitelezési pályázatra ajánlat nem érkezett.


Milyen időpontig fogadják be ezeknek a pályázatoknak a befejezését?

A pályázatok beltartalmát a bizottságok a beadás előtt nem ismerték...

2018 09.28. A polgármester nem jelent meg a testületi ülésen

 

Video megtekinthető:

youtu.be/dnklHGtwnQY

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Dombi Imréné polgármester távolléte miatt lekerült a napirendről. A Képviselő-testületi ülést Márkus Gábor alpolgármester vezette, de semmilyen bejelentést nem tett a polgármester távolmaradásáról.

Három napirend is felvételre és még egy (4 e) levételre került.

 

A szavazások időszakában végig néhány másodperces hanghiba tapasztalható!
 

4’ 05”-től

2. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2017. évi munkájáról.
    Előadó: Tornyi Anita Anna intézményvezető

Kérdések:

Hogyan fordulhatott elő, hogy az intézményvezetői pályázat értékelése előtt, a volt intézményvezetőtől nem kértek beszámolót 5 éves munkájáról? A pályáztatás idején folytatott belső ellenőrzés összefoglaló jelentését is csak a napokban ismerhették meg a képviselők?

 

Azonnali korrekciós intézkedések megtételére van szükség!

Fegyelmi felelősségre vonást kell kezdeményezni.


25’50”-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Kérdések:
A légi kémiai szúnyoggyérítés költsége tartalmazta-e a lakosság tájékoztatását, és az milyen módon történt?

Miért mondták, hogy a katasztrófavédelem végeztette, kellett-e ehhez testületi határozat?

Nagy tételek nem találhatók a szöveges előterjesztésben: közfoglalkoztatásra +30 millió, vagy a Segítő Kezeknél +33 millió Ft?

Mi az oka, hogy a gyermekétkeztetésnél és a bölcsődénél csökkenések vannak?

Van-e előírás a kémiai szúnyoggyérítéssel kapcsolatban a lakosság tájékoztatására?

Mennyi ingatlanértékesítésből származó bevételünk van, milyen intézkedéseket tettünk eddig ezügyben?

Hol tart a Polyduct és a Johnson Controls ingatlanvásárlásának ügye?

Bentlakásos Otthon kültéri lámpák áthelyezése mennyibe került?

 

Feltűnően hosszú 15 mp-es hanghiba!

A költségvetés módosításához nem volt meg a minősített többség!

 

43’50”-től
4.    K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató személyi kérdéséről.
Kérdések:

5 évvel ezelőtti pályázati anyagban szerepelt az orvosügyelet átszervezése. Elvárható, hogy  az ügyvezető számoljon be 5 éves tevékenységéről.

Hogyan történhetnek a Bentlakásos Otthonban orvosi mulasztások?

 

Önkormányzati ülés II. rész - Közterületfoglalási díjak

 

Video megtekinthető:

youtu.be/WjUT21kjokk

 

b) Előterjesztés a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásról.
1’30”-től

c) Előterjesztés a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím  adományozásáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet  módosításáról.

13’15”-től
d) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

e) Előterjesztés a 371013 és 3710/14 hrsz.-ú ingatlanok állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba való kérelméről.
Képviselői kezdeményezésre lekerült a naprendről

 

14’ 25”-től
f) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Kérdések:

Volt-e kormányzati iránymutatás a tarifák megállapítására?

Van-e határidőkényszer a tarifák bevezetésére?

A meglévő engedélyeket ki fogja felülvizsgálni?

A Bene Gyula utcát engedély nélkül foglalják, milyen bírságok szabhatók ki?

A lakosság tájékoztatása hogyan fog történni?

Balesetveszélyre hivatkozva bárki elkerítheti a közterületet?

A forgalomba helyezett munkagépekre mi vonatkozik?

Ha nem adható engedély egészséget veszélyeztető tevékenységre, akkor van jogunk, ezért a Bene Gyula utcai beruházást elutasíthattuk volna.

Ki fogja ellenőrizni?

Kinek a javaslata volt a tarifaemelés mértéke?

Ügyrendi szavazás a napirendről levételről (a testület nem szavazta meg)

A rendelet módosításához nem volt meg a minősített többség.

 

48’ 10”-től
g) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő közutak nem  közlekedési célú igénybevételek esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Kérdések:
Ne csodálkozzanak a képviselők, ha ennek lakossági visszahatása van. A püspökladányi Önkormányzatban 10 éven keresztül nem foglalkoztak a tarifák karbantartásával. Ennek elmulasztása hűtlen kezelés. Ki a felelős? Most nincs itt.

Mi minősül I-II. és mellékútnak?

Mulasztás esetén van-e bírság?

Hogyan minősül a mások által rendezett futóverseny?

A rendelet módosításához nem volt meg a minősített többség.