2021. november

2021.11.25. Önkormányzati ülés - II. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/KEduMgYIAhk

 
 

A botrányokkal terhelt földcsere napirendjének 87 percig tartó tárgyalása után a Képviselő-testület "hangsebességre" kapcsolt: 10 napirendet tárgyalt és szavazott meg 87 percen belül!

 

c) Előterjesztés az önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2022. évi pályázatáról.

Győrfi Lajos: Mekkora a baromfi és juhállomány?

Keczán Zoltánné: 195 db a tyúk-, 42 db a juhállomány

 

Balázs Sándor: Hány fő dolgozik a programban?

6 - 6 fő

 

Kiss Zsigmond: Milyen eszközök beszerzése várható? Semmi konkrétum nincs benne.

Polgármester: Tervezetről van szó, pillanatnyileg ezt a tartalmat tudtuk megjeleníteni.

 

Balázs Sándor: Milyen besorolású dolgozók látják el a munkát?

1 fő szakképzett + 5 fő segédmunkás mindkét állatcsoportnál.

 

Szavazás: 10 igen

A napirend előtt Vadász Ferenc alpolgármester nem jelezte, hogy családi érintettség miatt nem vehetne részt a szavazásban...

 

7 perc 20"-től

d) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításáról.
 

Szavazás: 10 igen

 

9 perc 05"-től

e) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft folyószámla hitelének megújításáról.
 

Szavazás: 10 igen

 

 

11 perc 00"-től

f) Előterjesztés szociális tartalék felhasználásáról.

Vadász Ferenc alpolgármester: javasolta a Kis-Petőfi Iskola konyha felújítását.

Kiss Zsigmond: Az eszközök cseréje indokolt, jelenleg nem folyik főzés a Kis-Petőfi konyhában.

Balázs Sándor: Az eredeti előterjesztést támogatom.

 

Vadász Ferenc: A kis-Petőfi konyha felújítása egy komplett épületet jelentene...

Véleményem szerint ez nem módosító javaslat...

 

Szavazás a módosításról:

5 igen, 1 nem, 4 tartózkodás.

A módosítás nem kapott többséget...

Szavazás:

9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás


24 perc 32"-től

g) Előterjesztés köznevelési tartalék felhasználásának módosításáról.
Kiss Zsigmond: Mi az oka annak, hogy az eredeti nyílászáró-csere előterjesztés nem tudott megvalósulni időben?

 

Szavazás:

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

37 perc 05"-től

h) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
 

Szavazás:

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

39 perc 05"-től

i) Előterjesztés alapítvány részére jóváhagyott pályázati cél módosításáról.

Szavazás:

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

41 perc 14"-től

j) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 8334. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

Horváth Ádám: A határozati javaslatban a helyrajzi szám pontatlan.

Nyékiné Katona Hedvig: Tévedésből maradt benne.

Balázs Sándor: Helyszínrajzot nem kaptam. Hol található ez az ingatlan?

Vonatkozik-e rá a kifüggesztés szabálya?

Jegyző: Pontosan nem tudom hol található. Nem vonatkozik rá a kifüggesztés szabálya.

 

Balázs Sándor: Az önkormányzati vagyon értékesítését ilyen esetekben nem tartom szerencsésnek.

Polgármester: Nem hozok önkényes döntést, máskor sem szoktam...

 

Balázs Sándor ügyrendi észrevétel: A megkapott vázlaton 8334 és 8236 helyrajzi szám van bejelölve.

Nyékiné Katona Hedvig: Valószínűleg megcsúszott a szövegkiemelő...

Polgármester: A 8334. helyrajzi számra legyen kedves gondolni képviselő úr.

 

Szavazás:

8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás


52 perc 22"-től

A Kft. ügyvezető (vagy megbízottja) nem volt jelen az ülésteremben

 

k) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. személyi kérdéseiről.

Polgármester: Az ügyvezető jelezte, hogy "halaszthatatlan" feladat ellátás miatt kell távoznia.

Kiss Zsigmond: Mi indokolja a könyvvizsgáló lecserélését?

Mi indokolja az új könyvvizsgálónak a személyét?

Milyen összegű díjazás volt és mennyi lesz most?

Mi a Felügyelő Bizottság véleménye az előterjesztésről?

 

Jegyző: A gazdasági társaság tulajdonosa (Önkormányzat) dönthet. Az eddigi gyakorlat szerint az ügyvezető tett javaslatot a tulajdonos felé. Igazgató úr indokoltnak látta a változtatást. Nem tudom, hogy a korábbi díjazás mennyi volt.

 

Balázs Sándor: Szünetben beszéltem az ügyvezető úrral, aki a Felügyelő Bizottság összehívott ülésére ment

Az előterjesztéshez miért nem csatolták az FB véleményét?

Miért van az a véletlen, hogy a Bizottság ma tárgyal és mi ma hozunk határozatot?

Miért nem foglalkozunk a Felügyelő Bizottsággal komolyabban?

 

Polgármester: Magam részéről komolyan gondolom. Arról nincs információm, hogy az FB most miről tárgyal, a napirendjét nem kértem.

Jegyző: Az FB-nek a gazdálkodással van feladata. Csak akkor köteles a tulajdonosnak jelzést tenni, ha szabálytalanságot észlel.

 

Balázs Sándor: Ellentétes megnyilatkozások voltak. Most kire tartozik és kire nem?

Kiss Zsigmond: Nem hiszem el, hogy a tulajdonost nem érdekli mi történt a könyvvizsgálóval?

Nem jól végezte a munkáját, vagy valamit megállapított, amiről nem kellene most nekünk tudni?

Veszteséges, közel 60 millió Ft-ot adtunk, és mostmár arra sem méltatnak, hogy itt legyenek, amikor az ő ügyüket tárgyaljuk!

Nem érdekli a polgármestert. A pénzügyi vezetőnek nem felel meg a régi könyvvizsgáló?

Vegyétek tudomásul, hogy sorba van a házunk, előbb-utóbb vissza fog nyalni a fagyi...

Miért nem lehetett ezeket megtenni az elmúlt időszakban?

 

Polgármester: Higgadjon le képviselő úr!

 

Balázs Sándor ügyrendi javaslat: Adjunk ezzel kapcsolatban is feladatot a Felügyelő Bizottságnak.

 

Jegyző: Érdemes átgondolni, lehet előterjesztést készíteni.

 

Polgármester: Kérek kezdeményezést.

 

Szavazás:

7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás

 

 

1 óra 08 perc 07"-től

l) EFOP 1.5.3-16-2017 Képzési szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.

 

Kiss Zsigmond: Milyen képzés fog megvalósulni?

Az eredeti kötöttség október 4-én lejárt. Fenntartja-e a nyertes pályázó az ajánlatát?

 

Horváth Ádám: Mikor indulnak a képzések és meddig kell befejezni?

 

Kiss Zsigmond: Mire képezünk ki 300 főt?

Mi az oka, hogy ilyen sok pályázat eredménytelen, vagy érvénytelen?

 

Balázs Sándor: Az előterjesztést ma reggel tették az asztalomra. Nem volt módom áttanulmányozni, ezért nem tudom támogatni.

Jegyző: Tegnap elektronikus úton eljuttattuk.

 

Balázs Sándor: Megkaptam, de az éjszaka folyamán nem tudtam utánajárni...

 

 

Név szerinti szavazás:

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 
 

A nyilvános napirendek véget értek.

 

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2021/2021_11_25.pdf

l) Előterjesztés önkormányzati lakások értékesítéséről. /zárt ülés/

 

m) Előterjesztés „Az év mecénása” díj adományozásáról. /zárt ülés/

2021.11.25. Önkormányzati ülés - I. rész

 

A videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/WKh8neyOHcQ

 
 

Bizottsági határozatok
Interpellációk

A képviselői létszám megállapításával és a napirendek megszavazásával kezdődött az ülés.

Új napirend (3/l): Nyelvkapocs Alapítvány a szaknyelvi képzésért EFOP 1.5.3-16-2007 Képzési szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.

 

4 perc 57"-től

Hibáztam?


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

A napirendet Tóth Lajos polgármester szabálysértően zárta le, félrevezető módon az "elhangzottakkal kapcsolatban"  kérdezte a képviselőket. Arcát maszkkal takarva - a teremben nem érthető módon - elhadarta a véleményezésre felhívását, majd a jegyző felé súgva - "erről szavazunk, ugye" - Jegyző: "igen, a jelentést..."  szabályt sértve összegzés nélkül rendelte el a polgármesteri jelentés "eddig elhangzott tartalmáról" a szavazást.

Szavazás: 9 igen 1 nem 1 tartózkodás

 

Balázs Sándor ügyrendi észrevétel: A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban nem lehetett kérdést feltenni, nem lehetett véleményt nyilvánítani. Én nem hallottam mikor volt erre lehetőség.

Tóth Lajos: Kétszer kérdeztem meg, kívánnak-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést feltenni. ... Bocsánat... egy picit konzultáljunk róla. Hibáztam? vagy pontatlanul fogalmaztam? Úgy látom, mindenki számára egyértelmű volt... Haladunk tovább.

 

A rendszerint 50-60 percig tartó Polgármesteri jelentés vitáját elszabotálta a városvezető, ezért a napirend időtartama - az egészségügyi tájékoztatóval és a szavazással együtt - csak 14 perc volt.

 

18 perc 50"-től

Képviselői kérdések: (a megdöbbentő eljárás miatt érzékelhető feszültség)

Balázs Sándor: 

A Fazekas M. utcai útépítéssel kapcsolatban mikor kapok választ?

Mi az oka annak, hogy nem az E-napló alapján határozzák meg a mennyiséget?

Mennyivel fogjuk csökkenteni a pályázatra fordított összeget?

Kiss Zsigmond: 

A birkózócsarnok építése mikor kezdődik, melyen formában fog ez megvalósulni?

A Tanuszoda építéssel kapcsolatban mikor lesz az alapkő-letétel?

A Polgármesteri Hivatal alatt lévő üzlet kinek lett bérbe adva, fizet-e bérleti díjat és miért nem intézkedtünk arról, hogy ott ez az anomália megszűnhessen?

 

28 perc 25"-től

Az előző havi Interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadták.

Új Interpellációk:

Balázs Sándor: Kérni szeretném, hogy a 2021. június havi költségvetési rendeletünkben nevezzék meg azt a sort, ahol szerepel ez a jutalom.

Kiss Zsigmond: A Fazekas M. utcai útéptéssel kapcsolatban szeretném, ha egy vizsgáló bizottság felállna a műszaki tartalom kivizsgálására. A lakossági panaszokat rendezni kell.

 

Vadász Ferenc: A Téglagyári tónál felmerült a gyanú, hogy illegális hulladék lerakás, környezetszennyezés történhetett. A Környezetvédelmi Hatóság be lett-e vonva az ügy kivizsgálására, amennyiben nem, akkor én kezdeményezem ezt.

37 perc 07"-től

Közérdekű bejelentések:

Kiss Zsigmond: Tudunk-e a Kézilabda csapat helyzetéről, rövidesen komoly dolgokat tudunk előhozni. Sajnálom, hogy a Hivatalt nem érdekli, hogy 5 millió Ft-tal nem tudtak elszámolni. Az Önkormányzatnak valamilyen vizsgálatot el kellene indítani, hogy mi lett ezekkel a pénzekkel, amelyek nem folytak be.

 
 

39 perc 40"-től

2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2020/21. nevelési évben végzett munkájáról.
    Előadó: Balázsné Tóth Katalin mb. intézményvezető

 

Kiss Zsigmond: 

Lehet-e tudni, hogy a Református Egyház által építendő Óvoda milyen hatással lesz intézményeinkre?

Volt-e már ezzel kapcsolatban felmérés?

Hány óvodát kell bezárni? Valószínűsíthető, hogy a dolgozók közül többen oda átmennek...

 

A beszámolóhoz kérdés nem hangzott el. 2 vélemény volt, elfogadásra javasolták a beszámolót.

Kiss Zsigmond az előterjesztések tartalmát kifogásolta - "állandóan mutyizás folyik..."

A polgármester felszólította a képviselőt: "ha olyan súlyú, hogy jogi kategóriát is súrol, legyen kedves konkrétan alátámasztani."

Majd 1 perc 45 másodperces monológban összegezte a napirendet, a vitavezetés szabályai szerint...

 

Szavazás: 11 igen


53 perc 20"-től

 Maszkos motyogás -  maszktalan mellébeszélés


3. Különfélék
a) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának, a TOP-Plusz-1.1.1-21. azonosító számú Helyi gazdaságfejlesztés című ipari park fejlesztési pályázaton történő részvétel előkészítéséről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Az 1 oldalas vitaanyag tartalmazza: "elkészültek az előterjesztéshez csatolt dokumentumok". Az előterjesztésnek nincsenek mellékletei. (Jogsértés történt)

A Városfejlesztési Bizottság a kisebb terület megszerzését támogatta. (B verzió)

A Pénzügyi Bizottság a nagyobb terület ismert akadályai ellenére mindkét területre javaslatot tett, a csereszerződés aláírását korlátozó feltételekkel. (A verzió)

 

Balázs Sándor: Az előterjesztett két terület nem felel meg az Ipari Park egybefüggő 20 hektár feltételnek.

Van-e kikérve Főépítészi vélemény?

Készült-e tanulmányterv?

Van-e közművekkel kapcsolatban egyeztetés - engedélyeztetés a szolgáltatókkal?

Hol van a konkrét befektetők névsora, mert az előterjesztés feltételes módban fogalmaz?

Matkóné Dr. Antos Bernadett:

A határozati javaslatba lehet-e  ... "és a TOP+"  kiegészítést belehelyezni?

Kiss Zsigmond: Nem látunk semmilyen konkrétumot. Nem ismerjük az ügyvéd úr álláspontját.

Hol van az előterjesztéshez csatolt dokumentáció? Mert itt nincs!

 

Polgármester: "Jelen pillanatnyi elgondolás szerint Innovációs és fejlesztési terület kialakítására kerülne sor és az nem teljesen fedi az Ipari Park kategória határait..."

A múlt hónapban elég vaskos dokumentumcsomagot küldtünk ki.  Újra nem küldtük ki, mert sokan papíralapon kérik, a digitális tartalom nem megfelelő... (A novemberi fejleményekre tekintettel az előterjesztés konkrétan utal a csatolt dokumentumokra)

 

Balázs Sándor: Ki jelölte ki a csereingatlant?

Miért nem az alacsonyabb aranykorona értékű önkormányzati területekről hozunk döntést?

Miért kell nekünk a drágább aranykorona értékű területet adni csereingatlanként?

 

A polgármester félreértelmezte a kérdést: az elcserélhető több önkormányzati terület közül választás elmulasztása helyett a magánterületek elhelyezkedéséről és az átminősítés nehézségeiről magyarázkodott feltűnően hosszas - több, mint 9 percig tartó - monológjában.

 

Titkolt értékbecslés - botrányos visszamutogatás 

 

1 óra 18' 50"-nél

a polgármester önleleplező kijelentést tett: "... az elmúlt napokban kaptunk ilyen szakértői értékbecslést, a szaldó teljesen más irányú, 100 milliós léptékű...  Aki kíváncsi rá, mostmár lehet, ugye Jegyző úr? Lehet tanulmányozni az értékbecslés további tartalmait, ami ...tegnap került élesítésre..."

A polgármester BEVALLOTTA, hogy a képviselőket nem tájékoztatták a fejleményekről, és ezen információk ismerete nélkül akarja szavazatukat!


Balázs Sándor ügyrendi kérdés:

Nem kaptam választ arra, hogy a 065/35 és 065/36 területek alacsonyabb aranykoronaértékűk, ki döntötte el, hogy mégsem ezeket ajánljuk cserére?

Polgármester: Számonkéri rajtam azt a döntést, ami előtt most vagyunk...

Balázs Sándor: Úgy döntünk egy terület fölött, hogy szóba sem hozzuk az alacsonyabb aranykorona értékű területet, ezzel önkormányzatunkat károsítjuk meg. Ha be tudja bizonyítani mi volt az az indok, amiért a drágább területet adjuk nem az olcsóbbat, majd akkor mondjon ilyen szavakat, addig ne.

Polgármester folytatta a mellébeszélést: Annak nem látom értelmét, hogy ipari területet olyan helyen jelöljünk ki, ahol mondjuk egy ér van a Közmunkaprogramnak foglalva (Kovács-ér), kijelöljünk 1-2 hektáros csíkot, amely cserealapul szolgálhat, mert a közműcsatlakozásaink ugyanúgy távol vannak.

Jegyző: Lehet, hogy nem jól emlékszem, de erről már volt szándéknyilatkozata a  Képviselő-testületnek. Akkor ezek a területek meg lettek jelölve.

Polgármester: De döntés nem volt! Szándékot jelzett, olyat kérnek számon rajtam, amit most szeretnénk, hogyha döntene a testület.

Kiss Zsigmond: Ki van már írva ez a pályázat?

Meg vannak-e már a paraméterek, amielyeknek meg kell felelni?

Balázs Sándor ügyrendi javaslat:

Hallgassa meg a Testület a teremben tartózkodó Megyei önkormányzati képviselőt, aki ezekkel a fejlesztésekkel is foglalkozik.

Szavazás: 4 igen, 0 tartózkodás, 7 nem.

 

A véleményeknél hozzászólt

Borsos László alpolgármester, aki az előnyök mellett a hátrányokra is felhívta a figyelmet:

Az M4 autút nyomvonal biztos, dehát ki tudja, Karcag még gondol valamit és akkor esetleg változik... Azt sem tudjuk (saját nevemben beszélek), hogy van-e vállalkozás, aki itt úgy gondolja, hogy terjeszkedne, illetve munkalehetőséget biztosítana... Elidegenítési tilalom van az egyik területen, ameddig nem oldódik meg, addig nem tudjuk maximálisan figyelembe venni.

 

Balázs Sándor: Alternatívát javasolt, amely gyorsabban megvalósítható. Ezt a javaslatát az előzetes megbeszéléseken nem fejthette ki, mert nem hívták meg, nem volt rá igény.

 

Polgármester: Hozzám el nem jutott, örömmel veszem, további mérlegelés tárgya lehet.

Akkor is haladnunk kell, ha nem tizenketten megyünk, hanem tizen, nyolcan vagy hatan, akkor is igyekszem menni, természetesen a többségi támogatás mentén.

 

Kiss Zsigmond: Az előterjesztést nem tudom támogatni, mert bújtatva arról szól, hogy a legjobb földünket tüntessük el.

Van lehetőség, miért nem vásároljuk meg a 8 hektáros területet?

A polgármester nem építeni akarja a várost, hanem rombolni.

 

Vadász Ferenc alpolgármester: Amnéziás tünetek kezelése érdekében elmondom, hogy 21.09.30-i döntésünk tartalmazza a terület megjelölést. Ne visszafelé menjünk már...

Az értékbecslésről: A Táncsics utcai fejlesztés nagyon dícséretes. De amikor Kiss Zsigmond aláírta szerződést, akkor nem merült fel a hűtlen kezelés, vagy valamilyen ingatlanmutyi gyanúja?

Az akkori képviselőtestületnél hogy hogy nem merült fel ez a lebilincselő gondolat?

 

Balázs Sándor: 2018-ban még Dombi Imréné kezdeményezte az értékbecslést, de hogy létezik az, hogy szántóként kezelték az erdőt?

 

Kiss Zsigmond személyes megszólíttatás miatt:

A 3 hektáros szántót 43,2 millió Ft-ra értékelték valakinek az utasítására, a 18-20 Aranykoronás szántó értéke 4,5 millió Ft volt. A körtét az almával ne cseréljük fel.

Alpolgármester úr megvitathatjuk: Nem tudom, hogy kapott-e engedélyt a felettesétől, hogy visszafelé tekintsen... (A polgármester csengetett és megszakította a képviselőt...)

Szavazás

1. módosításokról és kiegészítésekről:

9 igen, 2 tartózkodás, 0 nem

2. A verzió

7 igen, 3 tartózkodás, 1 nem

 

A B verzió szavazására nem került sor.

 

A Pénzügyi bizottság javaslatára kiegészíti a határozatot:

"...azoknak az ipari területté átminősítése megtörtént."

 

9 igen 2 tartózkodás.

 
 

2 óra 20 perc 10"-től


b) Előterjesztés a településrendezési eszközök 2021. évi módosításairól.


Balázs Sándor:

Az M4 lehajtó megközelítése 4 ingatlanon keresztül valósítható meg, amely nem az önkormányzat tulajdona.

Kiemelt infrastruktúra fejlesztéshez a pályázatban nem nyújtható támogatás.

 

Szavazás:

8 igen, 2 tartózkodás

 
 
 
 
 
 

2021.11.25.  A városvezetés tovább fokozza a gyanút...

 

A Képviselő-testületi ülés előtt hétfőn - kedden üléseztek a szakbizottságok. A határozataikból érzékelhető nézetkülönbségek bemutatják a szakemberek álláspontjait és a politikusok szándékait.

www.puspokladany.eu/kozadat/kezdolap/testulet211125/0.pdf

 

Különösen ellentmondásos volt a TOP-Plusz-1.1.1-21 "Ipari Park fejlesztési" napirend véleményezése:

 

A Városfejlesztési Bizottság megfontoltabb javaslata a kisebb terület megszerzését támogatta.

A Pénzügyi Bizottság a nagyobb terület ismert akadályai ellenére mindkét területre javaslatot tett, a csereszerződés aláírását korlátozó feltételekkel.

De az önkormányzati lakások értékesítését az értékbecsléshez képest megemelt áron támogatta.

A belső ellenőrzési jelentést nem terjesztették a Képviselő-testület elé, a felelősségre vonás kezdeményezését nehezíti, hogy az ellenőrzés időszakában megbízott intézmény-vezető már nincs munkaviszonyban.

 

Az egymásnak ellentmondó döntések nem szolgálják az önkormányzati tulajdonú vagyon védelmét!

 
 

A Pénzügyi Bizottság elnöke nem jelent meg az önkormányzat ülésén...

 

 

Tóth Lajos plusz 1 előterjesztést ajánlott napirendre, a szavazás után a polgármesteri jelentés szóbeli kiegészítése végén nem adott szót a képviselőknek kérdéseik és véleményeik kifejtésére.

Ehelyett - váratlanul - Dr. Komoróczy Károly ügyvezető igazgatót kérte, hogy tájékoztasson az egészségügyi helyzetről. Ezután megkérte az ügyvezetőt, hogy maradjon a teremben, ha kérdések merülnének fel, de a képviselők nem kérdezték.

 

Ekkor - meglepő módon - Tóth Lajos a polgármesteri jelentés szavazására szólította fel a képviselőket!

A Jegyző nem jelezte, hogy vitavezetési szabálysértés történt, mert a Szervezeti és Működési Szabályzat 28. § értelmében:

1. A polgármester minden napirendi pontról külön vitát nyit. A vita 5 részből áll:
a. Az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet
b. A bizottságok véleményének ismertetése
c. A képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők kérdéseket tehetnek fel.
d. A képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők ismertetik véleményüket.
e. A vita lezárása előtt az előterjesző reagál a hozzászólásokra és véleményt nyilvánít a módosító javaslatokról, nyilatkozik azok esetleges befogadásáról.
2. A polgármester és az alpolgármesterek a vita bármely szakaszában kifejthetik véleményüket. A jegyző jogszabálysértésre, valamint működéstől való eltérésre hivatkozva bármikor hozzászólhat.
3. A polgármester a vitaszakaszban elhangzottakat összefoglalja és a vitát lezárja. A vita mindaddig nem zárható le, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban még nem nyilvánított véleményt.

 

Tóth Lajos polgármester a szóbeli kiegészítés után nem adott szót a képviselői kérdéseknek és véleményeknek, de elmulasztotta az egészségügyi tájékoztató külön napirendre vételét is. Súlyos hibáit tovább fokozta: nem foglalta össze az elhangzottakat, ezért - az elszabotált - vitát nem is zárhatta (volna) le. (A bizottságok nem tárgyalták, így a véleményezés szükségtelen)

 

A váratlan fordulat után Balázs Sándor képviselő ügyrendi észrevételt tett.

A városvezetés nem korrigálta a szabálysértést, ezzel is leleplezte menekülési szándékát a kínos kérdések - vélemények elől.

 
Az ülés folytatása következik...
 
A Testületi ülést megtekinthetik a LadányTV műsorán 2021.11.27-én szombaton 18 órakor és 28-án vasárnap 10 órakor.