2019.03.05. III. rész - A becsületvesztés fokozatai

 
Video megtekinthető:

youtu.be/TNyhflvLip0

 

5. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
1’00”-től
6. K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés a Püspökladány 3706/4, 3710/13 és 3710/14 helyrajzi számú ingatlanok állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba való kérelméről.
A szándék 2 - 2 és fél évvel ezelőtt fenntartások nélkül támogatható lett volna, de a megtörtént Bene Gyula utcai építkezés miatt ez megkésett lépés.

Az igénylés nem befolyásolja-e a megkezdett jogi utat?

Ha nem adja vissza az állam a területet, akkor milyen lépéseket tehetünk?

A belső telek megközelítése a 3710/13 útnak jelzett területen lehetséges.

Ha perbe kerülünk az állammal a lakosság érdekében, akkor nem várható el, hogy az állam jótékonykodjon a perben álló önkormányzattal.

Alpolgármester: Az SzGyF főigazgatója nyilatkozatot tett amikor ott voltunk nála, hogy hajlandóak ezt elfogadni tőlünk, mindent megtesznek annak érdekében, hogy bizonyítsák: ott nem fog szenvedélybetegek otthona épülni. Én a lakosság szolgálatában állok...

 

Ez mostmár olyan, mintha az SzGyf váltságdíjat ajánlott volna nekünk: már nem tudunk mit csinálni, ezért „kárpótlásul” felajánljuk a többi területet.

A polgármesterasszony cserben hagyta a Testületet és a lakosságot. Ha valaki 5 hónap alatt nem tud meggyógyulni háziorvosi kezelés alatt, akkor miért nem küldik kórházba, vagy szanatóriumba. De kéthetente bejár a Hivatalba és nem látszik rajta a betegsége.

 

17’50”-től
b) Előterjesztés vagyonkezelési szerződésről.

Mi okozta a szerződés ilyen hosszú idejű csúszását?

20’40”-től

c) Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú „A külterületi helyi közutak és karbantartásuk” című pályázat megvalósításáról.
21’40”-től
d) Előterjesztés a 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

22’44”-től
e) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

30’15”-től
f)  Előterjesztés a főállású alpolgármester 2019. évi szabadságának meghatározásáról.
    Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester

30’45”-től
g) Előterjesztés  a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.
A bontott anyagok az önkormányzat tulajdonai. Mennyi tört betonnal rendelkezünk?

33’40”-től

h) Előterjesztés aTOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 azonosító számú, „Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapításáról.

36’20”-től

i) Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú, „Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.

Hogyan tudjuk a felújításokkal érintett intézmények működésének átszervezését és miként tájékoztatjuk erről a lakosságot?

39’20”-től

Képviselői kérdések

Rásó János lemondását a családját ért atrocitásokkal indokolta, hogyan nem tartotta a maga részéről a lakossággal szembeni atrocitásnak azt, amit ő tett az azt megelőző hónapokban?

A Keleti sor közvilágítása hogyan áll?

43’35”-től

Közérdekű bejelentések

A 2. választókerületben sajnos már nem lehet új képviselőt választani. A következő testületi ülésen üdvözölni tudunk két új képviselőt az 5. és 7. választókerületből.

 

Alpolgármester: Az SzGyF ismét megkeresett bennünket a Bene Gy. utcai pszichiátriai lakóépületekbe költöztetés miatti érzékenyítés ügyében.

 

A botrányos és törvénysértő pályázati eljárás miatt ez lehetetlen. Szeretnénk már látni, hogy melyik ügyvédi iroda fogja hathatósan ellátni a lakók jogi képviseletét.

 

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel támogatja a lakosságot és nem kéri az SzGyF EFOP beruházással kapcsolatos érzékenyítő tevékenységét.

 

2019.03.05. II. rész - Telek eladásból működés támogatás

 

Video Megtekinthető:

youtu.be/w449y7O17OI

 

 

2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.
Kérdések:

Az iparűzési adó ütemezés miért nem veszi figyelembe az FMF termelésfelfutásának időpontját?                                                

Miért nem látható a Kvittek-per kártérítési összege?


6’37”-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról.
Csak egyetlen képviselői kérdés volt:

Kincses László: Mit csináltunk január 31-én, amikor 80 millió Ft-ra kötelezettséget vállaltunk, és annak következtében az első körös költségvetésben 47 millió Ft-os intézményi visszalépést terveztek? Tehát nem tudtuk a kötelező feladatokat biztosítani, majd amikor megérkezett az SzGyF elutasító válasza, a telekeladási bevételből kezdtük el a működési hiányt pótolni. Úgy gazdálkodunk még be sem jött bevételekkel, ahogy BTK-s környezetben szoktak. Én ehhez nem tudok hozzájárulni.

 

Alpolgármester: Szerintem az utóbbi idők legjobb költségvetését fogjuk a kezünkben. Elértük azt végre, hogy nem kell az intézményeinket sarcolni. Egy tervről van szó, bízok benne, hogy a bevételek megállják majd a helyüket és akkor a kiadásainkat is ki tudjuk fizetni. A költségvetés elfogadását követően is lesznek olyan események, amelyek befolyásolhatják a költségvetésünket, ezeket sürgősséggel tárgyalnunk kell. Én maximálisan támogatom, annál is fogva, mert jónéhány olyan döntésünk van benne, amire már a szavunkat adtuk.

 

Balázs Sándor: Vannak kétségei az ellenzéknek, konkrétan a Jobbik-frakciónak a költségvetéssel szemben, de mi úgy gondoljuk, hogy a zavartalan működésnek egyik feltételét a költségvetés elfogadásával biztosítsuk, hogy a város élete beinduljon, hogy a különböző pályázatok rendszerbe kerüljenek, illetve a fennmaradó ügyek elindulhassanak.

Pont ez az egyik legnagyobb kétségünk, hogy alpolgármester úr a Költségvetés elfogadásához kötötte a Bene Gy. utcai építkezéssel kapcsolatos jogi eljárás elindítását, de a kétségeinket úgy mondom tartalékoljuk magunkban. Továbbra is fokozattan oda fogunk figyelni. Kérjük minden ügynek a teljes körű ismertetését a háttéranyagokkal kapcsolatban.

 

Alpolgármester: Minden lehetőség adott, bármilyen információt megadunk. Bízom benne, hogy a bizalom megmarad.

 

Kincses László: Vártam volna, hogy alpolgármester úr bejelenti az érintettségét.

Az alpolgármester felesége az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője. A város Költségvetéséért a főállású alpolgármester felelős. Miként kívánja feloldani?

Alpolgármester: Itt a jegyzőnk és akkor majd feloldja

Jegyző: többször elmondtam nincs személyi összeférhetetlenség, nem személyes érintettségről van szó. Az egy más dolog, hogy ki az intézmény vezetője, de itt az intézmény költségvetése kerül megállapításra.

A jegyző ezzel a nyilatkozatával figyelmen kívül hagyta az Önkormányzati Törvény (Mötv.) rendelkezését:

49. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt.

 

A Képviselő-testület nem szavazhatott az alpolgármester érintettségéről.

 

    KÖZMEGHALLGATÁS

Fekete Imre: Sürgős és méltányos intézkedéseket várok a városlakók egyrészének okozott károk és sorozatos visszaélések miatt. A méhtartás szabályozásának szigorítását kérjük.

 

20’ 20”-től
4. Beszámoó a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2018. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi szakmai munkatervének elfogadásáról.
   Tányér József intézményvezető

Kérdések:

Miből terveznék finanszírozni a létszámbővítési igényt?

Mi a feladata a szaktechnikusnak az Ifjúsági Házban?

Ha nincs ott a koordinátor, ki a felelős?

Hol tart a HACS pályázat?

Van-e már állandó időpontja a vezetői értekezleteknek?

Az önkormányzati rendezvények lebonyolítására mennyi önkormányzati összeg volt?

Miért nem volt eddig jól működő menedzsment? Most kell kialakítani?

Eljut-e minden háztartásba a Ladányi Hírek?

Hogy lehet eredményesen együttműködni, ha a terjesztési problémákról már fél éve jönnek jelzések?

A 10 ezer példányos hirdetési melléklet közpénzpazarlás.

Mennyi pályázati összeg érkezett az intézményhez 2018-ban?

A tájékoztató táblázatokban szereplő létszámok között van-e összefüggés?

Hol tárolják és hogyan lehet használni a beszerzett SEGWAY-t?

Elgondolkodtak-e azon, hogy a médiában elhangzott állításokkal kapcsolatban érintett ellenérdekű felet is megszólaltassák?

A sétáló utca végén található elhanyagolt fapavilonnak ki a tulajdonosa?

Az Ifjúsági Ház közalkalmazottja a Fidesz helyi pártelnöke lett, nem okoz-e ez feszültséget az igazgató úr hierarchikus viszonyában?

Mit nevez igazgató úr információ torzulásnak?

2019. 03. 05. Az áthelyezett Testületi ülés I. rész - Rajtakapott vezetők

 

Video megtekinthető:

youtu.be/Y1Lwqx3_vY8

 

 

Bizottsági határozatok

N a p i r e n d e k :

Az előterjesztések napirendre vételénél az alpolgármester 3 „szóbeli” előterjesztést akart megszavaztatni.

A Pénzügyi Bizottság elnöke kifogásolta, hogy nem volt bizottsági ülés az előterjesztésekről. Levéllel fordult a jegyzőhöz, korábbi beruházás miatt, amelyre nem kapott választ.

A jegyző jelezte, hogy 30 napja van a válaszra, de a levél itt van és meg fogja kapni elnök úr. A pályázatok pénzügyi fedezetére 19.01.31-én hitelfelvételről döntést hozott a Testület. Az SzMSz alapján nem kötelező a bizottsági tárgyalás.

 

A napirendre vétel kísérlete nem volt érvényes.

 

A Pénzügyi bizottság elnöke bejelentette, hogy megtévesztés alatt áll, mert a hitelfelvételről csak elvi döntést hoztunk és ez nem kötelez minket arra, hogy konkrét pénzügyi feltételekről beszéljünk. A Jegyző felolvasta a 21/2019. (I. 31.) határozatot.

 

Az SzMSz előírásainak beidézése után vita alakult ki a képviselők tájékoztatásáról.

Az alpolgármester indoklásában sürgősségre hivatkozott és személyeskedésbe ment át.

 

Ma reggel össze lehetett volna hívni a Pénzügyi Bizottságot, de Önöknek szándékában sem volt, törvényt sértenek és az esküjüket is megszegik. Az alpolgármester megvonta a szót.

 

Alpolgármester: Valóban nem voltam tegnap a bíráló bizottság ülésén. Miért nem jelezte a képviselő, hogy hívják össze a bizottságot? Ezen ne múljon, hogy még egy fél óráig vekengünk arra, hogy mit kelljen tennünk.

 

Jegyző: Már az első körös Közbeszerzési bíróló bizottság ülésén szó volt arról, hogy március 5-én előterjesztésre kerülnek. De a bíráló bizottság második ülése március 4-re csúszott, ott jeleztem, hogy a mai Testületi ülésre előterjesztésre kerüljenek… (A jegyző ezzel beismerte, hogy hetekkel korábban ez volt a szándéka, a Pénzügyi Bizottságot össze lehetett volna hívni)

 

Jobb megoldás lenne technikailag most a bizottsági ülés összehívása.

Az alpolgármester technikai szünetet rendelt el.  

A Pénzügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy ő javasolta ma reggelre a bizottsági ülés összehívását. A jegyzőnek február 18-án eljuttatott levélben kezdeményezte a kifogásolt napirendek miatt a bizottság összehívását. Utána megismétlődött ahányszor lehetőség volt rá.      

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke összehívta a bizottság ülését és módosító javaslatokkal elfogadta az előterjesztéseket. A Képviselő-testület ülése ezek után kezdődött el.

 

17’ 30”-től

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester

 

27’ 45”-től

Kérdések:

Közmunkával kapcsolatban miről tárgyaltak?

Március 15- ünnepségről egyeztetés?

 

Bővebb tájékoztatás a Városi bálról (Pénzügyi elszámolás később)

 

Az aljegyző nem tudja ellátni a feladatát, mert 8 órában Szerepen tartózkodik.

Az ellenzéki képviselők mikor tekinthetik meg a közmunkások névsorát?

Miről egyeztettek a Gesz-nél?

Dr. Lénárt háziorvosi rendelése

 

A két alpolgármester közösen tartja a fogadóórát?

Miről egyeztettek a Bentlakásos Otthonnál?

A Segítő Kezek Társulásnál ki helyettesíti a polgármesterasszonyt?

Közérdekű bejelentésre a képviselő miért nem kap választ?

 

A Kereskedelmi és Iparkamara munkatársával miről egyeztetett?

A Katolikus egyház püspökével miről tárgyalt?

 

Minek a hozománya, hogy 15 fő mérlegképes tanfolyamon vesz részt?

A GESZ gazdaságvezetőjének kinevezése ennek az egyeztetésnek az eredménye?

A Zártkerti lakosok ügyében volt-e tárgyalás a jogi képviselőnkkel?

 

Hol lesz a tanfolyam és mennyi a költsége?

Szombaton és vasárnap is van tanfolyam?

A február 14-i soron kívüli ülésre miért olyan időpont lett meghatározva, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke ne tudott rajta részt venni?

2019.02.28-ról áthelyezett Önkormányzati ülés

 

2019. 02. 14-én soron kívüli ülésre került sor, ahol a napirendek után új időpontot kellett meghatározni a 2019. évi Költségvetést tárgyaló testületi ülés számára.

Az indoklás szerint nem kockáztatható a Képviselő-testület minősített többséget igénylő szavazatképessége, mert egy tagja iskolai kirándulás miatt 02. 28-án nem tudna jelen lenni. A példátlan és eléggé komolytalan érvelést a képviselők méltatlannak érezték, de a megfogyatkozott képviselő-testület működőképességének érdekében egyetértettek az ülés 2019. március 5. napjára halasztásával.

www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=1

 

Az időpontról meghozott döntés után váratlan fordulatok következtek:

Február 15. helyett február 20-án tartották meg a Költségvetés részleteiről szóló összevont bizottsági ülést.

Közben Rásó János lemondott a képviselőségéről is, így a Pénzügyi, valamint a Humán Bizottság működésképtelenné vált.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint soron következő bizottsági ülések előtt 2019.02.28-ára összehívott soron kívüli Képviselő-testületi ülésen új tagokat kellett választani a bizottságokba.

Az ülésen mégis megjelent az iskolai kirándulás miatti távolmaradását jelző képviselőnő, aki érzékeltette, hogy az Önkormányzat jelenlegi helyzetében inkább nem ment el a kirándulásra...(nehogy távollétére hivatkozással őt tegyék felelőssé...)

A 02. 28-án megtartott összevont bizottsági ülésen több, mint 3 órás vita után különvéleménnyel - nem egyhangúlag - fogadták el a 2019. évi költségvetést.

 

A város vezetése csak ilyen időhúzással, becstelen és méltatlan trükközésekkel képes fenntartani a Képviselő-testület működőképességét.

 
További részletek hamarosan...