2021 december

2021.12.22. A nyilvánosság kiiktatásával soronkívüli ülésen döntöttek Püspökladány sorsáról

 

A december 16-i Önkormányzati ülésen még csak utaltak arra, hogy a Karácsony előtt lehet soron kívüli ülés.

Vadász Ferenc alpolgármester akkor kijelentette:

"A 2021-27-es ciklus fejlesztési lehetőségeiről beszélgettünk, ami jelenleg is képlékeny, bár megjelentek a pályázati kiírások, ezzel kapcsolatosan a konkrét fejlesztési elképzeléseket még jelenleg is tisztázzuk. A TOP+ még folyamatban van, az ezekkel kapcsolatos egyeztetések a napokban is zajlanak és a jövő héten is fognak ... események történni..."

 

A soron kívüli ülésre számítani lehetett, de jogsértő módon előtte nem tették közzé a Meghívót és a napirendeket!

Bizonyítja ezt az Önkormányzat honlapján a MEGHÍVÓK aloldala:

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=138

Amelyben 2021. 12. 22. délelőtt 9 órára összehívott ülésen 6 napirendet tüntettek fel. Közérdekű adattal visszaélés jogsértésének súlyos esetét bizonyítja, hogy a puspokladány.eu honlap MEGHÍVÓK aloldalának aljára görgetve a 2006. év meghívói alatt látható az utolsó frissítés dátuma: (2021. December 22. Wednesday 11. 11.)

 

A Meghívót szerdán 11 óra 11 perckor a soron kívüli ülés után tették közzé a hivatalos oldalon!

Kétséget kizáró bizonyítéka, hogy a soron kívüli ülésről a közvélemény tájékoztatása szándékosan elmaradt, továbbá megtörtént a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. § és 12. §-ának jogsértése.

 

Súlyosbítja a visszaélést, hogy szerdán 11 óra 15 perckor - csupán 4 perccel a meghívó közzététele után - felkerültek a honlapra a határozatok kivonatai is, amelyekből újabb jogsértés bontakozik ki:

 

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2021/2021_12_22.pdf

 

A pdf-et kinyitva a meghívóban közölt 6 napirendet felülírva nem 6, hanem 8 határozatot tartalmazott!

Püspökladány Képviselő-testületének jelenlévő tagjai rendkívül gyorsan megtárgyaltak 8 napirendet, olyannyira gyorsan, hogy a soronkívüli ülés kezdetéhez képest 2 óra múlva már a határozatok is felkerültek az internetre.

Az előterjesztések tárgyalásának szükséges feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. (SzMSz 7.§. 7.)

Felmerül a gyanú: miért volt ilyen rendkívül sürgős, hogy több szabálysértést is elkövettek?

 

A plusz napirendet megkésve kaphatták kézhez a képviselők, értelmezni sem volt elegendő idejük, néhány percen belül kellett véleményt formálniuk. Megtárgyalták-e a képviselőktől elvárt alapossággal a jelenlévők?

 

A határozatok tartalmából kikövetkeztethető, hogy a 2021.12.16-i nyilvános Önkormányzati ülésen még mélyen leplezni szándékozták a közvélemény elől

a 2030-ig tartó - a város költségvetését terhelő - 186 millió Ft-os hitelfelvételt és

a Városüzemeltető Kft. jogsértő állapotú Temető szolgáltatásának hatalmas bérköltséggel járó személyi feltételeit.

 

Tóth Lajos: "NINCSENEK TITKAINK..."

 
 
Folytatás hamarosan...

2021.12.16. Önkormányzati ülés - III. rész: Könyvtár lehet a Bank helyén?

 

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/blql9N57VrM

 

 

b) Előterjesztés bérleti jog átruházásáról.

Matkóné Dr. Antos Bernadett: Az eredeti szerződést nem kaptuk meg, lehetséges-e megismerni?

Tóth Lajos: Megtekinthető, semmi titok nincs benne.

(*Döntést befolyásoló mulasztás - SzMSz 19.§ 1/a)

 

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 7 tartózkodás

 

04' 04"től
c) Előterjesztés a Sárréti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulásáról.

 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás


07' 35"-től
d) Előterjesztés Képviselő-testületi határozatok módosításáról.

Balázs Sándor: Nem lett volna szerencsésebb, ha eltoltuk volna az állásfoglalásunkat?

Szavazás: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

 

10' 40"-től
e) Előterjesztés a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról.

Kiss Zsigmond: Történt-e a Kormányhivatallal egyeztetés?

Jegyző: Nem alaptevékenység, egyeztettük a Kormányhivatallal.

Szavazás: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás


13' 34"-től
f) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

Szavazás: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

 

14' 55"-től
g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsőde ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Terv jóváhagyásáról.

Varga Zoltán: A szükséges javításokhoz rendelkezik-e megfelelő forrással?

 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

21' 20"-től
h) Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötött megállapodás módosításáról.

 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

23' 35"-től
i) Előterjesztés II. számú házi gyermekorvosi körzet működtetéséről

A sürgősséginek nevezett előterjesztést a helyszínen olvashatták el a képviselők.

3 rendelő lesz 3 orvossal. Az Önkormányzatnak kevesebb költséggel.

 

Szavazás: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,  1 nem szavazott

Tóth Lajos: a polgármester is szokott hibázni, ezért újra szavazzunk.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás


32' 15"-től
j) Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről

Balázs Sándor: Örülnék, ha a könyvtár oda tudna költözni, a megfelelő helyre.

Varga Zoltán: A felsorolt célok közül bármelyik meg tud valósulni, az a város érdekeit szolgálja.

Vadász Ferenc: Biztosan nem mondtam, hogy nem alkalmas, de még azt nem döntöttük el, hogy milyen célra használjuk...

Majd most indul meg az előkészítési folyamat.

 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás


36' 40"-től
k) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft személyi kérdéseiről

 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 
 

l) Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakások bérleti szerződésének felülvizsgálatáról. /zárt ülés/

m) Előterjesztés bölcsődei felvételi kérelem elutasítása elleni fellebbezésről. /zárt ülés/

 

2021.12.16.  Önkormányzati ülés - II. rész: Ismét hiba

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/dZokOMEsArA

 

A napirendek tárgyalása előtt Tóth Lajos bejelentette, hogy hibázott, mert a polgármesteri jelentésből kimaradt az EFOP 1.5.3 pályázat keretében a "Maradj Hajdú-Biharban"  címmel ösztöndíjprogram kiírása, amelyben sikeres 97 püspökladányi diák.

 

02' 04"-től

2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Kérdések

Kiss Zsigmond: December hónapban kapnak-e jutalmat az Önkormányzat dolgozói?

Jegyző: November végén volt számfejtve a jutalom.

 

Balázs Sándor: A FORD buszunk lett értékesítve?

Pandur Erika irodavezető: Igen, meg lett hirdetve, ez volt a legjobb ajánlat.

Balázs Sándor: Hol hirdettük meg, az interneten?

Irodavezető: Használtautó.hu-n hirdettük.

 

Szavazás 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

 
 

Érintett + elfogult = elvetemült befolyásoló

 

08' 37"-től

3. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Keserű László jegyző

Matkóné Dr. Antos Bernadett: Nem javasolja a Közmunkaprogram ellenőrzését

Horváth Ádám: Csatlakozik Matkóné álláspontjához.

 

Vadász Ferenc: Nem jelezte családi érintettségét és elfogultságát.

 

Balázs Sándor: Egyetért a Pénzügyi bizottság módosító javaslatával.

Varga Zoltán: 2017-ben volt ilyen döntés, 4 év múlva újra aktuálissá vált.

Kiss Zsigmond: Vizsgáljuk meg - elvileg nincsenek titkok.

 

Tóth Lajos: Gyakorlatilag nincsenek titkok, minden vizsgálható, minden nyomonkövethető.

 

Szavazás:

1.   12 igen

2.    6 igen, 0 nem, 6 tartózkodás

3.   12 igen

A Vadász Ferenc által irányított FIDESZ frakció szavazataival megakadályozta Vadász Ferenc nővére tevékenységének ellenőrzését.

Balázs Sándor ügyrendi észrevétel:  a szavazás Vadász Ferenc miatt aggályos.

Jegyző: Nem személyről volt szó.

 

Végszavazás:

12 igen

 
 

22' 43"-től

4. Előterjesztés az önkormányzat 2022. I. félévi üléstervének jóváhagyásáról
 

Balázs Sándor: ÉRKEZETT-E  javaslat a civil szervezetektől?

Tóth Lajos: Nem.

Képviselő úr, ha javaslattal kíván élni, akár most is megteheti...

 

Szavazás:

10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

 
 

30 perc vita a helyi oktatás állapotáról

29' 11"-től

5.    Különfélék

a) Előterjesztés Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról.

A szakbizottság nem támogatta.

 

Varga Zoltán: Milyen előnyökkel járhat ez a helyi diákok számára?

Hogyan érinti ez a püspökladányi képzést? Megoldott-e a gyakorlati képzés?

 

Ráczné Fekete Ilona: Lehet-e konkrét ellenérveket megismerni?

 

Ferenczik György: Hosszasan érvelt a Püspökladányban folytatott képzések mellett.

Balázs Sándor: Plusz jogot másnak átadni nem lenne szerencsés. Ha helyben meg lehet valósítani, azt támogatom.

Vadász Ferenc: A mi gyerekeinknek helyben kell lehetőséget biztosítani. Nem azt kell támogatni, hogy elmenjenek.

Varga Zoltán: Biztatom igazgató urat, hogy mindent tegyenek meg.

 

A hozzászólások és a polgármester részletekbe menő magyarázkodása megtekinthető a videofelvételen.

 
 

Szavazás:

4 igen, 1 nem, 7 tartózkodás

 

2021. 12. 16. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/emClGeFuflw

 
 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

   

A napirendek elfogadása után Tóth Lajos polgármester szóbeli kiegészítést tett az eseményekről, majd a Covid-helyzetről kért tájékoztatást az Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől. Dr. Bartha Iván sebészfőorvos halála miatt a Képviselő-testület néma tiszteletnyilvánítással adózott.

Kérdések:

Balázs Sándor: Érkeztek-e jelzések, hogy sok doktor a rendelési időben sem érhető el, illetve a Rendelőintézet sem érhető el a megadott telefonszámon?

Vadász Ferenc alpolgármester: Minél többen éljenek az oltás lehetőségével. Köszönetét fejezte ki valamennyi egészségügyi dolgozónak.

 

18' 25"-től

Kérdések a polgármesteri jelentéshez

Balázs Sándor: November 22-én  tárgyalt Szepesi Tibor karcagi polgármesterrel, aznap Varga Mihály pénzügyminiszter is Karcagon tartózkodott. Hogyan érinti ez az egyeztetés az M4 autóút püspökladányi szakaszának megépítését? Az egyeztetés közvetlenül a novemberi testületi ülés előtt volt, mégis kimaradt a polgármesteri jelentés szóbeli kiegészítéséből.

 

December 8-án történt gazdaságfejlesztési projektértékelő megbeszélésről kért tájékoztatást.

 

Tóth Lajos:  November 22-én "ebéd után érkeztem a megbeszélt időpontra a Városházára, akkor érkezett Varga Mihály pénzügyminiszter úr is. Úgyhogy a mi megbeszélésünk kb. 20 perces időintervallumra korlátozódott, mert én nem voltam részese a pénzügyminiszter úrral folytatott megbeszélésnek."

Az M4 autóútról:  "Köztudott, hogy Karcag város Képviselő-testülete korábban kezdeményezést tett, hogy a már mindennemű engedéllyel rendelkező nyomvonaltervek kerüljenek módosításra. Polgármester úr tájékoztatása szerint ez a folyamat még zajlik, tehát nincs döntés abban, hogy az általuk javasolt nyomvonal befogadásra kerül-e. Mert ha módosításra kerül, akkor új terveket kell készíteni, új szakhatósági egyeztetéseket kell indítani. Hogyha ez bekövetkezik, akkor vélhetően negatív irányba befolyásolja, tehát időpont tolódással befolyásolhatja a Püspökladány közigazgatási területére tartozó építkezéseket is."

A NIF projektvezető tájékoztatása szerint: "Az M4 Szolnok fölött Tiszapüspökiig januárban átadásra kerülhet, ezt követően rövidesen kiírásra kerülhet Kisújszállásig tartó szakasz közbeszerzési eljárása, azok lebonyolítása után kezdődhetnek az építkezések. Az még kérdéses, hogy Karcag területén a nyomvonal hogy fog alakulni, ez befolyásolhat Püspökladány vonatkozásában is időpontokat. Erre egyelőre konkrét véleményt, illetve visszajelzést nem kaphattam, mert a folyamatok ezen stádiumban zajlanak."

Kiss Zsigmond: A közfoglalkoztatási pályázatot meg tudjuk-e tekinteni?

Kedden a Városfejlesztési bizottság ülése késeőbb kezdődött, mert a kisteremben hallgatták meg a Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságát. Nem lett volna célszerű ezt a Pénzügyi Bizottság ülésén megtenni? Miről volt szó ezen a szűkkörű összejövetelen?

 

Tóth Lajos: Minden dokumentum megtekinthető - semmi titok nincs a részletekben...

Varga Zoltán: A Kft. Felügyelő Bizottság meghallgatása azért történt, hogy a 2022. évi üzleti tervének előkészítésében vegyenek részt.

 

Ifj. Győrfi Lajos: Melyik járdaszakaszok felújításáról van szó?

 

Egyedi, néhány 10 méteres szakaszok felújítása lehetséges.

 

Balázs Sándor: A Startmunkaprogram tervezéséről bővebb tájékoztatást kért.

Nem összférhetetlen-e az alpolgármester közmunkában betöltött szerepe?

Miről tárgyalt a Honvédelmi Minisztérium képviselővel?

és a Fejlesztési Ügynökség munkatársaival?

 

Vadász Ferenc: A 2021-27-es ciklus  fejlesztési lehetőségeiről beszélgettünk, ami jelenleg is képlékeny, bár megjelentek a pályázati kiírások, ezzel kapcsolatosan a konkrét fejlesztési elképzeléseket még jelenleg is tisztázzuk.

Jegyző:  A közmunkával kapcsolatosan az adott dolgozó vonatkozásában alpolgármester úrnak semmilyen irányítási és főleg nem munkáltatói jogköre nincs. Ilyen szempontból nem áll fenn összeférhetetlenség. Maga a közfoglalkoztatással, mint általános területtel kapcsolatosan van feladata.

 

Kiss Zsigmond: Mi a véleménye a Zrínyi utcán tervezett autómosóról?

A fogadóórákról jegyzőkönyv, emlékeztető készül-e?

A Bihar-Sárrét Egyesület pályázataiból a városok ki vannak zárva. Miért vagyunk még benne?

Miért szerepel a beszámolójában az, hogy frakcióülést vezetett?

A TOP Pluszos pályázatokról valamilyen érdemi döntés van-e már? Tudhatjuk-e mennyi pénzt nyert Püspökladány Önkormányzata, vagy ezek még annyira képlékenyek, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni?

Vadász Ferenc: A TOP+ még folyamatban van, az ezekkel kapcsolatos egyeztetések a napokban is zajlanak és a jövő héten is fognak ... események történni...

Borsos László: a közös álláspont az, hogy nem tartjuk szerencsésnek az autómosó kivitelezését, de a szabályzatunk egyelőre ezt megengedi. Egyetértés van, hogy minél hamarabb módosítsuk az erre vonatkozó szabályzatunkat.

 

45' 00"-től

Vélemények

 

Szavazás: 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

 

59' 10"-től

Képviselői kérdések

 

Balázs Sándor: 2021.06.30-án testületi határozattal ingatlanok lettek kijelölésre eladásra. Határidő: azonnal. De csak 2 héttel ezelőtt hirdették meg és nem pontosan azok a helyrajzi számok jelentek meg, mint a határozatban. Hol tartunk?

 

Tóth Lajos: "A mi munkánkban előfordulhat hiba, esetleg határidő csúszás. Mi nem vagyunk tévedhetetlenek, mint az elődeink voltak. Igyekszünk mindig megfelelni mindennemű kijelölt feladatnak. Nem mondom, hogy egyszerű, egyenként sokrétű, ettől függetlenül lehet, hogy hiba csúszott, de nem előlegezem meg a hibalehetőséget, mert az irodavezető asszony el fogja oszlatni a kételyeket..."

Nyéki-Katona Hedvig:  'A határozat szövegében lévő helyrajzi számban ELGÉPELÉS történt, technikai hiba, viszont a mellékelt tulajdoni lapok akkor is megfeleltek a helyrajzi számoknak, amelyet az önkormányzat ténylegesen eladásra kínált."

 
* Az előterjesztéshez a tulajdoni lapok nem voltak mellékelve

210630 05g föld.pdf (967660)

 

Elek István Városüzemeltető Kft. ügyvezető: A technikai hibát követően a Kft. a határozatnak megfelelő helyrajzi számokat írta ki. Megtörtént az értékbecslés, ezt követően hirdettük meg a földterületeket.

 

Balázs Sándor ügyrendi hozzászólás: A 0100/17, vagy a 0703/17 lenne gépelési hiba? Hogy került ki 0703/17 a sorból, és hogy került oda a 0100/17?

 

Tóth Lajos: "Valamilyen SZÁMMISZTIKAI egyeztetés fog következni. Azt sem zárom ki, hogy valahol a folyamat során, akár az előkészítő folyamatban, a megjelentetés folyamatában, vagy netalántán abban a lapban, ahol megjelent, ott valamilyen hiba csúszott a közlésbe, nem tudom eldönteni. Írásban fogunk 15 napon belül válaszolni."

 
*A hirdetőújságban változtatás nélkül jelent meg a Városüzemeltető Kft. hirdetése, amelyben nincs felsorolva a 0703/17 helyrajzi számú földterület:

radian.hu/?p=876

Kiss Zsigmond: A határidő nem aggályos-e? Miért nem került a kifogásolt helyrajzi szám az értékesítésbe?

Varga Zoltán: Ma nyílik a Pepco Áruház. Az ideiglenesen biztosított parkolóhelyek helyett a kötelező parkolóhelyeket mikor és hol fogja megépíteni?

 

1 óra 08' 02"-től

Interpellációk

Interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadták.

 

1 óra 09' 25"-től

Új interpellációk

 

Ifj. Győrfi Lajos: Megvizsgálni szükséges új parkolóhelyek kialakítását a belvárosban.

Balázs Sándor: 25/2021 (VIII.26) Önkormányzati határozat a Városüzemeltető Kft. üzleti tervének határidejét is tartalmazza. A határidő lejárt, eddig a Képviselő-testület elé nem került. Miért nem tárgyaltuk ezt, ha egyszer bekértük? Mi volt az oka?

Kiss Zsigmond: A IV. Béla utca járdájának felújítását kezdeményezi.

A kézilabda csapatnak közel 3 millió Ft tartozása van a Városüzemeltető Kft. felé. Hol tart a behajtási eljárás?

2019-ben 1,2 millió Ft sporttámogatást kaptak, betekinteni szükséges az elszámolásba.

 

1 óra 15' 15"-től

Közérdekű bejelentések

Balázs Sándor: A belvízelvezető árkok balesetveszélyesek. Korábban már kezdeményeztem, hogy megoldást keressünk a balesetek elkerülésére. Történt olyan baleset, amelyben jelenleg rendőrségi vizsgálat folyik. A veszélyes árkok vizsgálatát el kellene kezdeni és mihamarabb egy-egy korláttal meg kell védeni. A baleseti helyzetek megelőzésére mindent kövessünk el. Ezt ne halogassuk.

 

Tóth Lajos: A kezdeményezést vettem, méltányolom és fogjuk vizsgálni.

 

Balázs Sándor ügyrendi észrevétel:

Egy jegyzőkönyv tartalmából: "az adott helyszín, mint kockázati hely ismert. De külön beavatkozás nem történt."

Ha tudjuk, akkor ezeket kell megszüntetni.

Tóth Lajos: "Nem tudom, hogy milyen dokumentumból idézett, gondolom műsoron kívül majd megosztja velem az információt."

 

Vadász Ferenc alpolgármester:

Köszönetet mondott a Város Karácsonyfájának feldíszítésében segítséget nyújtóknak.

 

Ráczné Fekete Ilona:

"Adventi Ablakvadászat" címmel egy civil szervezet kezdeményezéséről adott hírt.  Köszönet érte.

 
 

Nincsenek titkaink - hazudta a városvezető

 

 

Előzetes a 2021. 12. 16-i Képviselő-testületi ülésről:

 

A hét elején a szakbizottságok üléseztek és az alábbi javaslatokat tették:

www.puspokladany.eu/kozadat/kezdolap/testulet211216/0.pdf

 

Különös figyelmet érdemel a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság állásfoglalása

 

Az együttműködési megállapodás körül nagy vita alakult ki a testületi ülésen, az előterjesztő polgármester alulmaradt...

 

A Bizottság nyomatékosította az alapvető felelősségi viszonyokat, a felelősségre vonás - mint minden esetben - a munkáltató (polgármester) jogkörében van. Kiderül 2022. február végén...

 
 

A Képviselő-testületi ülés 12 képviselő jelenlétében kezdődött.

A polgármester 3 új előterjesztést javasolt napirendre tűzni:

i) Előterjesztés II. számú házi gyermekorvosi körzet működtetéséről

j) Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről

k) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft személyi kérdéseiről

 

A polgármester jelentésében november 22-én karcagi M4 autóútról szóló konzultációt jelzett, amelyet az előző novemberi jelentésének szóbeli kiegészítésében még mélyen eltitkolt... (közérdekű információ késleltetése) 

Egyesületeink önkormányzati képviselője rákérdezett a konzultáció tartalmára, a polgármester válasza az ülésről készült videofelvételen lesz látható-hallható.

Az 1. napirend - ellentétben a novemberben elszabotált 40 perccel - most mintegy 90 percig tartott. Meg is lett a hozadéka...

 

Az Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének Covid-tájékoztatója után a képviselők az Önkormányzat súlyos működési zavaraira és teljesítetlen Testületi határozataira, intézkedéseire kérdeztek rá.

 
 
Részletek hamarosan...