Egyesületünk állásfoglalása a püspökladányi piacról avagy „közösségi térről…”

 

Mint tudható, a piacok fontos szerepet töltenek be a települések életében már évszázadok óta. Jó hangulatot tudnak árasztani azon túl, hogy a vásárlói igényeket ki tudják elégíteni. Társadalmi érintkezések fontos helyszíne. A termelőknek bevételt jelent, a kis közösségeknek pedig egy lehetőséget, hogy  a helyi termelőktől jó minőségű élelmiszert tudjanak beszerezni és ne csak a multicégek boltjaiban kapható, ki tudja hol előállított árukhoz jussanak hozzá. Nagyszerű élmény egy sürgő forgó, életben gazdag piacon eltölteni egy kis időt, ismerősökkel, barátokkal találkozni. Esetleg harapni valamit a frissensültekből.

A Püspökladányi Önkormányzatnak igen aktuális és jó döntése volt a piactér felújítása, a célt Egyesületünk is üdvözölte!

A városközpontban erre a célra értékes helyszín is kínálkozott a korábbi helyen, így a területre nem kellett pénzt sem fizetni az Önkormányzatnak. A meglévő infrastruktúra is segítette a 158,5 millió Ft tervezett költségű beruházást.  Mégis a költség 9.5 millió Ft-tal, majd - egy év határidő csúszás után – újabb 7 millió Ft-tal emelkedett. Az előterjesztésből: „Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” beruházás önkormányzati saját forrás mértékét 7 000 e Ft-tal szükséges megemelni.”

A költségnövekedés azért is elgondolkodtató, hiszen a püspökladányi polgárok Uniós „közpénzt” kaptak a piacfelújításra, de azt „valamiért ki kellett pótolni”…

Mi történt időközben, ami miatt a beruházás költsége megnőtt?                        

Mi az, ami nem volt látható a tervezés során?

A ladanyholnap.hu honlapunkon próbálunk választ adni az olvasóknak, miután az önkormányzati médiában erre aligha találnak értelmezhető magyarázatot.

 

Az átadás után egy évvel nézzük, hogyan tölti be a funkcióját az új piacunk?

A Tisztelt Olvasóknak is kialakulhatott a véleményük, így ki-ki a saját tapasztalatából ítélhet. Bizonyára Önök közül sokan jártak már más hasonló nagyságú városok piacain is, így némi összehasonlításra is van lehetőségük.

Egyesületünkben ezt a kérdést is megtárgyaltuk, miután már látjuk működni a megújult piacot, vannak személyes tapasztalataink is! Megdöbbenve látjuk, hogy a beruházás műszaki tartalma mennyire szegényes!   A legfontosabb hiányzik: a fedett, zárt eladó tér, ahol 175 millió Ft-ból már pavilonok kialakítására is sor kerülhetett volna. Ezek - akár a hét minden napján - jól szolgálhatták volna a városlakókat, megfelelő komfortérzetet biztosítottak volna. Az eladóknak üzleti lehetőséget itt helyben, a kistermelőknek pedig némi bevételt vagy nyugdíj kiegészítést! Helyette épült 4 kis tetővel ellátott 8 szűkös padsor, ahol nem férnek el egymás háta mögött az árusok, az elárusító padsorokat elfedik a nagyra sikerült tartó oszlopok, a padsorokat fedő tetők nem érnek össze, csorog az esővíz az emberek nyakába, de nagyon kicsi az eladótér, szűkös a hely.

Az árusok ezért nem is veszik igénybe a padsorokat, inkább csak a szabadban lévő díszburkolaton árusítanak!  Ez a püspökladányi piac, ahová rossz idő esetén nem is szívesen mennek ki az eladók és a vásárlók sem! Ez a forgalmat/ bevételt jelentősen befolyásolja! Jobb idő esetén pedig az  egész úgy néz ki időnként, mint egy zűrzavaros zsibvásár.

Vajon miért kellett áthelyezni a közösségi WC-t, miért kellett parkolót csinálni a ”közösségi téren”?! Hol vannak azok a tulajdonosok, akik 6 évvel ezelőtt vásároltak területet a piactéren, hogy oda elárusító helyeket építsenek? Van-e köze a piac ilyen jellegű átrendezésének ahhoz, hogy a Szent István utcai bejárónál van az - akkor még - alpolgármester beépitésre váró telke???

 

Ráadásul a szabadban történő árusításért - szerintünk etikátlanul - még helypénzt is kérnek, ami az önkormányzati tulajdonú cégnek jelentéktelen bevételt hoz, de - főleg az idősebbeknek,- akik csak néhány tojást, egy-két kg gyümölcsöt… stb. szeretnének eladni, azoknak ez is fontos tétel!

 

Felvetődik a kérdés: ez a 175 millió Ft-os költséggel megépült új piactér be tudja-e tölteni  a kor színvonalán a funkcióját? Tényleg megfelel a városunk igényének?

Határozott válaszunk, hogy nem!

A jó, zárt terű piac továbbra hiányzik, emiatt a vele járó szolgáltatásokat is nélkülözni kell! Nem szolgálja a helyi foglalkoztatás bővülését, a vállalkozók részére nem nyújt megfelelő  kereskedelmi lehetőséget, a kistermelői árusítás pedig továbbra is szegényes maradt! A környező városokban már ilyen alacsony színvonalú piac évek óta nincs!  Karcag, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu már régen megépítette a városukhoz méltó zárt terű piacot, ahová érdemes kimenni vásárolni! Püspökladány tehát ebben is lemaradt! Ez - véleményünk szerint – az Önkormányzat felelőssége!  

Egyesületünk által delegált önkormányzati képviselő, Kincses László már előzetesen is több fontos kérdést tett fel, illetve később megfogalmazta kritikáit is testületi üléseken. Sajnos nem támogatták felvetéseit: ezért minden maradt a régiben – talán évtizedekre!

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

                                                                         Molnár József  Elnök                                                           

                                                                Püspökladány Jövőjéért Egyesület

Üzembehelyezés, átadás nélkül...

Öröm - ürömmel
Büszkeség helyett kényszer...
Kordonnal elrekesztve az elárusító terület és a vizesblokk...
DE szociális helyiségek nélkül működhet a közösségi tér?

Ha egyes szám első személyben kezdődik a tájékoztatás, akkor ki fogalmazta meg a végét,  az Önkormányzat nevében?

A lezárt épületek használatát akadályozó eljárást milyen hiányosság, mulasztás váltotta ki?

Ki állapította meg, hogy nem az Önkormányzat hibájából történt?

KOCKÁZATELEMZÉS (Pótfejezet a Piac építéséhez...)

A 2015. 09. 24-i Képviselő-testületi ülésen a város költségvetésének módosításáról szóló 3/g. napirend szöveges előterjesztésben található indoklás:

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek:

"Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” beruházás önkormányzati saját forrás mértékét 7 000 e Ft-tal szükséges megemelni.

 

Kockázatelemzés megállapította, hogy a Piac területén szükséges a villámvédelem kiépítése, 

a műszaki ellenőr ennek alapján elrendelte annak kiépítését, mely megközelítőleg 4 000 e Ft.

 

A testületi ülésen a városvezető kijelentette: "...úgy gondolom, bízzuk ezt a szakemberekre!"

Kis időráfordítással minden kétséget eloszlató árajánlatok ismerhetők meg:

A Piac villámvédelmének kiépítése érdekében nem keresték meg a legkedvezőbb ajánlattevőt.

Meghívásos pályázaton 3 ajánlattevő közül csak 1 adott ajánlatot... (Vajon milyen szándékkal hívnak meg olyanokat, akik nem is válaszolnak?)

Így "véletlenül" éppen az a vállalkozás "nyert", amelyik eddig is építette a Piacot.

 

De már a tervezésnél is mulasztás történt.

A műszaki előírások tartalmazzák: hol szükséges a villámvédelem, tehát a tervezőnek tudnia kellett évekkel ezelőtt.

Vajon milyen ok váltotta ki ezt a "figyelmetlenséget"?

Miért nem a pályázat forrásaiból tervezték és építtették meg a villámvédelmet?

Beismerést jelent, hogy önkormányzati pénzből fedezik a mulasztásokat?

Visszakövetelik-e a tervező munkadíját, felülvizsgálják-e a közbeszerzést vagy fennáll a hanyag-, hűtlen kezelés gyanúja?

 

Felmerültek egyéb többletköltségek is: elektromos hálózat bővítése megközelítőleg 1 000 e Ft,

sorompó távirányítással történő vezérlésének kialakítása megközelítőleg 1 000 e Ft – az üzletek szabad árufeltöltésének biztosítása érdekében,

engedélyezési és eljárási díjak megközelítőleg 1 000 e Ft.

 

A Testületi ülésen kapott válasz szerint: "...az elhelyezett  sorompó már tartalmazza az irányító berendezést is, tulajdonképpen csak a távirányítókat kell beszerezni és behangolni, így várhatóan (a költsége) jóval kevesebb lesz, mint a beállított összeg."

 

A válasz megerősítette, hogy a 3/g. napirend előterjesztésének megfogalmazása pontatlan és félrevezető volt, ennek ellenére a Képviselő-testület többsége változatlanul szavazta meg a 7 millió Ft pluszköltséget!

 

2015. 08. 31. Részleges műszaki átadás a Piactéren

 

A piacfelügyelet+vizesblokk és az elárusítóhelyek építését a kivitelező készre jelentette.

10 napos hiánypótlással a műszaki ellenőr javasolta az átvételt.

 

A Rendezvénytér és a parkolók burkolatának kivitelezése kb. 2 hetes késésben van, csak az elkészülte után lehetséges a teljes beruházást az Önkormányzatnak átvennie.

 

A piacüzemeltetés logisztikai ellátását meg kell tárgyalni és a legrugalmasabb megoldást szükséges alkalmazni.

A 2015. 08. 19-i Képviselő-testületi ülésre

kérelem érkezett a Piacfelújítás kivitelezőjétől, amelyben 2015. szeptember 30-ig határidőmódosítást kért a munkák befejezéséhez.

A műszaki ellenőr indoklásával és javaslatával egyetértve a Képviselő-testület nem hosszabbította meg az építkezés határidejét.

A kivitelező időhúzó, lassú munkavégzését városunk lakói is észrevételezték és kifogásolták: Az elmúlt hetekben csak néhány ember lézengett a munkaterületen...

Az ülésen a munkavégzést kifogásoló képviselői kérdésre elterelő válasz érkezett, miszerint éppen a múlt héten volt intenzív munkavégzés...

A képviselői javaslat arra irányult, hogy az építéskezdéstől át kell tekinteni az építési naplót, amelyben minden nap folyamatosan rögzíteni kell a dolgozók létszámát és az elvégzett munkafázisokat is. (Műszaki ellenőr: "...az aláírt szerződés ellenére az építési napló tanúsága szerint Vállalkozó 7 munkanapon keresztül nem végezte el az átkötést." 2015. 07. 24. - 2015. 08. 06.)

A tisztázó szándékú képviselői javaslatot a városvezetés figyelmen kívül hagyta.

A határidőhosszabbítás elutasításával a kivitelező kötbér megfizetését kockáztatja, ha nem készül el a munka augusztus 31-re.

 

MIKOR LESZ ÍGY ÚJ PIAC?

Október hónapnál korábban nem lehetséges használatra átadni az árusoknak és a vásárlóknak...

Az újabb határidő 2015. augusztus 31.

 

2015. május 28-án a Képviselő-testület 3 hónap határidő hosszabbításról hozott feltételes döntést.

Részletek a testületi ülésről készült városi tv felvételben szombaton és vasárnap kb. 22 óra után...

Határidő 2015. május 31.

 

Mikor lesz ebből új PIAC?

"Karácsonyi ajándék" Húsvét után...

4 hónap késedelemmel átadták a közönségnek is...

Bekerülési költsége: 116 770 553 Ft

A régi piactér BONTÁSA elkezdődött!

A Sportpályára költöztették a PIAC-ot.

Meddig lesz itt az ideiglenes PIAC?

MEGÚJULT a Művelődési Központ környéke - így szól a hír...

    Ami jó:

 

és ami nem jó:

 

 

 

MEGÚJULT a Művelődési Központ környéke - így szól a hír...

és ami mögötte van:

A kivitelező vállakozás ugyanaz a amelyik a Piac és a Polgármesteri Hivatal felújítást is elnyerte.

A Művelődési Központ mögötti tér felújítását 5 hónapra ígérték, 8 hónap alatt készült el.

 

2014. 08. 26. Több, mint 1 hónap késés a kezdésnél  (Munkaterület átadása 2014. 07. 22.)

További csúszások ősszel:

2014. 10. 01.

2014. december 22. volt (lett volna) a befejezési határidő

 

2015. 03. 04. Határidő hosszabbítás után, már kötbér fizető időszakban:

PIAC FELÚJÍTÁS MIATTI ÁTHELYEZÉSE

 

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
                       felhívása alapján
tájékoztatjuk a piaci árusokat és a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városi piac felújítása, átépítése miatt a beruházás befejezéséig
a piac a városi sportpályán fog működni.
A piac üzemeltetéséhez a sportpályán adottak a feltételek.
Mivel a munkaterület 2015. március 23-án kerül átadásra,
ezért kérjük az elárusítóhellyel rendelkező tulajdonosokat, azokat
legkésőbb március 22-én szíveskedjenek kiszállítani a városi sportpályára.
A piac a sportpályán változatlan feltételekkel és időpontokban üzemel.

            Megértésüket köszönjük.
                             

Önkormányzati döntés:

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 03. 05-i soronkivüli ülésén

felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzőt a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Az eljárás nyertese a Szilasi és Társa Kft.

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő: Frenyó és Társai Kft.

 

Az ülésen az építési határidőre vonatkozó kérdésre az a válasz érkezett: 2015. május 31.

 

A közbeszerzési eljárás szabálysértése miatti felelősséggel és

a 900 000 Ft bírság megfizetésének forrásával kapcsolatos kérdésre nem érkezett válasz.

 Piac korszerűsítés (belváros rekonstrukció)

kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/dbhatarozat/portal_118634/

 

Az Önkormányzatot bírságra kötelezték, tehát a közbeszerzés elbírálásánál vétkesen vagy gondatlanul járt el.

A Városvezetőnek (polgármesternek és jegyzőnek) az első dolga lenne, hogy kivizsgálja: kit terhel a felelősség.

Ha megállapítható a gondatlanság, vétkesség, szándékosság, akkor szankciót kell alkalmazni, mert a KÖZPÉNZ elpazarlásáról van szó. 

A polgármester nem tagadhatja el, nem titkolhatja el a lakosság elől az ilyen eseteket, sőt kérdezés nélkül is kell a Testületet tájékoztatnia, mert tudnia kell a képviselőknek, hogy mi történt és mit kell tenni azért, hogy többé ez ne fordulhasson elő.

 

A KÖZPÉNZ mindannyiunk pénze! Városunk lakói nem azért fizetik be az adókat, hogy a vezetők büntetésekre pazarolják!

Jogosan merül fel a kérdés: érdemelt-e milliós jutalmat a városvezető 2014. 12. 18-án, ha kompetenciakörében bizonyított törvénysértés történt?

 

Püspökladány Önkormányzatának vezetői és többségi képviselői manipulálták a kivitetelezési közbeszerzést. Kedvezményt adtak egy vállalkozásnak és hátrányba hoztak más vállalkozást.

A részrehajló döntések képesek a hivatali apparátusba, a hivatalos szervek és személyek törvényes működésébe vetett bizalom megingatására!