Kövesutak a városban

A "kiMAXolt" arcátlan hazugság

 

A közösségi felületeket egyes politikusok rendszeresen a választópolgárok megtévesztésére használják. Tapasztalat, hogy újabb bejegyzéseikkel a korábban kitett bármekkora hazugságaikat hátrébb sorolhatják, amelyeket időmúltával egyre nehezebb visszakeresni.

 

A "hagyományos" internet segítségével lelepleződhetnek a hamis ígéretek:

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2006/2006_01_26.pdf

 

A 2006. januári Testületi határozatok 5. oldalán megtalálható az ügydöntő bizonyíték:

 4/2006. (I. 26.) önkormányzati testületi határozat
 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.  2006. évben a Bólyai utca teljes szakaszán, a Fazekas Mihály és a Bessenyei utca (Mező Imre u. és a Makkodi út közötti szakaszán) útalapot épít.
2.  2007-2010. között évente 3 km útalapot épít, azt, hogy mely utcákban, arról minden évben a képviselő-testület dönt.
Határidő:   2006. március 2., illetve 2010. december 31.
Felelős:    Dr. Molnár László

Az utca lakói emlékeztek, hogy az útalap megépült, de az azóta eltelt 15 évben az aszfaltos útról szőtt álmaik egyre reménytelenebbé váltak, mert 2006.10.03-án Arnóth Sándor és képviselői átvették Püspökladány felett a hatalmat és átírták az Újtelep sorsát (is).

Emlékeznek még a Fidesz hangzatos ígéretére?  "Minden utcában lesz kövesút!"

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=161

2006.11.30. 4. napirend a város közlekedési állapotának helyzetéről  zip. file 

Idézet a 4. oldalról: "Az ütemterv 2006. évre a már meghozott döntésnek megfelelően az Újtelepi városrészen történő  útalap építést tartalmazza. Az ütemezés első éveiben azon a városrészeken kerül sor útalap építésre, ahol a kiépítettség jelenleg is alacsony (Újtelep-Petritelep-Szénatér és környéke), 2010-ben megtörténne az Újtelepi városrészen a teljes kiépítés, illetve megvalósulnának a még hiányzó összekötő  útszakaszok."

 

A történelmi tény: 2006.10.03-tól Tóth Lajos alpolgármester és Vadász Ferenc a Pénzügyi Bizottság tagja.

Felelősek azért, hogy 2010-ig nem épültek meg a kövesutak az Újtelepen!

 

 

2021. októberben az Újtelepi Fazekas Mihály utcában megtalálták a 15 éve megépített útalapot...

Ezek ismeretében történt az az erkölcstelen gondolatkísérlet, amelyet Vadász Ferenc főállású alpolgármester írt a közösségi oldalán:

Mintha 2019 előtt nem is élt volna, mintha nem ugyanez a Fidesz lett volna hatalmon, letagadja, hogy ugyanennek a Fidesznek tagja volt, az önkormányzati Fidesz frakcióban résztvett, bármilyen arcátlanul akarja is kitörölni a kollektív emlékezetből.

Vadász Ferenc most el akarja hitetni - elsősorban a Fazekas M. utca lakóival - hogy "a hosszú évek óta tartó üres ígéretek és hazugságok" után mintha az elkezdett útépítés a saját maga (és frakciója) érdeme lenne...

 

A Fazekas Mihály utca, az Újtelep, de az egész város lakóinak tudnia kell, hogy az Uniós pályázatok megvalósításához 250 millió Ft-os hitelt kellett felvenni. 

Bodó Sándor képviselő újraválasztásának megsegítésére kapták a hitelt, amit Püspökladány évtizedeken keresztül kényszerül visszafizetni!

 

A Fazekas Mihály utcai útépítést 73,4 millió Ft-os ajánlattal nyerte el a STRAVACO KFt. De a kivitelezéshez 33,3 millió Ft hitelt is fel kellett venni. Ezt bizonyítja az alábbi soronkívüli előterjesztés:

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=141

2021.08.19. 1. napirend TOP-4.3.1-16 Építés 2. 3 részben (1452) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására zip. file

A kivitelezői versenytárgyalás aggályos: A 8 ajánlat közül csak egy volt érvényes, 7 ajánlatot kizártak... Az árajánlatok közül 5 kedvezőbb volt, (73,1 - 69,1 - 64,7 -  51,5 - 49,7 millió Ft) mint a nyertes kivitelezőé.

Mégis a drágább kivitelezést választották - futja rá a hitelből?

A Fazekas Mihály utcán megtalált útalap (2006-ban) 10 milliós értéke LEVONÁSRA KERÜL?

 

Az "emlékezetkiesés" és visszamutogatás - saját múltjuk hibáira -  "kiMAXolt" bizonyíték a hiteltelenségükre és az alkalmatlanságukra.

 

 
 

12 év hazug ígérete: "Minden utcában lesz kövesút!"

 

Ezzel a választási mézesmadzaggal és más csalárdságokkal nyert 2006. 10. 03-án a Fidesz Püspökladányban. Akkor 12 km utcán hiányzott a szilárd burkolat.

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=161

2006. 11. 30. formátum .zip  4. napirend

 

A megnyert választás után novemberben azonnal visszafogottabb lett a tervezés is. 2007-2010 időszakra 42 utcában 11,05 km kövesút kivitelezéséről határoztak. Köztük voltak a még ma is földutas Erkel, Móricz, Nyíl és Szénatér utcák.

A kampányban hallgattak róla, de utána gyorsan kiderült, hogy az útépítéshez 300 millió Ft hitelt akar felvenni a magát igaz hazafinak tartó melldöngető városvezető. A 42 utcára felvett hitelből csak 22 utcán épült meg a szilárd burkolat, 

140 millió Ft eltűnt...

A zűrzavaros, bűncselekmény sorozattal terhelt 2008-2010-es években "elporladt" a választási ígéret, és azóta is lemaradásban van a szilárd burkolatok kiépítése.

A 2006. és a 2018. utcajegyzékek összehasonlításából „csigatempójú fejlődés” látható: 12 év alatt csak 27 utcán, összesen 7 km kövesút épült, (+pályázatból a meglévő utak felújításához kapcsolva gyűjtőút a Keleti - Déli soron. Vasútberuházásban Balaton - Mikszáth utca). 2015-ben a Péchy, Thököly, Kölcsey, Bartók, József A. utcákon épült szilárd burkolat újabb 73 millió Ft közpénzből..

Pontatlan-hiányos volt a 2006. évi utcajegyzék, mert mint a 2018. oszlopban látható: több utcaszakaszt „találtak”, a burkolathiányos utcák száma 19-ről 30-ra növekedett és még 7,25 km útburkolatot kell megépíteni.

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) rendeletében 90 000 000 Ft-ot különített el útépítésre. Az összeg nem elegendő a kijelölt 4 utca burkolatának megépítésére. A végrehajtást egyszerűsítheti, hogy az Erkel Ferenc és a Móricz Zsigmond utcák rendelkeznek útépítési engedéllyel, míg a Szénatér és Nyíl utcák nem.

o) Előterjesztés útépítési tartalék felhasználásának prioritási sorrendjéről.
https://www.ladanyholnap.hu/onkormanyzati-ules-2018-05-31/

 

A tisztánlátást akadályozza a 2018.05.31.-i Testületi ülés „túlzottan szemérmes” előterjesztése: „…bruttó 114 880 898 Ft összegben kerültek kiszámításra. Az összeg a kapcsolódó vízépítési munkák tervezett költségét nem tartalmazza.”

Az ülés előtt csak néhány órával kapták meg a képviselők a tervezői összesítést, amelyből kiderül, hogy a 4 utca vízépítési munkáinak költsége 20 millió Ft+Áfa.

A félrevezető előterjesztés mögött tehát összesen 140 millió Ft-os összköltség rejtőzik. Ugyanennyi útfelület burkolására 3 évvel ezelőtt még elég volt 73 millió Ft, mitől nőttek meg hirtelen 191 %-kal a kivitelezési költségek?

 

A 90 millió Ft-os elkülönített keret ezen az árszinten csak 2 utca szilárd burkolatát fedezi, de alaposan megvizsgálva a tervezői dokumentációt kiderült, hogy a műszaki leírás két változatot jelöl, ám a tervező csak az egyiket számította ki:

Pályaszerkezet: ÚT 2-1.503 szerint                               

o    6 cm aszfalt                                    5400

o   20 cm FZKA                                     3600

o   20 cm védőréteg                              1800

    földkiemelés       40 cm                     2000

                                             m2      12800  + árok készítés

vagy:                              

o   4 cm aszfalt                                    3600

o  15 cm Ckt-4                                     2200                    

o  20 cm védőréteg                              1800

    földkiemelés      35 cm                     1750

                                             m2       9350 + árok készítés  (magánszámítás)

 

Eddig ismeretelen okból csak a 20 millió Ft-tal drágább változatot terjesztették a Képviselő-testület elé!

Nem könnyű ezek után Püspökladány fejlődése érdekében tett jószándékot feltételezni.

 

Sajnos az ügy költségvetési fejezetének még mindig van újabb titka:

A 4 utcához szükséges 6500 m2 védőréteg készülhetne darált betonból is. Összmennyiség 1300 m3, a sóder értéke 11,7 millió Ft, a darált beton használatával megtakarítás lehetne: 5 millió Ft.

 

Az önkormányzatnak volt is 2000 m3 betontörmeléke

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2015/2015_08_19.pdf

 

Polgármester: A megállapodás értelmében 2000 m3 felhasználható törtbetont kapunk a vasúti beruházásból. Ez nem került átadásra. Kitermelésre került, de átadásra az önkormányzatunk részére nem.  Az előterjesztésben is benne van, hogy amennyiben az önkormányzat jelzi, 5 napon belül leszállítják az önkormányzat részére. Elküldtük a levelet, nem került a mai napig sem leszállításra. Ez egy jogi eljárás lesz, amennyiben nem kerül átadásra az önkormányzat részére. Természetesen az önkormányzatnak a jogi képviselője ezekről a dolgokról tud.

 

Minden információ alapján a túlárazás szándéka érzékelhető. A kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása során megismerhető lesz a nyertes árajánlata.

Országosan és városunkban is lelepleződnek a jelenkor kormányzói …

 
Folytatás hamarosan...