Ami máshol már valóság, az városunkban még csak vágyálom!

 

Honlapunkon rendszeresen bemutatunk követhető vagy elrettentő fürdőfejlesztési példákat...

20 éve még reménykedhettünk

 

2003 augusztusi Állam- (akkor még Alkotmány) ünnepén felavatták a püspökladányi Strand- és Gyógyfürdő gyógyászati részlegét

Az új épületben létrehozott Gyógyászati szolgáltatások kínálatában megtalálhatók fizikoterápiás és balneoterápiás kezelések

► Iszapkezelések
► Súlyfürdő
► Szénsavas kádfürdő
► Fizikoterápiás kezelések
► Elektromos kádfürdők
► Vízalatti vízsugaras masszázs
► Vízalatti gyógytorna
► Szárazföldi gyógytorn

és 2 fedett gyógymedence.

Az avatáson elmondták, hogy három fázisban történik a Fürdő fejlesztése:

1. Ez az épület a gyógyszolgáltatásaival

2. Úszómedence átalakítása (+ tanmedence + gyermekmedence) vízforgatással

3. Új öltözö épület, új gyógymedence és a régi gyógymedence helyén élménymedencék csúszdákkal.

 
 

A végzet máshogy akarta...

 

A 2. ütem 2007-re még megvalósulhatott, de a 3. ütemnek se híre, se hamva 16 éve már...

Azt beszélik a régi szocreál ücsörgő medencében, sőt a Postán is: hogy már nincs ügyvezetője a Városüzemeltető Kft-nek.

Ha így van akkor a Szentünnepen cserben hagyta a dolgozókat, a vezetőket és Püspökladány várost.

 

A városvezetés talán ezért nem akarja ünnepelni  a már 20 éve meglévő gyógyfürdőt.

 

                                        Helyettük is kíván

                      a Püspökladány Jövőjéért Egyesület

Örömteljes siker a szomszéd megye kisvárosában

 

2019. októberében sokszáz településen független polgármester nyerte el a választók többségének bizalmát. Két év után már láthatók az új vezetők terveinek megvalósítása felé tett lépések. Tanulságos folyamatot mutat meg Vésztő város honlapja: veszto.hu/

 

A szomszédos Békés megye Szeghalmi járásában található a 6395 lakosú Vésztő. (2019 TeIR)       

A kisvárosnak 1960-ban még 10 806 lakosa volt! nepesseg.com/bekes/veszto

2011. év óta 7159-ről 6395-re 10,7%-kal csökkent a lakossága.

Az óvodába beíratott gyermekek száma 276-ról 210-re 23,9%-kal csökkent.

Az elöregedés folyamata aggasztó: 100 (0-14 éves) gyermekre 60 év feletti 161 idős ember jut...

Püspökladányban (13 834 lakos)  hasonlóan tragikus a demográfia tendenciája.

 

Vésztőn a polgármesteri feladatkör átvétele után szokatlan határozat született:

248/2019. (XI.27.) Z. számú KT határozata a Molnár Sándor Vésztő város volt polgármestere végkielégítésének kiegészítése tárgyában Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kttv. 225/D §. (1) bekezdése alapján adható, 3 havi illetményének megfelelő összegű végkielégítést nem kívánja biztosítani Molnár Sándor (5530 Vésztő, Wesselényi u. 19.) Vésztő város volt polgármestere részére.
Felelős: Karakas Anikó polgármester
Határidő: értelemszerűen
 

Egyfajta magyarázatként értelmezhető ez a (korrekciós) határozat:

258/2019. (XII.12.) számú KT határozata a TOP-2.1.1-15-BS-1-2016-00004 számú, „Sport- és szabadidős létesítmény kialakítása Vésztőn” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozataláról
Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület támogatja a támogatási szerződés módosítását, hogy az uszoda funkció helyett ismételten sportcsarnok funkció kerüljön kialakításra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és intézkedések megtételére.
Felelős: Karakas Anikó polgármester
             Dr. Petri Béla jegyző
Határidő: azonnal

 

A politikai szálat félretéve (a volt polgármester megtámadta a választás eredményét) párhuzamos a történés, mint Püspökladány Önkormányzatánál, mert 2016-os Uniós pályázatok Vésztőn is "beragadtak".

4 nappal a választások előtt (2019.10.09.) még letették az Uszoda Alapkövét...majd fordult a világ!

Az új polgármesterasszony közösségi oldalán (2021.02.12.) követhetők az események:

www.facebook.com/vesztovarospolgarmestere

2016. 05. 24. támogatási kérelmet nyújtottak be Sport- és szabadidős létesítmény kialakítása, sportcsarnok funkcióra.

2017. 07. 10. lépett hatályba a támogatási szerződés, akkor még 2000 m2-es sportcsarnok építésének tárgyában.

2018. 06. 24. módosították a tervezési határidőt 2019. 07. 31-ig. A projekt előkészítés több, mint 2 évet igényelt.

2019. 06. 14. kérelmezte az Önkormányzat, hogy sportcsarnok helyett uszoda kerüljön megvalósításra...az Irányító Hatóság jóváhagyása nélkül terveztetett uszoda funkciójú épületet az Önkormányzat...

A vizsgálat során többször került említésre, hogy az Önkormányzat a többletköltségekre ígérvényt kapott.

2019.10.15-én, vagy azt megelőzően több hivatali számítógépről hivatalos dokumentumokat és e-maileket töröltek, a pályázat iratanyagában a többletforrás biztosítására utaló dokumentum, feljegyzés nem fellelhető, de a polgármesteri feladatkör átadásakor sem tett erre utaló megjegyzést a volt városvezető.

Ha a projekt az eredeti tervek szerint valósult volna meg, csak 2043 m2 indikátorvállalás teljesült volna, mely visszafizetési kötelezettséget vont volna maga után. Ezen tervek alapján megindítani a beruházást felelőtlenség lett volna a jelenlegi városvezetés részéről.

Az elmúlt évben több egyeztetés folyt az eredeti terveket készítő tervezővel, a Magyar Államkincstárral, a Magyar Úszószövetséggel és az Irányító Hatósággal is. Minden véleményt meghallgatva, a Képviselő-testület egyöntetűen támogatta az uszoda újratervezését.

Az engedélyezési eljárás és a kiviteli tervek elkészítése után indítható a közbeszerzési eljárás (497/2021.(VI.03) határozat) és 2022 második felében az uszoda átadásra kerülhet.

 

Ahhoz, hogy a krimiszerű mozzanatokat is tartalmazó eseménysorozat mégis jól végződhessen nélkülözhetetlen volt a hatékony  lobbierő, amely segítségével a "többlettámogatási igényt befogadó környezet" létrejöhetett:

 

Bár dörzsölheti a szemeit, mégis jól látja a Tisztelt Olvasó! 

1 325 millió 618 138 Ft többlettámogatást kért és hamarosan meg is kapott Vésztő Önkormányzata, mert az Európai Uniós Közbeszerzési Értesítő megjelent informácók szerint:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648975-2021:TEXT:HU:HTML&src=0

a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú „Sport- és szabadidős létesítmény kialakítása Vésztőn” című projekt keretében uszoda kivitelezése. Az épület tervezett hasznos alapterülete összesen: 2 548,89 m2. Az uszoda tartalmaz 3 medencét, 2 csúszdát, wellness részleget és további kiegészítő szolgáltatásokat.

 

 
 

Vésztő rengeteg pénzt kapott - Püspökladány nem választhatott

 

A kalandos történetű Vésztői Uszoda beruházás feltűnő precedens a Kormány akaratából, mert a pályázati szabálysértés megbüntetése helyett bőkezű jutalmazás következett.

Eközben Püspökladányban:

2015 óta folyt a hitegetés, hogy "majd ad Tanuszodát" a Kormány, ám a határozattal jött a szigorú korlátozás is.

A városvezetés hallgat róla, hogy a Bölcsőde bővítése meg sem kezdődött, a Kossuth utcai kerékpárút megvalósítása két éve leállt (a kivitelező szerződést bontott), a műszaki tartalmak csökkentése ellenére sem indult el a kivitelezésük.

 

Nem egyformán mér a "mindenható"...

Elgondolkodtató bizonyíték a két város 2021. évi költségvetéseinek Uniós pályázati táblázata:

Vésztő város táblázatában nem szerepel a Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17 számú pályázata, amelynél az eredetileg elnyert 794 millió forintos támogatási összeg kétszeresére, 1600 millió forintra emelkedett. A Szabó Pál Általános Iskola épületének korszerűsítésén túl a mindennapos testneveléshez szükséges tornacsarnok épül (az Uszoda mellé). Az új és megújuló tantermek, szaktantermek, irodák, könyvtár, az új ebédlő és melegítőkonyha mellett a művészeti oktatást segítő stúdióhelyiség és táncterem is létesül.

Vésztőn 15 uniós pályázatot menedzselnek, Püspökladánynak csak 10 jutott (2021. év elején 8 lezáratlan volt...)

 

A megvalósuló CSODA hatására VÉSZTŐ MINDEN LAKOSÁNAK 4-szeres UNIÓS FORRÁS JUT, mint a PÜSPÖKLADÁNYI EMBEREKNEK!

 

A decemberben bejelentett 1105 000 millió Ft kormányzati megszorítást előre tudhatták a bennfentesek, így az "utolsó pillanatban" sikerült a vésztői Uszoda kivitelezéséhez is szerződést kötni. Nem volt állami elvárás a tervezésnél, sem állami közbeszerzés, helyette megkapták a többlettámogatást!

 

Megfelel az igényeknek a vésztői Uszoda?

 

A műszaki leírásból kiderül, hogy sokkal alkalmasabb épület, mint az állam által erőltetett Nemzeti Tanuszodák, mert többféle szolgáltatás is lesz Vésztőn:

342 m2-es változó vízmélységű (200-220 cm) úszómedence,

231 m2-es változó mélységű (75-120 cm) strandmedence,

  13 m2-es 30 cm-es mélységű babapancsoló medence,

„turbo” csőcsúszda 365 cm-es induló magassággal,

családi csúszda 165 cm-es induló magassággal,

6 személyes pezsgőmedence,

6 személyes finn szauna,

4 személyes infra szauna,

„zuhanyvilág”,

fallabda terem,

fitneszterem.

A Vésztői Uszoda egyedi terve rugalmasan alkalmazkodik a meglévő építési területhez és a kisvárosban megfogalmazott igényekhez. Mindezek mellett kisebb költségekkel megvalósul, mint a Püspökladányban még csak tervezett Tanuszoda.

Összehasonlító adatok:                             Vésztő                       Püspökladány
Alapterület                                                   2549 m2                          2120 m2
benne fitnesz+fallabda+lift+galéria                  266 m2                                0 m2
Vízfelület                                                       586 m2                            536 m2
Medence férőhely                                           191 fő                              107 fő
Befogadóképesség (Öltöző)                            308 fő                             216 fő
Beruházási költség                        1 787 898 641 Ft             2 300 000 000 Ft
         költség (fajlagos)                           701 400 Ft/m2                 1 084 900 Ft/m2
         költség/befogadóképesség          5 804 866 Ft/férőhely      10 648 148 Ft/férőhely                        
 

Az adatsorok bebizonyítják, hogy a kétszeres lakosságszámú Püspökladányban tervezett Tanuszoda 512 millió Ft-tal drágább, fajlagos költsége 54 %-kal magasabb, és 83 %-kal többe kerül egy férőhely, mint a Vésztői Uszodában.

A pazarló költségek ellenére a Püspökladányi Tanuszoda befogadóképessége 30 %-kal (92 fővel), a medencék férőhelye 44 %-kal (86 fővel) kisebb, mint a Vésztői Uszoda hatékonyan megtervezett kapacitása.

 

A Püspökladányban élő emberek életminőségének jobbítása érdekében sürgetően indokolt, hogy Tóth Lajos polgármester felvegye a kapcsolatot Vésztő polgármesterasszonyával.

Érdeklődje meg, hogyan sikerült - miután ilyen "óriáscsontvázakat" találtak a volt polgármester után - ennyire gyorsan és hatékonyan együttműködni a független polgármesternek a térség fideszes országgyűlési képviselőjével.

Hogyan tudta a Vésztői Polgármesteri Hivatal apparátusa teljesíteni a szigorú határidőket és kritériumokat?

Az elmúlt két év vésztői pályázatmenedzselési tapasztalatait és tanulságait alkalmazni szükséges Püspökladányban, hogy ne történjen meg többé, hogy visszautasítható pályázatok készülhessenek.

 

Arról szól a régi mondás: nem szégyen tanulni másoktól...

Az északi-Sárrét országgyűlési képviselője nem tanult a déli-Sárrétért dolgozó képviselőtársától...

Bodó Sándor 11 éve tartó képviselősége csak igérgetés és hazudozás, amelynek súlyos következménye: évről-évre fokozódik Püspökladány és a térség lemaradása!

 
 
Folytatása következik: Vésztőn Ipari Park is épül...

Újabb "fürdőmese" - 5 percben

 

Tervezést imitálnak című cikkünk után mellébeszélő nyilatkozat látható a városi TV honlapján. Bodó Sándor államtitkár 2021.07.22-én 28 percig nyilatkozott a LadányTV-nek. A munkaköri feladatairól 16 percet beszélt, mint országgyűlési képviselő Püspökladány 2021-2027 közötti fejlesztéseire összesen 9 percet szánt.

A TOP Plusz „a jelenlegi Európai Uniós ciklusnak a lehívása, amit tényleg néhány napon belül konkrét projektformában be fog kelleni tudni adni az önkormányzatnak.”

 

Video megtekinthető:

youtu.be/mGVNXxjAEYg

 
 

A fürdőfejlesztés 5 perces, de konkrétumokat nem mondó anekdotázásából értelmezhető támpontok:

1. Nemigen szorítható be egyetlen pályázati kategóriába sem.

2. A fejlesztéseket 2, de inkább 3 ütemben lehet megcsinálni…

3. A tanuszoda az első ütem… (ezzel haladunk, ez rendben van...)

4. Figyelemfelhívó élményelem a főút mellett (embléma, szisztéma, bármi…)

5. A fürdő bővítése, mindenképpen legyen élményelem (Csúszda, valami kis attrakció)

6. Meglévő értékek megtartása (Lesz gyógymedence „talán a másik medencetérben is”) „Hagytam magam meggyőzni, bár nem döntéshozó vagyok, mégis ezért majd lobbizni is kell, hogy elegendő pénz legyen rá. A régi gyógymedencénél a Retro-feelinget meghagynánk. Nagyot változtatni sem lehet rajta. Oda is kell majd vizesblokk, meg kis szociális történet, hogy ez működjön.”

7. Becsült költségek: még mozognak dolgok, a Tanuszoda rész már kalkulálható. A strandnál még vannak elég képlékeny dolgok, azért nem mindegy, hogy lesz szabadtéri nyitott mellette, vagy nem lesz. Ezen még a tervezőknek kell dolgozni

8. „És hát a harmadik nagy rész, amire most még azt gondolom, hogy picit várni kell, de enélkül nem fog menni az egész objektum: szállodai elhelyezést is kell oda biztosítani. Ma már a vendég akár egy fürdőköpenyben lesétálhat a szállodából a medencetérbe. Ezzel zárulna majd ez a program a későbbiekben. A három ütemet jól láthatóan külön kell kezelnünk.

                                                                                    

Annyi pénz nincs, amit mi ne tudnánk elkölteni...                                                       

Talán a legfontosabb most a TOP Plusznak az olyan szintű előkészítése, amely évekre meghatározza a város fejlődési irányát. - zárta cinikusan hasbaakasztó meséjét az országgyűlési képviselő.

 

Értelmezhető a mondatszövésből 8 ígéret, sajnos feltételesen, határidő és konkrét forráskeret nélkül:

 

1. Beismeri, hogy nem valósítható meg egyetlen pályázatból, sőt a TOP Pluszból biztosan nem, mert ebből a Sárrét nem kapott egy fillért sem turizmusfejlesztésre. (Miért lett kudarc Bodó Sándor lobbitevékenysége?)

2-3. A Tanuszodát bevonja a fejlesztés ütemeibe, de nem mutat be dokumentumot a Kormány pozitív döntéséről.

4. Fontos, de a költségek kis része a "figyelemfelhívó szisztéma", amelyet a város határában is el kellene helyezni. A legnagyobb veszély, hogy a fürdőfejlesztés időpontja legalább annyira bizonytalan, mint az M4 autóút építési dátuma.

5. A nyilatkozat nagyon homályos pontja: legyen élményelem, Csúszda, valami kis attrakció... A helyszínre utal (a jelenlegi "gyógyhelytől"  a Tanuszoda mögötti rész felé nyúlhatnak), de arról nem szól, hogy fedett, vagy nyitott lehetne...

6. A régi gyógymedence a fürdőnk szégyenfoltja, a medencetér burkolatait fel kell újítani, alapvető elvárás az árnyékolás biztosítása.

Szakmainak álcázott mellébeszélés: "Oda is kell majd vizesblokk, meg kis szociális történet."  A vizesblokk 20 méterre van a medencétől, felújítani szükséges.

Szándékának beismerése: Ladánynak ennyi is elég?

7. A legfontosabb feltétel: legyen lehívható pénzforrás. Semmi konkrétumot nem mond, de a felelősséget áthárítja: "bár nem döntéshozó vagyok, mégis ezért majd lobbizni is kell..." Mellékesnek álcázottan bevallja, hogy még nem döntötték el a tervezők a végleges változatot.

8. A szállodára "picit várni kell, de enélkül nem fog menni az egész objektum..."

 

Bodó Sándor tudja, hogy komplex fejlesztés szükséges, mégis el akarja hitetni a gyanútlan nézőkkel - a cinikusan lenézett választópolgárokkal, - hogy bízzák rá a jövőt?

 

Nem volt még elég az elmúlt 10 év kudarcsorozata?

 

 

A terveket "néhány napon belül konkrét projektformában be fog kelleni tudni adni ..."

Püspökladány most is késésben van!

 

 

Különösen elgondolkodtató - a választási kampány időszakában ismét képviselő-jelöltnek nevezendő - Bodó Sándor viccesnek szánt kijelentése:

Annyi pénz nincs, amit mi ne tudnánk elkölteni...  

 

 

Nem elkölteni kell a pénzt, hanem fontos, hasznos, szükséges célok érdekében beruházni...                                                          

 

2021. július - tervezést imitálnak...

 
 

Hamarosan 10 éves lesz a Püspökladányi Önkormányzat jelenleg is érvényben lévő 82/2011. (VIII.25.) határozata a fürdőfejlesztésről.

A 2021.06.30-i Képviselő-testületi ülésen Tóth Lajos városvezető kínos körbemagyarázással kerülte el az egyesületeink által napirendre javasolt témakörök közlését.

Mint 2020-ban, most is, egyesületeink a II. félévi Üléstervhez napirendi tárgyalásra két - nagy közérdeklődésre számot tartó - fejlesztés megtárgyalását javasolták:

 

Püspökladány Ipari Park helyszín kijelölése és tervezési előkészítése

Gyógy- és Strandfürdő korszerűsítés tervezési előkészítése

 

Az Ülésterv vitájánál Tóth Lajos így válaszolt a képviselők sürgető kérdéseire:

Mindkét javaslat napirenden is van... Melyik hónapban tárgyaljuk? Ez nem feltétlenül rajtunk múlik.

Bármelyik kezdeményezésre nyitott vagyok. Nem értem, miért sértő, ha a különfélék között tárgyaljuk?

Kérem tegyen javaslatot, mikor tárgyaljuk?

Balázs Sándor - A lehető leghamarabb, akár rendkívüli ülésen.

T.L: Pontos kezdeményezést nem kaptunk. A témákban folyó egyeztetések ismeretében lehet napirendre tűzni.

Jegyző: A legközelebbi soros ülés augusztus végén van, tehát a soronkívüli ülést még azelőtt a polgármester összehívhatja.

 

A polgármester lenézi a ladányi embereket, úgy hiszi: nem veszik észre az árulkodó mellébeszélését?

 

A II. félévi üléstervbe a többségi képviselők nem szavazták meg a Fürdőfejlesztés tervezésének előkészítését (sem). Az immár 10 éve tartó mulasztásos jogsértést továbbra is elköveti a városvezetés!

 

Pedig mennyivel bizalomkeltőbb és demokratikusabb lett volna bejelenteni, hogy a 82/2011. évi határozatot végrehajtják, elkészíttetik a Fürdőfejlesztés terveit és a költség-haszon elemzését is.

 

Ehelyett Bodó Sándor országgyűlési képviselő adott hírt a tervezés állapotáról a közösségi oldalán. Egy "demokratikusan" választott térségi képviselő, aki még sohasem vett részt a Püspökladányi Önkormányzat egyetlen ülésén sem... és akit egyesületeink levélben kértek fel, hogy segítsen meghívni a közlekedésért felelős államtitkárt, hogy az elmaradt Lakossági Fórum létrejöhessen...

 

A polgármester nem tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy a tervezőt

milyen módon választották ki?

milyen műszaki tartalmú tervezésre kérték fel?

milyen költségforrásból és milyen határidővel?

 

Vadász Ferenc alpolgármester közösségi oldalán tette közzé:

"A lakossági igények egyértelműen kijelölték az utat a strandfejlesztés ügyében.

Köszönjük Bodó Sándor államtitkár úr segítő közreműködését!

Természetesen készülünk a folytatásra..."

 

Ilyenek a ladányi emberektől elvont közpénzekből élő pártkatonák sokadjára sulykolt kampányígéretei! Amelyekhez biodíszletként asszisztál a fényképen Püspökladány polgármestere.

 

A lakossági igényeket a demokratikus nyilvánosság keretei között - Lakossági fórumon - kellett volna megismerni. De a városvezetés fél a nyilvánosságtól!

Azt gondolják, hogy "desszertként lehet tálalni" egy fürdőtervet - a választási kampány időszakában?

 

Megnyugtató és örömteljes lehetett volna egy olyan bejelentés, hogy a Kormány kiemelt támogatásként (vagy pályázati úton) konkrét milliárdokat jelentő forrásösszeget biztosít a fürdőfejlesztéshez!

De még a Püspökladányi Tanuszoda beruházásának Kormánytámogatásáról sincs hír!

 
MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám
M A G Y A R O R S Z Á G  H I V A T A L O S  L A P J A   2021. május 5., szerda

1236/2021. (V. 5.) Korm. határozat A csornai tanuszoda építéséről
1237/2021. (V. 5.) Korm. határozat A kisbéri tanuszoda építéséről
1238/2021. (V. 5.) Korm. határozat A zirci tanuszoda építéséről     
 

 

Milyen forráskeretből?

 

2021.07.09-én tartotta meg Közgyűlését a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat. Az 1. napirend során tárgyalták meg a megye Integrált Területi Programját (TOP Plusz), amelyben már láthatók a fejlesztési források:

www.e-tarsulas.hu/DTe/Napirend.aspx?tel_id=4000&biz_id=0&doc_id=15cd07e0-1d29-4076-9638-12910fc5eb99

 

A teljes TOP Plusz külön elemzésre érdemes (hamarosan), ebből már kimutathatók a turizmushoz kötődő pályázati források:

hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/1_1_sz_melleklet_HB_Megyei_ITP_forrasallokacios_tabla_.pdf

 

A táblázat 1-3. sora mutatja be a helyi gazdaságfejlesztés módjait és forrásait. A 3. sor tartalmazza a helyi és térségi turizmusfejlesztés forrásvolumenét.

Hol található meg az összeg, amelyre Püspökladány és térsége jogosult? (Sárga jelölés)

 

A megye 7 térségének arányai szerint 14 % az átlag, a Sárrétnek összesen 9 % jut (0,767 mrd.Ft) gazdaságfejlesztésre... (Debrecennek elkülönített forrásból 41,584 milliárd Ft)

 

Ennél is felháborítóbb és megindokolhatatlanabb: turizmusfejlesztésre 0,000 milliárd Ft!

 

Minden térség kapott, még azok is, ahol már működik fedett élményfürdő, de a Sárrétnek - Püspökladánynak nem jutott...

 

A Megyei Közgyűlés elnöke így indokolta az érzéketlen döntést: 

Megvolt a lehetőség javaslatot tenni a koncepció és a stratégia kapcsán, de a sárréti települési önkormányzatok nem fogalmaztak meg sokadik kérésre sem fejlesztési víziókat - egy-két kivételtől eltekintve, de volt rá hét hónapunk.
 

Magyarul: A hiányzó milliárdokért a késlekedő városvezetők a felelősek!

 

A lebukás ellenére a Sárrét politikai vezetője és Püspökladány alpolgármestere cinkosan mosolyog...

2021. március - Ismét fürdőfejlesztést hazudnak

 

Bár a 2019-es önkormányzati kampányban azt harsogták "ez a Fidesz nem olyan, mint a régi", a 2022-es választási kampány bevezetéseként újra előhúzták a régi, lejárt lemezt.

Vadász Ferenc közösségi oldalán büszkén hazudik a Ladányi emberek szemébe...

A fotón nem látható Tóth Lajos polgármester, kizárólag a Fidesz frakció 2 tagja tárgyal tervezőkkel. Állam az államban, avagy nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal?

Az alpolgármester egy kérdőívre hivatkozik, mintha maguktól nem kellene tudnia a városvezetés fideszes tagjainak, hogy mennyi minden hiányzik Püspökladányból...

A szánalmas és undorító színjátékban ez csak a kezdet.

Győrfi képviselő családjának köszöni, hogy 10 év után ismét elhívták az építész barátjukat. (Rokonok-barátok-haverok)

De a kétes hír legerkölcstelenebb mondata még ennél is felháborítóbb:

"Ebben is megtettük az első lépéseket" - írja az arcátlanul cinikus Vadász Ferenc.

 

Hülyének nézik a Ladányi embereket?

 

Az alpolgármester és ifjú képviselő társa azt képzeli, hogy senki nem emlékszik már 2011-re? 

(Az oldal tetején lévő nyitó kép a még azóta is teljesítetlen 82/2011. VIII.25. Önkormányzati határozatról)

A határozat után szeptember 8-án városunkba érkezett a nagytekintélyű tervező úr, a város szobrászművészének barátja. Nem csak az emlékezet, hanem a Testületi és bizottsági jegyzőkönyvek is megőrízték.

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2011/2011_09_29.pdf

 
 

10 évvel később "első lépés"-ről beszélni nagyon cinikus hazugság!

 

De a fotón az asztalon lévő tervek mindezeknél is nagyobb csalási szándékról árulkodnak! Bizonyítja a 2011-es jegyzőkönyv részlete is: "...tervező úr most azzal állt elő, hogy a fürdő bejáratától előre, vagyis a 42. számú út felé gondolja a bővítést."

 

Most 2021-ben is ugyanazokat a terveket tették az asztalra! A tervező úr leporolta rajzait, leszedte róluk a pókhálót és hagyta közhírré tenni: ő még mindig itt tart. (Ladánynak így is jó lesz...)

Különös - máig megmagyarázhatatlan - események történtek 2011 szeptemberben.

09.21-én összevont Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági ülés volt:

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl_korny_mezgazd/jegyzokonyvek/2011/2011_09_21.pdf

 
 

A jegyzőkönyvben olvasható 2-3 héten belüli egyeztetés elmaradt,a bizottsági határozatban foglalt határidő (2011. szeptember 29.) ellenére a képviselők nem kaptak előterjesztést az ismertetett tervekről. Dombi Imréné csak ígérte, hogy a képviselő-testületnek kell döntenie, de Testületi határozat azóta sem volt róla...

2012-2019 között minden költségvetésben szerepeltettek 9,5 millió Ft tervezési költséget Gyógyfürdő fejlesztés jogcímen, de soha nem bíztak meg szakembert ilyen feladattal. 2020-tól az új városvezetés megszüntette a 9,5 millió Ft Gyógyfürdő fejlesztési költséget, most mégis miből tervezhetnék?

 

Vadász Ferenc alpolgármester hirtelen sürgősnek érezte, hogy elvetemült álhíreket gyártson a fürdőfejlesztésről.

Nagy buzgalmában mégis elfelejtette, hogy 2021. februárban a Tanuszoda kivitelezésének helyszíneként ugyanazt a területet jelezték az állami tervezőnek, ahová az irodai fotó szerint jelenleg is élményfürdőt javasol a tervezőbarát ...

 

Ha a Gyógyfürdő előtti területen épülhet a Járási Tanuszoda

akkor a tervezőbarát javaslata szerint miért kellene befedni a nyitott úszómedencé(ke)t? De még elgondolkodtatóbb kérdés: hol marad hely az igérgetett élményfürdőnek?

 

Ha tudják - akkor az alpolgármester "tájékoztatása" csak a Ladányiak félrevezetése!

Ha nem tudják - akkor a hiteltelenségük és alkalmatlanságuk bizonyítéka!

Csurgó: a kézilabda fellegvár

 

Három évvel ezelőtt adtunk hírt a Somogy megyei Csurgó város kivételes lehetőségéről. Azóta megtörtént az 1450 millió Ft-ból épült Sportuszoda átadása:

https://www.google.com/maps/@46.2570299,17.1026859,378m/data=!3m1!1e3

 
 

Elkezdődött az Élményfürdő beruházás, és a kapcsolódó Sportszálló építése is.

3000 m2-es új élményfürdő épül, összesen 5 medencével:

11 m2-es baba medence,

21 m2-es beltéri termálmedence

93 m2-es élménymedence, élményelemekkel és csúszdával.

Kültéren is épül két medence:

231 m2-es élménymedence szintén csúszdával és élményelemekkel

35 m2-es gyermekmedence, illetve gyógyászati részlegek is.

További 3300 m2-en négy csillagos szálloda fog megépülni 42 szobával, közel 100 férőhellyel és benne 160 férőhelyes étterem, büfé és bár, valamint három kisebb rendezvényterem is lesz.

A Sportcsarnokkal együtt 10 000 m2-es épületkomplexum üzemeltetési költségeiről nem ismertek a meghatározó számadatok. A város polgármestere nyomatékosította: A 2019. II. félévében megvalósuló beruházás üzemeltetése 20 évre biztosított.

A kulcs tehát a fenntartható üzemeltetés és az évről-évre növekvő látogatottság lesz, amelyet nem a város, hanem az üzemeltető vállalkozás menedzsel. (Csurgó elérhetősége: 235 km Budapesttől és 28 km az M7 autópályától)

 

A megvalósításhoz szükséges 3,3 milliárd (3 300 millió) Forint a Kormány ajándéka volt...

 

300 milliárd Ft a Magyar Turisztikai Ügynökség részére

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségre kapott állami forrást. Eddig 300 milliárd Ft odaítéléséről döntött a kormány.

 

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/kormanyhatarozat-a-kiemelt-tersegekben-megvalosulo-fejlesztesekrol-1162991

A Kormány 1152/2019. (III. 25.) határozata megállapítja, hogy a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai fejlesztéseire biztosított forrásokat a mindenkori gazdasági és turisztikai folyamatok figyelembevételével kell felhasználni.

Erre tekintettel a következő döntéseket hozza: az öt kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (Balaton; Sopron-Fertő; Tokaj-Felső-Tisza és Nyírség; Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy és Tisza-tó; valamint a Dunakanyar) megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Kormányhatározat mellékleteiben megnevezett, hazai forrásból finanszírozott fejlesztések (Projektek) és az azokhoz rendelt források indikatív jellegűek.

1522_2017. (VIII. 14.) Korm. határozat.pdf (995919)

 

A térkép bizonyítja, hogy Püspökladány, Nádudvar és Nagyhegyes közigazgatási területeinek része a Hortobágyi Nemzeti Park, de a Kormányhatározat mégsem tartalmazza.

Kiemelten fontos:

"a 2017–2030. években biztosított források a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai álláspontja szerinti sorrendben és időrendben, bármely kiemelt turisztikai fejlesztési térség szakmailag indokolt Projektjeinek és további fejlesztéseinek, valamint egyéb, egyes turisztikai fejlesztések megvalósítása céljából kerüljenek felhasználásra, azzal, hogy egyes Projektek elhagyásra is kerülhetnek."

 

Az Önkormányzat vezetőinek fel kell hívnia Bodó Sándor országgyűlési képviselő figyelmét, hogy Püspökladánynak joga van bekerülni az érintett települések körébe, mert a városunk területének jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik.

10 milliárdos fürdőfejlesztési koncepció - 1990-ből

 

Tanulságos kordokumentum került napvilágra a polgármesteri iroda felújítása során.

1990 Fürdőfejlesztési koncepció külső.pdf (1012416)

 

A kiadvány bemutatja a majd 3 évtizeddel ezelőtti állapotokat és elképzeléseket. Olyan kuriózumokat sorol fel, mint: 250 férőhelyes gyógyszálló

                     vendégházak a tóparton

                     belvízelvezető csatorna áthelyezése

                     nemzetközi vizilabda mérkőzésekre alkalmas fedett úszómedence

                     gyalogos aluljáró a 42. főút alatt a sportcsarnoknál.

 

Még mielőtt kételyek ébrednének az Olvasóban, miért szól a cím 10 milliárdos koncepcióról, fontos jelezni az összehasonlíthatóság érdekében, hogy mindez csak jelen áron értelmezhető. (KSH 2017 fogyasztói árindex: 2017/1990= 1240 %)

 

A komplex elképzelés fejlesztési irányai - ma már másképp itélhetők meg. De még 1990-es naivitással és optimizmussal is túlzás volt a 250 férőhelyes gyógyszálló mellett 25 db vendégház (100 fő) és a kemping további férőhely bővítése.

Ma is helytálló igény a - meg nem valósult - fedett uszoda és tanmedence, de 4 évszakos élménymedencék nélkül elképzelhetetlen a wellness-turizmus.

 

A vízfelület bővítés terve a szálláshelyekhez képest aránytalanul csekély: 670 m2 úszómedence, 96 m2 tanmedence, 60+30 m2 gyógymedencék. Mindez csupán 200-250 fürdővendég egyidejű tartózkodását tette volna engedélyezhetővé. (A meglévő medencékkel együtt 550-600 fő)

A projekt költségeiben domináns a szálláshelyteremtés. Mintegy 6 milliárd Ft lett volna a 350 férőhely. (jelen áron 17 millió Ft/fő)

                  

A nettó költségekből "csupán" 3,5 milliárd Ft jutott volna a gyógyászati és a sportcélú szolgáltatásokra és 0,5 milliárd Ft az infrastruktúra felújítására. ( A nem önkormányzati tulajdonú kemping fejlesztése nélkül.)

A jószándéka és naivitása ellenére is egységes, de kockázatos koncepció a 90-es években nem valósulhatott meg, 2000-2001-ben átértékelődött és ez megpecsételte a régi főépület és kádas fürdő épületének sorsát.

Az új Gyógyászati beruházás a lebontott főépület helyén valósult meg 300 millió Ft-ból. (Széchenyi Terv pályázat+hitel) Az új tervben is megmaradt a szálláshelyfejlesztési terület, de nem volt fedett uszoda. (Csak távlatban)

A gyógyászat 2003. augusztusi átadása után 2006-ban 160 millió Ft-os beruházásból megújultak és vizforgató berendezést kaptak a külső medencék. (A gyógymedence kivételével)

De ezután leállt a fejlesztési folyamat. 2006-ig a Gyógy- és strandfürdőben jelen értéken mintegy 750-800 millió Ft fejlesztés történt. Azóta 12 év telt el, mégsincs semmilyen pozitív változás.

Miért nem valósulhatott meg a módosított terv a már 12 éve regnáló önkormányzat működése alatt? Pedig 2002-2006 között joggal volt hihető: 2 ütem már megvalósult, hamarosan kezdődhet a harmadik és azután már csak egy hiányzik, aminek a befejezéséhez is erőt adhatnak a megszerzett tapasztalatok.

 

Miért nem így történt?

 

Ha az Olvasó végignézi az aloldal további cikkeit, választ kap a meghatározó kérdésre...

Valami mozdul is, vagy csak közeleg a választás?

 

A Városüzemeltető Kft. 2017. évi üzleti tervében új medence építését és az úszómedence sátorfedését javasolja.

5. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.  2017. évi üzleti tervének elfogadásáról.

A tervezet 24-30. oldalán indoklásnak álcázott semmitmondással mutatja be a jelenlegi helyzetet és a kibontakozás módját, anélkül, hogy elemzésekkel-számításokkal, műszaki tervekkel, megtérülési mutatókkal alátámasztott érveket sorolna.

150 millió Ft elköltését indítványozza anélkül, hogy egyetlen bevételnövelő számsort ismertetne, 120 millió Ft hitel felvételét javasolja, a megtérülés reménye nélkül.

Bizottsági üléseken a kérdésekre nem válaszoltak, a Testület ülésén többszöri kérdés után lett nyilvános a beruházás fontos adata:

Úszómedence sátorfedése          50 millió Ft

Ülőmedence élményelemekkel 100 millió Ft

Az Üzleti terv 24. oldalán:

" ...állandó, hagyományos fedés.... több százmilliós,

... a sátorfedés .... egy nagyságrenddel kisebb, néhány tíz milliós összeg."

 

Az ördög a részletekben van, ezek szerint: ha 50 millió a sátor, akkor 500 millió a csarnok?

 

Ezt felelősséggel senki nem gondolhatja!

 

A környék városainak fürdőfejlesztéseit megtekintve a képviselők abban egyetértettek, hogyan nem érdemes beruházni...

Egyetlen követendő példa van: Túrkeve fedett fürdő építése, ahol 221 millió Ft-ból építettek fedett csarnokot!

Püspökladány vezetőinek nem tűnik fel az aránytalan drágulás?

Egy medence építéséért fizetni 100 millió forintot?

Olyan tervet fogadnának el, amelyik nincs részletezve, csak a végösszege ismert?

A város fejlődni akar, kitörni akar, vagy elsüllyedni a reménytelenségben - ezt is hitelből?

Fedett csarnok az év 365 napján, vagy sátor: kötőhártyagyulladással, hasmenéssel, megfázással?

 

10 év késedelemmel is csak pazarló, magas költségű, alacsony hatásfokú javaslatra tellik?

Áprilisra részletes egyeztetést jeleztek. Miről, ha nincsenek alternatívák?

 

De követhető a túrkevei példa:

 

Egyesületünk javaslata és felajánlása megtekinthető az interneten:

youtu.be/tfO3C98zXS8

 

 

Folytatása következik...

 

 

2016. 07. 22. Közérdek, közérdeklődés, közönségsiker!

 

Kimagasló érdeklődéssel nézték a Ladányiak a fürdőfejlesztést segítő felajánlásunkat!

 

Idézetek a hozzászólásokból:

 

Ez mind nagyon szép! De lesz-e ebből valami???????

 

Látványnak sem rossz, de lesz belőle valóság és mikor? A "műhelybe" bekerült? Anyagi hátterének biztosítására van remény? Legyen sikeres mielőbb az ötlet.

 

A városvezetés szándékaitól függ

 

Álom, álom, édes álom............

 

A dal szuper, a videó még szuperebb! Nagyon boldog lennék, ha megvalósulna.... ÖRÖMÖMBEN ruhástól ugranék fejest a vízbe

 

Azt hiszem én is:)

 

Az a fejes még nagyon odébb van. Talán meg sem éljük. De ha mégis ugrok veled együtt! ;)

 

Ha az önkormányzat meghallaná a lakosság szavát, akkor lehetne nem csak álmodni, de ugrani is.

 

Kimondhatom, hogy nagy érdeklődéssel nézték a 3D videót! 5 nap alatt 700 alkalommal.

 

Már sokan beszélnek a fejlesztésről a városban, remélem nem kell újra csalódnunk.

 

A fürdőfejlesztést valahogy a város nem kellő módon kezeli. Nincs koncepció, pontosabban van valami elképzelés de forrás nincs. Ami gond, hogy ami a fürdő közelében történik az is elgondolkodtató. Megépült a szép díszkút amelyből a taposó csap megnyomása után 5-6 perc (?) múlva folyik a "Sárrét Kincse" meleg termálvíz. (Máshol az ilyen kútból folyamatosan meleg termálvíz folyik pl. Berekfürdőben). A fürdőbe látogatókat a bevezető út elején egy használaton kívüli szelektív hulladéksziget fogadja, ahol időnként illegálisan lerakott hulladék van.

 

Dönteni a lakosság igénye szerint kell

 

Na ez sose fog megvalósulni!Ha akarták volna már rég lehetett volna. A környéken MINDENKIT fejlesztette s fürdőjét csak mi nem,pedig a vizünk sokkal jobb, mint H.szoboszlóé. Csak ha a harmada megvalósult volna LADÁNY igazi fürdő város lenne. De ez a kutyát nem érdekli. Nem kell ide semmi. Ezért megy el máshova az ember.

 

De jó volna, ha sikerülne. Így talán egy egész családnak kikapcsolódást jelenthetne.

 

A hétvégén virtuális fürdőtúrát tartott honlapunkon 2700 érdeklődő! Köszönjük: ez igazán kiemelkedő közérdeklődés!

 

Biztos azért, mert fontos mindenkinek a fürdő fejlesztése, jó lenne, ha a döntéshozókhoz is eljutna.

 

4 hét alatt több mint 3000 facebook-oshoz jutott el a híre.

AKARNI, DÖNTENI és CSELEKEDNI kell!

Elterjedt a híre...

lehet fürdőfejlesztés Ladányban?

 

A TOP 7 CLLD pályázat keretében a Helyi Akció Csoporthoz eljuttatott projektötletek között túlnyomó többségben jelölték meg a Fürdőfejlesztés szükségességét.

A javaslatok az úszómedence sátorfedésétől, új medencék építésén keresztül a Wellness hotelig terjedtek.

Mindenki feltölthette a CLLD internetes felületére a projektötletét. De az utolsó megbeszélésen (2016. 06. 27.) mégis kaotikus helyzet alakult ki. Néhány jelenlévő HACS tag eleve kritikusan közelített egy-egy javaslathoz, anélkül, hogy elmélyedt volna a részletek megismerésében. (Túl drága... milliárdos költségek... hol itt a kultúra - erről szóltak a közbevetések.)

A félreértések tisztázásának szándékával írásban is közzétesszünk egy összehasonlítást, amelyből jól érzékelhető: nem milliárdos pazarlást, hanem takarékos megvalósítást javaslunk. Mintha mi mind magunknak, Püspökladánynak építenénk, mert ez a közös érdekünk!

 

2014. novemberben tettük közzé a Fürdőfejlesztés I. változatát, amely 2250 m2 területen valósulhatott volna meg.

youtu.be/zlaAHyKQnDg

Tartalmi, műszaki kifogás nem fogalmazódott meg, csak a költségszinttel érvelhettek, számítások nélkül. (Túl drága, milliárdos...)

 

A város főépítészének állásfoglalása után elkészült a II. változat 1670 m2 területtel.

youtu.be/tfO3C98zXS8

Szóról-szóra ugyanazok a - nem hivatalos - költségérvek érkeztek. (Túl drága, milliárdos...)

 

De nem túl távol Ladányhoz láthatjuk a megvalósítás legjobb példáját:

Túrkevén 221 millió forintból építettek olyan fedett fürdőt, amely nálunk is szükséges!

Az alábbi táblázatban összehasonlíthatók a paraméterek, mindenki meggyőződhet a valós építési viszonyokról:

Igen, beláthatjuk, hogy 630 millió Ft nincs a pályázatokban, ezért a II. változat 320 millió Ft-ért reálisabb.

A 9000 lakosú Túrkevén nem haboztak, kiegészítették a pályázati forrást hitellel és belefogtak álmuk megvalósításába! 2015-ben már működött a helyi csoda! Pedig azt nem lehet könnyen kijelenteni, hogy nagyon jó megközelíthetősége lenne a fürdőjüknek, mégis működik!

A ladányi Fürdő megközelítése kiváló, mégsem történik előrelépés! Túrkevei építési árakon 245 millió Forintból is megvalósítható... lenne!

Vesztegetjük az időt, elfolyni hagyjuk a Sárrét Kincsét - a gyógyvizet, és egyetlen kitörési esélyünk csúszik ki a kezeink közül.

 

Miért nem akarjuk, hogy gyermekeink, unokáink télen-nyáron megtanulhassanak úszni?

                          hogy az egész járásból  az iskolások úszásoktatásra bejárhassanak?

                          hogy úszóink, vízilabdázóink, triatlonosaink országos eredményeket érhessenek el?

                          hogy együtt kikapcsolódhasson a családok apraja-nagyja?

                          hogy méltó helye lehessen kulturális rendezvények sorozatainak is?

                          hogy Ladányba is jöjjenek a turisták és minél többen láthassák értékeinket?

 

Minden érv a fejlesztés mellett szól. Csak akarni és dönteni kell!

                                   

Egy kisváros ahol "szebb" az élet...

avagy...

Püspökladányt bünteti a kormány?

 

Csurgó városnak 5000 lakosa van. A kormánytól 800 millió Forintot kaptak kézilabda csarnok bővítésére.

Az NB I-ben játszó kézilabdacsapatuk sikerei után érkezett ez a bőkezű ajándék.

Uszoda és gyógyfürdő centrum építésére is érkezik a kormánytól 2500 millió Ft, tehát összesen 3,3 milliárd Ft-ot kap a Somogy megyei kisváros.

A csarnokkal összeköttetésben megvalósuló Városi Uszoda hat sávos, huszonöt méteres versenymedence mellett, tanmedencével is rendelkezni fog. Kialakításra kerül továbbá a wellness rész első üteme, ami tartalmaz szaunát, egy jakuzzit, két kültéri meleg vizes medencét, valamint azokat a logisztikai szolgáltatásokat, amelyek majd a wellness további részéhez fognak kapcsolódni.

www.csnkc.hu/33-milliardbol-epul-sportcentrum-csurgon/

A komplexum vízellátása érdekében két új kút - hideg és meleg vizes - fúrása is megtörtént. Az 1270 méter mélységű meleg vizes kút folyamatos vízhozama 1200 liter percenként, mely a felszínen 67 Celsius fokos vizet biztosít. A későbbiek során gyógyászati és működtetési szempontból is fontos szerepet tölt majd be.

 

A döntés meghozatalában kiemelkedő fontosságú az országgyűlési képviselő lobbiképessége és a polgármester kormánypárti megítélése. A (fide)-"szebbik" Magyarországon - nem csak Csurgón - ez még a racionalitást és a valós szükségleteket is felülírja ...

                                      Csurgó            Püspökladány

Helyi adóbevételek            128 millió Ft            296 millió Ft

1 főre jutó adóerő              25 600 Ft           19 700 Ft

TAO sporttámogatás        123 millió Ft      kb. 12 millió Ft

 1 főre jutó TAO                24 600 Ft                800 Ft

Amíg Csurgó saját adóbevételével közel azonos (96%) sporttámogatást kap, addig Ladány ennek csak a töredékét (4 %).

Miért romlott le a csapatsportok eredményessége Püspökladányban?

Miért nem történhet uszoda- és gyógyfürdőfejlesztés városunkban ?

Milyen lehet az országgyűlési képviselő lobbiképessége és a város polgármesterének kormánypárti megítélése?

Gyógyhely minősítés lehetősége

 

A 2015. 10. 26-i testületi ülésen a városvezető bejelentette, hogy:

"...ha csak ez a kizáró ok, hogy Püspökladány Önkormányzata tudjon indulni ezen a pályázaton, hogy gyógyhellyé minősítsenek bennünket, akkor azt gondolom, hogy ebben el kell indulni és ha kell, testületi határozatot kell ezzel kapcsolatban hozni..." 

"... amennyiben szükséges, akkor  rendkívüli testületi ülést fogunk összehívni..."

 

Hasonló nagyságú járási székhely testületi határozata 2011. évből:

Szigetvár 2011. 10. 27. Gyógyhely.pdf (1247771)

A gyógyhely minősítést 2 év múlva 2014. januárban kapta meg Szigetvár...

 

Városunk vezetője 2011. augusztusban terjesztette elő a fürdőfejlesztést, a képviselő-testület akkor jóváhagyó határozatot hozott.

Az elmúlt 4 évben miért nem kezdeményezte a polgármester a gyógyhellyé nyilvánítást?

 

Új fejezet a régi kérdéshez: Miért nincs korszerű fürdő Ladányban?

 


további részletek:


debrecenitorvenyszek.birosag.hu/targyalasi-jegyzek/20150921/hutlen-kezeles-buntette 

Nálunk miért nincs?

 

Igal  1301 fős lakosságú kisváros Somogy megyében Kaposvártól 24, a Balatontól 40 km-re helyezkedik el.

Saját adóbevételei 2014-ben: 114 718 000 Ft  Egy főre jutó adóerő: 88 176 Ft/fő

ebből iparűzési adó: 64 888 000 Ft

ingatlanadó:            29 000 000 Ft

2012. június 15-én  adták át az európai uniós támogatással megújult igali gyógyfürdőt. A pályázat szerinti nettó 400 millió forintos beruházáshoz az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap 200 millió forinttal járult hozzá.

 

Az igaliak bátrak is voltak: az eredményes lobbizás mellé 200 millió Ft-os kölcsönt vettek fel a fürdő fejlesztésére.

Minden lakosra 153 728 Ft hitel jut fejenként, mégis belevágtak.

A fürdő látogatóinak száma évente: 140 000 Fő.

 

Püspökladány fürdője egyidős az igalival, elmúlt 50 éves.

A városunk saját adóbevételei 2014-ben: 428 551 000 Ft. Egy főre jutó adóerő: 28 500 Ft/fő

ebből iparűzési adó: 371 415 000 Ft

 

A 82/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi Határozat érvényben van!

4 éve a fürdőfejlesztés ügyében nincs szándék, nincs látható cselekvés...

Felelőssség? Lelkiismeret? Eskü?

 

Köszönjük, hogy a javasolt fürdőfejlesztés terveiből készült 3D videót 

www.youtube.com/watch?v=zlaAHyKQnDg

1400 alkalommal nézték meg az érdeklődők!

Újabb példa: ha akarják megvalósul!

 

2013-ban Túrkevén elkezdődött a munka és 2014. szeptemberben át is adták a fedett Termál- és Élményfürdőt.

Túrkeve Termál- és Élményfürdő turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0073 számú pályázat keretében.
A projekt összköltsége: 221 093 228,-Ft,
a megítélt támogatás:    110 546 614,-Ft.
Projekt helyszíne: 5420 Túrkeve Kuthen király út 11. Helyrajzi szám:3640

  • Fedett fürdő csarnok kialakítása; 
  • 8 új medence kiépítése; 
  • Kiegészítő wellness szolgáltatások fejlesztése: 2 db szauna, sókamra; 
  • Versenytársaktól eltérő új, egyedi profil ("a családok fürdője") kialakítása; 
  • Családbarát szolgáltatások bevezetése: babaúszás, pelenkázó helyiség, családi szoba részleg, gyermeksarok, Családbarát kínálat a büfében, családi jegyek; 
  • Új, az egyedi profilnak megfelelő marketingstratégia megvalósítása; 
  • Megújuló energiaforrás (termálvíz) használata a fűtésnél, 
  • Eszközbeszerzés

Mindez 221 millió Forintból!!!

Túrkeve lakossága:       9000 fő

Iparűzési adóbevétele:   203 millió Ft

Vajon hogyan csinálták?


Miért nincs korszerű fürdő Ladányban?

 

Vádlottak padján a zöldhatóság volt főigazgatója

 

nol.hu/belfold/t-janosne-1518067

 

Részletek:

www.youtube.com/watch?v=lvltuAfnilw 

Üzenet a múltból...

Rendszeres olvasónk juttatta el az Önkormányzat 2011. évi felhívását...

Fürdőfejlesztés

2011. július 12. kedd 00:00

Tisztelt Püspökladányi Lakosok!

Bizonyára ismert Önnök előtt is, hogy Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a fürdő továbbfejlesztését tervezi.
Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy ezen fejlesztéssel kapcsolatos ötleteiket, elképzeléseiket
szíveskedjenek 2011. július 31-ig hozzánk eljuttatni.

zaol.hu/lenti/szalloda-epul-negy-csillaggal-1673054

Elgondolkodtató példa

Önkormányzati beruházásban, mintegy 3,3 milliárd forintos költséggel bővítik Lentiben a gyógyfürdőt,

amelyhez kapcsolódóan megépül a térség első négycsillagos szállodája.

A 94 szobás szálloda építéséből, illetve a fedett fürdő élményelemekkel történő bővítéséből álló

3,3 milliárd forintos önkormányzati beruházáshoz a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretéből

1,017 milliárd forintot nyert  a város. A fennmaradó összeg mintegy felét saját forrásból,

valamint hitelfelvételből finanszírozza az önkormányzat.

 

Lenti lakossága: 9000 fő

adóbevétele: 348,9 millió Ft

          Építményadó                                                        55 000

          Idegenforgalmi adó                                              10 000

          Iparűzési adó                                                     280 000

          kommunális adó                                                    3 900

Nyertek a beruházáshoz 1017 millió forintot és elég bátrak, hogy továbblépjenek!

 

Püspökladány lakossága: 15 000 fő

adóbevétele: 315,11* millió Ft        *(2014. 12. 31.)

          Idegenforgalmi adó                                                 3 000

          Iparűzési adó                                                     286 110

          kommunális adó                                                   26 000

 

 

Püspökladány Termál- és Élményfürdő látványterve

(Video)  www.youtube.com/watch?v=zlaAHyKQnDg

Pálmafák? Ladányban?

 

A többi múlik rajtunk...

 

A Ladányi embereknek hiányzik a fürdőnk fejlesztése.

Többségük egyetért azzal, hogy a városunk vonzereje növekedne egy új, fedett Termál/Élményfürdővel.

A turizmus növekedése a város hírnevét növelné, de foglalkoztatási lehetőséget is jelentene.

A látványterv nem hivatalos változat. Lehetőség, amely a felmerült igényeket foglalja össze.

A 2011. augusztusban elfogadott Testületi Határozat után megakadt tervezési folyamatok

előmozdítására, segítésére készült. Akkori változata a polgármester irodájában megtalálható.

A város költségvetése minden évben tartalmazza a fürdőfejlesztés tervezési költségeire elkülönített 9,5 millió Forintot.

Mégis miért nincs előrelépés?

Erre a kérdésre várjuk a hozzászólásokat!

 

Köszönjük, hogy a látványtervekből készült videót 48 óra alatt több, mint

600 alkalommal nézték meg az érdeklődők!

Az épület kialakításáról, szolgáltatásairól várjuk a véleményeket!

 

Kedves Érdeklődők!

A látványtervről a szavazást december 31-én lezártuk!

A videót eddig 943 alkalommal nézték meg!
 

Fürdőfejlesztés

 StrandFun...kérdésére 

Miért maradt le a ladányi Strand?

 

Alapozva a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveire, az a véleményünk, hogy a városvezetés egyik súlyos törvénysértő ügye ez.

A fürdőfejlesztés III. ütemének Tanulmányterv készítését az akkori Önkormányzat képviselői 2008. 09. 25-én megszavazták, de ismeretlen okból a Kvittek Zrt. nem készítette el.

Ennek ellenére a polgármester átutaltatott a cégnek 12 720 000 Forintot.

Egy év múlva a 103/2009. (09. 24.) határozattal az Önkormányzat visszalépett a fürdőfejlesztési pályázatból.

2011-ben újra tervezőket hívtak. 82/2011. (08. 25.) Testületi határozat javasolja a fürdőfejlesztési koncepcióval összhangban lévő tanulmányterv elkészítését, sőt azóta minden évben szerepel a tervezésre szánt 9,5 MFt a költségvetésben,  de 3 év óta nem történt érdemi haladás a fürdőfejlesztésben.  Mulasztásos törvénysértést követ el a városvezetés.

2014. január 3-án a hűtlen kezelés ügyében a büntető eljárás vádemelési javaslattal a bíróság elő került.

https://nol.hu/belfold/hutlen_kezelesert_vadat_emeltek_a_zoldhatosag_lemondott_elnoke_ellen-1435781