2022. június

2022. 06.30. Önkormányzati ülés - III. rész

50 %-kal dráguló temetői díjak

Érvénytelen Gesz vezetői pályázat

 

Videofelvétel megtekinthető:

 

b) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

2' 40 "-től
c) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.


5' 25"-től
d) Előterjesztés a 2022. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről.


7' 00"-től
e) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről.


8' 30"-től
f) Előterjesztés munkamegosztási megállapodásról.


12' 59"-től
g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2031-ig szóló Ifjúságpolitikai koncepciójának elfogadásáról.


34' 45 "-től
h) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítására.

A kép tanúsítja, hogy 3 fideszes képviselő nem volt jelen a szavazásnál, mégis meglett a 7 igen, mert a Tóth Lajos vezette "független képviselők" szavazataikkal támogatták a Fidesz által botrányos körülmények között 2021-ben megválasztott Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjének a lakosságra terhelő árdrágító szándékait.


50' 10"-től
i) Előterjesztés közszolgáltatási szerződés módosításáról.

 

j) Előterjesztés intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázat elbírálásáról. /zárt ülés/

 

2022. június 30.   Önkormányzati ülés - I. rész

 

 A videofelvétel megtekinthető:

https://youtu.be/uQBn1zmvAWM

 
 

Napirend előresorolás:

6. Különfélék
a) Beszámoló a TRV Zrt. 2021. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.
    Előadó: Kanyuk János, Mocsári Judit, Vida László – TRV Zrt. képviselői

 

Szavazás:      4  igen,  0 nem,  6  tartózkodás

 

A TRV Beszámolóját a képviselők nem fogadták el.

 

2022. június 30. Önkormányzati ülés - II. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

 https://youtu.be/kNgoykYrAys 

 

Interpellációk

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Dupla árú birkózócsarnok, ÖT-szörös gázár, féláron eladott juhállomány

 
11' 16"-11' 28"-ig a polgármester szűkszavú említést tett a keddi soronkívüli ülésről
 

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2022/2022_06_28.pdf

 

kérdések

vélemények

 

Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

 

1 óra 05' 40"

Képviselői kérdések

 

1 óra 14' 08"

Interpellációk

 

1 óra 34' 08"

 

Közérdekű bejelentések

 

1 óra 41' 20 "

2. Beszámoló a 2021. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.
    Előadó: bizottsági elnökök

1 óra 43' 28"

1 óra 47' 55"

 

Ellenőrzési jelentés a GESZ átszervezéséről a közkonyhák állapotáról....