Önkormányzati ülés 20190530

2019.06.06. Becstelenség a Fidesz parancsára?

 

A 2019 05.30-i félbeszakadt ülést levezető Kiss Zsigmond alpolgármester megsértette a Szervezeti és Működési Szabályzat 24.§  2. és 3. pontját. A határozatképesség helyreállítására intézkedést nem tett, sőt kivonulásával ő maga akadályozta meg a határozatképesség helyreállítását. Szabályt sértett az ülésvezetés átadásánál is. (SzMSz 8.§ 2.)

Kiss Zsigmond alpolgármester a kötelezően előírt 8. napra, 2019. június 6. reggel 9 órára hívta össze a félbeszakadt Testületi ülés folytatását. Tette ezt úgy, hogy  önkényesen jelölte ki az időpontot, előtte nem egyeztetett telefonon az ellenzéki képviselőkkel!

Az ismételten összehívott ülés hasonló a 2018.11.29-én félbeszakadt testületi üléshez, amikor 48 órán belül összehívták a folytatást és időpontját minden képviselővel telefonon egyeztették.

Feltűnő, hogy jelen esetben a napirendek ellenzéki előterjesztőit sem kérdezték meg az időpont alkalmasságáról. A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke azonnal jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

A Képviselő-testület korelnöke e-mailben hívta fel a Jegyző figyelmét az eljárás hibáira, és hogy 2019.06.06-án 18 órakor kezdődjön az ülés, az alpolgármester Budapesti útja után, ahol a Bene Gy. utcai lakosok jogi képviselőjével tárgyal.

 

A jelzés megválaszolatlan, az időpont változatlan maradt.

Csütörtök reggel 9 órakor az ülésteremben 5 ellenzéki képviselő tartózkodott, amikor Kiss Zsigmond alpolgármester telefonálgatásba kezdett, úgymond a szavazóképesség helyreállítása érdekében. Bejelentése szerint a 3 fideszes képviselőt hívta fel, akik azt jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a testületi ülésen...

9 óra 02 perckor az alpolgármester bejelentette: "az ülés szavazóképtelen, lefújom... az ülést 8 napon belül újra összehívom."

Amikor elindult kifelé a teremből, az ellenzéki képviselők javasolták neki, hogy a szabotálás miatt a fideszes képviselők mondjanak le, a 8 nap alatt írják meg a lemondó nyilatkozatukat. Kiss Zsigmond posztjához méltatlan szavakkal szitkozódva hagyta el a termet...

 

Egyre több a megválaszolatlan kérdés:

- Az alpolgármester nem ismeri az Önkormányzat működésének szabályait?

- Ismeri, de csak azokat tartja be, amelyek neki kedvezőek?

- Miért nem május 30-án tett kísérletet a határozatképesség helyreállítására?

- Miért nem május 30-án tett javaslatot az ülés folytatásának időpontjára még a helyszínen ?

- A fideszes képviselőkkel külön sem egyeztetett az ülés folytatásának időpontjáról?

- Egyeztetett, csak meglepte, hogy az ellenzéki képviselők megjelentek és többséggel meg tudták volna szavazni a napirendeket?

 

Talán a kérdésekre választ ad az az esemény, amelyről csak más módon szerezhettek tudomást a független ellenzéki képviselők:

Kiss Zsigmond alpolgármester az ellenzéki képviselők megosztására tett kísérletet, amikor 2019. június 4-én kedden este egyeztetésre hívta a jobbikos képviselőket. Mindegyik fideszes képviselő ott volt, amikor az alpolgármester az előterjesztések visszavonására biztatta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenzéki elnökét.

Szerdán még telefonon is megismételte "elvárását", de a bizottsági elnök nem vonta vissza az előterjesztéseket. Telefonon tájékoztatta az ellenzéki képviselőket Kiss Zsigmond alpolgármester szándékairól.

 

A befolyásolási kísérletnél jelen volt az a 3 fideszes képviselő is, akik - ezek után nem meglepő módon - "nem tudtak" résztvenni csütörtök reggel a testületi ülésen...

 

Miért akarta az alpolgármester visszavonatni az előterjesztéseket?

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által áprilisban megfogalmazott javaslatokat a Polgármesteri Hivatal nem terjesztette elő a 2019.04.25-i Testületi ülésre. Az idővesztés miatt a bizottság elnöke SzMSz szerinti hatáskörében terjesztette elő a 2019.05.30-ülésre:

n) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának célfeladat megjelöléséről.
    Előadó: Balázs Sándor bizottsági elnök

o) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának célfeladat megjelöléséről.
    Előadó: Balázs Sándor bizottsági elnök

Mindkét előterjesztés az önkormányzati vagyonnal gazdálkodás átláthatóságának javítását segíti. Kiegészíteni szándékozza a belső ellenőrzési jelentés és a Felügyelő Bizottságok által nem jelzett tevékenységekkel.

 

De volt még egy napirend:

p) Zárt ülésre felvett sürgősségi előterjesztés

 

Részletei egyelőre nem publikusak, de témaköreit az Önkormányzati törvény §-ai definiálják:

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:

 
Összeférhetetlenség 36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja

Méltatlanság 38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,   

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására.

 

Folytatása következik...

2019.05.30. III. rész - A Fideszes képviselők elárulták a várost és lakosságát!

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/AX9FPKdyTGw

 

 

6. Beszámoló a 2018. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.

Szavazás: 9 igen, 1 tartózkodás


1’ 18”-től
7. Beszámoló a 2018. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

A szerepi kirendeltséget vezető aljegyző státusza miként alakult így?

Miért nem vesz részt az aljegyző a P.ladányi Testületi üléseken?

A Kormányhivatallal való kapcsolatnak áldozatul eshet a jegyzői függetlenség?

Mikor számolják fel a hivatali hiányosságokat?

Jegyző úr úgy gondolja, hogy az ügyeket változatlanul eltitkolja a képviselők elől?

Szavazás: 9 igen, 1 nem

15’55”-től

8. K ü l ö n f é l é k.
c) Jelentés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évben végzett működéséről.
    Előadó: Seres Lajos Felügyelő Bizottság elnöke

Bármilyen képviselői megkeresésre a Felügyelő Bizottság elzárkózott, de állandóan arra hivatkozik, hogy az Önkormányzat nem adott feladatot a bizottságnak.

Mit értünk azon, hogy illusztris vezető?

A Felügyelő Bizottságnak adhat-e feladatot a Képviselő-testület?

A temetkezési törvény végrehajtási utasításának 55.§ 3. bekezdés a pontja előírja:

Az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot kell alkalmazni. Utánanéztem:  2011. óta nincs Számviteli Szabályzat. A felelősség a városvezetésé!
Szavazás: 9 igen, 1 nem

27’37”-től

d) Előterjesztés háziorvosi praxisjog átadásáról.
A praxishoz tartozó betegeket továbbra is tudja fogadni?

Az Eü. kft. ügyvezetőjével tárgyaltak-e már?

Szavazás: 9 igen, 1 nem szavazott

 

32’40”-től

e) Előterjesztés helyi pedagógiai program jóváhagyásáról.
Szavazás: 10 igen

 

33’17”-től

f) Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről.

Ha minden tagóvodánál többlet van, akkor a Nyitnikék Óvodában miért lehet hiány?

Nem született annyi gyermek az utóbbi 4 évben, mint amennyi igény most van.                                                                       Vajon decemberben mennyi tényleges gyermek fog járni az Óvodákba?

Hova fogjuk elhelyezni a Honvéd utcáról a gyermekeket a felújítás miatt?

Szavazás: 10 igen

40’47”-től

g) Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére.
Szavazás: 10 igen

42’15”-től

h) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 azonosító számú, „Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.
Ha elfogadja a Testület, akkor lehet új közbeszerzési eljárást indítani?

Hogy tárgyalunk a pályázatról, ha nincs hozzácsatolva a bíráló bizottsági döntés?

Ha a bizottság elnökét sem tájékoztatják a részletekről, akkor hogyan, mi alapján döntsön a bizottság?

Alpolgármester: Sajnos így alakult, ahogy alakult… Ebből mindannyian tanulhatunk. Egy hónapot veszítünk egy új eljárással. Olyanokat keressünk meg, akikben lehet bízni…

Jogszerű volt-e, hogy a bíráló bizottság döntése nélkül az előterjesztő olyan helyzetbe akarta hozni a bizottságot, amiről nem volt információja?

Hogy lehetséges, hogy beadunk egy indítványt és azonnal kikerül az információ az internetre?

Jegyző: Nem kívánok vele foglalkozni, semmi közöm az ilyen dolgokhoz. Az első részéhez:  képviselő-testület elé csak úgy kerülhetett volna, hogy ha szabályos eljárásban a bíráló bizottságot is megjárta volna. Mivel tudjuk, hogy ez most nem lehet, ezért került ez ide.

Valaki kényszerítette a Bölcsőde vezetőjét, hogy az információt közzé tegye. Miért ül fel egy ilyen információnak, miért nem győződik meg róla? Jegyző úr ne mondja, hogy nincs köze hozzá, mert a Hivatalból került ki.

Jegyző: Nem adtam ki senkinek, semmilyen információt.

 

Eddig nem hallottam itt olyat, hogy képviselők tegyenek javaslatokat a kivitelezőkre.

 

A pályáztatás ideje a téli időszak, nyár közepén pozitív választ kevés kivitelezőtől kaphatunk. Érthetetlen, hogy miért kellett ennyire siettetni ezt az előterjesztést, miközben látható volt, hogy ez az ajánlat törvénysértő. Valamilyen más érdek vezérelte?

Miért nincs itt az országgyűlési képviselő a teremben?

Szavazás: 10 igen

1 h 03’00”-től

i) Előterjesztés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megtagadásának fellebbezésére vonatkozóan.

Milyen következményekkel kell számolni, ha nem adjuk meg a hozzájárulást?

Tavaly augusztusban félre voltunk tájékoztatva. Fölöttünk intézik a dolgokat, ilyen nemzet-, haza- és városárulókkal szóba sem akarok állni!

Miért nem aggódtunk ennyire 10 milliós kártérítési ítéletek miatt?

Amikor a lakosságot érintő probléma van, akkor megrettenünk?

Miért is készült ez az előterjesztés?

Meddig húzódhat el ez az eljárás? Mikor születhet végleges döntés?

Az volt az ügyvédi tanács, hogy el lehet tolni a hozzájárulási döntést. Mi változott azóta?

A lakók panaszaira, kellemetlenségeire, az elszenvedett károkra ki fog majd foglalkozni? Ki fog majd ezügyben feljelentést tenni?

 

Alpolgármester: hogyan tudjuk megakadályozni, hogy beköltözzenek a lakásokba?

 

Az ügyvédi irodával kellene értelmeztetni ennek a határozatnak a kimeneteleit. Június 6. után döntsünk. Javasolnám a napirendről levételt.

Mi egyhangúan döntöttünk tavaly, ha valaki megváltoztatja akkori döntését, akkor a felelősséget is vállalja el.

Szavazás: 4 igen, 4 nem, 2 tartózkodás

1 h 15’15”kor a Jegyző új szavazást javasol:

„az első variációt is minden képviselő tag megismerte, hiszen az került tárgyalásra a Városfejlesztési Bizottsági ülésen, mivel ez nem került elfogadásra, akkor alpolgármester úr tegye fel azt az előterjesztést szavazásra.”

Az ülést levezető Kiss Zsigmond alpolgármester a Városfejlesztési irodavezetőt kérdezte meg, majd ezt követően az előterjesztést félreértelmezhető módon tette fel szavazásra.

5 igen, 5 tartózkodással nem kapott többséget.

A szavazás után a Városfejlesztési irodavezető bejelentette: „Ha a Testület nem hoz ebből döntést, akkor megadottnak tekintendő a közútcsatlakozás”.

Az eljárási mulasztások miatt ellenzéki képviselők javasolták a napirend újra szavazását.

Kiss Zsigmond alpolgármester nem adott helyt a kezdeményezésnek: „Szavaztunk…”

 

1 h 17’20”-től
m) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról.

Szavazás: 9 igen, 1 nem

 

Tóth László képviselő elhagyta a termet

1 h 18’ 35”-től

Az alpolgármester Balázs Sándor bizottságelnöknek adta meg szót.

1 h 19’35”-nél dr. Lente Péter elhagyta a termet

1 h 19’55”-nél Kovács Krisztina elhagyta a termet

1 h 19’57”-nél Kiss Zsigmond alpolgármester bejelentette, hogy a Fidesz frakció úgy döntött, hogy ezekben a személyi és egyéb ügyekben nem kíván állásfoglalást nyújtani, mi ebben a tanácskozásban nem veszünk részt. Én átadnám a szót bizottságelnök úrnak, hogy folytassa le.

A bejelentés után a hangfelvétel azonnal megszakadt, Kiss Zsigmond alpolgármester elhagyta a termet. A Városi TV felvételén láthatóak az ülésteremben tartózkodó ellenzéki képviselők.

A félbeszakított ülés miatt kialakult helyzetről Keserű László jegyző hiányos és kifogásolható tájékoztatást adott.

A riporter megkérdezte: Le kell-e zárni valakinek az ülést?

A jegyző válaszából hiányzik a jogszabály teljes idézete:

SzMSz 24. § 

(2) Ha a Képviselő-testület nem határozatképes vagy határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására. (3) Amennyiben a Képviselő-testület a polgármester (2) bekezdésben foglalt intézkedése ellenére sem határozatképes, a polgármester az ülést berekeszti.  Az ülés berekesztése esetén a Képviselő-testületet a polgármester 8 napon belül köteles az eredeti napirendi javaslattal, illetve a határozatképesség hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontokkal újból összehívni.

 
Folytatása következik...

II. rész: Hibák - mulasztások - bűnök

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/IcLetfBrTqI

 

2. Beszámoló a 2018. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről.
    Előadó: Szabó Imre Attila, a Szia 2000 Bt. ügyvezetője

Szavazás: 10 igen

 

9’05”-től

Képviselői kérdések

Zöldhulladék lerakó hétvégén nyitva van-e?

Rákóczi utcai kivágott fákat hová viszik?

Van-e konkrétum a szúnyogirtásról?

Építési törmelék lerakó

Köztéri kamerák cseréje mikor lehetséges?

Köztéri padok rossz állapota

A Ladányi Hírek terjesztése javult-e?

Tud-e róla a városvezetés, hogy politikai célú közvéleménykutatást végeznek a városban?

A belvízelvezető árkok takarítása kihez tartozik?

Az Újtelepi közmunkások tudnának-e segíteni a város más területein?

A Kút utcai belvízproblémát sikerül-e megoldani?

A Déli gyűjtőút elfolyói mikor lesznek kitakarítva?

Klapka-Kurucz utca vízelvezetését mikor javítják?

A Déli sor burkolatlan szakaszának kiépítését 13 éve nem végezték el. Intézkedéseket kérek.

Mikor lesz a fűnyírás az Északi lakótelepen?

A főtéren több fenyőfa kiszáradt, mikor lesz a csere?

A Zárda iskola udvarán is félméteres fű van, mikor vágják?

A Strandfürdőben egész májusban nem lehetett használni az úszómedencét, milyen oka volt?

Fennáll-e még a munkaerő hiány a fürdőben és a temetőben is?

Petri P. és Budai N.A. utca sarkán a járda mikor lesz helyreállítva?

Eon-vezetékek miatti faág metszések zöldhulladékának járdán tárolására ki adott engedélyt?

A lomtalanításkor kikerült veszélyes hulladékoknak mi lesz a sorsa?

 

35’15”-től

Interpellációk

A Bene Gy. utcai építkezés áll. Mire sikerült jutni az ügyvédi irodával? Amennyiben nincs esély, miként lehet a lakosságot tájékoztatni és kártéríteni?

 

37’00”-től

Közérdekű bejelentések

Június 6-án megyünk Budapestre Magyar ügyvéd úrhoz.

A Városok és Falvak Szövetsége 400 eFt támogatást nyújt a Kakasfőző Fesztiválhoz.

 

A Nádudvari csomóponti közlekedési lámpánál hosszabb lett a zöld fény, így az áthaladás meggyorsult.

Kaba, Nádudvar, Püspökladány város tanácskozzon az M4 autóút csomóponti csatlakozásainak optimalizálásáról, mert ha így marad, Püspökladány lesz az elszenvedője.

 

42’25”-től

l) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására.


43’47”-től

4. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról.

Szavazás: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás

 

45’33”-től

3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Olyan pályázatokra adják a pénzt, aminek nincs látható eredménye.

Miért nem a május 20-ra összehívott soron kívüli ülésen tárgyaltuk ezeket a napirendeket?

Szavazás: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás

 

48’50”-től

5. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról.

Az intézményvezetőket be kell számoltatni a belső ellenőrzés által feltárt hibákkal kapcsolatos intézkedéseikről.

Az Egészségügyi Nonprofit Kft. belső ellenőri jelentés fontos megállapítást tett az Orvosügyelet Kft. szerződésének felülvizsgálata érdekében. Az összefoglalóban nincs benne ez a mondat. Miért maradt ki az összefoglalóból és ki a felelős ezért?

Továbbra is bűnpártolás és az önkormányzati vagyonnal visszaélés folyik. A városvezetők nem tesznek ez ellen semmit.

Az intézményvezetők intézkedéseit nem volt lehetőségünk megismerni.

A kaotikus körülmények között lezajlott bizottsági ülés jegyzőkönyve nem egyértelmű. 10-12 embert zsúfoltak be egy kis terembe, miközben lett volna alkalmas terem.

A közfoglalkoztatás ellenőrzése megdöbbentő hiányosságokat tárt fel. A belső ellenőr bizonyos információkat késleltetve, csúsztatva kapott meg.

A Belügyminisztériumnak elküldött beszámolót minden képviselőnek juttassák el és a júniusi ülésen napirenden tárgyalja meg a Testület.

Szavazás: 9 igen, 1 nem

2019.05.30. Önkormányzati ülés I. rész - Becsületvesztés és esküszegés

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/ltGkP8hc3BU

 
 

Bizottsági határozatok

N a p i r e n d e k :

A napirendek sorrendjének vitája     Szavazás: 9 igen, 1 nem

10’55”-től

k) Előterjesztés Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és bizottsági tagok megválasztásáról.

Szavazás

SzMSz módosításáról: 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás

Bizottsági tagokról:     6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás

A Jegyző előbb érvényesnek nevezte a döntést, majd korrigálta: minősített többség szükséges.

 

A 4 fideszes képviselő megszegte 2019.04.25-én zárt ülésen adott szavát, mert akkor megszavazták a bizottságok bővítését és az új tagok megválasztását. (Részletesen az előző cikkünkben)

 

13’40”-től

j) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat beadására.

Szavazás: 6 igen, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott           technikai hibák miatt

új szavazás: 10 igen

Jegyző: ha a szavazás eredménye valamilyen oknál fogva vitatott, akkor a képviselő-testület  a napirendi pont keretében mégegyszer szavazhat.

16’55”-től

a) Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

Szavazás: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

19’15”-től
b) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról.

Szavazás: 9 igen, 1 nem

 

23’20”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Kiss Zsigmond, Dr. Lente Péter alpolgármesterek

Kérdések:

Miről szól a Polyduct szerződés?

Miről tárgyalt az Mezeivill képviselőjével?

Milyen fejleményei vannak az FMF-Johnson tárgyalásoknak?

A Keleti sori világítás fejlesztésről volt-e szó?

A Szovátáról érkező delegáció érkezéséről kaptak-e a képviselők értesítést?

Az Idősek Bentlakásos Otthonában kialakult helyzetről mit egyeztettek?

Megtesz-e mindent az alpolgármester a munkahelyteremtés érdekében?

Ki adhatott engedélyt az elektronikai hulladékok elszállítására?

A Hajdú-Bihari Naplóban megjelent hirdetést ki fizette és mennyibe került a városnak?

Mezőőrök hány db motort kaptak és mennyibe került?

Bentlakásos Otthonban történt rendkívüli eseményről mit lehet tudni?

Miről egyeztetett a TRV Zrt-vel?

Szeretném, hogy tisztázza a Tesco eladással kapcsolatos kijelentését

A pályázatokról kivel egyeztetett és milyen megállapításokat tettek?

Ha a jelentés konkrét eseményt jelöl, akkor nem lehet a választ zárt ülésen megadni.

A Zöld Város pályázatnál lakossági panaszok vannak, jóvátehetetlen károkat okozhatnak a fakivágásokkal. Miért írhatja azt a Ladányi Hírek, hogy repülőrajtot vettek a pályázatok? Meddig tűri tovább a hazug propagandát, mikor függeszti fel az intézményvezetőt?

Miért nem értesítette az intézményvezető a Képviselő-testületet a Bentlakásos Otthon ügyben?

A polgármesteri fórumról és az EDC Debrecen vállalkozásfejlesztési lehetőségek fejleményeiről.

 

Szavazás: 8 igen, 2 nem

Az alpolgármester és fideszes társai kivonultak az ülésről

 

Újabb mélypont az Önkormányzat történetében. 2019.05.30-án 9 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülés napirendjeinek szavazása előtt sorrendi módosítást kezdeményezett Kiss Zsigmond alpolgármester.

Az ellenzéki képviselők első napirendre javasolták az SzMSz módosításról és a bizottsági tagokról szóló napirendet, arra hivatkozva, hogy ennek részleteit már egyeztették, így csupán technikai szavazás lenne, néhány perc alatt a megválasztott külső bizottsági tagok le tehetnék az esküt és munkahelyükre visszamehetnének.

A Jegyző tájékoztatta a Testületet, hogy vita nélküli szavazással fogadható el a javaslat, de Kiss Zsigmond nem rendelt el a szavazást, hanem beletörődött a javasolt sorrendbe. Az ellenzéki képviselők sürgősségi javaslatait a napirendek végére, zárt ülésre vette fel, majd egyhangú szavazással a Testület elfogadta a napirendeket.

 

Az előrevett SzMSz módosítást minősített többséggel elfogadta a testület, de a bizottsági tagok nem kapták meg a 7 igen szavazatot. A fideszes képviselők nemmel szavaztak annak ellenére, hogy 2019.04.25-én tartott egyeztetésen az egyik jelöltre egyhangú igennel, a mások jelöltre egy kivétellel egyhangú igennel szavaztak. A megállapodás szerint: május 6-10. napja között soron kívüli ülésen megválasztják a bizottságok új tagjait, hogy már részt vehessenek a május 21-22-i bizottsági üléseken.

De történt közben több súlyos esemény, amelyeket a Testületi ülésen több képviselő is részletezett. (Az ülés videofelvétele hamarosan megtekinthető lesz) 

A 2019. május 20-ra szabálytalanul összehívott soron kívüli testületi ülés elmaradt, ezzel is akadályozva az új bizottsági tagok eskütételét. A fideszesek adott szavukat cáfolva felrúgták a megállapodást, mert meg akarták akadályozni, hogy minden bizottságban kisebbségben legyenek. Több fontos döntést hozattak meg a még fideszes döntésű bizottságokkal, de az ellenzéki többségű Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot nem tudták befolyásolni.

A testületi ülés 5. órájában, a különfélék i napirendnél alakult ki konfliktus:


i) Előterjesztés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megtagadásának fellebbezésére vonatkozóan.

A 2018. 12. 01-jén egyhangúlag elfogadott Testületi határozatot a beruházó Bíróságon támadta meg. A bíróság a Képviselő-testület 124/2018. (XII.1.) számú határozatát megsemmisítette és az alperest új eljárásra kötelezte.

 

2019.05.16-án tartott soron kívüli ülésén a Városfejlesztési Bizottság eredeti határozati javaslatának

"Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törtvény 39. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 119. § (4)-(5) bekezdése alapján a fellebbezést elutasítja és az I.4/686-3/2018. számú elsőfokú határozatot megváltoztatja."

módosítását Tóth László bizottságelnök indítványozta.   

A fent részletezett időhúzási szándék hatásaként a még fideszes többségű Városfejlesztési bizottság 3 fideszes tagja megszavazta, hogy járuljon hozzá az Önkormányzat a pszichiátriai lakóotthonok közútcsatlakozásához. Az ellenzéki bizottsági tagok következetesen kitartottak a lakosság védelmében és nemmel szavaztak.

A Képviselő-testület elé már a módosított javaslat került:

"Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 119. § (4)-(5) bekezdése alapján a fellebbezésben és a fellebbezés kiegészítésében foglaltakat figyelembe véve az I.4/686-3/2018. számú elsőfokú határozatot megváltoztatja, melynek értelmében a közútkezelői hozzájárulást megadja."

A 2019.05.30-i Testületi ülésen ellenzéki javaslat volt a napirendről levételre, a döntés elhalasztása érdekében. 5-5 arányú szavazás történt, amely nem jelent hozzájárulást. A szavazás után a Városfejlesztési iroda vezetője jelezte, hogy a döntetlen szavazás miatt a Bírósági döntés érvényben marad, tehát a 124/2018.(XII.1) Önkormányzati határozat érvénytelen.

A kialakult hangzavarban ellenzéki képviselők jelezték, hogy ez a közlés befolyásolhatta volna a döntéshozókat, emiatt új szavazást kezdeményeztek.

Kiss Zsigmond alpolgármester nem volt hajlandó új szavazást elrendelni!

A lakossági fórumokon hangoztatott bocsánatkérések, a jogi képviseleti kapcsolatfelvétel, a több hónapos hitegetés csak a Bene Gy. utcai lakók megtévesztését szolgálta?

Miért tárgyal június 6-án a megbízott ügyvéddel, ha már előtte lerontotta, így védhetetlen helyzetbe hozta az Önkormányzat tárgyalási pozícióit?

Miért ígérgetett eddig a lakosságnak és milyen szándékkal folytatta ezt a bizalomromboló időhúzást?

 

Az ellenzéki képviselők lelkületét tovább borzolta a megdöbbentő esemény, amely a Különfélék n napirend kezdeténél történt:

n) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának célfeladat megjelöléséről.
   

A napirendet előadó: Balázs Sándor bizottsági elnök első mondatai közben Kiss Zsigmond alpolgármester, dr. Lente Péter alpolgármester, Kovács Krisztina bizottság elnök és Tóth László bizottság elnök, fideszes képviselők elhagyták az üléstermet.

A Jegyző arról tájékoztatta a teremben maradt képviselőket, hogy az ülés határozatképtelenné vált.

 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat

24. §

(2) Ha a Képviselő-testület nem határozatképes vagy határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.                                                                                                                                                                                                      

(3) Amennyiben a Képviselő-testület a polgármester (2) bekezdésben foglalt intézkedése ellenére sem határozatképes, a polgármester az ülést berekeszti.  Az ülés berekesztése esetén a Képviselő-testületet a polgármester 8 napon belül köteles az eredeti napirendi javaslattal, illetve a határozatképesség hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontokkal újból összehívni.

 

A példátlan cselekedet többszörösen törvénysértő, mert az ülést levezető alpolgármesternek kötelessége a határozatképtelenség helyreállítása, de Kiss Zsigmond távozásával saját maga teremtette meg a határozatképtelenséget.

Határozatképességre irányuló intézkedést nem tett, az ülést nem rekesztette be.

A félbeszakadt ülés folytatását 8 napon belül össze kell hívnia.

 

Politikai érdekből menekült ki az ülésteremből a 4 fideszes képviselő ?

 

Az előrehozott napirendnél megakadályozták a bizottságok törvényes létszámmal működését.

Megváltoztatták a Képviselő-testület határozatát a Bene Gy. utcai közútcsatlakozás ügyében.

Megakadályozták, hogy a Városüzemeltető Kft és az Egészségügyi Kft Felügyelő Bizottságainak célzott ellenőrzési feladatot adjon a Képviselő-testület.

Megakadályozták az ellenzéki képviselők sürgősségi előterjesztéseinek megtárgyalását.

 

Miért vállalja fel Kiss Zsigmond alpolgármester, hogy

           többszörösen törvényt sért,

           fideszes társaival együtt mások által elkövetett bűnöket pártol?

          a város vagyonának védelmét és ellenőrzését meghiúsítja?

 

 

A városunk lakóinak érdekeit súlyosan sértő események videofelvételét láthatják a Városi TV műsorán

2019.06.01-jén (szombaton) 18 órától és

2019.06.02-án vasárnap 10 órától