2019.01.31. Önkormányzati ülés - 8 képviselővel

2019.01.31.  III. rész - Mi történik a pszichátriai lakóházak építésével?

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/XShjaFyvfPc

 

 

Felvett napirend: A Bene Gy. utcai pszichiátriai lakóházak építésével kapcsolatos állásfoglalás

Kérdések:

A keddi tárgyaláson tételesen végig mentek-e soronként a felsorolt költségtételeken?

Hogy lehetnek építésen kívüli költségek, amit itt nem valósítottak meg?

33’02”-től
i)  Előterjesztés TOP pályázatok saját forrás igényéről.

A bármilyen hitel felvétele már ne legyen ennek a Testületnek kompetenciája.

 

36’18”től
j)  Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.


37’04”-től

Képviselői kérdések:

Mi lehet annak az oka, hogy néhány veszélyes fa kivágása több, mint 50 napja nem sikerül, miközben a rászorulók fáznak a városban?

A Polgárőrség támogatására van-e lehetőség a Költségvetésben?

 

44’08”-től

Közérdekű bejelentések:

A 12 ezer Ft-os állami fűtéstámogatás megérkezett. Néhány nap múlva születhet meg a döntés a famennyiség kiszállításáról. Az ajánlatok elbírálása megtörténik és megkezdődik a kiosztás.

 

A Járási Kormányhivatalnak kellett választ adnunk a közfoglalkoztatottakról. Nagyon oda fogunk figyelni a munkafegyelemre. A programban „szakképzettséget igénylő foglalkozást ne tervezzék”. A létszám csak a legszükségesebb mértékig terjedhet.

 

Az 1/2019. sz. határozat előterjesztése nem tartalmazta, hogy az érintett területre érvényben van az 2009. augusztusi testületi határozat. A határozatot nem vonta vissza, vagy nem módosította a Képviselőtestület. Ezért a hozott új határozat nem lehet érvényes.

A 3. értékbecslés hitelteleníti az előző kettőt. Igazságügyi szakértői vizsgálatra van szükség.

 

2019.01.31. II. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/JY8kOOTHAPQ

 

 

a) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.
 

1’35”-től
b) Előterjesztés a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Kérdések:

A testvérvárosokkal milyen a kapcsolatunk, mennyire szoros?

Milyen megoldásokkal lehetséges a városi bált rentábilissá tenni?

Nincs testületi határozat a városi bálról?

 

15’13”-től
d) Előterjesztés Püspökladány, Belterület 2646/16. hrsz-ú terület hasznosítására.
Kérdések:

Milyen formában történt tájékoztatás a tó hasznosítás lejártáról?

Milyen közfeladatokat lát el a tónál a Zöld Sziget egyesület?
 

25’50”-től

e) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017. azonosítószámú „A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális alapellátás fejlesztése” című pályázat megvalósításáról.

 

29’38”-től
f) Előterjesztés TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009. azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen” című pályázat keretében a közösségi ház kialakításához szükséges ingatlan adásvételéről.

Kérdések:

A szomszédokat meg kell-e kérdezni, hogy közöségi ház lesz az épületből?

Miért nem tárgyalt erről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság?

Miért csak ma reggel kaptuk meg az értékbecslői táblázatot?

Az értékbecslés előtt jelentette ki az eladó, hogy ennyiért hajlandó eladni, vagy fordítva?

A jelzálogot ki fogja levetetni az épületről? Miért nem szerepel ez az előterjesztésben?

 

Alpolgármester: Az árral nekem is vannak fenntartásaim, de támogatom az előterjesztést az időhiány miatt.

 

g) Tájékoztató az 5/2018. számú belső ellenőrzési jelentésről.   Levett napirend

 

45’35”-től
h) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 2504 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

Más érdeklődő nem volt, így nem alakult ki licit.

Kinek áll érdekében félrevezető, illetve visszatartott információkkal befolyásolni a képviselőket?

A verseny kiírását kijátszották, hagytuk, hogy kijátszhassák…

 

Alpolgármester: Lehet, hogy úgy van, de az árral egyet tudok érteni.

2019.01.31.  I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/m0TSG1hmT2c

 

Zárt ülésre felvett napirend:

A GESZ büntetőeljárás megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatás

 

4’10”-től

c) Előterjesztés Püspökladány Város Új Településfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásáról.

A koncepcióban a közeljövő 12-20 évet jelent… 

 

12’47”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester

Kérdések:

Milyen tájékoztatás hangzott el a január 16-i üzleti reggelin a Krones Hungary Kft-nél?

Kik kaptak meghívót a díjátadóra és kik díjazták az utánpótlás korú sportolókat?

Krampuszfesztivált hivatalosan megköszönték-e a testvértelepülésnek?

A Mélyvíz Horgászegyesülettel miről tárgyaltak?

A Bene Gy. utcai építkezés miatt folyamatos az ügyintézés?

Miről egyeztettek a Bentlakásos Otthonnal kapcsolatban?

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével miről tárgyaltak?

A polgármesterasszony egészségi állapotáról mit lehet tudni?


41’06”-től
2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

Miért nincs jelen az előterjesztést készítő Sass Bulcsú Ferenc?


42’45”-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Kérdések:

A működőképesség fenntartását 2018. december óta egy képviselő folyamatosan akadályozza. Emiatt az ellenzéki képviselők presszió alatt kényszerülnek döntéseket hozni.

Az I-II. és IV. táblázat főszámai miért nem egyeznek?