2019.08.29. III.rész - A Polgármesteri Hivatal ismét "hibázott"...

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/WWcJ4943G50

 

g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának 2019. évi második önálló szúnyoggyérítéséről.

h) Előterjesztés Karacs Péter Püspökladány, Zrínyi u. 18. sz. alatti lakos a Püspökladány, 8334 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

i) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 2015/10 és 2015/13 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.

 

j. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megjelölt célfeladat határidejének módosításáról

 

A jegyző kijelentette: a határozatot mindkét kft. ügyvezetőjének kézbesítették.

 

Ez mulasztás, „hiba”, mert a határozatban megjelölt Felügyelő Bizottságnak kellett volna.   Az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője szabadságon volt (időpont megnevezése nélkül). Úgy „gondolta”, hogy a Hivatal értesítette ki a Felügyelő Bizottság elnökét, neki ezzel nincs dolga, mert az ő tevékenységét ellenőrizné a Felügyelő Bizottság…

 

2019.08.29. II. rész - Leszavazott költségvetés módosítás

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/IB-pWcNnK5Y

 

Kérdések:

A fürdő-tóhoz hol lehet bejárni, csak horgászoknak vagy a lakosságnak is?

A zöldhulladék a Közkévhez kerül, mi vele a szándék?

Az újtelepi úton egy autó van az árokban, kinek kell jelezni?

A kátyúzás miért maradt abba?

A Táncsics utcán a tűzcsapot mikor helyezik át? A bejárókkal probléma van.

Kinek a feladata a zöldhulladék elszállítása? A tároló hamarosan betelik.

A jelzett körzeti problémákra sikerült-e valamilyen intézkedést tenni?

A Bene Gy. utcai építkezés alatt tönkretették az utcát, a Kiss F. utcai torkolatban lévő kátyút meg kell szüntetni.

A Bentlakásos Otthonban hiányzik a födém hőszigetelése, ezért 32 fok van a szobákban.  Miért nincs intézkedés?

Hogy állnak a pályázati beruházások, milyen határidőkkel és kötbérrel?

 

Interpellációk

A Fatelítővel kapcsolatos MÁV megállapodás folyamatáról szükséges írásbeli tájékoztatás

 

Az SZTK födém megbontása milyen veszélyeket okoz, milyen megoldás van a helyreállításra?

 

Közérdekű bejelentések

A Vásártér utca forgalmának növekedése miatt 09. 12-én lakossági fórumot tartunk.

 

A Polyduct Zrt. területvásárlásáról tett interpellációmra nem kaptam semmilyen választ.

Intézkedés szükséges, az eljárás aggályos, kérem eljuttatni a dokumentumokat az önkormányzat jogi képviselőjének.

 

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.

A Startmunka bevételeinél mitől olyan kevés a betonelem gyártás?

A zöldhulladék kezelő brigádot át lehet-e csoportosítani?

Mit jelent az Óvodánál a büfészolgáltatás?

Rendkívüli támogatás 5 MFt, enélkül is képes az Önkormányzat működni.

A Startmunkában az állattenyésztési bevételek rendkívül csökkennek.Vajon hova kerülnek ezek az áruk?

Az iparűzési adó bevétel miért maradt el a tavalyi arányoshoz képest?

Mi volt a Startmunka többletköltsége?

Hova lett 1000 m3 akácfa, amit a Polyduct-nak eladott szántóföldről azonnal kivágtak?

A hitelfelvételi kérelmünkre miért nem érkezett kormányzati válasz?

A pályázatok műszaki tartalmát juttassák el a képviselőknek.

3.   K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési  rendeletének módosításáról.


A tartalékalap tartalmát kérjük részletezni.

A GESZ közkonyha adatai igazolják, indirekt módon bebizonyosodik a gyanú, hogy 2016-2017-ben az árbevételből több 10 millió Ft hiányzik.

 

TOP7 pályázatból 2,6 millió Ft ment a Kakasfőző Fesztiválra, kik vettek részt a programban?

 

Hol van az 1 milliárdos kötvénykibocsájtás beszámolója és tartaléka?

A napirendet a Képviselő-testület nem fogadta el. Szavazás: 5 igen, 4 nem, 1 tartózkodás

 

b) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

c) Előterjesztés Püspökladány Város közvilágítási rendszerének rekonstrukcióját célzó program indításáról.
A bizottság abban foglalt állást, hogy a következő ülésre készítsék elő. A hiányzó lámpatesteket minden képviselő vizsgálja és jelezze. Most vegyük le napirendről.

Nagyon hosszú idő a pályázat kiírása, ezért kellene elkezdeni.

Összevont bizottsági formában kell a részletekről egyeztetni.

 

Alpolgármester: Most még 1-2 hónapig vekengeni? Menjen minden képviselő és mérje fel és jelezze

 

A képviselőket nem értesítették!

A határozati javaslatban nem az szerepel, mint amit a bizottsági ülésen tárgyaltunk.

 

Alpolgármester egyeztet a Jegyzővel, a szeptemberi ülésre visszakerül. A lakosság bevonása is fontos.


e) Előterjesztés a D & D Builder Kft. „f. a.” követeléséről.
 

Ez áthúzódó eset, a cég felszámolása 2014. évvégén történt, nem biztos, hogy az ügyvédünk minden információról tud. Ha elfogadjuk és kifizetjük, ezzel is megnöveljük Dombi Imréné károkozásának bűnlajstromát.


f) Előterjesztés Püspökladány Déli sor út megerősítéséről.
   Előadó: Borsos László képviselő

 

Az új képviselő testület döntsön, egy útjavítási prioritási sorrend felállítása után.

 

Borsos László képviselő egyéni kezdeményezését nem az alpolgármester terjesztette elő.

Az árajánlatokat is a képviselő kérte a Városüzemeltető kft-től.

A képviselő aláírásával, de Püspökladány polgármesterétől fejléccel került a képviselőkhöz.

 

Jegyző: semmi szabálytalanság nincs, a Hivatal részéről történt a mulasztás, nem vettük figyelembe a fejlécet…

 

A bizottsági javaslatról történt a szavazás: 6 igen, 4 nem.

 

 

2019.08.29 Önkormányzati ülés  I. rész - Kampányfeszültség

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/i1uGGqqOZK4

 
 

N a p i r e n d e k :

d) Előterjesztés Püspökladány 2020-2034 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról.

3’23”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

Kérdések:

Van-e változás a Közmunkaprogramban?

Milyen bejárás történhetett a Radnóti utcában?

A kis-Petőfi iskola felújításának többletköltségeiről történt-e egyeztetés a Tankerülettel?

A Zöld Város program kivitelezőjével mikor lesz az egyeztetés?

Az ügyvéd úrral miről egyeztettek?

A Kakasfőző Fesztiválról kaphatunk-e részletes költségvetést?

Mi volt az oka, hogy a szerződésmódosításba nem kerültek be a bizottsági javaslatok?

A terület bérlője részt vett az ülésen?

Az ügyvéd úrral nem csak a horgásztóval foglalkoztunk, hanem a polgármesterasszony törvénysértései miatti beadványról. Amikor a polgármester visszajött táppénzről és átvette az ülés vezetését, a címer és zászlóhasználati engedélyt miért nem a polgármester írta alá?

A Startmunkaprogram munkavédelmi oktatásán milyen okból kellett megjelennie?

Mennyibe került a városnak az aug. 20-i ünnepség?

A Sárréti Paktum ülésén miről volt szó?

A polgármesterasszony szabadsága alatt, hogyan történhetett, hogy előterjesztést írt alá?

Milyen információkat kapott alpolgármester úr az Újtelepi közmunkáról?

Mi alapján lettek meghívva a Paktumiroda rendezvényére a vállalkozók?

 

A háziorvosi szerződésnél miben módosult a rendelési idő?

Milyen óvodafejlesztési pályázatról van szó?

A pályázatok határidői lejárnak, ezt a csatateret hogyan képzelik megoldani?                

Melyik pályázatnál milyen határidők vannak és milyen kötbér feltételek?

A tanévkezdésre átadható-e a kis-Petőfi iskola?

A Zöld Város program határideje lejár, addig a csatatér nem fog megoldódni.

A kivitelező 80 nappal meghosszabbítást kér.

Jogi képviselői vizsgálat szükséges az alpolgármester úr civil egyesületének címer és zászlóhasználati kérelme miatt. Tartózkodjon a használatától.

Vajon hány segélyt utalt ki és mennyi - általunk nem ismert - kötelezvényt írt alá a polgármester, amióta táppénzről visszajött?

Alpolgármester: Nem pedig szítjuk az embereket…Nem mondvacsinált agyszülött hülyeségeket kell nekünk itt a testületi ülésen végig vezetni…