Alpolgármesterek tevékenysége

A hangfelvétel és a jegyzőkönyv több ponton eltér

 

Elkészült a 2019. 04. 04-i soron kívüli ülés jegyzőkönyve:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2019/2019_04_04.pdf

 

Tapasztalhatóan szó szerinti jegyzőkönyv készült, mégis ismeretlen okból több megszólalásból több mondat is hiányzik.

 

 

Az ellentmondás feloldása érdekében a második napirend 26 perc 26 másodperc hosszúságú hivatalos hangfelvétele meghallgatható:

Testületi új képviselő.mp3 (25373552)

Sajnálatos módon az Önkormányzat hivatalos rögzítő berendezése is hiányos felvételeket készített. 39 elemből állt, minden megszólalás külön-külön elem. Több esetben lemaradnak szó végek, vagy mondat kezdő szavak, szótagok.

 

Ezért is lenne szükséges a LadányTV videofelvétele, ahol követni lehetne a folyamatot, érzékelhető lenne az ülés hangulata is.

 

Miért nem vette fel és nem tette közzé a LadányTV a városunk életében kiemelt fontosságú tárgyalást?

 

A jegyzőkönyv szöveghű abban, amit benne rögzítettek. De hamis abban, ami kimaradt belőle.

 

A hangfelvételből is kiderült, hogy

Kiss Zsigmond  8 perc

Kincses lászló   7,5

Keserű László   0,5

Balázs Sándor  4

Dr. Lente Péter 1,5

Kovács Krisztina 2

Fenyves Vidor   1

Borsos László    1,5

Varga Zoltán     1 perces időtartamban szólalt meg.

 

Már az első elhangzott mondatok is hiányoznak a jegyzőkönyvből:

Kiss Zsigmond alpolgármester: ... és akkor folytatnánk az ülésünket. A második napirendi pontunk Előterjesztés bizottsági tagok választásáról, mindenki előtt ott van az előterjesztés, kérdések következnek… 3 másodperc múlva  ...nem látok ilyen kezdeményezést.

Kincses László képviselő: Hova sietünk megint.  Ebből megint bőbeszéd lesz...  közbeszólás Tóth László bizottsági elnök részéről.
 

A napirendi hozzászólásokat Kiss Zsigmond alpolgármester is több esetben megpróbálta félbeszakítani:

 

Milyen arány változatban…Nem tudom miről beszél Laci.

Én szerintem nem hiszem, hogy kell helyettük beszélned Laci, van nekik saját gondolatuk…

Akkor másfél lesz, vagy hogy gondoltad… 

Az az én döntésem, én kötelezettségem, az én felelősségem is…

Laci te a népben nem voltál benne, mert te nem szavaztál.

Ez jó végszó! Köszönöm szépen…

 

A legfeltűnőbb hiányok a jegyzőkönyv  3. oldalán és a hangfelvétel 5 perc 10. másodpercétől:

Kiss Zsigmond alpolgármester: Hát nem is, nem is teszek rá javaslatot. Nem erről szól az Előterjesztés. Arról pedig, hogy képviselő Társam nem tudja ki a frakcióvezetője, erről nem én tehetek. Kovács Kriszta ő a körülbelül már egy hat hónapja a Fidesz frakció-vezetője vagy már lehet több is… több mint egy éve, de hát akkor…  

 

valamint 5. oldalon és a hangfelvétel 12 perc 7. másodpercétől:

"...tehát ezzel a csoporttal szavazott együttMi ez a megfogalmazás: ellenem… Úgy, úgy, ön nemet mondott, ő meg igent mondott, akkor nem úgy az ellenkezője, de szerintem most nem folytassunk párbeszédet…"

 

A Testületi ülés hangulatát jellemző - napirendtől eltérő - alpolgármesteri arrogancia tovább fokozta a vitát és elindította a politikai sárdobálást:

 
Kovács Krisztina: "...önnek lehet sértegetni bárkit bárhogyan és úgy tesz, mintha ezt az erővonalat ön képviselné. Én úgy gondolom, hogy még ön mindig kisebbségben van a pártjával együtt. És azt hogy a város dönt, döntsön is, … Gyurcsány*… én is azt gondolom, de hogy ön meghatározza hogy ki mit csináljon, merre menjen és hogyan gondolkodjon, kikérem magamnak."  *Közbeszólás Kiss Zsigmond alpolgármester részéről
 

Az ülést lezáró szavazás percében is fontos kijelentések hangoztak el, amit a jegyzőkönyv nem teljes összefüggésében tartalmaz:

Varga Zoltán: Ebben szülessen egy kompromisszum, hogy mik a javaslatok,  de azt, hogy pártdelegáltak legyenek ott, azt én sem támogatom. Én nem mondom azt, hogy ne jöjjön egyik oldalról, másik oldalról javaslat, de szakembereket tegyünk oda, akik az adott területhez értenek is.

Kiss Zsigmond alpolgármester: hiányzik a mondatkezdés ...érteni, erről beszéltem eddig is.

 

A szavazás közben és után:

Kincses László: "Akkor Te is olyan vagy már, mint Viktor, másról beszélsz, mint amit csinálsz…"

Kiss Zsigmond: Kincses úr visszautasítom a hozzászólását, a mai ülést bezárom.

"Ne beszéljél hülyeségeket… Egész életedben mást se…"

 

Sokféle tanulságot lehet és kell levonni az Önkormányzati ülések levezetéséről, közvetítéséről és annak következményeiből.

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019.04.17-én már meg is tette:

A bizottság képviselői beadvány alapján támogatja, hogy
- minden képviselőnek joga van nyilatkozni hetente a Ladány TV-ben azonos időkeretben
- a Ladány TV a képviselő-testület minden ülését (soros és soron kívüli) vágatlanul adja le,
- a Ladány TV-nek adott képviselői nyilatkozatok jelenjenek meg a Püspökladányi Hírekben.

 

 

 

2019.04.04. Soron kívüli Önkormányzati ülés II. napirend

 

Hamarosan letelik a jegyzőkönyv elkészítésének 15 napos határideje. Segítséget kívánunk nyújtani azzal, hogy a soronkívüli ülés hangfelvételéből néhány fontos kijelentést idézünk.

 

Olvasóink megértését kérjük azért, hogy a jegyzőkönyv közzétételéig a megszólalók neve ismeretlen marad.

 

Kijelentések a 2019.04.04-i soron kívüli testületi ülésen:

…a bizottsági elnökökkel, a megválasztott képviselőkkel az egyeztetés le volt folytatva…

…két új képviselőtársunk változtatott az eddigi arányon, ezáltal az ő lehetőségüket ki kellene nyitni a bizottsági külső tagok viszonylatában is

…összesen kettő darab fideszes képviselő tud bizottsági helyeket betölteni, így fizikai értelemben nem is tudják az eddigi arányokat sem fenntartani.

…Alpolgármester úr, hogyha minden igaz és az előterjesztés alapján is egyeztetett. Ahogy elmondta és le van írva, én nem beszéltem tény és való egyikőtökkel sem, azt tudjátok…

...Aki nem úgy gondolja, akkor most cáfolja meg.  …ha esetleg valaki másként gondolja, akkor még jelezheti.

…külsős tagról én velem senki nem egyeztetett.

…felhívnám a figyelmét arra, hogy a frakción belül tegyen rendet és akkor ez a Fidesz frakció újra egységes és mindenki számára következetes legyen és a külsős tagokról is gondolkozzanak el, hogy a bizottságokat hogyan kellene átalakítani vagy bővíteni…

…Reméljük, hogy erre is sort kerítünk, amit képviselő úr mondott.

A lakosság azt akarta, hogy ne Fideszes képviselő folytassa tovább a tevékenységet…

… fel kellett volna ajánlani a lemondását, hogy erősítsük meg hogyha van bizalom felé, mert ebben a helyzetben politikai értelemben a kisebbséghez tartozik.  … ugyanannak az aránynak kell leképeződni a másik két bizottságban is.

…úgy gondolom senki nem a pártpolitika elsődleges szempontját veszi figyelembe,

…a város dönt, döntsön is, én is azt gondolom, de hogy ön meghatározza, hogy ki mit csináljon, merre menjen és hogyan gondolkodjon, kikérem magamnak.

…visszahozhatnánk ezt a témát újra beszélni, nyilván minden egyes önkormányzati képviselővel.

…nem egy felvidító eset amikor az ember a véleményét elmondja és egyöntetű 8 Igen szavazattal leszavazzák…

…ez az ember egy bizottságban munkát folytat és ilyen erkölcsi normákat vall, akkor nekem el kell gondolkozni, az adott illetőnek vajon helye van-e abban a bizottságban.

…itt vannak egyes képviselők, akiknek úgymond nincs erkölcsi hovatartozásuk, nincs erkölcsi értékük és nem tudják azt felmérni, hogy egy általuk hozott döntés milyen eredményeket hoz majd a városba.

…következő lépés akár valóban a bővítés, vagy akár a külsős tagoknak a variációja lehet.

Amennyiben az egyik irányba megvan a többség akkor arra megyünk, ha emerre, akkor amarra, de ne vigyük már ilyen irányba, hogy ki van többségben, vagy ki nincs többségben.

… olyan szépen tudta lelkesen támogatni az öt bizottságos felállást, hogy minden fideszesnek jusson bizottság elnöki pozíció, akinek nem jut, az legyen tanácsnok, meg alpolgármester, és abban a pillanatban, amikor ez a helyzet a nép akaratából megváltozik, abban a pillanatban már megint a ragaszkodás történik az eddigi pozíciókhoz.

… alpolgármester úr a bizottsági munkáról mondott az előbb, azzal abszolút nem tudok egyetérteni, úgy gondolom, hogy egy adott előterjesztést a városfejlesztési bizottság és annak tagjai egészen más aspektusból tárgyalnak és a pénzügyi bizottság is…

…azt nem fogadom el, hogy egy harmadik kívülálló ember mondja meg nekem, hogy ez a két ember elzárkózik ettől, tehát ez így nem fair és nem korrekt.

…alpolgármester úr is a maga nevében beszéljen és a képviselőknek meg kérje ki a véleményét és hagyja őket szóhoz jutni.

…szakembereket kell tenni, abba a bizottságba. Ebben szülessen egy kompromisszum, hogy mik a javaslatok, de azt, hogy pártdelegáltak legyenek ott, azt én sem támogatom.

...erről beszéltem eddig is.

 

Folytatás hamarosan...

 

2019.04.04.   Esküt tett a 7. körzet új képviselője

 

A választáson utolsó helyezett Fidesz-alelnök panaszát elutasították a Választási Bizottságok, a fellebbezési idő eltelte után, április 4-én csütörtökön, soron kívüli ülésen tehetett esküt Varga Zoltán képviselő.

Video felvétel megtekinthető:

www.youtube.com/watch?v=ojx38Rto54Q

 

A Testületi ülés napirendjén szerepelt a bizottsági helyek betöltése is, amelyekre az alpolgármester tett jelölést, de csak a képviselőkre vonatkozóan.

A városi televízió a képviselők parázs hangulatú vitáját nem közvetítette, pedig felvételt készített róla.

A tudósítás végén 16 másodpercben egyetlen ráutaló mondat hangzott el:

"A soron kívüli testületi ülésen a bizottságok összetételéről is szó volt, Borsos László a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Varga Zoltán a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság munkáját segíti a jövőben."

 

Az objektív, pártatlan tájékoztatás elveit sorozatosan megsértő városi televízió rendszeresen teret ad Kiss Zsigmond alpolgármesternek, hogy a Képviselő-testületi ülések után terjengősen magyarázgathassa a testület döntéseit, legutóbb a 2019. április 2-i adás első 30 percében. Megtekinthető: www.youtube.com/watch?v=1j0w-GwQh7U

 

A közpénzből működtetett városi televíziónak nem volt drága 30 adáspercet biztosítani arra, hogy Kiss alpolgármester magyarázkodjon, de csak 16 másodpercben akarta tájékoztatni a lakosságot nagy jelentőségű vitákról és változásokról.

 

A LadányTV tevékenységét is az alpolgármester irányítja?

 

A soron kívüli Testületi ülés az eskütétel után még 27 percig tartott. Ha 16 másodpercben összefoglalhatták, akkor mi történt az ismeretlen időszakban?

Az ülésen jelen volt a városi televízió munkatársa és rögzítette az eseményeket, akkor milyen okból nem mutatták meg a nyilvánosságnak?

A felvett képek bizonyítják, hogy 9 képviselő volt jelen, a hangfelvételen minden képviselő megszólal...

 

Az ülés után ellenzéki képviselők kérdezték egymást: Vajon a LadányTV leadja-e az ülésen elhangzottakat?

 

A hangfelvétel és az abból készített jegyzőkönyv tartalmának egyezősége törvényességi alapelv

A nyílt ülés jegyzőkönyve még nem készült el, de a hangfelvétel bizonyíték, bármilyen esetre...

 
Folytatás hamarosan...

 

2019.02.18.  Elfogyott a FIDESZ többsége az Önkormányzatban

 

A lakosság és az ellenzéki képviselők nyomása lassan kikényszerítette Rásó János döntését. Sajnos, most februárban mondott le a képviselői mandátumáról és nem 2018. decemberben, amikor "csak" az alpolgármesterségét adta fel.

Elgondolkodtató az ilyen emberi cselekedet, amikor szándékos időhúzásával lehetetleníti el a képviselő-testület működését. Megbocsájthatatlanul elárulta a választókörzetének lakóit, mert január 10-ével lezárult új képviselő választásának törvényi lehetősége.

 

A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati Költségvetés elfogadása előtt áll. A döntéshez minősített többség (7 igen szavazat) szükséges.

A Fidesz rossz és kártékony helyi kormányzásának bizonyítéka, hogy 3 hónap alatt 3 képviselőjük mondott le. A megmaradt fideszes képviselők száma 5 fő, de Dombi Imréné már 5 hónapja távol marad egészségügyi okokra hivatkozva.

 

Immár ez a tény is súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel:

Ha valóban súlyos beteg és nincs remény a felgyógyulására, akkor be kell jelenteni a lemondást.

Ha 5 hónap nem elegendő a munkaképesség visszaállítására, akkor kórházi, vagy szanatóriumi kezelés lenne szükséges.

De ha Dombi Imréné tud sétálni az utcán, be tud járni a Polgármesteri Hivatalba és több órás beszélgetéseket folytat, miközben nem láthatóak betegségének tünetei, akkor...

 

A Képviselő-testületnek jelenleg 4 kormánypárti és 4 ellenzéki képviselő tagja munkaképes. A 4 fideszes nem képes biztosítani a minősített többséget.

 

A Költségvetés-tervezet számsorai részletes megtárgyalást igényelnek, jelentős módosításokat követelnek. 2019.02.20-án szerdán lesz az első körös összevont bizottsági ülés, amelyen már Rásó János nem vehet részt.

 

Az ellenzéki képviselők több - a költségvetésre hatással bíró - napirend újratárgyalását kezdeményezték.

2019.01.21. Másik alpolgármestert is választottak a képviselők

 

A jelenlévő képviselők egyöntetű döntésével

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, minősített többséggel társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta dr. Lente Péter képviselőt.

A Képviselő-testület üléséről visszajelzése ellenére távol maradt Rásó János képviselő.

 

Történelmi jelentőségű változás a Pénzügyi Bizottságban!

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Püspökladány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 51. §-ában foglaltakra figyelemmel a következő bizottsági elnököket és tagokat választja meg:


Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

képviselő tagjai  Balázs Sándor elnök

                        Tóth László

                        Kincses László

                        Rásó János

nem képviselő tagjai   Feke Gáborné

                                  Molnár Józsefné

                                Szabó János

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

képviselő tagjai  Tóth László     elnök

                          Kincses László

                          Fenyves Vidor

nem képviselő tagjai   Tóth István

                                Kardos István

 

Humán Bizottság

képviselő tagjai  Kovács Krisztina        elnök

                        Duró Ferenc

                        Rásó János

nem képviselő tagjai   Kovács Józsefné

                                Baranyai Albert

 

A törvény által egyetlen kötelezően működtetendő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenzéki többségű lett.

 

 

 

Az ellenzéki képviselők kritikus elvárásai teljesednek

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülése 2019. január 21-én (hétfő) du. 15.00 órától lesz.

N a p i r e n d e k :

1.  Előterjesztés alpolgármester választásáról.

2. Előterjesztés Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és bizottsági tagok megválasztásáról.

3. Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

 

Az ellenzéki képviselők morális és jogszerű elvárása 2018.12.01. napján még meghiúsult a fideszes képviselők obstrukciója miatt, mostmár legitim és nélkülözhetetlen napirendként írásos előterjesztésként kerül a képviselő-testület elé.

 

Részlet az 1. előterjesztésből:

A Mötv. 74. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára alpolgármestereket választ. A 2018. december 1-i ülésen Kiss Zsigmond képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztották. A 2019. január 10-i ülésen Kiss Zsigmond alpolgármesteri tisztsége főállású foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. Akadályoztatása esetére szükséges továbbá egy társadalmi megbízatású alpolgármestert is választani.
 
 

Részlet az 2. előterjesztésből:

Az elmúlt időszakban történt események, képviselői, alpolgármesteri lemondások, valamint alpolgármester választás átfogóan átrajzolta a bizottságok struktúráját, tagjainak létszámát. A megváltozott helyzet már a bizottságok működésének alapfeltételeit is veszélyeztette, ezért több körös egyeztető vitában a következő megállapodás született meg a képviselő-testület tagjai között:

  • a jelenlegi Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnevezése, és tagjainak száma, feladatköre nem változik.
  • a jelenlegi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezése, feladatköre nem változik, tagjainak száma 7 főre emelkedik (4 fő képviselő + 3 fő nem képviselő tag),
  • a jelenlegi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Szociális és Humán Bizottság változatlan feladatkörrel összeolvad Humán Bizottság elnevezéssel, tagjainak száma nem változik,
  • a jelenlegi Tényfeltáró Bizottság működése megszűnik.
 
 
Folytatás a 2019.01.21-i soron kívüli ülés után...

Márkus Gábor tripla lemondása

 

 

2018. 11.29. Lemondott az alpolgármesteri tisztségről

2018. 12.13. Kilépett a Fidesz-frakcióból - bejelentette, hogy független képviselőként kíván dolgozni.

2018. 12.19. Lemondott az önkormányzati képviselőségéről.

 

Lemondásának napjaként  2018.12.31-ét jelölte meg, ezért az 5. sz. választókerületben is időközi önkormányzati képviselő választást kell kiírni.

 

A 3 fázisban történt lemondása a választópolgárok számára értelmezhetetlen, a közbizalmat tovább romboló cselekedet.

Felelősségét ezzel a módszerrel sem enyhítheti. Néhány napon belül megcáfolta saját bejelentésének komolyságát, amikor a múlt héten még függetlenként kívánt dolgozni, majd egyik napról a másikra döntötte el képviselői sorsát. 

 

Vajon ki lesz a következő?

Lemondott Rásó János alpolgármester

 

Gátlástalanok és elvetemültek

 

Vannak akik nem akarják érteni a közismert mondás üzenetét: „A csúcson kell abbahagyni”. Mert a mélybe zuhanás után a megsemmisülés következik.

A „hol volt, hol nem volt” alpolgármester, Rásó János láthatatlansági mellényt öltött. Kezdő képviselőként 2014-ben alpolgármesternek választotta a többség. Lehetőséget kapott a bizonyításra, de ő a Fidesz-frakció legnémább tagja lett. Semmi gondolat, semmi javaslat, semmi teljesítmény.

 

Ezzel ellentétben a szakmai életében minden kapcsolatot megmozgatott, hogy karriervágyai teljesülhessenek. A magasabb szintet elérve, 2018 tavasza ideális lett volna tisztessége látszatának megőrzésére, mert amikor állami intézmény vezetője lehetett, vissza kellett volna adnia esküvel fogadott alpolgármesteri megbízatását. Nem tette.

Csak távolmaradásai és a halaszthatatlan feladataira hivatkozásai szaporodtak. A polgármester eltűrte a hiányzásait, pedig voltak jelzések, képviselői kérdések a tisztességtelen helyzet megszüntetése érdekében.

A pártkatona parancsot teljesít, ám ha nem teljesíti, lehet az is újabb parancs… 2018.06.28-án a kényeztetett - dolga nincs, de jövedelme, rangja van - kedvenc leszavazta kenyéradó gazdáját. Mindkét alpolgármester igen gombot nyomott a polgármester ellen benyújtott méltatlansági eljárásra! Az egyöntetű 11-0 szavazati arány nem egy hibát, hanem rendszer-összeomlást jelentett. Csak akkor még nem volt tudható, meddig tart az agónia.

Úgy gondolhatták, a nyári szünetben senkinek nem fog feltűnni és mire ősz lesz a méltatlanságot a bíróság mondja ki. (Hogy nem így történt, annak is vannak felelősei, mert mindig a legutolsó parancs az érvényes…)

 

A nyár derekán bekövetkezett az erkölcsi megsemmisülését okozó legnagyobb esemény. Elkezdődött két - pszichiátriai gondozottakat befogadó - lakóépület kivitelezése a lakókörzetében. Rásó János a Bene Gy. utcán összesereglett emberek előtt hebegett-habogott-ígérgetett-hazudozott. Néhány nap alatt kiderült, hogy tudott a beruházásról, egy évvel korábban részt is vett a helyszín bejáráson, és nem tiltakozott a megvalósítás ellen. De ami még nagyobb bűn: nem értesítette az ott lakókat, akik őt választották meg képviselőjüknek!

A képviselő-testület üléseiről távol maradt, a felháborodott lakók panaszaival nem törődött. A lakossági fórumokon felelősséghárító megnyilvánulásaival csak fokozta a lakosság felháborodását. Az erkölcsi következtetést mégsem vonta le.

 

Eközben Márkus Gábor alpolgármester lemondására utaló jelzéseket tett, Dombi Imréné polgármestert és Rásó János alpolgármestert is cselekvésre késztetve. 2018. 09.25-én a polgármester táppénzre menekült, Márkus Gábor lett az ügyvezető alpolgármester, Rásó János pedig lapított és továbbra is kerülte az önkormányzati ügyekkel való foglalkozást.

Az agónia látható jeleként november közepén Márkus Gábor alpolgármester feladta az ügyvezetői pozícióját. (2018.11.29-én bejelentette lemondását) Rásó János elvállalta az ügyvezetést, de néhány nap után bebizonyosodott, hogy hozzáállása semmit sem változott. Az ügyek, problémák tornyosultak, a kilátások romlottak, a veszteségek növekedtek.

 

A felső pártvezetők - elkésve, mégis elhamarkodottan - döntést hoztak az alpolgármesteri jelölésről. Rásó Jánost is alpolgármesterként megtartva, Petőné Papp Margitot nevezték meg egyedüli választható jelöltnek.

A demokrácia elveinek semmibevételével akarták hatalomba juttatni, annak ellenére, hogy a Fidesz-frakció sem támogatta egyhangúan. Ez a politikai hiba vezetett Petőné kudarcához: saját társai közül is ketten nem szavazták meg, így nem kapott minősített többséget.

Rásó János tovább asszisztált a színjátékhoz 2018.12.01-én is, amikor már 3 jelöltet ajánlott alpolgármesternek. Az eredmény ismertetése után derült ki, hogy Rásó János hazug módon terjesztette elő Dr. Lente Pétert, mert nemmel szavazott rá, így továbbra is alpolgármester maradhatott.

Tette mindezt úgy, hogy a nyílt ülésen jelen voltak a megalázott, félrevezetett Bene Gy. utcai lakosok képviselői is!

A nyílt színi félrevezetés után még tovább tetézte bűneit. 2018.12.12-ig munkahelyi elfoglaltságokra hivatkozva nem adta át a város vezetéséhez nélkülözhetetlen jogköröket.

 

Az önkormányzati káosz megszüntetése érdekében az ellenzék sürgősségi előterjesztéseket nyújtott be, az egyik Rásó János visszahívásáról szólt. Sorsdöntő volt, hogy a szerdán létrejött egyeztetésen nyilvánvalóvá tették: neki lenne egyszerűbb, ha lemondana…

 

2018.12.13-án reggel levél érkezett az Önkormányzathoz, amelyben benne volt Rásó János lemondó nyilatkozata az alpolgármesterségről.

 

 

A levél tartalmát megismerhetik a Képviselő-testületi ülés felvételéből, amelyet a Városi Televízió csatornáján 2018.12.15-én szombaton 18 órakor és 12.16-án vasárnap 10 órától tekinthetnek meg. (Valamint a Youtube-on)

 

2018.11.29.  Lemondott Márkus Gábor alpolgármester

 

A Képviselő-testület ülésének kezdetén Márkus Gábor szót kért, és röviden közölte, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. Döntését nem kívánta megindokolni.

 

Ezután Rásó János alpolgármester bejelentette, hogy új alpolgármestert kell választani. A procedúra titkos, választási bizottságot kell létrehozni. Majd alpolgármesternek Petőné Papp Margitot jelölte.

 

A szavazó bizottság tagjai: Kovács Krisztina, Lente Péter és Duró Ferenc voltak.

A szavazás eredménye: 5 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazat.

A minősített többséghez 7 igen szavazat szükséges, ezért a szavazás nem volt eredményes.

 

Petőné Papp Margit szót kért és bejelentette, hogy lemond minden tisztségéről és a képviselőségéről is. "Ezzel a képviselő testülettel nem kívánok együtt dolgozni."          Majd ezután távozott a teremből.

A lemondás miatt körzetében 2019. február-márciusban önkormányzati képviselőt kell választani.

 

Ekkor Rásó János alpolgármester folytatni akarta az ülést, képviselői kérdés ellenére sem jelentette be, hogy másik alpolgármestert jelöl. A megfogyatkozott Fidesz-frakció nem volt képes biztosítani a minősített többséget, így több rendeletmódosítást nem sikerült elfogadtatni.

Az alpolgármesteri jelentés napirendnél az ellenzék pontosító kérdéseket tett fel Rásó János alpolgármester távolmaradásai miatt. Szembesítették az önként vállalt feladatainak nem teljesítésével és az esküjének szellemiségével.

A kritikára érdemben nem reagált. Ekkor az ellenzéki képviselők elhagyták a termet. A fideszes képviselők létszáma kevesebb lett, mint az ülés folytatáshoz kötelező 7 fő, ezért a Képviselő-testület ülése félbeszakadt.

 
Folytatás hamarosan...
 
 
 
 
 

Titkos féreg foga rág - Menekülés a felelősségtől...

 

Rendkívüli állapotban Püspökladány Önkormányzata.

 

2018. szeptember 25-én - azóta tapasztalhatóan tartós - távollétre kényszerült Dombi Imréné városvezető. Az egészségügyi okok nem ismertek, a politikai-gazdasági helyzet és a következmények nem átláthatók.

2018. szeptember 26-tól Márkus Gábor alpolgármester vállalta a helyettesítését, a napi feladatokat 6 hétig próbálta ellátni, de néhány napja nem jelent meg reggel a Polgármesteri Hivatalban. November 14-én szerdán nem tartotta meg a fogadóórát, és jelezte, hogy a polgármester helyettesítését - egészségügyi okok miatt - nem tudja tovább vállalni.

 

Rásó János alpolgármester szerdán délután vállalta a helyettesítési feladatok átvételét.

 

A súlyos morális állapotban, - amelybe az alpolgármesterek a pozíciójukhoz kötődő elvárások és az önként vállalt feladatok nem teljesítése miatt kerültek, - már nem tartható fenn a közügyek méltó képviselete.

 

Az alpolgármestereket a Képviselő-testület választotta, a Testület vonhatja vissza a megbizatásukat is.

A "hol volt, hol nem volt" alpolgármester

 

Rásó János önkormányzati tevékenysége néhány nem túl hosszú mondattal összefoglalható:

2011-ben lett külsős bizottsági tag a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságban. Gondolhatták: itt végezhetne szakmai munkát.

Megtéveszthette a megbízóit az is, hogy akkor már a Városvédő- és Városszépítő Egyesület Elnöke volt. (A nagymúltú egyesület sorsfordulatai külön fejezetet érdemelnek.)

A frissítésnek szánt szakember a Bizottsági ülésekre rendszertelenül járt el, a munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva.

2014-ben Fidesz jelöltként egyéni körzetből lett önkormányzati képviselő, de az nagy meglepetésként érte a lakosságot és még frakciótársait is, hogy alpolgármesternek jelölték.

Megválasztása óta sem derült ki milyen érdemi munkát végez a városért és polgáraiért.

Feltűnhetett már a választóinak is, hogy gyakran hiányzik a Képviselő-testület üléseiről:

2018. január 25.    Rásó János

         február 22.                                   Márkus Gábor

         március 13.   Rásó János

         május 31.      Rásó János

         július 12.       Rásó János             Márkus Gábor

         augusztus 9.  Rásó János

         aug. 14.         Rásó János

         aug. 22.                                        Márkus Gábor

         aug. 30.                                        Márkus Gábor

      szeptember 28. Rásó János

         október 11.    Rásó János

A jelenléti ív és a jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.08.30-án ott volt a Testületi ülésen, de az ülés első napirendjénél nem tartózkodott a teremben. A jegyzőkönyv 24. oldalán olvasható, hogy megérkezett...

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_30.pdf

Feltűnően méltatlan ez a helyzet, mert amíg a képviselők a polgármestert kérdezték a Bene Gy. utcai beruházással kapcsolatban, az ügyben kivételes felelősséggel érintett alpolgármester távol maradt, sőt mint kiderült, a szintén magasfokon felelős országgyűlési képviselővel töltötte azt az időt...

A nagy vihart kavart ügy előzményei 2017. tavaszáig nyúlnak vissza:

Rásó alpolgármester kapott e-mailben meghívót a 2017. április 06-i úgynevezett "Lakossági Fórum"-ra, de nem ment el oda.

Eltitkolt megbizatásainak egyikeként 2017. júniusban részt vett a Bene Gy. utcai helyszín bejáráson, ahol nem lépett fel határozottan a lakosság érdekeinek védelmében, hanem  - tudomásul véve a pszichiátriai lakóotthonok megépítését - csak egy más irányú bejáratot javasolt. De a tapasztalt szándékokról nem tájékoztatta a lakókörzetében élőket, sőt a Képviselő-testületet sem...

2018. augusztus első napjaiban megkezdődött az építkezés a Bene Gy. utcában. Mint a körzet képviselője kínos magyarázkodásba kezdett az utcán összegyűlt lakóknak, majd megígérte, hogy utána jár az ügynek.

Amikor 2018.08.08-án  a lakók bementek a polgármesteri fogadóórára és lakossági fórum összehívását kezdeményezték, Rásó alpolgármester nem volt jelen, mit ahogy hiányzott másnap a Képviselő-testületi ülésről is.

Azóta bujdosás az élete. Néha meg-meg jelenik, de többnyire "igazoltan" távol marad a közélettől.

Társadalmi alpolgármesteri tevékenységét, képviselői kötelességeit nem folyamatosan látja el.

A Testület tagjai többször kérdéseket tettek fel távolmaradásának okairól, de a polgármester mindig mentegette.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_10_11.pdf

Részletek a 2018. 10. 11-i ülés jegyzőkönyvéből:

 

Még meddig szegheti meg lelkiismeretére és becsületére fogadott esküjét azzal, hogy nem végzi el önként vállalt feladatait?

Kísért a múlt - újabb törvénysértő cselekedet?

 

A 2018.10.25-testületi ülés Közérdekű bejelentések napirendjénél képviselői jelzés érkezett arról, hogy a 2018. 09. 28-i Testületi ülés jegyzőkönyvéből a 2. napirendnél elhangzott fontos mondatok hiányoznak.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_09_28.pdf

 

A jegyzőkönyv 7. oldalán a volt intézményvezető feltűnő állítást tett:

" A kiskórházon kívül mindenbe betekintési joguk van a képviselőknek."

 

A Testületi ülés videofelvételén youtu.be/dnklHGtwnQY az alábbiak hallhatók:

 

19’35” Az állítás első mondatrésze és a záró mondat is hiányzik a jegyzőkönyvből!!!

 

Ráczné Hegedüs Ilona: "A belső ellenőrzést tekintve ugye, a kiskórházon kívül minden rendelkezésünkre áll, ugye betekintési joguk van a képviselő hölgyeknek, uraknak. Ott minden rendben van."

A felvételen rögzített kijelentéseket lerövidítve foglalták a jegyzőkönyvbe. Az állítások körültekintő kivizsgálása szükséges.

 

További vélemények után az ülést vezető alpolgármester elgondolkodtató állásfoglalása

22’44”-től Hiányzik a jegyzőkönyvből!!!

Márkus Gábor alpolgármester: "Köszönöm Tanácsnok Asszony! Éppen azt akartam mondani, javasolni, nyilván nem elvéve a szót, hogy most a 2017-es évi beszámolóról van szó, nyilván soron kívüli ülésen, vagy bármilyen formában a belső ellenőri jelentésről fogunk tárgyalni, mert olyan vélemény, olyan leírás, amellyel mindenképpen foglalkoznunk kell."

 

24’59”-től Hiányzik a jegyzőkönyvből a napirendet lezáró összefoglalás kapcsolódó része is.

Márkus Gábor alpolgármester: "Még egyszer mondom, hogy a belső ellenőri jelentésről, ami itt szóba került, tehát fogunk tárgyalni, és minden bizonnyal hosszú vita után kialakítjuk a véleményünket ezzel kapcsolatban, illetve a teendők sorát, ami ott meg van fogalmazva, fel kell állítani."

 

Amikor a testületi ülést levezető alpolgármester a jegyzőkönyvet aláírta, a jegyzővel közösen hitelesítette a hiányzó fontos kijelentések miatt súlyosan aggályos dokumentumot:

A képviselői bejelentés elhangzása után az alpolgármester így fejtette ki álláspontját: youtu.be/FZ9Hlo52WgI

 

44' 00": "Köszönöm képviselő úr, hogy aggódik a mondataim miatt. Remélem nem gondolja, hogy én vettem ki azokat a mondatokat a jegyzőkönyvből, ha esetleg nem került bele. Én egyébként, hogy itt arra utalt, hogy aláírtam, meg nyilván átolvastam, de én a hanganyagot nem szoktam mellé hallgatni, mert nekem...talán elég ez az élvezet, amit itt eltöltök a Testületi ülésen. De... meg amit az augusztus 30-i testületi ülés után már említettem Önnek, akár egy bejáráson is, hogy nem vettem részt, de megnéztem, és voltam olyan fakír, hogy végignéztem az egész ülést. Tehát én azért minden mondatra nyilván nem emlékszem ööö... abban a pillanatban, de így, hogy most Ön felidézte, így... rendben van képviselő úr, nem vitatkozni akarok én önnel. Köszönöm szépen a megjegyzését és... a segítő szándékát."

 

Az egyértelmű beismerés és a burkolt áthárítás után az alpolgármester nem jelentette be, hogy felülvizsgál(tat)ja a jegyzőkönyv tartalmát, ezzel részesévé vált az okirathamisításnak.

 

Ezek után az alpolgármester közérdekű bejelentésben magyarázkodott (A videofelvételen 45' 02"-től):

Az augusztus 16-i soron kívüli ülésen elhangzott mondataimat azóta is vállalom. Főleg azok után, hogy a szeptember 28-i Testületi ülés olyan helyzetbe kényszerített, vagy olyan helyzetbe terelt engem, amikor arról a szándékomról, amiről augusztus 16-án itt beszéltem ebben a teremben, 

azt a szándékomat halasztani kellett.

Nem esett jól, hogy képviselő úr ilyen körítéssel tette fel a világhálóra. Én úgy gondolom, hogy a város érdeke mást kívánt. Egy előre vetített, körüljárt dolog után az a helyzet alakulhatott volna ki, amit én nem nagyon szerettem volna. Ezért azt mondtam, hogy nyilvánvalóan a testületi ülést levezetem.

 

A történelmi hűség érdekében jelezni kell, hogy 2018.08.16-án nem volt soron kívüli Önkormányzati ülés! Ellenben volt ülés 2018.08.14-én, ahol az alpolgármester csak egyetlen kérdést tett fel. (Jk. 10. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_14.pdf

 

Jegyzőkönyv szerint 2018.08.09-én tette az idézett kijelentését az alpolgármester. (Jk. 3-4. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_09.pdf

 

A jelenleg ügyvezető alpolgármester

2018.06.28-án megszavazta a polgármester méltatlanságát és a bizalomvesztést kimondó határozatot.

          07.12-én távol maradt a polgármesterre átruházott jogkörök visszavonását is tárgyaló ülésről.

          08.09-én kijelentette, hogy nem szabad engedni a Bene Gy. utcai építkezést és hogy "nem mehet így tovább."

 

2018. 09. 26. óta helyettesíti a közügyek intézésétől távol maradó polgármestert:

Mennyi szerződést és számlát írt alá úgy, hogy nem ismerhette a dokumentumok részleteit, a folyamatok hátterét?

A Munkaügyi Bíróság ítéleteiből tudhatta, hogy eljárási hibákat követett el a Jegyző, emiatt is fokozódott a bizalomvesztés, de mégsem ellenőrizte, hogy a valóságnak megfelel-e a 2018.09.28-i Testületi ülés jegyzőkönyve?

A szavazatával is kinyilvánított bizalomvesztés után kialakult helyzetben a hatalomgyakorlást mégis jobban szeretheti?

Városunk lakóinak tájékoztatása érdekében tisztázni kell: fakír, balek, vagy bűntárs akar-e lenni az alpolgármester?

A jegyzőkönyvhamisítás után milyen helyzetekbe kényszerülhet még a közjó szolgálatát és a képviselői esküjét is elfeledő alpolgármester?

 
 
Az Önkormányzat másik alpolgármesterének tevékenységéről hamarosan...

Mennyit ér az ígéret?

 

2012-ig az alpolgármesterek is készítettek tevékenységükről havi beszámolót. Ám a polgármester úgy döntött, nem szükséges tovább.

A folyamatosan mélyülő morális válság miatt az előző hónapokban ismét felmerült az alpolgármesteri beszámolás fontosssága.

 

A Bene Gyula utcai pszichiátriai lakóotthonok építése minden eddiginél nagyobb érzelmeket - indulatokat váltott ki a lakosságban.

2018.08.09-én az érintett lakók soron kívüli Önkormányzati ülést kezdeményeztek:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_09.pdf

 

Az ülésen egy szokatlan, ám elgondolkodtató alpolgármesteri "jelentés" is elhangzott:

Kijelentései után Márkus Gábor alpolgármester megszüntette Facebook oldalát és kivonult a Polgármesteri Hivatali tevékenységéből, hetekig nem is látták.

2018. 09. 25-én azonban váratlan fordulat következett be. A polgármester egészségügyi hivatkozásból keresőképtelenné vált. A másik alpolgármester hónapok óta vonakodik ellátni társadalmi megbízatását, ezért a 2018.09.27-ről 09.28-ra áthelyezett Önkormányzati ülés levezetését kénytelen volt elvállalni. Parancsra engedelmeskedő pártkatonaként felszólalt, döntött, csengetett, és szót is megvont...

Az adott szavát és a mögötte húzódó lemondási szándékát hirtelen félretéve. (Mert mi a köz ügye?)

 

A helyzetét minősítő állásfoglalását és döntését kiváltó erkölcsi, lelkiismereti és becsületbeli okok változatlanul fennállnak.

Csak egy apró, de immár nélkülözhetetlen lépés hiányzik...