Alpolgármesterek tevékenysége

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Közleménye!

 

Tisztelt Móricz Zsigmond utcai lakók!

 

Megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy Kiss Zsigmond alpolgármester, - jelenleg a körzet képviselője - a választási kampányban Önöket akarja felhasználni és félrevezetni, ezért összekeveri a felújítást az új építéssel, a pályázati támogatást az önerőből kivitelezéssel.

A szilárd burkolatú utak építését már 2006 óta ígéri, ugyanúgy ígérgette ezt Önöknek 2014-ben is. Neki minden lehetősége megvolt, hogy betartsa ígéretét, de azóta is hazudozik mindenkinek!

2018. decembertől 2019. júliusig semmit nem tett a kövesútért. 2019. augusztus 14. volt a közbeszerzés beadási határideje. Miért késett az ajánlatok kiértékelése 5 hétig? Augusztusban még Kiss Zsigmond másik beruházásra akart költeni +23 millió Ft-ot, abból a fejlesztési tartalékból, amivel most Önöket hitegeti! Ha a képviselők akkor nem akadályozzák meg a kétszeresére drágított kivitelezést, nem maradt volna érdemi pénz a fejlesztési alapban.

Arról is tájékoztatni szükséges Önöket, hogy 5 pályázatunk kivitelezési munkái állnak, vagy szakadtak félbe, vagy még el sem kezdődtek. Ilyen az Újtelepnek nagyon fontos rehabilitációs pályázat is, amelynek keretében épülhet a Fazekas Mihály utcán szilárd burkolat! Ehhez van pénzforrás, de az alpolgármester nem intézkedett, hogy az a kövesút elkészülhessen.

 

A gyermek a szemünk fénye! Most mégis azt tapasztaljuk, hogy Kiss Zsigmond a gyermek-étkeztetést akarja kockáztatni, onnan akart pénzt elvonni! Mindhárom iskolai konyha életveszélyes légtechnikai állapotú főzőeszközökkel működik, 25-30 millió Ft-ot kell azonnal ráfordítani az életveszély elhárítására. Az iskolás gyermekek lepusztult székeken ülve, rozoga asztalokon étkeznek.

 

Mindezek után fel kell hívni mindenki figyelmét a legsúlyosabb szempontra is!

Miért kerülhet a kövesút 92 millió 859 ezer forintba?

Tudják-e, hogy az Önkormányzatnak van földmunkagépe és több ezer köbméter darált beton is rendelkezésre áll, amiből olcsóbban elkészülhetne az út alapja?

Ezekre nem kell elpazarolni 20-30 millió forintot, ezt a gyermekek ebédjétől elvonni súlyos bűn!

Ha tavasszal a Városüzemeltető Kft. meg tudta építeni az Erkel F. utcát, akkor most miért idegen vállalkozással akar Kiss Zsigmond utat építtetni méregdrágán? Ha saját kivitelezésben valósulna meg, akár 20 millió Ft-tal is kevesebbe kerülhetne!                 

 

Tájékoztatást kell adnunk arról is, hogy Kiss Zsigmond alpolgármester 2019 09. 18-án félrevezette Önöket, amikor azt állította, hogy a soron kívüli Testületi ülés előtt az előterjesztést nem kell a Pénzügyi Bizottságnak véleményezni, elég csak a testületnek.

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

SzMSz 7. § (7) bekezdés: A soron kívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés szükséges feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.

 

Kötelező eljárásrendi szabály az SzMSz 3. § betartása is.

(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét ki kell kérni.

 

Mindezek miatt felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy törvénysértések alapos gyanúja miatt meg kell vizsgálni-vizsgáltatni az alpolgármester eljárási cselekedeteit.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenőrzési jogkörében bekérte a kifogásolt, hiányzó dokumentumokat. A vizsgálat után lehet valóságos képet kapni a pénzügyi helyzetről.

 

Tisztelettel kérjük, ne higyjék el az alpolgármester állításait!

 

                                                                                                         Balázs Sándor

                                                                                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

A pénzügyi "szakember" és az 1x1...

 

2006-ban önkormányzati karrierje úgy kezdődött, hogy pénzintézeti múltja miatt lehetett a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke. Kiss Zsigmond 2011-ben alpolgármester lett, de tisztségéről 2014. augusztusban az elhíresült rúdtánc-produkció miatt lemondani kényszerült. A 2014. őszi választáson lett "független" képviselő, és a Szociális és Humán Bizottság elnöke.

Kanyargós életpályájának újabb fordulataként 2016-ban az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél is állást kapott, bár többnyire csak a fizetését vette fel. A GESz vezetőjének törvény-sértéseit közelről tapasztalta, mégis - összeférhetetlen képviselői pozíciójában - dönthetett a felettese leváltásáról.

2018-ban jött a "karriercsúcs"

A célja eléréséhez egy évvel ezelőtt indította el a Dombi Imréné polgármester elleni méltatlansági eljárást. Majd szeptemberben a Bene Gy. utcai lakók helyzetével visszaélve, tárgyalni ment a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóhoz. A polgármester hirtelen "lebetegedése" után még a háttérből szemlélte az alpolgármesterek vergődését. Novemberben már az alpolgármester helyett tárgyalt ingatlaneladásokról.

Párt-alapszervezetében nem volt egyértelmű a helyzete. Márkus Gábor alpolgármester lemondása után nem ő lett az új alpolgármester-jelölt. Ezért 2018.11.29-én egy párttársával összefogva nem szavazta meg alpolgármesternek Petőné Papp Margitot, aki ezért lemondott önkormányzati tisztségeiről, ezzel beindult a "Fidesz-lavina". Még 7 fideszes képviselő volt (de a polgármester táppénzen), tehát maguk közül választhattak új alpolgármester(eke)t. Dombi Imréné "nem kívánt felgyógyulni", így a kényszerhelyzetben Kiss Zsigmond ügyintéző-alpolgármester lett. Megválasztásának napján megszavaztatta a városunk 3,6 hektáros területének eladását. (133/2018. XII.1.) határozat.

2019. április 26-án aláírták az adásvételi szerződést és a leggyorsabban kivágták a területen lévő közel 1 hektáros akác-erdőt.

Egyszerűbb, mint az 1x1

A május 30-i Képviselő-testületi ülésen Kiss Zsigmond az Ipari Park kialakításáról elgondolkodtató kijelentéseket tett:

"Debrecenben az ipari parki terület négyzetmétere (közművel) 200 Euro. Püspökladányban egy ilyen reális ár körülbelül olyan 150 Euro lehet. Mert már többért nem fognak idejönni vállalkozások. Nagy előrelépés lesz számunkra, hogy végre ugye megint információt kaptunk az elkerülő útról, a lecsatlakozásról, mert az is egy lényeges pontja. Nem egyszerű, de bele kell vágnunk.

Hogy egy Euro azt mondom 350 Ft, akkor is egy olyan 700 Ft/nm-es … ár körül beszélünk.  2 Euro, vagy 20…várjál…nem két Euro, hanem húsz Euro, durván olyan 6000 Ft-os ár körül mozog, 7000 Ft körül mozog Debrecenben ott az Ipari Parkban. Mi a Polyduct-nak a területét ettől jóval lényegesen drágábban adtuk el.

Jól mondtam, 200 euro-t mondtam először? 200… kétszáz Euro-t…. tehát lényegesen, lényegesen drágábban adtuk el a Polyduct-nak, 8 ezer valahányszáz Ft-ért adtuk el négyzetméterét. "


Az ügyintéző-alpolgármester nagyságrendet tévesztett, vagy ordasat hazudott?

 

A szorzási művelet általános iskola alsó tagozati szintű elvárás. A nagyságrendi eltévelyedések elégtelen osztályzatot érdemelnek:

Az ügyintéző-alpolgármester 1. állítása: Ipari park Debrecenben 200 Euro/m2 = 64 000 Ft/m2

                                                                 Püspökladányban 150 Euro/m2 = 48 000 Ft/m2

                                                                              A valós árfolyam:  1 Euro = 320 forint

                                         2. állítása: 1 Euro 350 Ft, akkor 700 Ft/m2-es ár körül =  2 Euro/m2

                                         3. állítása: Nem 2 Euro, hanem 20 Euro = 7000 Ft/m2 Debrecenben

                                         4. állítása: 8 ezer valahányszáz Ft-ért adtuk el négyzetméterét.

 

Ez valamilyen unortodox matematika lehet, ugyanis:

1 hektár 10000 m2, az eladott önkormányzati terület 36 000 m2. (Út, víz, szennyvíz, áram, gáz)

tehát az 1. állítás szerinti értéke: 1 728 millió Ft ... (48000x36000)

            2. állítás szerinti értéke:      25,2 millió Ft... (700x36000)

            3. állítás szerinti értéke:    189 millió Ft... (7000/0,75x36000)

            4. állítás szerinti értéke:    288 millió Ft... (8000x36000)

 

Kiss Zsigmond pénzügyi "szakértő" állítása szerint:"lényegesen drágábban adtuk el a Polyduct-nak, 8 ezer valahányszáz Ft-ért adtuk el négyzetméterét."

 

2018.08.22-én a bizottsági ülési jegyzőkönyv 4. oldalán Püspökladány aljegyzője nyomatékosan hangsúlyozta:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl_korny_mezgazd/jegyzokonyvek/2018/2018_08_22.pdf

          

"Ez egy bonyolult eljárás, áron alul az ingatlant nem lehet értékesíteni!"

 

Miért csak 25 millió Ft-ot kapott az önkormányzat a 3,6 hektáros földterületért? Hova tette az alpolgármester az állítása szerint járó +263 millió Ft-ot?


Aki hivatalos helyen, hivatali időben és hivatali hatáskörében a valóságnak nem megfelelő tartalommal nyilatkozik, az alkalmatlan és méltatlan hivatalához.

A kampány-(h)arc  - II. rész

        Értelmező kisszótár érdeklődőknek

 

A Hajdú-Bihari Napló 2019. 04. 25-i Püspökladányról és alpolgármesteréről szóló cikkét 2019. 05. 03-án és 04-én minden ladányi lakásba kézbesítették. Vajon ki adott megbízást a kézbesítésre és ki fizette ezt az "exkluzív" reklámot?

Az egy oldalas cikk további idézeteinek hátterét is szükséges megvilágítani.

 

Az ügyintéző-alpolgármester 6. kijelentése:

A mezőgazdasági vállalkozásokról: Volt már kísérlet az élelmiszeripar fejlesztésére, de sajnos sikertelenül. Csaknem 200 milliós beruházással épült egy húsfeldolgozó a Budai Nagy Antal utcán. Ment is az üzem egy darabig, és jelentős beszállítói voltak különböző áruházaknak, majd nem bírta a piaci versenyt.

Az üzem jelenleg áll, egy befektető tulajdonában van. Egyeztetnek, hogy mit lehet kihozni az épületegységből. Esetleg más feldolgozóüzemnek használja vagy alakítsa át idősek otthonává? Tárgyalások folynak.

Van egy másik kezdeményezés csirkefeldolgozásra, aminek a végállomása egy gyorséttermi lánc.

 

Kevés jó példa van az élemiszeripar fejlesztésére, de az bizonyos, hogy sikeresebbek is találhatók. Van vállalkozás, amely boltot és éttermet üzemeltet városunkban, de gyártó telephelye nem Püspökladányban működik (16 km-re), több pékség mellett olyan cég is prosperál, amely növénymagvakat sajtol - exportra is.

Azt a csődbement vállalkozást emlegette, amelynek ügyvezetője évtizede szoros kapcsolatban van az alpolgármesterrel (és feljebb is), jelenleg építőipari pályázat kivitelezője lehet úgy, hogy több millió Ft iparűzési adót nem fizetett be az Önkormányzatnak.

 

Abszurd és nagyon lelketlen kijelentés a becsődölt húsüzemből idősek otthonának kialakítását vizionálni. Ilyen lenne az alpolgármester szociális érzékenysége?

 

A csirkefeldogozó vállalkozás szándékairól a Képviselő-testület még nem értesült.

Ez a nyilatkozat is tartalmaz olyan bennfentes információkat, amelyek többféle aggályt vetnek fel...

 

Az ügyintéző-alpolgármester 7. kijelentése:

A munkahelyteremtésről: "...a következő 4-5 év gazdasági fejlesztéseiben a megye települései kerülnek előtérbe. Szabad munkaerő-kapacitásunk van, a szakképzésünk jó, és az önkormányzatnak van egy 80 hektáros területe, amelyet jelenleg közmunkában hasznosít. De a terület a mostani 5 millió forint földalapú támogatásnál és a mezőgazdasági termékek eladásából származó bevételnél lényegesen nagyobb hasznot hozhatna, ha oda komoly vállalkozás települne."

Ez a földterület a debreceni BMW gyár területének 20 %-a, - de a vágyálmok helyett a realitásokról kellene felelősen nyilatkozni.

Például, hogy miért gondolja az alpolgármester: a 4. főút melletti mezőgazdasági terület - áram, víz-csatorna, gáz és út nélkül - vonzó lehetne a befektetőknek úgy, hogy 6 km távolságra van az M4 autóút leendő csomópontjától, a városon keresztül. Ehhez hiányzik a 4-42. utakat összekötő 3 km-es Keleti-elkerülő út.

Súlyos milliárdokba kerülne a 80 hektáros földterület felfejlesztése, aminek csak az útépítés adhatna lendületet. Ezért mindent meg kellett volna tenni az elmúlt 10 évben. (A kijelölt felüljáró területének egy részét néhány hete eladták - féláron.)

 
 

Az ügyintéző-alpolgármester 8. kijelentése:

A közmunkáról: "Zöldséget termelünk a közétkeztetésre, vannak bárányaink, ezeket eladásra tartjuk, a tyúkfarmunk tojáshozamát a száraztészta-, illetve a süteménykészítő üzemünk dolgozza fel. Az asztalosműhelyünkben ajándéktárgyakat készítünk. Jól működik a betonelemgyártás és a varrodánk is."

Szükséges ezekkel a mondatokkal szembesíteni az alpolgármester 2019.04.25-i Önkormányzati ülésen tett kijelentéseit:

"A bárányoknak értékesítéséből ugye… majd a birkák felfalják, mert olyan jótékony kis jószágok ezek, hogy néhány nap alatt akár 10 zsák tápot is meg tudnak enni, furcsa módon… Ezek nagyon szeretik, nemcsak lehet a bárányok, hanem mások is, mert nagyon fogyik az állomány…mellől a takarmány is. Ennek a végére fogunk nézni, hogy mi az oka.

Jelen állapotában, amit igazából el szeretnénk várni, hogy rentábilis legyen, az nem megvalósítható. Még azt is, amit termelnek, nagy része, hogyha be tudnánk hozni az intézményeinkbe… akkorára eltűnik sajnos…

Hová lett a tojás? A közmunkásaink… munkát nem igazán szeretik kivenni a részüket, természetes módon próbálják kiegészíteni a keresetüket, az ott megtermelt javakat magukévá teszik. Sajnos ezen változtatnunk kell rövidesen."

 

Ha bűncselekményeket észlelt, miért nem tett feljelentést?

 

 

Az ügyintéző-alpolgármester 9. kijelentése:

Az M4 gyorsforgalmi útról: "A jelenleg is folyó tervezési folyamatokból az derül ki, hogy 2021-ben meg lehet kötni a kivitelezési szerződést. A befejezésére hallottam már 2024-et és 2028-at is. Inkább a 2028 a reális."

 

Ha ismeri a tervezés és szerződéskötés határidejét, akkor miért jósolja az alpolgármester (hallottam...inkább) az építés befejezésének dátumát? Nem ismeri a vonatkozó szabályozást?

www.terc.hu/tudastar/meddig-hatalyos-az-epitesi-engedely

 

Mindent meg kell tenni, hogy mihamarabb megépülhessen az M4, mégha szűkített autóútként tervezik is jelenleg. Talán arra gondolt a felelősséget elhárítani próbáló alpolgármester, hogy elég nagy időtávot mondott, abba biztosan belefér?

 
 

"Mindenünk megvan, de még sincs semmink..."

 

Ezzel a beismeréssel kezdődik az ügyintéző-alpolgármester 10. kijelentése a turizmusról:

" ... nagy vesszőparipánk a gyógyvizes strandfürdőnk. 2006-ban, amikor képviselő lettem, nagy álmaink voltak. Azokból semmi sem lett, sőt már fedett uszodánk sincs. Amikor 2013-ban elindult az országos tanuszodaprogram, úgy volt, hogy a ladányi fürdő területén épül fel az első uszoda. Ehhez képest nálunk nincs, viszont több kisebb településen van. Most úgy néz ki, az idén vagy jövőre elkezdődhet a fedett tanuszoda építése."

 

Amit "mindenünk"-nek nevezett, az kiváló lehetőség volt 2006-ig, de az elmúlt 12-13 évben az alpolgármester politikai szervezete és annak tagjai elherdálták: "még sincs semmink" -  a tömör félmondat az alkalmatlanságuk és a bűneik beismerése.

 

A legcinikusabb mondat az egész oldalas nyilatkozatból:

"...amikor képviselő lettem, nagy álmaink voltak. Azokból semmi sem lett..."

 

De lett, csakhogy a valóság sokkal kiábrándítóbb és vérlázítóbb:

 

Másodfokon jogerős ítélet született Arnóth Sándor hűtlen kezeléses bűncselekmény sorozatának ügyében

civishir.hu/bun/2018/02/korrupcio-jogeros-itelet-szuletett-az-onkormanyzat-piszkos-ugyeben

közölte a Debreceni Törvényszék:

- 2018. február 13-án kedden a Debreceni Törvényszék Tolnai Jánosné vádlottat folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt mondta ki bűnösnek, az első fokon kiszabott 2 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 2 hónap börtönbüntetésen nem változtatott.  Az eljárás során keletkezett 1 millió 760 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére az elsőfokú döntéssel egyezően kötelezte a vádlottat, miként a gazdasági társaság jogutódjára kiszabott 12 millió forint értékű vagyonelkobzást is helyben hagyta. -

 

A ladányi Fürdőfejlesztés története a Bíróságon végződött. A 12 milliós kárösszegnek és kamatainak megtérítését Dombi Imréné polgármester nem kezdeményezte. A kár mértéke már meghaladja a 30 millió Ft-ot.

A 2008-ban megnyert 220 millió Ft-os fürdőfejlesztési pályázatból 2009. 09. 24-én "a nagyokat álmodók" visszaléptek. Püspökladány - szégyenszemre - feketelistára került!

 

Most sorscsinálta városvezetőként a kudarcok beismerése után újabb súlyos valótlanságot nyilatkozik: "idén vagy jövőre elkezdődhet a fedett tanuszoda építése..."

 

A tervezett kivitelezésről a Képviselő-testület nem értesült.

 

Ez a cinikus ígérgetés elvetemült, szándékos merénylet a ladányi emberek tűrőképessége ellen!

Az elbizakodott pártpolitika nem akar tanulni városunk tragédiájából?

A 13 éve tartó kudarc-sorozat után tagjaik között keresik a "hiteles" polgármester-jelöltet?

Tudniuk kell:

Akik pártmegbízatást teljesítenek, azok nem az egész város érdekében cselekszenek, már jelöltségükkel is félrevezetik Püspökladány választópolgárait és minden lakóját!

 
Folytatása következik...
 

 

A kampány-(h)arc  - I. rész

        Értelmező kisszótár érdeklődőknek

 

Egész oldalas cikket közölt 2019. április 25-én a megyei napilap "Készen áll a fejlődésre Püspökladány" címmel. Az újságot minden ladányi lakásba kézbesítették.

www.naplo.hu/interju/2019/05/02/keszen-all-a-fejlodesre-puspokladany.naplo

vagy

www.haon.hu/keszen-all-a-fejlodesre-puspokladany/4215540

A cikk ismeretlen okból közvetlenül nem elérhető, csak a címét a Google keresőbe beírva lesz látható a 2. hír.

 

A nyomtatott lap gigászi-nagyítású fotóval reklámozta az ügyintéző-alpolgármestert, mint aktív településvezetőt. A nyilatkozó 5 hónapnyi tevékenysége után illett volna jóval több szerénység.

Különösen, mert a tartalom komoly hiányérzetet kelthet: sorakoznak a sejtetett vádak, keresetlen okok, rejtve maradó elkövetők.

 

Az ügyintéző-alpolgármester 1. kijelentése:

"Fő problémának azt látom, hogy a város életét befolyásoló történésekről a képviselő-testület nem kapott megfelelő tájékoztatást. A megnyert pályázataink érthetetlen módon álltak. A Bene Gyula utcán létesülő bentlakásos szociális épületekről, az azokban elhelyezendő emberekről, az ott folyó gyógyító tevékenységről sem a lakosság, sem mi, képviselők nem kaptunk megfelelő információt. Mindennek hangot is adott a képviselő-testület. Megfelelő választ ekkor sem kaptunk."
 

Megválasztása óta az alpolgármester minden héten a Városi TV-ben 25-30 perc keresztül magyarázza a fejleményeket, mégis a 7 pályázatból csak kettő halad, 2 kiviteli szerződést aláírtak, de a munkák nem kezdődtek el, míg a többi (májusban) közbeszerzési eljárás alatt van. (Egy pályázatból az Önkormányzat visszalépett)

A Bene Gy. utcai szociális épületek hamarosan elkészülnek, de nincs megegyezés a Főigazgatósággal (SzGyF).

A 6 ellenzéki képviselő és a lakosság jelenleg sem kapja meg a részletes tájékoztatást.

 

Az ügyintéző-alpolgármester 2. kijelentése:

A tankerületi központnak... "a városközpontban kialakítottunk egy épületet, meg is kaptuk a körzetközponti szerepkört, aztán furcsa módon elköltöztek Újfaluba. Ezek az esetek nagyban befolyásolják, hogy csorbult a város megítélése. A munkahelyteremtés is szűkült ezzel, hiszen nem ladányiakat alkalmaznak az intézményekben. Továbbá az iskolafelújításokat is máshonnan érkezők végzik."
 

 

A kimondatlan felelős, akinek a lakosság előtt ismeretlen intézkedései miatt a Tankerület Berettyóújfaluba költözött, csorbult a város megítélése, kevesebb az oktatási munkahely és a beruházások iparűzési adóbevétele: a táppénzre menekülő Dombi Imréné.

 

Az ügyintéző-alpolgármester 3. kijelentése:

"14 ezer 400 körüli a lakosságszám. 2001-ben 16 ezer 126 volt. 18 év alatt csaknem 2 ezer fővel csökkent. Viszont ez a folyamat most megállt. Ez köszönhető a kormány új családpolitikájának. Ismét több gyermek születik, már elérjük az évi 200-at."

                              2015   2016   2017   2018

születések száma: 145     130    157    137

halálozások száma:    206     162     209     218

 

Ejnye Alpolgármester úr! Nem kellett volna tájékozódnia a sajnálatosan minden alapot nélkülöző kijelentése előtt? Mert ez a nyilatkozata félrevezető, hamis állítás! Őszintén beszélnie kellett volna a súlyos mértékű elvándorlásról is.

 

 

Az ügyintéző-alpolgármester 4. kijelentése:

"A lakosságszám gyarapodásának feltétele a megfelelő életkörülmények, munkalehetőségek biztosítása is. És ezek megvannak, meglesznek a városban. Mindezek közül azonban a legfontosabb a munkahelyek megléte. Minél több céget kell megtalálnunk, amelyek Püspökladányban szeretnének telephelyet létesíteni."

A valóságban Püspökladány lakossága tovább csökken, mert hiányoznak az ittmaradás fontos feltételei. Ha az alpolgármester 2019-re megvilágosodott: mit is kell(ene) tenni, miért nem tudta mindezt az elmúlt 12 évben, amikor minden hibás döntést megszavazott, a sürgető intézkedések meghozatalát elmulasztotta? (Ipari-park, Fürdőfejlesztés, közmunka...)

 
 

Az ügyintéző-alpolgármester 5. kijelentése:

"A velünk kapcsolatban álló (kínai) cég leginkább arra törekedett, hogy miként tudna többet kapni a várostól: iparterületet, megközelíthetőséget, infrastruktúrát. A tárgyalások abba is maradtak, mert világossá vált, hogy törekvésük nagyon egyoldalú.
Az új irányvonal az ipari park létesítése, de ez pénz hiányában nem halad.
Jelentős eredmény viszont, hogy a város egyik tradicionális gépipari társasága ismét több száz embert foglalkoztat, mégpedig egy multinacionális világcég tagjaként, és újabb fejlesztésbe kezdett. Emiatt a várossal több terület megszerzésére is előszerződéseket kötött. A jelenlegin túl több mint 300 új dolgozót, főleg fémipari szakembert alkalmaznak majd. A cég a helyi szakmunkásképzővel korábban már megkötötte a munkaerő-utánpótlást biztosító megállapodást.
Egy másik gazdasági társasággal az önkormányzat két hónapja kötött szerződést egy terület eladásáról. A 3 hektáron plusz 40 embert foglalkoztatva bővíti a gyárat.
Szó van egy 40-50 dolgozót alkalmazó, Hollandiában orchideát nevelő cég városunkba településéről is."
 

 

Minden beruházót a legjobb lehetőség érdekli, ezért döntött a Püspökladányban fejlesztésről a világcég, az Önkormányzattól függetlenül. Emiatt vásárolt a számára legjobb helyen a másik vállalat, az Önkormányzat területét feltűnően olcsón megkapva. A holland virágtermesztő cég szándékairól a Képviselő-testület még nem értesült.

 

Az Ipari-park pályázatban a polgármester és - akkor még hűségesnek látszó - képviselői első helyszínként olyan területet jelöltek ki, amelyet nem fogadott el a döntő bizottság. (Emlékezve arra, hogy 2009-ben már egyszer visszalépett az Önkormányzat az akkor megnyert Ipari-park pályázattól.)

 

Hogy is szól a mondás: Sok beszédnek híg a leve...

De mi a célja?

 
Folytatás hamarosan...
 
 

A hangfelvétel és a jegyzőkönyv több ponton eltér

 

Elkészült a 2019. 04. 04-i soron kívüli ülés jegyzőkönyve:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2019/2019_04_04.pdf

 

Tapasztalhatóan szó szerinti jegyzőkönyv készült, mégis ismeretlen okból több megszólalásból több mondat is hiányzik.

 

 

Az ellentmondás feloldása érdekében a második napirend 26 perc 26 másodperc hosszúságú hivatalos hangfelvétele meghallgatható:

Testületi új képviselő.mp3 (25373552)

Sajnálatos módon az Önkormányzat hivatalos rögzítő berendezése is hiányos felvételeket készített. 39 elemből állt, minden megszólalás külön-külön elem. Több esetben lemaradnak szó végek, vagy mondat kezdő szavak, szótagok.

 

Ezért is lenne szükséges a LadányTV videofelvétele, ahol követni lehetne a folyamatot, érzékelhető lenne az ülés hangulata is.

 

Miért nem vette fel és nem tette közzé a LadányTV a városunk életében kiemelt fontosságú tárgyalást?

 

A jegyzőkönyv szöveghű abban, amit benne rögzítettek. De hamis abban, ami kimaradt belőle.

 

A hangfelvételből is kiderült, hogy

Kiss Zsigmond  8 perc

Kincses lászló   7,5

Keserű László   0,5

Balázs Sándor  4

Dr. Lente Péter 1,5

Kovács Krisztina 2

Fenyves Vidor   1

Borsos László    1,5

Varga Zoltán     1 perces időtartamban szólalt meg.

 

Már az első elhangzott mondatok is hiányoznak a jegyzőkönyvből:

Kiss Zsigmond alpolgármester: ... és akkor folytatnánk az ülésünket. A második napirendi pontunk Előterjesztés bizottsági tagok választásáról, mindenki előtt ott van az előterjesztés, kérdések következnek… 3 másodperc múlva  ...nem látok ilyen kezdeményezést.

Kincses László képviselő: Hova sietünk megint.  Ebből megint bőbeszéd lesz...  közbeszólás Tóth László bizottsági elnök részéről.
 

A napirendi hozzászólásokat Kiss Zsigmond alpolgármester is több esetben megpróbálta félbeszakítani:

 

Milyen arány változatban…Nem tudom miről beszél Laci.

Én szerintem nem hiszem, hogy kell helyettük beszélned Laci, van nekik saját gondolatuk…

Akkor másfél lesz, vagy hogy gondoltad… 

Az az én döntésem, én kötelezettségem, az én felelősségem is…

Laci te a népben nem voltál benne, mert te nem szavaztál.

Ez jó végszó! Köszönöm szépen…

 

A legfeltűnőbb hiányok a jegyzőkönyv  3. oldalán és a hangfelvétel 5 perc 10. másodpercétől:

Kiss Zsigmond alpolgármester: Hát nem is, nem is teszek rá javaslatot. Nem erről szól az Előterjesztés. Arról pedig, hogy képviselő Társam nem tudja ki a frakcióvezetője, erről nem én tehetek. Kovács Kriszta ő a körülbelül már egy hat hónapja a Fidesz frakció-vezetője vagy már lehet több is… több mint egy éve, de hát akkor…  

 

valamint 5. oldalon és a hangfelvétel 12 perc 7. másodpercétől:

"...tehát ezzel a csoporttal szavazott együttMi ez a megfogalmazás: ellenem… Úgy, úgy, ön nemet mondott, ő meg igent mondott, akkor nem úgy az ellenkezője, de szerintem most nem folytassunk párbeszédet…"

 

A Testületi ülés hangulatát jellemző - napirendtől eltérő - alpolgármesteri arrogancia tovább fokozta a vitát és elindította a politikai sárdobálást:

 
Kovács Krisztina: "...önnek lehet sértegetni bárkit bárhogyan és úgy tesz, mintha ezt az erővonalat ön képviselné. Én úgy gondolom, hogy még ön mindig kisebbségben van a pártjával együtt. És azt hogy a város dönt, döntsön is, … Gyurcsány*… én is azt gondolom, de hogy ön meghatározza hogy ki mit csináljon, merre menjen és hogyan gondolkodjon, kikérem magamnak."  *Közbeszólás Kiss Zsigmond alpolgármester részéről
 

Az ülést lezáró szavazás percében is fontos kijelentések hangoztak el, amit a jegyzőkönyv nem teljes összefüggésében tartalmaz:

Varga Zoltán: Ebben szülessen egy kompromisszum, hogy mik a javaslatok,  de azt, hogy pártdelegáltak legyenek ott, azt én sem támogatom. Én nem mondom azt, hogy ne jöjjön egyik oldalról, másik oldalról javaslat, de szakembereket tegyünk oda, akik az adott területhez értenek is.

Kiss Zsigmond alpolgármester: hiányzik a mondatkezdés ...érteni, erről beszéltem eddig is.

 

A szavazás közben és után:

Kincses László: "Akkor Te is olyan vagy már, mint Viktor, másról beszélsz, mint amit csinálsz…"

Kiss Zsigmond: Kincses úr visszautasítom a hozzászólását, a mai ülést bezárom.

"Ne beszéljél hülyeségeket… Egész életedben mást se…"

 

Sokféle tanulságot lehet és kell levonni az Önkormányzati ülések levezetéséről, közvetítéséről és annak következményeiből.

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019.04.17-én már meg is tette:

A bizottság képviselői beadvány alapján támogatja, hogy
- minden képviselőnek joga van nyilatkozni hetente a Ladány TV-ben azonos időkeretben
- a Ladány TV a képviselő-testület minden ülését (soros és soron kívüli) vágatlanul adja le,
- a Ladány TV-nek adott képviselői nyilatkozatok jelenjenek meg a Püspökladányi Hírekben.

 

 

 

2019.04.04. Soron kívüli Önkormányzati ülés II. napirend

 

Hamarosan letelik a jegyzőkönyv elkészítésének 15 napos határideje. Segítséget kívánunk nyújtani azzal, hogy a soronkívüli ülés hangfelvételéből néhány fontos kijelentést idézünk.

 

Olvasóink megértését kérjük azért, hogy a jegyzőkönyv közzétételéig a megszólalók neve ismeretlen marad.

 

Kijelentések a 2019.04.04-i soron kívüli testületi ülésen:

…a bizottsági elnökökkel, a megválasztott képviselőkkel az egyeztetés le volt folytatva…

…két új képviselőtársunk változtatott az eddigi arányon, ezáltal az ő lehetőségüket ki kellene nyitni a bizottsági külső tagok viszonylatában is

…összesen kettő darab fideszes képviselő tud bizottsági helyeket betölteni, így fizikai értelemben nem is tudják az eddigi arányokat sem fenntartani.

…Alpolgármester úr, hogyha minden igaz és az előterjesztés alapján is egyeztetett. Ahogy elmondta és le van írva, én nem beszéltem tény és való egyikőtökkel sem, azt tudjátok…

...Aki nem úgy gondolja, akkor most cáfolja meg.  …ha esetleg valaki másként gondolja, akkor még jelezheti.

…külsős tagról én velem senki nem egyeztetett.

…felhívnám a figyelmét arra, hogy a frakción belül tegyen rendet és akkor ez a Fidesz frakció újra egységes és mindenki számára következetes legyen és a külsős tagokról is gondolkozzanak el, hogy a bizottságokat hogyan kellene átalakítani vagy bővíteni…

…Reméljük, hogy erre is sort kerítünk, amit képviselő úr mondott.

A lakosság azt akarta, hogy ne Fideszes képviselő folytassa tovább a tevékenységet…

… fel kellett volna ajánlani a lemondását, hogy erősítsük meg hogyha van bizalom felé, mert ebben a helyzetben politikai értelemben a kisebbséghez tartozik.  … ugyanannak az aránynak kell leképeződni a másik két bizottságban is.

…úgy gondolom senki nem a pártpolitika elsődleges szempontját veszi figyelembe,

…a város dönt, döntsön is, én is azt gondolom, de hogy ön meghatározza, hogy ki mit csináljon, merre menjen és hogyan gondolkodjon, kikérem magamnak.

…visszahozhatnánk ezt a témát újra beszélni, nyilván minden egyes önkormányzati képviselővel.

…nem egy felvidító eset amikor az ember a véleményét elmondja és egyöntetű 8 Igen szavazattal leszavazzák…

…ez az ember egy bizottságban munkát folytat és ilyen erkölcsi normákat vall, akkor nekem el kell gondolkozni, az adott illetőnek vajon helye van-e abban a bizottságban.

…itt vannak egyes képviselők, akiknek úgymond nincs erkölcsi hovatartozásuk, nincs erkölcsi értékük és nem tudják azt felmérni, hogy egy általuk hozott döntés milyen eredményeket hoz majd a városba.

…következő lépés akár valóban a bővítés, vagy akár a külsős tagoknak a variációja lehet.

Amennyiben az egyik irányba megvan a többség akkor arra megyünk, ha emerre, akkor amarra, de ne vigyük már ilyen irányba, hogy ki van többségben, vagy ki nincs többségben.

… olyan szépen tudta lelkesen támogatni az öt bizottságos felállást, hogy minden fideszesnek jusson bizottság elnöki pozíció, akinek nem jut, az legyen tanácsnok, meg alpolgármester, és abban a pillanatban, amikor ez a helyzet a nép akaratából megváltozik, abban a pillanatban már megint a ragaszkodás történik az eddigi pozíciókhoz.

… alpolgármester úr a bizottsági munkáról mondott az előbb, azzal abszolút nem tudok egyetérteni, úgy gondolom, hogy egy adott előterjesztést a városfejlesztési bizottság és annak tagjai egészen más aspektusból tárgyalnak és a pénzügyi bizottság is…

…azt nem fogadom el, hogy egy harmadik kívülálló ember mondja meg nekem, hogy ez a két ember elzárkózik ettől, tehát ez így nem fair és nem korrekt.

…alpolgármester úr is a maga nevében beszéljen és a képviselőknek meg kérje ki a véleményét és hagyja őket szóhoz jutni.

…szakembereket kell tenni, abba a bizottságba. Ebben szülessen egy kompromisszum, hogy mik a javaslatok, de azt, hogy pártdelegáltak legyenek ott, azt én sem támogatom.

...erről beszéltem eddig is.

 

Folytatás hamarosan...

 

2019.04.04.   Esküt tett a 7. körzet új képviselője

 

A választáson utolsó helyezett Fidesz-alelnök panaszát elutasították a Választási Bizottságok, a fellebbezési idő eltelte után, április 4-én csütörtökön, soron kívüli ülésen tehetett esküt Varga Zoltán képviselő.

Video felvétel megtekinthető:

www.youtube.com/watch?v=ojx38Rto54Q

 

A Testületi ülés napirendjén szerepelt a bizottsági helyek betöltése is, amelyekre az alpolgármester tett jelölést, de csak a képviselőkre vonatkozóan.

A városi televízió a képviselők parázs hangulatú vitáját nem közvetítette, pedig felvételt készített róla.

A tudósítás végén 16 másodpercben egyetlen ráutaló mondat hangzott el:

"A soron kívüli testületi ülésen a bizottságok összetételéről is szó volt, Borsos László a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Varga Zoltán a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság munkáját segíti a jövőben."

 

Az objektív, pártatlan tájékoztatás elveit sorozatosan megsértő városi televízió rendszeresen teret ad Kiss Zsigmond alpolgármesternek, hogy a Képviselő-testületi ülések után terjengősen magyarázgathassa a testület döntéseit, legutóbb a 2019. április 2-i adás első 30 percében. Megtekinthető: www.youtube.com/watch?v=1j0w-GwQh7U

 

A közpénzből működtetett városi televíziónak nem volt drága 30 adáspercet biztosítani arra, hogy Kiss alpolgármester magyarázkodjon, de csak 16 másodpercben akarta tájékoztatni a lakosságot nagy jelentőségű vitákról és változásokról.

 

A LadányTV tevékenységét is az alpolgármester irányítja?

 

A soron kívüli Testületi ülés az eskütétel után még 27 percig tartott. Ha 16 másodpercben összefoglalhatták, akkor mi történt az ismeretlen időszakban?

Az ülésen jelen volt a városi televízió munkatársa és rögzítette az eseményeket, akkor milyen okból nem mutatták meg a nyilvánosságnak?

A felvett képek bizonyítják, hogy 9 képviselő volt jelen, a hangfelvételen minden képviselő megszólal...

 

Az ülés után ellenzéki képviselők kérdezték egymást: Vajon a LadányTV leadja-e az ülésen elhangzottakat?

 

A hangfelvétel és az abból készített jegyzőkönyv tartalmának egyezősége törvényességi alapelv

A nyílt ülés jegyzőkönyve még nem készült el, de a hangfelvétel bizonyíték, bármilyen esetre...

 
Folytatás hamarosan...

 

2019.02.18.  Elfogyott a FIDESZ többsége az Önkormányzatban

 

A lakosság és az ellenzéki képviselők nyomása lassan kikényszerítette Rásó János döntését. Sajnos, most februárban mondott le a képviselői mandátumáról és nem 2018. decemberben, amikor "csak" az alpolgármesterségét adta fel.

Elgondolkodtató az ilyen emberi cselekedet, amikor szándékos időhúzásával lehetetleníti el a képviselő-testület működését. Megbocsájthatatlanul elárulta a választókörzetének lakóit, mert január 10-ével lezárult új képviselő választásának törvényi lehetősége.

 

A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati Költségvetés elfogadása előtt áll. A döntéshez minősített többség (7 igen szavazat) szükséges.

A Fidesz rossz és kártékony helyi kormányzásának bizonyítéka, hogy 3 hónap alatt 3 képviselőjük mondott le. A megmaradt fideszes képviselők száma 5 fő, de Dombi Imréné már 5 hónapja távol marad egészségügyi okokra hivatkozva.

 

Immár ez a tény is súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel:

Ha valóban súlyos beteg és nincs remény a felgyógyulására, akkor be kell jelenteni a lemondást.

Ha 5 hónap nem elegendő a munkaképesség visszaállítására, akkor kórházi, vagy szanatóriumi kezelés lenne szükséges.

De ha Dombi Imréné tud sétálni az utcán, be tud járni a Polgármesteri Hivatalba és több órás beszélgetéseket folytat, miközben nem láthatóak betegségének tünetei, akkor...

 

A Képviselő-testületnek jelenleg 4 kormánypárti és 4 ellenzéki képviselő tagja munkaképes. A 4 fideszes nem képes biztosítani a minősített többséget.

 

A Költségvetés-tervezet számsorai részletes megtárgyalást igényelnek, jelentős módosításokat követelnek. 2019.02.20-án szerdán lesz az első körös összevont bizottsági ülés, amelyen már Rásó János nem vehet részt.

 

Az ellenzéki képviselők több - a költségvetésre hatással bíró - napirend újratárgyalását kezdeményezték.

2019.01.21. Másik alpolgármestert is választottak a képviselők

 

A jelenlévő képviselők egyöntetű döntésével

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, minősített többséggel társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta dr. Lente Péter képviselőt.

A Képviselő-testület üléséről visszajelzése ellenére távol maradt Rásó János képviselő.

 

Történelmi jelentőségű változás a Pénzügyi Bizottságban!

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Püspökladány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 51. §-ában foglaltakra figyelemmel a következő bizottsági elnököket és tagokat választja meg:


Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

képviselő tagjai  Balázs Sándor elnök

                        Tóth László

                        Kincses László

                        Rásó János

nem képviselő tagjai   Feke Gáborné

                                  Molnár Józsefné

                                Szabó János

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

képviselő tagjai  Tóth László     elnök

                          Kincses László

                          Fenyves Vidor

nem képviselő tagjai   Tóth István

                                Kardos István

 

Humán Bizottság

képviselő tagjai  Kovács Krisztina        elnök

                        Duró Ferenc

                        Rásó János

nem képviselő tagjai   Kovács Józsefné

                                Baranyai Albert

 

A törvény által egyetlen kötelezően működtetendő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenzéki többségű lett.

 

 

 

Az ellenzéki képviselők kritikus elvárásai teljesednek

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülése 2019. január 21-én (hétfő) du. 15.00 órától lesz.

N a p i r e n d e k :

1.  Előterjesztés alpolgármester választásáról.

2. Előterjesztés Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és bizottsági tagok megválasztásáról.

3. Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

 

Az ellenzéki képviselők morális és jogszerű elvárása 2018.12.01. napján még meghiúsult a fideszes képviselők obstrukciója miatt, mostmár legitim és nélkülözhetetlen napirendként írásos előterjesztésként kerül a képviselő-testület elé.

 

Részlet az 1. előterjesztésből:

A Mötv. 74. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára alpolgármestereket választ. A 2018. december 1-i ülésen Kiss Zsigmond képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztották. A 2019. január 10-i ülésen Kiss Zsigmond alpolgármesteri tisztsége főállású foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. Akadályoztatása esetére szükséges továbbá egy társadalmi megbízatású alpolgármestert is választani.
 
 

Részlet az 2. előterjesztésből:

Az elmúlt időszakban történt események, képviselői, alpolgármesteri lemondások, valamint alpolgármester választás átfogóan átrajzolta a bizottságok struktúráját, tagjainak létszámát. A megváltozott helyzet már a bizottságok működésének alapfeltételeit is veszélyeztette, ezért több körös egyeztető vitában a következő megállapodás született meg a képviselő-testület tagjai között:

  • a jelenlegi Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnevezése, és tagjainak száma, feladatköre nem változik.
  • a jelenlegi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezése, feladatköre nem változik, tagjainak száma 7 főre emelkedik (4 fő képviselő + 3 fő nem képviselő tag),
  • a jelenlegi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Szociális és Humán Bizottság változatlan feladatkörrel összeolvad Humán Bizottság elnevezéssel, tagjainak száma nem változik,
  • a jelenlegi Tényfeltáró Bizottság működése megszűnik.
 
 
Folytatás a 2019.01.21-i soron kívüli ülés után...

Márkus Gábor tripla lemondása

 

 

2018. 11.29. Lemondott az alpolgármesteri tisztségről

2018. 12.13. Kilépett a Fidesz-frakcióból - bejelentette, hogy független képviselőként kíván dolgozni.

2018. 12.19. Lemondott az önkormányzati képviselőségéről.

 

Lemondásának napjaként  2018.12.31-ét jelölte meg, ezért az 5. sz. választókerületben is időközi önkormányzati képviselő választást kell kiírni.

 

A 3 fázisban történt lemondása a választópolgárok számára értelmezhetetlen, a közbizalmat tovább romboló cselekedet.

Felelősségét ezzel a módszerrel sem enyhítheti. Néhány napon belül megcáfolta saját bejelentésének komolyságát, amikor a múlt héten még függetlenként kívánt dolgozni, majd egyik napról a másikra döntötte el képviselői sorsát. 

 

Vajon ki lesz a következő?

Lemondott Rásó János alpolgármester

 

Gátlástalanok és elvetemültek

 

Vannak akik nem akarják érteni a közismert mondás üzenetét: „A csúcson kell abbahagyni”. Mert a mélybe zuhanás után a megsemmisülés következik.

A „hol volt, hol nem volt” alpolgármester, Rásó János láthatatlansági mellényt öltött. Kezdő képviselőként 2014-ben alpolgármesternek választotta a többség. Lehetőséget kapott a bizonyításra, de ő a Fidesz-frakció legnémább tagja lett. Semmi gondolat, semmi javaslat, semmi teljesítmény.

 

Ezzel ellentétben a szakmai életében minden kapcsolatot megmozgatott, hogy karriervágyai teljesülhessenek. A magasabb szintet elérve, 2018 tavasza ideális lett volna tisztessége látszatának megőrzésére, mert amikor állami intézmény vezetője lehetett, vissza kellett volna adnia esküvel fogadott alpolgármesteri megbízatását. Nem tette.

Csak távolmaradásai és a halaszthatatlan feladataira hivatkozásai szaporodtak. A polgármester eltűrte a hiányzásait, pedig voltak jelzések, képviselői kérdések a tisztességtelen helyzet megszüntetése érdekében.

A pártkatona parancsot teljesít, ám ha nem teljesíti, lehet az is újabb parancs… 2018.06.28-án a kényeztetett - dolga nincs, de jövedelme, rangja van - kedvenc leszavazta kenyéradó gazdáját. Mindkét alpolgármester igen gombot nyomott a polgármester ellen benyújtott méltatlansági eljárásra! Az egyöntetű 11-0 szavazati arány nem egy hibát, hanem rendszer-összeomlást jelentett. Csak akkor még nem volt tudható, meddig tart az agónia.

Úgy gondolhatták, a nyári szünetben senkinek nem fog feltűnni és mire ősz lesz a méltatlanságot a bíróság mondja ki. (Hogy nem így történt, annak is vannak felelősei, mert mindig a legutolsó parancs az érvényes…)

 

A nyár derekán bekövetkezett az erkölcsi megsemmisülését okozó legnagyobb esemény. Elkezdődött két - pszichiátriai gondozottakat befogadó - lakóépület kivitelezése a lakókörzetében. Rásó János a Bene Gy. utcán összesereglett emberek előtt hebegett-habogott-ígérgetett-hazudozott. Néhány nap alatt kiderült, hogy tudott a beruházásról, egy évvel korábban részt is vett a helyszín bejáráson, és nem tiltakozott a megvalósítás ellen. De ami még nagyobb bűn: nem értesítette az ott lakókat, akik őt választották meg képviselőjüknek!

A képviselő-testület üléseiről távol maradt, a felháborodott lakók panaszaival nem törődött. A lakossági fórumokon felelősséghárító megnyilvánulásaival csak fokozta a lakosság felháborodását. Az erkölcsi következtetést mégsem vonta le.

 

Eközben Márkus Gábor alpolgármester lemondására utaló jelzéseket tett, Dombi Imréné polgármestert és Rásó János alpolgármestert is cselekvésre késztetve. 2018. 09.25-én a polgármester táppénzre menekült, Márkus Gábor lett az ügyvezető alpolgármester, Rásó János pedig lapított és továbbra is kerülte az önkormányzati ügyekkel való foglalkozást.

Az agónia látható jeleként november közepén Márkus Gábor alpolgármester feladta az ügyvezetői pozícióját. (2018.11.29-én bejelentette lemondását) Rásó János elvállalta az ügyvezetést, de néhány nap után bebizonyosodott, hogy hozzáállása semmit sem változott. Az ügyek, problémák tornyosultak, a kilátások romlottak, a veszteségek növekedtek.

 

A felső pártvezetők - elkésve, mégis elhamarkodottan - döntést hoztak az alpolgármesteri jelölésről. Rásó Jánost is alpolgármesterként megtartva, Petőné Papp Margitot nevezték meg egyedüli választható jelöltnek.

A demokrácia elveinek semmibevételével akarták hatalomba juttatni, annak ellenére, hogy a Fidesz-frakció sem támogatta egyhangúan. Ez a politikai hiba vezetett Petőné kudarcához: saját társai közül is ketten nem szavazták meg, így nem kapott minősített többséget.

Rásó János tovább asszisztált a színjátékhoz 2018.12.01-én is, amikor már 3 jelöltet ajánlott alpolgármesternek. Az eredmény ismertetése után derült ki, hogy Rásó János hazug módon terjesztette elő Dr. Lente Pétert, mert nemmel szavazott rá, így továbbra is alpolgármester maradhatott.

Tette mindezt úgy, hogy a nyílt ülésen jelen voltak a megalázott, félrevezetett Bene Gy. utcai lakosok képviselői is!

A nyílt színi félrevezetés után még tovább tetézte bűneit. 2018.12.12-ig munkahelyi elfoglaltságokra hivatkozva nem adta át a város vezetéséhez nélkülözhetetlen jogköröket.

 

Az önkormányzati káosz megszüntetése érdekében az ellenzék sürgősségi előterjesztéseket nyújtott be, az egyik Rásó János visszahívásáról szólt. Sorsdöntő volt, hogy a szerdán létrejött egyeztetésen nyilvánvalóvá tették: neki lenne egyszerűbb, ha lemondana…

 

2018.12.13-án reggel levél érkezett az Önkormányzathoz, amelyben benne volt Rásó János lemondó nyilatkozata az alpolgármesterségről.

 

 

A levél tartalmát megismerhetik a Képviselő-testületi ülés felvételéből, amelyet a Városi Televízió csatornáján 2018.12.15-én szombaton 18 órakor és 12.16-án vasárnap 10 órától tekinthetnek meg. (Valamint a Youtube-on)

 

2018.11.29.  Lemondott Márkus Gábor alpolgármester

 

A Képviselő-testület ülésének kezdetén Márkus Gábor szót kért, és röviden közölte, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. Döntését nem kívánta megindokolni.

 

Ezután Rásó János alpolgármester bejelentette, hogy új alpolgármestert kell választani. A procedúra titkos, választási bizottságot kell létrehozni. Majd alpolgármesternek Petőné Papp Margitot jelölte.

 

A szavazó bizottság tagjai: Kovács Krisztina, Lente Péter és Duró Ferenc voltak.

A szavazás eredménye: 5 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazat.

A minősített többséghez 7 igen szavazat szükséges, ezért a szavazás nem volt eredményes.

 

Petőné Papp Margit szót kért és bejelentette, hogy lemond minden tisztségéről és a képviselőségéről is. "Ezzel a képviselő testülettel nem kívánok együtt dolgozni."          Majd ezután távozott a teremből.

A lemondás miatt körzetében 2019. február-márciusban önkormányzati képviselőt kell választani.

 

Ekkor Rásó János alpolgármester folytatni akarta az ülést, képviselői kérdés ellenére sem jelentette be, hogy másik alpolgármestert jelöl. A megfogyatkozott Fidesz-frakció nem volt képes biztosítani a minősített többséget, így több rendeletmódosítást nem sikerült elfogadtatni.

Az alpolgármesteri jelentés napirendnél az ellenzék pontosító kérdéseket tett fel Rásó János alpolgármester távolmaradásai miatt. Szembesítették az önként vállalt feladatainak nem teljesítésével és az esküjének szellemiségével.

A kritikára érdemben nem reagált. Ekkor az ellenzéki képviselők elhagyták a termet. A fideszes képviselők létszáma kevesebb lett, mint az ülés folytatáshoz kötelező 7 fő, ezért a Képviselő-testület ülése félbeszakadt.

 
Folytatás hamarosan...
 
 
 
 
 

Titkos féreg foga rág - Menekülés a felelősségtől...

 

Rendkívüli állapotban Püspökladány Önkormányzata.

 

2018. szeptember 25-én - azóta tapasztalhatóan tartós - távollétre kényszerült Dombi Imréné városvezető. Az egészségügyi okok nem ismertek, a politikai-gazdasági helyzet és a következmények nem átláthatók.

2018. szeptember 26-tól Márkus Gábor alpolgármester vállalta a helyettesítését, a napi feladatokat 6 hétig próbálta ellátni, de néhány napja nem jelent meg reggel a Polgármesteri Hivatalban. November 14-én szerdán nem tartotta meg a fogadóórát, és jelezte, hogy a polgármester helyettesítését - egészségügyi okok miatt - nem tudja tovább vállalni.

 

Rásó János alpolgármester szerdán délután vállalta a helyettesítési feladatok átvételét.

 

A súlyos morális állapotban, - amelybe az alpolgármesterek a pozíciójukhoz kötődő elvárások és az önként vállalt feladatok nem teljesítése miatt kerültek, - már nem tartható fenn a közügyek méltó képviselete.

 

Az alpolgármestereket a Képviselő-testület választotta, a Testület vonhatja vissza a megbizatásukat is.

A "hol volt, hol nem volt" alpolgármester

 

Rásó János önkormányzati tevékenysége néhány nem túl hosszú mondattal összefoglalható:

2011-ben lett külsős bizottsági tag a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságban. Gondolhatták: itt végezhetne szakmai munkát.

Megtéveszthette a megbízóit az is, hogy akkor már a Városvédő- és Városszépítő Egyesület Elnöke volt. (A nagymúltú egyesület sorsfordulatai külön fejezetet érdemelnek.)

A frissítésnek szánt szakember a Bizottsági ülésekre rendszertelenül járt el, a munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva.

2014-ben Fidesz jelöltként egyéni körzetből lett önkormányzati képviselő, de az nagy meglepetésként érte a lakosságot és még frakciótársait is, hogy alpolgármesternek jelölték.

Megválasztása óta sem derült ki milyen érdemi munkát végez a városért és polgáraiért.

Feltűnhetett már a választóinak is, hogy gyakran hiányzik a Képviselő-testület üléseiről:

2018. január 25.    Rásó János

         február 22.                                   Márkus Gábor

         március 13.   Rásó János

         május 31.      Rásó János

         július 12.       Rásó János             Márkus Gábor

         augusztus 9.  Rásó János

         aug. 14.         Rásó János

         aug. 22.                                        Márkus Gábor

         aug. 30.                                        Márkus Gábor

      szeptember 28. Rásó János

         október 11.    Rásó János

A jelenléti ív és a jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.08.30-án ott volt a Testületi ülésen, de az ülés első napirendjénél nem tartózkodott a teremben. A jegyzőkönyv 24. oldalán olvasható, hogy megérkezett...

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_30.pdf

Feltűnően méltatlan ez a helyzet, mert amíg a képviselők a polgármestert kérdezték a Bene Gy. utcai beruházással kapcsolatban, az ügyben kivételes felelősséggel érintett alpolgármester távol maradt, sőt mint kiderült, a szintén magasfokon felelős országgyűlési képviselővel töltötte azt az időt...

A nagy vihart kavart ügy előzményei 2017. tavaszáig nyúlnak vissza:

Rásó alpolgármester kapott e-mailben meghívót a 2017. április 06-i úgynevezett "Lakossági Fórum"-ra, de nem ment el oda.

Eltitkolt megbizatásainak egyikeként 2017. júniusban részt vett a Bene Gy. utcai helyszín bejáráson, ahol nem lépett fel határozottan a lakosság érdekeinek védelmében, hanem  - tudomásul véve a pszichiátriai lakóotthonok megépítését - csak egy más irányú bejáratot javasolt. De a tapasztalt szándékokról nem tájékoztatta a lakókörzetében élőket, sőt a Képviselő-testületet sem...

2018. augusztus első napjaiban megkezdődött az építkezés a Bene Gy. utcában. Mint a körzet képviselője kínos magyarázkodásba kezdett az utcán összegyűlt lakóknak, majd megígérte, hogy utána jár az ügynek.

Amikor 2018.08.08-án  a lakók bementek a polgármesteri fogadóórára és lakossági fórum összehívását kezdeményezték, Rásó alpolgármester nem volt jelen, mit ahogy hiányzott másnap a Képviselő-testületi ülésről is.

Azóta bujdosás az élete. Néha meg-meg jelenik, de többnyire "igazoltan" távol marad a közélettől.

Társadalmi alpolgármesteri tevékenységét, képviselői kötelességeit nem folyamatosan látja el.

A Testület tagjai többször kérdéseket tettek fel távolmaradásának okairól, de a polgármester mindig mentegette.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_10_11.pdf

Részletek a 2018. 10. 11-i ülés jegyzőkönyvéből:

 

Még meddig szegheti meg lelkiismeretére és becsületére fogadott esküjét azzal, hogy nem végzi el önként vállalt feladatait?

Kísért a múlt - újabb törvénysértő cselekedet?

 

A 2018.10.25-testületi ülés Közérdekű bejelentések napirendjénél képviselői jelzés érkezett arról, hogy a 2018. 09. 28-i Testületi ülés jegyzőkönyvéből a 2. napirendnél elhangzott fontos mondatok hiányoznak.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_09_28.pdf

 

A jegyzőkönyv 7. oldalán a volt intézményvezető feltűnő állítást tett:

" A kiskórházon kívül mindenbe betekintési joguk van a képviselőknek."

 

A Testületi ülés videofelvételén youtu.be/dnklHGtwnQY az alábbiak hallhatók:

 

19’35” Az állítás első mondatrésze és a záró mondat is hiányzik a jegyzőkönyvből!!!

 

Ráczné Hegedüs Ilona: "A belső ellenőrzést tekintve ugye, a kiskórházon kívül minden rendelkezésünkre áll, ugye betekintési joguk van a képviselő hölgyeknek, uraknak. Ott minden rendben van."

A felvételen rögzített kijelentéseket lerövidítve foglalták a jegyzőkönyvbe. Az állítások körültekintő kivizsgálása szükséges.

 

További vélemények után az ülést vezető alpolgármester elgondolkodtató állásfoglalása

22’44”-től Hiányzik a jegyzőkönyvből!!!

Márkus Gábor alpolgármester: "Köszönöm Tanácsnok Asszony! Éppen azt akartam mondani, javasolni, nyilván nem elvéve a szót, hogy most a 2017-es évi beszámolóról van szó, nyilván soron kívüli ülésen, vagy bármilyen formában a belső ellenőri jelentésről fogunk tárgyalni, mert olyan vélemény, olyan leírás, amellyel mindenképpen foglalkoznunk kell."

 

24’59”-től Hiányzik a jegyzőkönyvből a napirendet lezáró összefoglalás kapcsolódó része is.

Márkus Gábor alpolgármester: "Még egyszer mondom, hogy a belső ellenőri jelentésről, ami itt szóba került, tehát fogunk tárgyalni, és minden bizonnyal hosszú vita után kialakítjuk a véleményünket ezzel kapcsolatban, illetve a teendők sorát, ami ott meg van fogalmazva, fel kell állítani."

 

Amikor a testületi ülést levezető alpolgármester a jegyzőkönyvet aláírta, a jegyzővel közösen hitelesítette a hiányzó fontos kijelentések miatt súlyosan aggályos dokumentumot:

A képviselői bejelentés elhangzása után az alpolgármester így fejtette ki álláspontját: youtu.be/FZ9Hlo52WgI

 

44' 00": "Köszönöm képviselő úr, hogy aggódik a mondataim miatt. Remélem nem gondolja, hogy én vettem ki azokat a mondatokat a jegyzőkönyvből, ha esetleg nem került bele. Én egyébként, hogy itt arra utalt, hogy aláírtam, meg nyilván átolvastam, de én a hanganyagot nem szoktam mellé hallgatni, mert nekem...talán elég ez az élvezet, amit itt eltöltök a Testületi ülésen. De... meg amit az augusztus 30-i testületi ülés után már említettem Önnek, akár egy bejáráson is, hogy nem vettem részt, de megnéztem, és voltam olyan fakír, hogy végignéztem az egész ülést. Tehát én azért minden mondatra nyilván nem emlékszem ööö... abban a pillanatban, de így, hogy most Ön felidézte, így... rendben van képviselő úr, nem vitatkozni akarok én önnel. Köszönöm szépen a megjegyzését és... a segítő szándékát."

 

Az egyértelmű beismerés és a burkolt áthárítás után az alpolgármester nem jelentette be, hogy felülvizsgál(tat)ja a jegyzőkönyv tartalmát, ezzel részesévé vált az okirathamisításnak.

 

Ezek után az alpolgármester közérdekű bejelentésben magyarázkodott (A videofelvételen 45' 02"-től):

Az augusztus 16-i soron kívüli ülésen elhangzott mondataimat azóta is vállalom. Főleg azok után, hogy a szeptember 28-i Testületi ülés olyan helyzetbe kényszerített, vagy olyan helyzetbe terelt engem, amikor arról a szándékomról, amiről augusztus 16-án itt beszéltem ebben a teremben, 

azt a szándékomat halasztani kellett.

Nem esett jól, hogy képviselő úr ilyen körítéssel tette fel a világhálóra. Én úgy gondolom, hogy a város érdeke mást kívánt. Egy előre vetített, körüljárt dolog után az a helyzet alakulhatott volna ki, amit én nem nagyon szerettem volna. Ezért azt mondtam, hogy nyilvánvalóan a testületi ülést levezetem.

 

A történelmi hűség érdekében jelezni kell, hogy 2018.08.16-án nem volt soron kívüli Önkormányzati ülés! Ellenben volt ülés 2018.08.14-én, ahol az alpolgármester csak egyetlen kérdést tett fel. (Jk. 10. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_14.pdf

 

Jegyzőkönyv szerint 2018.08.09-én tette az idézett kijelentését az alpolgármester. (Jk. 3-4. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_09.pdf

 

A jelenleg ügyvezető alpolgármester

2018.06.28-án megszavazta a polgármester méltatlanságát és a bizalomvesztést kimondó határozatot.

          07.12-én távol maradt a polgármesterre átruházott jogkörök visszavonását is tárgyaló ülésről.

          08.09-én kijelentette, hogy nem szabad engedni a Bene Gy. utcai építkezést és hogy "nem mehet így tovább."

 

2018. 09. 26. óta helyettesíti a közügyek intézésétől távol maradó polgármestert:

Mennyi szerződést és számlát írt alá úgy, hogy nem ismerhette a dokumentumok részleteit, a folyamatok hátterét?

A Munkaügyi Bíróság ítéleteiből tudhatta, hogy eljárási hibákat követett el a Jegyző, emiatt is fokozódott a bizalomvesztés, de mégsem ellenőrizte, hogy a valóságnak megfelel-e a 2018.09.28-i Testületi ülés jegyzőkönyve?

A szavazatával is kinyilvánított bizalomvesztés után kialakult helyzetben a hatalomgyakorlást mégis jobban szeretheti?

Városunk lakóinak tájékoztatása érdekében tisztázni kell: fakír, balek, vagy bűntárs akar-e lenni az alpolgármester?

A jegyzőkönyvhamisítás után milyen helyzetekbe kényszerülhet még a közjó szolgálatát és a képviselői esküjét is elfeledő alpolgármester?

 
 
Az Önkormányzat másik alpolgármesterének tevékenységéről hamarosan...

Mennyit ér az ígéret?

 

2012-ig az alpolgármesterek is készítettek tevékenységükről havi beszámolót. Ám a polgármester úgy döntött, nem szükséges tovább.

A folyamatosan mélyülő morális válság miatt az előző hónapokban ismét felmerült az alpolgármesteri beszámolás fontosssága.

 

A Bene Gyula utcai pszichiátriai lakóotthonok építése minden eddiginél nagyobb érzelmeket - indulatokat váltott ki a lakosságban.

2018.08.09-én az érintett lakók soron kívüli Önkormányzati ülést kezdeményeztek:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_09.pdf

 

Az ülésen egy szokatlan, ám elgondolkodtató alpolgármesteri "jelentés" is elhangzott:

Kijelentései után Márkus Gábor alpolgármester megszüntette Facebook oldalát és kivonult a Polgármesteri Hivatali tevékenységéből, hetekig nem is látták.

2018. 09. 25-én azonban váratlan fordulat következett be. A polgármester egészségügyi hivatkozásból keresőképtelenné vált. A másik alpolgármester hónapok óta vonakodik ellátni társadalmi megbízatását, ezért a 2018.09.27-ről 09.28-ra áthelyezett Önkormányzati ülés levezetését kénytelen volt elvállalni. Parancsra engedelmeskedő pártkatonaként felszólalt, döntött, csengetett, és szót is megvont...

Az adott szavát és a mögötte húzódó lemondási szándékát hirtelen félretéve. (Mert mi a köz ügye?)

 

A helyzetét minősítő állásfoglalását és döntését kiváltó erkölcsi, lelkiismereti és becsületbeli okok változatlanul fennállnak.

Csak egy apró, de immár nélkülözhetetlen lépés hiányzik...