Alpolgármesterek tevékenysége

2019.02.18.  Elfogyott a FIDESZ többsége az Önkormányzatban

 

A lakosság és az ellenzéki képviselők nyomása lassan kikényszerítette Rásó János döntését. Sajnos, most februárban mondott le a képviselői mandátumáról és nem 2018. decemberben, amikor "csak" az alpolgármesterségét adta fel.

Elgondolkodtató az ilyen emberi cselekedet, amikor szándékos időhúzásával lehetetleníti el a képviselő-testület működését. Megbocsájthatatlanul elárulta a választókörzetének lakóit, mert január 10-ével lezárult új képviselő választásának törvényi lehetősége.

 

A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati Költségvetés elfogadása előtt áll. A döntéshez minősített többség (7 igen szavazat) szükséges.

A Fidesz rossz és kártékony helyi kormányzásának bizonyítéka, hogy 3 hónap alatt 3 képviselőjük mondott le. A megmaradt fideszes képviselők száma 5 fő, de Dombi Imréné már 5 hónapja távol marad egészségügyi okokra hivatkozva.

 

Immár ez a tény is súlyos erkölcsi kérdéseket vet fel:

Ha valóban súlyos beteg és nincs remény a felgyógyulására, akkor be kell jelenteni a lemondást.

Ha 5 hónap nem elegendő a munkaképesség visszaállítására, akkor kórházi, vagy szanatóriumi kezelés lenne szükséges.

De ha Dombi Imréné tud sétálni az utcán, be tud járni a Polgármesteri Hivatalba és több órás beszélgetéseket folytat, miközben nem láthatóak betegségének tünetei, akkor...

 

A Képviselő-testületnek jelenleg 4 kormánypárti és 4 ellenzéki képviselő tagja munkaképes. A 4 fideszes nem képes biztosítani a minősített többséget.

 

A Költségvetés-tervezet számsorai részletes megtárgyalást igényelnek, jelentős módosításokat követelnek. 2019.02.20-án szerdán lesz az első körös összevont bizottsági ülés, amelyen már Rásó János nem vehet részt.

 

Az ellenzéki képviselők több - a költségvetésre hatással bíró - napirend újratárgyalását kezdeményezték.

2019.01.21. Másik alpolgármestert is választottak a képviselők

 

A jelenlévő képviselők egyöntetű döntésével

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, minősített többséggel társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta dr. Lente Péter képviselőt.

A Képviselő-testület üléséről visszajelzése ellenére távol maradt Rásó János képviselő.

 

Történelmi jelentőségű változás a Pénzügyi Bizottságban!

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Püspökladány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 51. §-ában foglaltakra figyelemmel a következő bizottsági elnököket és tagokat választja meg:


Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

képviselő tagjai  Balázs Sándor elnök

                        Tóth László

                        Kincses László

                        Rásó János

nem képviselő tagjai   Feke Gáborné

                                  Molnár Józsefné

                                Szabó János

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

képviselő tagjai  Tóth László     elnök

                          Kincses László

                          Fenyves Vidor

nem képviselő tagjai   Tóth István

                                Kardos István

 

Humán Bizottság

képviselő tagjai  Kovács Krisztina        elnök

                        Duró Ferenc

                        Rásó János

nem képviselő tagjai   Kovács Józsefné

                                Baranyai Albert

 

A törvény által egyetlen kötelezően működtetendő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenzéki többségű lett.

 

 

 

Az ellenzéki képviselők kritikus elvárásai teljesednek

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülése 2019. január 21-én (hétfő) du. 15.00 órától lesz.

N a p i r e n d e k :

1.  Előterjesztés alpolgármester választásáról.

2. Előterjesztés Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról és bizottsági tagok megválasztásáról.

3. Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

 

Az ellenzéki képviselők morális és jogszerű elvárása 2018.12.01. napján még meghiúsult a fideszes képviselők obstrukciója miatt, mostmár legitim és nélkülözhetetlen napirendként írásos előterjesztésként kerül a képviselő-testület elé.

 

Részlet az 1. előterjesztésből:

A Mötv. 74. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára alpolgármestereket választ. A 2018. december 1-i ülésen Kiss Zsigmond képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztották. A 2019. január 10-i ülésen Kiss Zsigmond alpolgármesteri tisztsége főállású foglalkoztatási jogviszonnyá alakult át. Akadályoztatása esetére szükséges továbbá egy társadalmi megbízatású alpolgármestert is választani.
 
 

Részlet az 2. előterjesztésből:

Az elmúlt időszakban történt események, képviselői, alpolgármesteri lemondások, valamint alpolgármester választás átfogóan átrajzolta a bizottságok struktúráját, tagjainak létszámát. A megváltozott helyzet már a bizottságok működésének alapfeltételeit is veszélyeztette, ezért több körös egyeztető vitában a következő megállapodás született meg a képviselő-testület tagjai között:

  • a jelenlegi Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnevezése, és tagjainak száma, feladatköre nem változik.
  • a jelenlegi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnevezése, feladatköre nem változik, tagjainak száma 7 főre emelkedik (4 fő képviselő + 3 fő nem képviselő tag),
  • a jelenlegi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Szociális és Humán Bizottság változatlan feladatkörrel összeolvad Humán Bizottság elnevezéssel, tagjainak száma nem változik,
  • a jelenlegi Tényfeltáró Bizottság működése megszűnik.
 
 
Folytatás a 2019.01.21-i soron kívüli ülés után...

Márkus Gábor tripla lemondása

 

 

2018. 11.29. Lemondott az alpolgármesteri tisztségről

2018. 12.13. Kilépett a Fidesz-frakcióból - bejelentette, hogy független képviselőként kíván dolgozni.

2018. 12.19. Lemondott az önkormányzati képviselőségéről.

 

Lemondásának napjaként  2018.12.31-ét jelölte meg, ezért az 5. sz. választókerületben is időközi önkormányzati képviselő választást kell kiírni.

 

A 3 fázisban történt lemondása a választópolgárok számára értelmezhetetlen, a közbizalmat tovább romboló cselekedet.

Felelősségét ezzel a módszerrel sem enyhítheti. Néhány napon belül megcáfolta saját bejelentésének komolyságát, amikor a múlt héten még függetlenként kívánt dolgozni, majd egyik napról a másikra döntötte el képviselői sorsát. 

 

Vajon ki lesz a következő?

Lemondott Rásó János alpolgármester

 

Gátlástalanok és elvetemültek

 

Vannak akik nem akarják érteni a közismert mondás üzenetét: „A csúcson kell abbahagyni”. Mert a mélybe zuhanás után a megsemmisülés következik.

A „hol volt, hol nem volt” alpolgármester, Rásó János láthatatlansági mellényt öltött. Kezdő képviselőként 2014-ben alpolgármesternek választotta a többség. Lehetőséget kapott a bizonyításra, de ő a Fidesz-frakció legnémább tagja lett. Semmi gondolat, semmi javaslat, semmi teljesítmény.

 

Ezzel ellentétben a szakmai életében minden kapcsolatot megmozgatott, hogy karriervágyai teljesülhessenek. A magasabb szintet elérve, 2018 tavasza ideális lett volna tisztessége látszatának megőrzésére, mert amikor állami intézmény vezetője lehetett, vissza kellett volna adnia esküvel fogadott alpolgármesteri megbízatását. Nem tette.

Csak távolmaradásai és a halaszthatatlan feladataira hivatkozásai szaporodtak. A polgármester eltűrte a hiányzásait, pedig voltak jelzések, képviselői kérdések a tisztességtelen helyzet megszüntetése érdekében.

A pártkatona parancsot teljesít, ám ha nem teljesíti, lehet az is újabb parancs… 2018.06.28-án a kényeztetett - dolga nincs, de jövedelme, rangja van - kedvenc leszavazta kenyéradó gazdáját. Mindkét alpolgármester igen gombot nyomott a polgármester ellen benyújtott méltatlansági eljárásra! Az egyöntetű 11-0 szavazati arány nem egy hibát, hanem rendszer-összeomlást jelentett. Csak akkor még nem volt tudható, meddig tart az agónia.

Úgy gondolhatták, a nyári szünetben senkinek nem fog feltűnni és mire ősz lesz a méltatlanságot a bíróság mondja ki. (Hogy nem így történt, annak is vannak felelősei, mert mindig a legutolsó parancs az érvényes…)

 

A nyár derekán bekövetkezett az erkölcsi megsemmisülését okozó legnagyobb esemény. Elkezdődött két - pszichiátriai gondozottakat befogadó - lakóépület kivitelezése a lakókörzetében. Rásó János a Bene Gy. utcán összesereglett emberek előtt hebegett-habogott-ígérgetett-hazudozott. Néhány nap alatt kiderült, hogy tudott a beruházásról, egy évvel korábban részt is vett a helyszín bejáráson, és nem tiltakozott a megvalósítás ellen. De ami még nagyobb bűn: nem értesítette az ott lakókat, akik őt választották meg képviselőjüknek!

A képviselő-testület üléseiről távol maradt, a felháborodott lakók panaszaival nem törődött. A lakossági fórumokon felelősséghárító megnyilvánulásaival csak fokozta a lakosság felháborodását. Az erkölcsi következtetést mégsem vonta le.

 

Eközben Márkus Gábor alpolgármester lemondására utaló jelzéseket tett, Dombi Imréné polgármestert és Rásó János alpolgármestert is cselekvésre késztetve. 2018. 09.25-én a polgármester táppénzre menekült, Márkus Gábor lett az ügyvezető alpolgármester, Rásó János pedig lapított és továbbra is kerülte az önkormányzati ügyekkel való foglalkozást.

Az agónia látható jeleként november közepén Márkus Gábor alpolgármester feladta az ügyvezetői pozícióját. (2018.11.29-én bejelentette lemondását) Rásó János elvállalta az ügyvezetést, de néhány nap után bebizonyosodott, hogy hozzáállása semmit sem változott. Az ügyek, problémák tornyosultak, a kilátások romlottak, a veszteségek növekedtek.

 

A felső pártvezetők - elkésve, mégis elhamarkodottan - döntést hoztak az alpolgármesteri jelölésről. Rásó Jánost is alpolgármesterként megtartva, Petőné Papp Margitot nevezték meg egyedüli választható jelöltnek.

A demokrácia elveinek semmibevételével akarták hatalomba juttatni, annak ellenére, hogy a Fidesz-frakció sem támogatta egyhangúan. Ez a politikai hiba vezetett Petőné kudarcához: saját társai közül is ketten nem szavazták meg, így nem kapott minősített többséget.

Rásó János tovább asszisztált a színjátékhoz 2018.12.01-én is, amikor már 3 jelöltet ajánlott alpolgármesternek. Az eredmény ismertetése után derült ki, hogy Rásó János hazug módon terjesztette elő Dr. Lente Pétert, mert nemmel szavazott rá, így továbbra is alpolgármester maradhatott.

Tette mindezt úgy, hogy a nyílt ülésen jelen voltak a megalázott, félrevezetett Bene Gy. utcai lakosok képviselői is!

A nyílt színi félrevezetés után még tovább tetézte bűneit. 2018.12.12-ig munkahelyi elfoglaltságokra hivatkozva nem adta át a város vezetéséhez nélkülözhetetlen jogköröket.

 

Az önkormányzati káosz megszüntetése érdekében az ellenzék sürgősségi előterjesztéseket nyújtott be, az egyik Rásó János visszahívásáról szólt. Sorsdöntő volt, hogy a szerdán létrejött egyeztetésen nyilvánvalóvá tették: neki lenne egyszerűbb, ha lemondana…

 

2018.12.13-án reggel levél érkezett az Önkormányzathoz, amelyben benne volt Rásó János lemondó nyilatkozata az alpolgármesterségről.

 

 

A levél tartalmát megismerhetik a Képviselő-testületi ülés felvételéből, amelyet a Városi Televízió csatornáján 2018.12.15-én szombaton 18 órakor és 12.16-án vasárnap 10 órától tekinthetnek meg. (Valamint a Youtube-on)

 

2018.11.29.  Lemondott Márkus Gábor alpolgármester

 

A Képviselő-testület ülésének kezdetén Márkus Gábor szót kért, és röviden közölte, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. Döntését nem kívánta megindokolni.

 

Ezután Rásó János alpolgármester bejelentette, hogy új alpolgármestert kell választani. A procedúra titkos, választási bizottságot kell létrehozni. Majd alpolgármesternek Petőné Papp Margitot jelölte.

 

A szavazó bizottság tagjai: Kovács Krisztina, Lente Péter és Duró Ferenc voltak.

A szavazás eredménye: 5 igen, 4 nem és 2 érvénytelen szavazat.

A minősített többséghez 7 igen szavazat szükséges, ezért a szavazás nem volt eredményes.

 

Petőné Papp Margit szót kért és bejelentette, hogy lemond minden tisztségéről és a képviselőségéről is. "Ezzel a képviselő testülettel nem kívánok együtt dolgozni."          Majd ezután távozott a teremből.

A lemondás miatt körzetében 2019. február-márciusban önkormányzati képviselőt kell választani.

 

Ekkor Rásó János alpolgármester folytatni akarta az ülést, képviselői kérdés ellenére sem jelentette be, hogy másik alpolgármestert jelöl. A megfogyatkozott Fidesz-frakció nem volt képes biztosítani a minősített többséget, így több rendeletmódosítást nem sikerült elfogadtatni.

Az alpolgármesteri jelentés napirendnél az ellenzék pontosító kérdéseket tett fel Rásó János alpolgármester távolmaradásai miatt. Szembesítették az önként vállalt feladatainak nem teljesítésével és az esküjének szellemiségével.

A kritikára érdemben nem reagált. Ekkor az ellenzéki képviselők elhagyták a termet. A fideszes képviselők létszáma kevesebb lett, mint az ülés folytatáshoz kötelező 7 fő, ezért a Képviselő-testület ülése félbeszakadt.

 
Folytatás hamarosan...
 
 
 
 
 

Titkos féreg foga rág - Menekülés a felelősségtől...

 

Rendkívüli állapotban Püspökladány Önkormányzata.

 

2018. szeptember 25-én - azóta tapasztalhatóan tartós - távollétre kényszerült Dombi Imréné városvezető. Az egészségügyi okok nem ismertek, a politikai-gazdasági helyzet és a következmények nem átláthatók.

2018. szeptember 26-tól Márkus Gábor alpolgármester vállalta a helyettesítését, a napi feladatokat 6 hétig próbálta ellátni, de néhány napja nem jelent meg reggel a Polgármesteri Hivatalban. November 14-én szerdán nem tartotta meg a fogadóórát, és jelezte, hogy a polgármester helyettesítését - egészségügyi okok miatt - nem tudja tovább vállalni.

 

Rásó János alpolgármester szerdán délután vállalta a helyettesítési feladatok átvételét.

 

A súlyos morális állapotban, - amelybe az alpolgármesterek a pozíciójukhoz kötődő elvárások és az önként vállalt feladatok nem teljesítése miatt kerültek, - már nem tartható fenn a közügyek méltó képviselete.

 

Az alpolgármestereket a Képviselő-testület választotta, a Testület vonhatja vissza a megbizatásukat is.

A "hol volt, hol nem volt" alpolgármester

 

Rásó János önkormányzati tevékenysége néhány nem túl hosszú mondattal összefoglalható:

2011-ben lett külsős bizottsági tag a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságban. Gondolhatták: itt végezhetne szakmai munkát.

Megtéveszthette a megbízóit az is, hogy akkor már a Városvédő- és Városszépítő Egyesület Elnöke volt. (A nagymúltú egyesület sorsfordulatai külön fejezetet érdemelnek.)

A frissítésnek szánt szakember a Bizottsági ülésekre rendszertelenül járt el, a munkahelyi elfoglaltságára hivatkozva.

2014-ben Fidesz jelöltként egyéni körzetből lett önkormányzati képviselő, de az nagy meglepetésként érte a lakosságot és még frakciótársait is, hogy alpolgármesternek jelölték.

Megválasztása óta sem derült ki milyen érdemi munkát végez a városért és polgáraiért.

Feltűnhetett már a választóinak is, hogy gyakran hiányzik a Képviselő-testület üléseiről:

2018. január 25.    Rásó János

         február 22.                                   Márkus Gábor

         március 13.   Rásó János

         május 31.      Rásó János

         július 12.       Rásó János             Márkus Gábor

         augusztus 9.  Rásó János

         aug. 14.         Rásó János

         aug. 22.                                        Márkus Gábor

         aug. 30.                                        Márkus Gábor

      szeptember 28. Rásó János

         október 11.    Rásó János

A jelenléti ív és a jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018.08.30-án ott volt a Testületi ülésen, de az ülés első napirendjénél nem tartózkodott a teremben. A jegyzőkönyv 24. oldalán olvasható, hogy megérkezett...

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_30.pdf

Feltűnően méltatlan ez a helyzet, mert amíg a képviselők a polgármestert kérdezték a Bene Gy. utcai beruházással kapcsolatban, az ügyben kivételes felelősséggel érintett alpolgármester távol maradt, sőt mint kiderült, a szintén magasfokon felelős országgyűlési képviselővel töltötte azt az időt...

A nagy vihart kavart ügy előzményei 2017. tavaszáig nyúlnak vissza:

Rásó alpolgármester kapott e-mailben meghívót a 2017. április 06-i úgynevezett "Lakossági Fórum"-ra, de nem ment el oda.

Eltitkolt megbizatásainak egyikeként 2017. júniusban részt vett a Bene Gy. utcai helyszín bejáráson, ahol nem lépett fel határozottan a lakosság érdekeinek védelmében, hanem  - tudomásul véve a pszichiátriai lakóotthonok megépítését - csak egy más irányú bejáratot javasolt. De a tapasztalt szándékokról nem tájékoztatta a lakókörzetében élőket, sőt a Képviselő-testületet sem...

2018. augusztus első napjaiban megkezdődött az építkezés a Bene Gy. utcában. Mint a körzet képviselője kínos magyarázkodásba kezdett az utcán összegyűlt lakóknak, majd megígérte, hogy utána jár az ügynek.

Amikor 2018.08.08-án  a lakók bementek a polgármesteri fogadóórára és lakossági fórum összehívását kezdeményezték, Rásó alpolgármester nem volt jelen, mit ahogy hiányzott másnap a Képviselő-testületi ülésről is.

Azóta bujdosás az élete. Néha meg-meg jelenik, de többnyire "igazoltan" távol marad a közélettől.

Társadalmi alpolgármesteri tevékenységét, képviselői kötelességeit nem folyamatosan látja el.

A Testület tagjai többször kérdéseket tettek fel távolmaradásának okairól, de a polgármester mindig mentegette.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_10_11.pdf

Részletek a 2018. 10. 11-i ülés jegyzőkönyvéből:

 

Még meddig szegheti meg lelkiismeretére és becsületére fogadott esküjét azzal, hogy nem végzi el önként vállalt feladatait?

Kísért a múlt - újabb törvénysértő cselekedet?

 

A 2018.10.25-testületi ülés Közérdekű bejelentések napirendjénél képviselői jelzés érkezett arról, hogy a 2018. 09. 28-i Testületi ülés jegyzőkönyvéből a 2. napirendnél elhangzott fontos mondatok hiányoznak.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_09_28.pdf

 

A jegyzőkönyv 7. oldalán a volt intézményvezető feltűnő állítást tett:

" A kiskórházon kívül mindenbe betekintési joguk van a képviselőknek."

 

A Testületi ülés videofelvételén youtu.be/dnklHGtwnQY az alábbiak hallhatók:

 

19’35” Az állítás első mondatrésze és a záró mondat is hiányzik a jegyzőkönyvből!!!

 

Ráczné Hegedüs Ilona: "A belső ellenőrzést tekintve ugye, a kiskórházon kívül minden rendelkezésünkre áll, ugye betekintési joguk van a képviselő hölgyeknek, uraknak. Ott minden rendben van."

A felvételen rögzített kijelentéseket lerövidítve foglalták a jegyzőkönyvbe. Az állítások körültekintő kivizsgálása szükséges.

 

További vélemények után az ülést vezető alpolgármester elgondolkodtató állásfoglalása

22’44”-től Hiányzik a jegyzőkönyvből!!!

Márkus Gábor alpolgármester: "Köszönöm Tanácsnok Asszony! Éppen azt akartam mondani, javasolni, nyilván nem elvéve a szót, hogy most a 2017-es évi beszámolóról van szó, nyilván soron kívüli ülésen, vagy bármilyen formában a belső ellenőri jelentésről fogunk tárgyalni, mert olyan vélemény, olyan leírás, amellyel mindenképpen foglalkoznunk kell."

 

24’59”-től Hiányzik a jegyzőkönyvből a napirendet lezáró összefoglalás kapcsolódó része is.

Márkus Gábor alpolgármester: "Még egyszer mondom, hogy a belső ellenőri jelentésről, ami itt szóba került, tehát fogunk tárgyalni, és minden bizonnyal hosszú vita után kialakítjuk a véleményünket ezzel kapcsolatban, illetve a teendők sorát, ami ott meg van fogalmazva, fel kell állítani."

 

Amikor a testületi ülést levezető alpolgármester a jegyzőkönyvet aláírta, a jegyzővel közösen hitelesítette a hiányzó fontos kijelentések miatt súlyosan aggályos dokumentumot:

A képviselői bejelentés elhangzása után az alpolgármester így fejtette ki álláspontját: youtu.be/FZ9Hlo52WgI

 

44' 00": "Köszönöm képviselő úr, hogy aggódik a mondataim miatt. Remélem nem gondolja, hogy én vettem ki azokat a mondatokat a jegyzőkönyvből, ha esetleg nem került bele. Én egyébként, hogy itt arra utalt, hogy aláírtam, meg nyilván átolvastam, de én a hanganyagot nem szoktam mellé hallgatni, mert nekem...talán elég ez az élvezet, amit itt eltöltök a Testületi ülésen. De... meg amit az augusztus 30-i testületi ülés után már említettem Önnek, akár egy bejáráson is, hogy nem vettem részt, de megnéztem, és voltam olyan fakír, hogy végignéztem az egész ülést. Tehát én azért minden mondatra nyilván nem emlékszem ööö... abban a pillanatban, de így, hogy most Ön felidézte, így... rendben van képviselő úr, nem vitatkozni akarok én önnel. Köszönöm szépen a megjegyzését és... a segítő szándékát."

 

Az egyértelmű beismerés és a burkolt áthárítás után az alpolgármester nem jelentette be, hogy felülvizsgál(tat)ja a jegyzőkönyv tartalmát, ezzel részesévé vált az okirathamisításnak.

 

Ezek után az alpolgármester közérdekű bejelentésben magyarázkodott (A videofelvételen 45' 02"-től):

Az augusztus 16-i soron kívüli ülésen elhangzott mondataimat azóta is vállalom. Főleg azok után, hogy a szeptember 28-i Testületi ülés olyan helyzetbe kényszerített, vagy olyan helyzetbe terelt engem, amikor arról a szándékomról, amiről augusztus 16-án itt beszéltem ebben a teremben, 

azt a szándékomat halasztani kellett.

Nem esett jól, hogy képviselő úr ilyen körítéssel tette fel a világhálóra. Én úgy gondolom, hogy a város érdeke mást kívánt. Egy előre vetített, körüljárt dolog után az a helyzet alakulhatott volna ki, amit én nem nagyon szerettem volna. Ezért azt mondtam, hogy nyilvánvalóan a testületi ülést levezetem.

 

A történelmi hűség érdekében jelezni kell, hogy 2018.08.16-án nem volt soron kívüli Önkormányzati ülés! Ellenben volt ülés 2018.08.14-én, ahol az alpolgármester csak egyetlen kérdést tett fel. (Jk. 10. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_14.pdf

 

Jegyzőkönyv szerint 2018.08.09-én tette az idézett kijelentését az alpolgármester. (Jk. 3-4. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_09.pdf

 

A jelenleg ügyvezető alpolgármester

2018.06.28-án megszavazta a polgármester méltatlanságát és a bizalomvesztést kimondó határozatot.

          07.12-én távol maradt a polgármesterre átruházott jogkörök visszavonását is tárgyaló ülésről.

          08.09-én kijelentette, hogy nem szabad engedni a Bene Gy. utcai építkezést és hogy "nem mehet így tovább."

 

2018. 09. 26. óta helyettesíti a közügyek intézésétől távol maradó polgármestert:

Mennyi szerződést és számlát írt alá úgy, hogy nem ismerhette a dokumentumok részleteit, a folyamatok hátterét?

A Munkaügyi Bíróság ítéleteiből tudhatta, hogy eljárási hibákat követett el a Jegyző, emiatt is fokozódott a bizalomvesztés, de mégsem ellenőrizte, hogy a valóságnak megfelel-e a 2018.09.28-i Testületi ülés jegyzőkönyve?

A szavazatával is kinyilvánított bizalomvesztés után kialakult helyzetben a hatalomgyakorlást mégis jobban szeretheti?

Városunk lakóinak tájékoztatása érdekében tisztázni kell: fakír, balek, vagy bűntárs akar-e lenni az alpolgármester?

A jegyzőkönyvhamisítás után milyen helyzetekbe kényszerülhet még a közjó szolgálatát és a képviselői esküjét is elfeledő alpolgármester?

 
 
Az Önkormányzat másik alpolgármesterének tevékenységéről hamarosan...

Mennyit ér az ígéret?

 

2012-ig az alpolgármesterek is készítettek tevékenységükről havi beszámolót. Ám a polgármester úgy döntött, nem szükséges tovább.

A folyamatosan mélyülő morális válság miatt az előző hónapokban ismét felmerült az alpolgármesteri beszámolás fontosssága.

 

A Bene Gyula utcai pszichiátriai lakóotthonok építése minden eddiginél nagyobb érzelmeket - indulatokat váltott ki a lakosságban.

2018.08.09-én az érintett lakók soron kívüli Önkormányzati ülést kezdeményeztek:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_08_09.pdf

 

Az ülésen egy szokatlan, ám elgondolkodtató alpolgármesteri "jelentés" is elhangzott:

Kijelentései után Márkus Gábor alpolgármester megszüntette Facebook oldalát és kivonult a Polgármesteri Hivatali tevékenységéből, hetekig nem is látták.

2018. 09. 25-én azonban váratlan fordulat következett be. A polgármester egészségügyi hivatkozásból keresőképtelenné vált. A másik alpolgármester hónapok óta vonakodik ellátni társadalmi megbízatását, ezért a 2018.09.27-ről 09.28-ra áthelyezett Önkormányzati ülés levezetését kénytelen volt elvállalni. Parancsra engedelmeskedő pártkatonaként felszólalt, döntött, csengetett, és szót is megvont...

Az adott szavát és a mögötte húzódó lemondási szándékát hirtelen félretéve. (Mert mi a köz ügye?)

 

A helyzetét minősítő állásfoglalását és döntését kiváltó erkölcsi, lelkiismereti és becsületbeli okok változatlanul fennállnak.

Csak egy apró, de immár nélkülözhetetlen lépés hiányzik...