A polgármester ezúttal hibázott…  mondjuk ki! (Video)

 

Már 2 éve húzódik a „gyors” földcsere eljárása az Ipari Park területének kialakítása érdekében.

2023.09.26-án a polgármester „hibázása” miatt nem tárgyalhatták a szakbizottságok

A 09.28-án a Képviselő-testületi ülés előtt a képviselőknek eljuttatott, és a polgármester által napirendre felvétetett  

d) Előterjesztés a Püspökladány, külterület 064/30; 065/35; és a 65/36  helyrajzi számú ingatlanokból kialakítandó ingatlan csereingatlankén történő felhasználásáról.
című dokumentumot.

 

Videofelvétel megtekinthető  58. perctől    

https://youtu.be/hpI0SMbKxTU

A bizottságelnökök a napirend kezdetén nem kaptak szót, hogy ismertessék bizottságaik – határozatban nem létező – álláspontjait. 

Bizottsági határozatok

Tóth Lajos: „Több alkalommal megtárgyaltuk, bizottság előtt is volt a dolog, úgy gondolom, hogy MINDEN előzmény ismert, kérem vitassuk meg, illetve hozzunk döntést…”   Megnyitom a kérdések sorát                                                                          

Itt nemcsak „hibázott” Tóth Lajos, de konkrétan ülésvezetési és eljárásrendi szabályokat sértett, ugyanabban a mondatában hazudott a bizottságokról is.

 

A Videofelvételen 1 óra 12 perctől:

 

Varga Zoltán Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök: …”mi kértük a polgármestertől, hogy miért nincs már előterjesztés ezzel kapcsolatban, hiszen már régóta beszélünk róla…”

Tóth Lajos közbevágott: „A polgármester ezúttal hibázott…  mondjuk ki! (idegesen nevetgél)”

 

A polgármester viselkedését és hozzáállását nem lehet hibázásnak nevezni, ez szándékos hivatali hatalommal visszaélés! 

2023.02.14-l dátummal kiküldték a képviselőknek ezt az előterjesztést:

2023 02 Földcsere.pdf (1122841)

A javaslat leleplezi a dilettáns és önző szándékot:

A 64/30, 065/35, 065/36 helyrajzi számok összterülete 43,6 hektár, az elcserélni szándékozott öt terület ezzel azonos, de akkor a "pedagógus-földek" nagyobbik részétől kellene megválni.   A városvezetőknek hivatalosan tudniuk kellett, hogy a 0241/28-31 hrsz-ú ingatlanokat érinti a gázvezeték, ennek ellenére benyújtott, majd 2023.02.23-i Önkormányzati ülésen visszavont előterjesztés ezeket is tartalmazta.

 

A Videofelvételen 1 óra 17’ 40 mp-től

 

Balázs Sándor képviselő fajsúlyos és lényegre törő ügyrendi észrevételt jelzett:.

„Első körben ezek szerint több mint, 32 hektárt cseréltünk el az Újtelep felőli 064/33 területből, hogy ez a 10,5 hektár már nem fért oda? Ebben jogi aggályokat is látok.”

Tóth Lajos:„Még mindig nem értem a dilemma tárgyát Ha összeadja a számokat képviselő úr, láthatja, hogy az az oldal már 10,5 hektárt nem ad ki. Nem tudunk mit tenni, a másik oldalban folytatjuk.”

Vadász Ferenc főállású alpolgármester: „A baloldali terület is fel van OSZTVA,…Ami ott rendelkezésre áll,az 5 hektár, abból is 1 hektár agyaggödör.”

 

Balázs Sándor képviselő megszólalt: Mondanám a TV nézőknek, amiről alpolgármester úr beszélt az nincs itt (az előterjesztésben)

 

A szavazás: 6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott

 

             Szikrázó indulatok – szavazás után

 

Tóth Lajos polgármester ezután bejelentette: magánvéleményt fogalmazott meg:

Mitől tartózkodik valaki, …nem vállalja a felelősséget?

Ráczné Fekete Ilona Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök: A polgármesternek nem lehet magánvéleménye!

Varga Zoltán Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök: „Azért tartózkodtam, mert olyan információ nem hangzott el, pedig tudjuk, hogy van, Nem tisztáztunk olyan kérdést, amit tisztázni kellett volna.”

(A nagy hangzavarban Ráczné Fekete Ilona második megszólalása nem érthető)

 

A jelenlévő 5 Fidesz-frakciótag és Tóth Lajos szavazott igennel. Kiknek az érdekében?

 

                 A számok magukért beszélnek

 

Ez a meggondolatlan - cinikusnak érezhető, kioktató - tőmondat hagyta el Tóth Lajos polgármester szája szegletét.

 

Akkor lássuk azokat a számokat:

Ezzel a határozattal a földterületekből 19 hektár cserélt gazdát

0241/24 hrsz.  8,5 Ha (2022)

0241/25 hrsz.10,5 Ha (2023)

összesen:      19,0 Ha

Az Újtelep felőli 064/33 hrsz. területe 32 hektár, ebből 19 hektárt kivonva 13 hektár marad

 

Vadász Ferenc alpolgármester nyilatkozata : „A baloldali terület is fel van OSZTVA ”  Így a független képviselők és a TV nézők is meggyőződhettek, hogy 27 hektár földet már kiosztottak.

 

0241/24 hrsz. 8,5 hektárról van határozat, de a 27,0 - 8,5 = 18,5 hektár kiosztásáról előterjesztésben nem tájékoztatta a Képviselő-testületet a polgármester!

Emiatt jelentette ki Varga Zoltán pénzügyi bizottság elnök: „olyan információ nem hangzott el, pedig tudjuk, hogy van,..”

De volt még Vadász Ferenc alpolgármesternek elemzendő megfogalmazása:  „ a TELEKALAKÍTÁS megtörtént a KORÁBBI szándéknyilatkozatokkal összhangban.”

 

Kormány 1364/2023.(VIII.3.) Határozata másik helyrajzi számú földeket nem jelölt ki

a Püspökladány város közigazgatási területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A. §-ában foglaltakra figyelemmel – a beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetése céljából – beruházási célterületté nyilvánítja a Püspökladány város közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

Püspökladány külterület 064/193 helyrajzi számú földterület „a” jelű, szántó művelési ág alrészletét, továbbá a 064/30, 065/35, 065/36, 0241/24 és 0241/25 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

 

          Hálaajándék a  „kiskirály”- csinálóknak

 

Az Ipari park kialakításáért felelős alpolgármester szándékosan nem jelölt meg konkrét dátumokat?

Melyek lehetnek azok a 18,5 hektárról szólóKORÁBBI” szándéknyilatkozatok?

Volt-e jogalapja a városvezetésnek a szándéknyilatkozatok alapján kiméretni, ha azokat a helyrajzi számokat nem tüntették fel a célterületté nyilvánítási kérelemben?

 

Ezekre a kérdésekre részben választ adnak a 2021.09.30-i előterjesztés mellékletei:

https://www.puspokladany.eu/kozadat/kezdolap/testulet210930/03c.pd

A 39/2021.(IX. 30.) határozat szövege jogsértő módon hiányos:    

A felsorolt helyrajzi számoknál nem tüntették fel a földterületek méreteit és Aranykorona értékeit, és azt sem, hogy az önkormányzati földterületek elcserélése kizárólag az Ipari Park megvalósítása érdekében lehetséges.                                      

A mindent felülíró ok a csereföld-tulajdonosok személye körül is keresendő... Mert a tulajdoni lapok - az eljárás tisztességét veszélyeztető - információkat tartalmaznak.                                                                                        

0262/5 hrsz    1,35 hektár                       Szabó Imre Tibor

0262/6 hrsz    0,55 hektár                       Szabó Imre Tibor

0262/7 hrsz. 15,92 hektár földterület        Kiss Albert tulajdona.

Összesen:     17,82 hektár   

Az összterület (kerekítve) megegyezik a 064/33 táblában Kormányhatározatban nem szereplő 0262/5, 0262/6, 0262/7 helyrajzi számú kimért földterülettel

A képviselőket és Püspökladány lakosságát megtévesztette a polgármester és ez alpolgármester!

 

            Amiről két ember tud, az többé már nem titok…

 

Feltűnő sebességgel terjedt a pletyka, hogy 2023.08.29-én délután a püspökladányi városvezetés megbeszélést folytatott egy ipari parkok építésével foglalkozó céggel.

2023.08.31-én, az Önkormányzati ülés elején Tóth Lajos polgármester nagyon szűkszavúan 15, azaz tizenöt másodpercben hadarta el ezt a tényt

Egy nap múlva megjelent a részletes tudósítás a civishir.hu hírportálon ezzel a címmel:

 

                                   Püspökladányban is kopogtat a BMW?

 

https://civishir.hu/hajdu-bihar/2023/09/puspokladanyban-is-kopogtat-a-bmw

Önkéntelenül előtolul a kérdés: Miért nem tájékoztatta a nyilvános Önkormányzati ülésen a lakosságot legalább ilyen részletességgel a polgármester?

Mert amikor már a piacon és a buszon is beszélik, hogy a BMW gyári beszállítóknak keresnek területeket, akkor Tóth Lajosnak – a rémhírek megelőzésére - ennél többet kellett volna mondania.

Alig telt el a hétvége, a hírportál megkérdezte Bodó Sándor képviselőt. Aki fecsegős kedvében leleplezte,azt is, amit Tóth Lajos még eltitkolni akart.

 

                             Püspökladányban is körvonalazódik az ipari park

https://civishir.hu/hajdu-bihar/2023/09/puspokladanyban-is-korvonalazodik-az-ipari-park

A cikk első része választókerületi összefoglalás a települések ipari parkokhoz viszonyulásától A témakör részleteivel megtöltött 21 sor után a cikkszerző ráközelít városunkra:

Bodó Sándort külön kérdeztük Püspökladányról, ahol már legalább egy évtizede beszédtéma hogy legyen vagy ne legyen ipari park.

A kérdésbe ágyazott kijelentés tévedésen alapulhat, mert a 2008.02.28-i jegyzőkönyv szerint:

https://www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2008/2008_02_28.pdf

a 4-5. oldalon:Arnóth Sándor polgármester szóbeli kiegészítése

„Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Energianövény-termesztési Országos Rendszer (Entor) javaslatot tett az önkormányzatnak szalmaégetőmű létesítésére Püspökladány közigazgatási területén”

Tóth Lajos akkori alpolgármester Lakossági Fórumon így számolt be:„bioégetőmû beruházásának terve, melyre jó eséllyel pályázik városunk”.

Hogy az ipari park nem csak „beszédtéma” volt, arról is konkrét leirat olvasható a dokumentumban.. A „Püspökladány déli iparterület fejlesztése” című pályázatunk 299 millió Ft támogatást nyert. Ez azt jelenti, hogy a régi gázcsere-telep oldalában egy 32 hektáros területen ipari park létesülhet. de az Önkormányzat visszalépett. 2016-2017-ben már Bodó képviselő időszakában is volt benyújtott ipari park pályázat, ez - zűrzavaros személyi okok miatt - nem nyert.              

Eltelt 15 év, ezalatt „gazdát cserélt10-15 hektár önkormányzati föld Erről is tudhat Bodó Sándor, ezért igencsak álságos ez a mondata:”A város északkeleti részén lévő, évtizedek óta gazdasági övezet-ként funkcionáló zónát bővítsék  Legutóbb 2019-ben adtak el 3,3 hektár földet - mélyen áron alul…                                                                                                                                                                          

                                            Amit a polgármester elhallgatott:

 

A (42. út melletti 4,8 hektáros) kisebb terület hasznosítására egy konkrét befektetői árajánlat van olyan összegre (a Cívishír információja szerint több 100 millió forint – a szerk.), amire a város önkormányzata várhatóan rá fog bólintani. .A területet piaci szereplő szeretné megvenni, aki nem akkumulátorgyártáshoz és nem autóipari beruházáshoz köthető fejlesztésben gondolkodik –  folytatta Bodó képviselő Eddig több mint 10 konkrét ajánlat érkezett már a ladányi önkormányzathoz, amelyek közül nyolcra bólintott rá a város, hogy az befogadható. Tárgyaltak a cégekkel és négyre mondtak nemet, mert akkumulátort vagy akkumulátor-alkatrészt gyártottak volna. A jelentkezők között van élelmiszeripari is, csakhogy vele a víz- és a szennyvízelvezetési igény nagysága miatt várhatóan nem fognak tudni megállapodni. A mostani, az akkumulátorgyártástól, a vendégmunkásoktól való félelem miatt felfokozott helyzetben jogos a városvezetés kivárása a megfontolt döntéshez.,,

Eltelt egy hét és - zavarba ejtően - 2023.09.11-én a haon.hu megyei hírportálon is megjelent egy – címében mindenképpen eltérő - nyilatkozat..

 

Rengeteg cég települne a püspökladányi ipari parkba, négy cégre mondott nemet a város

https://www.haon.hu/helyi-gazdasag/2023/09/haon-hajdu-bihar-puspokladany-ipari-park-bodo-sandor-ceg-vallalat-megyezes-autopalya-beruhazas

Már a cikk első mondata eloszlatni szándékozik a félelmeket: „Püspökladány azért utasította el az ajánlatokat, mert akkumulátort vagy akkumulátor-alkatrészt gyártottak volna.”

                                                       

                                                         Jaj, a matek…

 

Az egy tőről fakadó 2 cikkben ugyanaz a „szöveges feladat” olvasható:  

több mint 10 konkrét ajánlat, tehát 11-12, vagy ? Legyen talán 12...  

négy cégre mondott nemet a város, tehát 12 - 4 = 8 db konkrét ajánlat fogadható el, 

...és erre a nyolcra bólintott rá a város(vezetés), cinikusan mondhatják: 12 több, mint 10…

Maradt még kérdés: mennyi is az a címbeli rengeteg cég?

Fordítsunk figyelmet a „bólintásra.”is, tehát az ajánlatok elbírálására. Amelyek nyomon követése még homályosabb, egyben aggályosabb is., mert az átláthatósága kritikus  

Kik az elbírálók? A városvezetők, a PM Hivatal szakemberei, esetleg külső szakértők is? A kiválasztás eljárása megfelel-e a 25/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 9. § (3) pontjának? „Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója részére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb hasznosítási formára.”  Ha az előterjesztést a képviselő-testület támogatja, következhet az értékbecslés!

Bodó Sándor már sejteti az eredményt, aközben Püspökladány lakói miért nem tudhatnak fontos részleteket?

 

                         Minősített beismerés

 

A cikk végére is maradt fontos kérdés Bodó Sándor országgyűlési képviselőhöz: a választókörzete települései miként tudnak rácsatlakozni Debrecen rendkívül gyors iparosodására, abból miként profitálhatnak? 

Képlékeny történetnek nevezte, „mert már most is sokan járnak dolgozni a vármegyeszékhelyre, de nem szeretnék, ha ezek az emberek elköltöznének mostani lakóhelyükről. Majd erre Püspökladányt hozta példának: a városból szinte hiányzik egy generáció, az erejük teljében lévő 25 és 50 év közöttiek. Ők máshol találtak munkát, és elköltöztek. Ilyen távolságból nap mint nap bejárni már fejlettebb úthálózat kellene.

 

2023.08.08-án honlapunkon megjelent Bodó Sándor képviselő legnagyobb kudarcait felsoroló kritika: https://www.ladanyholnap.hu/parlamenti-kepviselo-fogad-vagy-nem/

amelynek konklúziója most ebben a cikkben is olvasható:

.„Hogyan lehetséges a Püspökladányi embereket kilátástalanságba süllyesztő, szégyenteljes kudarcsorozat?                     

Hiába a kerékpárút, a kondi-park, sőt a játszótér, de még a bölcsőde-bővítés is, ha a megélhetésért, a tanulásért és még a szórakozásért is utazni, fizetni és plusz időt tölteni kell, mert nincs helyben a Ladányi embereknek elegendő munkahelye.

Városunk népességmegtartó képessége aggasztóan romlik.

2011-2023 között 15520 főről 13934 főre csökkent Püspökladány lakossága!

Mire megvalósulhat az M4 autóút, Püspökladánynak már 13 ezer lakosa sem marad!

 

Bodó Sándor nagy mesemondásával leplezett, de mégis bebizonyosodott alkalmatlanságát tetézi, hogy miután e cikkben is elismerte városunk legnagyobb tragédiáját, még továbbra is késleltetni akarja a munkahelyek teremtését Püspökladányban.

                                  „Nem szabad kapkodni”  =   „Ejh ráérünk arra még

                                                 Bodó Sándor     =      Pató Pál

 


 

 

                       A Fővadász és a Sánta Kutya...

 

Ellenben volt egy alig 5 perces tájékoztató "Fejlemények az ipari terület kialakításával kapcsolatban" címmel  a - még főállású - alpolgármester, (mármár főpolgármester) Vadász Ferenc - a szóbeszédben és a továbbiakban Fővadász - magyarázatával. www.youtube.com/watch?v=4CFu1Qx-mZw&t=14s

A férfi hangú narrátor közölte, hogy a Képviselőtestület határozatot hozott a 42. sz. főút melletti kijelölt földterületek beruházási célterületté nyilvánításáról.

Erre biztosan felkapták fejüket akik végignézték a március 30-i ülés videofelvételét. Akkor a 4. főút melletti "Pedagógus-földek"-ről azért folyt súlyos vita, mert csak a Városfejlesztési Bizottság "tárgyalta" a Művelődési Központba kihelyezett ülésen 14 órától, de a Pénzügyi Bizottság a PM Hivatalban ugyanaznap 15 órakor kezdődő ülésén nem volt ilyen napirend.

Mintha ezek az információk hiányztak volna a "tájékoztató"-ból... Hiszen a Városi TV adásában egy héttel előbb a város Jegyzője ismertette a határozatot:

 

33/2023. (III.30.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzatai rendelet rendelkezései alapján, kifejezi azon szándékát, hogy a Püspökladány külterület 0241/24; a 0241/25; a 064/30; a 064/193; a 065/35; és a 065/36 hrsz-ú ingatlanok területét is igénybe véve beruházási célterület kialakítását kezdeményezi, annak érdekében, hogy a kialakítandó területen birtokában lévő és a birtokába kerülő területeket ipari célokra értékesíthesse a jövőben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházási célterület alakítási folyamatához kapcsolódó eljárásokban az önkormányzat képviseletére.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos    Felelős: Tóth Lajos polgármester

 

A Fővadász tudatosan és cinikusan mellébeszélt, mert azt tudta, hogy az előterjesztésben és a határozatban csak a helyrajzi számok szerepelnek, így azt hitte nagyobb kockázat nélkül hülyének nézheti - sajnos már nem először, inkább folyamatosan - Püspökladány lakossságát:

" 0241/25 hrsz-ú ingatlannál kezdeményez jelen ütemben a beruházási célterületté nyilvánítást területcsere nélkül"...

Az előterjesztésben volt egy eddig elutasított és megtárgyalatlan földterület is: "Egyidőben ugyanakkor a "volt pedagógus földek"... GIP övezetben maradt és önkormányzati tulajdonú földrészleteit, azaz a 064/30, a 064/193, a 064/35 és a 064/36 hrsz-ú ingatlanok beruházási célterületbe vonását kezdeményezni kívánja."

 

A 33/2023. (III.30.) önkormányzati testületi határozatnak ez a bővebb tartalma.

 

                                Árulkodik a térkép

 

Nagy jóindulattal még eddig nevezhetnénk elhallgatásnak, de a bemutatott térképrészleten a piros szinű Projekt 2. ütemben nem csak egy, hanem három helyrajzi számon lévő 19,8 hektáros földterület látható: a 0241/25, 0241/26 és  0241/27.

Mi derülhetett ki az elmúlt hetek során az utóbbi kettő földterülettel kapcsolatban?

A térképrészlet elárulja, hogy az M4 autóút nyomvonalának védősávja beleér 0241/26 és  0241/27. földterületekbe, ezért inkább kihagyták az önkormányzati határozatból.

A Fővadász is hallgatott róluk a riportban, de arra már nem figyelt, (vagy nagyon is), hogy a VárosiTV-ben bemutatott térkép nem a valós területet mutatja, ezért dezinformációs hatású. A Fővadász csak a 0241/24  és 0241/25. hrsz-ú összesen 19 hektáros földterületekről nyilatkozott, egy szót sem ejtett a 4. főút melletti "Pedagógus-földek"-ről.

Különösen feltűnő, hogy a drónnal készített légifelvételek, és a magyarázó feliratok a légifelvételekre illesztésének aránytalanul nagy az időigénye . Ezért jutott volna idő korrekt térkép videóriportba importálására is.

 

Van még egy homályos eleme a titkolózásnak: a 0241/26 és  0241/27. hrsz-ú 9,3 hektáros földterületnek ugyanaz a két személy a tulajdonosa. Sőt, a 2022-ben már elcserélt 0241/24  hrsz-ú  8,75 hektáros földterület tulajdonosának közeli családtagjai.

 

Még ennél is érdekesebb, hogy a gázvezeték miatt meghiúsult 0241/30 és  0241/31. helyrajzi számú 12 hektáros földterület elcserélése. Ennek a tulajdonosa is ugyanaz a két személy...

 

                     Itt lehet a Sánta Kutya elhantolva!

 

Amikor februárban a földcsere előterjesztést le kellett venni napirendről, annak egyik oka az volt, hogy a 0241/30 és  0241/31. területeken vezet át a gázvezeték (térképen balra fent fekete vonalak között vékony sárga)

A másik ok: az M4 autóút nyomvonalának védősávja beleér 0241/26 és 0241/27. földekbe, emiatt a 9,3 hektárból is elveszik terület.

Az mindenképpen kétségbeesett és/vagy gátlástalan gondolkodásra vall, hogy a 2021-től sulykolt 42. főút melletti iparterület koncepcióját márciusban 2 hét alatt "átfazonírozták" egyről-kettő iparterületre, tanulmányterv és költségvetés nélkül.

 

Még hihető módon nem indokolta meg sem Tóth Lajos, sem Vadász Ferenc, hogy a 42. főút melletti 21 hektár helyett miért kellett 42 hektárt ipari célokra kihasítani a 4.főút melletti "Pedagógus-foldek"-ből ?

 

Minden képtelen szappanoperai fordulat után ennyi erővel elképzelhető, hogy majd az éjjeli sötétségben előkúszik a Sánta Kutya sírhantja alól és a Holdig vonyítja a Ladány leszakadásáért felelősök nevét: Bodó Sándor...Tóth Lajos...Vadász Ferenc ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FOKOZÓDIK AZ IPARI PARK KÖRÜLI KÁOSZ

 

Kiderült. hogy az előző hónapban miért vonta vissza a polgármester a földterület-csere előterjesztést.

2023 02 Földcsere.pdf (1122841)

 

Mielőtt az egész Iparterület kérdéskörben az első előterjesztést (2021.IX. hó) megírták volna, elfelejtettek, vagy nem is akartak Ipari-Park megvalósíthatósági tanulmányt készíttetni, amely tartalmazta volna a vonatkozó jogszabályokat is, például ezt:

 

2003. CXXVIII. (Autópálya) törvény

17. § (1) *  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben megjelölt gazdasági terület kivételével nem nyilvánítható beépítésre szánt területté

a) az e törvény hatálya alá eső, építési engedéllyel rendelkező gyorsforgalmi út tengelyétől számított 100-100 méter vagy

b) a Kormány által, a megvalósítandó gyorsforgalmi út számára rendelettel megállapított nyomvonalat, a tervezett csomópontokat, valamint jellemző hossz- és keresztszelvényeket tartalmazó dokumentációval (a továbbiakban: jóváhagyott tanulmányterv) rendelkező gyorsforgalmi út tengelyétől számított 250-250 méter széles területsáv.

(1a) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a korlátozás a gyorsforgalmi út építésére kiadott építési engedély véglegessé válásával hatályát veszti.

 

2021. késő őszén létrejott az 54/2021. (XI. 25.) önkormányzati testületi határozat

A Településrendezési eszközök módosításának tárgya:

a) A Püspökladány, külterületén a tervezett M4 gyorsforgalmi út környezetében ipari gazdasági terület kijelölése – elsősorban a 0241/24,  0262/5-7 hrsz-ú földrészleten,

b) Biológiai aktivitásérték pótlására erdőterület, vagy más területfelhasználás kijelölése.

Ismeretlen okból nem található intézkedés.

 

Újabb 3 hónappal később született meg a 26/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat

1. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. §-a alapján, Püspökladány Város településrendezési eszközeinek részbeni módosításával egyetért, elkészítéséhez hozzájárul.

 

Ezután az első dokumentum 2022.03.16-i, amelyben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága már leírja:

Tehát a városvezetők hivatalosan tudhatták, hogy a 0241/28-31 hrsz-ú ingatlanokat érinti a gázvezeték, ennek ellenére a 2023.02. hóban benyújtott, majd visszavont előterjesztés ezt figyelmen kívül hagyta.

2023.03.07. A Városi TV 8 percben asszisztált a szemfényvesztéshez az iparterület pályázat kapcsán.

A fejlesztési "fő-tárgyaló" Vadász Ferenc fő-állású alpolgármester cinikus mosollyal nyilatkozta: 

"nem azt mondoim, hogy naponta, de majdnem minden héten kapunk olyan kérdést...érkeznek érdeklődések az ipari terület iránt... 2,5 hektártól egészen a 16 hektáros érdeklődéssel is találkoztunk.-"  Szándéknyilatkozat(ok)at nem csatoltak az előterjesztéshez.

Közben vehemensen mutogatta a zöldre-kékre-bordóra szinezett területet, amelyen látszik, hogy a PROJEKT 2 terület már kisebb a védőfasor felől az áthaladó gázvezeték miatt. (https://www.youtube.com/watch?v=toV7KHfwKh4)

 

          Eltitkolás + Csúsztatás + Kamuzás = Hazugság

 

Több jogszabály korlátozza a 0241/26 és a 0241/27 helyrajzi számú földterületek (az M4 autóút nyomvonalához közelebb eső részeinek) iparterület céljára használatát, valamint - szó szerinti idézet az előterjesztésből - : "régészetileg érintett terület is érinti ezeket."

*Részlet a TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2022-2. MÓDOSÍTÁSI JAVASLATÁBÓL (2022. október)

23/2022. (XI. 29.) Rendelet a Helyi Építési Szabályzat módosításról előterjesztéséhez a 189 oldalt nem mellékelték, de csak a Rendelet elfogadása után decemberben készült el a 152 oldalas TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2022-2. módosítás TELJES ELJÁRÁSMÓD dokumentáció.

https://www.t4terv.hu/tag/puspokladany/

 

Ezzel megbukhatott volna a városvezetők "a haveroknak jobb földet" fondorlatos szándéka, mert a kiszemelt csereföldek "rendszeresen belvízjárta" területen vannak.

De már korábban is volt nyoma annak, higy a város főépítésze kapott megbízást a "Pedagógus földek" átminősítésére. (dátum a jobb alsó sarokban)

Tm-1Sz Szabályozási terv 1 - Teljes eljárás.pdf (278813)

 

2023.03.21-én - a Városi TV-ben 2 hete bemutatott tervekhez képest is - új előterjesztés készült: a már 2022-ben elcserélt 0241/24 melletti 0241/25 hrsz. földdel együtt, mintegy 19-20 hektár iparterület kialakítását célozza a 42. út mellett.

A területileg illetékes Vízügyi igazgatási szerv hozzájárulását nem csatolták.

Beruházási célterület 05i.pdf (811213) 

 

Kutyafuttában átalakították a megroggyant koncepciót, de csak végzetes hibákkal, időveszteséggel és többletköltségekkel valósulhatna meg...

A jogszabályban rögzített védőtávolságok miatt a 42. út mellett elveszni látszik 10 hektár, a gázvezeték miatt még 10 hektárnyi terület.

Az új előterjesztés szó szerint tartalmazza:

1. A "0241/25 hrsz-ú ingatlannál kezdeményez jelen ütemben a beruházási célterületté nyilvánítást területcsere nélkül"...

EZT A 10 HEKTÁRT TALÁN MEG AKARJÁK VENNI?  Vagy csak rosszul fogalmaztak?

 

                             Van másik?!

 

Az előterjesztés - sajnos - még folytatódik egy váratlan fordulattal:

"Egyidőben ugyanakkor a "volt pedagógus földek"...GIP övezetben maradt és önkormányzati tulajdonú földrészleteit, azaz a 064/30, a 064/193, a 064/35 és a 064/36 hrsz-ú ingatlanok beruházási célterületbe vonását kezdeményezni kívánja."

 

A beterjesztett határozati javaslat egy árulkodó félmondattal többet tartalmaz:

"...Püspökladány külterület 0241/24, a 0241/25, a 064/30, a 064/193, a 064/35 és a 064/36 hrsz-ú ingatlanok területét is igénybevéve beruházási célterület kialakítását kezdeményezi, annak érdekében, hogy a kialakítandó területen birtokában levő és birtokába kerülő területeket ipari célokra ÉRTÉKESÍTHESSE a jövőben."

A hibát-hibára halmozó városvezetők ELTITKOLJÁK, hogy miért akarnak több, mint 

50 hektár jó minőségű 32-36 aranykorona értékű földet feláldozni IPARI CÉLOKRA.

A polgármester 2021.09.30-án - a Képviselőtestületi ülési jegyzőkönyv tanúsága szerint -  így érvelt:


                    

Most több fideszes képviselő önző szándéka miatt odaveszhetnek a „Pedagógus-földek”…

 

A 3 oldalas előterjesztésből nem tudható meg, mennyibe kerülhet a 4. főút melletti földhöz kiépíteni a villany-, víz-, csatorna- és gázvezetékeket. (Eddig még a 42. út melletti területhez kiépítendő infrastruktúra tervezett költségét sem közölték a képviselőkkel)

 

Miért nem csatolták a számításokat, amelyek bebizonyítják a két iparterület megvalósíthatóságát?

 

A 2007. évi CXXIX.Törvény szerinti termőföld védelmi járulék mértéke a többszörösére növekedik?

 

A 16 hektáros "érdeklődés"  még titkolt célja: AKKUMULÁTORGYÁR épülhet Ladányban?

BREAKING NEWS!!!!!                   RENDKÍVÜLI HÍR!!!!!

 

                           Az előterjesztés, amit nem tárgyaltak a képviselők

 
 

                          Megötszöröződött (ét)vágy           

 

Alig másfél éve történt, hogy Püspökladány Önkormányzata nagy vihart kiváltó döntést hozott a 42. út melletti 16-18 aranykoronás földeknek 4. főút melletti 32-36 aranykoronás „Pedagógus-föld”-re cseréléséről. „Szőrért-szőrt”…mondták…  A városvezetők azt gondolták, hogy a még csak álmokban létező Ipari - Parknak (iparterület) legmegfelelőbb helye a 42. főúthoz tervezett M4 autóút csomópontja közelében lesz, ezért ott kell földterületeket szerezni.

39/2021. (IX. 30.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzatai rendelet rendelkezései alapján, kifejezi azon szándékát, hogy a Püspökladány külterület 064/33 helyrajzi számú ingatlanának részleteit csereingatlanként kívánja felhasználni a Püspökladány külterület 0241/24; 0262/5; 0262/6  és a 0262/7 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéhez, mely folyamat részeként szerződést kíván kötni,a tulajdonában lévő ingatlan fejében birtokába kerülő ingatlanok jelenlegi tulajdonosaival.      Az Önkormányzat elfogadott 4 éves Gazdasági programjának 8. oldala tartalmazza: "Ipari park kialakítása. Ezzel összefüggésben helyszín, közművek kialakításának felmérése (tekintettel az épülő M4-es gyorsforgalmi út kiviteli terv szerinti nyomvonalára és a vasúti megközelíthetőségre)”                                                   

Vadász Ferenc alpolgármester cinikusan nyilatkozottTöbb vállalkozóval egyeztetve végül ezek a területek maradtak, amelyeket alkalmasnak gondolunk... Felmerültek más helyszínek is, de ott számolni kellett azzal, hogy a közművek odavitele jóval nagyobb költséget jelentene. Itt szerintünk kedvezőbb az adottság...” 

De a más helyszínek vizsgálati dokumentumait nem csatolták az előterjesztéshez, kétséges, hogy készült-e egyáltalán. Pedig a városunk közvéleményét régóta foglalkoztatja, hogy a vasúthoz közeli Táncsics utcai ipari övezet is bővíthető, mert teljesen közművesített és alkalmas önkormányzati terület is van a közelében.

 

                                Fordítva ültek a lóra

 

Amikor 2020-ban a 4 éves Gazdasági programot elfogadta a Képviselő-testület, még lehetett volna az Önkormányzati földvagyon nagyobbik részét megtartó tisztességesebb megoldás is. Előbb el kellett volna kezdeni 30 hektár értékesítését a 32-36 aranykoronás „Pedagógus-föld”-ből. Az árbevételből lehetett volna - 2021-2022-ben bármelyik határrészen - vásárolni legalább 60 hektár 16-18 aranykoronás földterületet. 2023-ban a beruházási célterület közvetlen környékén találtak az „Önkormányzat szándékait támogató” földtulajdonosokat, akik hajlandóak voltak silányabb földjeiket a kétszer értékesebb önkormányzati földterületekre elcserélni.

Néhány hete kiderült, hogy az Önkormányzat iparterület fejlesztésre 274 millió Ft EU-s forrást nyert. Az elnyert összegből milyen méretű iparterületet lehetne kialakítani a feltétlenül szükséges közművekkel együtt?  Például: Berettyóújfaluban 2021-ben készült el 625 millió Ft-ból 3,3 hektár (ha) önkormányzati tulajdonú iparterület. Az EU-s pályázati 274 millió Ft-ból ma már legfeljebb 1,5 hektáros iparterület-fejlesztést lehetséges megvalósítani. Tragikus fordulat, hogy 2021 óta 25 éve nem tapasztalt mértékű infláció sújtja a lakosságot és a gazdaságot is.

 

                        Hacsak…nem: vissza az egész!

 

A befektetői irányból érkező érdeklődések hatására a városvezetők poroszkálásról magasabb sebességfokozatra váltottak: a már 2022-ben elcserélt 8,7 ha mellett „találtak” még 31,9 ha elcserélhető földet. Így a terület megötszöröződve: 40 ha lett. Aggályos, hogy a 39/2021.(IX.30.) testületi határozat nem tartalmazta további csereterületek bevonását. Feltűnő, hogy ekkor még a csatolt mellékletek között tulajdoni lap másolatok és szines térképrészletek is voltak… www.puspokladany.eu/kozadat/kezdolap/testulet210930/03c.pdf

A 2023.02.23-i előterjesztés nem tartalmazza a földhivatali tulajdoni lapokat, nem ismerhetőek a földterületek adatai, nem ellenőrizhetőek a tulajdoni viszonyok, kb. 30 ha szerepel, valósan ez 31,9 hektár! Eltitkolt különbözet: 5 millió Ft! https://www.puspokladany.eu/kozadat/kezdolap/testulet230223/06j.pdf

Az előterjesztő polgármester lényeges információkat titkolt el a város lakossága és a képviselő-testület tagjai elől is!

2023.02.23.: A Képviselő-testület ülésén a - több sebből vérző - földcsere előterjesztés visszavonását indítványozta, ez Tóth Lajos polgármester beismerése, hogy az általa előterjesztett földterület-csere jogszabálysértő volt!

A hűtlen kezelés határait súroló „szőrért-szőrt” földcsere miatt már több, mint 40 ha értékes önkormányzati földet kótyavetyélhetnek el, Mikorra lezajlódhat a fondorlatosan kifundált teljes földcsere, odaveszhet a „Pedagógus-föld”…

 

Az Uniós pályázati ciklus 2021-től 2027-ig tart. Ebben az önkormányzati ciklusban már nem valósulhat meg az iparterület-fejlesztés. De a kapzsi és hátsó szándékú telekspekuláció miatt a 2024 májusban megválasztandó új Képviselő-testületnek már gúzsba lesz kötve a keze...

 

A gyanú kitörölhetetlen árnyéka

 

A 2021.09.30-án indokolatlan sürgősséggel napirendre tűzött telekcserékről szóló határozat közzététele 6 napot késett. Utolsó frissités ( 2021. October 06. Wednesday 10:11 )

 

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2021/2021_09_30.pdf

39/2021. (IX. 30.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzatai rendelet rendelkezései alapján, kifejezi azon szándékát, hogy a Püspökladány külterület 064/33 helyrajzi számú ingatlanának részleteit csereingatlanként kívánja felhasználni a Püspökladány külterület 0241/24; 0262/5; 0262/6 
és a 0262/7 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéhez, mely folyamat részeként szerződést kíván kötni, a tulajdonában lévő ingatlan fejében birtokába kerülő ingatlanok jelenlegi tulajdonosaival.

A szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Tóth Lajos polgármester

 

A 39/2021.(IX. 30.) határozat szövege jogsértő módon hiányos:

A felsorolt helyrajzi számoknál nem tüntették fel a földterületek méreteit és Aranykorona értékeit, és azt sem, hogy az önkormányzati földterületek elcserélése kizárólag az Ipari Park megvalósítása érdekében lehetséges.

 

A jogsértések megalapozzák a gyanút, hogy a gyorsított ütemű felhatalmazás megszerzését más motivációk is vezérelhetik...

A földterületek tulajdonosainak kiválasztásáról Vadász Ferenc alpolgármester cinikusan nyilatkozott:

"A 4 éves gazdasági programunk is tartalmazta az Ipari Park kialakítására vonatkozó elképzeléseinket. Azóta keressük a megfelelő helyszínt. Több vállalkozóval egyeztetve végül ezek a területek maradtak, amelyeket alkalmasnak gondolunk...  Felmerültek más helyszínek is, de ott számolni kellett azzal, hogy a közművek odavitele jóval nagyobb költséget jelentene. Itt szerintünk kedvezőbb az adottság...

www.puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2020/hatarozat/19_2020.pdf

A 4 éves Gazdasági program 8. oldala tartalmazza: "Ipari park kialakítása. Ezzel összefüggésben helyszín, közművek kialakításának felmérése (tekintettel az épülő M4-es gyorsforgalmi út kiviteli terv szerinti nyomvonalára és a vasúti megközelíthetőségre), idegen nyelvi felhívások, tevékenységi körök meghatározása, kedvezmények biztosítása."

 

Vadász Ferenc a testületi ülésen nem mondott igazat (nem tudott róla, vagy elhallgatta):

A más helyszínek vizsgálatának dokumentumait nem csatolták az előterjesztéshez, mert nem készült szakvélemény. Pedig a városunk közvéleményét régóta foglalkoztatja, hogy a vasúthoz közeli Táncsics utcai ipari övezet is bővíthető, mert teljesen közművesített és alkalmas önkormányzati terület is van a közelében.

 

Video megtekinthető:

youtu.be/YXTbxOqTtMc

 

Tóth Lajos polgármester talán megérezte a hazugság orrfacsaró bűzét, mert a módosíthatóság irányába terelte a szót:

"Azonos véleményen vagyunk, ez irányban talán célszerű a konkrét lépést megtenni. Itt tartunk, semmi nem dőlt el. A Testület előtt van a döntés, vagy a módosítás lehetősége. Lehet, hogy ráérünk, de ha megjelenik a pályázat, akkor a további lépésekhez már előrébb leszünk. Ha nem, az sem probléma, dolgozunk tovább. Meghallgatjuk képviselőtársaim módosító, előremutató, kedvezőbb javaslatait, azt figyelembe véve hozzuk majd meg döntésünket."

 

Az ígérete ellenére alig félórával később azonnali határidejű határozatot hozatott a csereszerződések aláírásáról...

 
 

Csókos cimborák...

 

Az előterjesztést csak néhány órával a Testületi ülés előtt küldték ki a képviselőknek,

www.puspokladany.eu/kozadat/kezdolap/testulet210930/03c.pdf

ezzel akadályozva a hivatali utánajárást és korlátozva az információk kielemzésének lehetőségét.

 

A felelős döntéshez nélkülözhetetlen elemzéseket, szakvéleményeket nem tartalmazó előterjesztés tárgyalásán Vadász Ferenc a városvezetés matematikai képességeinek hiányosságát bizonyító kijelentést tett:

"Most a TOP+ forrásból csak az egyik terület egy részén kezdjük el az iparosodást, majd attól függ, mennyire tudunk pályázni."

Már Bodó Sándor államtitkár LTV nyilatkozata óta tudható, hogy nagyon kicsi iparterület fejlesztésre nyilík pályázati lehetőség:

 "Célunk egy kétlépésben megvalósuló, előbb kisebb, majd egy bővített, modern ipari terület kialakítása"

A megyei napilapnak már konkrét számokat is közölt:

"...egy kisebb, 1-3 hektáros ipari területet alakítanának majd ki."

 

Az aggályos szándékaikat leleplező kijelentések után kötelező feltenni a legfontosabb kérdéseket a felelősség megállapíthatósága érdekében:

 

Miért akarják elcserélni a másik 15,92+1,9 hektár földterületet is, ha a pályázat a kisebbik 8,75 hektáros terület egy kis részén ad lehetőséget az Ipari Park beruházás megkezdésére?

 

Miért akarják a pályázati források túlnyomó többségét a betápláló infrastruktúra kiépítésére feláldozni, mert így a tényleges Ipari Park építésére töredéknyi forrás marad?

 

Van-e Minisztériumi (ITM) szándéknyilatkozat, hogy az M4 autóút csomópontja és a körforgalmához vezető bekötőút mikor épülhet meg?

 
 

A mindent felülíró ok a csereföld-tulajdonosok személye körül is keresendő... Mert a tulajdoni lapok - az eljárás tisztességét veszélyeztető - aggályos információkat tartalmaznak. (Adatbiztonsági okból anonimizált közlés)

 

A fölöslegesen elcserélni szándékozott (térképen piros szaggatott X) 15,92+1,9 Hektáros fölterületnek két tulajdonosa az Arnóth Sándor, Dombi Imréné és Tóth Lajos polgármestereket támogató közvetlen baráti - üzleti körök meghatározó tagja!

A térképen látható, hogy az elhelyezkedése miatt az 1,9 hektáros földterület cseréje csak a tulajdonosnak kedvez...

A 15,92 hektáros föld részleteit a K&H Bank jelzálogjoga, elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a Magyar Állam visszavásárlási joga terheli! A területcsere a tulajdonosnak kedvez...

 

A többszörösen terhelt földterületeket elcserélni sem lehet!

 

 

Miért történhetett ez a törvényességi eljárások sorozatát megszegő eljárás?

 

A városvezetés a fölösleges terület elcserélésével is köszönetét akarja nyilvánítani a 2006-2010-2011-2014-2019. évi polgármesterválasztásokon nyújtott "támogatásért"?  

 

Miért a Püspökladány város vagyonát képező közös tulajdonból?

 

2006-2010 között Tóth Lajos alpolgármester, Vadász Ferenc a Pénzügyi Bizottság külső tagja, az 1,9 Hektár föld tulajdonosa Sz. I. a Városfejlesztési Bizottság külső tagja volt, amikor hűtlen kezelés bűncselekménye történt az Önkormányzatban.

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=184

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=185

20 millió Ft-ot fizettek ki fiktív tanulmányokért, ezután a megnyert többszáz milliós pályázatokból nem lett sem Ipari Park, sem Fürdőfejlesztés

A Biróság ítéletet hirdetett, de az erkölcsi tanulságokat egyik városvezetés sem vonta le...

 

A földcsere előterjesztésének tárgyalása során kritikus észrevételeket megfogalmazó két önkormányzati képviselő indítványozta, hogy a jogsértések megszüntetésével készüljön új előterjesztés a nélkülözhetetlen tanulmánytervvel. Levelükben kezdeményezték a 39/2021. (IX.30.) határozat visszavonását.

"Apró" változtatás:  kik kapnak 48 millió Ft-os vagyont?

 

 

2021. szeptember 30. a "sötét üzelmek napja" lett Püspökladány történetében.

 

12 évvel a megnyert Ipari Park pályázat visszaadása után, 5 évvel az újabb Ipari Park (TOP) pályázat zátonyra futtatása után és 3 évvel az áron alul eladott önkormányzati területek elvesztése után a városvezetés hosszú tagadás-titkolózás után új helyszíneket jelölt ki az Ipari Park kialakításához.

 

A 2019. októberi választás után alakuló Képviselő-testület célul tűzte ki a város vagyonának védelmét. Az elmúlt két évben mégis történt földterület eladás és a legutóbbi ülésre önkormányzati lakások értékesítését is előterjesztettek. A lakáseladási szándékot elhalasztották, helyette még súlyosabb vagyonvesztéssel járó előterjesztést nyújtott be a városvezető Tóth Lajos.

 

A "sürgősséggel" napirendre vett előterjesztés tárgyalásáról részletesen tájékoztattuk Püspökladány lakosságát, de az előzmények tisztázása is elsőrendű közérdek.

 
1. Püspökladány város 4 éves gazdasági program (2020.04.30.): Ipari park kialakításával összefüggésben helyszín, közművek kialakításának felmérése (tekintettel az épülő M4-es gyorsforgalmi út kiviteli terv szerinti nyomvonalára és a vasúti megközelíthetőségre), idegen nyelvi felhívások, tevékenységi körök meghatározása, kedvezmények biztosítása.
2. Az M4 autóút engedélyeztetési eljárás Tervzsűri egyeztetésén (2020. június) részt kívánt venni Tóth Lajos, fontos módosító javaslatokkal. De a személyes megjelenése indokolatlanul elmaradt, az e-mail-ben elküldött javaslatokat a Tervzsűri nem vette figyelembe !
3. A 2020.06.26-i Önkormányzati ülésre 3 civil szervezet írásban javasolta az Ipari Park helyszín kijelölése és tervezési előkészítésének napirendre vételét.
Jegyzőkönyv: 4. Napirend 27-28-29. oldal.

Tóth Lajos közölte: Varga Zoltántól kérte, hogy az "Ipari Parkkal kapcsolatos tájékozódást folytasson"... Vadász Ferenc kijelentése elárulta szándékait, mert az elfogadott Gazdasági program végrehajtása az alpolgármesternek is kötelező feladat.

4. Egy teljes év elteltével a 2021.06.30-i Önkormányzati ülésre 3 civil szervezet írásban ismételten javasolta az Ipari Park helyszín kijelölése és tervezési előkészítésének napirendre vételét. Jegyzőkönyv: 4. Napirend 26-32. oldal.

A hosszas vita során a Jegyző állásfoglalása után Tóth Lajos ígérte: a 2021. augusztusi Testületi ülés előtt soronkívüli ülést hív össze, amely keretében ez is tájékoztató anyag jelleggel a Képviselő-testület elé kerül.”  (jegyzőkönyv 32. oldal)

 

Tájékoztató anyag nem készült, a soron kívüli üléseken (2021.07.19, 07.23., 08.19.) nem tárgyaltak Ipari Parkról.

 

Az idősorrend bizonyítja, hogy másfél évig halogatták - késleltették városunk munkahely-teremtésének előkészítését, a részletekbe csak 4-5 személy láthatott bele, súlyosan sértve a Szervezeti és Működési Szabályzatot:

www.puspokladany.eu/onkormanyzat/rendelet/6_2013.pdf

A szakbizottságokat nem tájékoztatták, a döntéselőkészítésből törvénysértő módon kihagyták. (21-22. oldal 52-53. §)

A 2021.09.30.-i Önkormányzati ülésen az előterjesztés sürgősségi napirendre vétele (7-8.oldal  18. §  1. a, 4. pontja alapján) indokolatlan és jogsértő volt.

 
 

Miért-miért-miért?

 

Az indokok egyike az úgynevezett "önkormányzati érdek", amelynek figyelembevétele a közös tulajdonban lévő vagyon esetében körültekintő eljárást igényelhet.  (SzMSz: 13. § Zárt ülés) De a képviselők előzetes, részletes tájékoztatása minden esetben kötelező. (19. § 1. a-b-c pont)

 

A városvezetés nem kért Testületi felhatalmazást, hogy 2 különálló földterületről kezdhessenek egyeztetéseket.

A lehetséges helyszín(ek)ről nem készült kimutatás, amelyeket nem vitattak meg (esetleg módosítottak) a szakbizottságok.

 

A földcsere alkalmas módszer az Ipari Park megvalósításához, de az elcserélendő területek tulajdonosainak kiválasztása Tóth Lajos és Vadász Ferenc önkényes döntése szerint történt, mégpedig a meglévő ipari területek melletti önkormányzati földek és a meglévő infrastruktúra kiépítettségének figyelmen kívül hagyásával.

A kritikus eljárás miatt felmerülő aggályokat erősítik a szűkszavú, feltételes módú fogalmazások, amelyeket szakértői állásfoglalásokkal nem hitelesítettek.

 

Tóth Lajos és Vadász Ferenc felhatalmazás nélkül megegyező érték helyett megegyező méret alapú cserére tett felelőtlen ígéretet, amelyet az ingatlantulajdonosok könnyedén elfogadtak, mert ilymódon 395,14 Aranykorona értékű földjeiket cserélhetik el az 1021,61 Aranykorona értékű, kiváló termőképességű Önkormányzati földterületért!

A 26,57 Hektár közepes minőségű földterületek értéke 32 millió Ft,

a 32,23 Hektár kiváló minőségű önkormányzati föld értéke 80 millió Ft.

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke önfelmentő nyilatkozatban próbálta magyarázni a többszörösen jogsértő eljárást:

"Most úgy tűnik egy értékesebb területet cserélünk kevésbé értékesre, de nem azt az értéket képviseli, mint majd ha ipari park lesz."

Most úgy tűnik egy értékesebb területet cserélünk kevésbé értékesre, de nem azt az értéket képviseli, mint majd ha ipari park lesz

Olvass tovább: https://www.ladanyholnap.hu/2021-szeptember/

A tárgyalás során két képviselő volt, aki figyelmeztette a Képviselőtestületet az eljárás szabálytalanságaira, álláspontjukat a szavazás során is fenntartották. 6 fideszes és 4 - magát függetlennek nevező - képviselő cinkos egyetértésben szavazta meg a földcsere-partnerek részére a 48 millió Ft értékű ajándékot...

 

Tóth Lajos a városiTV október 5-i adásában titkolta a botrányos döntés részleteit (4' 45" - 5' 05"):

"Egy-két apró változtatás volt az egy héttel korábban kiküldött meghívó tartalmához képest... igyekeztünk a leghamarabb meghozni a döntéseket, amik szükségesek és az előrehaladást szolgálják, ennek tartalmáról nem kívánok most nyilatkozni"...

 

 

 

Az iratok közvetlen személyi érdekkapcsolatokra is mutatnak, amelyeket olvashatnak hamarosan...

 

Újfalunak sikerült, Karcagnak sikerül, Ladánynak...???

 

A hét megyei gazdasági sajtóhíre:

haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/bovult-berettyoujfalu-ipari-terulete-5299900/

 

Közel 625 millió forintos támogatásból 3,3 hektáros, akár 5 részre is felosztható önkormányzati tulajdonú iparterülettel gazdagodott Berettyóújfalu. A beruházásnak köszönhetően a 26,5 hektáros Bihari Regionális Ipari Park elérhetőségét segítő utakat is fejlesztették.


Az Északi Iparterület a város északi területén, a 47-es 42-es főútvonalak körforgalmától Debrecen irányba (47-es főút mentén), a Tesco és intézményi területek mögött helyezkedik el. Csapadékvíz- és szennyvíz elvezető rendszer, közvilágítás, távközlési- és erősáramú rendszer, valamint az Iparterület elérhetőségét és feltárását segítő 600 méter hosszúságon 7 méter széles, kétszer egysávos út épült a Korhány-ér utcán. A közút mellett kerékpárutat és járdát is építettek.

A Bihari Regionális Ipari Park részén önkormányzati tulajdonú helyi utak fejlesztése: Kádár Vitéz utca ( Szabó Pál – Széchenyi utca szakasza), Vállalkozók útja (teljes hosszban), a Téglaparti utca (a Kádár Vitéz – Széchenyi utca szakasza), Körös utca (a Széchenyi utcától a 2045 hrsz.-ú ingatlan felöli telekhatárig).

 

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere:  

"Egyrészt Debrecen hatalmas húzóerejének, másrészt a gyorsforgalmi úthálózat közelségének köszönhetjük az iparterület iránti megnövekedett igényt. Azon dolgozunk, hogy a szakképzés és a képzett munkaerő biztosításával vonzóvá tegyük az egész térséget."

 

Fejlesztések Karcagon

 

A Karcagi Ipari Park 66,5 hektár területtel rendelkezik, melyből az út- és közműhálózat 3 hektárt foglal el. Az I-II. ütem rendelkezik közvetlen közmű csatlakozással: vezetékes víz, szennyvíz, elektromos áram, földgáz. További 16,5 hektár terület közművi elérhetősége igény szerint megoldható.

 

Bővíti Logisztikai központját a Penny Market:

markamonitor.hu/2021/04/30/karcagi-fejlesztesevel-ujabb-munkahelyeket-teremt-a-penny-market/

 

A 2022. augusztus végéig tartó munkálatok eredményeképp a létesítmény területe 30 ezer, az épület pedig 10 ezer négyzetméterrel gyarapszik, 40 új dolgozónak kínál majd munkalehetőséget.

 

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere:

"Az Agrosprint Zrt. hűtő- és csomagoló üzemet épít, saját szennyvízteleppel.

Az Ipari Parkban PURPOR üzem fog létesülni, már elkezdődtek a talajmunkák, saját napelempark épül a terület ellátására.

A malom rizshántoló részén folyik egy monstre beruházás és az őrlőmalmot is fejlesztik."

 

Az M4 autóút nyomvonala "közelebb fog jönni a városhoz, ami a karcagiaknak sokkal jobb..."

 
 
 

... és Püspökladányban?


A LadányTV 21. heti műsorában Tóth Lajos polgármester így fogalmazott:

"Telephely létrehozás ügyében sajnos vannak korlátaink. Nagyobb léptékű fejlesztések vonatkozásában telephelyek nem állnak rendelkezésre. Ezért is szorgalmazzuk erősen az Ipari Park szükségességét, létrehozásának lehetőségét. Többirányú egyeztetések folynak. Mindenképpen szükségét érezzük, hogy ebben eredményt tudjunk produkálni. Ezek a dolgok nem egyik napról a másikra, egyik hónapról a másikra fognak eredményt hozni. Hosszú, bonyolult előkészítő folyamat eredménye lehet, hogy az első látható lépés megindul. Amikor már a látható lépések megindulnak, akkor már általában mi részben hátradőlhetünk. Tehát az egyeztetések folynak és minden törekvésünk az, hogy ebben eredményt tudjunk a következő időszakban... a következő évben produkálni."

 

2020. júniusban a polgármester kinyilvánította, hogy az M4 autóút engedélyeztetési eljárásban kötelező Tervzsűri egyeztetésen mindenképpen részt kíván venni és a város jövője érdekében fontos módosító javaslatokat fog bemutatni.

A személyes megjelenése elmaradt, az e-mail-ben elküldött javaslatokat a Tervzsűri nem vette figyelembe.

 

Tóth Lajos polgármesternek Bodó Sándor országgyűlési képviselővel közösen kellett volna megjelenni, a változtatásokat kikövetelni és ezzel szolgálni Püspökladány és a Sárrét érdekeit!

 
 

A reménytelen állapot pontosan jelzi, hogy a felelős vezetők Pató Pál úr módján alkotnak maradandót - a "hátradőlés" része már jól megy....

 

Útmutató üzenet 1999-ből

 

Az év legnagyobb érdeklődését kiváltó "Sajtótájékoztató a semmiről" című írásunk megjelenése után a városunk tekintélyes lokálpatriótája jutatta el ezt a 22 éves önkormányzati dokumentumot.

 

Elődeink már az 1990-es években számbavették a potenciális beruházási területeket.

 

Jóvátehetetlen kár, hogy az eltelt évtizedekben az Önkormányzat területeinek túlnyomó többségét magánszemélyeknek, vállalkozásoknak eladták. A szerződésekbe foglalt beépítési kötelezettségeket több új tulajdonos nem teljesítette.

 

A közzétett dokumentum tartalmát az akkori Önkormányzat jóváhagyta, 1999-ben önkormányzati képviselő volt Tóth Lajos jelenlegi polgármester és Borsos László jelenlegi alpolgármester.

 

Ha 1999-ben már pontosan tudták, hol lehet Püspökladányban a munkahelyteremtés helyszíne, akkor 2021-ben miért keresgetik még mindig?

Sajtótájékoztató a semmiről?

 

Az immár 18 hónapja regnáló városvezetés 545 nap alatt sem tudott kiizzadni magából olyan tanulmánytervet, amely alapos feltáró munka után, pontosan megjelölt helyszínen lenne képes bemutatni a munkahelyteremtés fő területét - a Püspökladányi Ipari Parkot.

 

A permanens elvárások kényszerében a városvezető - a veszélyhelyzet közepén - sajtótájékoztatót tartott. Mindamellett, hogy hétről-hétre negyedórákat beszél a LadányTV-ben, úgy gondolta, hírt kellene adni városunkról a megyei napilapban is?

Kijelentései inkább látszanak telekhirdetésnek, mint megfontolt haladásnak a kiemelt munkahelyteremtési cél felé.

1. "Az ipari övezeteit kinőtte a város, az önkormányzat ipari park létesítését tervezi, hozzáfogott az előkészítésébe."  ?!?

   Aggasztó lelkiállapotot jelző amnézia-tünet ez, amely kitörölné a kollektív emlékezetből, hogy 2008-ban megnyert Ipari Park pályázatot mondott vissza az a fideszes városvezetés, amelyben alpolgármesterként vett részt Tóth Lajos is.

2008.02.28. Testületi ülés jegyzőkönyvének 5. oldalán konkrét helyszín és pontos terület meghatározás olvasható:

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2008/2008_02_28.pdf

" A „Püspökladány déli iparterület fejlesztése” című pályázatunk 299 millió Ft támogatást nyert. Ez azt jelenti, hogy a régi gázcsere-telep oldalában egy 32 hektáros területen ipari park létesülhet. Ennek azonban realitása csak akkor van, ha megtaláljuk hozzá a befektetőket. Természetesen az önkormányzat csak akkor fektet ebbe, ha látja annak megtérülését. A következő 1 év arról fog szólni, hogy megvizsgáljuk, életképes-e ez a terv...hogy olyan formába hozzuk a pályázatunkat, hiszen két-körös pályázatról van szó. Az első körben az ötletet és a kivitelezhetőséget vizsgálják, a második körben pedig a terveket, szerződéseket, vagyis itt már papíralapon működőképes modellt kell produkálnunk. "

                                                           

A helyszínvázlat feltételezett területet jelöl, mert 2006. október 13-tól - 2008. február 27-ig nem találhatók közzétett tervek és Ipari Parkkal kapcsolatos határozatok sem. (A szakbizottságok dokumentumai is hiányoznak)

 

Továbbá:

" Az Entor cég megkeresett azzal, hogy szalmatüzelésű erőművet létesítenének Püspökladányban. Ehhez 5-6 hektár területre lenne szükségük."

111/2008. (VIII. 28.) önkormányzati testületi határozat                                                                                                                                       

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beruf-Terv Kft-vel a 20 MW villamos teljesítményű növényi biomassza tüzelésű erőműtelep létesítésével kapcsolatos együttműködési megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetésre, melyről folyamatosan tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos    Felelős: Arnóth Sándor polgármester

 

Az ülés jegyzőkönyvéből: 4/r. Napirend

TÓTH LAJOS alpolgármester Kérem támogassák a határozati javaslatban foglaltakat.

KATONA LAJOS képviselő Javaslom, hogy a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság hallgassa meg a beruházót, ahol a tagok választ kaphatnak a konkrét kérdéseikre.

TÓTH LAJOS alpolgármester Úgy gondolom, hogy a meghallgatásnak nincs akadálya. Ezen kívül a Beruf-Terv Kft különböző fórumokon is szívesen válaszol a feltett kérdésekre.

ARNÓTH SÁNDOR polgármester A Városvédő és Szépítő Egyesületet felkérjük, hogy tájékozódjanak saját hatáskörön belül. Több milliárd Ft-os beruházásról van szó, valamint 80-100 munkahely létesítéséről. Segítsük, ahogy lehet, de csak akkor, ha kézben tudjuk tartani a dolgokat.

MAKAI LAJOS képviselő A Városvédő és Szépítő Egyesület októberben tartja éves közgyűlését. Úgy gondolom, hogy ez a közgyűlés alkalmas lesz arra, hogy egy nagyobb hallgatóság előtt az erőmű-építés lehetőségét ismertessük.

TÓTH LAJOS alpolgármester A civil szervezetek bevonására feltétlenül szükség van, hogy a lakossághoz a legszélesebb körben eljussanak az információk. A Földtulajdonosok és Gazdálkodók Szervezete nevében szeretném felajánlani ehhez a segítséget.

TERDIK FERENC képviselő  A népszavazás előtt a lakosságot a beruházás előnyeiről és hátrányairól is tájékoztatni kell. Természetesen vannak hátrányai is, például az utak terhelése. Nem szabad elfelejteni, hogy Püspökladány határában nem terem meg az energiatermeléshez szükséges biomassza-alapanyag, azt ide kell szállítani. Terhelve lesznek még a környező települések útjai is. Nem csodálkozom azon, hogy az ilyen típusú beruházások idevonzzák a „zöld” szervezeteket.

 

A biomassza erőmű nem valósult meg, ellenben a jelzett területből 3,5 hektárt 2009-ben eladtak a Tesco beruházásához.

2017. májusban újabb 3,2 hektár hosszútávú bérbe adásáról döntöttek a Keleti sornál napelempark építéséhez.

2018. decemberben 3,3 hektárt eladtak a Polyduct Kft-nek telephelybővítés céljára.

Ilyen előzmények után több, mint megdöbbentő a városvezető kijelentése: "... M4-es gyorsforgalmi út város közelében lévő lehajtójának egykilométeres körzetében létesítsünk ipari parkot. Probléma, hogy ott nincs területe az önkormányzatnak."

A nyilatkozat végén:

"Nem zárkózunk el a földcserével való területszerzés lehetőségétől sem. Egyelőre a szakértők bevonásával az ipari park helyének megtalálásán gondolkodunk."

A polgármester jól tudhatja, hol lehetnek a 2008-as tanulmányok és tervek..

Miképpen azt is tudnia kell, hogy a 42. főút körforgalma 1,5 km-re lesz az M4 csomóponttól, a tulajdonviszonyoktól függetlenül alkalmas földterületek 2-4 km távolságban vannak...

Miért akarnák az M4 csomópont 1 km-es körzetében kialakítani az ipari parkot?

 

Folytatás a 2010-2019 évekről hamarosan...

 

 

Kísért a múlt...

 

Az Önkormányzat 1/2019.(I.10.) határozata törvényességi szempontból aggályossá vált, mert a 2019.01.31-i Testületi ülés Közérdekű bejelentések napirendnél kiderült:

A terület értékesítéséről szóló előterjesztés nem tartalmazta, - ezért a bizottságok nem tárgyalhatták - hogy az érintett helyrajzi számokkal kapcsolatban már rendelkezett a 88/2009. (VIII.27.) testületi határozat.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2009/2009_08_27.pdf

 

A 4-42. főutak Püspökladány-kelet elkerülő útjának nélkülözhetetlen szakasza és a Táncsics utcai csomóponttól a felüljáróra vezető felhajtó út a jelenleg eladásra kijelölt 1969. és 1970/2. sz. önkormányzati területeken valósulhatna meg.

 

Az elkerülő útépítési engedélyes terve ezt pontosan jelzi:

 

A vázrajz összehasonlítása a műhold fotóval

 

A határozatot visszavonhatta, vagy módosíthatta volna a Képviselőtestület. De az elmúlt 8 évben nem keletkezett ilyen szándékú döntés.

Ezért a meghozott 1/2019. határozat szabálytalan körülmények között jött létre.

 

A szabálytalan eljárásnál is súlyosabb, hogy a városvezetés területértékesítési szándéka teljesen figyelmen kívül hagyja és ellehetetleníti Püspökladány bármikor megvalósítható keleti elkerülő útjának nyomvonalát.

A város vagyonának gyarapítása helyett többszörösen költségnövelő kiadást okozhat, ha saját erőből kell utat építeni az Ipari park megközelíthetőségének érdekében.

 

A képviselői figyelemfelhívás megtörtént a szabálytalan eljárásra, a törvényességi felülvizsgálat most még a Polgármesteri Hivatalnál megtörténhet.

Az értékbecslés rejtelmei: hibák, vagy...?

 

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. megbízásából  háromszor végzett értékbecslést ugyanaz a vállalkozás. A 2018. márciusi, majd a novemberi után októberi adatok alapján mindig eltérő "eredmény" keletkezett.

 

A - felső értékként jelzett - debreceni referenciaterületnél a BMW gyár építésének bejelentése  után 30 %-os növekedés történt. Ez a megváltozott érték már összehasonlíthatatlanná tette Püspökladány bármelyik területével. (A megaberuházásnak nem lehet közvetlen értéknövelő hatása Ladányban.)

Ennek ellenére továbbra is szerepeltették a referenciaterületek között: 2018. novemberben ezek alapján a márciusi értékbecslésnél 40 %-kal magasabb áron állapították meg a J. C. által megvásárolni szándékozott terület értékét.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a J. C. ingatlanvásárlási szándéknyilatkozatát, ugyanakkor nem fogadta el a P.D. árajánlatát, mert még egy 2554 m2-es területetet is megvásárolni szándékozott változatlan összegért.

 

Újabb értékbecslés következett 2018. 12.17-én. A képviselőknek csak - a döntés előtt - 2019. 01.10-én kiadott dokumentum a szakmai eljárás kompetenciáját megkérdőjelező referenciaterület- és értékmegállapítási időpont változtatásról tanúskodik:

A novemberi értékbecslésben szereplő vámospércsi területet egy Debrecen Bocskai kerti 45 %-kal kisebb értékű területre cserélték ki. (A cserét nem indokolták, a vámospércsi terület jelenleg is eladó.) A csere hatásaként a novemberben alkalmazott ingatlanérték decemberre "lecsökkent" a 2018. márciusi értékbecslésnél is alacsonyabbra.

Az aggályokat fokozza, hogy az értékbecslés 2018. decemberben az - eddig is a hasonlítás alapját képező - 4 földterületre az októberi árakat alkalmazva a kicserélt új terület decemberi árával hasonlította össze. Vélelmezhető olyan szándék, hogy a 3,6 hektárról szóló Képviselő-testületi döntés alapja ne a - novemberben megállapított - magasabb érték legyen.

 

A decemberben megállapított érték és a novemberi érték különbözete 36000 m2-en meghaladja a 20 millió Ft-os nagyságrendet. Összességében a 3,6 hektáros önkormányzati terület mintegy 70 millió Ft értékű, a Képviselő-testület többsége mégis elfogadta a 25 millió Ft-os ajánlatot.

 

Az Önkormányzat vagyonrendeletének 9 §. 3. bekezdése előírja:

Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója részére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb hasznosítási formára.
 

 

A Pénzügyi Bizottság ülésén a P.D. Zrt. vezérigazgatója szóban nyilatkozott a tervezett fejlesztés gazdasági hatásairól. (A jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal még nem tette közzé.)

 
 

A súlyos aggályokat felvető értékbecslési eljárást ki kell vizsgálni és ha a visszaélés gyanúja megalapozott, törvényességi eljárást kell kezdeményezni.

 
Folytatás hamarosan...

A józan ész háttérbe szorult

 

2019. 01.10-én hosszas vita után a képviselő-testület többsége meghozta 1/2019.(I.10.) számú határozatát:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_01_10.pdf

 

Az ülés jegyzőkönyvét még nem tette közzé a Polgármesteri Hivatal.

Extra munkahelyteremtő beruházások, önkormányzati egyetértéssel

 
 

2018.12.01-én két vállalkozás fejlesztési kezdeményezését támogató határozatot alkotott a Képviselő-testület.

A több mint egy éve folyó tárgyalások lezárulta után közzétett határozatok szerint a városvezetés 5-ször nagyobb területet szándékozik eladni féláron az ötödnyi munkahelyet teremtő P.D. vállalkozásnak, mint egy másik igényelt területre ajánlatot tevő, azonos alapterületen hétszeres beruházási értéket felépítő, ötször több munkahelyet teremtő évszázados ladányi vállalatnak.

 

A kialakult helyzet értelmezését segíthetik tudósításaink. (Lásd az aloldal korábbi cikkeit)

 

A J.C. nemzetközi vállalat vezetősége döntést hozott, hogy technológiát és munkahelyeket fejleszt Püspökladányban. Ehhez jelentős terület szükséges, ahol felépítenek egy 10 000 m2-es üzemcsarnokot, a hozzá kapcsolódó szociális épületrésszel. Városunk érdekeit is figyelembe véve tették meg vételi ajánlatukat (4 családi ház értékében, 8 x900 m2 telekméretre), amelynek hatásaként szükséges újraértelmezni a teljes iparterület fejlesztési koncepcióját.

 

A Képviselő-testület egyhangú elvi hozzájárulást adott, de korántsem könnyen látható még annak a következménye, hogy 2018. májusban a P.D. vállalkozás is a beruházásához szükséges területvásárlási igénnyel kereste meg az Önkormányzatot. A többfordulós egyezetetések után sem egyértelmű a vállalkozás fejlesztésének termelési volumen-növekedése.

A Bizottsági és Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben sem található a döntéshez elegendő, meggyőző konkrétum:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_05_31.pdf

A 35-38. oldalakon olvasható kérdések és vélemények nem adnak kellő támpontot.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl_korny_mezgazd/jegyzokonyvek/2018/2018_08_22.pdf

A 3-4. oldalon található kijelentések több megtárgyalatlan kérdést feszegetnek.

 

Az értékbecslés után a P. D. vezetése csak a meghirdetett kisebbik területrészre adott ajánlatot (elfogadva a hivatalos árat). 2018. októberben-novemberben folytak újabb egyeztetések, majd egy globális ajánlat érkezett a teljes területért 2 családi ház értékében, 40 x900 m2 telekméretre. Az ajánlott összeg 50 %-a a 3,6 hektáros terület - értékbecslő által megállapított - értékének.

i) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 1969; 1970/1 és az 1970/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.

A Képviselő-testület elvi álláspontja támogatja a munkahelyteremtést, de újabb egyezetéseket tart szükségesnek.

A 2018.12.01-i ülésen a város jegyzője így fogalmazott:

"A képviselő testület kimondhatná a határozati javaslat elvi támogatását azzal, hogy záros határidőn belül történjenek egyeztetések bizonyos technikai kérdések miatt, például út, beépítési kötelezettség, elidegenítési kötelezettség és ami még a felek részéről felmerül. És erre a Képviselő-testület a tagjai közül ad valakinek felhatalmazást, akkor ezt a jövő hét legelején ezt viszont mindenképpen meg kell tárgyalni."

Ezen a tárgyaláson igen rövid idő alatt kiderült, hogy a vállalkozás - út céljára - nem kíván területet átadni. (A terület még nem az övé, de az Önkormányzat mégis befogadta az elutasító szándékot.)

A város jelenlegi vezetése mintha nem érzékelné a felelősséget. Úgy látszik, alapvető számítások sem készültek.

www.puspokladany.hu/onkormanyzat/rendelet/25_2012.pdf

9. §

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.

(2) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, vagyonkezelésbe adása, apportálása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése értendő.

(3) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója részére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb hasznosítási formára.

 

Nincs egységes koncepció, nem is kértek beruházási adatokat az ajánlatot tevő P.D. vállalkozástól. (A J. C. nemzetközi vállalat diavetítéses prezentációval tájékoztatta a képviselőket)

Az eddig elhangzott információk szerint:

a J. C. esetében 1 munkahely teremtéséhez     150 000 Ft-tal, míg

a P. D. esetében 1 munkahely teremtéséhez 1 200 000 Ft-tal járulna hozzá az Önkormányzat.

 

Az Önkormányzatnak fontos iparűzési adóbevételről a J. C. érdemben nyilatkozott: már a kivitelezésből megtérül a támogatás, de a P. D. nem nyilatkozott, emiatt nem számítható ki: mennyi év alatt térülhetne meg ez az egyoldalúan protekcionista önkormányzati támogatás.

A nyilvánvaló érték-aránytalanság ellenére a kormányzó többség elfogadhatónak tartja az Önkormányzat súlyos vagyonvesztését okozó területszerzési szándékot.

 

Az aggály felmerült, a döntés még nem visszavonhatatlan, újratárgyalva módosítható...

 
 
 

Titkolt cégalapítás az Önkormányzat címén...

A Cégközlönyben megjelent hivatalos adatok szerint megalakult az

Aranykukorica Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2015.10.01.

A cég székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.

 

Örömmel és érdeklődéssel olvastuk ezeket az információkat, hiszen ezekből gondolhatja azt városunk lakossága: a hosszú ideje tartó befektető keresés eredményes lett. Különben hogyan lehetne a 3 kínai magánszemély által most megalapított kft. székhelyét jogszerűen az Önkormányzat épületébe bejegyeztetni?

 

A cégalapítás és székhely bejegyzés eddig hivatalosan nem ismert céllal történt. Részben tekinthetjük tájékozódási pontnak a 2015. 09. 24-i Képviselő-testületi ülés kezdetén elhangzottakat:

DOMBI IMRÉNÉ polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 12 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes.

A meghívóban szereplő napirendek közé javaslom továbbá felvenni zárt ülés keretében a következő előterjesztést: - Előterjesztés székhely kijelölésére.

 

Az Önkormányzat honlapján közzétett meghívóban, a testületi anyagok között és jegyzőkönyvben sem szerepel a zárt ülés napirendje, így az előterjesztés tartalma sem vált nyilvánossá.

 

A Cégközlöny hivatalos információi kérdések sorát nyitják meg.

Ha az Aranykukorica Ipari Kft bejegyeztetett tevékenységi körei:

Keményítő, keményítőtermék gyártása (Főtevékenység)

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Növénytermesztési szolgáltatás

Betakarítást követő szolgáltatás

Malomipari termék gyártása

Olaj gyártása

Akkor tehát kukorica és más mezőgazdasági termények feldolgozására alakult.

Hol és milyen nagyságú területet igényel a gyártási tevékenység?

Mekkora mezőgazdasági területet igényel az alapanyagok termesztése?

Milyen szállítási-logisztikai volumene lesz az üzemnek?

Milyen technológiával történik a gyártás?

Mennyi munkaerőt foglalkoztathat a kezdetkor és a továbbiakban?

Milyen energetikai szükségletei vannak a gyártási folyamatnak?

Milyen környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie a beruházásnak?

 

Az önkormányzat eljárásával kapcsolatban is kell kérdéseket feltenni:

Miért zárt ülésen történt a székhely kijelölése?

Mivel indokolta az előterjesztő a székhely választást?

Kaptak-e az képviselők döntés-megalapozó tanulmányokat?

Ismerhetik-e a képviselők a kft megalapítóit?

Milyen módon győződött meg a városvezetés a projekt valóságtartalmáról?

Milyen garancia van a projekt megvalósulására?

Mikor és milyen módon tájékoztatják a lakosságot a beruházás részleteiről?

 

A városunk lakóinak jövőjét befolyásoló beruházásról elvárjuk és sürgetjük a tiszta és átlátható tájékoztatást a demokratikusan megválasztott Önkormányzat becsületükre és lelkiismeretükre esküt tett képviselőitől!

 

Kezdeményezzük Lakossági Vitafórum megrendezését!

 

2015. október 19.

1 főre jutó ADÓERŐ mértéke

10000-20000 lakosú településeken

Százhalombatta  325787
Tiszaújváros  271960
Paks 245422
Veresegyház 230414
Szentgotthárd 131311
Hatvan 114862
Fót 95 137
Sárvár 90 767
Nyírbátor 84 596
Kisvárda  66 563
Nádudvar 54 974
Balassagyarmat 51 460
Szigetvár 50 615
Kaba 47 427
Törökszentmiklós 45 476
Kiskőrös 41 634
Siklós 35 843
Dombóvár 35 817
Hajdúnánás 35 691
Szeghalom 34 472
Balmazújváros 33 093
Kisújszállás 32 677
Polgár 31 776
Berettyóújfalu 29 696
Sárospatak 28 713
Heves 27 452
Tiszafüred 26 975
Karcag 26 693
Derecske  25 792
Püspökladány 23 017

1 főre jutó iparűzési adó bevételek Püspökladány méretű és feladatkörű településeken (2014):

 

 Sárvár                    14 763 fő     86 600 Ft/fő

 Nyírbátor              12 341 fő   76 500 Ft/fő

Törökszentmiklós      20 824 fő     34 500 Ft/fő

Kisújszállás              11 384 fő     29 800 Ft/fő

Karcag                     20 280 fő     24 200 Ft/fő

Püspökladány        14 815 fő   18 900 Ft/fő

Egy jó példa (A szomszéd rétje mindig zöldebb...)

 

Egymilliárd feletti helyi adóbevétel Nyírbátorban        2015. február 06.

Egymilliárd forint feletti volt a helyi adóbevétel a múlt évben Nyírbátorban, s az összeg 93 százalékát az iparűzési adó tette ki - közölte a 13 ezer 600 lakosú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város polgármestere az MTI-vel. Máté Antal (független) elmondta, hogy az önkormányzat adóbevétele  1 milliárd 10,6 millió forint lett, több mint 126 millió forinttal több a 2013. évinél, amikor 884,3 millió forintot fizettek be az adózók.

A milliárdot meghaladó 2014-es bevételből 943,8 millió forint iparűzési adó volt. Egy évvel korábban ennél az adónemnél 812,4 millió forint összegű befizetést ért el a helyhatóság. A polgármester hozzátette, hogy Nyírbátorban a helyi iparűzési adó mellett telek- és idegenforgalmi adót kell még fizetni, a két utóbbiból tavaly 66,8 millió forintos bevétele lett a település önkormányzatának, 5 milliónyival kevesebb, mint 2013-ban.

Az önkormányzati vezető kitért arra, hogy az utóbbi kilenc évben csaknem megháromszorozta iparűzési adóbevételét a nyírbátori önkormányzat. A 2005-ös évben ugyanis 315,4 millió forint volt a bevétele ebből az adónemből, s az összeg a múlt év végéig 943,8 millióra nőtt.

A nyírségi városban a helyhatóság adatai szerint több mint 1000 a nyilvántartott vállalkozások száma, amelynek

30 százaléka társas-, 70 százaléka pedig egyéni vállalkozás.

A nyírbátori önkormányzat 2005-ben teljes infrastruktúrával ellátott ipari parkot hozott létre, ahol jelenleg 17 vállalkozás működik. A közúton, így az M3-as autópályán és vasúton is megközelíthető parkban még 12 hektárnyi szabad terület található, de befektetői igény esetén 60 hektárral bővíteni is tudják.
Az ipari parkba települt például a gyógyászati segédeszközöket gyártó dán Coloplast üzeme és a német Diehl repülőgépalkatrész-gyára is. Az utóbbi most bővíti az üzemét, hárommilliárd forint befektetéssel az idei év közepéig újabb üzemcsarnokot épít, s további 280 új munkahelyet létesít az Airbus repülőgépekhez alkatrészeket készítő gyárban. Üzemcsarnokkal bővítette nyírbátori gépgyárát a szintén német MSK Covertech - Grup, valamint fejlesztette üzemét az angol-holland tulajdonban lévő Unilever is. Ez a két nagyüzem nem az ipari parkban, hanem a város más részén található.

Munkahelyteremtés  

VITASSUK MEG!!!

 

Püspökladány Jövőjéért Egyesület  középtávú koncepciója

a munkahelyek létesítéséről és a meglévők megtartásáról   

 

A közeljövőben Püspökladány Önkormányzata a Város középtávú fejlesztési programját fogja megvitatni és elfogadni.

Egyesületünk áttekintette a Város jelen helyzetét és a foglalkoztatást jelölte meg elsőszámú feladatként.

Olyan gondolatokat teszünk közzé, amely véleményünk szerint a városban a foglalkoztatást elősegíti, ezáltal a város élhetőségi mutatóit javítja.

Reméljük, hogy minél többen azonosulnak elképzeléseinkkel és közösen elérhetjük azok megvalósítását is!

 

Bevezető:

 

Egy város vagy térség számára aligha lehet fontosabb, mint a munkahelyek létesítése. A munkahelyektől nem csak a térségben élők kereste, megélhetése függhet, hanem erre épülhet az oktatás, kereskedelem, infrastruktúra, szolgáltatás. Mindenki csak profitálhat belőle, az állam, az önkormányzat is egyaránt, hiszen a cégek foglalkoztatják a munkavállalókat, így róluk már nem az államnak vagy az önkormányzatnak gondoskodnia az adóforintjainkból. 

Amennyiben egy város nem tud gondoskodni a foglalkoztatásról, úgy törvényszerűen a kihalás sorsára jut! A történelemben máris számtalan példa van erre az USA-tól kezdve (olvassunk pld. Edison életéről) Ázsiáig egyaránt! 

Nem lehet tehát fontosabb ettől semmi! 

A fentiek ismeretében néhány kérdés jogosan felvetődik bennünk.

 

Milyen célból, kik és milyen forrásokból teremtenek munkahelyet?

 

Piacgazdaságban, amelyben élünk elsősorban az igények határozzák meg a szükségleteket. Erre alapozva születik döntés a befektető/vállalkozó részéről egy keresett termék gyártásáról, vagy egy keresett szolgáltatás kielégítésére. Tehát a létrehozandó vállalkozásnak küldetése van, hogy a piaci igényeket kielégítse. Teszi ezt azért, hogy profitot termeljen önmagának! Az állam általában nem a versenyszférában van jelen, mert erre nem alkalmas.

Stratégiai ágazatokban van az államnak meghatározó szerepe, már ahol a stratégiai ágazatokat az állam megtartotta saját kezében. (Jó néhány fejlett EU-s példa igazolja azt, hogy az állam ilyen ágazatokban sikeres.) 

 

A nagy kérdés napjainkban leginkább az, hogy piacot hol szerezzen a befektető és legyen elegendő pénzügyi forrás a befektetéséhez és megtérülése rövid időn belül realizálódjon. 

A piaci szereplőknek, a vállalkozóknak jó érzékük van kiszimatolni a piaci részesedést, sőt nyilván tőkéjük is adott hozzá. Azt, hogy hogyan lehet becsalogatni a tőkét, az már az adott térség illetve várospolitika dolga.

De tény, hogy meg lehet valósítani sok munkahelyet biztosító beruházást, amire aztán sok mindent lehet építeni. Hazánkban is van erre sok jó példa ott, ahol valóban komolyan gondoskodni akarnak a foglalkoztatásról! 

Sajnos Püspökladányban ez eddig nem sikerült!

 

Hol gyártsa le a befektető cég a terméket?

 

A befektető nyilvánvalóan ott fogja létrehozni cégét, ahol a legkisebb önköltséggel elő tudja állítani termékét, ahol kiszámítható az adópolitika, ahol a szakember gárda felkészültsége kiváló, ahol a bérek és járulékok együttesen is alacsonyak. Leginkább ott létesíti üzemét, ahol az infrastruktúra komplex módon biztosítva van. 

Az ipari parkok biztosítják leginkább ezt a feltételt!

Számtalan példa mutatja, hogy a kis önköltségű gyártás érdekében harmadik országokban történik a gyártás, legfeljebb az utolsó összeszerelés történik az EU-ban.

A piaci verseny kényszeríti erre a befektetőket. Ezekkel számolni kell, ha munkahely létesítésről van szó. A befektető tehát a saját profitját nézi, ott telepedik le, ahol

ez a legjobban biztosítottnak látja. Nem szívből jövő szeretet vezérli, hanem a profitja, a kiszámítható biztonsága.

Ha egy város munkahelyeket akar biztosítani, akkor annyi lenne a feladata, hogy a befektetők számára kedvező feltételt biztosítson, ha egyébként jók a közlekedési feltételek, szállítási lehetőségei, közúton-vasúton egyaránt, az infrastruktúrája megfelelő.... és a térségben a szakmai képzés is biztosítható. 

Ilyen esetekben sokszor a befektetők maguktól is megjelennek, mert piaci igényük erre készteti őket! 

Hiába csábítják őket, ha fenti feltételek hiányosak! Ők nem azért jönnek ide, hogy vasutat, közutat, villanyhálózatot építsenek, netán telephely engedélyeztetés gyötrelmes útját járják végig, hiszen sokszor mire véget érne egy adott engedélyeztetési tervezési folyamat, addigra a piacon már régen egy rugalmasabb konkurens gyártó szállítja be az adott terméket.

Ahhoz, hogy világosan lássuk mindannyian, ezért egyfajta kiindulási vetületként mégis fel kell vázolni és közérthetően mindenki számára, hogy tudjuk mit kell tenni városunkban vagy netán mit kellett volna már sokkal korábban megtenni a legfontosabb kérdés megoldásáért, azaz a munkahelyek létesítéséért... és megőrzéséért.

 

Hogyan értékelhető a város eddigi munkahely teremtési tevékenysége? 

 

Püspökladány megközelíthetősége közúton és vasúton egyaránt megfelelő, a környező sikeres városokhoz képest

(H. szoboszló, Karcag...) összevethető, sőt kedvezőbb!  Az infrastruktúra kiépítve, mutatói befektetési célra jók!

A városban középfokú képzési intézmények, így az átképzési lehetőségek is adottak, amelyeket kiváló szaktanári gárda biztosíthat...

A térségben a munkaerő felhozatal is kedvező.

Egy nagyon fontos feltétel hiányzik: az IPARI-LOGISZTIKAI PARK! 

Ezt elsőként kellett volna felépíteni Püspökladányban, ennek kellett volna a választási ciklusokon túlnyúló koncepcióját megvalósítani, de ezt elmulasztották.!

Az észak-keleti területen már engedélyes tervvel rendelkező három km hosszú elkerülő út megépítése jól szolgálta volna ezt az igényt addig is, amíg az M-4 autópálya megvalósulhat. Az autópálya közelsége további lökést adhatna a befektetői szándéknak.

Hová fognak befektetni, ha nincs erre alkalmas terület vagy komplex telephely?

Nyilván oda fognak menni a befektetők, ahol ezt már biztosították. (B. újfalu, Karcag) 

 

Mit lehet tenni azon túl, hogy be kell látnunk, ez a város nem tudott munkahelyeket teremteni, sőt feltételeit sem tudta biztosítani?

 

A bosszankodás és tétlenség nem megoldás!

 

Egyesületünknek álláspontja szerint az Ipari - Logisztikai Park kialakítás feltételeit mielőbb biztosítani kell az önkormányzatnak.

Sürgős intézkedéseket kell tenni, hogy munkahelyek százai jöhessenek létre.

Városunkban koncepciót kell alkotni, hogyan biztosítható a helyi vállalkozások versenyképessége, ezáltal munkahelyeket megtartó képessége.

Ezt a koncepciót választási cikluson is túlmutatóan a közjó érdekében meg kell vitatni, el kell fogadni és lépésről lépésre meg kell valósítani.

Az észak-keleti területen tervezett 42. elkerülő út megépítését szorgalmazni kell és alkalmassá kell tenni az Ipari - Logisztikai Park kiszolgálására. A város fejlesztésére szolgáló forrásokat ide kell csoportosítani.

Ez fontosabb, mint díszburkolattal a piacot ellátni, vagy a Művelődési Központhoz egy újabb, de teljesen felesleges díszjárda kiépítése.

Felfoghatatlan számunkra az, hogy miközben a városban szinte semmilyen munkahelyteremtésről nem beszélhetünk, ugyanakkor a pénzügyi forrásokat látványberuházásokra fordítja az önkormányzat. Ez ilyen helyzetben felelőtlenség!

Az sem oldozza fel az önkormányzatot téves döntése miatt, ha azt állítja, hogy csak díszburkolatra lehet pályázati pénzt igényelni... mert a döntéshozókkal is meg lehet értetni a fontossági sorrendeket!

Közben egyre fogy Püspökladány lakossága, sok az elvándorló, a más városokba történő ingázás... stb.

Nem csodát várunk, csak annyit, hogy a befektetői környezetet biztosítsa a város, mert ez elérhető, megvalósítható cél! 

A többit pedig bízzuk a befektetőkre! Meg fognak maguktól is találni bennünket, ha   a befektetői célra alkalmassá válik a településünk!

Ha ez megtörténik, akkor a város vezetőnek nem a Parlament folyosóján kell biztatnia a befektetőt.

A befektetőt nem a rimánkodás, hanem a racionális szempontok fogják kedvező döntésre bírni.

Egyesületünk a munkahely teremtésre, a befektetői környezet kialakítására a legnagyobb hangsúlyt fekteti,

ez a város megoldandó feladatai közül az első! A munkahelyek megtartása is ebbe a kategóriába tartozik.

A helyi vállalkozások helyzetbe hozása az önkormányzati beruházásoknál elengedhetetlen. Legalább jelképes adókedvezmény és egyéb kedvezmények biztosítása fontos. Ők a helyi közélet hasznos képviselői, akik szorgalmából és tehetségükből munkát és kenyeret adnak a városban élők részére.

Jobban kellene hallgatni rájuk, de legalább a véleményüket ki kellene kérni, minden beruházás elindítása előtt.

A velük való korrekt együttműködés elengedhetetlen, ha  a város számára a közjó érdekében többet akar a város vezetése tenni.

 

A közmunka program

 

Ebben a siralmas foglalkoztatási helyzetben a közmunka program támogatandó! De lényeges, hogy a társadalomnak, azaz a városnak haszna legyen ebből. 

A valóságban a püspökladányi közmunka program a városnak nem biztosít kimutatható hasznot. Pl. a Farkasszigetben kivágják a bokrokat az út mentén, ami néhány hónap alatt újra kinő… majd kezdik újra a vágását.

Ez mentálisan is kedvezőtlenül hat azokra, akik ténylegesen végzik ezt a munkának nevezett valamit, mert érzik-tudják, hogy így munkájuknak semmi haszna nincs!

Olyan feladatok elvégzésére kell irányítani a közmunkásokat, amelyek hasznosak. Pl. vízelvezető árkok tisztítása, útkaparói szolgálat biztosítása... stb.

A közmunka program célját és eredményességét ki kell értékelni időről időre és a hatékonysági mutatókat be kell mutatni a város részére.

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Javaslatokat,véleményeket várunk egyesületünk e-mail címére: info@ladanyholnap.hu

 

Molnár József

Püspökladány Jövőjéért Egyesület Elnöke