2018 Önkormányzati ülések

2018.04.26. Önkormányzati ülés III. rész - Baj van a pályázatokkal

 

Video megtekinthető:

youtu.be/NSig4qTaonQ

 

6. K ü l ö n f é l é k.

b) Előterjesztés a távhőszolgáltatási rendelet módosításáról.

01' 00"-től

c) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló  önkormányzati rendelet módosításáról.

02' 43"-től

d) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról.

07' 25"-től

e) Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) című pályázat beadására.


10' 57"-től
f)  Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról

18' 54"-től

Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról (Ülés elején felvett napirend)

A Darányi Ignác és a Bajcsy Zs. utca (Kodály Z.-Szabó P. u. között) felújítása
 

29' 37"-től

Képviselői kérdések

Az I/a és a Fürdő melletti tavak használatával mi lesz (víztér kód)?

A 2018. márciusi határbejárás jegyzőkönyvéről miért hiányoznak még mindig az aláírások?

Miért olyan elhanyagolt a Sporttelep?

Mikor íródik ki a GESZ vezetői pályázat?

Mennyibe fog kerülni az I/a tó átminősítése?

Megkereste -e a MÁV az Önkormányzatot azzal, hogy eladni szándékozik a Vásártér utca Fürdő előtti területét?

Hogyan jelentheti ki a polgármester, hogy nem volt kezdeményezés a GESZ-szel kapcsolatban, amikor éppen egy éve sürgősségi előterjesztést tettek az ellenzéki képviselők?

A Bentlakásos (nem) Otthonban a 18. lakó is elment... Mi most kivel kufárkodunk? Miért kell minél hamarabb készpénzben befizetni a gondozási díjat, ha nem gondozzuk a bentlakókat? Nem tudható, hogy milyen úton bízták meg az orvost?

A Kis-Petőfi iskola konyhájával kapcsolatban történt-e bármilyen előrelépés?

 

53' 08-től

Közérdekű bejelentések

Az április 8-i választói névjegyzékben 600 fővel kevesebb szavazó állampolgár szerepel, mint 2014-ben, mégis 800 szavazattal többet kapott a Fidesz... gondolkodjunk el ezen az eredményen... Az elképesztő 2/3 után egy héttel lecsapott az igazságszolgáltatás, de nem biztos, hogy a bűnösre. 5 évre elítélték Balmazújváros jelenlegi polgármesterét, a 2012-ben polgármester, ma is országgyülési képviselő. Most azt nyilatkozza az elítélt: Nem az előző polgármester a felelős, hanem azok, akik ezt a helyzetet előidézték...

A képviselőtestület felelősségéről beszélünk.

A legnagyobb hadúr egyszercsak úgy dönt, hogy példát kell statuálni...

Gondolkozzunk el milyen országban élünk és milyen ország sorsot alakítottunk április 8-án...

2018.04.26. Önkormányzati ülés II. rész - Vakvágányra ment a 160. évforduló gőzmozdonya…

 

Video megtekinthető:

youtu.be/nPF_ek7VALA

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Vakvágányra ment a 160. évforduló gőzmozdonya…

Botrányos és félrevezető beszámoló a március 24-i rendezvény költségeiről.

 

47' 20" -től

Zárt ülés elrendelésével: GESZ nyomozással kapcsolatos ügyvédi beszámoló


1 óra 03' 18"-től
3. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

A gyermekek 80 %-a állami támogatásra szorul...

 

1 óra 33' 20"-től
4. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról.

A Gyógyfürdő beutalások száma 4 fő/nap. Teljes körű beszámolás szükséges!

Fürdőfejlesztés tervezésére 2011. óta meghatározott 9 millió Ft szerepel, de nem készült belőle semmilyen terv. Nincs mivel lobbizni, sem pályázni.


1 óra 56' 47"-től
5. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról.

Az intézkedési tervekben foglaltak közül a legsúlyosabbakat nem valósították meg.

Nem történt feljelentés a Kollégiumi konyha főszakácsának törvénytelen tevékenysége miatt

Nem történt kártérítés a Bárándi temető üzemeltetésének veszteségei miatt.

 

A Távhő szolgáltatásban a belső ellenőri jelentés szerint 10 fő dolgozik, a munkabér kimutatásban 30 millió Ft éves bérköltséget kétszeresen meghaladó összeget szerepeltetnek (már évek óta):

Ügyvezető: "…nem tudok most arra nyilatkozni, hogy 30 millió vagy 60 millió..."

2018. 04. 26. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/umdKQyRsYhc

 

2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.
    Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető

 

a) Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi munkájáról.
    Előadó: Karacs Károly tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

2018.03.29. Önkormányzati ülés IV. rész - A pályázatoknál "el vagyunk csúszva időben, kicsit vagy nagyon"

 

A video megtekinthető:

www.facebook.com/Lad%C3%A1ny-Holnap-1659804150939851/

 


e) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról.

Ha nem tudjuk 2 hónapon belül elkezdeni a kivitelezéseket, akkor befejezni sem tudjuk az idén.

 

El vagyunk csúszva időben, kicsit vagy nagyon. Nem látom, hogy nagyon jól állnánk.

Az összejátszások lehetősége szűkülni fog, bár azt is ki lehet játszani…


13' 23"-től
f)  Előterjesztés Tényfeltáró bizottság felállításáról.
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor képviselők

Jegyző: Az előterjesztéssel kapcsolatban bizonyos jogi aggályok merültek fel. A bizottságokat SzMSz-ben kell létrehozni, az elnök személyét nevesíteni kell és meg kell határozni a konkrét feladatköröket.

 

A bizottságok ellenőrzési jogkörüket nem gyakorolták, tehát a bizottsági jogkörök egyik pontja kritikus. Nem vagyunk megelégedve a hivatali apparátus készségességével, a képviselői tájékoztatás vonatkozásában. A működésképtelenség felé sodródik az Önkormányzatunk.

 

A jegyző a bizottsági elnökök bevonásával vizsgálja meg teljeskörűen, és a jövő havi testületi ülésre dolgozza ki a törvényeknek megfelelő előterjesztést.

 

A közmunkaprogramban soha nem fogunk rendet rakni, ha nem fog odaállni valaki...

Lássunk tisztán teljesen...

A bizottságokban 80 %-os a Fidesz többség, ezért a hatékonyságot feláldozták a párthűség oltárán...

Egy ilyen bizottság helyreállíthatná a bizalmat, csökkenthetné a gyanakvást...

 

40' 55"-től

Képviselői kérdések

A területi bejárás jegyzőkönyvei elkészültek-e és mikor tekinthetők meg?

A kis-Petőfi konyha állapota miatt milyen lépéseket kell tenni?

Korábban is kaptunk erről jelzést, hogy létezik, hogy a Képviselő-testület ezek után is közönyös maradhat?

Megérkezett-e az Önkormányzathoz a másodfokú Bíróság jogerős ítélete a Kvittek ügyben? 

Hogyan lehet 3 héttel a határszemle után a résztvevők nem írják alá a jegyzőkönyveket?

Jegyző: A helyszíni szemlét követően ... volt olyan észrevétel, mely szerint a jegyzőkönyv nem a valóságnak megfelelően tartalmazott bizonyos szóhasználatokat, mondatokat. Második körben is körbeküldtünk egy e-mail-t, amelyben az volt, hogy sziveskedjenek a jegyzőkönyveket aláírni, amennyiben valamilyen észrevételük van a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan, mely megítélésük szerint nem  a valóságnak megfelelő tényeket állít, akkor azt pedig írásban, aláírással sziveskedjenek a jegyzőkönyvhöz becsatolni.

Kvittek-ügy: most a napokban érkezett meg a Debreceni Törvényszéktől "egy elég vaskos ítélet", az ügyvéd úrnak átadtam egy másolati példányt, azzal, hogy készítse el, a Képviselő testületnek meg kell tárgyalni és beadhatjuk a kárigényt.

 

Az Újtelepi diákok 7 órára nem tudnak bejutni a Tanműhelybe, van e mód , hogy legyen fél héttől agy buszjárat?

 

Miért nem tudtuk tartani a TOP-os pályázatok mérföldköveinek határideit?  

Tervezői egyeztetések miatt. Úgy tűnik tudjuk tartani az ütemet, a műszaki ellenőrök kiválasztása Húsvét után megtörténhet.

 

A kis-Petőfi konyha évek óta rossz állapotban van, valahogy mindig az volt a fontos, hogy a Kollégium konyhája legyen rendben. Nem gondolom, hogy a bezárás lenne megfelelő, a dolgozók megélhetése is fontos szempont.

 

Sokan panaszkodnak, hogy a vonatokhoz nem érnek ki a buszok. Meg lehetne vizsgálni az okait?

A vasútfelújítás miatt alakulnak ki vonatkésések.

 

55' 25"-től

Közérdekű bejelentések

 

Ismét lesz Önkormányzati kispályás Focikupa, amin szeretnénk részt venni. Kérjük a testületet, hogy egy kis támogatást szavazzon meg.

 

Az Önkormányzat megkapta a jogerős ítéletet, ezzel megszűnt az ártatlanság vélelme – A bűncselekmény-sorozat elkövetői ismertek, elhallgatása miatt az Önkormányzat vonja le a konzekvenciákat és hozza meg az intézkedéseket, hogy többet elő ne fordulhasson.

 

Új belgyógyász orvos érkezett, Berta Eszter doktornő személyében.

A parkolás nagyon problémás, kezdeményesztem, hogy vizsgálják meg és próbáljuk orvosolni.

 

2018.03.29. Önkormányzati ülés III. rész - ... vagy az országgyűlési képviselő gyenge?

 

Video megtekinthető:

www.facebook.com/Lad%C3%A1ny-Holnap-1659804150939851/

 

4. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról.

Minket miért kerül el a fürdőfejlesztés? Célzott támogatás lehet, vagy az országgyűlési képviselő gyenge?

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a fürdőfejlesztést el kell kezdeni…

 

A lehetőség útját kell nekünk rövidesen megvizsgálni. Nem azt gondolom, hogy ránk fog szakadni 1,3 milliárd, vagy az 5 milliárd, amit megígértek annak idején

Az elmúlt 4-5 évben soha nem olvastam olyat, hogy a polgármester valamelyik minisztériumban tárgyalt volna. Azt sem tudja, melyik minisztériumban hol nyílik az ajtó.

 

28' 40"-től

a)  Előterjesztés béremelésről.

A képviselő-testület ezzel a béremelési előterjesztéssel összességében a polgármester lehetetlen családi helyzetét támogatja.

 

Első reakcióm az volt: szó sem lehet bérfejlesztésről, de aztán körbejártam...…

 

47" 43"-től

b) Előterjesztés a Debreceni Tankerületi Központtal kötött megállapodás és vagyonkezelési szerződés módosításáról.

51' 08"-től
c) Előterjesztés a Táncsics Mihály utca 25. sz. (1972/1 hrsz.-ú) ingatlan használatba adásáról.1 óra 11' 50"-től

d) Előterjesztés Püspökladány Város Településrendezési Tervének 2018. évi I. részbeni módosításának elfogadásáról.

2018.03.29. Önkormányzati ülés II. rész - Illegális tevékenység folyik, erőforrásainkat veszik el.

 

Videofelvétel megtekinthető:

www.facebook.com/Lad%C3%A1ny-Holnap-1659804150939851/

 

 

2. Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető 2017. évi üzemeltetéséről.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

Új fürdővezető bemutatkozása: Csak őszintén: Nincs sem belföldi, sem külföldi piacunk

 

Temető üzemeltetés adatai: Nem erősíti a bizalmat, elsődlegesen a felügyelő bizottság iránt 

Ha az őrök közfoglalkoztatottak, a Kft miért alkalmazza a polgármester férjét őrzésvezetőnek testületi határozat nélkül? Itt illegális tevékenység folyik, erőforrásainkat veszik el. -

A polgármester kikerülte a választ:  A közfoglalkoztatottak átcsoportosítására van lehetőség.

45' 00 "-től

3. Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
    2017. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.

Ügyvezető: Mindenképpen kellene egy egységes fürdőfejlesztési koncepció . Nem szeretnek hozzánk jönni a közfoglalkoztatottak, mert a feladatot el kell látni.

Ha a Felügyelő Bizottság képtelen ellátni a feladatát, az árt igazán az önkormányzat érdekeinek. -

Ügyvezető: Az FB munkáját nem akarom minősíteni.

Dombi Imre 2017-ben mit dolgozik, mi a feladata?

Ugyanúgy, mint Baranyai Albert is. Amikor a GESZ-től átkerült az őrzésvédelem, az összes közfoglalkozatott is átkerült. Ő saját dolgozóként, mint a biztonsági őröknek a vezetője dolgozik nálunk. A nyugdíjba ment saját dolgozó helyett nem vettünk fel új kollégát, abba a státuszba került Dombi Imre.

15 db tyúkot loptak el a Startmunka programból, egyszerre vitték el -

Nem tudok a tyúklopásról, de talán a Startmunka programnál kellene keresni…

Az őrzés, maradjunk abban, hogy inkább portaszolgálat...

Az elmúlt 4 évben a bárándi temetőn 8 millió Ft vesztesége volt a Kft-nek és még a polgármester férjét és a rokonát is foglalkoztatja. A polgármester már 10 éve lopja a közpénzt, mert jogerős ítélet van bűncselekményről. Mikor mondja bele  a kamerába: Megkövetem Önöket, bocsánatot kérek és távozom a közéletből -

Polgármester: Lehet, hogy akinek ezt el kell mondania Ön az, képviselő úr...

Az, hogy a bárándi önkormányzat megbízta a Városüzemeltető Kft-t, az az ő kompetenciájába tartozik.

Ön elárulja Püspökladányt és megbecsteleníti esküjét…  10 éve nincs fürdőfejlesztési lehetőségünk. 220 millió Ft-os pályázatot veszítettünk el.  Ön már többszáz millió Ft-os kárt okozott a városnak. Önnek távoznia kell a közéletből!

 

Tanácsnok: Kikérem magamnak, mert ön többes számban fogalmazott. Ha velem szemben fogalmazta volna meg képviselő úr, és tudnám, hogy jogtalan, akkor már rég a hatóságokhoz fordultam volna, mert ez simán kimeríti a becsületsértés fogalmát.

 

A távhőüzem idén 24 millió Fttal kevesebbet termelt, ez állami támogatás csökkenés volt, de ugyananyi költségráfordítással. A 9 fő dolgozó bére nem haladhatná meg a 30 millió Ft-ot, mégis éveken keresztül kétszeres bértömeg látható a kimutatásban.

 

Humán bizottság elnöke: A többletekből a veszteségeit finanszírozza, amik kötelező feladatok... Hiába rágódunk, hogy hova lett...Lehet ezen ragozódni miért ennyi, meg miért annyi... nekem ezzel nincs bajom, hogy nézzük hova lett, de itt van világosan...

 

1 óra 55'-től a polgármester a napirend összefogalása után, egy eddig még nem tapasztalt súlyosságú rágalmazást követett el:

"Menjünk visssza évtizedekkel egy kicsit előbbre, amikor mindenki tudja itt Püspökladányban, hogy hogy épült fel a Sportcsarnok, miből épült fel a Sportcsarnok, hogy úgynevezett téglajegyet kellett vásárolni. És ezt is mindenki tudja Püspökladányban, lehet, hogy képviselő úr ezt nem vállalja, más is épült akkor, nagyon közel a sportcsarnokhoz. Képviselő úr, számoljon el a lelkiismeretével, azzal hogy a ladányiak pénzét mire fordította. Hogyan alakult az az építkezés. Mindenki számoljon el a lelkiismeretével...."

 

Tanácsnok: Nem vagyok köteles eltűrni, amikor olyan vád hangzik el, ami nem igaz, amit hamis vádnak tartok.

Polgármester: Aki valamit állít, azt bizonyítsa be, és ha nem tudja, akkor viszont vállalja érte a következményeket.

2018.03.29. Önkormányzati ülés I. rész - Átnyúltak a fejünk felett

 

Video megtekinthető:

www.facebook.com/Lad%C3%A1ny-Holnap-1659804150939851/

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Ismét átnyúltak a fejünk felett – Testületi határozat nélkül rendeztek Fidesz kampány - ingyenbulit a vasútépítés előrehozott 160. évfordulójának ürügyén.

A könyvvizsgáló váltás körülményeit nem akarom taglalni - jegyzői reakció.

Kialakulóban lévő feszültség a kisebbségi önkormányzatnál - Polgármester: Örülnék neki, ha képviselő úr kezébe venné az ügyet és rendezné

Megtanulunk a jég hátán is megélni – 5 napig nem takarították az utakat…

Ennyi év után már nem lepődöm meg semmin - A polgármester méltatlan módon kikerülte a válaszadást, a távol maradó intézményvezetőre hivatkozva.

Háromszor találkoztam ügyvéd úrral, a legutolsó alkalommal jelezte, hogy megkapta a szerződést…- A GESZ bűnügy ügyvédi képviseletének késedelme.

Ezen a bolygón még nagyjából a természet az úr - Márciusi tél következményei

Badár Sándor, Vastag Csaba nem ingyen jött el - Megtudjuk a következő időben.

Legalább lett volna (róla) egy legális döntés, ez majd Dombi Imréné felelőssége lesz: most és mindörökké. - Nem is értem képviselő urat, hogy miért probléma, ha egy rendezvényen az országgyűlési képviselő felszólal.

2018.01.25 Önkormányzati ülés I. rész - Kiderülnek a GESZ-bűnügy részletei?

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/dys9qIsNFuc

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.                                                   

Előadó: Dombi Imréné polgármester

58’28”-től
2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

60 millió rendkívüli támogatásra pályázott, csak 21 milliót kapott az Önkormányzat

 

Vajon miből lehet egyensúlyban tartani a költségvetést?

 

Január 25-én tárgyalja a Képviselő-testület a 2017. Költségvetés utolsó módosítását.

A februárban jóváhagyott költségvetésre alig lehet ráismerni. Több meghatározó tételét akkor alultervezték:

Ilyen például                       Terv          Tény

Iparűzési adó                    200 000      226 710

Óvodák                              45 701        57 393

Gazdasági Ellátó Szervezet   70 974      143 866

 

Első látszatra jó évnek tűnik 2017, de a valóságban az iparűzési adó 2016-ban 30 millió Ft-tal csökkent, így még mindig kevesebb a 2 év átlaga. A bevételek részleteinek megismerése csak a bizottsági ülésen lesz lehetséges.

A GESZ bevételeinek megduplázódása a vezetőváltás utáni feltáró munka következménye. A veszteségek meghatározása még tart.

Az évvégi összesítés bizonyítja, hogy a menesztett intézményvezető 2017. februárban még azt is megtehette, hogy a 2016. évi 171 millió Ft-os bevételéből 100 millió Ft-ot nem tervezett be 2017-re. A költségvetést előterjesztő polgármesternek mindez nem tűnt fel.

A lezáruló évben történt bűncselekmények, kapcsolatok és összefüggések kinyomozása a Rendőrség feladata.

 

A bűnügyről a minisztérium is tudhat, ezért talán nem meglepő, hogy több rendkívüli támogatást nem kapott az Önkormányzat.