Polgármester jelöltek vitája

 

Címzett:  Dombi Imréné

              Kincses László

              Rigán István

              Tóth Lajos 

 

                                                     Tisztelt Polgármester Jelöltek! 

 

A " Püspökladány Jövőjéért Egyesület" részéről nyilvános polgármester jelölt vitát kezdeményezünk.  A jelöltek elképzeléseinek megismerése a lakosság részéről elemi igényként fogalmazódott meg, a vita megvalósulását Egyesületünk is támogatja.

A jelöltek vitáját nyilvánosan, egyenlő feltételekkel, lehetőség szerint egyenes TV adásban javasoljuk lefolytatni, moderátor bevonásával.

Feltételezzük, hogy Ön is örömmel fogadja kezdeményezésünket, mivel újabb lehetőséget teremt a jelöltek bemutatkozására!

 

Az alábbi témákban javasoljuk a vita lefolytatását:

- munkahelyteremtés

- élhetőbb város

- fejlesztések

- intézmények működése

 

Kérem, hogy szíveskedjen postafordultával részvételi szándékát megerősítésként jelezni!

Amennyiben fentieken kívül más témát is fontosnak tart megvitatásra, azt közölni szíveskedjen!

 

Tisztelettel:

                                                                                   Molnár József 

                                                                    Püspökladány Jövőjéért Egyesület        

                                                                                         elnöke

                                  KÖZLEMÉNY

A Püspökladány Jövőjéért Egyesület nyilvános - lehetőleg televíziós - vitát kezdeményezett a polgármester jelöltek részére, levélben kértük fel őket erre a megmérettetésre. Október első napjaiban aligha lehet fontosabb várost érintő ügy, mint a helyhatósági választás, ahol évekre eldől, kikre bízhatjuk a város sorsát a következő öt évben. Kértük, hogy javaslatunkat támogassák, hiszen ez jó alkalom arra, hogy bemutassák és bővebben kifejthessék koncepciójukat, illetve megmutassák mennyire tájékozottak a város dolgairól. 

Az ilyen jellegű vitaműsorok teljesen más tartalommal és üzenettel bírnak a választók felé, mint egy-egy testületi ülésen kifejtett vélemény illetve ellen-vélemény, amelyet a helyi televízióban láthatunk, vagy a szórólapjaikon meg-jelentettet néhány általános választási szlogen.

Véleményünk szerint a választók felé való tiszteletet érezhetjük, amikor a város első emberei a város ügyeiről, jövőjéről..., azaz mindannyiunk sorsáról fejtik ki álláspontjukat a nyilvánosság előtt.

 

A vitaműsorra szóló meghívásunkra valamennyi jelölt levélben reagált.

 

A Jobbik polgármester jelöltje Rigán István Úr a vitát nem vállalta, mivel néhány nem tisztázott körülmény volt számára... (pl. melyik televízió lesz jelen)..., illetve egyéb választással kapcsolatos feladatai már nem teszik lehető-vé ezt a közszereplését. 

Tóth Lajos Úr (Független) levelében arról tájékoztatott, hogy a vitát vállalja.

 

Dombi Imréné Asszony (FIDESZ jelölt) levelében arról tájékoztatott, hogy a vitát nem vállalja és részletesen kifejtette ennek okait. 

Véleménye szerint az eddigi önkormányzati üléseken ahol jelenlegi polgár-mesteri feladatait látta el, már minden vitát lefolytattak nyilvánosság előtt. 

Arra hivatkozott, hogy a polgármester jelölteket a városban már mindenki ismeri, továbbá a jelöltek között vannak, akik csak négyévenként jönnek elő világ-megváltó ötleteikkel választások körüli időszakban. Néhány jelölt pedig négy évig kibújt a munka alól, csak most aktív a választások körül. 

 

Egyesületünk jelöltjét pedig Kincses László Urat (korábban MSZP listás képviselő) kritikával, illetve súlyos jelzőkkel vádolta levelében. Egyesületünk jelöltjét alkalmatlannak tartja egy értelmes és tisztességes vitára, feltételezi, hogy a vitaműsorban vita helyett Kincses László támadni akar!

Ezek miatt egyértelműen visszautasítja a vitára szóló felkérésünket.

 

Kincses László Úr arról tájékoztatott, hogy a város ügyeiről naprakész információkkal rendelkezik, koncepciója adott, így bármikor, bármilyen nyilvánosság előtt ki tudja fejteni, alá tudja támasztani. Az általa kiadott szórólapok tartalmát vállalja.

Egy nyilvános vita során meg tudja védeni, ezért a vitát vállalja.

 

 

Egyesületünk miután a vitára szóló felkérésre megkapta a választ álláspontját kialakította és közzéteszi honlapján is.

- A polgármester jelöltek válaszait megköszönjük.

- Sajnálattal vettük tudomásul, hogy javaslatunk nem kapott támogatást.

- Az a véleményünk, hogy a jelöltek levele nem csak az Egyesületünknek szól, hanem valamennyi választónak,

  hiszen " illik" egy vitába belemenni, főleg, ha moderátor vezeti le a műsort. 

- Egyesületünk jelöltje Kincses László Úr, korábban MSZP listás független jelölt, akinek szívügye a város sorsa és jövője.

  Jelenleg is önkormányzati képviselő, aki felelősséggel tartozik munkájáért és kijelentéseiért. 

  Az a dolga, hogy a testületi üléseken kifejtse álláspontját akkor is, ha ez mások véleményével ellentétes. 

  Ha állítása nem helytálló, akkor jogi lépéseket lehet és kell ellene tenni.

  Dombi Imréné előtt egy lehetőség adott volt, a Kincses László neve alatt kiadott szórólapokon bemutatott sorokat 

  megcáfolja a nyilvánosság előtt ebben a vitaműsorban is, de nem vállalta.

  Pedig a "hazug szórólapok" ellen tett érveire nagyon kíváncsiak lettünk volna sokan ebben a városban is. Főleg, hogy tesz-e a feljelentést ellene?

- Ha egy polgármester jelölt azt nyilatkozza a másik polgármester jelöltről, hogy vitára sem alkalmas, annak visszaható üzenete is van.

  Ilyet nem illik nyilatkozni, hanem helyette ép észérvekkel kell ezt bebizonyítani a választók előtt!

  A rivális polgármester jelölteket tiszteletben kell tartania, akkor is, ha magánemberként mást érez irántuk.

- Ami talán a legfontosabb, hogy egy demokratikus társadalomban egy másik bejegyzett pártot el kell fogadni, legyen az bármelyik!

  Ne használjuk negatív jelzőként a másik párt nevét.

  Előbb utóbb úgyis változni fog a hatalmi struktúra, mint évszázadok óta.

  "Jaj a legyőzötteknek..." ? Egyszer végre legyen már ennek vége!

  Ha egy város helyi közéletéről van szó, akkor pedig főleg ne a pártzászlók színe legyen a fontos, akit szolgálni kell,

  hanem a hozzáértés, a tisztesség... a helyi közügy szolgálata legyen a fontosabb!

 

 Sajnálatos, hogy nem láthatjuk Önöket vitázni ezekről a témákról!

 

                                                                                  Molnár József

                                                                                Egyesületi Elnök

Honlapunk statisztikájával bizonyítjuk, hogy nagy volt az érdeklődés a polgármesteri vita iránt.

(362 letöltés)